Per Einar Sønnesyn

352

Spørsmål om nattverdsgudstenesta med dåp.

Eg hadde tenkt å venta lenge med nytt innlegg.Men TV-gudstenesta palmesundag fekk meg til å tenkja meg om:

Publisert: 10. apr 2017

TV-gudstenesta med dåp og nattverd syner tydeleg fram at  det er eit problem: I dåpsritualet vert fadrane pålagde eit ansvar.

Men når nattverden kjem etterpå ,vert det tydeleg at dette ansvaret er det ikkje alle fadrar som tek på seg når det gjeld nattverden: Det er vel oftast slik at fåe eller ingen av dåpsfylgjet  som går framatt til nattverden.

Bør ikkje biskopane drøfta dette spørsmålet grundig, og gje prestane råd om kva dei skal rettleia og forkynna om dåp og nattverd??,

 

 

 

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Det grunnleggende problemet....

Publisert nesten 3 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.

TV-gudstenesta med dåp og nattverd syner tydeleg fram at  det er eit problem: I dåpsritualet vert fadrane pålagde eit ansvar.

Men når nattverden kjem etterpå ,vert det tydeleg at dette ansvaret er det ikkje alle fadrar som tek på seg når det gjeld nattverden: Det er vel oftast slik at fåe eller ingen av dåpsfylgjet  som går framatt til nattverden.

Bør ikkje biskopane drøfta dette spørsmålet grundig, og gje prestane råd om kva dei skal rettleia og forkynna om dåp og nattverd??,

Er at barnedåp ikke er noe det står om i Bibelen. Vi ser aldri noe om at Jesus, eller disiplene døpte barn. De velsignet dem. Grunnen er enkel. Dåpen er en personlig samvittighetspakt med Gud. Barn kan jo ikke gjøre det! Hvorfor sender de ikke små barn til nattverd?

Dette med barnedåp er en rest fra den katolske kirke som reformasjonen ikke fikk bort. Vel, de kunne ikke få bort all vranglære i et jafs.

Barn kan ikke inngå noen samvittighetspakt. Derfor måtte den katolske kirke få noen til å inngå dette på vegne av dem. Da innførte de faddere. Når dåp er blitt en kultur, så er det mange barn som blir døpt som ikke har noen kristne i sin familie. Hvorfor skulle de gå til nattverd? Det er jo klart at mange faddere ikke er kristne.

Så baller problemet på seg. En måtte innføre konfirmasjon, slik at når du ble 16 år kunne du bekrefte dåpen, fordi du var ikke bevisst i gjerningsøyeblikket.

Dette blir jo bare tull og kultur og er et helt forvrengt syn av hva dåpen innebærer.

Når du blir voksen, og moden for det, kan du inngå en samvittighetspakt med Gud, hvis du vil. For mange er dette en fantastisk flott seremoni.

Hva husker du av barnedåpen? Vel, eh... absolutt ingenting! Det er kun en seremoni for familie og foreldre som tror de har gjort en god gjerning.

Rent bibelsk, og fornuftsmessig, er det bare en utvanning av dåpen, bokstavelig talt.2 liker  
Kommentar #2

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.
Bør ikkje biskopane drøfta dette spørsmålet grundig, og gje prestane råd om kva dei skal rettleia og forkynna om dåp og nattverd??,

Er det ikke avklart hvor mange av fadderne som må være erklært troende i form av å inneha kirkemedlemskap? I katolsk sammenheng må minst én av fadderne være katolikk. Ellers må det være en privatsak om man vil gå til nattverd, men i katolsk sammenheng er det vanligst at alle deltar eller i det minste får prestens velsignelse. Jeg vil bli overrasket over om ikke Folkekirken har tilsvarende regler, bortsett fra at noen har sterke innvendinger rundt nattverden generelt sett. 

1 liker  
Kommentar #3

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Grunnleggende trosopplæring.

Publisert nesten 3 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.
Bør ikkje biskopane drøfta dette spørsmålet grundig, og gje prestane råd om kva dei skal rettleia og forkynna om dåp og nattverd??,

I dåpsliturigen reiser fadderne seg og får opplest sitt hellige ansvar:

"Dere skal være vitner om at "NN" er døpt med den kristne dåp. Sammen med vår menighet og hele kirken får dere del i et hellig ansvar: å vise omsorg for henne/ham , be for henne/ham og hjelpe henne/ham til å bruke Guds ord og delta i den hellige nattverd, så hun/han kan leve og vokse i den kristne tro."

Fadderne har et spesielt ansvar. De skal be for barnet , lære og hjelpe barne til  bruke Guds ord og delta i den hellige nattverd. Dette lover de. I tillegg til dette har jeg sett at mange menigheter tenner et eget lys til hvert dåpsbarn og gir det til foreldrene etterpå.

Disse to tingene : fadderansvaret og dåpslyset - når bir det brukt igjen i menighetens trosopplæringsplan ? 

I disse dager utarbeider alle menigheter sin egen "trosopplæringsplan" og den skal godkjennes og finansieres av biskopen.  Er noe av dette "fadderansvaert" en del av den enkelte menighets "trosopplæringsplan"? Finnes det noen "fadderskole" eller er fadderne invitert spesielt på noen av kirkens trosopplæringstiltak i form av baby/barne/ungdoms-sang , bokutdelinger, tårnagenter, lysvåken , konfirmantforberedelser eller andre "standard" trosopplæringstiltak som menighetene for spesiell støtte til fra biskopen ? 

Dåpslyset er mange steder en del av liturgien. Gjenbrukens dette "private" lyset i alle hendelser når barnet inviteres til kirken i trosopplæringen eller er der i forbindelse med eget bryllup eller begravelse ? 

I dåpsliturigen forklares noen av dåpens innhold i "dåpsbønnen" når dåpsvannet "klargjøres":

"Barmhjertige Gud, vi takker deg for at dåpens vann ved ditt ord er nådens kilde, der du tilgir oss vår synd, frelser oss fra dødens makt og gir oss løfte om det evige liv. Send din Ånd så hun/han som døpes reises opp til det nye livet med Jesus Kristus , vår Herre". 

Her gid dåpsvannet kraft til å gi syndenes tilgivelse og man befaler at Guds Ånd skal gjennom vanndåpen ta bolig i dent enkelte barn gjennom vanndåpen.  Dette frelsende dåpsvannet  virker for mange veldig ekskluderende og dømmende på alle de barna som ikke blir døpt og får del i "Golgatas nåde".  Denne argumentasjonen bør foreldre og fadder kunne godt og formidle til barnet.   Denne begrensede nåde kirken her påpeker er i sterk kontrast til andre menighets-typer som døper barna sine fordi de er Guds barn eller de selv velger å bli døpt på et senere tidspungt.  Dette er det spesielle ved dåpen i Den Norske Kirke og fadderne bør kunne formidle disse argumentene man nevner  i "Dåpsvannbønnen" - og hvor dette finnes i "ditt ord" - som det henvises til.

1 liker  
Kommentar #4

Daniel Krussand

28 innlegg  2002 kommentarer

Dåp

Publisert nesten 3 år siden

Dåp skjer ved full neddykkelse på et menneskes bekjennelse av tro på Jesus Kristus.  Dåpen er begravelse av syndelegemet og oppreist til liv i Kristus.  Du frelses  før du blir døpt ved evangeliets kraft og sann omvendelse.  Så følger dåpen så snart som mulig.  Dåpen er også anledningen for håndspåleggelse.  Alt dette er svært klart i Ordet.  Kirkens "barnedåp" har ingen Bibelord som grunnlag - absolutt ingen.  Dette er kirkens største problem.

Kommentar #5

Daniel Krussand

28 innlegg  2002 kommentarer

Kirken?

Publisert nesten 3 år siden

Per Einar Sønnesyn.. Nettopp dette du sier her har forundrer meg også, foreldre til "dåpsbarn" i Kirken pleier heller ikke gå til nadverd.  Alle vet at man ikke mener det man lover i en barnedåp, med mindre man er personlig kristen selv. Barnedåpen er en Navnefest. Derfor er Kirken en Folkekirke for å gi folket høytidelige og vakre rammer rundt livets merkedager.

1 liker  
Kommentar #6

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Basis opplæring og tro

Publisert nesten 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
 Alle vet at man ikke mener det man lover i en barnedåp, med mindre man er personlig kristen selv.

Respekten for de gamle kirkenes hellige handlinger og sakramenter er borte i samfunnet. De troende har forlatt folkekirken og over halvparten av medlemmene i DNK tror ikke på ģud. Hva kan man egentlig forvente seg. Respekten for den norske kirke er borte i utlandet på grunn av den liberale teologi. Jeg har ikke funnet mange som egentlig tror på dåpsvann bønnen.

Kommentar #7

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Klassisk dåps diskusjon uten innhold.

Publisert nesten 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Dåp skjer ved full neddykkelse på et menneskes bekjennelse av tro på Jesus Kristus.  Dåpen er begravelse av syndelegemet og oppreist til liv i Kristus.  Du frelses  før du blir døpt ved evangeliets kraft og sann omvendelse.  Så følger dåpen så snart som mulig.  Dåpen er også anledningen for håndspåleggelse.  Alt dette er svært klart i Ordet.  

Dåp er ikke bare liturgi med neddykking eller overøsing eller bestenking.  Det er mye mer enn bare det ytre. 

Tar du på deg lua til en ortodoks, katolikk eller Lutherane snakkes det mye om arvesynd og slikt.  I bønnen ved dåpsvannet i dåpsliturgien sier man noe om denne troen at dåpsvannet er nådens kilde - altså nødvendig for frelse.  Dette ekskluderer alle udøpte barn fra nåden.  Derfor døpes alle barn så snart som mulig for å være en del av nåden og kirken.

Tar du på deg lua til en metodister, baptister eller pinsevenn døper seg fordi man er under nåden allerede fra fødselsen og dåpen er en bekreftelse på dette. 

Ortodokse, katolikker ,lutheranere og metodister har lenge hatt en navne sermoni i denne sammenhengen også - men det blir mer og mer borte. Baptister og pinsevenner har ofte egen navnesermoni - uten at det knyttes opp imot den gamle tradisjonen å bytte navn til et "Kristent" navn når du blir en kristen ( Simon&Peter /Saulus&Paulus / Abram&Abraham ) for å markere at du nå etter dåpen er en annen. Islam , noen ortodoske kirker  holder på denne tradisjonen ennå med å bytte til et religiøst tilknyttet navn når du konverterer.

Ortodokse, katolikker, lutheranere, metodister og baptister inkluderer åndsdåpen i vanndåpen, mens pinsevennene har et egen liturgi til åndsdåp. Dette var mer vanlig i de gamle åndelige kirkene og ble først utført etter en "konfirmasjon" lignende opplæringstid. 

Baptister og pinsevenner venter til barne selv er villig til å døpes ( Tidligst 6-8 års alderen) som oftest i stillestående vann (innendørs) og ikke i "levende" vann som mange fokuserer på ( rennende).

Kristendommen er inspirert fra flere forskjellige religionene. Både med overøsing av barn med levende vann fra regnguden og full neddykking i vann med oppstigning som ett nytt menneske.  Barnedåp er alltid med tre overøsinger. Voskendåp variasjoner med en eller tre neddykkinger varierer i den liturgien. 

Men alt er bare symbolske handlinger men den enkelte troende må være fortrolig med sin dåp liturgi så holder nok det.  Så her er det bare å velge en komplett løsning med navn, nåde, faddertradisjon og åndsdåp fra DNK eller bare en symbolhandling uten innhold fra pinsevennene. Eller en av de andre blandingsdåpene i mellom - alle har sine nyanser av innhold.  

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
20 dager siden / 2105 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
18 dager siden / 1767 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1765 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
6 dager siden / 1260 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
11 dager siden / 1096 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
21 dager siden / 1018 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
26 dager siden / 973 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
14 dager siden / 903 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere