Lederartikkel Vårt Land

Et lite mirakel

Kultur og helse hører sammen. Det er positivt at dette igjen blir allment anerkjent.

Publisert: 3. apr 2017

Legevitenskapen har lange røtter i den ­humanistiske tradisjonen. Den antikke medisinen var nært knyttet til filosofi, dikting og musikk. ­Moderne medisin har derimot forstått seg selv primært som en naturvitenskaplig disiplin. Kultur og helse er på samme vis blitt sett på som separate størrelser. Nå virker det som om pendelen er i ferd med å svinge.

De senere årene er det blitt økt oppmerksomhet om effekten kultur har for helsen. Rett før årtusenskiftet hadde Norsk kulturråd og Sosial- og helse­departementet fellesprosjektet «Kultur gir helse», som hadde som formål å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet i det lokale kulturlivet. Samarbeidet på tvers gikk ikke knirkefritt, men evalueringen konkluderte med økt trivsel og følelse av livsinnhold.

Der det nevnte prosjektet ikke dokumenterte kulturens helseeffekt på vitenskapelig vis, fant forskere ved HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) for noen år siden ut at alle som konsumerer kultur, opplever bedre helse, er mer tilfredse og opplever mindre angst og depresjon. Kultur kan med andre ord ha positiv effekt på folkehelsa.

Dette er en tanke som ikke ble tatt på like stort alvor for noen år siden. Faglig leder for Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, overlege Audun Myskja, fortalte fredag til Vårt Land at det de ­seneste årene er brakt på bane så sterk forskning og empiri at den tidligere motstanden er borte i mye av helsevesenet: «Det som har skjedd de siste årene, er nærmest et lite mirakel. Da jeg som sykehuslege på 1980-tallet tok opp at sang, musikk og kunst kan tilføre helsevesenet noe, fikk jeg marsboer-blikket. Det var en helt fjern tanke.»

Samarbeidet mellom helse- og kultursektoren ser nå ut til å bli en av de store vendingene i årene som kommer. Tendensen er tydelig både i Norge og internasjonalt. I land som Tyskland og Storbritannia ser vi fremveksten av såkalte «syngende sykehus». I Norge er musikkterapi pekt ut av Stortinget som satsingsområde innen forskning og høyere utdanning. Prosjektet «Kunst rett vest», der 15 kommuner vest for Oslo ønsker å bruke kunst for å styrke folke­helsen, er ett eksempel på vendingen.

Kultur og helse hører sammen. Det er positivt at dette igjen blir allment anerkjent.

Først publisert i Vårt Land, 3. april, 2017.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Almen kunnskap

Publisert over 3 år siden

Ahus har hatt egen teatergruppe siden 80- tallet. Vi brukte mye skuespillere i forelesninger,  rollespill og lignende. De har også egen idrettsgruppe, så dette er gammelt nytt.  Alle universitetene har sangkor/musikk og idrettslag. 

Det som feilet med helsen var at alkoholen måtte bringes inn i alle situasjoner, også på sykehusene. Prestasjonskulturen måtte feires.

Mange leger og flere sykepleiere har bakgrunn/ brederfaring fra kulturlivet ved siden av det naturvitenskapelige. Humanismen har vært en del av medisinen siden 1990 tallet. Paternalismen, instrumentalismen, og positivismen forsvant sammen med medikaliseringen. Inn kom kvalitativ metode, etikk, substans og relasjonskompetanse.  Forskning fra 80- tallet og senere i 2000 viser at mennesker med en tro har økt opplevd helse og livskvalitet. Surprise.  

Kommentar #2

Greta Aune Jotun

186 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Kultur og helse hører sammen. Det er positivt at dette igjen blir allment anerkjent.

Kultur er et sekkebegrep som kan romme elementer som også kan være ødeleggende for helsen. 

Kommentar #3

Pål Georg Nyhagen

211 innlegg  1811 kommentarer

Apropos kultur og helse: HELE mennesket må med i enhver helbredelsesprosess

Publisert over 3 år siden

Kultur er både sjelehygiene og viktige ledd i pleie og behandling:

Det burde være en kjent sak at det ikke bare er via kulturmelk at kulturen gir gode effekter. Både som aktiv mottager og utøver av det kreative, av stiiilhet, toner, bevegelse og farver, enkeltvis eller i kombinasjoner,  viser det seg at menneskets livskvalitet og helse ikke sjeldent styrkes. Man henvender seg her til skjulte sider av mennesket som ikke alltid har fått slippe til hos alle: Det tilhører nemlig det som i visse kretser anses som uproduktivt og egentlig bare som banal avkanalisering; og her står derfor alltid intellektet og det rasjonelle som kraftløse tilskuere og måper fornærmet over det like vel åpenbare som ikke lar seg analyseres, veies og forklares via alle anerkjente naturvitenskapelige metoder. Og det sistnevnte er jo tidens guddommelige hoveddogme sitt første og viktigste kriterium. Det har nemlig en positiv effekt å slippe til kulturrelle aktiviteter av ymse arter. 

Dog har flere institusjoner allerede sett effekten av dette. Rett skal være rett. Der man dog endelig har innsett at naturvitenskapens og virkelighetens grenser ikke nødvendigvis og i enhver sammenheng er samsvarende, der har man også våget å slippe til undringen og det kreative som ligger latent i enhver sjel. Musikk, bevegelse og farver kan sågar benyttes som ledd av den helsemessige behandlingen eller pleien av mennesket uten at man har behov for hverken høy inntekt eller grønn resept her. Man kan sågar begynne med profylaktisk og psykososiale tiltak og benytte slike kulturelle aktiviteter offensivt slik at man unngår problemene FØR de lar seg merke og utvikler seg til et problem. Jeg minner om André Bjerkes dikt "Farvelæren".  Siden det her på VD er forbudt å trykke dikt fra forfattere som ikke er død for mer enn 70 år siden siterer jeg bare avslutningen av diktet her: 

 

"...Og hvilken bølgeforsker kan forklare

at Londons selvmordsstatistikk gikk ned

da Tower Bridge bler farvet lysegrønn?"

1 liker  
Kommentar #4

Pål Georg Nyhagen

211 innlegg  1811 kommentarer

Jotun

Publisert over 3 år siden

Sitat: "Kultur er et sekkebegrep som kan romme elementer som også kan være ødeleggende for helsen"

Medisin er egentlig gift. Det blir først medisin når det er akkurat den mengde som skal til for å stimulere helbredelsprosessene.  Gir man for lite, så virker det ikke. Gir man for mye, så kan man dø av den. Ergo er det alltid en idé å lære seg både relevansens og begrensningens kunst. ( Kunst igjen... ! )  Aristoteles´ kjente gyldne middelvei som livskunst er faktisk ennå et flott eksempel til etterfølgelse innenfor de fleste av livets områder.

1 liker  
Kommentar #5

Greta Aune Jotun

186 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Medisin er egentlig gift.

Ja. Gift, - og bivirkninger som kan forverre mer enn de heler. 

Jeg tror mange ville hatt bedre helseeffekt av å rusle en tur ved sjøen, lytte til sangen fra havet, eller i skogen, lytte til fuglenes lykkelige sang over at regnet er over så de kan nyte frokosten uten å "drukne". Eller etter dagens strev roe seg ned med Rachmaninov eller Paganini i stedet for dundrende høyt skrål i ørene. 

Eller bare være stille - der man finner stillhet. Mennesket har behov for ro. Absolutt. Men, - vi mennesker er jo som kjent forskjellige. Noen får ikke gjort noe som helst uten å innta en stor porsjon øredøvende støy hver dag.

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3713 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
17 dager siden / 1251 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
23 dager siden / 904 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
15 dager siden / 859 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
15 dager siden / 659 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
27 dager siden / 572 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 546 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere