Ingunn Løkstad Salvesen

33

Samboerskap eller ekteskap?

Hva kan vi gjøre for å redusere antallet destruktive, dysfunksjonelle, sykdomsfremkallende ekteskap?

Publisert: 25. mar 2017

Begge fløyene i debatten "for- eller imot-samboerskap" ser ut til å lovprise ekteskapets potensiale for et berikende samliv for to som er "blitt rammet av en unik kjærlighet til hverandre". Etter at vi i Dnk har fått flertall for å gi likeverdighet til alle variantene innen kjønnsmangfoldet, er det andre etisk problemstillinger som "står i kø", og som bør drøftes. 

Siden det er enighet i Dnk om at et velfungerende ekteskap er anbefalelsesverdig, foreslår jeg at vi i debattinnleggene først og fremst har fokus på : Hva kan vi gjøre for å redusere antallet destruktive, dysfunksjonelle, sykdomsfremkallende ekteskap? Skilsmissestatistikken bekymrer meg - særlig hvis barn involveres.

Enighet

I debatten "for- eller imot-samboerskap" ser det ut til å være enighet om ekteskapets potensielle gode/berikende sider. Jeg synes fokus bør være på hvordan vi kan utnytte dette potensiale best mulig.

Siden samfunnet har forandret seg med rekord-fart siden jeg var ung (nå 81 år) må jeg løsrive meg radikalt fra hvordan jeg tenkte som ung

La meg eksemplifisere: Da jeg fikk sertifikat var det intet krav om gjennomført glattkjøringskurs. Nå har samfunnet registrert mange personskader på veiene. Derved oppstod behov for kompetanse-heving av bilister før de "slippes ut" i trafikken.

Uten å ta stilling til om "ekteskapsgodene" totalt sett har gått opp eller ned, må vi ta til underretning at det er flere skilsmisser enn for noen tiår siden. Vi kan spørre:

Er hverdags-slitasjen blitt større i nåtidens parforhold?    

Kan kjønns-likestillingen ha medført urealistiske forventninger i parforhold?

Er skli (fra hverandre) -effekten blitt større som følge av mindre arbeidsfellesskap i parforhold? Kanskje trengs det et "glattkjøringskurs" før en lover livslang samkjøring. Kjøreretningen bør være godt avtalt på forhånd for ikke å havne "i grøften" (eller i hver sin grøft).

Tålmodighet

Kanskje bør vi prøve å dempe tidens forventning om at alt skal skje så fort. I et innlegg på verdidebatt.no uttrykker Jens Bjelland Grønvold det fint: "Men det kan jo ikke bety at vi skal sitte på første date med en forlovelsesring." Ved avgjørelser med langsiktige konsekvenser er det gunstig med lang betenkningstid.

Jeg har en fornemmelse av at det fødes færre barn i et samboerskap enn i et ekteskap. Hvis det er riktig, kan det også komme inn et barneperspektiv her. Å redusere antall barn med skilte foreldre/foreldre i dysfunksjonelle ekteskap, anser jeg som gunstig.

Fint hvis prestene er gode forbilder. Men hvis konsekvensen er at flere prester skiller seg (kanskje uten ønskelig kompetanse-heving før ekteskapsinngåelsen), tenker jeg at effekten av gode forbilder kommer "ut i minus", - særlig hvis de allerede har fått barn sammen.

Alle stiller vi med store handikap fordi vi ser "stykkevis og delt". Å rope på konsekvens-analyse er fånyttes. Vi kan ikke analysere konsekvenser før noe er praktisert over lang tid. Vi er henvist til i fellesskap å finne de "beste stiene" videre, - tilpasset nåtidens utfordringer.

Personlig tror jeg at vi gjør lurt i å lytte til hva de unge tenker ut fra sitt ståsted. Jeg er spesielt lydhør i forhold til tankene som teologistudent Margrete Kvalbein delte med oss i Vårt Land 21. mars 2017.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Sykdom

Publisert over 3 år siden

Dysfunksjonelle forhold kommer gjerne av sykdom, psykisk ustabilitet, rus og kriminalitet. Alle områder må arbeide sammen for å forbedre helsen nasjonalt.

1 liker  
Kommentar #2

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det er en stor fordel hvis et par får prøve å bo sammen før de går til det skrittet å gifte seg. Hvis en er utdannet prest, jobber som det, blir samboer og må slutte i jobben p.g.a. det er jo dette veldig uheldig. Det blir nok en oppmykning her snart. Må jo det. Å miste sin jobb fordi en blir samboer vil ikke fungere. 

Kommentar #3

Ingunn Løkstad Salvesen

33 innlegg  168 kommentarer

Høna og egget, hva er først?

Publisert over 3 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.
Dysfunksjonelle forhold kommer gjerne av sykdom,

Hei Tove.

Jeg er selvsagt enig med deg i det siterte utsagnet. Men som trådstarter ønsket jeg å fokusere på om det er mulig å redusere faren for at et dysfunksjonelt ekteskap fører til sykdom, - og eventuelt barn med skilte foreldre. 

Dessverre vet ingen av oss svaret på et så vanskelig spørsmål. Derfor er jeg enig med deg når du skriver: "Alle områder må arbeide sammen for å forbedre helsen nasjonalt." Vi må i fellesskap tenke over hvordan vi kan føre videre de gode tradisjonene i vårt samfunn,  -  som må tilpasses vår teknologiske verden.   

Det er nyttig å lytte til tidligere slekters "røst": - t.eks. "like barn leker best". Det er nesten umulig å vite hvordan to barn vil leke sammen før vi har sett det i praksis. Samme tema finnes i forskjellige variasjoner på mange språk. Ivar Aasen uttrykte det slik: "Like fuglar fljuga best i flokk" og "Like hender ro baaten best." 

Et annet litterært sitat: "Like for like når vennskap skal holdes." Hvordan kan en vite om to personer evner "å dra lasset sammen" hvis en ikke tester det ut før ekteskapet er inngått.  

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere