Birger Løvlie

15

En ny reformasjon

Professor Henriksens innlegg i VL 4/3 tyder på at han vil gå i bresjen for en ny reformasjon. Det er en tanke som gjerne kan drøftes, siden kirken alltid må reformeres.

Publisert: 15. mar 2017

Det kan bli spennende, men før jeg slutter meg til ønsket hans, bør han nok komme opp med noen teser. Mindre enn 96 holder ikke. Tesene må gjerne være provoserende, både for kirke og samfunnet. Jeg støtter meg til Pannenbergs utsagn om at en samfunnstilpasset kirke før eller senere vil bli helt unødvendig.

Foreløpig kan Henriksens innlegg leses slik at noen teser avtegner seg:

1 Det reformatoriske prinsipp om nåden alene skal forkynnes uten bot, omvendelse og overgivelse til Jesus Kristus, min Herre. En slik tese er på kollisjonskurs med den første av Luthers 95 teser, med CA XII, og med Luthers forklaring til 2. trosartikkel, som kan leses i Den lille katekisme.

2 Lydighet mot Bibelen står i motsetning til dens evangeliske budskap. Litt underlig siden ordet evangelium betyr Det nye testamentes Kristus-budskap. Ulydighet mot evangeliet er i Det nye testamente forstått som ulydighet mot det profetiske budskapet (Rom 10,16).

3 Forholdet mellom sentralt og usentralt i Det nye testamente tilsvarer det vi er forpliktet på og det vi kan glemme. Samlivsformer og kjønn hører ikke med til det sentrale. Det kan oppstå mistanke om at Henriksen ikke kjenner katekismenes syn på dette. I Den store katekisme slår Luther fast at vi skal forstå ektestanden som prydet og helliget ved Guds ord. I Den lille katekisme uttrykkes det enda enklere: Å holde ekteskapet i ære begynner med at vi frykter og elsker Gud. Det er han som har gitt oss denne «usentrale» ordningen.

4 Fordi samlivsformer og kjønn hører med til det usentrale, kan kjærligheten mellom mennesker omtales og forstås uavhengig av familien. Siden dette nå har fått gjennomslag i liturgien, skal jeg ikke kommentere det. Jeg har lagt merke til at professor Aadnanes ble møtt med taushet da han problematiserte dette (Vårt Land 6/2). Aadnanes må visst rope høyere.

5 Ukritisk og lydig lesning av Bibelen kan føre til dyrking, eller tilbedelse, av Bibelen, og gjøre det vanskeligere for leseren å oppnå det som hører med til et godt liv. Den mest nærliggende konsekvens av en slik tese må være at Bibelselskapet bør innføre en vurdering av skikkethet og intelligens før Bibelen overlates til en leser som ikke er teolog. En fare med det er at det kan vise seg at den ulærde leser er like klok og intelligent som teologen.

6 Behovet for en ny reformasjon blir synlig ved at noen viser seg myndige nok til å forlate Den norske kirke. De svikter reformasjonens viktigste prinsipper. Det tror jeg er feil. Man bør ikke dømme lutherske kristne for at de tar på alvor det reformatorene faktisk sa. Det er nemlig lett å etterlate tvil om at man noen gang har studert Luthers katekismer.

Dette er noe av det jeg lurer på etter å ha lest Henriksen. I tillegg lurer jeg på om han har forstått ordet re-formasjon? Det virker nokså opplagt at ordet er hentet fra krigens terminologi. Når en hær var truet av oppløsning, ble det gjort en tilbaketrekning for å finne tilbake til en opprinnelig formasjon. Henriksen har gjort et forsøk på å vise hva vi skal reformeres fra, men hva vi skal reformeres tilbake til er ennå litt for porøst. Noen få teser forslår ikke i et jubileumsår.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Birger Løvlie. Gå til den siterte teksten.
Noen få teser forslår ikke i et jubileumsår.

Jeg venter spent på Henriksens svar.

1 liker  
Kommentar #2

Bernt Torvild Oftestad

122 innlegg  159 kommentarer

Nye reformasjoner blir dekonstruksjoner

Publisert over 3 år siden

Birger Løvlies saklige gjennomgang av Henriksens tanke om en ny reformasjon, tror jeg ikke vil få noe svar verken fra Henriksen eller andre som tenker på linje med ham. Det er ikke så rart. Avstanden er for stor mellom partene. Den blir tydelig om man tar utgangspunkt i Inge Lønnings tese om at evangeliet (slik han oppfattet det) motiverer permanent tradisjonskritikk. En slik kritikk vil gi den frihet som ligger innesluttet i ideen om frelse ved  "troen alene". Tyngende tradisjoner, lærer og regler - selv om de er gitt med apostlers myndighet -  gjelder det da å frigjøre seg fra i evangeliets navn, 

Men det er en hake ved dette. Evangeliet foreligger selv nettopp som tradisjon og bare som  overlevering . Permanent og konsekvent tradisjonskritikk vil det da først bli, når man  frigjør seg også fra evangeliet. Dette er den sekularistiske liberalismes posisjon. Men på teologisk hold har man visst råd. "Evangeliet" kan produseres ved personlighetens religiøse bevissthet, gitt som emosjonell erfaring, Og denne erfaring kan bli fylt med språklige uttrykk - gjerne hentet fra Skriften. Men kjernen i det evangeliske budskap vil da gjerne  bli etisk formatert som ord om frigjøring, forsoning  osv. Nye reformasjoner er ikke noe annet enn permanente dekonstruksjoner av den reformatoriske tradisjonen. 

Kommentar #3

Lars Jørgen Vik

16 innlegg  179 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Velskrevet og poengtert, Birger!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere