Atle Ottesen Søvik

23

Ikke tåpelig med kamera

Publisert: 19. apr 2017

Marius Timmann Mjaaland skriver i Vårt Land 12. april at: «Dersom oppstandelsen har funnet sted, sprenger den også våre erfaringsrammer, de grenser vi er vant til å orientere oss ut fra. Dermed overskrider den også språkets evne til å beskrive det som skjer.»

Men selv om noe sprenger de grenser vi er vant til å orientere oss fra, følger det ikke at ikke språket har evne til å beskrive det som skjer. Språket utvikler seg hele tiden og hjelper oss til bedre å forstå ting vi ikke har forstått og nye ting som ikke har skjedd før.

Epistemisk sannsynlighet. Mjaaland skriver ­videre at sannsynliggjøring er et svik mot oppstandelsens engangskarakter. Men jeg presiserte at jeg ikke snakket om frekvens-sannsynlighet, men om epistemisk sannsynlighet, som handler om hvor godt noe kan begrunnes som sant. Det kan man godt bruke i møte med unike enkelthendelser, som for eksempel Big bang, hvor vitenskapen diskuterer hvor (epistemisk) sannsynlig det er at det har vært et Big bang og hvor (epistemisk) sannsynlige ulike forklaringer er.

I møte med den unike hendelsen Big bang ­utvikler språket seg slik at vi kan forstå det stadig mer. Språk har et uendelig potensial for å utvikle seg og å uttrykke hva som helst.

Også Bibelen beskriver unike hendelser, som Jesu oppstandelseslegeme eller hvordan mennesker forvandles ved Jesu gjenkomst. Så det er ingen grunn til å melde pass selv om vi per i dag ikke har forstått noe fullt ut. Det er ingenting i hele verden vi forstår fullt ut, men vi forstår ulike ting i ulike grader. Vi har ingen grunn til å tro at det finnes en spesifikk hendelse som er sann, men prinsipielt­ uforståelig.

Dermed har jeg ikke sagt hvordan oppstandelsen skal forstås, men jeg har sagt at det er viktig og interessant om Jesus stod opp på en slik måte at det resulterte i en tom grav. Og dersom det hadde vært et rett montert kamera i Jesu grav for 2.000 år siden, er det klart at det kameraet etter tre ­dager enten ville vist en tom grav eller ikke. Kontra Mjaaland finner jeg ikke noe tåpelig i ønsket om et slikt kamera. Selv om jeg er enig i at det ikke ville vært endelig bevis for eller mot en oppstandelse, kunne det gitt viktig belegg for eller mot ulike forståelser av hva som skjedde.

Allmenne sannhetskriterier. Det kan godt være at det ikke er noen reell uenighet å snakke om mellom meg og de andre som har skrevet om oppstandelsen i Vårt Land i det siste. Men det kan ­synes å være en forskjell i at jeg legger mer vekt på at teologien må forholde seg til allmenne sannhetskriterier i sine påstander. For uenige folk kan hevde så mangt av uforenlige påstander om ting som sprenger språk og fornuft, og hva skal da være kriteriet for å komme frem til det man gjør?

Atle Ottesen Søvik

Professor i systematisk teologi

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Geir Wigdel

31 innlegg  2088 kommentarer

Men sannsynligvis letes

Publisert rundt 3 år siden

det etter forklaringen på feil sted. Det er neppe mangelfullt språk som er problemet, men manglende evne/vilje til å analysere og kombinere. Om en i stedet for å prøve å finne ut hvordan et dødt legeme kunne opptre overfor de levende, men samtidig være uavhengig av fysiske lover; prøvde å finne ut hvordan en hendelse som ikke fant sted i fysisk forstand, likevel fikk verdenshistorisk betydning, ja, da tror jeg en er på rett spor.

Kommentar #2

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Om en i stedet for å prøve å finne ut hvordan et dødt legeme kunne opptre overfor de levende, men samtidig være uavhengig av fysiske lover; prøvde å finne ut hvordan en hendelse som ikke fant sted i fysisk forstand, likevel fikk verdenshistorisk betydning, ja, da tror jeg en er på rett spor.

Selv om Jesu oppstandelse skulle være en slags innbilning eller en slags "åndelig" tilstandsendring - så hjelper det lite for å forklare den verdenshistoriske betydningen. Det er ingen tvil om at kristne til alle tider har tatt oppstandelse helt bokstavelig, og det er også tilsvarende lett å forstå at de som var i tvil om oppstandelsens fysiske realitet aldri kunne preget historien, de ville simpelthen bli en parentes i kirkehistorien. Eneste forklaring som gjenstår er da at disiplene har funnet på historien eller at de led av kollektive hallusinasjoner og deretter overbevist seg selv og alle andre om dette. Ingen av disse mulighetene stemmer overens med evangeliene. Dersom evangeliene var oppspinn eller oppstandelsen var oppspinn så ville man utvilsomt gått fram helt annerledes for ikke å skjemme ut sentrale karakterer og heller ikke bruke kvinner som vitner. Dersom disiplene hallusinerte så må det ha skjedd for mange personer ved flere anledninger (noe som er forholdsvis usannsynlig) og gjenfortellingene av hendelsene burde bære preg av massepsykose eller lignende (noe som er vanskelig å finne). 

Det som er pussig er at man i utgangspunktet avviser oppstandelsen som en mulighet. Vi forstår i stadig større grad hvor vidunderlig og mystisk vår tilværelse er: Vi består av kvantepartikler som oppfører seg fullstendig på tvers av hva vårt intellekt kan forklare. Videre er selve eksistensen mystisk, fordi selv om man antar at Gud ikke finnes, så må noe ha vært evig. I tillegg erkjenner de fleste at det finnes vilje, kjærlighet, ondskap, moral, osv - som bare med de største intellektuelle krumspring lar seg innpasse i et naturalistisk univers. Skulle man ikke da, selv uten noen gudstro, være åpen for totalt uforklarlige hendelser som oppstandelsen? 

1 liker  
Kommentar #3

Geir Wigdel

31 innlegg  2088 kommentarer

Det er ikke uvesentlig

Publisert rundt 3 år siden

at evangeliene fikk sin skriftlige form ganske lenge etter selve begivenhetene, og at de åpenbart bygger på flere varianter av muntlige overleveringer. En må også ta i betraktning at det som for oss fortoner seg overnaturlig, ikke ble oppfattet slik den gangen. Siden evangeliene er den eneste kilden til disse begivenhetene, kan de ikke brukes til å underbygge sin egen sannhet. 

Fortellingen om pinseunderet illustrerer godt at ikke alle opplevde disse begivenhetene på samme måte. Noen i folkemengden opplevde at disiplene talte forståelig på den enkeltes tungemål, men andre opplevde det som uforståelig babbel og mente de hadde drukket for mye vin. Det er sannsynlig at det forholder seg slik med oppstandelsen også. Kun noen mennesker opplevde den oppstandnes nærvær, noe som viser at vi ikke har å gjøre med en fysisk skikkelse i vitenskapelig forstand.

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
6 dager siden / 2846 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
28 dager siden / 1889 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
3 dager siden / 1377 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
9 dager siden / 1014 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
3 dager siden / 718 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 625 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere