Religionsredaktør Alf Gjøsund

Religionsredaktør

Innestemme påkrevd

Også de med en tradisjonell kjønnsforståelse har rett til å unngå integritetskrenkelser.

Publisert: 11. mar 2017

Et liberalt samfunn er avhengig av at vi greier å finne løsninger på motstridende rettigheter. Som oftest går det bra. Vi tilpasser oss så godt vi kan John Lockes gylne regel om at «din frihet slutter der min begynner», men innrømmer at den er vanskelig å definere i praksis. Derfor har vi utviklet et slags rangeringssystem der ulike rettigheter vektes mot hverandre.

For eksempel trumfer religionsfriheten likestillingen i noen tilfeller. Et trossamfunn har tillatelse til å diskriminere dersom det skjer av konsistente teologiske årsaker. Derfor får Den katolske kirke lov til å nekte kvinner prestetjeneste, og Misjonssambandet får lov til å nekte en samboer stilling som lærer ved en av sine videregående skoler.

På andre områder må religionsfriheten vike. Det er for eksempel ikke tillatt å slå barn, selv om aldri så mange bibelvers anføres som begrunnelse.

Flere rettigheter

Mathilde Decaen er transkvinne, det vil si at hun biologisk sett er mann. Fra 1. juli i fjor fikk hun rett til å bli kvinne, også juridisk. Det er høyst forståelig at hun ønsker å praktisere denne statusen fullt ut, og derfor blir såret av å bli avvist fra Vestkantbadet. Det er særlig forståelig at hun reagerer på måten Vestkantbadet avviste henne på. Medarbeiderens tilbakemeldinger på Facebook var verken preget av kunnskap eller respekt.

Selv om alle mennesker har en iboende verdighet som mennesker, er verdighet også noe vi gir hverandre når vi møtes. Alt for mange tråkker som elefanter i et blomsterbed i møte med andres krenkbarhet. ­Sosiale medier har forsterket denne tendensen.

Men det finnes andre rettigheter her også. Retten til bluferdighet er en av dem. Bluferdigheten er en nedarvet kulturell følelse som mange opplever som dypt forankret i identiteten. For mange er den dessuten også forankret i religionen. Dette tar samfunnet på alvor ved at også retten til bluferdighet er forankret i lovverket.

På grunn av denne bluferdigheten vil mange oppleve det vanskelig å være tilstede uten klær med en person av motsatte kjønn. I vårt samfunn tar vi hensyn til dette ved å legge tilrette for egne garderober for begge kjønnskategorier.

Denne bluferdigheten opphørte ikke da Stortinget vedtok Lov om endring av juridisk kjønn 1. juli i fjor. Mange mennesker har fortsatt en biologisk kjønnsforståelse. Derfor vil de reagere instinktivt mot at en person som biologisk er mann er sammen med dem i garderoben.

Behov for kunnskap

Ikke alle forstår slike reaksjoner. Det er bra for dem, men ikke for saken. For også de med en tradisjonell kjønnsforståelse har rett til å unngå integritetskrenkelser.

For å komplisere saken ytterligere kan det nevnes at bluferdigheten ikke synes å bli mindre i dagens samfunn. Skjønnhetsindustrien har snevret kroppsidealet så kraftig inn at stadig færre våger å vise seg naken sammen med andre. Skolelærere melder om unaturlig skam blant elever i dusj og garderobe.

Dette gjør det mer påkrevd enn noensinne at samtalen om integritetsgrenser og bluferdighet føres med innestemme.

Det tenkte verken Vestkantbadets representant eller Mathilde Decaens støttespillere på da saken fikk oppmerksomhet på sosiale medier og nettaviser i går. Derimot forstår både Likestillingsombudet og Helse- og omsorgsdepartementet det svært godt: Ingen av dem rykker ut med klare, ensidige postulat om saken.

Andre etiske diskusjoner er blitt ført med høy og sint stemme og klare fronter. I dette spørsmålet saken ser det ut til at vi unngår det. Flere spørsmål kan med fordel møtes med den refleksen Likestillingsombudet uttrykte i går: «Vi synes det er viktig at både offentlige og private aktører innhenter kunnskap på området.»

Først publisert i Vårt Land, 11. mars 2017

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Biologisk kjønnsforståelse

Publisert over 3 år siden

Det er vel ikke slik at "mange mennesker har fortsatt en biologisk kjønnsforståelse". Er det ikke slik, da, at de aller fleste mennesker har en biologisk kjønnsforståelse? 

Det som er nytt i vårt samfunn er at vi har blitt mer klar over kompleksiteten i dette med kjønnsforståelse. Vi har blitt kjent med at det finnes mennesker som har annen kjønnsopplevelse enn det deres ytre framtoning skulle tilsi. Og vi har, særlig de siste årene, blitt klar over hvor uhyre heterogent dette bildet egentlig er, med en stadig ekspansjon i hvilke undergrupper man kan dele dette opp i. 

Men dette at den biologisk funderte kjønnsforståelsen i våre dager har blitt utfordret, og nyansert, betyr ikke at den er forkastet eller ugyldig. Jeg kan i hvert fall ikke gå med på det - at det nå har blitt ugyldig å tillegge et annet menneske et kjønn basert på ytre kjønnskarakteristika. 

Jeg aksepterer, fordi det er slik, at en slik tilnærming blir for unyansert, eller direkte feil, i et svært begrenset antall tilfeller. Men fortsatt er vel dette en hovedregel som man, i de fleste tilfeller, trygt kan følge. Ikke minst er det slik jeg selv betrakter meg selv og menneskene rundt meg. 

Det at andre mennesker betrakter seg selv utfra inndelinger som ikke samsvarer med det jeg selv gjør, er viktig for meg å være klar over. Men det betyr ikke at min egen måte å se dette på er ugyldig - for meg selv

Vi har en veldig utfordring her: Det å forsone helt ulike måter å betrakte kjønn på. Vi som lever ut fra en tradisjonell, biologisk fundert kjønnsforståelse har åpenbart en jobb å gjøre med å tilpasse oss en virkelighet der ting er mer komplisert. Men dét betyr ikke at vi som samfunn skal forkaste totalt den vanlige måten å forholde seg til kjønn på. 

Jeg aner ikke hva den jevne mann og kvinne mener om dette. Jeg tipper at det "i folket" er betydelig variasjon - fra skikkelig innbitte homohatere og reaksjonære, til de ultraliberale og frittflytende aksepterende. Men jeg gjetter på at mange befinner seg sånn noenlunde i midten, de er trygge i sin egen biologiske kjønnsforståelse, men samtidig komfortable med at det finnes mange mennesker som ikke passer inn i denne.

4 liker  
Kommentar #2

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
På grunn av denne bluferdigheten vil mange oppleve det vanskelig å være tilstede uten klær med en person av motsatte kjønn. I vårt samfunn tar vi hensyn til dette ved å legge tilrette for egne garderober for begge kjønnskategorier.

Hver enkelts bluferdighet må respekteres. Min frihet slutter der din starter. Ergo kan man ikke kreve at man skal bli akseptert inn på områder som oppfattes som private av andre. Når det gjelder transkjønnede vil dette alltid være et problem. Så lenge man har ett sett ytre kjønnsdeler vil det endog være et problem blandt transkjønnede at de ikke har rene garderober siden deres kjønn ikke er enkelt å forstå ut fra utseende. Teoretisk sett vil en kvinne med mannlige attributter representere et overgrep overfor andre menn i en herregarderobe. For alt vi vet kan dette ha skjedd oss alle mange ganger allerede. Jeg ser likevel ikke noen annen løsning på dette enn at man går i den garderoben hvor man tilsynelatende hører hjemme, og så får man leve med sitt indre liv som best man kan under situasjoner som oppstår, og utvise høvisk adferd. Garderobeetikette tilsier at man ikke stirrer mer enn naturlig, og krever at man ikke tar seg til rette på noen måte som det heter i reglementenes ånd. 

Én liten side av problematikken er at noen kan utnytte en situasjon for å komme til sårbare mennesker og misbruke dem, men det er likevel ikke hovedsaken her. 

3 liker  
Kommentar #3

Margaretha Hamrin

3 innlegg  3 kommentarer

Følelser bør ikke trumfe virkeligheten

Publisert over 3 år siden

Vi skal akseptere følelser, men det gjelder for alle. Derfor krever jeg aksept for jeg som biologisk kvinne føler at jeg ikke vil dusje naken sammen med fremmende biologiske menn (uansett hvilken identitet de føler de har). I Oslo har flere treningssentre damesaler tilknyttet garderoben, mange kvinner både med og uten sjal trener der. En situasjon med biologiske menn i disse garderobene og salene vil sende disse kvinnene rett hjem.

I Dagsnytt 18 fikk en leder i Kvinnefronten spørsmålet om hva en kvinne er. Det kunne ikke vedkommende gi et konkret svar på. "Er jeg en katt hvis jeg føler meg som en katt, spurte journalisten"? JA, var svaret han fikk av det ene intervjuobjektet i denne samtalen.

En transeperson jeg kjenner velger å være vanlig mann i jobben, og kvinne i deler av fritiden. Hvis jeg i garderoben på Sats må dusje naken i samme garderobe som han, fordi han velger å ikle seg sitt kvinneuttrykk den dagen, ville mine følelser protestere. Så hvilke følelser skal da trumfe? Mannen som ikler seg sitt kvinneutrykk innimellom, eller mine, som biologisk kvinne?

Når følelser skal trumfe virkeligheter kan vi raskt se at følelsene til biologiske menn vil trumfe følelsene til biologiske kvinner, slik at biologiske kvinner blir fortrengt fra arenaer som krever nakenhet, og må trekke seg tilbake til hjemmet og til private løsninger. Mange som fronter feminisme og kvinnesak blir stående i spagaten og fremstår som en ren parodi. Og det nok ikke uten grunn av vi ikke ser samme situasjoner, men med motsatt kjønn.

Hvordan skal man skille menn som føler seg som kvinner fra menn som eventuelt kun vil hevde at de føler seg slik, for å få adgang til damegarderoben? Skal det for eksempel være klesdrakt, eller et papir på at man har kvinne som juridisk kjønn, uansett ytre? Skal det være krav til hvor mange prosent av tiden man er kvinne, hvis man også opptrer som mann? Eller skal man slippe inn bare ved å muntlig meddele hva man føler seg som? Mange kvinner og jenter har også uttrykt bekymring for at dette kan være en kreativ måte for potensielle overgripere å finne nye arenaer på. For meg er ekte feminisme å kjempe for biologiske kvinners rett til utfoldelse i samfunnet, inkludert retten til arenaer for nakenhet som er biologisk kjønnsdelt. Så må man finne andre måter å løse problemer som oppstår i kjølevannet av kjønnsidentitet og biologi.

7 liker  
Kommentar #4

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Margaretha Hamrin. Gå til den siterte teksten.
Hvordan skal man skille menn som føler seg som kvinner fra menn som eventuelt kun vil hevde at de føler seg slik, for å få adgang til damegarderoben?

Som nevnt, jeg tror at man må gå til den garderoben beregnet for de synlige attributter. Mannlige organer; herrer, kvinnelige organer; damer. Det kan ikke være oss andre som skal avgjøre dette, og en forståelse krever at man følger et grunnleggende sett av regler som selv barn forstår. Offentlige bad har av og til regler for hvor gammel man kan være før man må ikke lenger kan følge foreldre av motsatt kjønn. Noen foreninger oppfordrer til å tenke en ekstra gang hvorvidt det er nødvendig å følge når man ikke har samme kjønn har jeg sett. Da klarer vel voksne også å skille snørr og barter. 

2 liker  
Kommentar #5

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Dette handler om hvordan vi skal fungere som samfunn, i en travel hverdag. Jeg mener at vi må kunne klare å kombinere respekt og forståelse for de som ikke passer inn i denne enkle inndelingen, med behovene vi andre (flertallet, som passer inn) har for å ha en fungerende hverdag. 

Man kunne selvsagt sett for seg løsninger med uni-sex, med felles-dusjing - med eller uten klær. Kanskje burde vi klart å bade nakne alle sammen, med passelig oppsyn av badevakter. 

Derimot er jeg veldig skeptisk til tanken om at vi skal dusje sammen, i badetøy. Det strider mot mitt eget syn om at det er en verdi i seg selv at vi kler oss nakne for hverandre, hhv. menn og kvinner hver for seg slik det nå er. Jeg tror det er bra for oss som samfunn at vi har arenaer der sminken faller, og vi får demonstrert i full åpenhet at det ikke er noen forskjell på oss. Og at vi alle sammen er fundamentalt forskjellige. 

Dette er en så viktig verdi for meg at jeg er motstander av at vi skal innføre unisex-løsninger av hensyn til den lille minoriteten som har problemer med "feil kropp". Dersom teknisk og økonomisk mulig kan vi selvsagt begynne å innføre enkelte unisex-løsninger rundt omkring. Jeg har ingen problemer med det. Men jeg er altså uenig i at vi skal fjerne den biologiske kjønnsinndelingen fra samfunnet vårt. Jeg synes det blir å gå for langt. 

Kanskje er det her snakk om fundamentalt ulike syn og behov, som ikke lar seg forene i én løsning. Da må vi, tror jeg, skjele til hva som er flertallets interesse, samtidig som vi selvsagt må prøve å ta hensyn til mindretallets interesser. Med innestemme og kloskap bør dette la seg gjøre. 

Anbefaler dette sterke leserinnlegget fra amerikanske Gavin Grimm: https://www.nytimes.com/2017/03/07/opinion/gavin-grimm-the-fight-for-transgender-rights-is-bigger-than-me.html

3 liker  
Kommentar #6

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Kristendommens skyld?

Publisert over 3 år siden

Jeg opplever at færre er kristne i Norge og i kirken. De sier det selv i forskning. Så leser vi at skam, tabuer, fordømmelse og skyld er verre enn noen sinne. Før skyldte man alltid på kirken. De bygde opp under skyld og skamfølelsen hos folk. Det var ikke sannheten. Det vet vi i dag 40 år senere. Sex var et tabu område i kirken. I dag lærer ikke barna om noe vesentlig på skolen annet enn prevensjon og abort. Nettet flyter av porno/seksifisering. Jeg leste Trond Viggo, Kroppen Vår for eldste da hun var 5 år, og hoppet ikke over noe (sensurerte). 

Vi må starte mens barna er små. Å bli kjent med kroppen sin, vite anatomien og sette grensen for jeg og du, gir barnet innsikt. Frykt er ikke veien til kunnskap. Flere tenker at hardhet mykner menneskene. De tar feil.  

Kommentar #7

Margaretha Hamrin

3 innlegg  3 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Dette  svaret fra SATS ELIXIA Norge er jeg svært fornøyd med. Godt at store og  seriøse aktører tar et standpunkt som gir oss biologiske kvinner  muligheter til å trene uten å måtte møte biologiske menn i dusjen!

Takk for din henvendelse.

 På sentere hvor det er pålagt å benytte garderobe og dusj (for eksempel  ELIXIA Røa Bad), er det tilrettelagt for at personer med særlige behov  kan benytte en egen garderobe. I våre andre sentere hvor det ikke er  pålagt å benytte garderobe og dusj, er det kun menn som kan benytte  herregarderobene og kvinner som kan benytte damegarderobene. Det er  altså hvordan man er fra navlen og ned som avgjør hvilken garderobe man  kan benytte, ettersom vi på nåværende tidspunkt ikke har anledning for å  tilrettelegge for dette. :)

 Ha en fin dag og god trening!

 Mvh, SATS ELIXIA

Kommentar #8

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Derimot er jeg veldig skeptisk til tanken om at vi skal dusje sammen, i badetøy. Det strider mot mitt eget syn om at det er en verdi i seg selv at vi kler oss nakne for hverandre, hhv. menn og kvinner hver for seg slik det nå er. Jeg tror det er bra for oss som samfunn at vi har arenaer der sminken faller, og vi får demonstrert i full åpenhet at det ikke er noen forskjell på oss. Og at vi alle sammen er fundamentalt forskjellige. 

Denne enkle tankegangen er igrunnen veldig selvsagt men likevel så langt i fra for så mange. Jeg blir truffet rett i hjertet av den og opplever den som riktig, og jeg ser med undring på de som ikke klarer å leve opp til dette være seg i offentlige rom hvor det er tilrettelagt for det, og fordi noen skyr slike steder fordi de ikke kan tenke seg det. Jeg tror man skal vie en tanke til at tross alt er vi alle nakne under klærne, og at det ligger få overraskelser der. Å kunne dele garderobe med andre av samme kjønn burde være helt naturlig. Jeg tror kanskje at enkelte homofile kan ha vært med å ødelegge ved å tøye grensene for hva som er tillatt, men samtidig tror jeg mangel på oppdragelse også har sin del, slik som ved uvettig telefonbruk i våre dager. Vi bør ta denne verdien tilbake og bruke garderobene slik de er ment og opptre høvisk og med respekt for hverandre. 

Kommentar #9

Geir Wigdel

31 innlegg  2088 kommentarer

At dette er et problem

Publisert over 3 år siden

viser hvor lite gjennomtenkt den nye loven om kjønnsidentitet er. I mange sammenhenger vil de ytre kjønnskjennetegn være avgjørende. Den som ikke forstår dette, bør gå i tenkeboksen i stedet for å provosere og skrike opp om "diskriminering". Jeg vil anse det som et utvilsomt tilbakeskritt om kjønnsdelt idrett må oppgis for å tekkes dem som "føler anderledes".

1 liker  
Kommentar #10

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
viser hvor lite gjennomtenkt den nye loven om kjønnsidentitet er. I mange sammenhenger vil de ytre kjønnskjennetegn være avgjørende. Den som ikke forstår dette, bør gå i tenkeboksen i stedet for å provosere og skrike opp om "diskriminering". Jeg vil anse det som et utvilsomt tilbakeskritt om kjønnsdelt idrett må oppgis for å tekkes dem som "føler anderledes".

Jeg tror du snarere kan si at loven om kjønnsidentitet er dårlig forstått. Den har praktisk talt intet å si for deg eller meg, men for de som opplever seg som noe annet enn hva de ser ut som kan det bety mye. Og en viktig side ved loven er at man ikke skal behøve å gjennomgå en operasjon for å få et definert kjønn i tråd med egen oppfatning. 

Dette vil uansett peke i retning av det vi skriver om tidligere i tråden; ser man ut som mann skal man i herregarderoben, alternativt i kvinnegarderoben om man ser ut som en kvinne. Verre er det ikke. Det forutsetter at de det angår utviser alminnelig vett og dannelse. Hvis ikke kan man omtale det som et overgrep mot flertallet, og det er tross alt ikke hensikten. Kjønnsidentitet blir således en privatsak, mens når man beveger seg i det offentlige rom må man forholde seg til offentligheten som en hver annen privatperson, dvs iht normer og regler. 

Kommentar #11

Ingunn Løkstad Salvesen

33 innlegg  168 kommentarer

Tildelt kjønn.

Publisert over 3 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Men dette at den biologisk funderte kjønnsforståelsen i våre dager har blitt utfordret, og nyansert, betyr ikke at den er forkastet eller ugyldig. Jeg kan i hvert fall ikke gå med på det - at det nå har blitt ugyldig å tillegge et annet menneske et kjønn basert på ytre kjønnskarakteristika. 
 

Siden vi begge er lege-utdannet, kunne vi forvente å ha samme innhold i begrepene vi bruker. Men da undrer jeg meg på hva du legger i formuleringen "den biologisk funderte kjønnsforståelsen"? Mener du at kjønnsforståelsen skal "funderes" på bare den lille delen (kanskje en hundrededel???) av det biologiske materiale som er synlig/observerbart ved fødselen? Skal vi tenke at ytre kjønnsattributter skal fungere "på autopilot"/"gå på selvstyr", slik de kan gjøre hos rusete personer. Som leger må vi vel tenke (innse/godta) at optimal glede av vår kjønnsfunksjon baserer seg på et godt samarbeide mellom alle cellene i kroppen, - altså alt vårt biologiske materiale.  

Jeg mener at vi snarest mulig bør slutte å bruke betegnelsen "biologisk kjønn" i det offentlige rom fordi det er med å sementere tanken om at det er en fast korrelasjon mellom ytre attributter ved fødselen og alle detaljer i det store biologiske materiale i hele kroppen. I stedet for biologisk kjønn kan vi bruke betegnelsen"tildelt kjønn", - slik det gjøres i NATIONAL GEOGRAPHIC.

Hvis du ikke abonnerer på NATIONAL GEOGRAPHIC, anbefaler jeg deg å skaffe deg NR. 1, 23/1 - 19/2 2017. (angitt pris kr. 79,95) Det er et temanummer om: JENTE, GUTT -  eller et tredje alternativ? -  På side 6-7 er det et bilde av 15 personer med forskjellige kjønnsidentiteter. En visualisering av kjønnsmangfoldet tenker jeg er viktig for å kunne godta paradigmeskiftet i forståelsen av kjønn. (Jfr. mitt innlegg på verdidebatt.no den 04.mars 2016.) 

Tenk på hvor lett det er for oss å godta at jorden er rund. Vi kan jo se det for våre egne øyne når vi ser på satellitt-bilder fra verdensrommet. Det var ikke lett å forstå for folk for noen hundreår siden. Alle kunne jo da se at jorden var flat. Dessuten passet det jo fint med Jesu forestilling om fire verdenshjørner på jorden. Det var annonsert premiere 11.februar på en film om kjønnsrevolusjonen på natgeotv.no, (har ikke sett den selv). 

Du blir nok ikke straffeforfulgt om du ikke vil "gå med på det - at det nå har blitt ugyldig å tillegge et annet menneske et kjønn basert på ytre kjønnskarakteristika.". Men jeg er nokså sikker på at hvis du fronter dette i det offentlige rom, vil du kunne såre andre fordi de ikke føler seg godtatt som den de selv mener at de er. 

Lenger ut i din kommentar skriver du: "Men jeg gjetter på at mange befinner seg sånn noenlunde i midten, de er trygge i sin egen biologiske kjønnsforståelse, men samtidig komfortable med at det finnes mange mennesker som ikke passer inn i denne."

Min kommentar: Her trenger du ikke å gjette. Flertallet pleier å befinne seg "sånn noenlunde i midten". De har også all mulig psykologisk grunn til å føle seg trygge på sin egen kjønnsidentitet. De kan føle seg som utvalgte i forhold til de i mindretallet. Det ser ut til at livskvaliteten hos folk flest øker hvis vi har noen å se ned på. Så det er ikke rart at de er komfortable med det. Men en som har en sko som gnager eller en stein i skoen har liten grunn til å føle seg komfortabel, - hvis han/hun vil praktisere sin gangfunksjon.  

Du spør: "Er det ikke slik, da, at de aller fleste mennesker har en biologisk kjønnsforståelse?" Jeg håper du tar feil. 

Det er for meg en gåte at noen/(mange?) i samfunnet fortsatt forestiller seg at de kan vite hvordan kjønnsuttrykkene blir i fremtiden bare ved å se på ytre genitalia hos nyfødte.

Men heldigvis har i alle fall flertallet blant våre stortingsrepresentanter innsett at kjønnsforståelsen må bygge/"funderes" på mer enn "tildelt kjønn" ved fødselen. Jfr.Mitt innlegg: "En historisk dag på Stortinget",-publisert på verdidebatt.no 30.05.2016.

Etterhvert som flere og flere kvitter seg med den "tvangstrøyen"(kjønnsetiketten) de fikk ved fødselen, blir kjønnsmangfoldet mer synlig blant folk. Da håper jeg den kunnskapsbaserte forståelsen av kjønn fortere blir implementert i befolkningen. 

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere