Lederartikkel Vårt Land

Prinsipprytteri og hensyn

Det er nødvendig å skjelne mellom viktig og uviktig. Et par timer uten alkoholservering er ikke viktig.

Publisert: 19. mar 2017


Det ble sterke reaksjoner på sosiale medier da ­ølkranene ble stengt på Kulturhuset av hensyn til 
en muslimsk lærd som skulle delta i debatten. ­
«Noen går inn og styrer måten vi lever på. Det 
strider mot våre liberale verdier», sier Hilde ­Sandvik til Vårt Land. Hun leder et nettsted for skandinavisk kultur.

Hvor mye hensyn vi skal ta til islam, er et hett tema både i Norge og Europa ellers. Mange reagerer på at en religion som kommer utenfra skal påvirke ­hvordan vi lever i våre samfunn. Dersom det blir for mye slikt, blir samfunnet forandret. Noen vil kalle det for snik-islamisering. Det er legitimt å være på vakt mot uønskede samfunnsendringer.

Men her står vi også ofte overfor avveiinger mellom menneskerettigheter. Retten til å praktisere sin religion kan komme i konflikt med andre rettig­heter som ytringsfrihet. Karikaturdebatten og hijab­-
debatten er eksempler på at slike avveininger er vanskelige og følelsesladede.

Men det kan også handle om alminnelige menneskelige hensyn. Det hører til alminnelig høflighet ikke å fornærme sine gjester eller folk man besøker. I det aktuelle tilfellet skal det ha utgjort en sikkerhetsrisiko for gjesten dersom han ble fotografert i et lokale der det serveres alkohol.

Hvis vi skal kunne­ håndtere disse konfliktene på en måte som ikke splitter samfunnet, er det nødvendig å skjeln­e mellom viktig og uviktig. Et par timer uten alkoholservering er ikke viktig. Det er heller ikke så mange år siden hotellene stengte baren av hensyn til at Kristelig Folkeparti hadde landsmøte der.

Det er nettopp en slik fleksibilitet som er nødvendig for å kunne stå hardt på det vi ikke er villige til å oppgi i vårt samfunn. Ytringsfriheten skal det mye til at vi fraviker – noe utenriksminister Børge Brende nettopp markerte overfor de som vil forby tyrkiske politikere å holde valgmøter i Norge. Enda viktigere er alt som skader eller undertrykker mennesker. ­Friheten til å ta egne valg står også sterkt.

Dersom vi forstår alle tilfeller av hensyntagen til andres overbevisning som knefall for islam, kommer vi til å få et langt mer konfliktfylt samfunn.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Horribelt spør du meg!

Publisert over 2 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.

«Noen går inn og styrer måten vi lever på. Det 
strider mot våre liberale verdier», sier Hilde ­Sandvik til Vårt Land.

Ja ingen ønsker å bli styrt av Islam. Likevel så gjøres dette. Enten en sier det er ubetydelig eller horribelt.

At vi i Norge skal måtte spise halal ofret kjøtt er visst ubetydelig for VL? 

Selv om vi tar avstand fra terror og rop om Allah Akbar så er ropet Allah Akbar under slaktingen av våre dyr en ubetydelig handling for VL?

5 liker  
Kommentar #2

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Dersom vi forstår alle tilfeller av hensyntagen til andres overbevisning som knefall for islam, kommer vi til å få et langt mer konfliktfylt samfunn.

For meg har det med alminnelig dannelse å gjøre. Hvis jeg skal i middagsselskap hos en avholdsmann drikker jeg meg heller ikke full på forhånd for at kvelden ikke skal bli så kjedelig. Da sørger jeg heller for å tilpasse meg vertens egenart og tenker kanskje spesielt på noe meningsfylt å konversere om. Igrunnen er det ikke noe offer i det hele tatt. Det er selvsagt for meg at jeg tar skikken som den er der jeg kommer. Om ikke andre kan ta min skikk som den er får det være deres byrde, men jeg vil alltid legge færrest mulig hindringer i veien for et vellykket møte. I dag er det relativt sjelden det er påkrevet med bukking eller neiing når man hilser på noen. Likevel er det bra å kunne forstå de gangene dette passer seg å gjøre og når man kan la være. Sosial intelligens eller dannelse kalte vi det på Saxenborg. 

2 liker  
Kommentar #3

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Da sørger jeg heller for å tilpasse meg vertens egenart og tenker kanskje spesielt på noe meningsfylt å konversere om.

I dette tilfelle er det motsatt veg. Her er det verten som må bøye av. Det blir feil i mine ører.

4 liker  
Kommentar #4

Oddbjørn Johannessen

186 innlegg  13478 kommentarer

Vertskap

Publisert over 2 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
I dette tilfelle er det motsatt veg. Her er det verten som må bøye av. Det blir feil i mine ører.

Hvis du inviterer en avholdsmann hjem, Bye-Pedersen - vil du da servere alkohol?

Kommentar #5

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
I dette tilfelle er det motsatt veg. Her er det verten som må bøye av. Det blir feil i mine ører.

Ja, veldig forutsigbart av deg Bye. Men i et fellesskap jenker man seg. Begge gir og tar. Man ordner det. Man får det til slik at det blir ok for alle parter så fremt det lar seg gjøre. Kjepphestene står på stallen under slike omstendigheter. For meg er dette helt opplagte holdninger så mer er det ikke å si om den saken. 

Sic dixit Kristiansen. 

1 liker  
Kommentar #6

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
I dette tilfelle er det motsatt veg. Her er det verten som må bøye av. Det blir feil i mine ører.

I private forhold vil det nok være slik at både vert og gjest sin vilje og evne til "å bøye av", er avhengig av besøkets art, av hvorvidt personlige integritetshensyn er berørt og hvorvidt partene ønsker dette besøket gjennomført. Ingenting av dette er lovregulert.

Om man anvender vert som metafor for nasjonen Norge, er ikke rollen som vert forbeholdt tilhengerne av et bestemt religiøst syn. Vi har faktisk, på demokratisk vis, lovbestemt at det ikke skal være slik.

2 liker  
Kommentar #7

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
I private forhold vil det nok være slik at både vert og gjest sin vilje og evne til "å bøye av", er avhengig av besøkets art, av hvorvidt personlige integritetshensyn er berørt og hvorvidt partene ønsker dette besøket gjennomført. Ingenting av dette er lovregulert.

I den aktuelle saken forstår jeg det slik at man ønsket en spesiell stemme representert i en debatt? Da får man selvsagt foreta en avveining av behovet for at denne stemmen møtte opp mot bryderiet ved å stenge ølkranene en times tid?

No big deal!

1 liker  
Kommentar #8

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Vrangvilje i feil retning

Publisert over 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Hvis du inviterer en avholdsmann hjem, Bye-Pedersen - vil du da servere alkohol?

Etter det jeg har forstått har det vært vanlig å servere alkohol på dette kulturhuset. Men på grunn av at en muslim kommer på besøk enten som foredragsholder eller som publikum kan det vel ikke være slik at en skal stenge ølkranene fordi muslimer er avholdsfolk? De er ikke alkoholikere. De må kunne tåle å se at andre tar seg en øl. Snakk om vrangvilje i feil retning.

6 liker  
Kommentar #9

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
I dette tilfelle er det motsatt veg. Her er det verten som må bøye av. Det blir feil i mine ører.

Enig Georg! 

Det er uvanlig at gjester stiller krav og forventer at de etterkommes.

Enda mer uvanlig er det med gjester som ikke vil gå.

7 liker  
Kommentar #10

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Skremmende

Publisert over 2 år siden

at alkohol/servering betyr så mye for den kristne, vestlige verden. Hvordan kom vi dit? Hvor mange føler ubehag utover kvelden når rusen er på topp og dannelsen på bunnen? Er det samvittigheten/etikken de rører i egentlig de som spør om en times avholdenhet siden vi blir så opprømt og sinte over bagateller?

Hvorfor forsvarer vi ikke et annet menneske, en gjest, i stedet for å forsvare giften?

I kveld kommer NRK med en dokumentar fra England; "Drikk til du stuper"... Se den?

1 liker  
Kommentar #11

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor forsvarer vi ikke et annet menneske, en gjest, i stedet for å forsvare giften?

Her er det ikke så mye forsvar for alkoholen tror jeg, selv om integreringsministeren har sagt at vi må drikke alkohol og spise svin for å bli integrert. 

Hvis denne saken er problematisk for noen ser jeg det mer som et angrep på alminnelig dannelse og folkeskikk, en manglende evne til å oppføre seg, for ikke å snakke om at det viser at de norske verdier som å søke fellesskap, bygge relasjoner og skape fredelige vilkår er gitt på båten. Og dette skal liksom være et forsvar mot fremmedkultur!:-)

2 liker  
Kommentar #12

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor forsvarer vi ikke et annet menneske, en gjest, i stedet for å forsvare giften?

Det dreier seg ikke om å forsvare alkohol. 

Det dreier seg om hvorfor vi skal behøve å gi etter for krav som stilles med religiøs begrunnelse.

De som ønsker et annet samfunn enn det vi har, har full anledning til å flytte til et av de landene som er nettopp slik som de ønsker.

4 liker  
Kommentar #13

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
De som ønsker et annet samfunn enn det vi har, har full anledning til å flytte til et av de landene som er nettopp slik som de ønsker.

Strengt tatt vil dette også omfatte anslagsvis ca 5-10% av nordmenn. Allerede har en del tatt konsekvensene av dette og bor i Spania og Thailand. 

Og hva gjør de der? Oppfører seg i tråd med stedets skikk eller norske verdier?

1 liker  
Kommentar #14

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Strengt tatt vil dette også omfatte anslagsvis ca 5-10% av nordmenn. Allerede har en del tatt konsekvensene av dette og bor i Spania og Thailand. 

Og hva gjør de der? Oppfører seg i tråd med stedets skikk eller norske verdier?

Jeg vet lite om hva nordmenn i utlandet gjør. Jeg føler meg heller ikke forpliktet til å fortelle folk i andre land hva de bør forvente seg av innflyttere.

Men: Jeg vil absolutt råde innflyttere til å følge stedets skikker dersom de befinner seg i en islamsk stat. Vil ikke du også gjøre det?

4 liker  
Kommentar #15

Bent Hestad

0 innlegg  9 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Det vet jeg ikke, har aldri vært noen av stedene. Men det de lever vel av egne midler der, de aller aller fleste vil jeg tro. Lever du derimot av penger stilt til rådighet av verten synes jeg man kan stille helt andre krav, men du er kanskje ikke enig i dette? 

Hva Spania angår så er jo nordmenns langtidsopphold der styrt av en EØS-avtale, så ikke bare bidrar de som bor der netto til Spania, men også Norge som stat. 

4 liker  
Kommentar #16

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Utmerket, herr Hestad! De setter fingeren på flere svake punkter i Kristiansens argumentasjon.

Mon tro om han vil svare Dem og meg?

3 liker  
Kommentar #17

Knut Ivar Heggem

4 innlegg  360 kommentarer

Vi har en konflikt VL

Publisert over 2 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Dersom vi forstår alle tilfeller av hensyntagen til andres overbevisning som knefall for islam, kommer vi til å få et langt mer konfliktfylt samfunn

Vi har et konfliktfylt samfunn, som følger av de religiøse/ kulturelle globalistenes tro på at toleranse og nestekjærlighet er løsningen på enhver gryende konflikt. Slik er ikke verden. 

Jeg støtter religionsfrihet og ytringsfrihet. Det behøver ikke å være en vanskelig øvelse å ha et slikt syn, slik lederartikkelen til VL påstår:

Men her står vi også ofte overfor avveiinger mellom menneskerettigheter. Retten til å praktisere sin religion kan komme i konflikt med andre rettig­heter som ytringsfrihet. Karikaturdebatten og hijab­-
debatten er eksempler på at slike avveininger er vanskelige og følelsesladede.

Dette er overhodet ikke vanskelig. De påståtte vanskelighetene dukker opp når man tror at det er en menneskerett å styre andre menneskers liv og kultur ut fra sin egen overbevisning og ideologi. Men det er ingen menneskerett å pådytte andre mennesker/kulturer sin levemåte. Spesielt ikke når en fremmed kultur ønsker å påvirke en eksisterende kultur/nasjon i en ny retning.

Men det kan også handle om alminnelige menneskelige hensyn. Det hører til alminnelig høflighet ikke å fornærme sine gjester eller folk man besøker. I det aktuelle tilfellet skal det ha utgjort en sikkerhetsrisiko for gjesten dersom han ble fotografert i et lokale der det serveres alkohol.

Hvis det utgjør en personlig risiko for en muslim å delta i et normalt samfunn, på grunn av sin egen religion, så sier det mer om islam enn om vårt norske samfunn. Vi forsvarer muslimens rett til å ha sin religion, mens hans religion ikke aksepterer at han deltar i det samfunnet han bor i. Dette er islams problem, og ikke noe vår kultur skal tilpasse seg i navnet til dannelse, toleranse eller nestekjærlighet. Ikke minst viser dette at islam som system og ideologi ikke er kompatibelt med den norske kultur.

Hvis vi skal kunne­ håndtere disse konfliktene på en måte som ikke splitter samfunnet, er det nødvendig å skjeln­e mellom viktig og uviktig. Et par timer uten alkoholservering er ikke viktig. 

Nei, og det er mange ting som ikke er viktig, hvis det bare er for et par timer. Men når det blir nok antall ting, og nok antall timer, så snakker vi om endringer av det eksisterende, på bekostning av det som hvertfall noen av oss setter høyt: Å kunne leve våre liv i frihet, innenfor grensene av det som vår kultur har jobbet seg fram til gjennom generasjoner.

Knefallet for islam er en stor tragedie for vårt land.

6 liker  
Kommentar #18

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Bent Hestad. Gå til den siterte teksten.

Det vet jeg ikke, har aldri vært noen av stedene. Men det de lever vel av egne midler der, de aller aller fleste vil jeg tro. Lever du derimot av penger stilt til rådighet av verten synes jeg man kan stille helt andre krav, men du er kanskje ikke enig i dette? 

Hva Spania angår så er jo nordmenns langtidsopphold der styrt av en EØS-avtale, så ikke bare bidrar de som bor der netto til Spania, men også Norge som stat. 

De lever alle av stort sett egne penger, særlig i Thailand. I Spania jobber noen ved siden av. Uansett hvordan pengene er skaffet tilveie holder man seg innenfor et lands lover og regler. I dagens liberale verden passer mennesker med liberale verdier stort sett inn over alt. Vi har få eller ingen problemer. Der hvor vi møter vansker er det om vi går på tvers av stedets skikk. Da kan vi få oppmerksomhet, og noen ganger vil denne være tildels svært uønsket. 

I den aktuelle saken ble det spurt om de innfødte kunne vise hensyn til en gjest i et par timer. Det må være til å bære for en kulturnasjon som vår uten at alt raser sammen rundt oss. Om det sistnevnte er tilfelle er vi ikke en slik kulturnasjon og da kan det like gjerne rase så vi får bygget en ny. Så langt jeg kan se tåler vi både dette og mer til og frykter ikke at vi bor i et slikt korthus. 

Kommentar #19

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Knut Ivar Heggem. Gå til den siterte teksten.
Knefallet for islam er en stor tragedie for vårt land.

Om det er et slikt knefall ville det være tragisk. På den annen side er nok problemet pr idag større i form av at noen tror vi har gjort et knefall. Slike illusjoner er destruktive for den det gjelder og samfunnsdebatten. 

1 liker  
Kommentar #20

Knut Ivar Heggem

4 innlegg  360 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Om så var tilfelle ville det være synd. På den annen side er nok problemet pr idag større i form av at noen tror vi har gjort et knefall. Slike illusjoner er destruktive for den det gjelder og samfunnsdebatten. 

For over 15 år siden fikk vi et tydelig eksempel på  knefall. Bokstavelig talt. og flere har det vært, både før og etter.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/regjeringen-bondevik/bondevik-paa-kne-i-moske-i-oslo/a/9726085/

Det er dine og dine likesinnede sine illusjoner som er destruktive, og det skader ikke bare debatten, men samfunnet som sådan.

5 liker  
Kommentar #21

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Knut Ivar Heggem. Gå til den siterte teksten.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/regjeringen-bondevik/bondevik-paa-kne-i-moske-i-oslo/a/9726085/

Om Bondevik sto på kne ved et besøk i en moské var vel det fordi han deltok i en felles bønn. Økumenikken kan i dag strekke seg lenger enn å forene adventister og metodister. Dette er ikke et bevis på at den norske kultur har knelt for en annen. Saken det gjelder er om gjestene på Kulturhuset av hensyn til en foredragsholder kan klare seg uten alkohol et par timer. Store deler av kristenheten klarer seg angivelig uten alkohol hele livet, så hva er problemet med å la være å drikke et par timer?

Kommentar #22

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Om Bondevik sto på kne ved et besøk i en moské var vel det fordi han deltok i en felles bønn.

:-)

2 liker  
Kommentar #23

Knut Ivar Heggem

4 innlegg  360 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Om Bondevik sto på kne ved et besøk i en moské var vel det fordi han deltok i en felles bønn. Økumenikken kan i dag strekke seg lenger enn å forene adventister og metodister. Dette er ikke et bevis på at den norske kultur har knelt for en annen. Saken det gjelder er om gjestene på Kulturhuset av hensyn til en foredragsholder kan klare seg uten alkohol et par timer. Store deler av kristenheten klarer seg angivelig uten alkohol hele livet, så hva er problemet med å la være å drikke et par timer?

For noen år siden var jeg vitne til en katolsk barnedåp, midt i vår lutherske gudstjeneste. Jeg bodde i glissgrendte strøk, og våre katolske venner hadde behov for en plass der de kunne få døpt sitt barn. En katolsk prest var til stede, og han gjennomførte dåpen til glede for alle oss lutheranere som var til stede. Det hele var en god opplevelse, og til glede for alle parter. God økumenikk i praksis. 

Nå er det slik at økumenikk er en betegnelse på samarbeid og forståelse mellom kristne kirker. Ikke mellom kristne og mennesker som dyrker andre guder. 

Så er det og en gang slik, at hvis en mann ikke kan si meg det han har på hjertet, uten at jeg først gjemmer bort min øl, eller andre ting han måtte komme på, så får han la være å si det. For mitt vedkommende er han hjertelig velkommen til å reise dit han får gjennomslag for sine krav. Han står fritt til å delta i et samfunn der han finner sine likesinnede. Hos meg står han fritt til å si sine meninger, men ikke til å si hvordan jeg skal leve.


5 liker  
Kommentar #24

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

En fanebærer for Islam

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Saken det gjelder er om gjestene på Kulturhuset av hensyn til en foredragsholder kan klare seg uten alkohol et par timer.

Saken gjelder ikke ølservering. Saken gjelder integrering. Det å kunne gli inn i et etablert samfunn som samfunnsborger. 

Det kan dessverre ikke de som tror på islam. De glir ikke inn i samfunnet. De fremstår som fanebærere på islam. Det er dette vi må ha i mente. 

3 liker  
Kommentar #25

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Knut Ivar Heggem. Gå til den siterte teksten.
Så er det og en gang slik, at hvis en mann ikke kan si meg det han har på hjertet, uten at jeg først gjemmer bort min øl, eller andre ting han måtte komme på, så får han la være å si det. For mitt vedkommende er han hjertelig velkommen til å reise dit han får gjennomslag for sine krav. Han står fritt til å delta i et samfunn der han finner sine likesinnede. Hos meg står han fritt til å si sine meninger, men ikke til å si hvordan jeg skal leve.

Tja, kristne har da alltid likt å fortelle både taoister og muslimer hvordan de skal leve - så også i dette tilfellet. Hvor er dramaet? Hva er problemet med at han foretrekker å delta på et arrangement som er alkoholfritt? Jeg regner med at de mange religiøse stevner i Norge sommeren igjennom foregår temmelig alkoholfrie. Storm i et vannglass. Se deg rundt på VD. Store emner står i kø uten at de levnes en kommentar men dette ryster verden. 

1 liker  
Kommentar #26

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Storm i et vannglass. Se deg rundt på VD. Store emner står i kø uten at de levnes en kommentar men dette ryster verden. 

Så langt har du skrevet ca. 1/3 av alle kommentarene på denne tråden.

Hvorfor bruker du ikke heller din energi til noen av disse store emnene i stedet for å delta så ivrig i noe som du bare anser som storm i et vannglass ?

6 liker  
Kommentar #27

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor bruker du ikke heller din energi til noen av disse store emnene i stedet for å delta så ivrig i noe som du bare anser som storm i et vannglass ?

Så det ER altså noen av mine kommentarer som går deg hus forbi. Jeg trodde det bare var unnfallenhet. 

1 liker  

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
20 dager siden / 3303 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
26 dager siden / 2425 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
14 dager siden / 2362 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
28 dager siden / 2355 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
14 dager siden / 1812 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
11 dager siden / 1641 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
27 dager siden / 1494 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
8 dager siden / 1393 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere