Lederartikkel Vårt Land

Hele verden skal med

Den brede enigheten er kanskje det mest oppsiktsvekkende i norsk utviklingspolitikk.

Publisert: 5. apr 2017

Helt på tampen av stortingsperioden legger regjeringen fram en stortingsmelding om utviklingshjelp. Det samme gjorde den rødgrønne regjeringen. Dermed kan et mulig regjeringsskifte gjøre at meldingene ikke blir så styrende for politikken framover.

Men når det gjelder utviklingspolitikken viser det seg at forskjellene ikke er store. Den nye meldingen viderefører i all hovedsak norsk bistand og utviklingspolitikk i velkjente spor. Fattigdom, utdanning, helse og kvinner er fortsatt satsingsområder.

Egentlig er dette oppsiktsvekkende, tatt i ­betraktning at meldingen kommer fra en regjering der Fremskrittspartiet har betydelig hånd på rattet. Dette partiet ville jo tidligere avskaffe det aller meste av offentlig uhjelp. Også Høyre tok tidligere til orde for sterke omlegginger, blant annet en kraftig konsentrasjon om antall land.

Det nye i Børge Brendes melding er at den tar u­tgangspunkt i FNs bærekraftmål om å utrydde ­fattigdom innen 2030. Norsk politikk skal være et bidrag til å nå dette målet. Særlig krevende er mål­settingen om at alle skal med, eller «no one left ­behind», som det heter på internasjonalt bistandsspråk. Det betyr at funksjonshemmede, gamle og ­minoriteter også skal løftes opp.

Langsiktig og målbevisst satsing er sentralt for at noe slikt skal gjøres mulig. Derfor er det viktig at meldingen legger opp til at norsk innsats skal fortsette på minst dagens nivå, og at det skal satses langsiktig på fattige land. Men satsing på å skape jobber og næringsutvikling er neppe nok til å nå alle. Også nasjonal fordelingspolitikk vil trengs. Her var den rødgrønne regjeringen mer spesifikk.

I praksis kommer gjerne andre målsettinger enn å redusere fattigdom inn i bistandspolitikken. Tiltak for å motvirke klimakrisen og tiltak for å redusere migrasjonen til Europa har fått innflytelse på utviklingspolitikken. Satsingen på sårbare stater kan også handle om å ta vare på vår sikkerhet. Dermed kan den målrettede innsatsen mot fattigdom i praksis komme mer i bakgrunnen.

Rent politisk ligger det an til bred samling om det meste. Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet kom med innspill i forkant, og langt på vei synes disse å være imøtekommet.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

122 innlegg  13843 kommentarer

Utviklingspolitikk

Publisert over 3 år siden

Dette med at det helt på tampen av stortingsperioden legger regjeringen fram en stortingsmelding om utviklingshjelp, er ikke det eneste den har lagt frem. De har også lovet store vei og jernbaneutbygging her til lands med byggestart langt etter deres regjeringstid som det ikke finnes dekning for så langt?

Hvor tas pengene fra?

Så langt har jo de rike fått skattelette mens pensjonister og lavlønte har fått mindre å rutte med. Så de skal vel være med på spleiselaget for økning av utviklingshjelpen også tenker jeg?

Her er det ikke lengre å ta fra de rike å gi til de fattige, så da blir det vel omtrent som Markus kunngjør: For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har?

2 liker  
Kommentar #2

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Bred politisk enighet om "bistand".

Publisert over 3 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Det nye i Børge Brendes melding er at den tar u­tgangspunkt i FNs bærekraftmål om å utrydde ­fattigdom innen 2030. Norsk politikk skal være et bidrag til å nå dette målet. Særlig krevende er mål­settingen om at alle skal med,

Børge Brende  pakker hele bistandskandalen pent inn , i år har man klart å dempe den politiske bistandsepidemien til bare 109 land , vi var oppe i over 130 land da Riksrevisjonen pussig nok begynte å spørre hva i all verden som foregår.

 I så måte var det ikke langt unna at hele verden faktisk var med og mottok penger fra den brave norske skattebetaler som klorer seg fast i dette karrige landet. Big business, må veta !

FNs "bærekraftmål" ! Mektige Moses !

Afrikanske intelektuelle ber land som Norge å stanse den form for "hjelp" vi gir , fordi den virker ødeleggende. Dette ble avfeid av hjemlige "eksperter" som handler etter regelen "vi vet best".

Fullstendig åpenhet om  hva norske bistandspenger brukes til burde være en selvfølge - her er NORADS egen side som ikke gir meg de svarene som er interessante.

https://www.norad.no/om-bistand/norsk-bistand-i-tall/?tab=geo

Men blås i det ! Vi går til andre kilder og finner det vi leter etter. Norsk "bistand" ble en gang gransket av en uhildet tredjepart , som leverte sin rapport. Det utløste et rabalder i Stortinget for å forhindre at innbyggerne i Norge skulle få se rapporten. Hvorfor - hvem er det stortingsrepresentantene representerer ?

Her er først motstridene forklaringer om hvor bistandsmerkede midler tar veien - av plasshensyn kan vi ta  Clinton Foundation , da denne kommer under granskning  og vil bli aktuelt stoff : resten kan vi ta etter som vi har tid og krefter

 http://www.dagbladet.no/nyheter/regningene-som-viser-norsk-clinton-stotte/62312635

Hva som tidligere er diskutert om Clinton Foundation lover heller ikke godt :

Washington Times : verdens største pengevaskemaskin :  

http://www.washingtontimes.com/news/2016/nov/1/tom-cotton-clinton-foundation-largest-money-launde/

Her er en situasjonsrapport , januar 2017 :

 http://truepundit.com/fbi-nypd-clinton-foundation-probed-for-global-money-laundering-financial-transactions-with-islamic-terror-groups/

Norsk "bistand " til tankesmier i USA : uheldigvis glemte man å offentliggjøre rapporten - man kan ikke huske alt med så mange som skal ivareta "bistandens" virkemåte og effektivitet ! 

  http://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2013/norsk-bistand-til-tankesmier-i-usa/

Og her kan vi se hvordan organsisjoner bruker bistandsmidler på sitt administrsjonsbudsjett og andre "bærekraftige" sysler :

https://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/06/21/175842/bistandsmillioner-stanser-i-norge

Til slutt en masteroppgave "Dagens bistand er ugått på dato" :

 https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/135516/Lene%20Thunshelle.pdf?sequence=1

64-dollar spørsmålet er hva som er pengsløsing og hva som er bistnd til de som trenger hjelp ? Slik brosjyrene i valgkamp og bistandsbyråkrati forteller om - og alt det vidunderlige de skal utrette for pengene.

"Ja, tenke det ,ønske det , ville det med" osv (Peer Gynt) 

Stans all "bistand" i tre år , avvikle alt - og start på nytt etter den type hjelp og bistand det er behov for. Det som drives i dag er en parodi på bistand og undergraver all tro og tillit til alle som driver med bistand , som går ut over de seriøse aktørene som får til noe - uten millionlønninger og multimillionadministrasjon.

Det er nok av uløste oppgaver i fastlands-Norge for en tid UTEN oljeinntekter. Tiden med å gå amok med oljepenger i norsk politikk går mot slutten.

   

7 liker  
Kommentar #3

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

De er ikke dumme nok til at jeg tror på dem

Publisert over 3 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Det er nok av uløste oppgaver i fastlands-Norge for en tid UTEN oljeinntekter. Tiden med å gå amok med oljepenger i norsk politikk går mot slutten.

Jeg har sagt det i flere tiår, bistand er en måte å transportere penger ut av landet på, uten et kny fra oss. De kan ikke være så dumme som det virker som, derfor må de ha en skjult agenda.

2 liker  

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3713 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
17 dager siden / 1251 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
23 dager siden / 904 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
15 dager siden / 859 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
15 dager siden / 659 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
27 dager siden / 572 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 546 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere