Anne Birgitta Langmoen Kvelland

6

Jeg er feminist

Hva hadde vel misjonen vært uten misjonskvinnene som i over hundre år har båret arbeidet på sine skuldre?

Publisert: 8. mar 2017

Det er mulig at noen hver får kaffen i halsen av en slik overskrift. Det er ikke uproblematisk for en konservativ kristen kvinne å smykke seg med denne betegnelsen. Feminisme knyttes ofte til verdier som står fjernt fra det kristne livssynet, men realiteten er at feminismen er mangfoldig. Den er et samlet og samlende begrep for et helt spekter av ulike sosiale bevegelser som har som mål å fremme kvinners rettigheter. Ikke på bekostning av menns rettigheter, men som et supplement til dem, ut fra en grunnleggende tanke om at kvinne og mann er likeverdige. 

Mange av disse bevegelsene har kampsaker og uttrykksformer som fremstår dypt problematiske for mennesker som har et kristent livssyn, men disse tingene er ikke det sentrale, og heller ikke det feminismen har felles. Det sentrale er spørsmålet om kvinners og menns likeverd, og dette er også dypt forankret i vår kristne tradisjon.

Radikalt budskap

Jesus var radikal i sin samtid. I et samfunn og i en tid der kvinner stort sett var bundet til hjemmet og ikke fikk noen utdannelse eller ble tilgodesett noen rolle i religiøst liv, lot han kvinner være en del av følget sitt og underviste dem på lik linje med menn. I den tidlige kristne kirke vet vi om flere kvinner som hadde ledende roller, og Paulus sier det slik: «Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.» (Gal 3,28)

 Gjennom tidene har ikke Jesu ideal og Paulus’ ord alltid hatt like stort gjennomslag i den kristne kirke, men misjonsbevegelsen som jeg selv tilhører har likevel mye å være stolte av. Hva hadde vi vel vært uten misjonskvinnene som i over hundre år har båret arbeidet på sine skuldre?

Kvinnenes domene

Ved inngangen til 1900-tallet var det omtrent 3500 misjonsforeninger for kvinner i Norge. Møtene ble holdt i hjemmene, kvinnenes domene. Kvinner fikk lederroller som blant annet foreningsledere og søndagsskolelærere, og gjennom pengeinnsamlingen foreningene sto for ble kvinnene selv økonomiske bidragsytere til bevegelsen. Dette gav kvinnene høyere status i bevegelsen enn det som var vanlig i samfunnet på denne tiden. Hans Nielsen Hauge hadde også et svært radikalt syn for sin tid på kvinners rolle, og han sendte ut kvinner som lekpredikanter på samme måte som han sendte menn.

Da jeg ble generalsekretær i Normisjon og dermed første kvinne i denne stillingen, var det journalister som spurte om det føltes godt å ha «slått ut» menn i konkurransen. Det kunne jeg ærlig svare nei på. For meg handler ikke feminisme om noe annet enn at kvinner skal ha like rettigheter og muligheter som menn. Min opplevelse er at vi i Norge i dag langt på vei – om ikke helt – er kommet dit. Slik er det imidlertid ikke alle steder.

Chaupadi

Rett før jul døde Roshani, en 15 år gammel jente, i et skur i landsbyen sin i Nepal. Politiet mener hun døde av kullosforgiftning etter å ha tent et bål for å holde seg varm i vinterkulda. Hun er langt fra det første dødsofferet for den urgamle hindutradisjonen chaupadi. 

Under menstruasjon må jenter og kvinner holdes adskilt fra andre, for å unngå å bringe ulykke over hjemmet, matkilder og andre mennesker. Mange må bo utenfor husets fire vegger i egne uthus eller skur hvor forholdene er svært dårlige. 

Dette fører til at jenter og kvinner lider, og at noen, som Roshani, mister livet.

Brutte lenker

Jeg gleder meg over at vi i Normisjon er med på å jobbe målrettet i flere landsbyer i Nepal for å bekjempe chaupadi og andre tradisjoner som er skadelige og svært nedverdigende for jenter og kvinner. Det er vår plikt som kristne å forkynne hele evangeliet, også der Jesu likestillingseksempel går på tvers av den lokale kulturen og kvinner ikke har de samme rettighetene som menn.

Den eneste grunnen til at kvinner i Norge i dag har det privilegium å mene at jobben i stor grad er gjort, er at det er kvinner som har gått foran, brutt lenker og banet vei. Nå er det vår tur til å gå foran, for å hjelpe kvinner i andre land å bryte sine lenker.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Line Konstali

8 innlegg  4 kommentarer

Så flott at du kaller deg feminist, Anne Birgitta :-)

Publisert rundt 3 år siden

Gratulerer med dagen! 

Kommentar #2

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Gratulerer med dagen

Publisert rundt 3 år siden

Vi er ikke i mål når det gjelder likeverd mellom barn og voksne, de med utfordringer og de utstøtte. Det gjenstår mye arbeid. Kvinner har brukt forskjellig uttrykk for å ta ansvar for fellesskapet, ikke minst i hjemmet, storfamilien og utsatte plasser i arbeidslivet. Den styrken bygger vi videre på. For 20 år siden  ble de fleste kvinner minstepensjonister, selv om de jobbet i helsevesenet eller andre kvinnedominerte yrker. Helsen var god for mange, og de levde lengre enn mannen, men de slet ofte med kroniske smerter i muskler og ledd etter et strevsomt liv. Kvinner er blitt raskere stigmatisert ved graviditet, ekteskap eller arbeidsliv. De har mistet jobben på grunn av, ikke på tross av. Arbeidsgivere mener at en mann som ikke har jobb ikke kan stelle hjemme. En kvinne som mister jobben kan det. De har liksom noe å falle tilbake på. Holdninger som fortsatt holder samfunnet nede, fordi det struper økonomien og bevegelsesfriheten den enkelte har rett til.

Kvinner går fra forholdet, hvis de har muligheten. Barnas dag, 17.mai er foreslått med tidlig shampanjefrokost. Hvor utdatert kan man bli? Hvem drikker sjampanje med barna på 17.mai?

Feminisme er kjærlighet, ikke egoisme og narsissisme. 

Kommentar #3

Daniel Krussand

30 innlegg  2002 kommentarer

Feminisme.

Publisert rundt 3 år siden

I mange land i verden trenger kvinner å få samme verdighet og verdi som menn.  Når en hustru er mannens eiendom og jenter ikke får skolegang eller kvinner ikke får gå ute alene - da må vi hjelpe dem til endring i disse landene. Men   kjønnskamp er et galt ord.  Opprør er også et galt ord.  Se hva opprøret i Tunis har ført til.  Guds barn gjør aldri opprør, det er ikke Guds metode.  I Norge er kamp om rettigheter lite fruktbar.   Menneskers verdighet kommer gjennom trygge og gode hjem, der mor og far faktisk elsker hverandre.  Feministene har ikke bidratt positivt på dette området synes jeg.  Ektefeller har felles økonomi, hvem som tjener mest betyr ikke mye.  Kvinner er så verdifulle som hustru og mor at penger blir en bisak.  Alt en mann tjener tilhører hans hustru.  Hvis ikke er han henne ikke verdig!  Samfunnet i våre dager er blitt kynisk, kaldt og umenneskelig.  Selv i Nordmisjonen er det tilfellet, likesom i mange kristne sammenhenger.  Hvorfor lever vi sammen på denne jorden?  Samler vi penger, eiendeler, opplevelser, eller er vårt mål å gå i de gjerninger Gud har lagt ferdige for å trå i skritt for skritt.  Tør du kjempe for rettigheter sammen med Jesus?  Eller er du hvetekornet som dør?

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
8 dager siden / 2956 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1859 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
5 dager siden / 1565 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
11 dager siden / 1058 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
6 dager siden / 1045 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
16 dager siden / 635 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere