Hallgeir Reiten

215

Regjeringssamarbeid mellom Senterpartiet, Arbeiderpartiet og KrF?

Norstats meningsmåling for NRK i mars 2017 gir flertall på Stortinget for SP, KrF og AP. Jeg håper at KrF holder den muligheten åpen, og tror partiet får vel så mye igjen for det som borgelig samarbeid.

Publisert: 9. mar 2017  /  659 visninger.

Dagens ferske meningsmåling fra Norstat for NRK gir en ny bekreftelse på at Senterpartiet fosser videre framover.

Det er mange grunner til at Senterpartiet gjør det så bra. Sunnmørspostens samfunnsredaktør Jan Erik Røsvik sier det treffende i dagens papirutgave: «Partiet seiler fram på en reaksjon mot regjeringens reformer og fomling med ulvejakta. Partiet har fått fatet fullt av godsaker som de kan gumle på fra nå av og fram til valget. De må trolig tilbake til 1994 for å finne et sakskart som passer så godt med de beitemarkene som Senterpartiet liker å beite i».

En bør derfor ikke se for seg at Senterpartiets framgang vil avta fram mot stortingsvalget, heller tvert imot. Det er viktige saker i fleng som borger for det: Sentralisering som kommunereform, regionreform, politireform og lokalsykehus. Nedbyggingen av Forsvaret, ikke minst Heimevernet. Landbrukspolitikken. Rovdyrpolitikken. At norsk matjord som skal gi oss trygg tilgang til mat, i stedet omreguleres til næringsvirksomhet og forsvinner for alltid. New Public Management (NPM); med utstrakt bruk av mål- og resultatstyring, kontroll og rapportering i offentlig sektor. Noe som hverken fører til bedre eller mer effektiv ledelse, men tvert om gir høyere kostnader og mer byråkrati ifølge flere forskningsrapporter fra OECD. NPM og sentralisering henger sammen, og sluttsummen blir utarming av tjenestene – ikke minst ute i distriktene. Til slutt må en også nevne det ørkesløse byråkratiet i EU – som i betydelig grad fratar Norge sjølråderetten.

Folk vil ha lokal styring. Ikke fjernstyring. Og det sier det norske folk nå klart fra om. Hvorfor skal vi måtte reise i timesvis for å få tak i en saksbehandler eller et tjenestetilbud i kommunen vår? Senterpartiet mener at det er innbyggerne i kommunene som best kjenner sine ønsker og behov. Derfor skal de kunne ta avgjørelser om eventuell kommunesammenslåing selv, uten trusler om tvang.

Senterpartiet er også et godt alternativ i innvandringspolitikken. Når det gjelder innvandring, så mener selvsagt Senterpartiet at innvandringen skal være bærekraftig. Men Senterpartiet har noe Fremskrittspartiet utviser i langt mindre grad. Nemlig god, gammeldags norsk hjertevarme. Nordmenn i bygd og by har til alle tider visst å ta vare på mennesker i nød. Dette handler om de beste verdiene våre. Om det er fjøset til naboen som brenner ned - eller noen av oss mangler noe - så stiller vi da opp med det vi kan? Jeg tror at norske velgere begynner å kjenne på at råkjøret mot de svakeste går for langt.

Verdigrunnlaget til Senterpartiet er også tydelig. Utover sakene jeg nevner over, så har dette vært medvirkende til at jeg selv har valgt å melde meg inn i SP: "Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha et samfunn med frie selvstendige mennesker som med tro på egne evner tar ansvar for sitt eget liv, for fellesskapet og natur og miljø. Partiets menneskesyn har utspring i det kristne verdigrunnlaget og humanistiske verdier i pakt med dette. Hvert menneske er unikt og uerstattelig, og respekten for menneskeverdet er overordna andre verdier".

Dagens måling fra Norstat for NRK viser også noe annet spennende: Nå har Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KrF sammen flertall på Stortinget.

Jeg sa i fjor til gode venner i KrF at jeg trodde Senterpartiet ville gjøre et brakvalg i 2017. Jeg er også krystallklar på at jeg tror KrF kan få vel så mye igjen for å samarbeide med Senterpartiet og Arbeiderpartiet i neste stortingsperiode. En konstellasjon av Senterpartiet, KrF og Arbeiderpartiet vil være et trygt og solid styringsalternativ. I en slik konstellasjon vil KrF også slippe å stadig måtte stå til ansvar for provoserende utspill fra fløypartier som FrP. KrF kan fort komme til å lekke betydelig med velgere til Senterpartiet fram mot valget.

Derfor håper jeg at KrF heller justerer kursen og søker mot Senterpartiet og Arbeiderpartiet. KrF vil også ha mye å tjene på å sette tydeligere fokus på gode distriktssaker framover. For dette stortingsvalget blir et reelt valg, enten eller: Enten mer sentralisering og fjernstyring ovenfra. Eller by og land, hand i hand - med levende distrikter og nærstyring.

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert over 3 år siden

En slik konstellasjon vil være ødeleggende for Krf. Krf har i alle år vært stiftet på samarbeid på den borgerlige siden. Om de nå skal skifte side vil det bety en drenering av et parti som fremdeles har problemer med å komme seg over 5 % grensen. Hallgeir Reiten burde da forstå at Krf sine kjernevelgere på Sør Vestlandet er uenige i samarbeid med Ap. Undersøkelser har vist at 60 % av Krf  velgerne her ikke ønsker samarbeid med Ap. Har Krf råd til å tape mange velgere i den landsdelen ?? Under Hareide har partiet vært i endring, og for mange virker det som vinglete når de ikke vet hvilken side de skal velge. Krf velgere flest vet hva Ap har stått for i verdispørsmål, og de glemmer ikke dette så lett.Det er også for tiden vanskelig å se hva som Krf har som kjernesaker, i motsetning til tidligere da de hadde en tydeligere profil. Nå er det visst landbrukspolitikk og distriktspolitikk som er kjernesaker. Da blir jo det i konkurranse med SP. Sp er jo etter min mening et nasjonalistisk parti som er imot de fleste endringer som det er behov for i et moderne samfunn. Sementpartiet hadde vel vært en bedre beskrivelse av dem

Kommentar #2

Bjørn Bråtveit

3 innlegg  126 kommentarer

Hvilke endringer

Publisert over 3 år siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Sp er jo etter min mening et nasjonalistisk parti som er imot de fleste endringer som det er behov for i et moderne samfunn. Sementpartiet hadde vel vært en bedre beskrivelse av dem

Endringer, som hva da ? Kanskje det er moderne, men er det til det beste å samle fiskekvoter på færest mulig hender, for så å privatisere de. Mulig at det også er moderne å ville privatisere vannkraftressurser, og å selge seg mest mulig ut av stalige bedrifter. Kanskje jeg er gammeldags, når jeg ikke vil at statsskog skal selge ut sine eiendommer.  Men jeg skal tåle merkelapper som umoderne og gammeldags, til fellesskapets beste. For å ville sikre at våre felles ressurser forblir nettopp det, felles ressurser.

1 liker  
Kommentar #3

Bjørn Bråtveit

3 innlegg  126 kommentarer

Grunneierpartiet SP

Publisert over 3 år siden
Hallgeir Reiten. Gå til den siterte teksten.
"Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha et samfunn med frie selvstendige mennesker som med tro på egne evner tar ansvar for sitt eget liv, for fellesskapet og natur og miljø.

Vil selvsagt jobbe for grunneierenes interesser, og være etter min mening alt for liberal i saker som berører disse interessene.  Nylig aktualisert i ulvekonflikten. SP som har Ola B Moe ved roret i programkomiteen, kommer ikke til å legge særlig vekt på f.eks naturvern, biologisk mangfold, økologisk drift, rødlitearter mm.

Dersom SP får gjennomslag for mer "selvråderett" til kommunene, vil det kunne bli alt for enkelt å gi grønt lys til saker som f.eks. Ukritisk plassering av vindkraft, utbygging av små og stor vannkraft, dispensasjon til nye hyttefelt, åpne opp for mer motorisert ferdsel i utmark, dyrking av våtmark mm

Her trenger vi nasjonale overordna regelverk, som håndteres strengt sentralt, og ikke liberalt ute i kommunene.

Kommentar #4

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det samfunnet vi lever i er i en konstant forandring om man vil eller ikke. Det har det alltid vært og vil fortsatt være. Eksempelvis kommunereformen. Hvorfor skal kommunegrensene alltid være statisk. Jeg kommer fra Vestlandet, der øya Sotra har vært delt i tre kommuner i lang tid.Sund, Fjell og Øygarden.  Tidene og kommunikasjonene har endret seg. Man kjører i bilen raskt over lange strekninger der man før kjørte hest og kjerre. De tre kommunene har bestemt seg for å bli en kommune. Det vil effektivisere kommunen som kommer vel med på lengre sikt. Øya Stord er delt i to kommuner fra gammelt av i Stord og Fitjar. De vil ikke slå seg sammen. Det vil ikke lønne seg i lengden.Alle endringer kan skremmende til å begynne med, men i lengden ser man fordelene. Et statisk samfunn  er et bakstreversk samfunn  mener jeg. Som SP ønsker. De får jo mareritt bare man nevner ordet sentralisering. Som jo har foregått i hundrevis av år, uten den store ulykken, etter som jeg kan se

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere