Religionsredaktør Alf Gjøsund

Religionsredaktør

De oppnår det de vil

Jo, herr justisminister. Vi endrer vårt levesett. Vi lar oss rokke. Hva med å innrømme det?

Publisert: 9. apr 2017

Han var så sterk og klar, justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen, da han uttalte seg i mediene etter terrorangrepet i Stockholm.

– Vi lar oss ikke rokke. Vi står ved våre verdier, vårt levesett, og lar oss ikke rokke av sånne monstre som begår denne typen handlinger, sa han.

Selv om noen kanskje vil vegre seg mot å bruke Ringenes herre-lignende metaforer som monstre, gjentas hovedbudskapet av statsledere og ministre hver gang et angrep skjer: «Vi lar oss ikke rokke.»

Konspirasjon

Uttalelsene passer kanskje til skremmebildet om en muslimsk konspirasjon, der hele Vesten, dels ved befolkningsvekst, dels ved list og dels ved terror, skal islamifiseres. Vår ytrings- og religionsfrihet skal bombes sønder og sammen, og til slutt skal vi underkaste oss Allah og iføre oss nikaber og sandaler alle sammen.

I dokumentaren Den norske islamisten spiller Ubaydullah Hussain på det samme skremmebildet. Han sitter og leser på nettet om terroren mot Charlie Hebdo og en jødisk butikk i Paris. Han sier at han håper «de såkalte gjerningsmennene» kommer seg i sikkerhet fra myndighetene.

Så reiser han seg opp og sier at «aksjonen er en vekkelse til Vesten om at de må slutte å krenke og håne islam.»

Som om han tror at drap av uskyldige sivile, er det som skal til. Da vil hver munn vil bli lukket, og hver tunge bekjenne at terroristenes variant av islam er sannheten.

Fem på

Selvfølgelig tror han ikke det. Selvfølgelig tror ikke IS – som påtar seg ansvaret for samtlige lastebilangrep – at islamkritikken vil avta jo mer frykt de skaper.

Tvert imot vet de at det motsatte skjer.

Når Per Willy Amundsen kaller noen monstre og forsikrer om at «vårt levesett» består, og samtidig innfører generell politibevæpning, ler terroristene av ham.  Al-hamdu lilah, han gikk fem på, sier de til hverandre.

De vet selvfølgelig at vårt levesett ikke består. De vet at terroren endrer våre verdier. Vi lar oss rokke.

De er ikke dumme.

Vi blir nemlig redde, selvfølgelig blir vi det. Vi blir sinte. Noen av oss begynner å mistenke våre egne venner og landsmenn, fredelige mennesker med muslimsk tro: Er det noe i det islamkritikerne sier? Støtter de terroristene innerst inne? Ønsker de egentlig å undertrykke oss?

Mistenkeliggjøring

Som Fremskrittspartiets ungdom gjorde, da de nylig tok til orde for en offentlig granskning av forkynnelsen i moskeene for å vurdere om de er «radikaliserende arenaer».

– Da finner vi ut av om det er et problem eller ikke. Hvis man ikke har noe å skjule er det bare å åpne dørene, sa formann Bjørn-Kristian Svensrud med tilforlatelig mine på Dagsnytt atten.

Slik prøver han å mistenkeliggjøre Rabita-forstander Basim Ghozlan, som selvsagt er imot granskningen. – Dørene til moskeene er åpne, forklarer Ghozlan, det er den institusjonaliserte mistilliten han reagerer på. Den vil føre til at flere muslimer – særlig ungdom – vil føle seg fremmede i sitt eget samfunn. Det er nettopp det terroristene ønsker.

Som terror-tilhengeren Ubaydullah Hussain også sa etter angrepene i Paris for to år siden: – Dette er samtidig en vekkelse til muslimene om å distansere seg fra de vantro.

Distanse. Splittelse. Hat. Og dermed enda større distanse, dypere splittelse og mer hat. Det er det som skjer. De oppnår akkurat det de vil. Terroren gjør at våre verdier forvitrer.

Bygge tillit

Hva med å erkjenne akkurat dette, Per Willy Amundsen, i stedet for å lire av deg floskler om at vi ikke lar oss rokke? Hva med å si: Terroristene ønsker å splitte oss. De vil klare det. Noen av oss blir mistenksomme. Noen blir sinte. Noen bruker hendelsene til å skape hat og motsetninger. Vi må være forberedt.

Og så kan du si noe om hvordan vi skal møte denne utviklingen. At ingen må la seg lure til å mistenkeliggjøre muslimer, at det er grunn til å stole på alle muslimske nordmenn som igjen og igjen beviser at deres religion er en fredens religion. At vi må bruke krefter og midler på å bygge tillit. At regjeringen vil lage en handlingsplan for dette, heretter vil man arbeide for at unge norske muslimer opplever at vi er på samme side.

Det er ikke svakhet å erkjenne at terrorister oppnår sine mål. Det er svakhet å late som det ikke stemmer.

Publisert i Vårt Land, 10. april 2017. 
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT/NTB Scanpix

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Petter Olsen

57 innlegg  144 kommentarer

Er det svakhet å gjøre noe?

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke svakhet å erkjenne at terrorister oppnår sine mål. Det er svakhet å late som det ikke stemmer.

Så er en meningsbærer fra Vårt Land endelig på banen på Verdidebatt i terrorsaken. København sikrer nå sentrum mot bil-terror, med støtte fra svensk terrorforsker. Er det et eksempel på å gi etter for terroristene, er det å la seg rokke fra sine verdier, eller er det å gjøre noe for å trygge egen befolkning? 

Jeg utfordret Vårt Land på dette etter terroren i London - uten å få svar. Kommer det noe nå?

8 liker  
Kommentar #2

Alf Gjøsund

140 innlegg  128 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg beklager at vi ikke alltid har kapasitet til å svare på alle innlegg på verdidebatt.no, Petter Olsen. En annen sak er at jeg ikke helt forstår anliggendet ditt, verken i denne kommentaren eller den forrige du viser til. 

Vårt Land mener selvsagt at myndighetene, både i Norge og utlandet, skal gjøre det som er mulig for å bekjempe terror, innenfor de rammene en demokratisk rettsstat har til rådighet. Vi avfeier selvsagt heller ikke frykten for terrorangrep. I denne kommentaren tar jeg snarere til orde for å ta den på alvor.

Hvilke konkrete tiltak (av typen fysiske avsperringer, o.l.) som er nødvendige eller relevante i Norge har vi ikke uttalt oss om. Men at vi skal ha insinuert at «det er svakhet å gjøre noe» kan jeg ikke forstå. 

2 liker  
Kommentar #3

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Hvorfor vil vi ikke tro at millioner av mennesker tror på Koranen?

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Uttalelsene passer kanskje til skremmebildet om en muslimsk konspirasjon, der hele Vesten, dels ved befolkningsvekst, dels ved list og dels ved terror, skal islamifiseres. Vår ytrings- og religionsfrihet skal bombes sønder og sammen, og til slutt skal vi underkaste oss Allah og iføre oss nikaber og sandaler alle sammen.

Ja dette stemmer med mitt bilde. For meg blir dette ikke noen konspirasjon. Koranen forfekter at vantroende skal bekjempes. Det er vel bare det Gjøsund at du ikke tror på slikt? Du vil ikke innrømme at millioner av mennesker tror på Koranen og dets innhold. Vi må være så ærlige at det går ikke an og si at dette er så hinsides bestialsk at det er umulig å tro på slikt? Tror du at vi som mennesker aldri kan bli så slem? 

Vi må huske på at flokkmentaliteten overstyrer den lille gutten. Jevnf. eventyret Keiserens nye klær. En må også ha i mente at det ikke er mulig å konvertere fra Islam, da en da er blitt vantroende og følgelig skal bekjempes.

Du kan gjerne utdype hvorfor du ikke vil tro på dette skremmebildet. 


7 liker  
Kommentar #4

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Testspørsmål

Publisert over 3 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Du kan gjerne utdype hvorfor du ikke vil tro på dette skremmebildet. 

Har du tenkt å underkaste deg Allah, Bye-Pedersen - siden du altså er en av dem som tror på dette skremmebildet?

2 liker  
Kommentar #5

Petter Olsen

57 innlegg  144 kommentarer

Ja vel?

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
En annen sak er at jeg ikke helt forstår anliggendet ditt, verken i denne kommentaren eller den forrige du viser til

Takk for respons! Jeg kan godt forstå at du ikke forstår, Alf, for du gjør ditt aller beste for å unngå å ta poengene.

1. Du skriver: "Vårt Land mener selvsagt at myndighetene, både i Norge og utlandet, skal gjøre det som er mulig for å bekjempe terror, innenfor de rammene en demokratisk rettsstat har til rådighet." 

I lederen 24. mars (som jeg ikke finner på nett) står det: "Statsminister Theresa May understreket at britene ikke vil la seg skremme. Vi er ikke redde, sa hun i går. Det er den eneste rette responsen (...)" - og så viste lederartikkelen til at bil og kniv er "svært tilgjengelige midler". Er det urimelig å forstå dette slik at Vårt Land mener det er lite å gjøre med den nye, enkle terroren?

2. Du skriver: "Vi avfeier selvsagt heller ikke frykten for terrorangrep." Mitt uttrykk i innlegget for 14 dager siden var "nærmest avfeier frykten for terrorangrep". Det bygde jeg på følgende fra den omtalte lederartikkelen: "(....) en annen tilsiktet konsekvens av terror, nemlig polarisering. Dette bør vi virkelig frykte. (...) Derfor må vi fange opp den rette frykten; frykten for polarisering." (mine kursiveringer). 

Kan det likevel tenkes at jeg har rett i at lederartikkelen skaper et inntrykk av at frykten for polarisering bør være større enn frykten for terror?

3. Du skriver: " (...) vi skal ha insinuert at «det er svakhet å gjøre noe» (...)". Det har jeg ikke påstått. Sitatet var formulert som et spørsmål som, aldri så lite retorisk, knyttet an til det jeg siterte deg på.

Men når alt dette er sagt, er jeg glad for at du nå klargjør at "Vårt Land mener selvsagt at myndighetene, både i Norge og utlandet, skal gjøre det som er mulig for å bekjempe terror, innenfor de rammene en demokratisk rettsstat har til rådighet." Jeg syntes bare ikke det var så selvsagt i lederen av 24. mars, snarere tvertimot.

7 liker  
Kommentar #6

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Har du tenkt å underkaste deg Allah, Bye-Pedersen - siden du altså er en av dem som tror på dette skremmebildet?

Vi har lov å tøyse :-), men vi skal også vise alvor. Alvoret er kommet, vær du sikker. Nei undertegnede vil aldri knele for Allah.

7 liker  
Kommentar #7

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Nei undertegnede vil aldri knele for Allah.

OK - men hvorfor tror du da at så mange andre vil gjøre det?

1 liker  
Kommentar #8

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
OK - men hvorfor tror du da at så mange andre vil gjøre det?

Nå er jeg ikke med? Sier undertegnede det? Jeg sier at terroren er et resultat av at millioner av mennesker tror på Islam. At noen vil måtte knele for Islam og har måttet gjøre det, har vi mange eksempler på. Alle muslimske ekteskap med etniske norske er et eksempel på det.

I stedet for å stille spørsmål hadde det vært veldig kjekt om du hadde synspunkt. Det har du sikkert.

8 liker  
Kommentar #9

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Selvfølgelig tror ikke IS – som påtar seg ansvaret for samtlige lastebilangrep – at islamkritikken vil avta jo mer frykt de skaper.

Viser de sidste par årtiers erfaring ikke at muligheden for at kritisere islam indskrænkes i takt med terrorens udbredelse ?  - og er dette tekststykke ikke et eksempel: Og så kan du si noe om hvordan vi skal møte denne utviklingen. At ingen må la seg lure til å mistenkeliggjøre muslimer, at det er grunn til å stole på alle muslimske nordmenn som igjen og igjen beviser at deres religion er en fredens religion. At vi må bruke krefter og midler på å bygge tillit. At regjeringen vil lage en handlingsplan for dette, heretter vil man arbeide for at unge norske muslimer opplever at vi er på samme side.

Vil denne tilgang, som er udbredt, ikke netop gøre at kritik af islam vil blive betegnet som 'at skabe splittelse og mistillid' ?

Vi, som er gamle nok til at have oplevet kommunismen, har en vis erfaring at at have at gøre med kamporganisationer med duale strategier, der dels fremstiller sig selv som menneskehedens forløsere og samtidig er engageret i dem mest afstumpede vold, som aldeles negerer det sagte.

14 liker  
Kommentar #10

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Hvem distanserer seg Gjøsund ?

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.

Som terror-tilhengeren Ubaydullah Hussain også sa etter angrepene i Paris for to år siden: – Dette er samtidig en vekkelse til muslimene om å distansere seg fra de vantro.

Distanse. Splittelse. Hat. Og dermed enda større distanse, dypere splittelse og mer hat. Det er det som skjer. De oppnår akkurat det de vil. Terroren gjør at våre verdier forvitrer.

Bygge tillit

Hva med å erkjenne akkurat dette, Per Willy Amundsen, i stedet for å lire av deg floskler om at vi ikke lar oss rokke? Hva med å si: Terroristene ønsker å splitte oss. De vil klare det. Noen av oss blir mistenksomme. Noen blir sinte. Noen bruker hendelsene til å skape hat og motsetninger. Vi må være forberedt.

Er det ikke de muslimene som forfekter sharia i norske moskeer og som støtter hat mot vårt samfunn som skaper den avstanden ?
Hvordan kan du si at det Amundsen sier (floskler) ? om å stå fast mot ondskapen er splittende ??
Hvordan kan du sette hele saken på hodet ved å hevde at fasthet mot islamsk ondskap skaper splittelse mellom nordmenn og de muslimene blant oss som er på vår side ??
Og er det så merkelig at vi blir urolige når tilsynelatende normale mennesker i blant oss plutselig blir drapsmaskiner ?
Jeg synes ditt innlegg her består av sterke motsigelser.

9 liker  
Kommentar #11

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hatkriminalitet

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
tilsynelatende normale mennesker i blant oss plutselig blir drapsmaskiner ?

Jeg tror jeg ville fjerne ordet "tilsynelatende" her.

Det er normale mennesker som blir drapsmaskiner. Noen av dem er småkjeltringer. Noen av dem er sosiale tapere. Noen av dem er begge deler, akkurat som hos majoritetbefolkningen.

Men det kreves en sterk tro for å omsette sine personlige problemer i et effektivt, målrettet og morderisk hat. 

Kommentar #12

David Auke

0 innlegg  4 kommentarer

Er det virkelig MULIG???

Publisert over 3 år siden

Fantastisk lesning! Er det virkelig mulig at en journalist i 2017 fortsatt velger å kalle islam for FREDELIG??? Tydeligvis, utrolig men sant. Er det virkelig mulig???

12 liker  
Kommentar #13

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Kan jeg hjelpes til å forstå bedre?

Publisert over 3 år siden

Det er for meg til en viss grad vanskelig å finne logisk tankegang, forståelig grunnlag og mening i dette innlegget. Selv ser jeg islam som en meget problematisk og farlig religion. Det krever selvfølgelig en begrunnelse og dokumentasjon, noe jeg presenterer i form av dette: http://www.islaminfo.dk/artikler.asp?PgID=1925

Det første spørsmålet blir da om det er falsk sitering og/eller omskrevet dansk oversettelse? At så ikke er tilfelle bør kunne slås fast ut fra at slikt ikke blir påpekt og korrigert.

Kan det så tolkes til å bety noe helt annet enn hva som står i klart språk, noe som sies å være Allahs åpenbaring og klare formaning til folket ved Profeten? Og om noe så meningsløst er tilfelle, hva kan forventes at nye generasjoner som får problemer blant oss vantroende, mens de leser og påvirkes av IS og lignende, vil finne å være Allahs formaning? Er det ikke svaret på dette vi opplever?

Så lenge vi, tross all galskapen i Allahs navn, står overfor politikere og media som ser islam som en uproblematisk og fredelig religion, blr diverse konsekvens- og tiltaksspørsmål unødig vanskelig å enes om, og kanskje av mindre betydning.

Så vil jeg sette stor pris på saklig korrigering av min oppfatning, uten at det mest problematiske forbigås i taushet. Jeg er lydhør og man lærer så lenge man lever.

7 liker  
Kommentar #14

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Så grenseløst dumt er det hele.

Publisert over 3 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
http://www.islaminfo.dk/artikler.asp?PgID=1925

Det  er dessverre ingenting i veien med din link. Dette er avskrift fra Koranen. Dette tror millioner av muslimer på. De fornekter ikke dette, da de ikke kan ta avstand fra Koranen. Tar de avstand er de i gruppen vantroende.

Dessverre er det mange politikere/journalister som ikke kan se for seg at noen kan tro på dette, slik jeg har forstått det. De lever i den kristne tro og fatter ikke at Koranen kan ha slikt innhold. Og når det har gått opp for dem fatter de ikke at noen kan tro på slikt. Så snakker de om moderate muslimer og tror at disse kan vel ikke tro på slikt? 

Hele tiden tror de på julenissen i sin desperate søken etter å finne forklaringer/bevis for sin naivitet. De har dessverre gått fem på både de i Sverige og også her hjemme. http://www.vg.no/nyheter/utenriks/krigen-mot-terror/lofven-sverige-har-vaert-naive/a/23564280/ Endelig innrømmet svenskene ar de har vært NAIVE med store bokstaver

De er blitt forledet til å tro at Gud er god. Det de ikke har fått med seg er at den kristne treenige Gud ikke er muslimenes Allah.

Ja så grenseløst dumt er det hele.

8 liker  
Kommentar #15

Øyvind A. Jørgensen

19 innlegg  37 kommentarer

Hva er bevist?

Publisert over 3 år siden

Alf Gjøsund mener justisministeren bl.a. har grunn til å si ... "at det er grunn til å stole på alle muslimske nordmenn som igjen og igjen beviser at deres religion er en fredens religion."

Jeg vil helst tro at Gjøsund sikter til at muslimske nordmenn i sin tro og religiøse praksis beviser at de er fredelige. Men ordlyden taler sterkere for en annen tolkning. «Deres religion» er mer naturlig å forstå som den religionen de bekjenner seg til, enn som deres egen religionsutøvelse, og dette støttes av at deres religion er «en fredens religion». Selv om «en fredens religion» ikke er helt identisk med «fredens religion», er det naturlig å oppfatte uttrykket «fredens religion» som den stadig gjentatte betegnelsen på Islam. Mener Gjøsund at norske muslimer «igjen og igjen beviser» at Islam er «fredens religion»?

6 liker  

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
24 dager siden / 2899 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 2092 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
12 dager siden / 1108 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
26 dager siden / 618 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
11 dager siden / 577 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
5 dager siden / 564 visninger
Om islam og humanisme
av
Marie Rørvik
23 dager siden / 376 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere