Lederartikkel Vårt Land

Totalitære tendenser

Geert Wilders frihetsdrøm ligner veldig det diktaturet han vil bekjempe.

Publisert: 13. mar 2017  /  572 visninger.

Spenningen er stor foran parlamentsvalget i Nederland onsdag. Få tror høyrepopulisten Geert Wilders får muligheten til å bli statsminister, til det er han altfor isolert. Usikkerheten knytter seg til hvor mange av de 150 setene hans parti, Frihetspartiet, vil få i andrekammeret. Så langt tyder meningsmålingene på mellom 20 og 24 plasser, mens det konservative partiet ligger hakket foran med 24–26 plasser. Det betyr at Wilders fortsatt kan bli størst i nasjonalforsamlingen.

Sylo Takaru, rådgiver i Tankesmien Agenda, har vært i Nederland og tatt pulsen på stemningen før valget. Han skriver i Morgenbladet om sitt møte med dr. René Cuperus fra en av Agendas søster-tankesmier. Ifølge Cuperus er ikke Wilders' velgere ekstreme. De er ikke enig med ham i alt, men stemmer på ham i protest fordi de ønsker at «eliten skal være tøffere i kampen mot muslimsk ekstremisme».

Dette er et gjennomgående trekk ved mange valg, også det amerikanske presidentvalget i november. Stemmene er slett ikke en tilslutning til alt partiet eller kandidaten står for, men et ønske om en endring. Det store paradokset er at endringen kan bli den motsatte av den tilsiktede. Jo lenger til høyre partiene befinner seg, jo mer ligner programmene deres nemlig på den islamismen de påberoper seg å bekjempe.

Er det ikke nettopp det totalitære ved islamismen man ønsker å unngå? Er løsningen da å forby bestemte religioner, slik Wilders – og islamister over hele verden – ønsker å gjøre? Er løsningen innreiseforbud for mennesker med bestemte religioner og nasjonaliteter, slik Trump – og totalitære islamistiske regimer, praktiserer? Er løsningen ja til dødsstraff og nei til homofiles rettigheter – slik Marine Le Pen – og islamistene går inn for? Er løsningen å si nei til å bygge gudshus – slik mange høyreorienterte nordmenn ønsker – og wahhabistiske Saudi-Arabia praktiserer?

1. mars hadde Der Spiegel et interessant intervju med Paul, den ni år eldre broren til Geert Wilders. Han fortalte om en bror som i årevis har levd nærmest isolert fra omverden, en mann som ser på tilværelsen med tunnelsyn, som avviser kompromissets nødvendighet, og ikke tåler motsigelse.

Denne mannens frihetsdrøm ligner veldig det diktaturet han vil bekjempe. Det er et uforståelig paradoks at verken han eller velgerne hans ser dette.

Publisert i Vårt Land, 13. mars, 2017.

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kåre Kvangarsnes

9 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Denne mannens frihetsdrøm ligner veldig det diktaturet han vil bekjempe. Det er et uforståelig paradoks at verken han eller velgerne hans ser dette.

Hvilke vestlige frihetsverdier ser Vårt land for seg vil overleve hvis islam får flertallsinnflytelse i våre land? Da tenker jeg ikke på et Vårt Lands  ønskeislam, men islam slik vi ser det i Midtøsten og Europa i dag.

10 liker  
Kommentar #2

Oddbjørn Johannessen

186 innlegg  13478 kommentarer

Slutningen?

Publisert over 2 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Hvilke vestlige frihetsverdier ser Vårt land for seg vil overleve hvis islam får flertallsinnflytelse i våre land? Da tenker jeg ikke på et Vårt Lands  ønskeislam, men islam slik vi ser det i Midtøsten og Europa i dag.

Og hva er slutningen din?  At religionen islam bør forbys, og at muslimer bør utestenges fra Europa?

2 liker  
Kommentar #3

Kåre Kvangarsnes

9 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Bakgrunnen for mitt spørsmål er den  er den latterliggjøring  av Wilders og hans støttespillere en kan lese mellom linjene i innlegget og spørsmålet om ikke   Wilders harde politikk og tiltak for å stoppe islams innflytelse automatisk ville gjøre at Nederland ville bli et diktatur uten de vestlige friheter han selv har vært en  forkjemper for.Som kjent ser Wilders på islam og særlig dens ideologi som verre enn nazismen og gir gode argumenter for det. Han vil forby islam og stenge dens moskeer p.g.a. den økende innflytelsen islam har fått i hjemlandet og andre steder i Europa, nettopp fordi islamsk ideologi etter hans mening truer den friheten vi nyter, på samme måte som nasismen. Dette kan en jo være enig eller uenig i ,men mitt anliggende var altså et spørsmål til Vårt Land som du kan lese i min første kommentar. Jeg ville gjerne høre med Vårt Land om de kunne nevne vestlige friheter som kunne komme i fare dersom islamsk ble en flertallsreligion/ideologi i våre land. Dette bør de kunne svare på når de så lettvint angriper Wilders. Det var altså spørsmålet. Ditt bidrag på dette taes også i mot med takk.

11 liker  
Kommentar #4

Carl Wilhelm Leo

12 innlegg  932 kommentarer

Populister og Hukommelse.

Publisert over 2 år siden

"Populister som er skeptisk til islam" "Totalitære tendenser" osv  , her kjører Vårt Land i kjent negativ stil ovenfor leserne i en ensidig negativ omtale av den eneste politikeren i Nederland - som våger å ha andre meninger om ukontrollert masseinnvandring.

Den forrige kjente nederlenderen som hadde slike tanker , filmskaperen Theo van Gogh ,ble uheldigvis  utsatt for et attentat  av representant for fredens religion - som aldri gjør en flue fortred . Unntatt når det er nødvendig, selvfølgelig. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Theo_van_Gogh_(film_director)

Er dette en ønsket utvikling - og av hvem ?

 En innsender  her lurer forøvrig på alternative "slutninger" til den strømmen av migranter som kommer.

Det kommer an på hvilket budsjett man opererer med , og om formålet er å hjelpe flest mulig - eller gi seg selv en aura av ekstrem godhet ved å kjøpe verdens dyreste opphold for migranter i et høykostland - og egen politisk ego-trip - for andres penger . Ettersom politikerne ikke betaler fra egen lomme.

Når en leser enkelte politikeres  og deres klakørers  oppfatning av ukontrollert masseinnvandring over åpne grenser, så går tankene til mulige forklaringer , f. eks. at mennesket har 46 kromosomer , 2 mindre enn en potet , etc.

Onsdag kommer sannhetens øyeblikk for Nederlands politikere , og befolkningen er så heldige å ihvertfall ha et alternativ å velge på.  

 

11 liker  
Kommentar #5

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.

1. mars hadde Der Spiegel et interessant intervju med Paul, den ni år eldre broren til Geert Wilders. Han fortalte om en bror som i årevis har levd nærmest isolert fra omverden, en mann som ser på tilværelsen med tunnelsyn, som avviser kompromissets nødvendighet, og ikke tåler motsigelse.

Denne mannens frihetsdrøm ligner veldig det diktaturet han vil bekjempe. Det er et uforståelig paradoks at verken han eller velgerne hans ser dette.

I noen grad kan man si at populismen er medieskapt. Man har fattet en interesse for det outrerte som stikker hodet frem og sier det etablerte imot. Tilslutt fanger dette noe av debatten ved at fx populismen blir en kraft i seg selv som går fordi den går. Det er forståelig at man skriver om det som er anderledes og virker interessant, men det er ikke til å forstå at man ikke avslører dynamikken bak, og mangelen på innhold i politikken. 

Vi vil få se det i Nederland på onsdag og i Frankrike i mai, at populistene vil få en større oppslutning enn tidligere, men intet mandat til å regjere. Dette er det beste man kortsiktig kan håpe på fordi populistene er ikke i stand til å styre et land, thi de har ingen politikk beregnet på styring. Det er ikke deres interesse. De opplever det ikke som sin plikt eller sitt script. Deres kall oppfattes som å protestere. 

Slik Trump i dag har gitt fra seg makten til apparatet omkring seg, vil en statsminister Wilders eller president LePen ganske snart bli snorklippere mens makten sitter andre steder. I Wilders tilfelle vil det aldri komme så langt at han vil klare å skaffe seg samarbeidspartnere. I LePens tilfelle vil det si at hun kan bli president men uten noen å regjere med fordi hun ikke vil få en gruppe med seg i parlamentet. Hun vil altså sitte alene. 

I begge land har de vært vanskelige politiske og kulturelle forhold. Det går etter en av Murphys lover; Alt som overlates til seg selv vil komme til å forverres. 

I Nederland har mange års stridigheter ført til stor politisk splittelse med ca 20 partier som deltar i valget, som et av de klareste symptomer. Det er steile fronter mellom liberale og ortodokse, konservative og radikale. Problemet er at man ikke så lett finner frem til løsninger. Kompromissene kan i slike situasjoner bli svake. Det er nederlenderne selv som må ta fatt i sine problemer ved å samle seg om de verdier de fortsatt har, og bygge videre på disse. Det vil redusere behovet for protest. Den som vinner må ha en egen evne til å samle landet både om sitt syn og landets egenart. I en slik kontekst faller Wilders helt ut på sidelinjen og er en uinteressant figur uten en gjennomførbar politikk. Han vil kunne slå billig politisk mynt på å ønske å forby islam, men dette vet alle ikke er gjennomførbart. Det var da han kledde av seg og sin politikk offentlig. Bortsett fra at han kan få noen stemmer på det, sitter han lame duck mht troverdighet. Politisk sett bør han være historie på onsdag kveld. 

1 liker  
Kommentar #6

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Katastrofe

Publisert over 2 år siden

Verden er i katastrofe. Mange har ikke skjønt det. Det er naturlig å bli redd, frykte sine neste, og flykte vekk. Politikere må tenke videre(kamphormonene). Ytringsfriheten er viktig for å bygge gode fellesskap. Å kneble den, fører ikke noe godt med seg. Det har ikke Tyrkia sin leder eller Wilders forstått. Man må ha kunnskap for å tolke verden. Eksistensielle behov må aldri vike for lysten til å skade andre, ødelegge samfunnet eller utslette mennesker. I en katastrofe snakker man med ikke om hverandre. Alt annet enn grunnleggende behov er bortkastet hjelp for å overleve. Barn dør som fluer og lederne i mange land tror de er på tivoli. Vil de holde opp med det der !

Kommentar #7

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Det er en underlig politisk situasjonen som har oppstått i den norske kristenflokken. Det store flertallet av KrF-ere og  venstreliberale kristne risikerer å bli nektet innreise til Israel( inkl. Vestbredden og Gaza), mens Erdogans tilhengere ønskes velkommen til Norge og fritt kan drive sin politikk og dyrke sin religion her.  Erdogans motstandere fortrekker USA framfor Europa i frykt for å bli sendt tilbake til straffeforfølgelse i det det kommende diktaturet.

Nederland er blitt tydeligere i sin utenrikspolitikk overfor både Russland og Tyrkia, mens norsk utenrikspolitikk fortsatt er nærmest ikke- eksisterende. Vår utenriksminister som stort sett 'mumler i nattmøssan' som svenskene sier, var for en gangs skyld tydelig da han uttrykte sin avsky for den nye amerikanske presidenten

3 liker  
Kommentar #8

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Jeg mener spørgsmålet lederen stiller nemt kan besvares med at det liberale demokrati ikke kan rumme tilvandring af større antal af folk fra en anden civilisation.

Vi kan selv have ekstremister, der er ligeså ekstreme som de værste jihadister, men ekstremister er i sagens natur få i en given kultur eller civilisation og de kan derfor rummes i det liberale demokrati.

Helt anderledes stiller det sig, hvis man har stor tilvandring fra en anden civilisation, hvor indstillinger, der i vores er ekstremistiske, kan være almindeligt udbredte - og så kan det liberale demokrati ikke opretholdes.

De senere årtiers begivenheder i lande med indvandring og på den globale scene tyder efter min vurdering på at den vestlige civilisation er specifikt udviklet af vestens befolkning og at den kun passer til den - i hvert fald på kort og mellemlang sigt.

Denne hypotese strider imidlertid imod et centralt oplysningsideologisk dogme om alle menneskers enshed, så den bliver nok ikke officielt undersøgt foreløbig.

8 liker  
Kommentar #9

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

En tidlig aprilspøk

Publisert over 2 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Jo lenger til høyre partiene befinner seg, jo mer ligner programmene deres nemlig på den islamismen de påberoper seg å bekjempe.

Å sammenligne islamisme med partiprogram til høyrepartier får en til å tenke på tran reklamen fra Møller: "Farfar har du tatt for mye Møllers tran". Ja det er vel ikke tvil om at reklamen til Møller er både vittig og god, men desto så overdrevet så overdrevet som den kan bli. Her har tydelig VL også tatt seg en slurk av Møllers tran kan det se ut til.

Tror neppe VL vet hva islamisme står for når de kan gjøre slike sammenligninger. Islamismen som står for bekjempelse av alle vantroende mennesker ved bruk av alle midler kan neppe sidestilles med partiet til Geert Wilders. Geert Widers vil forby islam og Koranen, Ja hvem vil ikke det når budskapet i Islam er som nevnt over om bekjempelse av alle vantroende, Ref Koranen Sura 9 vers 3-5.

Ja dette var svakt. Vet ikke om for mye Møllers tran kan gi slike utslag. :-)

Vi får ta det som en tidlig aprilspøk!

9 liker  
Kommentar #10

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Tror neppe VL vet hva islamisme står for

Nei, sannsynligvis er det nok bare Bye-Pedersen som gjør det. 

1 liker  
Kommentar #11

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Nei, sannsynligvis er det nok bare Bye-Pedersen som gjør det. 

Vil tro alle som kjenner Muhammed sitt liv med erobringen av hele Saudi-Arabia vil forstå at islam ikke er en fredelig religion, men det stikk motsatte.

5 liker  
Kommentar #12

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Denne mannens frihetsdrøm ligner veldig det diktaturet han vil bekjempe. Det er et uforståelig paradoks at verken han eller velgerne hans ser dette.

Det uforståelige mener jeg kommer af at man har slugt oplysningsideologiens dogme om at alle mennesker er ens og at de civilisatoriske forskelle man kan iagttage er mere eller mindre tilfældige resultater af historiens gang de forskellige steder på Jorden - og at nedenunder er der en universel menneskelighed, som er så ens at vi uden videre kan flytte sammen uden andre ulemper end tidsbegrænsede tilpasningsproblemer.

Feltet er vanskeligt fordi ovenstående et godt stykke ad vejen er rigtigt, men at der altså også er en del ting, som tyder mere eller mindre modsat. Vanskelighederne forøges af at de nærmeste menneskelige ulykker var forbundet med bestræbelser for at skille folkegrupper for at opnå større grad homogenitet, mens de store menneskelige ulykker forbundet med folkevandringer ligger meget længere tilbage i historien - og vi derfor reflektorisk associerer homogenitet til noget dårligt og heterogenitet til noget godt.

Heterogenitet har kunnet vises at have fordele i bestemte sammenhænge, mens forskning i homogenitetens fordele er sjælden og den skævhed mener jeg vil rettes op, når man finder ud af at disse sidste er endnu større end de første - man har glemt at hele vores grundlag er udviklet under homogene forhold og at vi lever i og arbejder med en tolerancemargin, der har sine snævre begrænsninger.

Jeg ser en fremtid, hvor ressourcen 'homogenitet' igen bliver en del af ligningen og synes at de nuværende forhold minder om de tidlige økologiske katastrofer, hvor man slet ikke forstod det naturlige grundlag man levede på og derfor hærgede og destruerede som var der ingen imogen.

Til den tid vil man forhåbentlig også forstå at den éndimensionale og unipolære tænkning i oplysningsideologierne ganske enkelt er forkert. Det er, i den menneskelige tilværelse, nærmest aldrig sådan at det bedste er ude i den ene ende af et spektrum, men modsat sådan at det meste i tilværelsen er balancer.

Derfor kan konservativ kristendom og konservativ islam ligne hinanden for en oplysningsideolog. Konservative mener at der er regler og grænser og i kristendom ikke mindst balancer, mens oplysningsideologer egentlig ingen modforstillinger har til egne ambitioner - de tænker i en 'jo mere, jo bedre'-figur. altså her,' jo mere frihed, jo bedre'.

Derfor kan oplysningsideologierne lige så lidt, som de systemer den kritiserer, sameksistere med noget andet end sig selv og heri ligner den islam og i mindre grad kristendom, der giver tanken og civilsamfundet nogenlunde fri.

Ethvert kollektiv, samfund og kultur kan siges at være totalitær - det ligger i selve det kulturdannende og det interessante er derfor graden og måden og ikke det banale forhold at intet kollektiv og dermed intet menneske kan være helt frit.

Kun oplysningsideologierne liberalisme og anarkisme mener at bare man giver alt og alle fri, så vil det gå glimrende, men den tunge dyne af PK-propaganda og -censur taler om at det ikke passer og at heterogenitet modsat ser ud til at være koblet hårdt til netop totalitarisme.

Dette er også, hvad der er at forvente fra almindelig sociologisk viden - at samfund styres af indre kultur og ydre love og er den indre styring svag eller forskellig, så er en stærk ydre magt nødt til at overtage styringen.

Denne kobling er så stærk at flere totalitære ledere gennem historien netop har brugt at forøge heterogeniteten med det formål at intensivere totalitarismen, bl.a. ved hjælp af det til formålet konstruerede begrebspar 'racisme/antiracisme'.

Det samme stærkt totalitære og massemyrdende regime, som fandt på 'racisme/antiracisme' fandt også på Menneskerettighederne, som er en lodret afvisning af demokrati og de facto kommunisme.

Man kan være kristen eller man kan være kristen kætter (liberalist, kommunist, muslim). De sidste adskiller sig fra de første ved at fornægte det i kristendommen, som ikke smigrer den menneskelige forfængelighed og ved at tilbede mennesker fremfor Gud.

7 liker  
Kommentar #13

Pål Georg Nyhagen

186 innlegg  1811 kommentarer

Nederlag for journalistene

Publisert over 2 år siden

Valget i Nederland er ferdig og Geert Wilders parti ble ikke så store som noen forventet eller fryktet. Dog fikk partiet 4-5 flere representanter enn tidligere; altså en fremgang, Rutte (som "vant") fikk 8 færre representanter. Og det nederlandske arbeiderpartiet ble kraftig (!) redusert .- faktisk med nesten 3/4! 

Men norske jornalisters ordbruk om valget nå i etterkant er vel mildt sagt tendensiøse? "Geert Wilders tapte valget". "Valgnederlagt for Wilders", osv. Det særdeles dårlige resultatet og faktiske nederlaget for det nederlandske arbeiderpartiet er dog ikke tema på tilsvarende måte. Som vanlig ser vi altså politisk ladete reportasjer, må man vel nesten si. 

Journalistene har lenge enøyet trampet i vei som en flokk frenetiske bøfler med redusert blikk for ferden, og så hauset opp et truende Brexit-Trump-spøkelse. En ond kraft som kommer til å ri oss alle som en stadig voksende mørkebrun politisk demon. Når så virkeligheten korrigerer tunnelsynet og ensidigheten som har blitt blåst opp, så velger journalistene like vel å gå videre i sine nye kesierklær. 

For god ordens skyld: Poenget er selvsagt ikke om jeg sympatiserer med den tendensiøse journalistikken og de politiske føringene - eller ikke. Journaistikk med politisk slagside er selvsagt like uakseptabelt og galt uansett politisk farve og egne agendaer. Det er selvsagt ikke det politiske fortegnet på parantesen som avgjør om innholdet er sant eller ikke. Saken og problemet er at journalister ikke lenger opptrer som journalister med faglig integritet; men langt oftere som politiske kommentatorer og ditto deltagere. De blir med andre ord en del av det de foregir å skulle rapportere fra. 

Det blir vi mediebrukere som selv må overta rollen som journalister og søke i en rekke forskjellige kilder for å kunne danne oss en kvalifisert mening.

 

 

 

10 liker  
Kommentar #14

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Men norske jornalisters ordbruk om valget nå i etterkant er vel mildt sagt tendensiøse? "Geert Wilders tapte valget". "Valgnederlagt for Wilders", osv. Det særdeles dårlige resultatet og faktiske nederlaget for det nederlandske arbeiderpartiet er dog ikke tema på tilsvarende måte. Som vanlig ser vi altså politisk ladete reportasjer, må man vel nesten si. 

Nei, det kan man ikke nesten si. Valget sto om Wilders posisjon til å kunne bli leder for den største partigruppen og bli den først foretrukne til å bli statsminister. Denne posisjonen oppnådde han ikke. Eller tapte, kan man nesten si. Dette til tross for statsministerens tap som var forventet å bli større. Nå lar det seg gjøre for den sittende statsminister å danne ny regjering på et litt endret grunnlag. Alt i alt en seier for demokratiet som for så vidt ikke samlet seg om nasjonalismen og et forsøk på å vri Nederland tilbake til fortiden. Det er med Nederland som med det meste annet; fremtiden ligger ikke i det forgangne men foran oss. 

3 liker  
Kommentar #15

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

fremtiden ligger ikke i det forgangne men foran oss. 

Ja, det gjorde den også i 1939. Fremtiden er ikke alltid positiv.

5 liker  
Kommentar #16

Pål Georg Nyhagen

186 innlegg  1811 kommentarer

Broder Njål

Publisert over 2 år siden

Jo. Man kan jo nesten si det. Ser man på valgresultatene og journalistenes kommentarer forut for valget og i dag, så blir poenget her godt nok illustrert. Verken du eller jeg avgjør for øvrig hva "man" sier like vel. Det alle visste var at Wilders uansett høyst sannsynlig ville møte en bred koalisjon om han fikk langt flere representanter. Vi ser det samme i Sverige. Et hvert valg er vel en markering av et demokrati i funksjon; uansett om man liker resultatet eller ikke. Og hva gjelder saken: Som vanlig ser vi altså politisk ladete reportasjer, må man vel nesten si. Ha en god dag, Njål. Pax et bonum.  :) 

3 liker  
Kommentar #17

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Og hva gjelder saken: Som vanlig ser vi altså politisk ladete reportasjer,

Naturligvis gjør vi det. Det finnes ikke nøytralitet. Alt som skrives eller sies er veiet mot noe annet. I tilfellet Nederland mener jeg journalistikken levde opp til forventningene jeg har. 

I dag har det vært noen mindre episoder i Frankrike. Den ene ser ut til å være en skoleskyting, men det er et par andre incidenter i Paris. Mon tro om den internasjonale nasjonalismen og de som hisser til forakt for islam fyrer opp etter tapet i Nederland og allerede er klare for å ta Frankrike? Jeg tror ikke de vil lykkes bedre i Frankrike enn i Nederland, men det kan være interessant at dette skjedde nettopp i dag. 

2 liker  
Kommentar #18

Pål Georg Nyhagen

186 innlegg  1811 kommentarer

Njål Kr. II

Publisert over 2 år siden

Om det ikke finnes nøytralitet, så er det fullt mulig å bevisstgjøre seg egne politiske sympatier, antipatier og verdipreferanser; altså subjektivitet. Et tips til visse andre for øvrig. Slik unngår man f.eks. unødvendige personmotsetninger. 

Og slik får man qua journalist en mer profesjonell avstand samtidig som man er til stede der man iakttar. 

Slik ser jeg det: Tenkningen er ingen ubetinget subjektiv virksomhet. Den frie tenkningen er nemlig hevet over subjekt og objekt. Det er jo nettopp tenkningen som i øyeblikket tar et skritt til side og sorterer her; definerer og plasserer begrepene og deres eventuelle tilhørighet. Subjektet tenker ikke fordi det er subjekt, men det opplever seg selv som subjekt... nettopp fordi det kan tenke. Tenkningen kan m.a.o. heve seg over det subjektive. Subjektet lever altså av tenkningens nåde, som broder Jacob J. sa i sin tid. Og disse synspunktene deler jeg. Det er tenkningen som overvinner det subjektive og bundne, den forbinder meg med det som er objekt og stiller meg som subjekt overfor tingene. Jeg kan erkjenne både meg selv og resten av verden ellers. Slik kan man lære noe om seg selv og verden. Om sin neste og seg selv. Og etter disse prinsippene arbeider f.eks. både forskeren, den redelige journalisten, læreren, presten... og  jeg forsøker så godt jeg kan. 

Å bevisstgjøre seg sine sympatier og antipatier kan gi impulser til øket selverkjennelse. Ikke minst bidrar dette til å styrke det sosiale og mellommenskelige. Men da må man ville løsne og gi slipp på noen knuter. Der er visst ikke alle som vil det. Så avslutter jeg her. Du har fått skrevet ditt fint og tydelig. Enda en gang. Ha en fin dag, NJål. Det har jeg.

5 liker  
Kommentar #19

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Journalister er blitt talspersoner for venstresiden.

Publisert over 2 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Og det nederlandske arbeiderpartiet ble kraftig (!) redusert .- faktisk med nesten 3/4! 

Du har helt rett. 

Ja uten en kommentar får en si. Det burde jo være dette journalistene skulle tatt tak i.

3 liker  
Kommentar #20

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Enig, Bye-Pedersen! Selv regner jeg meg som apolitisk ettersom jeg ikke stemmer på noe parti, men jeg har ikke noe problem med å se at den store majoritet av journalister sympatiserer med venstresiden. De er dessuten så dårlige skuespillere at de ikke klarer å skjule det.

6 liker  
Kommentar #21

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Journalistene er dessverre gjennomskuet

Publisert over 2 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
De er dessuten så dårlige skuespillere at de ikke klarer å skjule det.

Det skinner så tydelig igjennom at jeg har sluttet med å kjøpe aviser. Har riktignok en e-avis fra BT. Dette med at folk har gjennomskuet journalistene sin venstrevridde agenda tar også Hanne Herland opp i dag. En agenda de dessverre ikke ser rekkevidden av, for å si det enkelt, men likefullt dramatisk.

4 liker  
Kommentar #22

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Enig, Bye-Pedersen! Selv regner jeg meg som apolitisk ettersom jeg ikke stemmer på noe parti, men jeg har ikke noe problem med å se at den store majoritet av journalister sympatiserer med venstresiden. De er dessuten så dårlige skuespillere at de ikke klarer å skjule det.

Vestlig presse er for det meste sympatisk innstilt til det vestlige, liberale demokrati. Derfor trekker også "venstrevridde" journalister et lettelsen sukk over denne seieren til det nederlandske høyrepartiet. 87 % av de nederlandske velgere avviste de høyreradikale. I dag er dette det viktigste skillet i politikken. Når den seieren er i havn, kan de stoppe opp og bli enige om hverdagspolitikken.

1 liker  
Kommentar #23

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Ja, det gjorde den også i 1939. Fremtiden er ikke alltid positiv.

Jeg har læst danske beretninger om idealistiske unge i trediverne, der om deres forældre sagde at de slet ikke forstod 'det nye' eller, hvor meget vi 'herhjemme har brug for et frisk pust sydfra'.

Det er meget uheldigt at nazismen bruges som bussemand og at der derfor ikke undervises sagligt og realistisk i dens indhold og egenskaber.

Den burde hives ud i dagslyset og sættes ind i en idéhistorisk, politologisk og historisk sammenhæng.

Jeg tror mange ville blive overraskede over, hvordan ideologierne reelt ligger i forhold til hinanden og er indbyrdes forbundne og det ville nødvendiggøre en mere saglig omtale af de nye protestpartier - og de gamle.

2 liker  
Kommentar #24

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Og hva er slutningen din?  At religionen islam bør forbys, og at muslimer bør utestenges fra Europa?

Det kaldes at få overblik over de eksisterende forhold.

Når overblik, så godt som muligt, er opnået, går man videre til at overveje, hvad man eventuelt kan og skal gøre.

2 liker  
Kommentar #25

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Og hva gjelder saken: Som vanlig ser vi altså politisk ladete reportasjer, må man vel nesten si.

Kampen som fikk en delvis avgjørelse i Nederland i går må fortsette frem til man når frem til Moskva, alle falske nyheters hovedstad. Det er ikke før man får bukt med de russiske medier og Putin at man kan påberope seg å ha temmet nasjonalistspøkelse, og fått stoppet de falske nyhetene. Du kan regne med at alt som kommer fra statskontrollerte medier i Russland er bestemt av presidentens flokk, og at du knapt kan stole på resten som frykter denne flokken. 

Den dagen folket går lei, den dagen folket føler seg sterke nok til å ta saken i egne hender, da åpner det seg andre sider ved det russiske samfunnet, og verden vil til sist se anderledes ut om Russland blir en likeverdig partner. Det er et godt stykke demokratibygging igjen før vi er der. 

Her ser du et reellt problem. Det du omtaler fra dekningen av Nederland er som en vårbris mot det som foregår lenger øst. Hvis du vil bekymre deg om uavhengige medier er det de russiske du bør tenke på. 

1 liker  
Kommentar #26

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Russland.

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke før man får bukt med de russiske medier og Putin at man kan påberope seg å ha temmet nasjonalistspøkelse, og fått stoppet de falske nyhetene. Du kan regne med at alt som kommer fra statskontrollerte medier i Russland er bestemt av presidentens flokk, og at du knapt kan stole på resten som frykter denne flokken. 

Du har rett i at Russland med sin respekt for nasjonenes egenart og rett til selvbestemmelse er nasjonenes siste skanse. Forøvrig "tala du som du har vett til "som det heter her på Hedemarken.

3 liker  
Kommentar #27

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Du har rett i at Russland med sin respekt for nasjonenes egenart og rett til selvbestemmelse er nasjonenes siste skanse.

Dette er feil. Russlands respekt for andre nasjoner består i at de ikke vil ha inngripen fra andre i sine saker. Derfor legger man opp til en gjensidighet hvor ingen skal gripe inn. Alt dette er basert på løgner. Alle har alltid grepet inn, også Russland. Russland vil fremstå som et friere land den dagen det er vokst frem en middelklasse som stoler på seg selv og tør ta makten. Da får de regjere i eget land som alle andre. Foreløbig står det en liten mann i veien for folket slik det så ofte har gjort i Russland. 

Mest leste siste måned

Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
rundt 18 timer siden / 2500 visninger
Kjønnsideologi på avveie
av
Marit Johanne Bruset
23 dager siden / 2325 visninger
Den verkeleg raude fare
av
Emil André Erstad
30 dager siden / 2053 visninger
Kunnskapsløst om «koranskoler»
av
Usman Rana
23 dager siden / 1643 visninger
KRIK og samlivsteologien
av
Aksel Johan Lund
10 dager siden / 1444 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
rundt 1 måned siden / 1364 visninger
En fallende stjerne?
av
Vårt Land
23 dager siden / 1295 visninger
Kallmyrs tabbe
av
Vårt Land
26 dager siden / 1202 visninger
Gut eller jente?
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
13 dager siden / 1151 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere