Spaltist Espen Ottosen

Informasjonsleder Norsk Luthersk Misjonssamband

Den jeg er og det jeg gjør

I noen tiår var det naturlig å skille mellom «legning» og ­«praksis» når temaet var homofili.

Publisert: 20. apr 2017 / 3074 visninger.

Da «planen for seksualitetsmangfold» i Bergen ble lagt frem for noen uker siden, sluttet representantene fra KrF seg til de fleste tiltakene som skal forhindre diskriminering av homofile. Men de stod også bak følgende merknad: «Bergen kommune skal ta høyde for at byens innbyggere har ulike syn på spørsmål vedrørende seksualitet, kjønnsuttrykk og samlivsformer».

I ulike medier har Høyres stortings­politiker Stefan Heggelund rast mot denne merknaden. Og det er ingen overdrivelse å hevde at han raser. I møte med argumentasjonen til KrFs Trygve Birkeland på Dagsnytt 18, slo Heggelund fast: «Dette er bare vås. Det er sprøyt fra ende til annen».

Tankeleser

Mye ved Heggelunds ­argumentasjon, og retoriske stil, fortjener et kritisk blikk. Først av alt virker han til å tro at han kan lese tanker. Han slår nemlig fast at KrFs uttalelse «er skrevet med det mål å henvende seg til dem som mener homofili er galt, unaturlig, ekkelt eller synd» (VG 28. mars).

Få debatter blir særlig fruktbare – enn si opplyste – når temaet er motpartens mulige motiv. Selv er jeg godt kjent med hvordan konservative kristne tenker om homofili. Jeg vet ikke om noen som ­mener at det er greit å karakterisere homofili som «ekkelt».

Hovedargumentet til Heggelund er ­påstanden om at det egentlige innholdet i KrFs merknad kommer frem hvis man forsøker «å bytte ut ordet ‘seksualitet’ med ‘innvandrer’ eller ‘personer med Downs syndrom’». Og han slår fast: «Ingen vil for alvor mene at en kommune skal ­respektere og sidestille alle syn som finnes om innvandrere og personer med Downs syndrom» (Vårt Land 1. april).

Mangfoldig moral

Men sammenligningen halter. For hvorfor sette likhetstegn mellom seksualitet og identitet? Det er minst like naturlig å bytte ut ordet «seksualitet» med «samlivsmoral». Vil Heggelund rase imot at en mangfoldig kommune aksepterer ulik samlivslivsmoral? Jeg håper ikke det.

Jeg er trygg på at ingen fra KrF mener at Bergen kommune skal ha plass til ulike syn på homofile medmennesker. Tvert imot er KrF flinke til å understreke at alle mennesker har samme menneskeverd og samme rettigheter. Det gjelder selvsagt homofile – slik det gjelder funksjonshemmede, innvandrere og andre grupper. Likevel vil det være uenighet om hva like rettigheter innebærer. Skal homofile menn ha rett på surrogati?

Hvem vi er

I vår tid tenker mange at seksualitet først og fremst sier noe om hvem vi – dypest sett – er. Seksualitet blir til identitet. I beste fall er det for ensidig. For seksualitet handler også om hva vi gjør med våre lengsler og følelser.

Mange mener at eneste regel bør være «har du lyst, har du lov». Kristne tenker annerledes. Vi avviser tilfeldig sex og utroskap. Og ut i fra tankegangen om at seksuallivets plass er ekteskapet mellom mann og kvinne, vil mange av oss også hevde at homofilt samliv er galt.

Heggelund synes å ha minimal forståelse for en slik tankegang. Isteden setter­ han et slags likhetstegn mellom det å ­definere seg som homofil og det å utfolde sin seksualitet i et samkjønnet parforhold. Å skille mellom hvem vi er og hva vi gjør, eller mellom «legning» og «praksis», blir dermed meningsløst.

Monogamiet

Men er det ikke ofte nødvendig å skille mellom hvem vi er og hva vi gjør? Selv om en sterk lengsel fremstår som grunnleggende – ja, kanskje oppleves som en slags legning – er det ikke gitt at denne bør leves ut. Noen vil for eksempel hevde at de har en ikke-monogam legning. Betyr det at kristne opptrer diskriminerende ved å peke på monogamiet som eneste alternativ til singellivet?

Selv kjenner jeg mange kristne som ikke vil gå inn i et homofilt parforhold. Noen kaller seg homofile. Andre er skeptiske til betegnelsen. Hvorfor? Jo, de ønsker ikke at deres seksuelle følelser skal gis så stor betydning at de blir til selve merkelappen for hvem de er.

Først publisert i spalten Ideologi, Vårt Land 19. april, 2017

5 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10477 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Sånn iblant, la oss ta et tall ut av luften, hver 20 innlegg du har om Homofili så påpeker jeg at blant alle saker som mennesker må forholde seg til; krig, voldtekter, diskriminering, psykisk lidelse, altså det er mye fælt som skjer, så er det homofili som preger deg og din kristendom.


Så skriver du noe om at slik er det ikke, du blir spurt og andre har ansvaret for at du skriver så mye om homofili. Du selv er slett ikke så opptatt av homofili.


Men det er du. Og det er hva som preger din kristendom. Et fokus  på at det er galt at voksne mennesker som er født med homofil legning velger å leve sammen i forpliktende samliv. Det blir det viktigste du kan bruke tiden på, og det blir det viktigste fokuset for din religion.


Så mange ord for å rettferdiggjøre at det du står for, og ja selvsagt er det diskriminering, egentlig er noe helt annet enn det det er.

Nitrist. 

Ville tro at kristne som ønsker å stå for en god religion ville ha en høne og plukke med deg, da det er uheldig at deres tro blir så tett linket til et slikt menneskesyn og slike verdier, men du får nå stort sett holde på i fred. Så dette er hva jeg først og fremst forbinder med kristendom.

2 liker  
Svar
Kommentar #2

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5345 kommentarer

Er det så rart?

Publisert rundt 1 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Sånn iblant, la oss ta et tall ut av luften, hver 20 innlegg du har om Homofili så påpeker jeg at blant alle saker som mennesker må forholde seg til; krig, voldtekter, diskriminering, psykisk lidelse, altså det er mye fælt som skjer, så er det homofili som preger deg og din kristendom.

Hvilke andre av de nevnte grupper har fått sine egne ritualer i kirken?

Jeg tror ikke Ottosen er spesielt opptatt av homofili som sådan, men at en gruppe skal få spesielle særrettigheter i kirken som ingen andre får.

7 liker  
Svar
Kommentar #3

Morten Christiansen

18 innlegg  10477 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ikke Ottosen er spesielt opptatt av homofili som sådan, men at en gruppe skal få spesielle særrettigheter i kirken som ingen andre får.

Du får gå igjennom postene hans på VD og innlegg i aviser og se hvilket tema han skriver mest om.

Svar
Kommentar #4

Kjetil Mæhle

56 innlegg  668 kommentarer

Stemmer ikke

Publisert rundt 1 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Sånn iblant, la oss ta et tall ut av luften, hver 20 innlegg du har om Homofili så påpeker jeg at blant alle saker som mennesker må forholde seg til; krig, voldtekter, diskriminering, psykisk lidelse, altså det er mye fælt som skjer, så er det homofili som preger deg og din kristendom.

Ingen er mer opptatt av homofili enn NRK. Det er disse store opinionsdannerne som setter agendaen. 

Så når du gjør et hederlig forsøk på å ta Ottosen i stedet for debatten, og da med argumentet om at han er overfokusert på dette, så er ikke det sant. Det Ottosen gir er et tilsvar, helt ok og legitimt. 

Bibelen er tydelig på at homoseksualitet er synd. De gode nyhetene er at det enda er nåde å få for de som vil vende om.

4 liker  
Svar
Kommentar #5

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

Sex, sex og atter sex

Publisert rundt 1 år siden

Og, de homofile går i front, med de mange heterofile, i sexlobbyen.

Sex-samfunnet, kan vi kanskje kalle vårt, eller det norske/vestlige samfunn, i 2000/2010-årene.

Burde være unødvendig å si igjen, men homofile er ingen rase/etnisitet, og de har heller ingen funksjonshemninger.

Ottosen og NLM, skal ha ros, ikke fordømmelse, for å stå i mot sex og homopresset, og at de står på en ren, kristen tro.


3 liker  
Svar
Kommentar #6

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13089 kommentarer

Legning og praksis

Publisert rundt 1 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
Bibelen er tydelig på at homoseksualitet er synd. De gode nyhetene er at det enda er nåde å få for de som vil vende om.

I et visst omfang er det mulig å kunne si det med den forståelse man pr i dag har av å lese  fra NT (Heb.2.5: For det er ikke under engler Gud har lagt den kommende verden som vi taler om.) 

I den forbindelse sier Paulus i 1.Kor.5.10 om dette med hor: Jeg mente ikke alle i denne verden som driver hor eller er grådige, eller er ransmenn og avgudsdyrkere. Da måtte dere jo gå ut av verden. 

Paulus er alt hinsides denne verden når han snakker om dette, som for vår del vil si den kommende verden: se Paulus oppreises fra de døde (Gal.1.) Poenget er at NT for det meste handler om det Åndelige som i følge Paulus tilhører det himmelske mennesket (se Paulus omtaler de dødes oppstandelse gjennom 1.Kor.15). 

Hvis man allerede har forståelse for synd, finnes det ikke et eneste menneske som klarer å snakke seg bort fra den. 1.Joh.5.17 All urett er synd, men ikke all synd fører til død. - Eller Rom.3.22-23: Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet.

Hadde Bibelen hatt noen påvirkning på kristne og fulgt Jesu tro, ville vi ikke hatt slike debatter som dette om glassknusing osv. Paulus skiller meget godt i Rom.8. mellom livet i  kjøtt og blod (jordiske menneske) og oppstandelsens menneske (det Åndelige mennesket (1.Kor.15.44, 46-49) 

Så sånn sett sagt burde det stått i trådens overskrift: "Den jeg er, er hva jeg gjør" og ikke "den jeg er og hva jeg gjør" - fordi Forkynneren sier det slik det er:

Alt som er til, er nevnt med navn  for lenge siden, det er kjent på forhånd hva et menneske skal bli.  Ingen kan føre sak mot den som er sterkere  enn en selv. 

Det er veldig lettvint å dømme andre, men det finnes bibelvedtak mot dette også (Rom.2.1, 9.20) Det er for lettvint å kalle seg kristen og se skjevt på sine medmennesker... man kan jo egentlig bare vente på den helbredelse som er lovet skal komme? (Matt.9.12-13, 11.5)

 

2 liker  
Svar
Kommentar #7

Geir Wigdel

14 innlegg  1940 kommentarer

Når Ottosen hevder

Publisert rundt 1 år siden

at han ikke kjenner noen (kristne) som mener homofili er ekkelt, så har han enten en meget snever omgangskrets eller en svært selektiv hukommelse. For en skal ikke lese mye her på VD før en finner slik argumentasjon, selv om den av og til er pakket inn i omskrivninger. Ottosens argumentasjon  er at Bibelen sier at sex kun hører hjemme innenfor ekteskape, og siden ekteskapet kun er for en mann og en kvinne, er sex mellom to av samme kjønn alltid synd, mens sex mellom heterofile er synd dersom de ikke er lovlig viet. Dette virker logisk i hans univers, men haken er at Bibelen gir ikke grunnlag for dette. Rett nok kreves det trofasthet i ekteskapet, men det er ikke det samme som at sex er bannlyst ellers. Det måtte i så fall bety at samleie er identisk med ekteskapsinngåelse, noe som er sterkt i strid med Ottosens lære om ekteskap. Det andre problemet med Ottosens argumentasjon er hva han mener med sex i denne sammenheng. Hvor vil han trekke grensen når han skal sette et skarpt skille mellom legning og praksis? For han vil vel ikke nekte mennesker å ha fysisk kontakt?

1 liker  
Svar
Kommentar #8

Eirik Elin Stillingen

2 innlegg  71 kommentarer

Hvilke særrettigheter?

Publisert rundt 1 år siden

Når Kvinlaug skriver "men at en gruppe skal få spesielle særrettigheter i kirken som ingen andre får" - må jeg si det er det rene sludder. 

Med den nye vigselsliturgien fikk likekjønnede par de samme rettighetene som alle andre. Hverken mer eller mindre. 

2 liker  
Svar
Kommentar #9

Margaretha Hamrin

1 innlegg  3 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Den indisk- amerikanske filosofen Ravi Zacharias har HER et brilliant resonnement om det totalitære kontra toleranse i nettopp disse spørsmålene. Det sørgelige er nok at ikke bare Stefan Heggelund, men mange makthavere, hverken er i stand til å tenke prinsipielt, og langt mindre å følge et filosofisk og prinsipielt argument om dette fra a til å.

Når makthavere har en totalitær agenda forkles den gjerne under toleransefanen. Et av de viktigste faresignalene er endringer av ordenes innhold, et velkjent grep for maktmisbruk. Som en av vår tids største tenkere, N.T. Wright, påpeker HER.

Det kan være i makthavernes interesse å tømme ord for innhold og betydning, for å erstatte de med noe som passer deres egen ideologi. Det er for eksempel interessant å høre hva folk flest legger i ordet ekteskap. For noen betyr det en juridisk kontrakt, for andre kun en fest, mange kan ikke definere hva det betyr for dem selv. Derfor har jeg stor forståelse for de som kontrer dette med å definere enda klarere hva de selv mener med et ord eller en handling. De som for eksempel ikke lenger inngår ekteskap, men velger å inngå en kristen ektepakt, med alt dette betyr av paktsforhold mellom tre parter (mann, kvinne og Gud).  Å bruke beskrivende ord som fylles med definerte meninger er etter mitt syn et godt verktøy for å stå mot myndigheters og lederes forsøk på undertrykking av de som tenker annerledes enn seg selv.

For Bergen KrF, og alle andre som har meninger og oppfatninger som rammes av stadig mer totalitære strømninger, vil det å bruke ord og innhold i svært spesifikke og beskrivende vendinger kunne kontre og utfordre makthavere og politikere som ønsker å ramme alle som er annerledes tenkende. Ved å være spesifikke og beskrivende vil dumskapen og råskapen i sitater som dette fra Heggelund «Dette er bare vås. Det er sprøyt fra ende til annen», stå mer åpenlyst frem som en nøyaktig beskrivelse av egen argumentasjon.

2 liker  
Svar
Kommentar #10

Espen Ottosen

123 innlegg  322 kommentarer

De som, eventuelt, mener at homofili er ekkelt

Publisert rundt 1 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Når Ottosen hevder Publisert rundt 4 timer siden

at han ikke kjenner noen (kristne) som mener homofili er ekkelt, så har han enten en meget snever omgangskrets eller en svært selektiv hukommelse. For en skal ikke lese mye her på VD før en finner slik argumentasjon, selv om den av og til er pakket inn i omskrivninger.

Jeg avviser ikke at noen mener eller tenker at homofili er ekkelt. Og det er heller ikke det jeg skrev.  Derimot skrev jeg at jeg ikke vet "om noen som ­mener at det er greit å karakterisere homofili som «ekkelt». Og det er faktisk noe annet. Jeg håper og tror at svært få kristne -- og i hvert fall mennesker med en eller annen posisjon i samfunnsliv eller kristenliv -- som mener at det er akseptabelt å bruke i en debatt om homofilt samliv at vi står overfor noe ekkelt.

1 liker  
Svar
Kommentar #11

Morten Christiansen

18 innlegg  10477 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
De gode nyhetene er at det enda er nåde å få for de som vil vende om.

I lige så. Når kristne med et negativt syn på homofile og kristne innser hva de står for og endrer syn så er det tilgivelse og rene ark i vente. Alle kan gjøre andre ondt, synd når man velger å forsvare det fremfor å søke nåde.

1 liker  
Svar
Kommentar #12

Søren Ferling

0 innlegg  4865 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Når Kvinlaug skriver "men at en gruppe skal få spesielle særrettigheter i kirken som ingen andre får" - må jeg si det er det rene sludder. 

Med den nye vigselsliturgien fikk likekjønnede par de samme rettighetene som alle andre. Hverken mer eller mindre. 

Man har via lobbyarbejde fået udvidet definitionen på 'ægteskab' til også at omfatte ligekønnede arrangementer.

Det kan siges at være en særrettighed, fordi mange andre anderledes arrangementer kunne tænkes, men de afvises med henvisning til at de ikke falder ind under definitionen på ægteskab.

Det er uklart, hvad specielt, der er ved homoseksualitet, som skulle kunne begrunde en sådan særbehandling.

3 liker  
Svar
Kommentar #13

Elisabeth Hoen

49 innlegg  2972 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Selv kjenner jeg mange kristne som ikke vil gå inn i et homofilt parforhold.

Men det siterte er vel ikke det sentrale i argumentasjonen? 

I begynnelsen av innlegget står det: "Vi avviser tilfeldig sex og utroskap. Og ut i fra tankegangen om at seksuallivets plass er ekteskapet mellom mann og kvinne, vil mange av oss også hevde at homofilt samliv er galt." 

Så konklusjonen må bli at endel kristne/enkelte kristne mener at kun en heterofil person som gifter seg er `godkjent` for å ha sex i det hele tatt. Den som er homofil bør aldri ha sex med noen hele sitt liv.

Det er klart at det blir en alvorlig ubalanse her som mange reagerer på. Å ha et slikt syn er selvfølgelig helt greit, men å gjøre det til politikk - med slike type begrunnelser og resonnementer, blir fort et problem. 

 

Svar
Kommentar #14

Elisabeth Hoen

49 innlegg  2972 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.
Det er klart at det blir en alvorlig ubalanse her som mange reagerer på.

Jeg vil bare legge til at hvis en hadde hatt en tradisjon for at noen lever i sølibat i den kristne tradisjonen og de som lever i sølibat kunne tatt den kommunikasjonen med homofile om at også de bør leve slik, så kunne det blitt annerledes. Men situasjonen er at kristne ledere flest nyter et godt liv sammen med ektefelle, barn og kanskje barnebarn, mens de sier til homofile at de ikke kan det samme. De kan ikke elske med noen de er forelsket i og de kan ikke gå inn i et parforhold. 

Det høres ikke bra ut og har nok ført til sterke følelser hos homofile som folk har forståelse for. 

Svar
Kommentar #15

x x

1 innlegg  138 kommentarer

WWJD?

Publisert rundt 1 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.
Så konklusjonen må bli at endel kristne/enkelte kristne mener at kun en heterofil person som gifter seg er `godkjent` for å ha sex i det hele tatt. Den som er homofil bør aldri ha sex med noen hele sitt liv.

Det spiller egentlig ikke så stor rolle hvem som mener hva på vd.no.

Det er mye viktigere hva Jesus mener om emnet. Hvor la Jesus listen for hor?

Og er du enig med ham? 

Om ja, hvorfor så mye i mot EO, som vitterlig er langt mildere i formen enn Jesus?

Og om nei, hvem av dere har rett: du eller Jesus?

Svar

Lesetips

Kristne i samfunnsdebatten
av
Nils-Petter Enstad
rundt 16 timer siden / 342 visninger
1 kommentarer
Mørke skyer i horisonten
av
Anders Breidlid
rundt 16 timer siden / 95 visninger
0 kommentarer
Når Bibelen blir dystopi
av
Ole Jakob Løland
rundt 16 timer siden / 145 visninger
1 kommentarer
Evna til å tenkje konkret
av
Oddbjørn Heinum
rundt 16 timer siden / 81 visninger
1 kommentarer
Bistand til å bygge en grunnmur
av
Bent Høie
rundt 19 timer siden / 196 visninger
0 kommentarer
Merket mysterier
av
Rolf K Eckhoff
4 dager siden / 85 visninger
0 kommentarer
Åndens mangfold
av
Erling Rimehaug
5 dager siden / 3115 visninger
36 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Abrahamsen kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 4 timer siden / 4778 visninger
Robin Tande kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 5 timer siden / 4778 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Når Bibelen blir dystopi
rundt 5 timer siden / 145 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 5 timer siden / 2350 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 6 timer siden / 2350 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 7 timer siden / 873 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Evna til å tenkje konkret
rundt 7 timer siden / 81 visninger
Frode Meland kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 7 timer siden / 4778 visninger
Terje Gjovaag kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 7 timer siden / 4778 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 8 timer siden / 873 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 8 timer siden / 4778 visninger
Arja Larsen kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 8 timer siden / 873 visninger
Les flere