Hanne Nabintu Herland

89

Autoritære medier får motstand - folk er lei ensrettet propaganda

De elitistiske holdningene i media innebærer en folkeforakt og mangel på respekt for folks meninger. I realiteten har medieledere i årevis strupet debatten på en autoritær måte.

Publisert: 16. mar 2017  /  928 visninger.

I Stønads-Norge mottar de ledende mediene rundt 8 milliarder i støtte. Likevel går det galt. Digitale medier er forlengst implementert, opplagstallene stuper likevel, folk orker ikke kjøpe avisen. Det store spørsmålet er hvorfor tilliten til «samfunnsinstitusjonen» svekkes.

La meg komme med en tørr betraktning rundt det som de fleste er klar over, men få sier rett ut. I realiteten har medieledere i årevis strupet debatten på en temmelig autoritær måte. Konsekvensen av denne typen religionsfiendtlig mediesensur, er et autoritært system der kun enkelte subgrupper i samfunnet støttes, andre blir regelrett forfulgt.

Eksempelvis gjelder dette konservative kristne, godt illustrert i den ensidige hetsen mot Oslo Symposium. Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk holdt forøvrig på Oslo Symposium en aldeles glitrende tale som burde bli kåret til årets beste der han forsvarte ytringsfriheten, både for konservative kristne såvel som våre forfulgte kristne brødre i Midtøsten.

En annen gruppe som kronisk svertes er nasjonalister som ønsker en sterkere vekt på nasjonalstaten og nasjonal suverenitet. Disse fremstilles nesten automatisk som «populister» og «nazister». Dernest har vi de som kjemper for styrkingen av den tradisjonelle, norske kulturarven som kronisk blir møtt med merkelappen «rasister».

En tredje gruppe er konservative muslimer, som nærmest forfølges i landet vårt ettersom de ekstrem-sekulære elitene ikke "liker" meningene deres.

I de ledende mediene har man såvidt tillatt dissens, det har da folk forlengst forstått, kun for å dokumentere «bredde», for deretter å åpne for brutale angrep nettopp på de perspektiver man vil ta strupetak på. Den ideologiske mediesensuren har gjennomgående kuet opposisjonelle som bryter med det politisk korrekte, og slik effektivt hindret gode løsninger på alvorlige samfunnsproblemer.

Det illiberale kan illustreres ved det mye omtalte fenomenet at man har tillatt trykking av en «opposisjonell kronikk» og deretter brukt kommentatorer til å rakke ned på «det forbudte perspektivet». I kommentarfeltene sensurerer moderatorer bestemte utsagn, hos Google og Wikipedia redigeres artikler så kun det negative blir stående, med kronisk bruk av negative titler på tema man «ikke liker».

I TV-debatter settes en opp imot seks som mener det motsatte, og så videre. Og samme hvor mange overgrep som begås og hvor dårlig avisen drives, mister medieledere omtrent aldri jobben. Ingen får sparken, de blir sittende i årtier i samme stilling og sementere sin makt. De er superbeskyttet i gjengen. Ingen trenger å ta ansvar, man ber bare om mer statsstøtte. Vi vil absolutt ikke ha inn friskt, nytt blod og folk som evner å se verden i realismens lys.

Det virker som om medienes rolle er samkjørt for å redigere bort den virkeligheten som ikke passer inn i det «politisk-korrekte». Den regressive holdningen har gitt oss et ensidig, ideologisk styrt bilde av verden der kartet ikke stemmer med terrenget. Media tok feil i sine analyser om den republikanske nominasjonen, om Brexit, om presidentvalget i USA, om Donald Trump. Og nå støtter man et overbyråkratisert, ineffektivt EU som ikke har maktet å løse problemene i Europa på mange år.

Man snakker fortsatt om det som var populært å mene på 1970-tallet, mens vi andre befinner oss i snart 2020. Kommentatorene, slik som Stanghelle i Aftenposten, kommer med det samme ensidige synet som for tyve år siden, det er drepende forutsigbart. Hvem gidder å lese dette? Jeg sluttet for mange år siden. Det er overhode ikke rart at folk slutter å kjøpe avisen, de vet jo nøyaktig, ned til minste detalj hva disse redaktørene og kommentatorene kommer til å si.

Vi blir dog, med jevne mellomrom, snusfornuftig diktert etter politimester Bastian-metoden, at vi «må ha tiltro til medienes profesjonelle definisjon» av hva vi får lov til å mene om verden. Jasså? Fremstillingen av eksempelvis Trump har vært så ensidig at media synkronisert fremstår som rene propagandakanaler. Alle sier jo det samme. Det totalitære defineres, i henhold til filosof Hannah Arendt, ikke bare som et politisk diktatur, men forsøket på total sosial kontroll og styring av hva folk skal mene privat.

Av en eller annen merkelig grunn, tror media at vi andre ikke forstår hvordan denne sensuren opererer –under de stadige bannere av at «vi har ytringsfrihet» og «Fritt Ord». Selvsagt er vi klar over at vi i årtier har vært underlagt både en partipisk og et diktatorisk meningstyranni i offentligheten. Derfor blir det nærmest komisk når man nå ser fortvilelsen over synkende avis-salg blant direktører som Knut Olav Åmås, han vet selvsagt alt om det ovenfornevnte.

Hadde vi da enda hatt et "mediemangfold" så kunne vi snakket om et "mediemangfoldsutvalg" - Åmås er fullstendig klar over hvor autoritært innsnevret meningsklimaet er her til lands. Han bare later som om han ikke er klar over saken, eller, - har behov for å tekkes nettopp disse elitene som mange synes det er så viktig å bli invitert til selskaper og møter hos. Eller, disse som gir oss "fine direktørstillinger" hvis vi "er medgjørlige nok", og dermed stenger ned og struper viktige stemmer. Ingen av oss er født igår, vi vet godt hvordan dette ikke-demokratiske systemet fungerer.

Åmås hadde gjort klokt i å heller posisjonere seg som en fremtidens mann, en frihetens forkjemper, heller enn å sementere sitt navn som forsvarer av norsk autoritær sensurpraksis. Men det er kanskje litt sent å gi ham råd nå.

De anti-demokratiske og frihetsinnskrenkende hersketeknikkene har vært brukt så rått at det har skremt vettet av forskere og debattanter, som i årenes løp har trukket seg tilbake i ren frykt for mediehetsen. Det tillates å vri og vrenge på utsagn for å fremstille folk som idioter, uten at journalisten må stå til ansvar. Apropos Fake News. Det var svært uklokt av de store avisene å begynne å omtale begrepet. Dermed ble vi andre påminnet om de lange rekkene med «falske nyheter», udokumenterte påstander, rykter og indisier vi er blitt presentert for i mange år, nettopp fra etablerte medier. påpeke at man tok feil, da man i ettertid fant ut at det som ble sagt ikke stemte.

Trude Drevland-saken fremstår som særdeles grell. Det er helt ufattelig at ikke sjefredaktøren i Bergens Tidende får sparken. Folk er rasende over medienes urett og ondskap i denne saken. I over et år ble hun fremstilt i ren heksejakt som lovbryter, tyv og banditt, hetset basert på spekulasjoner uten at det forelå dom i saken. Nå er Drevland frifunnet. Slik behandler «samfunnsinstitusjoner» Bergens mest populære borgermester.

Vi lever i en mobbekultur som nærmest mangler sidestykke. Det er som en gjeng med samkjørte «rotter» –en brutalitetens mobben i Rom –som tillates å forbli hevet over lov, etikk og samfunnsansvar. Man kan forhåndsdømme akkurat som man vil. Men kritisk tenkning har aldri vært retten til å fremsette ubegrunnede personangrep og rykter. Og disse avisene forventes det at vi skal ha tiltro til? Nei, vi responderer med å slutte å lese avisen permanent. Det gjelder mange i Bergen etter den forferdelige sjikanen mot vår borgermester, Trude Drevland, som gjorde så mye godt for Bergen i alle de år da hun hadde dette vervet. Jeg har, faktisk, ikke tatt i en Bergens Tidende siden.

De elitistiske holdningene i media innebærer en folkeforakt og mangel på respekt for vanlige folks meninger. Eksempelvis, en av de mest brukte medieskjellsord er «populist». Da mener man en politiker som «vi ikke liker». Men populisme betyr å være interessert i hva befolkningen mener og gjennomføre en politikk som reflekterer hva folket ønsker.

Så arrogant opptatt av å strupe meningsmangfoldet er man, at enhver som søker å gjøre det folket ønsker, betegnes med skjellsord. Det er overhode ikke rart at folk vender mediene ryggen.

 

Først publisert i Dagen 13.3.17

17 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Medieskjellsord

Publisert over 3 år siden
Hanne Nabintu Herland. Gå til den siterte teksten.
Eksempelvis, en av de mest brukte medieskjellsord er «populist».

"Populist" må finne seg i å se  "PK" og "eliten" foran seg på lista.

3 liker  
Kommentar #2

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Bedrageriets bunnløse dyp

Publisert over 3 år siden

La oss skrelle denne media-løken. 

Media selger "nyheter" på liksom, og "orienterer" folk på liksom, etter en på forhånd valgt agenda. Denne agendaen er et flertusenårig propaganda prosjekt som startet før jorden ble skapt, hensikten er å fordreie, ljuge å bedra for å fange hvermansen inn i Lucifer konseptet, opprøreren, som drev et propaganda apparat i himmelen i en dimensjon vi nærmer oss nå. Han var den som startet det første politiske partiet, og da til venstre for Gud - jevnfør bibelen (Matteus 25:31-46)

Hensikten var å innta Guds trone. Han fikk med seg 1/3 del av himmelens hærskarer. I krigen som oppsto tapte han og han ble djevelen. Han og hans hærskare ble kastet ned til jorden, og virker etter samme metode og med samme agenda, lure, bedra, forvirre, så splid og søke verdensherredømme nå som da.

Slik sier Paulus det: Efeserne 6:  - bli sterke i Herren og i hans veldes kraft! 11 Iklæ eder Guds fulle rustning, så I kan stå eder mot djevelens listige angrep; 12
for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet. 

Dette er en stendig kamp hvor til og med media angripes og tidvis dras inn i denne kampen - til venstre for Gud, med hvermansen som det forvirrede offer.

Grunnen til at konservative kristne angripes, og at kristne verden over angripes, er at om de ikler seg Guds fulle rustning, så vil ondskapen tape denne gangen også! Det må selvfølgelig ikke skje, så i koselighetens, velferdhetens og liberalismens grensebefriende navn skal vi "opplyses" og meningsdannes  i tråd med makter, myndigheter og verdens herrer i dette mørke, ved hjelp av kong Mammon og ondskapens åndehær.

Moderne liberale kristne er ikke så farlige. De er opptatt av å frelse alle med et mer tolerant program - alle skal med!

Det må jo være en grunn til at til og med Kristus ble drept? Siden da har hans verk vokst seg til den største bevegelsen på jorden - uten bruk av aviser.

7 liker  
Kommentar #3

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

"Brutale angrep"

Publisert over 3 år siden
Hanne Nabintu Herland. Gå til den siterte teksten.
I de ledende mediene har man såvidt tillatt dissens, det har da folk forlengst forstått, kun for å dokumentere «bredde», for deretter å åpne for brutale angrep nettopp på de perspektiver man vil ta strupetak på.

For oss, som kommer fra en velferdsstat, et sosialdemokrati, et samfunn som tar ansvar for innbyggernes mulighet for utdanning og tilgang til en variert og fri presse, betyr brutale angrep noe helt annet enn for dem som vokser opp i andre deler av verden. 

Jeg mener, de deler av verden hvor "brutale angrep" betyr fare for liv og helse. Jeg tenker da på land som har en styrende ideologi, som for eksempel nazi-Tyskland, kommunist-Russland, islamist-Saudi-Arabia osv. Jeg tenker på land med liberale våpenlover. Jeg tenker på land der en stor andel av innbyggerne (og fremtidige stemmegivere) vokser opp i ikke-møblerte hjem.


3 liker  
Kommentar #4

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Nasjoner er farlige - for noen

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
"Populist" må finne seg i å se  "PK" og "eliten" foran seg på lista.

Det har vært min agenda i snart 15 år, det begynner å virke men du er nok ikke så presis i din dom. Media har makten og populist begrepet leder fortsatt. På de få debattsider som fremdeles virker, er det i ferd med å balansere seg. Der hvor almenhetens arena ikke modereres i filler, har PK og elite blitt skjellsord. Såsom fremmedfrykt, rasist, nazist er kallenavnet på det/de verste tenkelige som tenkes kan, at det finnes nasjonalister!

8 liker  
Kommentar #5

Roald Øye

364 innlegg  2311 kommentarer

Rosinen i pølsa.

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
La oss skrelle denne media-løken

Det var en befrielse å sitte foran pc-en å høre på talerne på  Symposium 2017 fra fredag kl .9.00 til lørdag kl. 21.00. Nesten alle talerne var politisk ukorrekte, men likevel så fornuftige, ikke minst Mike Hucabee fra Arkansas..

Jeg gleder meg både  til neste Symposium og til Franklin Grahams besøk til høsten. Han skal visst være enda mer politisk ukorrekt enn de norske aktørene. Han har til og med offentlig bedt for president Donald Trump!

6 liker  
Kommentar #6

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Skjellsordagendaen

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Det har vært min agenda i snart 15 år

Det tror jeg så gjerne. Og her på VD ser det ut til å fungere.  Merkelappene "Eliten" og "PK" er kraftigere våpen enn "populist".

2 liker  
Kommentar #7

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Realitetsorientering

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

For oss, som kommer fra en velferdsstat, et sosialdemokrati, et samfunn som tar ansvar for innbyggernes mulighet for utdanning og tilgang til en variert og fri presse, betyr brutale angrep noe helt annet enn for dem som vokser opp i andre deler av verden. 

Jeg mener, de deler av verden hvor "brutale angrep" betyr fare for liv og helse. Jeg tenker da på land som har en styrende ideologi, som for eksempel nazi-Tyskland, kommunist-Russland, islamist-Saudi-Arabia osv. Jeg tenker på land med liberale våpenlover. Jeg tenker på land der en stor andel av innbyggerne (og fremtidige stemmegivere) vokser opp i ikke-møblerte hjem.

Takk for dine realitetsorienterende innspill i denne ekkokammer-tråden, Frøland.

3 liker  
Kommentar #8

Marit Johanne Bruset

18 innlegg  25 kommentarer

Politisk ukorrektheit og eigne erfaringar

Publisert over 3 år siden

Når eg las innlegget til Hanne Nabintu Herland tenkte eg først om mediesituasjonen i Norge, at "det kan vel ikkje vere SÅ gale fatt?"

Eg veit ikkje kva som er det korrekte bildet av tilstanden, men har lyst til å kome med nokre tankar om det å vere "politisk ukorrekt" og om dei erfaringane som eg har gjort meg iløpet av det siste året. 

Eg har engasjert meg i den offentlege debatten om bioteknologi og har i særleg grad vore opptatt av spørsmålet om vi bør/skal opne for eggdonasjon i Norge. Som kjent er dette eit brennaktuelt og brennheitt diskusjonstema som stadig er oppe på den politiske dagsorden; no sist på Høgre sitt landsmøte forrige helg.

Etter at eg for første gong skreiv om BARNET som har blitt borte i eggdonasjonsdebatten, har eg opplevd å få liten respons. Dvs. få eller ingen kommentarar i det offentlege ordskiftet. Men mange har tatt kontakt og sagt seg einige på det private planet. Og denne mangelen på respons i media har eg undra meg over. Eg har spurt meg sjøl;

Er tausheita ein form for hersketeknikk; å teie nokon i hel?

Eller er temaet så komplekst og følelseslada at få våger å uttale seg i det offentlege?

Eller er terskelen blitt høgare fordi vi stadig får servert påstanden om at fleirtalet i Norge er positive til eggdonasjon?

Når eg les det Nabintu Herland skriv om måten dei med politisk ukorrekte meiningar kan verte behandla på, så burde eg kanskje bli skremt og halde meg i bakgrunnen? Det ville kanskje vere klokast for å unngå angrep og ubehag?

Ein gong, etter eit debattinnlegg i Aftenposten no på nyåret, har det kome eitt åtak mot meg frå mi eiga faggruppe; og då ikkje uventa frå professor i sexologi Elsa Almås. Ho påstod at det er forførande å bruke min bakgrunn som psykolog når eg uttaler meg om temaet. (Eg ga svar på tiltale rett etter i Aftenposten.)

Apopos Aftenposten. På veg heim frå jobb i bilen idag, høyrde eg igjen reklamen for Aftenposten på P4. Eg tenkte mitt!.. for nettopp i Aftenposten har eg måtte "krangla" meg til spalteplass.

Deira "kampanje" for eggdonasjon kalla BABYDRØMMEN starta rett over nyttår. Første dagen dei skreiv om sine planar tok eg kontakt og ville bidra, men vart møtt med at dei ikke hadde plass til innlegg frå meg. Slik eg tolkar svara eg har fått frå dei, så ønskar dei helst ikkje motstemmer i denne debatten.

Eg sjøl er så ubeskjeden at eg, utfrå både min private bakgrunn og profesjonelle rolle, meinar å vite eindel om assistert befruktning og om barn og deira behov. Og at eg følgeleg har noko å bidra med for å få fram kompleksiteten i saka.

Aftenposten er sjølsagt i sin fulle rett å sleppe til kven dei vil i sine spalter, men då vert ordlyden i deira radioreklame ganske så falsk og misvisande i forhold til å kunne stole på fakta som dei presenterer, og at avisa gir det heile og sanne nyheitsbildet.

Til trass for at det koster å jobbe motstrøms, så er spørsmålet om barn sine rettigheiter så viktig for meg, at eg nok vil fortsette å engasjere meg og å uttale meg. Det er berre å håpe på at NRK, som har eit særskilt stort ansvar for å opplyse debatten og å sleppe til fleire stemmer, inviterer inn fleire- som både kan og vil - representere barneperspektivet i denne viktige debatten.

13 liker  
Kommentar #9

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Muligens?

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det tror jeg så gjerne. Og her på VD ser det ut til å fungere.  Merkelappene "Eliten" og "PK" er kraftigere våpen enn "populist".

Jeg vet ikke, hvordan skal det vurderes? Er det en kvalitativ vurdering eller en kvantitativ?

Kvantitativ: Hva nevnes oftest?

Kvalitativ: Hvem vinner skjellsordkampen - til hvilken nytte?

Uansett er det noe usaklig tullball. Hvis jeg minnes korrekt var det den etablerte elite og klakkørene som kom først i debattmarkedet med fremmedfrykten, nazifiseringen og rase-ismen . Den naturlige følge var å merkelappe tilbake inntil eliten og "venstresiden" ble lei av sitt eget skjellsordhegemoni. Egentlig et fjortisprogram fra sandkassen som voksne folk ikke burde befatte seg med. Selv ble jeg så lei at jeg svarte med samme mynt for å se hvordan ungane reagerte. Noen gikk rett i sjokkmodus.

5 liker  
Kommentar #10

Torgeir Tønnesen

59 innlegg  582 kommentarer

respektløst - du skriver:Takk for dine realitetsorienterende innspill i denne ekkokammer-tråden, Frøland.

Publisert over 3 år siden

Hvorfor denne knappe og intetsigende  kommentaren Johannesen? Behøver du gå inn på Herland sin tråd for å krenke og småminke henne? Hvis du ikke kan kommentere det hun skriver, kan du finne deg en annen tråd og ødelegge, for det virker som det er det du er ute etter - splitte opp og redusere tråden og temaet hennes.

 

13 liker  
Kommentar #11

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Selvsagt.

Publisert over 3 år siden
Marit Johanne Bruset. Gå til den siterte teksten.
Er tausheita ein form for hersketeknikk; å teie nokon i hel?

PK fungerer som andre tabuer. Takk for en tankevekkende og overbevisende kommentar. "Held fram!"

4 liker  
Kommentar #12

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Krenke Herland?

Publisert over 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor denne knappe og intetsigende  kommentaren Johannesen? Behøver du gå inn på Herland sin tråd for å krenke og småminke henne? Hvis du ikke kan kommentere det hun skriver, kan du finne deg en annen tråd og ødelegge, for det virker som det er det du er ute etter - splitte opp og redusere tråden og temaet hennes.

Har jeg krenket Herland?  Det får da være måte på lav krenkelsesterskel.  Mitt anliggende var å gi anerkjennelse til Frøland, som jeg oppfattet som en enslig motstemme i denne tråden.

Når det gjelder Herlands innlegg, finner jeg det så gjennomgående ensidig og ubehersket at jeg finner det er vanskelig for egen del å kommentere det på noe fornuftig vis.

4 liker  
Kommentar #13

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Balanse

Publisert over 3 år siden
Hanne Nabintu Herland. Gå til den siterte teksten.

Konsekvensen av denne typen religionsfiendtlig mediesensur, er et autoritært system der kun enkelte subgrupper i samfunnet støttes, andre blir regelrett forfulgt.

Eksempelvis gjelder dette konservative kristne, godt illustrert i den ensidige hetsen mot Oslo Symposium.

Ordet forfulgt i denne sammenheng blir vel noe drøyt? Det er stor avstand fra det å forfølge til det å forbeholde seg retten til trykke det man vil i egen avis. Media har selvsagt påvirkningskraft når de velger hva de vil skrive om, men samtidig, etter at vi har fått Internett og sosiale medier, så har lesers muligheter til å samle informasjon fra andre medier aldri vært større. Nå kan vi jo alle være vår egen redaktør, det er ikke minst Herland selv et eksempel på. Ytringsfriheten har aldri hatt bedre kår.

Når det gjelder OS, så kunne med fordel en del av de store nyhetshusene dekket den bedre, OS er jo interessant som et fenomen i det moderne samfunn. 

F eks er det underlig å registrere at konservative kristne overhode ikke ser ut til å ha evne til å være kritisk til Trump. I stedet hyller de han. Hvordan er det mulig? F eks har han nå lagt fram et budsjett der han vil øke utgiftene til forsvaret, altså styrke USA sin evne til å føre krig. Noen av disse pengen skal han ta fra de fattige og i fra healtcare. 

Evangeliske verdier? 

3 liker  
Kommentar #14

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

F eks er det underlig å registrere at konservative kristne overhode ikke ser ut til å ha evne til å være kritisk til Trump. I stedet hyller de han. Hvordan er det mulig? F eks har han nå lagt fram et budsjett der han vil øke utgiftene til forsvaret, altså styrke USA sin evne til å føre krig. Noen av disse pengen skal han ta fra de fattige og i fra healtcare. 

Evangeliske verdier? 

Jeg ser to muligheter for den konservative støtten. Korsfarertanken, tanken om at noen skal frigjøre verden og gjøre den trygg for de verdier man støtter. Eller at gjennom et styrket amerikansk forsvar får også Israel sitt, også dette et krigs-scenario.  Men i det hele tatt, hva som er kristelig ved Trump går meg hus forbi. 

1 liker  
Kommentar #15

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Helt enig

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Uansett er det noe usaklig tullball.

Daglig kan du lese ad hominem-skjellsord som "PK" og "eliten" her på VD. 

Derfor følte jeg behovet for å fokusere på dette "tullballet" når en erfaren debattant som Herland legger seg på dette nivået.

Videre er det kanskje enda viktigere å stikke fingeren i jorda og tenke gjennom betydningen av begreper som "brutale angrep", "ensidig hets", "regelrett forfulgt", "diktatorisk meningstyranni", "anti-demokratiske og frihetsinnskrenkende hersketeknikker", "mobbekultur" osv.

Jeg tror titten på #7 sier hva som bør etterlyses her: Realitetsorientering.

3 liker  
Kommentar #16

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Tentativt svar

Publisert over 3 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
F eks er det underlig å registrere at konservative kristne overhode ikke ser ut til å ha evne til å være kritisk til Trump.

Det er helt sikkert mange konservative kristne, sannsynligvis majoriteten, som er kritiske til Trump.

Men de våger kanskje ikke å ytre seg i den offentlige diskurs. De opplever kanskje et meningstyranni?

1 liker  
Kommentar #17

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Ordkløyveri.

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det tror jeg så gjerne. Og her på VD ser det ut til å fungere.  Merkelappene "Eliten" og "PK" er kraftigere våpen enn "populist".

Her kom alle tre aktuelle ord opp - er de negativt , positivt eller ironisk ladet ? Her er det muligheter for  selvbetjening.

"Populist":

1. I politisk filosofi gjerne direkte adressert "folkeviljen" (peoples party).           Folkeviljen i et demokrati er gjerne ikke et negativt begrep ?

2. I overført betydning ; anti-establishment eller anti-intellektuell politisk bevegelse  som tilbyr alternativ filosofi , uortodokse løsninger - og/eller politikk som som appellerer til den alminnelig jevne borger fremfor å gå veien via etablerte  partier og deres tenketanker fulle av  bedrevitere. ( Uhørt -Det er vel nærmest majestetsfornærmelse å gå utenom selvoppnevnte universaleksperter).

3) Grasrot-demokrati eller arbeiderklasse aktivisme uten kyndig styring og veiledning. (" Grasrotbevegelse og "arbeideraktivisme" (F.eks. Lech Walesa) har vist se å være positivt ladet )

4) Brukt for å hylle den alminnelige borger osv - brukes også i andre sammenhenger ; "populisme i kunst" osv.

Altså går vi for nr.2 i fortolkning av "populisme" som noe negativt ?

Elite:

Mange forbinder ordet elite brukt om aktører i norsk politikk og dens rikssynsere som ironisk eller brukt for å være originalt morsom.

1. Som en betegnelse på det aller beste kollektivt sett ; som en gruppe eller klasse av mennesker.

2. Brukt i flertall , personer av høyeste klasse ("Bare eliten var tilstede")

3. Den del som utøver den tyngste/overordnede del av autoritet eller innflytelse innen en gruppe. ("Makteliten i et større politisk parti")

 

 PK - Politisk korrekt.

 "They have put political correcttness above common sense" (someone said).

1) Kunsten å etterplapre maktapparatets meninger i omstridte spørsmål. (Subjektiv observasjon)

På en  engelsk side har man ikke våget seg på å definere "Political Correct" - og har i stedet  stilt spørsmålet tilbake "Hvorfor slo du opp på political correct ?"

Hvilket utløser 205 svar , relativt nytt - 2017 :

 https://www.merriam-webster.com/dictionary/politically%20correct

Takk til Hærland for innlegget - godt observert og godt ført i pennen.

  

 

  

5 liker  
Kommentar #18

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Skjellsords lading

Publisert over 3 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Her kom alle tre aktuelle ord opp - er de negativt , positivt eller ironisk ladet ?

At skjellsord er negativt ladet, kan vi si er en tautologi. Det ligger innbakt i begrepets funksjon.

Du kan jo lese Herland (Legg merke til stavingen!) sitt innlegg og vurdere selv.

1 liker  
Kommentar #19

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det er helt sikkert mange konservative kristne, sannsynligvis majoriteten, som er kritiske til Trump.

Det er nok helt rett. Jeg f eks blir nok vurdert som konservativ av mange, men jeg selv definerer meg som troende, på Jesus. 

Men jeg mener å observere ganske sterk støtte til  Trump blant en del kjente deltakere på OS. Jeg tolker også Herland som en Trump tilhenger. Dersom det er feil kan hun selvsagt gi uttrykk for det selv. 

Når det sagt, så betyr det ikke det at jeg mener at det f eks er mer kristelig å støtte Hillary. Men jeg kan ikke annet  enn å undre meg over at Trump og hans venner og likesinede, f eks Wilders i Nederland, liksom er redningen fra sekularisering og det som verre er. 

Snarere tvert imot, spør du meg.

Kommentar #20

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Ren menneskeforakt

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Daglig kan du lese ad hominem-skjellsord som "PK" og "eliten" her på VD. 

Derfor følte jeg behovet for å fokusere på dette "tullballet" når en erfaren debattant som Herland legger seg på dette nivået.

Videre er det kanskje enda viktigere å stikke fingeren i jorda og tenke gjennom betydningen av begreper som "brutale angrep", "ensidig hets", "regelrett forfulgt", "diktatorisk meningstyranni", "anti-demokratiske og frihetsinnskrenkende hersketeknikker", "mobbekultur" osv.

Jeg tror titten på #7 sier hva som bør etterlyses her: Realitetsorientering.

Jeg skjønte den, Gjermund, men problemet er at ikke en av oss har monopol på "realiteten" - Det er motpoler ute og går som er absolutt uforenlige, da settes følelser i sving. Ellers hadde det ikke vært behov for forsterkende uttrykk og navning.

I den virkeligheten noen er komfortabel med, f.eks. "eliten" sin realitet, finnes det for disse ingen behov for endring. De som ikke deler denne realiteten opplever seg selv overkjørt, noen skikkelig flathøvlet, og da kommer Herland sine skudd fra hoften som en befriende front mot makten.

Min egen synsvinkel er vel ingen hemmelighet. Som nasjonalist ser jeg globalismen som en vederstyggelighet. Når man da forsvarer nasjonalstaten kommer det høvler flyvende vidt og bredt, høyt og lavt - hva slags realitetsorientering tror du jeg oppfatter det som? Det virker som om "eliten" og "multikulturen" på død og liv vil ha deg i skyttergrava, for saklig argumentering blir møtt med usaklig navning. Det er tullball, Gjermund - selv om jeg får pensjon regelmessig og spiser meg mett blir jeg oppbragt av det og smeller av ufarlige ord som "elite" og skaper et mottrykk ved å legge en smule ironi i begrepet - det treffer! Og vips - der har vi et nytt skjellsord i rekken! Man må ikke være intelligent for å få til slik mobbing. M.a.o, er det slik man vil ha debatten - vær så god!

Dessverre er det slik man vil ha debatten! Det er en hersketeknikk, da får man plassert de andre som idiotforklarte bygdetullinger. Noen kaller det for politikk? Det er ren menneskeforakt og null fremdrift.

5 liker  
Kommentar #21

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Jeg er 100% enig

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Det virker som om "eliten" og "multikulturen" på død og liv vil ha deg i skyttergrava, for saklig argumentering blir møtt med usaklig navning. Det er tullball

med det forbehold at Herlands innlegg viser at bordet må snus.

Jf.:"brutale angrep", "ensidig hets", "regelrett forfulgt", "diktatorisk meningstyranni", "anti-demokratiske og frihetsinnskrenkende hersketeknikker", "mobbekultur" osv.


4 liker  
Kommentar #22

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Herlands innlegg gir god beskrivelse.

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

med det forbehold at Herlands innlegg viser at bordet må snus.

Jf.:"brutale angrep", "ensidig hets", "regelrett forfulgt", "diktatorisk meningstyranni", "anti-demokratiske og frihetsinnskrenkende hersketeknikker", "mobbekultur" osv.

Nå er vel ganske enkelt Herland like lei politisk ensidige nyheter som en mengde andre , og gir uttrykk for det.

Vi ser at mulighetene for folks meninger ganske enkelt skrumper inn , se Aftenposten , ABC og Dagsavisen - som hadde levende og gode debattspalter. Disse er i dag innskrenket , eller flyttet til Facebook - hvor en del av oss ikke kommer til å delta.

Mitt stalltips er at på et eller annet tidspunkt vil det komme ytterligere hindringer i veien for fri politisk meningsutveksling - alt avhengig av hvor langt politiske aktivister er villig til å gå.  Da vil vi tvinges til et veivalg. 

I norske medias dekning  avdagens amerikanske politikk ser vi fortielser , negativt fokus på alt,  forsøk på å idioterklære politikere man av en eller annen grunn ikke liker ,pluss halve sannheter. 

"Half the truth is often a big lie". 

Og det er en skandale når vi betaler NOK 8 milliarder av felleskapets midler til norske media - og vi må gå til utenlandske kilder for å få nyhetene noenlunde fri for politisk dramatisering og bearbeidelse.

Dårlig kvalitetsikring og dårlig prosjektstyring. Nettopp slik Herlandpåpeker , og feilen er vel helst at hennes beskrivelse er mer presis enn enkelte liker å lese.

 

3 liker  
Kommentar #23

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Nøytrale kilder?

Publisert over 3 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
vi må gå til utenlandske kilder for å få nyhetene noenlunde fri for politisk dramatisering og bearbeidelse.

Hvilke utenlandske kilder/medier er det som er "fri for politisk dramatisering og bearbeidelse"?  Har du noen eksempler?

2 liker  
Kommentar #24

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

"politisk dramatisering"

Publisert over 3 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
og vi må gå til utenlandske kilder for å få nyhetene noenlunde fri for politisk dramatisering og bearbeidelse.

"Politisk dramatisering" er kvintessensen i Herlands innlegg.


1 liker  
Kommentar #25

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Objektive nyheter.

Publisert over 3 år siden

Bruker ganske mange nettsteder , man må vel selv finne frem til steder med innhold man interesserer seg for. 

Hva med "Daily Caller" ? Som etter hvert har sendt meg linker til noen nyttige artikler 

http://dailycaller.com/

Her er Wikipedias "vaskeseddel" om Daily Caller :

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Daily_Caller

Politico kan brukes -  av og til :

  http://www.politico.com/

Oil & Gas Journal må vel være midt i blinken for Dem , med mye godt faglig stoff :

 http://www.ogj.com/index.html

I Norge vil jeg fremheve den nynorske vekeavisa "Dag og Tid" (papirutgåva) som et godt eksempel på  en publikasjon som er absolutt objektiv og tar inn variert  stoff fra alle politiske leire . Skal man skrive der er det selvfølgelig en fordel at innlegget er på nynorsk.   

 

2 liker  
Kommentar #26

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Bruker ganske mange nettsteder , man må vel selv finne frem til steder med innhold man interesserer seg for. 

Jo, men det var ikke det jeg spurte om.  

1 liker  
Kommentar #27

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Var det vel likt seg ?

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jo, men det var ikke det jeg spurte om

De spurte om  følgende - pro verbum :

quote

"Hvilke utenlandske kilder/medier er det som er "fri for politisk dramatisering og bearbeidelse"?  Har du noen eksempler?"

close quote

I et forsøk på å bibringe Dem mediabildets gleder og mangfold - og gjerne ytterligere vidsyn, henviste jeg til "Daily Caller" , "Politico" og "Oil & Gas Journal" , pluss tok med hederskronede "Dag og Tid" .

Av den enkle grunn at det er publikasjoner jeg kjenner og anser for relativt troverdige i sin omgang med nyheter. Jeg kan ikke svare for media jeg ikke vet noe om.

Vi prøver igjen , med gode artikler :

Der Spiegel :

http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/klimawandel-finaler-bericht-des-ipcc-a-1000432.html

The Washington Times :

 http://www.washingtontimes.com/news/2017/jan/16/clinton-global-initiative-lays-off-22-as-donations/

Canada Free Press :

http://canadafreepress.com/article/the-man-who-knew-nothing

Og hvor finner man at FN brenner av US $ 410 milliarder i året , fra USA?

 http://www.westernjournalism.com/new-report-says-trump-budget-slashes-funds-u-n/

Eller ganske enkelt bruke You Tube -her  livgivende klimagasser vanndamp og CO2 ved Lake Louise :

 https://www.youtube.com/watch?v=1Z8MIXXDPls

 

1 liker  
Kommentar #28

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Vel...

Publisert over 3 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Vi prøver igjen , med gode artikler :

Gode artikler kan man selvsagt finne flere steder - både i norske og utenlandske kilder.  Hva som er godt, kommer imidlertid langt på vei an på øynene som ser.  Dersom "gode artikler" stort sett svarer til artikler som bekrefter mine egne oppfatninger om dette og hint, er det jo definitivt grunn til å mistenke at kvalitetskriteriene er høyst subjektive.

1 liker  
Kommentar #29

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Hvilke utenlandske kilder/medier er det som er "fri for politisk dramatisering og bearbeidelse"?  Har du noen eksempler?

Skal vi til youtube nå?

1 liker  
Kommentar #30

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Tilbake til start.

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
 Dersom "gode artikler" stort sett svarer til artikler som bekrefter mine egne oppfatninger om dette og hint, er det jo definitivt grunn til å mistenke at kvalitetskriteriene er høyst subjektive.

Nettopp , og da er vi tilbake til min kommentar # 25  :

quote

 "Bruker ganske mange nettsteder , man må vel selv finne frem til steder med innhold man interesserer seg for."  

close quote

La inn  artikler i stedet for forsidene på et par nettsteder for å slippe kjedelig oppramsing av gode nettsteder. Det var bra så vi fikk kverulantmodus med litt velmente påpekninger. 

Og vi må bare ha med denne saken fra teologisk forskning :

http://dailycaller.com/2017/03/17/bible-fails-inclusive-language-standards-at-evangelical-college/

Rundet av kommentar # 27  med en snutt fra YouTube for å være litt sosial  , så man ikke blir tatt for å være en snørrhoven blei. 

Ansees som positivt da vi fikk fornøyelsen av å aktivisere en herværende tungvekter med 17.338 kommentarer bak seg -behjelpelig med ytterligere kvalitetskriterier.

Dersom det ikke er noe mer jeg kan stå til tjeneste med , så trekker jeg meg tilbake for aftenen - god helg.

2 liker  
Kommentar #31

Marit Johanne Bruset

18 innlegg  25 kommentarer

Når meiningsmangfaldet vert strypt

Publisert over 3 år siden

Viss det er slik at Herland i sin analyse tar for kraftig i og brukar for sterke uttrykk (slik som nokre av kommentarane her gir uttrykk for), så er det vel likevel eit problem at meiningsmangfaldet ofte ikkje kjem godt nok fram og blir skeivt representert i den offentlege debatten?

Eg hadde difor ønska at debattinnlegget frå Herland, hadde resultert i ein diskusjon om konsekvensane av skeivdekkinga av meiningane i det offentlege ordskiftet; særleg i viktige bio-etiske spørsmål.

Er vi komfortable med at der er ei skeivdekking (min påstand), og kva er grunnen til at mange ikkje tør å uttale seg om desse brennaktuelle politiske temaene? ( Dei tilbakemeldingane som eg har fått frå fleire, tyder desverre på at så er tilfellet.)

Vi blir stadig, i media, servert påstanden om at fleirtalet av det norske folket er positive til å opne for eggdonasjon i Norge. I den samanhengen vert det vist til eitpar meiningsmålingar gjort for Aftenposten; den siste for kort tid tilbake.

Med den amerikanske valkampen friskt i minne, så veit vi at meiningsmålingar kan bomme ganske så kraftig. Og dessutan er det også vanskeleg å vite kva folk eigentleg meinar når spørsmåla ikkje gir rom for nyansering og svaralternativa er få.

Er det slik vi ønskar det skal vere; at det er dei sterke pressgruppene - som ivaretar dei vaksne sine interesser og behov- som skal få råde grunnen i denne viktige diskusjonen?

Som kjent så har til og med Barneombudet, som er gitt eit særskilt mandat til å ivareta barnet sine interesser, meldt seg heilt ut når det gjeld desse viktige spørsmåla. DET er i alle fall heilt uforståeleg for meg.

 

2 liker  
Kommentar #32

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hver og en av oss er universets sentrum.

Publisert over 3 år siden
Marit Johanne Bruset. Gå til den siterte teksten.
Eg hadde difor ønska at debattinnlegget frå Herland, hadde resultert i ein diskusjon om konsekvensane av skeivdekkinga av meiningane i det offentlege ordskiftet; særleg i viktige bio-etiske spørsmål.

Herland nevner sine hjertesaker, og du nevner din hjertesak.

Vi opplever alle at våre hjertesaker blir urettferdig behandlet i media. 

Det må være en konspirasjon der de politisk korrekte sekulærateistene sørger for at bare venstresiden får innpass i det offentlige ordskiftet. Jeg vet ikke hvordan de klarer det, men jeg må beundre deres dyktighet. 

Når det gjelder eggdonasjon, er det ikke lenge siden jeg hørte en debatt på Nrk mellom politikere der begge parter fikk rikelig med tid og anledning til å argumentere for sitt syn.

 

1 liker  
Kommentar #33

Marit Johanne Bruset

18 innlegg  25 kommentarer

Å vere universets sentrum..

Publisert over 3 år siden

Takk for kommentaren din.

Eg er samd i at vi alle har våre hjertesaker; som vi nok alle synes er dei mest viktige; slik velger eg å tolke overskrifta på kommentaren din.

MEN mitt hovudpoeng er at den parten som ikkje kan uttale seg; nemleg barnet- i altfor liten grad har talspersonar som deltar i den offentlege debatten om viktige verdispørsmål, som t.d eggdonasjon og surrogati. Og dersom det er slik at debattklimaet bidrar til at mange som har meiningar ikkje våger å uttale seg i desse spørsmåla, så er det vel viktig å sette søkelyset på kva som bidrar til det!?

"Hver og en av oss er universets sentrum"....Eg vil då spørre; Gjeld dette også for barnet?

Og i ei tid der likestilling og likebehandling, for dei vaksne, er det dominerande argumentet i mange viktige verdisaker, kven skal då ivareta barnet sine interesser?

2 liker  
Kommentar #34

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Barnets stemme

Publisert over 3 år siden
Marit Johanne Bruset. Gå til den siterte teksten.
MEN mitt hovudpoeng er at den parten som ikkje kan uttale seg; nemleg barnet- i altfor liten grad har talspersonar som deltar i den offentlege debatten om viktige verdispørsmål, som t.d eggdonasjon og surrogati

Jeg vet ikke om noen barn har noen særlig mening om eggdonasjon. Ikke at jeg vet noe, men jeg kan ikke tenke meg at barn som er født etter eggdonasjon skulle ønske det ugjort.

Jeg kan heller ikke tenke meg at mennesker som inderlig ønsker seg barn ikke mener at de har barnets beste i tankene.

Kommentar #35

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Verdens lykkeligste land.

Publisert over 3 år siden
Hanne Nabintu Herland. Gå til den siterte teksten.
Vi lever i en mobbekultur som nærmest mangler sidestykke.

NORGE, verdens lykkeligste land.

Vi stoler på hverandre.

Vi kan si hva vi vil.

Vi har et godt styresett.

Vi har gode velferdsordninger.

Vi bryr oss om hverandre.

Det er deilig å være norsk i Danmark- og dansk i Norge.

Det er deilig å ha et folk, særlig i et demokrati, som er utdannet og opplyst i  et samfunn der muligheten for utdanning og opprettholdelsen av den fjerde statsmakt er et felles ansvar.

HEIA NORGE😀

1 liker  
Kommentar #36

Marit Johanne Bruset

18 innlegg  25 kommentarer

Problemet er at barnet si stemme knapt er høyrbar i denne debatten

Publisert over 3 år siden

Først til ditt siste utsagn om mennesker som ønsker seg barn ; Eg har sjøl smerteleg erfart å vere ufrivilleg barnløs og eg veit at dette ønsket kan vere så sterkt, at det skygger for andre hensyn. Samstundes så tviler eg ikkje på at ufrivilleg barnløse meinar at dei taler utfrå barnet sitt beste. Og eg kritiserer ikkje nokon for å ønske seg barn gjennom eggdonasjon eller gjennom surrogati.

Det eg er oppteken av, er kva vi som samfunn skal tillate utfrå vårt lovverk. Og her meinar eg at vi som samfunn i særleg grad har plikt til å late omsynet til barnet og deira behov vege tyngst. For det er mi overbevisning at i dette spørsmålet så kolliderar dei vaksne sine ønsker og behov med det som eg, og andre med meg, meinar er eit sentralt og viktig behov hos barnet. Nemleg å ha kjennskap til sitt genetiske opphav og så langt som råd ha muligheit til å vekse opp med  sine genetiske foreldre. Det er vel ikkje utan grunn at desse behova er nedfelt i mennskerettigheitane, skulle ein tru?

Du skriv at du ikkje veit om nokon barn har nokon særleg meining om eggdonasjon. Og at du ikkje kan tenke deg at barn fødd etter eggdonasjon skulle ønske det ugjort.

Eitt stort problem er at maktforholdet mellom voksne og barn i utgangspunkt er veldig skeivt. Medan fleire vaksne får stor spalteplass i media med sine historier, så er det få barn/unge som har stått fram med sine opplevingar med å ikkje kjenne sitt genetiske opphav. Eitt unntak er danske Ina Rosdahl som stod fram i norske aviser for nokre år sidan og fortalte om sin store sorg over ikkje å kjenne sin genetiske far. Hennar historie gjorde i alle fall eit sterkt inntrykk på meg.

Gjennom min erfaring som adoptivmor og gjennom mine mange kontaktar til andre adopsjonsfamilier, veit eg at det å kjenne sitt genetiske opphav melder seg som eit sterkt behov hos mange i ungdomtida eller i tidleg vaksen alder.

Og gjennom min mangeårige behandlingspraksis både med barn, ungdom og vaksne har eg på nært hald erfart kor stor sorg og sakn dette behovet kan skape. Desse erfaringane har gjort eit så sterkt inntrykk på meg, at eg av etiske grunnar ikkje kan forsvare at vi som samfunn skal påføre nokon slike store sorger og belastingar.

Det blir hevda at forskinga viser at det går bra med donorbarna, ja endog bedre enn med andre barn. ( Hittil er det sparsamt med studier og få studier å samanlikne.) Men når påstanden vert framsett gong på gong, så vert det kvar gong gløymd å opplyse om at desse barna enno ikkje er gamle nok til å vere igjennom identitetsprosessen eller er komne i ein alder der dei har fått eigne barn. Lojalitetsproblematikken er heller ikkje problematisert. Eg vil tilrå at du ser programmet som tidlegare er vist på NRK "På bortebane" om surrogati der det blir presentert forskningsresultat frå England. Det som eg synes er særleg interessant er opplysingane om at donorbarna og adoptivbarna viser same tilpassingproblem i ein viss alder; noko som ikkje vart kommentert av den engelske professoren.

Alle dei erfaringane som eg har hatt med mange unge og vaksne sin store sorg, har gjort eit slikt inntrykk på meg, at eg - til trass for min eigen bakgrunn som ufrivilleg barnløs-ikkje kan finne vektige nok grunnar til å støtte eit forslag om å opne for eggdonasjon i Norge.

Og eg er soleis ikkje i ein posisjon der eg har nokon eigne interesser å forsvare.

Eg ser forøvrig i Aftenposten sin mars utgåve av INNSIKT, at i deira finalenummer i kampanjen BABYDRØMMEN, også står ein lengre artikkel om slekt og slektsgransking (side 92 - 97). 

Eg siterer herifrå (side 93);

 "Hver dag tråler tusenvis av mennesker gjennom biblioteker, kirkegårder og internett i det som fremstår som en umettelig søken etter å finne utav sine egne røtter. Slektsgransking er faktisk den nest mest populære hobbyen i USA- etter hagearbeid, og den nest mest besøkte kategorien av nettsider- etter pornosider."

På side 95 under headingen Eksistensielt vakuum står følgande;

"På samme måte som ikke å ha en navle- selve legemliggjørelsen av slektstilhørighet- er det ikke å ha en visshet om sitt opphav, ensbetydende med å være skjøvet ut i et hav av slektsløs uvisshet. Dette forklarer hvorfor det å stryke en persons navn fra hans eller hennes slektsoversikt i tidligere tider var en av de mest fryktede straffene i Kina.

Det forklarer også identitetskrisen som ofte oppstår når folk forstår at de egentlig var adoptert, og den søken mange adopterte barn har etter å oppsøke sine "egentlige" foreldre. Ved å være avskåret  fra sine forfedres  fortid,  opplever de ofte en "genealogisk forvirring" og et savn som fører til en grunnleggende følelse av et eksistensiellt vakuum, noe de følgende uttalelsene vitner om:

" Jeg føler at jeg ikke vet hvem jeg er. Det at du ikke vet hvem du er, er en følelse som er med deg hele livet. Jeg føler fortsatt at jeg ikke har noen identitet. Jeg tror ikke at noen kan forstå dette uten å ha opplevd dette vakuumet selv. Jeg står foran speilet og spør: "Hvem er jeg?" "

Artikkelen er av professor i sosiologi Eviatar Zerubavel " som har skrive boka  "Ancestors & Relatives: Genealogy, Identity, & Community" samt  bl. a " The Elephant in the Room: Silence and Denial in Everday Life".

Eg skulle ønske at nokon gjorde ei meiningsmåling blant oss nordmenn om kor viktig det er for oss enkeltvis å kjenne vår eigen slektsbakgrunn. Eg veit i alle fall kva eg ville ha svart på dette spørsmålet for min eigen del. Også utfrå denne erkjenninga vil det for meg vere heilt feil å fråkjenne nokon muligheita, og retten, til å kjenne sitt genetiske opphav.

 

 

 

 

 

3 liker  
Kommentar #37

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

relatert til trådstarters tema

Publisert over 3 år siden
Marit Johanne Bruset. Gå til den siterte teksten.
Eitt unntak er danske Ina Rosdahl som stod fram i norske aviser for nokre år sidan og fortalte om sin store sorg over ikkje å kjenne sin genetiske far. Hennar historie gjorde i alle fall eit sterkt inntrykk på meg.

Vi kan spørre oss om årsaken til fravær av debatt/informasjon om eggdonasjon. Er det en sekulærateistisk PK-elite som legger lokk på debatten, eller er det andre årsaker?

Herland nevner ikke eggdonasjon i sitt innlegg. Verken du eller Herland nevner omskjæring av små gutter (og verre kjønnslemlestelse), gutter som ikke blir hørt - annet enn gjennom smerteskrik som de voksne ignorerer etter beste evne.

For min egen del går jeg ikke inn på debatten om eggdonasjon - ikke fordi jeg ignorerer den, men fordi det er en komplisert problemstilling.

Men ingen kan legge lokk på kunnskapen om at mennesket har en sterk trang til å ha kunnskap om sitt kjødelige opphav. Ina Rosdahl slapp tydeligvis til i norske aviser. TV-serien Tore på sporet hadde stor suksess.

Eggdonasjon er ikke tillatt i Norge, så eliten (hvis Stortinget kan sies å høre til eliten) kan ikke sies å utsette motstandere av eggdonasjon for brutale angrep (sic).

La meg også legge til at Herland i sitt åpningsinnlegg fokuserer på "konservative muslimer, som nærmest forfølges i landet vårt" av "de ekstrem-sekulære elitene". Jeg tar nok ikke mye feil hvis jeg antar at de fleste av de 16 som har trykket "Liker" på hennes innlegg, selv stiller i første rekke når konservative muslimer skal kritiseres.

Kommentar #38

Marit Johanne Bruset

18 innlegg  25 kommentarer

Vedr. trådstarteren sitt tema...

Publisert over 3 år siden

Viss du tar deg bryet med å lese starten på den første kommentaren min på denne tråden ein gong til, så ser du at eg ikkje har sagt meg einig i at tilstanden er slik som Herland hevder i sitt innlegg.

Eg har heller ikkje kome med nokon påstand om at eliten utsetter motstandarane av eggdonasjon for brutale angrep.

Fordi eg fann at der var ein viss link til temaet om å få spalteplass i ei større norsk avis, ønska eg å dele mine erfaringar i forhold til å ha ei politisk ukorrekt meining når det gjeld eit viktig verdispørsmål. 

Det som er tankevekkande for meg er at mange (etter at eg har fått krangla meg plass nokre gongar i Aftenposten), har kome med tilbakemeldingar om at dei deler mitt syn, men at dei sjøle ikkje tør å stå fram i debatten om eggdonasjon. Og eit slikt debattklima er det vel ingen av oss som ønskar? 

4 liker  
Kommentar #39

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Fri presse er ikke lenger annet enn et hån mot begrepet frihet!

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
La meg også legge til at Herland i sitt åpningsinnlegg fokuserer på "konservative muslimer, som nærmest forfølges i landet vårt" av "de ekstrem-sekulære elitene". Jeg tar nok ikke mye feil hvis jeg antar at de fleste av de 16 som har trykket "Liker" på hennes innlegg, selv stiller i første rekke når konservative muslimer skal kritiseres.

Riktig, men det er først og fremst et statsmakt talerør som Herland angriper, med rette!

Ensidig og silt informasjon gjort på snedig vis, med agenda, er Hva Herland angriper. Ser man ikke slagsiden er det fordi man selv er komfortabel med den og ønsker mer av sitt eget koselige meningsregime. Da kan man LATE som man er romslig, tolerant og inviterende, men man er hverken romslig, tolerant eller inviterende, man er bare trygg for sitt eget!

Så fort noen, eksempelvis Herland, angriper denne tilgjorte romsligheten skifter liberalisten/venstresiden/eliten - you name it, sin ham fra et koselig ullvesen til et piggsvin og skal ha seg frabedt diktater fra fremmedfryktige, rasister og nazister.

Jeg har gjennom en tiårs periode kalt dette politiske regimet for sandkassementalitet, som voksne folk ikke burde befatte seg med, men fjortismentaliteten og mobbekulturen er like dominant. Dette vil øke til det smeller! Det er ren naturlov, trykk og mottrykk opphever ikke hverandre i balanse. Det er krefter i sving som beveger seg hele tiden i den ene eller den andre retning, fordi noen ønsker å VINNE over de andre - det heter maktbrynde. Dette "ledebehovet" er hos noen utviklet ut av megalomanisk egosentrisme, i et etterhvert kollektivt format. ALT som HINDRER behovet for å utøve dette lederbehovet/maktbehovet skal beseires uansett pris. DA kan man ikke tillate friheten du hyller så høyt, den skal innskrenkes og media er det maktapparatet som makteliten først og fremst benytter seg av. Fri presse er ikke lenger annet enn et hån mot begrepet frihet.

Noen foretrekker sin naive innstilling og blinder seg selv i sin trygghet, andre ser farene og sier fra.

2 liker  
Kommentar #40

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Jeg lurer på ..

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Dette "ledebehovet" er hos noen utviklet ut av megalomanisk egosentrisme,

Slike mennesker eksisterer faktisk.

Men jeg lurer på, er det noe spesielt fellestrekk ved disse menneskene? Snakker vi om de som mener noe annet enn deg og Herland?

Snakker vi rett og slett om "de andre"?

Kommentar #41

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Politisk ukorrekt meining

Publisert over 3 år siden
Marit Johanne Bruset. Gå til den siterte teksten.
Fordi eg fann at der var ein viss link til temaet om å få spalteplass i ei større norsk avis, ønska eg å dele mine erfaringar i forhold til å ha ei politisk ukorrekt meining når det gjeld eit viktig verdispørsmål. 

Nå er det faktisk slik at Det norske storting har vedtatt at eggdonasjon er forbudt i Norge, så det er ikke riktig å hevde at vi snakker om "ei politisk ukorrekt meining" i denne sammenhengen.

Så er det slik at i et fritt (verdens frieste?) land som Norge, med en fri presse, er lov å argumentere for og mot hva det skal være. 

Kommentar #42

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Nei - "de andre" er ofrene

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Men jeg lurer på, er det noe spesielt fellestrekk ved disse menneskene? Snakker vi om de som mener noe annet enn deg og Herland?

Snakker vi rett og slett om "de andre"?

Vi snakker om mennesker som bruker sånne som meg, Herland og deg. De er eksperter på splitt og hersk. De setter oss opp mot hverandre og skjuler sin agenda bak flere lag av hersketeknikker. Disse menneskene samler seg over generasjoner og danner hemmelige organisasjoner, med verdensherredømme som mål, tilegnet ved tvangsmetoder, løgn og bedrag. Vi har vel hatt flere slike imperier på jorden siden første gang mennesket drepte en bror.

De ender opp med imperier som bygges på "sandgrunn" og som regjeres med sofistikerte former for ondskap, men som i sin midterste kjerne er renset for godhet i sitt totale mørke - du finner dem blant avgudsdyrkere for religion er et mektig våpen. Deres glede består ikke alene i å bygge imperiet, men vel så mye å ødelegge for andre ved å bygge det opp - på bedrag og aller helst blodsugytelse. Kong mammon er herskeren og vil bruke sitt våpen til fulle om ikke så mange årene fra nå av.

For disse er media en lekegrind de behersker til fulle, for de har ingen moral men alt og skjule, inntil makten er total. Da avslører de seg selv, men få vil forstå fullt ut. De som forstår vil bli ønsket ryddet av veien - ryddeprosessen er i gang.

3 liker  
Kommentar #43

Marit Johanne Bruset

18 innlegg  25 kommentarer

Mitt poeng er ikkje kva namn vi gir dei meiningane som ikkje så lett slepp til i media

Publisert over 3 år siden

Eg meinar at eg har klargjort mitt poeng i kommentarane som eg har kome med på denne tråden. Det sentrale for meg er ikkje kva meiningane vert kalla, men spørsmålet om kva som kan forklare at så mange ikkje våger å uttale seg i den pågåande diskusjonen om eggdonasjon og surrogati.

Eg og veit at Stortinget har bestemt at eggdonasjon ikkje er tillate i Norge idag! Men som du sikkert ikkje har unngått å legge merke til, så er der aktuelt ein stor debatt igang i samband med evalueringa av bioteknologilova. Spørsmålet om eggdonasjon er no gjenstand for ein drakamp både mellom, og inad, i dei ulike politiske partia. I denne debatten er det viktig at alle dei ulike synspunkta slepp til. Og her er nok mi oppleving annleis enn din oppfatting av situasjonen, - og du og eg kjem truleg ikkje vidare i denne ordvekslinga. Men du skal ha takk for dine innspel.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere