Lederartikkel Vårt Land

Direktesendt gravferd

Videooverføringer av begravelser bør sendes i et l­ukket ­forum, ikke på en åpen Facebook-side.

Publisert: 31. mar 2017

Jølstad Begravelsesbyrå har siden november i fjor direkteoverført fire begravelser på en åpen Facebook-side. Tjenesten er ment å være et tilbud til pårørende som ikke kan være fysisk til stede i begravelsen. Da Vårt Land begynte å arbeide med saken, ble tilbudet satt på vent.

En begravelse er som regel et åpent og offentlig arrangement. Likevel er det god grunn til å stille spørsmål ved hvor klokt det er å direkteoverføre denne­ typen seremonier på sosiale medier. Når ­send­ingen ligger på en åpen side, kan i prinsippet hvem som helst se begravelsen, trykke på «like» eller legge igjen en kommentar. Dersom personer uten anstendighet skulle finne det for godt, risikerer seremonien 
å bli skitnet til av sårende kommentarer og ukvemsord.

Overgangsriter har vært viktige i alle samfunn til alle tider. Først de senere årene har vi sett eksempler på at disse ritene har fått digitale avleggere. Ofte står det en Facebook-side igjen etter den avdøde, der venner og familie kan minnes vedkommende. I noen tilfeller blir sidene stående i lang tid etter dødsfallet, som en digital minnevegg. I andre tilfeller velger de pårørende å legge siden ned.

At selve begravelsen nå kan direktesendes på Facebook, er et nytt steg i denne retningen. Tjenesten kan nok sies å dekke et behov. Familiemedlemmer og pårørende som av ulike grunner er forhindret fra å møte opp fysisk, kan føle deltakelse ved å følge seremonien i sanntid.

Argumentene mot en åpen direkteoverføring er likevel for mange til å overses. Rådgiver Gullik Gundersen i Datatilsynet har pekt på at denne t­ypen Facebook-sendinger er en uforholdmessig stor inngripen i privatlivet, dersom ikke alle som deltar i begravelsen, har gitt sitt samtykke til å filmes. Prost Trond Bakkevig mener overføringene står i fare for å berøve seremoniene verdighet.

Det var riktig av Jølstad å legge ned tjenesten inntil de har revurdert rammene for den. Et minimums­punkt er at slike overføringer bør sendes i et l­ukket ­forum, ikke på en åpen Facebook-side. Det viktigste­ aspektet er at seremoniens og de fremmøttes ­verdighet bevares.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
25 dager siden / 1878 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
16 dager siden / 1614 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
25 dager siden / 1579 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
23 dager siden / 1559 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
15 dager siden / 1423 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
18 dager siden / 1356 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
14 dager siden / 1320 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
28 dager siden / 1175 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere