Kommentator Åste Dokka

Forlagsredaktør og kommentator i Vårt Land

Nådens anstøt

Hvilken hensikt skulle det ha å tro på Gud?

Publisert for 6 dager siden / 4061 visninger.

‘Men om eg ikkje får noko ut av trua, kan eg vel like godt droppe det?’ skriver Eskil Skjeldal i sin nye bok, Eg slepper deg utan at du velsigner meg. Boka forteller hvordan Skjeldal gikk fra å arbeide som prest til å miste troen.

I boka blir det klart at det gudsbildet Skjeldal først bekjenner seg til og deretter forkaster, er et instrumentelt gudsbilde. Altså: Gud er en man kan tro på eller henvende seg til for å oppnå noe. Som en del av troskrisen ber Skjeldal om fred, nærvær, tegn, men får det ikke. Gud innfrir ikke forventningene. Skjeldal ser selv at troen hans er barnslig, men klarer ikke legge om. Derfor gir han også opp, for hvorfor tro når man ikke får noe ut av det?

Gud som middel. Det er ganske utbredt å forstå religiøs tro som en transaksjon og dermed se på Gud som et middel for å oppnå noe annet. Et slikt gudsbilde sier dypest sett at Gud er en automat som vil gi oss det som er godt, bare vi lærer oss å trykke på de rette knappene. Bildet kan ofte være mer sofistikert, nesten overgrodd av intellektuelle ­bestrebelser, men like fullt bærer det en forventning om utbytte. Og nettopp fordi den troende kan vente å få noe ut av Gud, er Gud verdt å tro på. Gir du den riktige tingen – bønn, trofasthet, disiplin, offer – vil du få Guds gaver tilbake, enten det er indre fred eller ytre velstand.

Spørsmålet om nytteverdi dukker opp overalt: Hva er vitsen med misjon dersom alle kommer til himmelen? Kan ­islam skape fred? Kan kristendom skape velstand? Også for trossamfunnene­ selv er det blitt en dagligdags nødvendighet å vise til effekt av tiltakene for å kunne forsvare at de i det hele tatt eksisterer. For hvorfor skulle kommunen bevilge­ penger til den kristelige ungdomsklubben dersom den ikke gjør ungdommene mindre kriminelle? Hvorfor skal Stortinget øke tilskuddet til Den norske kirke om den ikke kan vise til samfunnsnytte og økt oppslutning?

Underlagt logikk. Samfunnet er gjennomsyret av kost-nytte-tankegang. Det er ikke noe rart at også det som hører Gud til er blitt underlagt en slik logikk, for den berører allerede hvordan vi graderer menneskeverd, effektivitet i helsevesenet, akademisk aktivitet, forholdet mellom mobbing og mottiltak i skolen og en uendelighet av andre ting. Selve nerven i «New public management» (NPM) er å telle alt for å se om det er verdt tid og penger. Dette er en mye brukt ledelses- og forvaltningsfilosofi. Men det er ikke NPM sin skyld at det ligger lett for oss mennesker å regne på ting. Historisk sett er ressursene alltid knappe, så investeringer må kaste av seg. Uten å tenke slik hadde vi ikke kunnet overleve som menneskehet eller som enkeltmennesker.

Sannhet. Vi styrer hele tida mot mål. Jesus er imidlertid ikke sitert på at han er noe mål. Snarere sier han om seg selv at han er veien, sannheten og ­livet. Tre størrelser som ikke er verdifulle­ på grunn av et endepunkt eller en avkastning, men som alle betegner det som skjer her og nå og som har kvaliteter nettopp fordi de ikke måles mot noe annet. Livet og sannheten er det de er. Veien løftes fram ikke på grunn av sin endestasjon, men på grunn av at den er en vei. De er alle gode eller vonde i seg selv, uavhengig av parametre. Det finnes noe bortenfor vår intuitive måte å fordele verdi på, noe som unndrar seg begrunnelse. Vei, sannhet, liv. Gudstro.

Det er voldsomt provoserende­ for dagarbeiderne i Matteus-evangeliets vingård at de som kun har arbeidet én time får like høy lønn som de som har arbeidet hele dagen. Man må være svært rik for ikke å kunne leve seg inn i arbeidernes frustrasjon over den urettferdigheten de opplevde: Totalt ulik innsats gav helt lik uttelling. Nåden rommer en urettferdighet som det er vanskelig å forsone seg med: De første skal faktisk bli de siste. Det er helt på tvers av den allmenne fornuft.

Anstøt. Det som med ikke-kristne øyne blir ansett som ­tåpelig, men i kristne øyne som sant, kalles anstøt. Paulus skriver i Korinterbrevet at Kristus er dårskap for hedningene. Ofte brukes dette poenget for å rettferdiggjøre martyrier for vanskelig forsvarbare saker.

Men anstøtet handler ikke om samlivsetikk, mirakler ­eller ­Bibelens ufeilbarlighet. Det vi virkelig må gi slipp på er inve­steringslogikken. Hver dag må vi ta opp det korset, for så fort noen slipper strikken, smetter den tilbake der den var. Men hos Gud er det ikke noe forhold mellom ytelse og belønning. Ingen kan forvente å få noe tilbake, uansett hvor mye de har ytt. Men de som ikke har ytt, kan få i overflod. Det er nådens anstøt.

Hvilken hensikt har det å tro på Gud? Svaret bør ligge et godt stykke utenfor formålsrasjo-nali­teten.


6 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Runar Foss Sjåstad

12 innlegg  351 kommentarer

Publisert 6 dager siden

strålende lesning, takk.

Svar
Kommentar #2

Dag Løkke

10 innlegg  1470 kommentarer

Takk til Åste Dokka

Publisert 5 dager siden

Stor takk til Åste Dokka! 

At frelsen virkelig er gratis, er det dessverre mange som ikke vil akseptere. Ikke minst blant svært konservative kristne. Jeg håper reformasjonsjubileet kan åpne våre øyne for denne fantastiske gave!

4 liker  
Svar
Kommentar #3

Tor Albertsen

61 innlegg  560 kommentarer

Hva er nådens evangelium?

Publisert 5 dager siden
Åste Dokka. Gå til den siterte teksten.
Hvilken hensikt har det å tro på Gud? Svaret bør ligge et godt stykke utenfor formålsrasjo-nali­teten.

Tusen takk for innlegget, Åste.

Det er arvesynden du setter ord på. Selve synden: Mennesket som ser alt ut fra sin egen synsvinkel. Også gudstroen. At Gud er fordi vi (kanskje..?) trenger ham. 

Fra Guds synsvinkel det motsatte. Gud trenger oss - for sin skyld, sin nådes skyld. Derfor sendte han oss Jesus Kristus.

2 liker  
Svar
Kommentar #4

Tore Olsen

7 innlegg  2126 kommentarer

Finnes rettferdighet i urettferdighet?

Publisert 5 dager siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
At frelsen virkelig er gratis, er det dessverre mange som ikke vil akseptere. Ikke minst blant svært konservative kristne. Jeg håper reformasjonsjubileet kan åpne våre øyne for denne fantastiske gave!

Frelsen er "gratis" ved at vi ikke kan kjøpe den for penger, men det vi gjør med den skiller oss ad. Som med alle gaver kan de investeres i form av talenter. Noen utvikler og foredler dem, mens andre graver dem ned - og faktisk mister dem.

Det er en myte at frelse er "gratis", når prisen er å ta vårt kors opp og følge Herren! 

1 liker  
Svar
Kommentar #5

Gjermund Frøland

9 innlegg  4158 kommentarer

What's in it for me?

Publisert 5 dager siden
Åste Dokka. Gå til den siterte teksten.
et instrumentelt gudsbilde. Altså: Gud er en man kan tro på eller henvende seg til for å oppnå noe.

Det instrumentelle ligger innbakt i  dogmet om livets to utganger.

Heri ligger (den de facto) motivasjonen for å velge rett. 

Denne grunnleggende motivasjonen vil alltid utgjøre et bakteppe, og vil, enten man ønsker det eller ikke,  sette sitt stempel på mer høyverdige og "åndelige" aspekter ved  troen.

2 liker  
Svar
Kommentar #6

Unn Elisabeth Aarø

7 innlegg  262 kommentarer

Åsta på søndag

Publisert 3 dager siden

Dette var et godt innlegg. Ja, frelsen er gratis i at vi fikk den ufortjent, men det betyr IKKE at vi ikke skal gå på veien til sannheten og livet. Alt handler om kampen inni mennesket som stritter imot, når kampen tar pauser så er veien lettere å gå. Min mor lærte meg å slåss og hun kjempet nesten til det siste- lærdommen som jeg tok med etterhvert er ikke å stride i hverdagen for hevnen er min sier Gud. Gibran : we should not be ungrateful to those teatchers.

Svar
Kommentar #7

Ragnhild Kimo

7 innlegg  1785 kommentarer

Publisert 3 dager siden

Jeg lurer på hvilke konservative du sikter til, som ikke vil ha frelsen gratis? 

Nåde blir vel forkynt av både liberale og konservative? At det finnes noen som har en noe lovisk forkynnelse stemmer vel, men jeg tror nok de fleste forkynner gratis frelse. 

Jeg har vokst opp i forholdsvis konservativt miljø, men nåde har alltid vært forkynt. (NLM, NMS, Normisjon, DnK.) Sanger om nåde er det svært mange av, og de synges fortsatt på bedehus rundt omkring.

"Ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelser alt nu. Ordet forkynner at mine synder kommer han aldri mere ihu"

"Kor stort min Gud at eg ditt barn får væra, og leve i di frie nådepakt. Det alt er ferdig, eg skal inkje gjera, men bare kvila i det du har sagt".

Frelsen er gratis, ferdig, fullbrakt. Men det koster å være disippel. Det koster å følge Jesus. Det kostet de fleste apostlene livet. Kristne rundt om i verden får erfare det daglig. Mange må betale med livet også i dag. 

Her i landet kan det koste både ære og vennskap. I alle fall hvis en vil følge Jesus så tett at en tror det han har sagt, og sier det til andre. Mange sliter både på skole og  i jobb.

Det er lettere å tie om det en tror. Tie om at en tror apostlene forkynte rett. Det er enklest å være "kamelonkristen", og si ja og amen til alt. Det er enklest å snu kappen etter vinden, og tie når en er uenig.

Derfor vil jeg si at det virkelig kan koste å være en kristen og følge Jesus.

Men frelsen er av nåde.


4 liker  
Svar
Kommentar #8

Geir Wigdel

11 innlegg  1725 kommentarer

Svak teologi og

Publisert 3 dager siden

dårlig logikk. Fortellingen om vingårdsarbeiderne har et annet budskap, nemlig at nåden ikke er gradert, men er den samme for alle som tror. Det var jo ikke slik at de som slet hele dagen fikk ingenting, de fikk det som var avtalt. slik Dokka utlegger historien virker det som det å være kristen medfører et miserabelt liv i evig slit og strev og med et høyst usikkert utbytte. Isannhet et vanskelig salgbart budskap.

1 liker  
Svar
Kommentar #9

Dag Løkke

10 innlegg  1470 kommentarer

Guds krav og Guds nåde

Publisert 1 dag siden

Du har rett i at også konservative forkynner nåden. Men jeg opplever at mange kristne blander krav inn i nåden. Gud krever riktignok alt av oss, men ikke som en betingelse for nåden. Guds nåde er ubetinget. Hans krav til oss henger sammen med disippelskapet, at vi tilhører Ham og vil tjene Ham. 

1 liker  
Svar
Kommentar #10

Are Karlsen

9 innlegg  3570 kommentarer

"Den billige nåden"

Publisert 1 dag siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
At frelsen virkelig er gratis, er det dessverre mange som ikke vil akseptere. Ikke minst blant svært konservative kristne. Jeg håper reformasjonsjubileet kan åpne våre øyne for denne fantastiske gave!

"Den billige nåden" skrev Dietrich Bonhoeffer om. Jeg tror ikke han ble regnet som spesielt konservativ.

Svar
Kommentar #11

Petter Kvinlaug

175 innlegg  5045 kommentarer

Hmm

Publisert 1 dag siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Du har rett i at også konservative forkynner nåden. Men jeg opplever at mange kristne blander krav inn i nåden

Jeg har aldri hørt om noen kristne som blander krav inn i nåden, bortsett at du må være frelst. Hvilke krav tenker du på?

Svar
Kommentar #12

Dag Løkke

10 innlegg  1470 kommentarer

Jeg vet på hvem jeg tror

Publisert rundt 19 timer siden

Der sa du det selv, Petter, at man "må" være frelst! 

Nåden og frelsen henger vel sammen, det er samme sak. Det er ikke noe vi "må", det er en Guds gave . Les gjerne mer om dette i "Jeg vet på hvem jeg tror" av Carl Fredrik Wisløff. Han skriver forståelig og tydelig om dette. 

Svar
Kommentar #13

Tore Olsen

7 innlegg  2126 kommentarer

Lettvint frelsen

Publisert rundt 5 timer siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Frelsen er gratis, ferdig, fullbrakt. Men det koster å være disippel. Det koster å følge Jesus. Det kostet de fleste apostlene livet. Kristne rundt om i verden får erfare det daglig. Mange må betale med livet også i dag. 

Jeg vil bare minne om noe, kjære kollegaer. Frelsen har aldri vært "gratis". Den kostet Kristus alt, en pris vi selv ikke kan betale, er i stand til å betale. Vi er dyrt kjøpt, står det i skriften. Dette "gratis" begrepet oppfatter jeg som respektløst overfor den som gir frelsen. 

For å ta imot frelsen må vi også betale med alt vi har, vi må "miste vårt liv for å finne det". Jeg oppfatter ikke det som gratis, Herren gir sitt og jeg gir mitt. Om vi skal måle verdien i det jeg/du gir, mot hva Herren gir, ser vi at det vi gir ikke på noen måte veier opp mot hva vi får.

Allikevel så sier Herren at det skal komme de etter meg, som skal gjøre større ting enn meg. Gjør de det "gratis"?

Hvorfor er man så desperat opptatt av å ikke måtte være aktiv i tjeneste for å kunne ta i mot - leser dere ikke bibelen? (Siste spørsmål ikke stillet til deg, Kimo - men andre i debatten som har denne lettvint-frelsen som dogme.

Svar
Kommentar #14

Dag Løkke

10 innlegg  1470 kommentarer

Det vanskelige språket

Publisert rundt 4 timer siden

Språk er ikke lett, Tore Olsen. 

Jeg har brukt ordet "gratis". Du bruker ordene "lettvint" og "desperat" mot noen av oss, noe ingen av oss kjenner oss igjen i. Språk er menneskeskapt og preget av menneskelig tankegang. Det er ikke lett å beskrive Gud og Jesus med våre ord. Men det er ingen av oss som sier at frelsen var "lettvinn" for Jesus. 

Jeg vet fortsatt på Hvem jeg tror!

Svar
Kommentar #15

Ragnhild Kimo

7 innlegg  1785 kommentarer

Jesus betalte med sitt liv.

Publisert rundt 4 timer siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil bare minne om noe, kjære kollegaer. Frelsen har aldri vært "gratis". Den kostet Kristus alt, en pris vi selv ikke kan betale, er i stand til å betale. Vi er dyrt kjøpt, står det i skriften. Dette "gratis" begrepet oppfatter jeg som respektløst overfor den som gir frelsen. 

Tror vi er ganske enige her, Tore Olsen. Du skriver jo selv over her: "Frelsen er "gratis" ved at vi ikke kan kjøpe den for penger, men det vi gjør med den skiller oss ad. Som med alle gaver kan de investeres i form av talenter. Noen utvikler og foredler dem, mens andre graver dem ned - og faktisk mister dem.
Det er en myte at frelse er "gratis", når prisen er å ta vårt kors opp og følge Herren!"

----------

Altså, vi kan ikke legge noe til, verken penger eller gode gjerninger for å bli frelst. For vi er frelst av nåde, og prisen var høy for Han som betalte.

Rom.3:24. Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.

Efeserne 2:8. For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.

Men som jeg også skrev, det koster å være disippel og følge Jesus. Det koster å være aktiv i tjenesten, men det er ikke tjenesten som frelser meg. Den er en takk for hva jeg har fått. Et ja til kallet. 

Vi kan lese i 2. Kor.5, om at Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi skal leve vårt liv for Ham. Vi er sendebud i Kristi sted. Han gav oss forlikelsens tjeneste. Og den tjenesten kan bli utført med både tårer og takkesang.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Marius Timmann Mjaaland kommenterte på
Når professorer tåkelegger
rundt 3 timer siden / 345 visninger
Georg Bye-Pedersen kommenterte på
"Den muslimske fare"?
rundt 3 timer siden / 652 visninger
Marius Timmann Mjaaland kommenterte på
Obskure kameraer og sviktende bevis
rundt 3 timer siden / 156 visninger
Øyvind A. Jørgensen kommenterte på
Djevelen er global
rundt 3 timer siden / 313 visninger
Ben Økland kommenterte på
"Den muslimske fare"?
rundt 4 timer siden / 652 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Hva er det med FN?
rundt 4 timer siden / 124 visninger
Ragnhild Kimo kommenterte på
Nådens anstøt
rundt 4 timer siden / 4061 visninger
Torbjørn Greipsland kommenterte på
Obskure kameraer og sviktende bevis
rundt 4 timer siden / 156 visninger
Dag Løkke kommenterte på
Nådens anstøt
rundt 4 timer siden / 4061 visninger
Torbjørn Greipsland kommenterte på
Obskure kameraer og sviktende bevis
rundt 4 timer siden / 156 visninger
Georg Bye-Pedersen kommenterte på
Om snik-islamiseringen av den kristne verden, før og nå.
rundt 4 timer siden / 656 visninger
Roald Øye kommenterte på
Om snik-islamiseringen av den kristne verden, før og nå.
rundt 4 timer siden / 656 visninger
Les flere