Hanne Nabintu Herland

89

Anmeldelse Jonas Gahr Støre for krigsovergrep i Libya - Støre slapp glatt unna krigsdomstolen i Haag

Politikere slipper stadig å stå til ansvar for sine handlinger og Støre ble, etter sitt ja til Libya krigen, forfremmet til partileder. Det er for meg komplett uforståelig at det går an å stemme på Arbeiderpartiet så lenge de har en slik leder.

Publisert: 3. apr 2017  /  3310 visninger.

Dagsavisen arkiv fra 2013: "Anmeldelse av Jonas Gahr Støre for krigsovergrep i Libya krigen". Jeg skrev den gangen: "Jeg vil med dette få takke professor emeritus Edvard Vogt som har anmeldt Jonas Gahr Støre og Helge Sunde for krigsforbrytelser efter Norges angrep på Libya. Hjertelig takk også til nestleder i Rødt, Marielle Leraand for engasjementet for internasjonal rettferdighet. Vi kan ikke forbli stille i denne saken."
 
Vi kom selvsagt ingen vei.

Politikere slipper stadig å stå til ansvar for sine handlinger i Norge, - det er standard - og Jonas Gahr Støre ble aldri sendt til Krigsdomstolen i Haag for forbrytelser mot menneskeheten. Han slapp unna alt sammen. Nå er han til og med partileder i Norge og ingen snakker mer om saken.

Det er helt utrolig at slikt går an i et moderne demokrati.

Jeg kan ikke fatte at det går an å stemme på Arbeiderpartiet, som har en slik leder.

 
I Dagsavisen kommenterte jeg at Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Grete Faremo og Harald Sunde var anmeldt av nestleder i Rødt, Marielle Leraand med venner, for krigsforbrytelser og medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten i Libya krigen.

Samt den hendelse som Rune Fardal gjorde meg oppmerksom på ved sitt innlegg: "Anmeldelsen media Norge ikke snakker om" der der fremgår at "Edvard Vogt har anmeldt utenriksminister Jonas Gahr Støre og forsvarssjef Helge Sunde for krigsforbrytelser efter Norges angrep på Libya. Edvard Vogt er professor emeritus i rettssosiologi ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Vogt er blandt annet kjent for sin rolle i avsløringene av politi-vold sakene i Bergen. Tusen takk til Rune Fardal som skrev dette innlegget.

Hvorfor var det fullstendig stillhet i media når disse ble anmeldt for krigsforbrytelser? Siden har vi heller ikke hørt omtrent et eneste ord.

Er dette, - igjen - summen av kvaliteten på vår presse, at man selektivt velger å ikke dekke en så alvorlig sak for å tekkes de politiske eliter?

Jeg tar meg friheten å vedlegge min artikkel i Aftenposten 27.10.2011 om Libya-krigen (skrev jeg i Dagsavisen i 2013) og ønsker igjen å takke nestleder i Rødt som viser at partiet og de andre som deltok faktisk i praksis bryr seg om internasjonal rettferdighet:

NATOs overgrep i Libya. Aftenposten 27.10.2011

NATOs krigføring og bidrag til folkemordet i Libya er et av vår tids verste eksempler på Vestens overgrep. I en rettferdig verden ville de politisk ansvarlige bli stilt for domstolen i Haag for forbrytelser mot menneskeheten. For NATO har i vår levetid gått fra å være en transatlantisk forsvarsallianse til en maktpolitisk angrepsallianse mot svake stater der Vestens interesser er truet.

Huntington påpekte i sin bok The clash of civilizations? fra 1996 at fremtidens konflikter kom til å gå langs kulturelle skillelinjer, fordi sivilisasjonene ikke forstår hverandre. NATOs krigføring i Libya er et grotesk eksempel på dette. NATOs krigføring i Libya kan ses som et eksempel på dette. Huntington sier at vestlige lands dominans i FNs sikkerhetsråd har gjort at FN lenge har fungert som tjener for vestlige interesser, mens det dobbeltmoralsk presenteres som om det handler om verdenssamfunnets beste, demokrati og beskyttelse av sivile.

Man har skaffet seg legitimitet i FN til å angripe en stat basert på antagelser og forskutterte bevis, misbrukt FNs flyforbudsmandat og bombet Afrikas rikeste land sønder og sammen, bidratt til massemord på sivile, blandet seg inn i et lands indre anliggende ved ensidig å støtte den ene part og nå sist, støttet regimer som bryter enhver internasjonal regel for håndtering av krigsfanger.

Hillary Clintons latter da hun hørte om Gadaffis død mens hun siterte Julius Caesar om sin egen rolle i saken, taler for seg selv. Tildelingen av Nobels fredspris til president Barack Obama, som har gitt USAs klarsignal til dette, var et betydelig feilgrep som svekker respekten for prisen internasjonalt.

Huntington påpeker at i en global verden er den vestlige tanken om at Vestens verdier er universelle potensielt meget farlig. Den gir en kunstig legitimitet til å destabilisere nasjoner, bidra til krig og borgerkrig, noe som på sikt kan føre til Vestens eget fall.

En annen statsviter, Robert Kagan påpeker vesten i det siste tiåret har ført en aggressiv og selvforherligende global politikk med det mål å forme en verden etter sine verdier, og har i denne prosessen har de tvunget andre til å bøye seg etter deres vilje på måter som var dømt til å fremprovosere et tilbakeslag.

I en verden preget av ulike kulturelle, etniske og religiøse identiteter er det avgjørende at Vesten erkjenner at dens kultur og verdier er distinkt, men ikke universell. Den har råderett i den vestlige kultursfære, men ikke på alle andres territorium.

Den brutale lynsjingen av Moammar Gadaffi og hans sønn Muatassim bryter ethvert konsept om internasjonal rettferdighet, internasjonal lov, Geneve konvensjonene, noe som ifølge CNN raskt har gitt Gadaffi martyrstatus i afrikanske og muslimske land, land som nå knapt våger å si et ord, hvilket ikke er underlig tatt i betraktning den nådeløshet Vesten har vist verden at vil ramme dem som sier dem imot.

Og dette er demokratiets og menneskerettighetenes forkjempere?

Det fremstår som utilgivelig kynisk når norske myndigheter krever at drapet ’undersøkes’ for å ’finne ut hva som skjedde’. Vi vet hva som skjedde – vi så videoen. En slik ’gransking’ kan mistenkes å ha som sitt virkelige mål å retusjere virkeligheten. (Merk at siden har ingen foretatt noen gransking av saken, med andre ord, det som skjedde var akseptabelt for oss i Norge og vi så intet behov for å gå videre med noe som helst).

Alle er enige om at Gadaffi i likhet med vestlige ledere ikke var feilfri, han har blant annet fengslet meningsmotstandere uten lov og dom og håndtert opposisjonelle hardt, men han var også en sekulær modernisator med moderat syn på islam - han var en av Al Qaidas verste fiender. De hadde forsøkt å drepe Gaddafi flere ganger.

Dette utelates gjerne i vestlig presse, hvis ensidige mediedekning villeder vestlig opinion.

Libya var før Vestens “humanitære bombing” Afrikas rikeste land med høyere levestandard enn Italia og Australia, gratis skole, helsevesen og rett til studiestipend i utlandet for menn og kvinner, arbeidsledighetstrygd og stønad på $ 50.000 ved familieetablering. 82 % kan lese og skrive.

Sosialisten Moammar Gadaffi har latt oljerikdommen komme befolkningen til gode, store statlige utenlandsfond skulle sikre fremtiden. I de siste årene har man tilpasset seg Vesten, nedbygget hæren og åpnet for vestlige investeringer.

I den grad Gadaffi var en "tyrann", viser Vestens maktovergrep at tyrannen ble fjernet av en enda verre tyrann. For det er lenge siden professor Jacob L. Talmon viste hvor lett demokratier kan bli totalitære, der arrogante politiske eliter utøver et nådeløst gruppepress mot både media og befolkning.

Med Vestens nåværende aggresjonsstrategi, bør man i ærlighetens navn i det minste fjerne slagordene om håp om fred i Midtøsten.

Libya-krigen vil med all sannsynlighet medføre betydelig militær opprustning i land som ikke tilhører den vestlige allianse, et sterkt voksende hat i fattige land mot neo-kolonialismen og en demokratisk innføring av militant islamisme i regionen som samlet øker krigs- og terrorfaren betydelig i årene som kommer. Det kan vi takke oss selv for. (Det er vel ikke nødvendig å legge til en kommentar om hvordan det siden gikk. Libya ligger i total ruin og styres av ISIS, Al Qaida fraksjoner og annen milits, mens ingen vestlige ledere er blitt stilt til ansvar for overgrepene mot landet i 2011).

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/anmeldelse-av-jens-stoltenberg-og-jonas-gahr-st%C3%B8re-libya-krigen-1.451597

 

18 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Geir Wigdel

31 innlegg  2088 kommentarer

At det er

Publisert over 3 år siden

"komplett uforståelig" for Herland at noen stemmer Arbeiderpartiet, viser bare hvor uendelig langt fra norsk virkelighet hun befinner seg.

5 liker  
Kommentar #2

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Hanne Nabintu Herland. Gå til den siterte teksten.

Libya var før Vestens “humanitære bombing” Afrikas rikeste land med høyere levestandard enn Italia og Australia, gratis skole, helsevesen og rett til studiestipend i utlandet for menn og kvinner, arbeidsledighetstrygd og stønad på $ 50.000 ved familieetablering. 82 % kan lese og skrive.

Sosialisten Moammar Gadaffi har latt oljerikdommen komme befolkningen til gode, store statlige utenlandsfond skulle sikre fremtiden. I de siste årene har man tilpasset seg Vesten, nedbygget hæren og åpnet for vestlige investeringer.

Dette her er det reneste oppspinn. Det har ingen basis i noen som helst virkelighet. Libya var etter alle statistikker langt fattigere enn noe vestlig land, ikke rikest i Afrika , hadde ingen gratis skole, ingen studiestipend eller trygd.  De 50000$ er det mest vanlige, utrolige sprøytet som er blitt videreformidlet av diktatorens venner de siste årene. Noe slikt har selvsagt aldri blitt gitt i Libya.

Om det var noen statlige utenlandsfond, var det penger diktatorens familie hadde gjemt i sveitsiske banker.

5 liker  
Kommentar #3

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Hanne Nabintu Herland. Gå til den siterte teksten.
Det er for meg komplett uforståelig at det går an å stemme på Arbeiderpartiet så lenge de har en slik leder.

Kanskje hun heller bare skal vie tiden til å reflektere over dette fremfor å konstruere et søksmål. 

1 liker  
Kommentar #4

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert over 3 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Dette her er det reneste oppspinn. Det har ingen basis i noen som helst virkelighet.

Geir Solli, lyver du bevisst eller i mangel av kunnskap? I fall det siste, så bør du i det minste sjekke din informasjon om den holder mål.

Det er enkelt å finne ut at under Gaddafi så var fattigdommen i Libya sammenlignet med sine naboland, meget liten, både absolutt og relativt.  Jeg sammenligner ikke med Vest-Europa, men først og fremst med afrikanske land.

Du bør jekke deg ned noen hakk og la være å spre falsk informasjon.

14 liker  
Kommentar #5

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
"komplett uforståelig" for Herland at noen stemmer Arbeiderpartiet, viser bare hvor uendelig langt fra norsk virkelighet hun befinner seg.

For det første, angrepet og krigen mot Libya var en krigsforbrytelse. Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre er de som er ansvarlige for Norges medvirkning i denne forbrytelsen.

Det er solid dokumentert at krigen mot Libya ble igangsatt på falske premisser.

Jeg er uenig med Herland i en sak: Nei, det er ikke utrolig at noen stemmer på Arbeiderpartiet, selv ikke de som vet at Arbeiderpartiet, gjennom sin tidligere leder og regjeringssjef, Jens Stoltenberg, sammen med nåværende leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, var meskyldig i denne krigsforbrytelsen. Samtidig finnes det en rekke mer eller mindre ærlige Arbeiderpartifolk som verken ønsker å vite om hva som skjedde eller ønsker å undersøke det som skjedde.

11 liker  
Kommentar #6

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.

Geir Solli, lyver du bevisst eller i mangel av kunnskap? I fall det siste, så bør du i det minste sjekke din informasjon om den holder mål.

Det er enkelt å finne ut at under Gaddafi så var fattigdommen i Libya sammenlignet med sine naboland, meget liten, både absolutt og relativt.  Jeg sammenligner ikke med Vest-Europa, men først og fremst med afrikanske land.

Du bør jekke deg ned noen hakk og la være å spre falsk informasjon.

Farer du med bevisste personangrep eller skjer det bare av seg selv...?

Hvis du hadde greid å lese det jeg har skrevet ville du nok ha kunnet få med deg at jeg ikke har skrevet noe om Libyas afrikanske naboland. At det bor relativt få mennesker i Libya sammenlignet med det de får av oljeinntekter og at de dermed var et relativt rikt afrikansk land (ikke i nærheten av Italia som det påstås), betyr ikke at fattigdommen og nøden ikke var stor der.  Libya har oljeinntekter sammenlignbart med arabiske land og kommer ikke spesielt høyt på listen da. Diktatoren drev et gedigent vanstyre, det er et uomtvistelig faktum.
https://simple.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index

Det er trådstarter og hennes tilhengere av opplagte gale fakta som bør jekke seg ned her.

3 liker  
Kommentar #7

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Nåda...

Publisert over 3 år siden
Hanne Nabintu Herland. Gå til den siterte teksten.
Politikere slipper stadig å stå til ansvar for sine handlinger i Norge, - det er standard - og Jonas Gahr Støre ble aldri sendt til Krigsdomstolen i Haag for forbrytelser mot menneskeheten. Han slapp unna alt sammen. Nå er han til og med partileder i Norge og ingen snakker mer om saken.

Nei, det visste jeg ikke at Støre ledet FN's internasjonale militære intervensjon?

Opptrappingen av konflikten, og spesielt frykt for at regimet ville angripe sivile i Benghazi, førte til at FN først innførte sanksjoner mot Libya, for så å godkjenne iverksetting av en internasjonal militær intervensjon
– som var avgjørende for at regimet falt i juli 2011. Den militære aksjonen var i utgangspunktet ledet av USA, deretter av NATO, og også Norge deltok med styrkebidrag, vesentlig jagerfly som utførte bombetokt over Libya.

https://snl.no/Borgerkrigen_i_Libya_2011

Det kan ha hatt stor betydning for hvor hovedansvaret hvilte på... og krigsdomstolen har vel aldri klart å stoppe en eneste konflikt, og her ble de vel det man kan kalle innhabile?

2 liker  
Kommentar #8

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert over 3 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Diktatoren drev et gedigent vanstyre, det er et uomtvistelig faktum.
https://simple.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index

Du har hentet ditt bevis fra Wikipedia, slik jeg oppfatter deg og tolket det på din måte.

Dersom du hadde giddet sjekke litt bedre så ville du funnet ut hva Wikipedia skriver om Libya under Gaddafi:

"oljeinntektene,  samt Libyas lave innbyggertall, gjør at Libya er et av  de landene i  Afrika med høyest BNP per innbygger, og har muliggjort at  Libya kan  tilby sine innbyggere et omfattende og imponerende  velferdstilbud,  spesielt innen bolig og utdanning."

13 liker  
Kommentar #9

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Opptrappingen av konflikten, og spesielt frykt for at regimet ville angripe sivile i Benghazi,

Dette med Gaddafis planer for det såkalte angrepet rettet mot sivile i Benghazi, er forlengst dokumentert som som falsum og proganda.

7 liker  
Kommentar #10

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.

Du har hentet ditt bevis fra Wikipedia, slik jeg oppfatter deg og tolket det på din måte.

Dersom du hadde giddet sjekke litt bedre så ville du funnet ut hva Wikipedia skriver om Libya under Gaddafi:

Hvis du hadde giddet å sjekke linken så hadde du sett at wikipediasiden kun inneholder en visning av FNs Human Development Index. Ingen andre enn deg har diskutert om Libya er et relativt rikt afrikansk land. De er rike i Afrika, fattige i verden og meget vanstyrte. Å styrte en diktator som sløser bort liv og oljepenger forblir en god gjerning.

3 liker  
Kommentar #11

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Litt mer om  Libyas velferdssystem. Dette er hentet fra en artikkel hos det norske FN-sambandet:

"Gaddafi var ikke så gal, som vi likte å tro

Libya kom mye lengere på velferd, på enkelte områder, enn det vi i  Vesten liker å innrømme.  Libyas innbyggere fikk økonomisk støtte til  hus og bil, gratis helsevesen og utdanning. Før Gaddafis tid kunne bare  25 % av befolkningen lese og skrive, med Gaddafi økte andelen til 83 %,  og 25% av innbyggerne fikk universitetsutdannelse. Gjennomsnittlig  levealder var høy, – 78år.  Vestlig media elsket å fremstille Gaddafi  som en gal despot. Utviklingen han fikk til passet ikke inn."

12 liker  
Kommentar #12

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Neivel?

Publisert over 3 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Dette med Gaddafis planer for det såkalte angrepet rettet mot sivile i Benghazi, er forlengst dokumentert som som falsum og proganda.

Vel, mye som kommer frem i etterkant, jeg siterte bare Store Norske leksikon, de har anledning til å rette opp "fake news" dersom noe skulle være av kritisk feilinformasjon. ;-)

Kommentar #13

roger. sommerseth

0 innlegg  1 kommentarer

Før og etter Libya

Publisert over 3 år siden

Til sist er det vel de menneskene Norge drepte som bør volde oss de største samvittighets kvaler? Jeg må si at jeg er aller mest forundret over hvor åpenbart dårlig journalistikken, eller om man vil, mediadekningen rundt krigen var.. Jeg vil erindre at også en mengde sivile mål ble truffet? og at den statistiske sannsynligheten for at, det nettopp var Norge som sto for disse bombingene, var heller stor. Det ble vel blant annet bombet et barnehjem/sykehus som kostet endel barne liv. Det forekommer meg merkelig at media, som ellers pleier å være veldig opptatt av barn, i dette tilfellet fremsto som nesten uinteresserte. Jeg har også en erindring av ta VG var en av de som satte seg mot at man så litt nærmere på hvordan media opptrådte under og etter krigen? Eller tar jeg feil? Krigen mot Libya diskvalifiserer i mine øyne store deler av det offentlige Norge, og norsk presse, fra emosjonelle utbrudd i forbindelse med en lang rekke saker. For Norges del er det et før, og et etter Libya. Å plassere oss på vår "høye etiske hest" etter krigen mot Libya bør vi være ekstremt tilbakeholdne med.  

8 liker  
Kommentar #14

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert over 3 år siden
roger. sommerseth. Gå til den siterte teksten.
Til sist er det vel de menneskene Norge drepte som bør volde oss de største samvittighets kvaler?

"opplysninger som framkom i Report of the International Commission of Inquiry on Libya,  utarbeidet av en kommisjon nedsatt av FNs menneskerettighetsråd. De undersøkte 20 av NATOs 9 700 bombetokter og dokumenterte at det i disse  angrepene var drept minst 60 sivile og såret 55. Flere av de drepte var  barn, og minst fire av bombemålene var rent sivile mål uten noen tilknytning til militær aktivitet. Dette er grunnlaget for å  anmelde regjeringen for krigsforbrytelser. Om ikke disse målene bevisst  var valgt ut, burde risikoen for å treffe sivile mål være åpenbar når man sender bombeflyene uten forhåndsklarerte mål, men  med beskjed om selv å finne egnete steder å bombe, slik det framgikk av  NRKs dokumentar i mars."

 

Altså minst 60 sivile drept og 55 såret bare i de 20 undersøkte bombetoktene. Totalt foretok NATO 9700 bombetokt. Da kan en bare tenke seg antall sivile drepte og sårede.

9 liker  
Kommentar #15

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Aftenposten

Publisert over 3 år siden
Hanne Nabintu Herland. Gå til den siterte teksten.
Jeg skrev den gangen: "Jeg vil med dette få takke professor emeritus Edvard Vogt som har anmeldt Jonas Gahr Støre og Helge Sunde for krigsforbrytelser efter Norges angrep på Libya.

skriver:

Fredag morgen ble for første gang Regjeringens sikkerhetspolitiske utvalg, under ledelse av NUPI-direktør Jan Egeland, innkalt til «ekstraordinært» møte i UD, selv om utvalget ikke har noen formell rolle. Samtidig kom forsvarsminister Grete Faremo med sin «tilbudsliste». Det var ingen tvil om hva Frankrike, USA, Storbritannia og de militære planleggerne ville ha:

— Det var klart kampfly de trengte mest, sier Støre.

I løpet av fredag og inn i morgentimene lørdag ble Regjeringen enig med seg selv. Da statsminister Jens Stoltenberg satt på flyet til Paris, var beslutningen tatt. Samtidig satt utenriksministeren i telefonen.

— Da statsministeren var på vei til Paris, ringte jeg til alle de parlamentariske lederne og sa at for Norges del var det aktuelt å bidra med kampfly, sier Støre.

— Hva er grunnen til at man ikke innkalte Stortingets utvidede utenrikskomité?

— Jeg snakket med lederen av utenrikskomiteen torsdag og tilbød en orientering. Av praktiske grunner ønsket de det etter helgen, men anmodet om at Regjeringen holdt kontakt med de parlamentariske lederne, sier Støre.

— Personlig mener jeg at diskusjonen om at Norge skal delta i krig, bør tas av Stortinget i plenum. Folketinget i Danmark gjorde det allerede 18. mars. Saklig sett er det helt feil at Stortinget bruker tid på å diskutere justeringer av småpenger i budsjettet, men ikke har tid til å diskutere om Norge skal sende kampfly i krig, sier SVs parlamentariske leder Bård Vegard Solhjell.

— Vi ber norske kvinner og menn våge livet for en sak vi mener er viktig. Det minste vi kan gjøre er å sørge for at saken også blir diskutert i Stortinget, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

— Ting skjedde så fort, og situasjonen i Libya krevde det. Veien ble til en viss grad til mens vi gikk, sier lederen av Stortingets utenrikskomité Ine Marie Søreide Eriksen fra Høyre. Hun viser til at det var bred enighet om å bidra, og at Danmark i motsetning til Norge hadde bestemt å sende fly uavhengig av et FN-mandat.

«Av praktiske grunner»

Den norske regjeringen ble i likhet med både mediene, NATO, USA og EU tatt fullstendig på sengen av FNs sikkerhetsråd kvelden 17. mars. Støre var travelt opptatt med å håndtere jordskjelvkatastrofen i Japan og med NRK-debatt, da diplomatene ringte ham fra New York. Selv slo han på tråden til Jens Stoltenberg, og rakk så vidt å få klarert med statsministeren at Norge støttet resolusjonen før Kveldsnytt.

http://www.aftenposten.no/norge/Tok-beslutningen-om-kampfly-pa-telefon-578956b.html

Dette viser til at Støre ikke tok avgjørelsen helt alene om bidrag til FN?

3 liker  
Kommentar #16

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Dette viser til at Støre ikke tok avgjørelsen helt alene om bidrag til FN?

Den som klarer å finne en regjeringsprotokoll på vedtaket om at Norge skulle delta i krigen mot Syria med F-16-jagerbombere, er jammen god. Beslutningen om å delta, ble aldri behandlet på regjeringsnivå. Selv om partilederne via telefon og SMS etterhvert sluttet seg til krigsdeltakelsen, så var det som skjedde i seg selv et brudd på norsk lov. En må bare huske at i Norge så gjelder en lov for Loke, en annen for Tor. Slikt svelger en rekke "kristne" og "lovlydige" borgere glatt unna, selv når sannheten blir presentert i klartekst.


PS! Jeg har full respekt for kristne, ærlige folk, men for "kristne", uærlige sådanne, må jeg medgi at respekten er nokså tynnslitt.

7 liker  
Kommentar #17

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.

Dette er hentet fra en artikkel hos det norske FN-sambandet:

"Gaddafi var ikke så gal, som vi likte å tro

Det siterte er fra en side http://ung.fn.no/libya-afrikas-forste-velferdsstat/. Det er skrevet av en 17-åring og er uten kildehenvisning. Tallene som oppgis er iallfall langt unna de offisielle:
http://www.sesric.org//oic-member-countries-infigures.php?c_code=26&cat_code=7
Men uansett, hva så? Startinnlegget hadde alt feil også etter hva du skriver. Vi diskuterer ikke om Libya har olje. 


2 liker  
Kommentar #18

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Upps!

Publisert over 3 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Den som klarer å finne en regjeringsprotokoll på vedtaket om at Norge skulle delta i krigen mot Syria med F-16-jagerbombere, er jammen god.

Du må ha lest feil, kommentaren var fra Aftenposten som siterte Ine Marie Søreide Eriksen fra Høyre: Hun viser til at det var bred enighet om å bidra...

Om noen klarer å bevise at Aftenpostens journalist har sitert Ine Marie Søreide Eriksen feil må gjerne få lov til å gjøre det. Jeg har ikke innsyn i regjeringsprotokollen, men jeg antar at det ble ordnet etterpå?

https://www.nrk.no/ytring/strengt-utilgjengelig-1.12198249

3 liker  
Kommentar #19

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert over 3 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Men uansett, hva så? Startinnlegget hadde alt feil også etter hva du skriver.

Dette er hva du skrev i kommentar #2:

"Dette her er det reneste oppspinn. Det har ingen basis i noen som helst  virkelighet. Libya var etter alle statistikker langt fattigere enn noe  vestlig land, ikke rikest i Afrika , hadde ingen gratis skole, ingen  studiestipend eller trygd."

Hvorvidt Herland har dekning for å hevde at Libya under Gaddafi hadde høyere levestandard enn Italia og Australia, synes jeg er litt tvilsomt. Men du hevder at Libya "hadde ingen gratis skole, ingen  studiestipend eller trygd." Dette er beviselig usant, så det bør du trekke tilbake. Selv om Herland kanskje er noe unøyaktig, så står hennes påstand om Libya som et relativt velutviklet velferdssamfunn og er langt fra "det reneste oppspinn" eller fjernt fra virkeligheten.

7 liker  
Kommentar #20

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Hva mener du ?

Publisert over 3 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
PS! Jeg har full respekt for kristne, ærlige folk, men for "kristne", uærlige sådanne, må jeg medgi at respekten er nokså tynnslitt.

Jeg har ikke kommentert noe om kristenfolket?

2 liker  
Kommentar #21

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Du må ha lest feil, kommentaren var fra Aftenposten som siterte Ine Marie Søreide Eriksen fra Høyre: Hun viser til at det var bred enighet om å bidra...

Poenget er: Ja, det var bred enighet om å delta. ALLE partiledere/gruppeledere på Stortinget for de partiene som da satt der (MdG satt ikke på Stortinget den gang) ga sin tilslutning via SMS eller telefon. Uansett, bred tilslutning, det hjelper ikke. VERKEN Storting ELLER Regjering behandlet saken i formelt møte. Årsaken til hastverket, Stoltenberg trengte ryggdekning når han skulle til Paris-møtet i NATO-regi, noe som senere sikret han NATO-jobben.

For øvrig, utenriksminister Jonas Gahr Støre hadde før dette signalisert at han var mot norsk deltakelse, men snudde brått.

Dette er bakgrunnen til at det ikke finnes noen gyldig protokoll av vedtaket om at Norge skulle delta, deltakelsen var derfor ulovlig.

4 liker  
Kommentar #22

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ikke kommentert noe om kristenfolket?

Nei, men jeg har. Bakgrunnen for min kommentar er at mennesker som presenterer seg som kristelige, ikke har problem med å støtte opp om beviselige krigsforbrytelser. Jeg trodde og tror fortsatt at slikt strider mot den kristne tro, men kanskje jeg tar feil?

1 liker  
Kommentar #23

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Hvorvidt Herland har dekning for å hevde at Libya under Gaddafi hadde høyere levestandard enn Italia og Australia, synes jeg er litt tvilsomt.

Så det synes du er litt tvilsomt, når det er godt bevist at FNs levestandardsindeks mener at landene ikke engang er i samme liga rent levestandardmessig?
Og ja, ok, Libya hadde gratis skole for en god del av befolkningen noen år. Hva så, det har mange afrikanske land. Resten er rett i hva jeg skrev og Herland er ikke i nærheten av å ha noe korrekt. Det er bevist utenfor enhver tvil.

2 liker  
Kommentar #24

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert over 3 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Herland er ikke i nærheten av å ha noe korrekt. Det er bevist utenfor enhver tvil.

Les mine kommentarer #8 og #11. Der står det i klartekst hva slags velferdssamfunn Liby var.

Forøvrig, dette med Libyas utviklingsnivå er det minst viktige både i Herlands innlegg og mitt eget standpunkt. Uansett utviklingsnivå i Libya, spørsmålet er, aksepterer vi at ledende personer, forhenværende statsminister og utenriksminister, stod bak vedtak (på tvers av Grunnloven) om deltakelse i en krig som var i strid med folkeretten og som innebar krigsforbrytelser?

4 liker  
Kommentar #25

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Det hjelper nok ikke

Publisert over 3 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Poenget er: Ja, det var bred enighet om å delta. ALLE partiledere/gruppeledere på Stortinget for de partiene som da satt der (MdG satt ikke på Stortinget den gang) ga sin tilslutning via SMS eller telefon. Uansett, bred tilslutning, det hjelper ikke.

kan jeg være enig med deg om, det er for så vidt udiskutabelt hva du ellers mener å ha meninger om angående regjeringsbeslutninger som alt er historie. Lurer hva som skjedde med regjering og kongehus 9. april 1940 da Tyskland angrep Norge? Ingen mobiltelefon den gang, og ingen lik situasjon, men dog... det var en "krisesituasjon" hvor avgjørelsene ble tatt underveis... og som Ine Marie Søreide Eriksen sa... "Veien ble til en viss grad til mens vi gikk..." (Likheter: "tidspress")

http://www.arkivverket.no/arkivverket/Bruk-arkivet/Nettutstillinger/Riksarkivets-vaarslipp-2011/Nygaardsvold-regjeringen-paa-flukt-i-Norge-9.-april-7.-juni-1940 

Sitat: "Jeg trodde og tror fortsatt at slikt strider mot den kristne tro, men kanskje jeg tar feil?"

Dette tilhører vel en annen tråd? Jeg mener kristendom tilhører et filosofisk tenkt syn, ikke et historisk faktabasert område hvor man snakker om bevismasse.

Kommentar #26

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
spørsmålet er, aksepterer vi at ledende personer, forhenværende statsminister og utenriksminister, stod bak vedtak (på tvers av Grunnloven) om deltakelse i en krig som var i strid med folkeretten og som innebar krigsforbrytelser?

Poenget er at når en fullstendig ignorer virkeligheten som Herland gjør, kan en ikke feste lit til noe som skrives. Troen på at dette stred mot grunnloven, var i strid med folkeretten og innebar krigsforbrytelser deles jo ikke av mange.  Herlands støtte gavner ikke akkurat saken. Når Herland kommer med så mye oppspinn som hun gjør, kan hun ikke forventes å bli tatt seriøst på noe område.

2 liker  
Kommentar #27

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Lurer hva som skjedde med regjering og kongehus 9. mai 1940 da Tyskland angrep Norge? Ingen mobiltelefon den gang, og ingen lik situasjon, men dog... det var en "krisesituasjon" hvor avgjørelsene ble tatt underveis... og som Ine Marie Søreide Eriksen sa... "Veien ble til en viss grad til mens vi gikk..."

Det er en vesentlig forskjell fra situasjonen i 1940 og i 2011. I 1940 var landet angrepet av en fremmed makt. Ingen fremmed makt angrep Norge i 2011.

I tillegg, hva slags hinder var det at Stoltenberg kunne innkalle en samlet regjering for å drøfte tiltak? Slik jeg ser det, Stoltenberg trengte en rask beslutning, ellers så hadde han ingenting å komme med på Paris-møtet. Paris-møtet var viktig for at Stoltenberg skulle få lov til å delta i det ypperste NATO-selskap. Bortsett fra det, så var det ingenting formelt i veien for at Storting og regjering kom sammen og gjorde sine respektive vedtak, men det hadde altså Stoltenberg ikke tid til.

3 liker  
Kommentar #28

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

itat: "Jeg trodde og tror fortsatt at slikt strider mot den kristne tro, men kanskje jeg tar feil?"

Dette tilhører vel en annen tråd? Jeg mener kristendom tilhører et filosofisk tenkt syn, ikke et historisk faktabasert område hvor man snakker om bevismasse.

Til dels enig i at dette er et eget emne. Men kristendom er ikke bare et filsofisk syn, vi har, slik jeg har forstått det, også en kristen etikk. Det å støtte opp om krigsforbrytelser, oppfatter jeg er å bryte med den kristne etikken. Belær meg om jeg tar feil!

4 liker  
Kommentar #29

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Ulike likheter serru...

Publisert over 3 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.

Det er en vesentlig forskjell fra situasjonen i 1940 og i 2011. I 1940 var landet angrepet av en fremmed makt. Ingen fremmed makt angrep Norge i 2011.

I tillegg, hva slags hinder var det at Stoltenberg kunne innkalle en samlet regjering for å drøfte tiltak? Slik jeg ser det, Stoltenberg trengte en rask beslutning, ellers så hadde han ingenting å komme med på Paris-møtet. Paris-møtet var viktig for at Stoltenberg skulle få lov til å delta i det ypperste NATO-selskap. Bortsett fra det, så var det ingenting formelt i veien for at Storting og regjering kom sammen og gjorde sine respektive vedtak, men det hadde altså Stoltenberg ikke tid til

Du behøver ikke gjenta meg om situasjonen i 1940, som jeg skrev: " ingen lik situasjon, men dog..."

Det jeg prøvde å fortelle var at regjeringene på helt ulike tidspunkt i historien ble overrasket og endte opp i en hastesituasjon, på ingen måter lik, men likhetene finnes der, akkurat som det finnes likheter mellom J.F. Kennedy og Lincolen: http://www.numerologensverden.no/mystiske-likheter-mellom-presidenene-kennedy-og-lincoln/ 

Nygaardsvoll fikk heller ikke tid til å føre regjeringsprotokoll eller innkalle til hastemøte, men tidene og hendelsene er helt usammenlignbare, men jeg tror du skjønner hvor jeg vil hen? 

Sitat: "Stoltenberg trengte en rask beslutning, ellers så hadde han ingenting å komme med på Paris-møtet. Paris-møtet var viktig for at Stoltenberg skulle få lov til å delta i det ypperste NATO-selskap."

Nå tror jeg du er på nivå med såpeopraer? Ubeviselige påstander blir for d u m t - og ligner trådstarters påstand som er tilbakevist av meg, og godkjent av deg. Det du er uenig i er tidsklemma; de satt ikke på stortinget og diskuterte avgjørelsen i ukevis... tror det heter "hastevedtak" ?

2 liker  
Kommentar #30

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Sitat: "Stoltenberg trengte en rask beslutning, ellers så hadde han ingenting å komme med på Paris-møtet. Paris-møtet var viktig for at Stoltenberg skulle få lov til å delta i det ypperste NATO-selskap."

Nå tror jeg du er på nivå med såpeopraer? Ubeviselige påstander blir for d u m t - og ligner trådstarters påstand som er tilbakevist av meg, og godkjent av deg. Det du er uenig i er tidsklemma; de satt ikke på stortinget og diskuterte avgjørelsen i ukevis... tror det heter "hastevedtak" ?

Dersom jeg er på nivå med såpeoperaer, så er jeg i slett selskap. Blant annet tidligere SV-leder og finansminister i Stoltenbergs regjering, Kristin Halvorsen, som støttet deltakelsen i krigen.

Selv ikke en statsminister kan på egen hånd verken selv vedta eller oppnevne en gruppe uten mandat som vedtar at Norge skal delta i en krig. Den gruppa som gjorde dette vedtaket, Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Grete Faremo, forsvarssjef Harald Sund samt en ikke-identifisert representant fra E-tjenesten. En slik gruppe har intet mandat til å vedta krigsdeltakelse. Stortinget var holdt utenfor den prosessen, noe som er et brudd på grunnloven og norsk rettstradisjon.

Bare timer før dette møtet mellom de nevnte personer, ble det avholdt et regjeringsmøte hvor denne saken ikke var på dagsorden.

3 liker  
Kommentar #31

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Da tar du vel en rettsak?

Publisert over 3 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Selv ikke en statsminister kan på egen hånd verken selv vedta eller oppnevne en gruppe uten mandat som vedtar at Norge skal delta i en krig. Den gruppa som gjorde dette vedtaket, Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Grete Faremo, forsvarssjef Harald Sund samt en ikke-identifisert representant fra E-tjenesten. En slik gruppe har intet mandat til å vedta krigsdeltakelse. Stortinget var holdt utenfor den prosessen, noe som er et brudd på grunnloven og norsk rettstradisjon.

Siden du er så sikker på at dette var et vedtak og ikke et unntak, så har du sikkert kort nok på hånden til en rettsak?

2 liker  
Kommentar #32

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Siden du er så sikker på at dette var et vedtak og ikke et unntak, så har du sikkert kort nok på hånden til en rettsak?

Ja, men likevel vil aldri den rettsaken bli gjennomført ettersom det er politisk enighet blant de fleste større partiene om ikke å en gang å etterforske. dette.

Påtalemyndighetene vil heller ikke etterforske dette.

Det viktigste er heller ikke brudd på norske lover. Bruddene på internasjonale lover med hensyn til krigsforbrytelser, er de klart alvorligste.

6 liker  
Kommentar #33

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Ser ut som det kan bli flere rettsaker?

Publisert over 3 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Selv ikke en statsminister kan på egen hånd verken selv vedta eller oppnevne en gruppe uten mandat som vedtar at Norge skal delta i en krig

Erna Solberg gjemmer bort krigen

Statsminister Erna Solberg sender norske spesialstyrker i krig mot IS i Syria, tilsynelatende mot hennes egen vilje. Det er kanskje derfor hun prøver å gjøre det bak et teppe av retorisk og byråkratisk tåke?

Ikke i NATO-regi, ikke med noen folkerettslig mandat gjennom vedtak i FNs sikkerhetsråd, men som en del av den USA-ledede Operation Inherent Resolve.

Kritikkverdig

Derfor er det både kritikkverdig og merkelig at Solberg foretar den største opptrappingen av norsk militær innsats i hennes regjeringstid med et minimum av offentlig debatt. Operasjonen er bare forankret gjennom fortrolige samtaler med de parlamentariske lederne og et hemmelig møte i Den utvidede Utenriks- og Forsvarskomitéen på Stortinget.

Bidraget som nå sendes er på mange måter Solbergs Libya-bombing. Å sende norske soldater ut i en slik operasjon bør gjøres med størst mulig grad av offentlig støtte. Det oppnår man ikke ved å gjøre det i skyggene.

http://www.vg.no/nyheter/meninger/erna-solberg/erna-solberg-gjemmer-bort-krigen/a/23675890/

2 liker  
Kommentar #34

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Vel, saken er grunnlovens § 25

Publisert over 3 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.

Ja, men likevel vil aldri den rettsaken bli gjennomført ettersom det er politisk enighet blant de fleste større partiene om ikke å en gang å etterforske. dette.

Påtalemyndighetene vil heller ikke etterforske dette.

Det viktigste er heller ikke brudd på norske lover. Bruddene på internasjonale lover med hensyn til krigsforbrytelser, er de klart alvorligste.

At regjeringen ikke trenger å konferere, enn si ha flertall i parlamentet, for å gå til krig, er en praksis som har referanse i Grunnloven § 25 som sier at kongen har høyeste befaling over rikets land- og sjømakt, samt § 26 som sier at kongen har rett til å sammenkalle tropper og begynne krig til landets forsvar. Med henvisning til Grunnloven §§ 25 og 26 har norske tropper blitt sendt til tre utenlandskriger (Irak, Afghanistan, Libya) de siste ti årene, uten et aktivt vedtak i parlamentet bak seg. Og nå krigen mot IS.

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/smk/vedlegg/retningslinjer/om_statsrad.pdf

1 liker  
Kommentar #35

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Kritikkverdig

Derfor er det både kritikkverdig og merkelig at Solberg foretar den største opptrappingen av norsk militær innsats i hennes regjeringstid med et minimum av offentlig debatt. Operasjonen er bare forankret gjennom fortrolige samtaler med de parlamentariske lederne og et hemmelig møte i Den utvidede Utenriks- og Forsvarskomitéen på Stortinget.

Det har du helt rett i. Først anerkjenner regjeringen Nasjonalkoalisjonen av syriske revolusjons- og opposisjonskrefter, altså anti-Assad-styrkene, som den legitime representanten for syrias folk. Når denne så går i oppløsning, så anerkjenner plutselig regjeringen Assad som Syrias legitime statsleder. Likevel sender Norge styrker inn i Syria uten at Assad har godkjent dette. Dette er et brudd på folkeretten. Som så ofte før, det politiske etablissement i Norge sammen med de store media, bryr seg ikke det døyt om Norges brudd på folkeretten.

5 liker  
Kommentar #36

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Grunnlovens § 25 og 26

Publisert over 3 år siden

Min kommentar 34 fikk med seg feil link, her er den riktige!

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Grunnlovsforslag/2011-2012/dok12-201112-003/1/ 

En mindretallsregjering kan sende nasjonen ut i krig uten et flertall i parlamentet bak seg.

1 liker  
Kommentar #37

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Libya var i mange år en stat som var fryktet av store deler av den siviliserte verden. 

Landets leder var selv åpen på at han gjerne støttet den islamske revolusjon på verdensbasis. Treningsleirer for terrorister skal ha blitt avholdt i landets ørken. Landet var kjent for å ha en finger med i spillet i ulike terrorhandlinger. Flystyrten over Lockerbie var kanskje den mest spektakulære, og det satt langt inne å innrømme den. Enden på historien var at man i en form for tøvær klarte å få frigitt gjerningsmennene fordi den ene hadde prostatakreft. Godt mulig, men han overlevde Gadafi. Tøværet medførte også at Tony Blair avla et statsbesøk dit. Gadafi ønsket også å få lov å komme på besøk til andre land men først og fremst ble han tatt imot blandt sine egne. En gang i tiden inngikk han en union med Syria. For de som kjenner retorikken var dette en såkalt islamsk union, ikke en reell sammenslåing av de to land, men et tettere samarbeide i form av en forbrødring. 

Oljeindustrien ble bygget opp under Gadafis tid. Mange ble rike av dette. Hvem ble rike? Jo, de som deltok i prosessen og deres familier. Dette inkluderer hele samfunnsstrukturen fra pumpepunktet til presidenten. Store deler av landet falt utenfor denne velstandsøkningen. Av samme grunn som at Norge er det rikeste landet her omkring, ble Libya det rikeste i Afrika. Vi fordelte vår velstand mellom mange. Libya samlet velstanden på de verdiges hender. Krumtappen i systemet var presidenten. 

Presidenten var en kreativ mann. Han konstruerte en gang en bil som skulle bli hele Libyas folkevogn. Lignet veldig på en Ford Scorpio. Jeg har lett etter denne i gatebildet når jeg har sett bilder fra Libya. Enten er de ikke ute å kjører mens det pågår uro, eller de finnes ikke i nevneverdig grad. 

Presidenten var på sitt mest kreative da han forfattet sin grønne bok. Det var det nærmeste man kom en plan for hvordan revolusjonen skulle fullføres. En revolusjon blir aldri fullført, men dette var oppskriften på å komme så nært som mulig. En blanding av Bibel og Koran, men presidenten som Gud. Til å beskytte seg valgte han ikke ut tolv mannlige disipler men førti amasoner fra Ukraina(?) som angivelig var like topptrente som Marinens Jegerkommando. Han stolte angivelig ikke på noen andre. Naturligvis, siden disse er kvinner, sto de til tjeneste på alle mulige måter. Samtidig er det et hardnakket rykte at det ikke var så nøye med kjønn bare det ble sendt partnere til hans rom når han var ute og reiste. Unge partnere var foretrukket. 

Et par års tid før sin død erklærte presidenten krig mot Sveits. Landet hadde i en folkeavstemning bestemt at de ikke lenger ville godta rop fra minaretene. Det hersket ergo krigstilstand mellom Sveits og Libya. Jeg har ikke registrert at denne er opphevet. 

På samme tid ble det tydelig at når presidenten viste seg offentlig var det under sterk påvirkning av substanser. Alle som har sett en overstadig eller stein person og hørt vedkommende redegjøre for verdensbildet vil kjenne igjen adferden til presidenten der han sitter og veiver med sin grønne bok og mæler utydelig som Oraklet i Delfi eller en voodoo-prest. Dette harmonerer også med rapporter fra hoffet. Da folket reiste seg var det en president som ikke var mentalt i stand til å ta opp kampen. Han var på vikende front, sløvet og svekket etter års forfall. Dømmekraften var så som så, og man kan muligens si at han var et lett bytte både i nasjonal og internasjonal politikk. 

Han kunne naturligvis ikke bare ta pengene sine og gå. Han måtte ta andre med seg i fallet. Bare døden kunne rettferdiggjøre avgangen. Som så mange andre store ledere søkte han døden på slagmarken. Slik viste han sitt endelige forfall gjennom en uverdig endelikt for alle som deltok. For så vidt i tråd med stedets skikk, men vi i Vesten liker det ikke når det skjer for åpent kamera. 

Kampen om den libyske historie foregår altså enda. Den skal visstnok helt inn i rettssalene. Jeg tror ikke de kommer noen vei med dette. Man kan si at det i forkant ble etablert folkerett gjennom internasjonale beslutninger om å bistå det libyske folk som ba om hjelp. President Obama hadde som politikk å trekke USA ut av kriger og ikke involvere USA i nye, og han ba Frankrike lede operasjonen. Frankrike har historisk gode forbindelser til Libya, slik forøvrig også Storbritannia har hatt. Det var naturlig at dette kunne være en europeisk operasjon. Siden bakkestyrker var utelukket kunne man kun benytte flyvåpen. 

Skulle man gjort noe anderledes måtte det vært mer bistand i ettertid. Kanskje mente libyerne selv at de var tilstrekkelig forsynt og skulle klare seg selv? Kanskje var det sterk motstand mot å gå inn og gjøre operasjonen på vegne av libyerne. Et demokrati måtte vokse frem fra folket selv om det skulle ha noen hensikt. Lite trolig at det ville skje med det samme. Jeg tror at Libya er i en overgangsfase hvor man er nødt til å selv lete seg frem til veien. Dessverre skjer dette i en kultur hvor blod i gatene ikke er noen mangelvare. Men alle kriser dør før eller siden ut. Når dette skjer i Libya og Syria er disse landene klare for nye epoker i sin utvikling. Hvordan de skal få kastet av seg islamåket og finne frem til andre samfunnsformer som demokrati må det være opp til dem selv å finne ut av. Vi kan bare bistå om vi blir bedt om hjelp. Folket ba om hjelp i 2011 og fikk det. Vi må være beredt til å hjelpe på de måter man ber om også siden, fx gjennom opplæring i sivilisert organisering av samfunn, bekjempelse av korrupsjon, produksjon og fordeling av goder uten hat. Litt av hvert å ta fatt på for den som er seriøst interessert i Libyas fremtid. Fremtiden kan man tross alt gjøre noe med, sammenlignet med fortiden. 

3 liker  
Kommentar #38

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Uten egg - ingen omelett

Publisert over 3 år siden
Hanne Nabintu Herland. Gå til den siterte teksten.
(Det er vel ikke nødvendig å legge til en kommentar om hvordan det siden gikk. Libya ligger i total ruin og styres av ISIS, Al Qaida fraksjoner og annen milits, mens ingen vestlige ledere er blitt stilt til ansvar for overgrepene mot landet i 2011).

Dette var hele hensikten. Gaddafi sto i veien for den "arabiske våren", som peker i retning av global samhandling. Verdenskalifatet, med Islam som drivkraft, svelger unna, også sine egne - Jihad er midlet til å løse opp kulturer som er stabilisert i de forskjellige nasjoner. Noen ganger passer vesten og østen sammen som hånd i hanske. Jo større forvirring og rotløs uro, dess bedre.

Kommentar #39

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Konstitusjonelt ansvar.

Publisert over 3 år siden
Hanne Nabintu Herland. Gå til den siterte teksten.
NATOs krigføring og bidrag til folkemordet i Libya er et av vår tids verste eksempler på Vestens overgrep. I en rettferdig verden ville de politisk ansvarlige bli stilt for domstolen i Haag for forbrytelser mot menneskeheten. For NATO har i vår levetid gått fra å være en transatlantisk forsvarsallianse til en maktpolitisk angrepsallianse mot svake stater der Vestens interesser er truet.

Anmeldelsen blir en symbolsk handling -  inntil en sak begynner å bli en belastning for hele det politiske systemet. Da kommer gjerne jussen inn og leter etter syndebukker.

Anmeldelsen står allikevel der som et monument  - som tydeligvis media ønsker å begrave.

Uansett , i USA var det etter avsløringene om Hillary Clintons rolle i Libya-skandalen en senathøring - forøvrig ledet av nåværende justisminister Jeff Sessions.

Et av spørsmålene var om det var den valgte kongressen i USA eller de ikkevalgte spradebassene i FN som avgjør om USA skal gå til krig mot et land på et formelt korrekt grunnlag ?

Dette spørsmålet bør kanskje avklares før politikere begynner å ta seg til rette ?

Her går diskusjonen om dette sentrale punktet i senathøringen mellom Forsvarsminister Panetta og Jeff Sessions - så får man konkludere selv hvor logikken ligger :

https://www.youtube.com/watch?v=ovuWJQrwpIw

 

  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere