Nina Karin Monsen

30

Jeg innrømmer at jeg er en person

Eirik Steenhoffs anmeldelse av boken min oser av motvilje. Og alle vet at dyp motvilje ikke er grunnlag for forståelse.

Publisert: 18. mar 2017  /  1460 visninger.

EIRIK STEENHOFFS ANMELDELSE av boken min Kampen om seksualiteten, Ytringsfrihet – hat – tankekontroll, oser av motvilje. Alle vet at dyp motvilje ikke er grunnlag for forståelse. Han har brukt tre måneder på anmeldelsen.

Han hevder boken ikke gagner saken. Hans sak er «en grundig, dempet og ikke-støtende analyse av det fremherskende synet på kjønn og seksualitet». Det som er støtende for ham er ikke et kriterium han kan bruke som anmelder. Det er private følelser som skal settes til side.  

Aller først: Steenhoff kaller personalismen for såkalt. Personalismen er som Emmanuel Mounier skrev en filosofi, en levemåte og en metode. Min bruk av egne erfaringer er ikke privat, de eksisterer i media, de er offentlige og gir et viktig bilde av hva det er å tre utenfor den politisk korrekte homonormative ideologien. Jeg håper at alle som har erfart noe lignende som jeg gjorde i 2009/10 og som fremdeles ligger der, foretar en slik analyse. Da kommer samfunnsdebattens premisser frem i lyset. Det kunne selvsagt vært ønskelig at det var andre som også analyserte, men jeg vet bare om slike som henger meg ut som mer eller mindre hatkriminell.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Pavene Johannes Paul og Benedikt var/er personalister. Personalismen tar utgangspunkt i personens virkelighet, ikke det subjektive/private eller det objektive, men en sammensmelting av de to. Slik det hele mennesket er en sammensmelting av kropp og sjel, styrt av ånden. Jesus liv er forbilde for personens liv. Se min bok Det elskende menneske, person og etikk.

Steenhoff ble støtt av bruken av ordet onani om homoseksuell praksis, og oppfatter det fordømmende. Hvorfor forklarer han ikke. Jeg gjør det ikke, jeg har levd med Freud, Reich og nyfeminismen og har ingen problemer med å skrive og snakke om seksualitetens virkelighet. Det er ikke første gang jeg gjør det. I 2009 kalte forøvrig Karen Christine Friele silkehomsene for intellektuelle onanister. Jeg tror tiden har løpt fra snerpede teologer.

Steenhoff ønsker seg et forståelsesfullt bilde av en seksuell kulturrevolusjon som har snudd alt opp ned. Snakker han for barn som mister rett til far? Som må leve med tap av sosial identitet? Vi som er heterosentriske lever nå med en homonormativ lovgivning, med homoekteskap, barnemarked som er raskt voksende, fødemor, eggdonasjon, utagerende seksualitet, porno på mobil for alle barn, ekstrem forvirring når det gjelder kjønn og seksualitet, kirurgi som endrer barns kropper for resten av deres liv, og kamp om toaletter. En verden der syvåringer studerer porno og media fylles med nye ord for både kvinners og menns kjønnsorganer. Hans snerpethet er ikke bare aparte, men farlig. Norsk homoekteskapslovgivning sidestilte forøvrig i 2009 onani mellom samme kjønn med heteroseksuelt samleie.

I et samfunn der alt er navn og elitene definerer skapningen, har nominalistene vunnet den filosofiske kampen. Det homonormative menneskesynet er skapt av politiske bevegelser som Black panters, Gay liberation Front, Womans liberation movement. Her er frihet og likhet totalt overordnede verdier, de står over både Gud og naturen. Seksualitet er politikk og brukes for å overføre makt til helt bestemte grupper og ta fra andre makt. Spesielt kristne skal miste makt. Vi skal tie, hvilket de fleste gjør.

Steenhoff gjør ikke noe forsøk på å beskrive analysene i boken om sammenhengen mellom ytringsfrihet – hat – og tankekontroll. Vi kan ikke ytre oss fritt i et samfunn, der de menneskelige realitetene er tabu, og lover om hatkriminalitet gjør at et galt ord kan straffes med en bot på ti tusen. Nå kan den som hevder å føle seg krenket anmelde uten bruk av bevis.

Steenhoff kolliderer med min bok, fordi jeg forsvarer naturen, eksistensen og essensen. Det innebærer også et forsvar for Gud. Gud er ikke bare et navn. Nye tankestrukturer er dannet, og de er synlige både i innvandringsdebatten og i seksualdebatten. Jeg tenker om disse strukturene, som personalist og deltaker i verden. Det som skjer i den offentlige debatten angår alle. Tankekontroll er tydelig i mange miljøer, ikke minst når tema er seksualitet. Selvsensuren er forsterket. De homonormative er skjulte ledere av tankepolitiet, de utgjør elitene i politikken, på universitetene og i departementene. Nå skal EU også forby bruk av kristne kors i det offentlige rom.

Homofili er ikke en biologisk dokumentert tilstand. Mange går frem og tilbake. Joseph Scarpia som har lang erfaring som utagerende homse fant veien tilbake i 40 års alder. Han kaller det for traumer, og advarer sterkt andre. Slik Walt Heyer advarer transer, han kaller det for seperasjonsangst. Selv ble han nesten 70 sa han gikk tilbake til seg selv som mann. Det er kunnskaper av denne sorten som homo seksuelle og transer og alle homnormative trenger. Det er tragisk at de ikke får den. Nå pågår den seksuelle revolusjonen på et annet plan enn på 60-70- tallet: Barn og unge skal ikke lenger lære at de har en sjel og en kropp som hører sammen, styrt av ånd, men at de har en kjønnsidentitet som de kan føle seg frem til. Det betyr at deres seksualliv ikke er kjønnsbestemt.

Steenhoff hevder analysen uteblir. Det er usant. Jeg analyserer utviklingen av ismene i flere kapitler, og analysen går langt tilbake i filosofihistorien til empiristene og nominalistene. Han klager over mangel på referenser. Jeg har to hundre og femti åtte. Noen av mine viktigste referanser er Jonas Gardell Tørk ikke tårer uten hansker. Han gjorde et sterkt inntrykk på meg. Det gjorde også Kjell Arild Pollestads fortelling om sitt møte med en barnelege i Paris i boken Eneboerliv.

Jeg er for åpenhet – homobevegelsens åpne politikk siden 1980 – støtter jeg. Det er vesentlig å vite hva mennesker står for og hva slags liv de(vi) lever. Personlige forhold er en premiss for forståelsen. Det er en stor forskjell på det private og det personlig.

Steenhoff skriver: Man forstår aldri helt om hun er for en absolutt ytringsfrihet eller om den bare gjelder egne meninger. Hva mener han? Om han tror at ytringsfrihet bare dreier seg om ytringer uten personlig sammenheng, burde han lese boken en gang til. Jeg er for frihet i ånden og språket. Åndsfriheten er en premiss ikke bare for samfunnet, men også for personer, i likhet med respekt for sannhet og rettferdighet. Det har vi ikke. Derimot lever vi i et ekstremt sosialt eksperiment med mennesker som benekter naturen, menneskets vesen og Guds virkelighet. Ytringsfrihetens verdier er ikke lenger støttet av kulturen, men angrepet.

For øvrig innledes boken ikke med sitater fra tankepolitiet, men med sitater fra forfattere som har slåss med og mot tankepolitiet: George Orwell, Tammy Bruce og Mick Hume. Noen sitater er fra Karen Christine Friele som viser at slik hun har tenkt om homoseksualiteten ikke lenger er lov å tenke. Ola Henmo i boken om Friele vier fem – seks sider til løgnene Friele og homolobbyen bar til torgs om meg i 2009 – 10. Han intervjuet 40 andre personer. Men han ringte ikke til meg. Noen får ikke snakke sant en gang om seg selv.

 

10 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Opp i dette må man gifte seg for å bli ordinert prest

Publisert rundt 2 år siden

Så lenge vi har et samfunn som ikke henger på grep, der kriminelle styrer butikken og andre dilter etter, forstår jeg ikke hvorfor det å være samboer plutselig er verre enn å være gift homofil. Når man lever delt, d,v,s at ektefellen ikke har noen av de samme verdiene som en selv, kan kirkens ekteskapsbyrde bli tung.. De fleste mennesker vil føle seg elsket og forstått i fortrolighet. Det er ikke mulig i et samfunn der alt som ikke er lov plutselig er tillatt og det som har vært forbudt er helt greit.

Gud dømmer,  straffer, tilgir og vet nøyaktig hvem som trenger hva. Det forventes at i ekteskapet skal man dele alt. Når en ser sitt snitt til å stikke av med hele kaken, må samfunnet gripe inn. Å privatisere utfordringene fører ikke veien videre.  Den undergraver forholdet og nører opp under råskapen i mennesket. 

Mange skiller seg fra ekteskapet. De lever som gode venner, og ingen forstår hva som er skjedd bortsett fra barna. Livet går videre side om side. Når rammen forvitrer blir innholdet ødelagt. Livet bygges opp igjen på andre premisser. Å ta avstand fra det som var, samtidig som Jesus styrer båten kan bli redningen. Traumatiserte mennesker vil vi måtte forholde oss til så lenge vi er i et samfunn. De må ha hjelp, men de kan ikke overta livene våre.

Du skriver godt om menneskene og deres trang til å falle på plass i en smal verden med mange, etiske problemer.


  

3 liker  
Kommentar #2

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

En ny syndeflod

Publisert rundt 2 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.
Homofili er ikke en biologisk dokumentert tilstand. Mange går frem og tilbake. Joseph Scarpia som har lang erfaring som utagerende homse fant veien tilbake i 40 års alder. Han kaller det for traumer, og advarer sterkt andre. Slik Walt Heyer advarer transer, han kaller det for seperasjonsangst. Selv ble han nesten 70 sa han gikk tilbake til seg selv som mann. Det er kunnskaper av denne sorten som homo seksuelle og transer og alle homnormative trenger. Det er tragisk at de ikke får den. Nå pågår den seksuelle revolusjonen på et annet plan enn på 60-70- tallet: Barn og unge skal ikke lenger lære at de har en sjel og en kropp som hører sammen, styrt av ånd, men at de har en kjønnsidentitet som de kan føle seg frem til. Det betyr at deres seksualliv ikke er kjønnsbestemt.

Når Guds normer går i oppløsning, oppløses bindingen til Gud også. Samfunnet blir dysfunksjonelt, for det styres ikke lenger av Guds ånd, eller Kristi lys, hvilket er sannhet, men av ondskapens åndehær i dette mørket, hvilket er løgnen. 

Dette kan bare skje i en begrenset periode før behovet for en ny syndeflod renser jorden, de såkalte siste dager. Nå er vi der - ikke snart, vi ER der!

3 liker  
Kommentar #3

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Takk NKM, jeg er også en person

Publisert rundt 2 år siden

Veldig bra innlegg  må komme tilbake til det siden. i dag. Har alltid likt dine skriverier. Og, ja det snerpete må vekk fra troens område,


3 liker  
Kommentar #4

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Ja, Tore, vi er nok der nå, men ikke alle er berørt og ser det enda.

2 liker  
Kommentar #5

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Enig Tove, mange har blitt skadet og traumatiserte i livet men dette kan ikke bli normen. En må se hvordan det hele henger sammen og vise hverandre støtte,

1 liker  
Kommentar #6

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Stemmer nok det

Publisert rundt 2 år siden
Unn Elisabeth Aarø. Gå til den siterte teksten.
Ja, Tore, vi er nok der nå, men ikke alle er berørt og ser det enda.

Hvor lang tid brukte Noa på å bygge arken, 100 år? De lo av ham hele tiden, når han forklarte hva han drev med. Det er ikke så lett å se prosessen selv om den er i gang.

Kommentar #7

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Bauta!

Publisert rundt 2 år siden
Unn Elisabeth Aarø. Gå til den siterte teksten.
Takk NKM, jeg er også en person Publisert rundt 11 timer siden

Veldig bra innlegg  må komme tilbake til det siden. i dag. Har alltid likt dine skriverier. Og, ja det snerpete må vekk fra troens område,

Enig, har alltid beundret Nina Karin Monsen. En dame med vett i pannen og møt i brøstet. En uredd bauta!

2 liker  
Kommentar #8

Jostein Sandsmark

91 innlegg  455 kommentarer

SURROGATSEX

Publisert rundt 2 år siden

Nina Karin Monsen leverer eit innlegg som få andre kan skriva make til. Det er rett på sak utan omskrivingar og skjermande innpakning.

Men ho brukar ordet onani om einkjønna samliv. Onani tyder å tilfredstilla seg sjølv seksuelt - åleine.  Difor vil ordet SURROGATSEX vera ei betre nemning for likekjønna samliv.

2 liker  
Kommentar #9

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Hvorfor ikke en norm?

Publisert rundt 2 år siden

Traumer

Ingen mennesker vokser likt. Ingen mennesker forblir heller uten traumer. Det er alltid lett å dømme andre når man ikke er der selv. Vi ser det ellers i samfunnet også. Da jeg startet som sykepleier var vi første kullet som hadde eksamen fra videregående. Pasientene skulle få faglig hjelp. De traumatiserte forventet spesialkompetanse. Jeg ga dem det. Faglig ansvar bygger på forskning og medmenneskelig utvikling. Jeg ga dem det også.  I dag er mange barnehager neste uten fagfolk, men mange ufaglærte assistenter. Før min tid var hjelpepleiere med 8. mnd. kurs ivrig hos pasientene. Sykepleierne ledet arbeidet. Vi tenkte annerledes og snudde om. Jobbet med pasientene selv. Hvordan kan man lede andre uten en trykkende sko og etter hvert lederkompetanse? I dag diskuterer man om sykepleie skal være en akademisk disiplin eller gå tilbake til yrkesfagprinsippet (husmorskolen). Hvor nedsettende kan man være i følge normen?

Tro

Samtidig ser vi at troen binder oss sammen som mennesker. Kvinnelige prester fysj, homofile fysj, transpersoner fysj, folk med funksjonsutfordringer, fysj. Jeg skal lese boken din. Jeg vet at du selv har opplevd traumer som andre. Å verne om barna er viktig arbeid. Idealet er så lang unna/så nært som det var da Jesus kom til jorden. Trenger vi en ny frelser som må dø for oss eller klarer man denne gangen selv å se lyset gjennom rusen?

Kommentar #10

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

korr.

Publisert rundt 2 år siden

Nesten uten

Kommentar #11

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Jeg synes onani stemmer bedre en surrogatsex.  Ønsker ikke å forklare det, men er enig i det du skriver ellers. Du skriver også mye bra.

Kommentar #12

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

traumer

Publisert rundt 2 år siden

Mange av oss har opplevd traumer men beklageligvis er det mange som ikke jobber seg gjennom de. Jeg tenker at en bør helst både ha erfart og studert. Enig med deg at mange fag var grundigere i "gamle dager" nå kan en ta en lettvindt grad nesten helt uten fordypning. Kjenner flere som sier de tar master men de er helt uten vett så hvordan vil de misbruke sin tittel uten dybde. Det er trist, kanskje det likegodt kan opereres inn en databrikke i ryggmargen på oss først som sist så slipper myndighetene å forholde seg til annet en roboter. Da er alt det menneskelige ryddet av veien.

Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
6 dager siden / 4917 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
17 dager siden / 4740 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
6 dager siden / 2538 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
22 dager siden / 2301 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
20 dager siden / 1783 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
7 dager siden / 1734 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
19 dager siden / 1504 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
12 dager siden / 1344 visninger
Taper-gutta
av
Vårt Land
11 dager siden / 1291 visninger
Kristne som lar seg bruke
av
Vårt Land
7 dager siden / 1141 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere