Spaltist og kommentator i Vårt Land Erling Rimehaug

Tidligere redaktør i Vårt Land.

Finnes det fakta?

Mange mener Donald Trump er troverdig når han kaller tradisjonelle nyheter for «fake news». Vi journalister må ta noe av skylden.

Publisert: 25. feb 2017  /  962 visninger.


Denne trosbekjennelsen på vegne av journalistikken ble framsagt forrige uke av Bret Stephens i Wall Street Journal:
«Vi ærer den grunnleggende idéen i journalistikk: Overbevisningen om at fakta er fakta, og at de kan finnes gjennom fordomsfri og flittig undersøkelse, at sannhet er oppnåelig ved å legge fakta på fakta som når man konstruerer en katedral, og at sannheten ikke bare er den enkeltes oppfatning. Og vi ærer ansvaret for å skille sant fra falskt, noe som ikke minst er viktig når mektige mennesker insisterer på at usannhet er sant, og at det i utgangspunktet ikke finnes noe slikt som sannhet.»
I bekymringen over at den amerikanske presidenten har utnevnt pressen til folkefiende nummer én, er det mange journalister som liker og deler denne trosbekjennelsen. Den ble gitt i anledning en hyllest til kollegaen Daniel Pearl, som ble drept av islamister i Pakistan i 2002.
Men en slik bekjennelse til objektivitet har ikke vært noen ukontroversiell påstand de senere årene. Snarere har mange hevdet at objektivitet verken er mulig eller ønskelig.

«Fakta er hellige, meninger er frie». Denne såkalte liberale presseideologien sto særlig sterkt i USA på 50-tallet - og ble gjerne satt opp mot pressen i Sovjet, der kommunistpartiet bestemte hva som var fakta og avvikende meninger ikke kunne ytres.
Men var det nå så stor forskjell? De vestlige mediene støttet jo stort sett opp om makthavernes syn, noe som ble satt på spissen med Vietnamkrigen. Noen følte da at mediene på 50-tallet hadde lurt oss ved å underslå fakta som ikke passet i kampen mot kommunismen. Når så mediene begynte å beskrive krigens overgrep mot sivile og systematisk undertrykkelse i antikommunismens navn, mente mange andre at mediene var venstrevridde. Uansett ble man i tvil om mediene var så objektive som de hadde skapt inntrykk av.
På samme tid, altså 60-tallet, fremmet marxister som Herbert Marcuse en radikal kritikk også av mediene. Under dekning av påstått objektivitet var de med på å skape den falske bevissthet som makthaverne i vestlige samfunn ønsket. Disse tankene preget mange som var involvert i studentopprøret på 60-tallet, og dermed også en stor del av journaliststanden i slutten av forrige århundre. Journalistene skulle ikke late som de var objektive. De skulle tjene folket (om de var marxister) eller ta parti for de svake og undertrykte (om de var mer liberalt innstilt).

Så kom Watergate - der gravende journalister felte president Richard Nixon - og ble ledestjerner for en hel generasjon journalister. Det krevde skikkelig arbeid med kilder og kildekritikk. Journalistikken ble profesjonalisert. Men hele forutsetningen bak gravejournalistikk og kildekritikk er jo at det finnes en sannhet som lar seg avdekke.
Hvordan kan man hevde at det er en sannhet å avdekke dersom det ikke finnes noen objektiv sannhet? Hvordan kan mediene være objektive, når de beviselig tar stilling i samfunnsdebatten? Det er et sprik i journalistideologien som gjør at vi kan oppfattes som dobbeltmoralske.
Etter min mening henger dette sammen med at objektivitet er forvekslet med nøytralitet. Ingen journalist er nøytral, og heller ikke noen medier. Men det er likevel fullt mulig å strebe etter objektivitet.

En definisjon på objektivitet jeg lærte på historiefaget var at manglende objektivitet kunne påvises dersom en artikkel inneholder faktafeil, og disse faktafeilene tjener til å underbygge forfatternes anliggende.
Mange journalister forstår uavhengighet og objektivitet som at man ikke skal avsløre eget ståsted når det for eksempel gjelder livssyn eller politikk. Men det er altså det motsatte av å bidra til objektivitet, om vi skal holde oss til definisjonen ovenfor. Å være åpen om egne forutsetninger er et bidrag til å sikre objektivitet.
Noen forveksler objektivitet med balanse: At alle synspunkter skal få komme fram og gis like stor vekt. Men alle påstander er ikke like sanne, og kan ikke gis samme vekt. Objektivitet innebærer å sjekke fakta og prøve påstander for å forsøke å avgjøre hvilke som er sanne.

Donald Trump hevder at mediene bare fremmer sin egen venstreorienterte agenda ved å late som deres egne meninger er fakta. Det er det han kaller «fake news».
Når dette går hjem hos mange mennesker, kan det skyldes at vi har akseptert at det ikke finnes objektiv sannhet, og at alt bare er meninger og makt. At det finnes en objektiv sannhet betyr imidlertid ikke at noen av oss eier denne sannheten. Poenget er at vi tror det er mulig å søke den.
Så har vi jo også bidratt til å svekke vår troverdighet ved ikke å leve opp til idealene. Det er litt for lett å presentere som fakta det som stemmer med vår egen oppfatning, og la være å lete etter de fakta som ikke gjør det. Når folk opplever at vi er uærlige eller slomsete i vår omgang med fakta, mister vi troverdigheten.
Det betyr ikke at det er idealene det er noe galt med. Tvert om: Det er nå vi virkelig trenger de klassiske idealene om at medienes oppgave er å bidra til fakta og sannhet.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Ja, men ikke i journalistikken

Publisert over 2 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Hvordan kan man hevde at det er en sannhet å avdekke dersom det ikke finnes noen objektiv sannhet? Hvordan kan mediene være objektive, når de beviselig tar stilling i samfunnsdebatten? Det er et sprik i journalistideologien som gjør at vi kan oppfattes som dobbeltmoralske.

Om det finnes fakta? Det er et faktum at norske journalister blir rødere. Det er også et faktum at det de skriver farges av deres politiske syn. Forteller de da fakta? Det de skriver og sier er ikke nødvendigvis løgn, men når de velger hvilke fakta som er viktige og hvilke ikke, hvilke fakta publikum ikke trenger å vite noe om, så kan man vel ikke kalle historien for sann.

Selvsagtgjøres det et og annet godt gravearbeid innimellom, men når pressen samtidig hyler om presse- og ytringsfrihet blir jeg kvalm. Det de vil ha er frihet til å ytre hva som helst om hvem som helst uten å måtte stå til ansvar, og uten å gi offeret samme ytringsfrihet.

(Virker ikke lenkefunksjonen?)

http://journalisten.no/2016/05/journalistene-blir-rodere

7 liker  
Kommentar #2

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Kutt ut sosiale medier

Publisert over 2 år siden

Pressen har blitt slaver av sosiale medier og fremstår mer og mer som klikkprostituerte med våte drømmer om lik på fjesboken. Når man klipper og limer inn skjermdump fra kvitresamfunnet og mener det er journalistikk har man gått over til dumskap og fortjener ikke å bli lest.

Dog har noen sagt at man må være der folk er og det er på sosiale medier. Men har de som hevder dette forsøkt seg uten. Har sosiale medier egentlig den effekten på menneskers liv som det blir hevdet at den har. 

4 liker  
Kommentar #3

Astrid Espelid

0 innlegg  16 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Et faktum at journalister blir rødere? Kan du bevise det? Dette er undersøkt mange gonger, og kvar gong syner det seg at journalistane ligg slik omtrent midt på i politisk syn. Men det kjem sjølvsagt an på kvar du tek opplysningane frå. Les du Klassekampen, er det ikkje rart om du beskuldar journalistane for å vera raude. Osv, etter kva medie du les.

Eg håpar at denne merkverdige kampen til Trump likevel kan ha ei god virkning; at journalistane blir flinkare til å ta seg tid til å undersøke sakene dei skriv om, slik at det blir sannare det dei skriv. Hurtigjournalistikk for å få ein nyhet fyrst ut har ein hang til å gå ut over både språkleg kvalitet og sanning.

Siste setning i artikkelen gjev håp. Ser frå fleire land no, at journalistane skriv om at deira våpen er å bli endå betre, og skrive endå sannare enn før. Det er bra!

1 liker  
Kommentar #4

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Kvotering

Publisert over 2 år siden
Svein Skjei. Gå til den siterte teksten.
Om det finnes fakta? Det er et faktum at norske journalister blir rødere. Det er også et faktum at det de skriver farges

Kanskje vi skulle innført kvotering i journalistutdanningen og i arbeidslivet? 

Minst 40% (eller mer?) av journalistene skal være høyrevridde, eller i det minste "ikke-PK". Noe lignende er allerede foreslått innen stand up komedie.

La oss opprette et statlig kontrollorgan som sørger for at direktivet håndheves. Jeg lukter tusenvis av nye arbeidsplasser. 

La oss innføre nye direktiver med tilhørende supperåd i den individuelle frihetens navn.

La oss innføre den virkelig frie presse slik Trump ivrer for.


2 liker  
Kommentar #5

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Astrid Espelid. Gå til den siterte teksten.
Et faktum at journalister blir rødere? Kan du bevise det? Dette er undersøkt mange gonger, og kvar gong syner det seg at journalistane ligg slik omtrent midt på i politisk syn

Har du lest noen undersøkleser om hvordan den politiske stemningen er i NRK? 

8 liker  
Kommentar #6

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Astrid Espelid. Gå til den siterte teksten.
Et faktum at journalister blir rødere? Kan du bevise det? Dette er undersøkt mange gonger, og kvar gong syner det seg at journalistane ligg slik omtrent midt på i politisk syn. Men det kjem sjølvsagt an på kvar du tek opplysningane frå.

Kikk på linken som jeg ga under kommentaren min:

http://journalisten.no/2016/05/journalistene-blir-rodere

5 liker  
Kommentar #7

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Kanskje vi skulle innført kvotering i journalistutdanningen og i arbeidslivet? 

Støttes fullt. Kanskje vi kunne gjort det samme for Stortinget og Regjeringen?

3 liker  
Kommentar #8

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hvorfor ikke?

Publisert over 2 år siden
Svein Skjei. Gå til den siterte teksten.
Støttes fullt. Kanskje vi kunne gjort det samme for Stortinget og Regjeringen?

Det er en ypperlig måte å kvitte seg med venstrevridde på. Dette ble gjennomført med stor, dog bare midlertidig, suksess i 1933.

2 liker  
Kommentar #9

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det er en ypperlig måte å kvitte seg med venstrevridde på

Jeg tenkte ikke akkurat at noen skulle kvittes med, men heller i retning av en Platon'sk stat hvor ekspertene styrer. Det er jo i skuddet i pressen også for tiden; "ekspert hevder ditt og ekspert sier datt ..osv". Ved å kvotere 50/50 fra de forskjellige standpunktene ville det i tillegg bli vanskelig å fatte vedtak, noe som opplagt ville vært en fordel.

3 liker  
Kommentar #10

Pål Georg Nyhagen

192 innlegg  1811 kommentarer

Tillit er ikke noe dere journalister og mediehus kan kreve: Dere gjør dere fortjent til den.

Publisert over 2 år siden

Norke journalister er tydelig nok et flokkdyr; det er lite som gir mer tunnelsyn enn muligheten for å ramme politikere, kjendiser og maktmennesker. Eller om man kan finne et offer. Videre er samholdet og den interne lojaliteten blant norske journalister mer enn beryktet. Støtte til en kollega i dag, er nemlig samtidig investering i sårt tiltrengt tilbakestøtte fra samme kollega i morgen. "I scratch your back; you scratch mine". At det mennesket som tar på seg journalistrollen allerede er et deltagende politisk og engasjert vesen i samfunnspolitikken er vel en banal selvfølgelighet - i hvert for alle andre enn journalistene?  I Norge, så er faktisk flertallet av journalister hjemmehørende på politisk venstreside. Ref.

1. Fagpressenytt

2. Journalisten.no

-og en kommentar fra Jan Petter Sissener. kan vel leses.

Man har lenge registert at FrP har møtt en langt mer kritisk og pågående oppfølging av norske journalister enn det SV ble gjenstand for da de satt i regjeringen. Nå kan man jo som mediebruker tenke at det er da også helt på sin plass. Og det gjør ingen ting. Mediebrukeren behøver nemlig ikke gi slipp på sitt politske engasjement, samt ditto sym- og amntipatier i møtet av samfunnsfenomenene.  Men dette personlige og subjektivt bundne bør dog ikke journalisten gi for meget etter for.

Selvsagt må journalisten velge. Sortere og velge hva som anses som vesentlig for saksforholdene eller ikke. Men nå er det selvsagt sjeldent slik at hva som så skal få passere som saksforhold allerede er entydig gitt og objektivt tilgjengelig. Man kan ikke komme unna en tyope subjektivitet; men det betyr like vel IKKE at det så med matematisk insekvens gis en form av klar tendens. Man kan nemlig være bevisst dette virkende elementet. Dette er faktisk en utfordrende faktor som preger en rekke yrkesgrupper., og som vi alle merker tilstedeværelsen av. Det er dog ikke verre for journalisten. Men her ser det ut til at de mener seg å være unntak? 

Den tendensiøse utvelgelsen har nemlig sine røtter i en allerede etablert antipati eller sympati som den selektive journalisten er preget av. Det er faktisk slik at det er mennesket - som bærer journalistrollen - som velger: Rollen har ikke valgt og tatt kontroll over mennesket, selv om den binder betinget. Det er nettopp den enkelte som i frihet velger qua journalist. Utvelgelsen som gjøres kan så langt på vei være en funksjon av det politiske narrativet som journalisten synpatiserer med og kjenner seg hjemme i. Om noe allerede er vedtatt som sant, så er det selvsasgt slik at faktorer som bekrefter dette også prioriteres.

Man kan f.eks. se det tydelig hva gjelder journalstenes forhold til den tragiske Palestina-Israelkonflikten, eller visse politikere i utlandet som fra dag 1 er defiinert som ytterliggående.  Og ikke minst hva gjelder Sylvi Listhaug. De gangene hun gjennomfører den politikken som stortinget har vedtatt, så rammes hun direkte personlig og til tider direkte grovt av journalister og mediehus flest. Man ser det samme når det gjelder andre som er satt på det politisk korrekte Norges index: Det er tydelig nok her fritt frem og legitimt å gjøre situasjonsbestemte  unntak fra de journalistfaglige etiske retningslinjer og prinsipper. Når det gjelder medmennesker som har fått plassert norsk samfunnsjournalistikks "gule jødestjerne" på sine jakker, så venter en heller ublid skjebne - mildt sagt: Er man av journalistmakten m.a.o. definert som utenfor, så har man mistet sine medmenneskelige rettigheter og er så og si fritt vilt. Man ser f.eks. at Hege Storhaug, Jan Hanvold, Trude Drevland og visse andre ble gitt eller gis en helt annen behandling enn de fleste andre. Og flere av oss husker vel politikeren Tore Tønnes tragiske skjebne  etter heksejakten fra mediene. 

Man merker forøvrig selv, som mediebruker, hvor lett det er å bli smittet av en type mental gruppelynsjing som oppstår etter at medier har kjørt sine kampanjer. Nettopp fordi mediene spiller på våre egne verdireferanser, sym-- og antipatier. Man kan lett bli en stilltiende og legitimerende part fordi man selv blir revet med av tunnelsynets berusende krefter der det fosses frem i det godes og rettferdighetens navn. Heller ikke jeg er nødvendigvis spesielt begeistret for den ene eller andre. Men dette innlegget er altså vinklet annerledes, enn at jeg kaster meg ut på den isen som curlingjurnalistikken produserer.

Dessverre er det slik at man som mediebruker lett ser at tendensiøs journalistikk preger diverse saker. Journalisten kan naturligvis riktig nok velge tilgjengelige fakta; men legger hovedvekten på de som bekrefter det narrativet en allerede har dannet seg. Når så de fleste kolleger implisitt som eksplisitt bekrefter det hele, blir det jo desto mer vanskelig å velge annerledes?  Og man utelater desto verre andre data som ville justere bildet. Tidspress, jag og eventuell bekynring for abeidsplassens personalprioriteringer gjør så sitt til at man heller hyler med ulvene. 

Journlistene skyver ofte mediebrukerne foran seg: Vi har nemlig dette intense informasjonsbehovet som de iherdige journalistene så vennlig og strevende hjelper oss med å få tilfredsstilt fra dag til dag, time til time -  nemlig, Og i konkurransen med andre medier, så er det visst langt mer viktig å få registrert antall lesere enn å presentere hva som egentlig er saksforholdene. Er de ikke "juicy" nok, så er det ikke noe problem å finne data og vinklinger som kan skape det slik. 

Men jeg vet ikke hvor ofte jeg sukker daglig over alle de tåpeligheter, ensidigheter og mediekampanjer som jeg får servert daglig. Noe på vei handler det mer om et pågående daglig selvforsvar qua mediebruker: Man må sortere, være kritisk og så og si sortere i visse mediers saksvinklinger og stri for å finne hva som egentlig ligger bak og under der man har interesse. Mediebrukeren må altså ta på seg journalistrollen selv: Nettopp fordi journalstene  faktisk ikke sjeldent er aktiv del av de problemstillinger og saksforhiold de mener å rapportere fra. Med den taktmarsjerende journalistflokken som filter mellom oss og sakforholdene blir det  en desto verre oppgave for mediebrukeren.

Men vi som har vært og er i andre samfunnsposisjoner vet at subjektiviteten faktisk KAN holdes i sjakk av en menneskelig og faglig integritet som som viser seg i en redelig vilje til å gi et balansert og sant bilde av saksforholdene. Det har med troverdighet og samfunnsansvar å gjøre. Om tillit. 

Mister dere først den, så har dere forådt både journalistfaget og oss mediebrukere., KUN når de faglige og etiske prinsipper forstå som konkret forpliktende for det enkelte mediehus og for den enkelte journalist, kan dette bli mer enn en innholdsløse og fattige fanfarer man lar gyldent lyde i selvhyllende og patetiske journalistsamlinger.

14 liker  
Kommentar #11

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Man har lenge registert at FrP har møtt en langt mer kritisk og pågående oppfølging av norske journalister enn det SV ble gjenstand for da de satt i regjeringen. 

Det vi tydeligst kan registrere er forskjellen på hvordan partier i regjeringsposisjon, reagerer på kritikk fra mediene.

1 liker  
Kommentar #12

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Finnes det fakta?

Mange mener Donald Trump er troverdig når han kaller tradisjonelle nyheter for «fake news». Vi journalister må ta noe av skylden.

Finnes det fakta?

Mange mener Donald Trump er troverdig når han kaller tradisjonelle nyheter for «fake news». Vi journalister må ta noe av skylden.

Vist finnes det sann nyheter men det er bare det at all sann nyheter samsvarer med Guds Nedskrevne Ord for alltid er alt som er vært å nevne nedskrevet i Guds Ord. Og ut av hva er nedskrevet i Guds Ord sender Gud profeter som er utrustet med spesielle gaver til å lede og advare folk og nasjoner. For å kunne forstå bibelen  og det som hender og skal skje i verden må en være født av Ånd og vann er du ikke det vil du ikke forstå Bibelen Guds Ord og en vrir og vender på Ordet slik det passer dem best, derfor er nyhetene og verden havnet der den er nå.

Kommentar #13

Pål Georg Nyhagen

192 innlegg  1811 kommentarer

Herstad

Publisert over 2 år siden

Ja. Men det er altså ikke de enkelte reaksionene for den som utsettes for en viss type journalistikk som jeg tar opp. Dette du her tar opp er en avsporing; og har vel videre sine røtter i dine egne politiske sym- og antipatier? 

På den annen side, så  KAN sterke reaksjoner en og annen gang faktisk bety at journalistikken har blitt benyttet som et legitimerende virkemiddel for å ramme personlig. Sterke reaksjoner kan selvsagt også være berettigede: Uansett politisk farve på vedkommende. I tlfelle dette skjer, så er det nettopp dette ikke helt uvanlige journaliistfenomenet jeg forsøker å ta opp i innlegget ovenfor. Som jeg nevner, så oppstår journalistikkens tunnelsyn nettopp der de sanser et offer. Men den opprettholdes desto verre også der hvor andre blir ofre for samme journalisters virksomheter.

Journalistene er visst langt mer oppmerksomme på der andre tråkker i salaten og skaper ofre. Men: Der journalistene selv solid tramper i en salat og skaper ofre,... der unnskyldes og bagatelliseres det over en lav sko i etterkant. 

Og til slutt: Den som gjentatte ganger får harde spark i mellomgulvet og i skrittet reagere nok desto sterkere enn den som "bare" blir trukket på tærne.

6 liker  
Kommentar #14

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Finnes det fakta?

Mange mener Donald Trump er troverdig når han kaller tradisjonelle nyheter for «fake news». Vi journalister må ta noe av skylden.

Finnes det fakta?

Mange mener Donald Trump er troverdig når han kaller tradisjonelle nyheter for «fake news». Vi journalister må ta noe av skylden.

Vist finnes det sann nyheter men det er bare det at all sann nyheter samsvarer med Guds Nedskrevne Ord for alltid er alt som er vært å nevne nedskrevet i Guds Ord. Og ut av hva er nedskrevet i Guds Ord sender Gud profeter som er utrustet med spesielle gaver til å lede og advare folk og nasjoner. For å kunne forstå bibelen  og det som hender og skal skje i verden må en være født av Ånd og vann er du ikke det vil du ikke forstå Bibelen Guds Ord og en vrir og vender på Ordet slik det passer dem best, derfor er nyhetene og verden havnet der den er nå.

Kommentar #15

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
På den annen side, så  KAN sterke reaksjoner en og annen gang faktisk bety at journalistikken har blitt benyttet som et legitimerende virkemiddel for å ramme personlig. Sterke reaksjoner kan selvsagt også være berettigede: Uansett politisk farve på vedkommende. I tlfelle dette skjer, så er det nettopp dette ikke helt uvanlige journaliistfenomenet jeg forsøker å ta opp i innlegget ovenfor. Som jeg nevner, så oppstår journalistikkens tunnelsyn nettopp der de sanser et offer. Men den opprettholdes desto verre også der hvor andre blir ofre for samme journalisters virksomheter.

Jeg er ikke uenig i disse refleksjonene og kommenterte derfor ikke den delen av din kommentar.

Kommentar #16

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Dette du her tar opp er en avsporing

Dette kan da ikke være en avsporing med mindre sitatet fra din egen kommentar, var en avsporing?

Kommentar #17

Pål Georg Nyhagen

192 innlegg  1811 kommentarer

Klippe klippe igjen fra Herstad

Publisert over 2 år siden

Er det da så vansklig å erkjenne at du tar feil? Det gjør da absolutt ingen ting om du gjør dette en og annen gang. Det gjør deg like menneskelig som alle oss andre. Vi tar feil underveis. Alle. Du er et like godt og klokt menneske for dét, Herstad. 

Forskjellen på hvordan partier i regjeringsposisjon reagerer på kritikk fra mediene er altså noe helt annet. enn det jeg tar opp.

8 liker  
Kommentar #18

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Forskjellen på hvordan partier i regjeringsposisjon reagerer på kritikk fra mediene er altså noe helt annet. enn det jeg tar opp.

Det synes jeg altså ikke. Dagens Trump ser faktisk ut til å ha gått i skole hos Carl I. Hagen og følger den 30 år gamle tradisjonen om å avvise all kritikk som et resultat av medienes ideologiske krig mot partiet. Dette fenomenet kan vi se praktisert hver eneste gang mediene omtaler saker hvor søkelyset settes på partiet. Det samstemte protestropet som bygges opp i slike tilfeller, kan lett bygge opp under den vrangforestillingen som partiets strateger ønsker skal dominere. Det skal ikke være enkelt å kritisere partiet da enhver slik kritikk blir fremstilt som et ytterligere bevis på at denne vrangforestillingen er korrekt. Den samme strategien ser vi nå anvendt fra det hvite hus. Jeg sier ikke at andre norske partier, aldri anvender denne strategien, men den er åpenbart mest rendyrket fra Fremskrittspartiet i dagens Norge. Å "innta offerrollen" er blitt termen som beskriver denne strategien.

1 liker  
Kommentar #19

Carl Wilhelm Leo

14 innlegg  932 kommentarer

Å være der folk er.

Publisert over 2 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Dog har noen sagt at man må være der folk er og det er på sosiale medier. Men har de som hevder dette forsøkt seg uten. Har sosiale medier egentlig den effekten på menneskers liv som det blir hevdet at den har.

Godt observert.

Medias nettsteder har gjort det stikk motsatte , de har fjernet,eller kraftig begrenset,   kundenes/lesernes/befolkningens muligheter til å delta i meningsutveksling på sine egne nettsteder. Og dermed henvist mengder av de som liker å kommentere og skrive om diverse tema til sosiale medier - i et vidt begrep - hvor man i enkelte tilfelle kan havne i diskusjon med signaturen "Murdermeister" og andre lokale åndsgiganter.

En gang skrev man på lederplass i "The New Yorker" ( dengang med 2 trykkfeil i året) at leserinnleggene var  tidsskriftets største ressurs. Og ut fra hva jeg selv leste i "New Yorker"var dette helt korrekt. Mengder av variert godt stoff og inspirasjon. 

Aftenposten hadde en identitet i sin "Debattcentralen" med tusenvis av deltakere på minst 20 tema fra rene hobbysysler til politikk ute og hjemme , kongehuset hadde egen spalte hvor man diskuterte hatter og kjoler osv. Altså opparbeidet  en "imagepakke" som andre firma må kjøpe seg for millionbeløp.

Aftenposten tok beslutningen å kaste hele denne verdien fra seg, stenge det hele , åpnet for adgang til å kommentere enkelte artikler , hvor kommentarfeltet ble stengt når aktiviteten tok seg opp - i dag har de rett og slett overført kommentarene til Facebook.

Neste skritt  var å systematisk utestenge enkelte meningsytrtinger fra å komme på trykk i Aftenposten , til og med å kunne svare på artikler. (Kan dokumenteres ganske grundig - gjerne med de artiklene som ble avvist)

En eldre mann , akademiker til fingerspissene, var rasende etter å ha fått flere av sine innsendte refusert og returnert fra Aftenposten.

Videre har vi ABC nyheter på nett , som først hadde en veldig god debattside , innskrenket til å kommentere på artikler , og i dag er det så få artikler som er mulig å kommentere at det blir sjelden man er innom ABC.

Vårt Land har en utmerket debattside , de har fått en pris for denne , og det er mulig det kan ha forekommet strykninger som ikke burde funnet sted. Jeg kjenner uansett ikke detaljene i noen av tilfellene.

Men i den store sammenheng holder fortsatt Vårt Land stand som en av det frie ords siste bastioner blant  riksavisene her i landet. Og det kan vise seg å være et riktig valg.

Det må være et nederlag dersom befolkningen i Norge som betaler en vanvittig høy lisens til NRK med tre TV-kanaler og omfattende nettside pluss pressestøtte til en mengde aviser , men må være envist til utenlandske nettsteder for å kunne drive fri meningsutveksling ? Her er det noe som ikke rimer.

Dersom man formidler dokumenterte  fakta så skulle det ikke være noe i veien for at fakta kan kommenteres ? Formidler man politisk fanatisme , så er muligens en kortsiktig løsning å kneble meninger ?

En artikkel om hvorfor "Popular Science" kutter muligheten til kommentarer artiklene , kompetente  innsendere plukker på svakt dokumentert   innhold- løsning fjern alle innsenderne og behold det vedtatte innholdet- og ha rollen som portvoktere.  

http://www.dailytech.com/PopSci+Kills+Comments+Blames+Criticism+of+Global+Warming+Evolution/article33437.htm

Vi leser med forbauselse at det forskes på en "vaksine" som ifølge diagnosen skal virke beskyttende  mot "fake news" som er i strid med FN`s Klimapanels teori. Hvorvidt denne mirakelmedisin virker mot andre tema eller har uheldige bivirkninger er foreløpig uklart :

https://phys.org/news/2017-01-psychological-vaccine-immunize-fake-news.html

Vitenskapen har kommet langt , De !      

6 liker  
Kommentar #20

Pål Georg Nyhagen

192 innlegg  1811 kommentarer

Herstad igjen

Publisert over 2 år siden

Reaksjonene fra Donald Trump representerer ingen andre enn ham selv. Han er i ordets skarpeste betydning et solid unntak. Selv FOX news, av alle, har tydelig kritikk av Trump. Å generalisere fra dette blir feil. Han har ingen overføringsverdi. 

Det er altså ingen samstemthet. Om to klager på et fenomen, kan den ene ha feil og den andre rett. "Guilt by association" er m.a.o. manipulering.

7 liker  
Kommentar #21

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.

Å generalisere fra dette blir feil. Han har ingen overføringsverdi. 

Det er altså ingen samstemthet. Om to klager på et fenomen, kan den ene ha feil og den andre rett. "Guilt by association" er m.a.o. manipulering.

Jeg er usikker på om jeg skjønte denne kommentaren? Jeg skriver verken om "overføringsverdi" eller noen intendert "guilt by Association". Jeg beskriver likhetspunkter i måten kritikk fra mediene behandles. 

Om det finnes andre likhetspunkter mellom Trump og Fremskrittspartiet, kan vi eventuelt komme tilbake til i en annen tråd?

Kommentar #22

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Æres den som æres bør

Publisert over 2 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Dagens Trump ser faktisk ut til å ha gått i skole hos Carl I. Hagen og følger den 30 år gamle tradisjonen om å avvise all kritikk som et resultat av medienes ideologiske krig mot partiet

Her levner du nok litt for mye av æren til Carl I. Hagen. Æren for ideene bak Steve Bannon sin "sannhetsformidling", slik den kommer til uttrykk gjennom Trumpen som papegøye, tilfaller nok først og fremst Joseph Goebbels. 

1 liker  
Kommentar #23

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Her levner du nok litt for mye av æren til Carl I. Hagen. Æren for ideene bak Steve Bannon sin "sannhetsformidling", slik den kommer til uttrykk gjennom Trumpen som papegøye, tilfaller nok først og fremst Joseph Goebbels. 

Ja, jeg tror jo ikke heller at Bannon hadde sittet på skolebenken hos Carl I. Hagen :-)

Men en liten distraksjon dukket opp i mitt hode. Hvem var det egentlig Hagen deltok på kurs sammen med i USA for noen år siden som resulterte i det famøse lydbåndopptaket som demonstrerte Hagen i aksjon som forkjemper for legalisering av hasj? Det som seinere viste seg å være en øvelse i agitasjon?

1 liker  
Kommentar #24

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Syria

Publisert over 2 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Uansett ble man i tvil om mediene var så objektive som de hadde skapt inntrykk av

Litt interessant å lese dagens VG. VG har vært inne i øst-Aleppo.  "Alt var bare løgner" er overskriften. Innbyggerne ønsker regjeringen velkommen. Ikke bare al-Nusra men også den s.k. Frie Syriske Hæren betegnes som terrorister. Meldingen innbyggerne har til regjeringshæren og Russland er, hvorfor ventet dere så lenge?

3 liker  
Kommentar #25

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Et fremragende innlegg av Rimehaug!

Publisert over 2 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Så har vi jo også bidratt til å svekke vår troverdighet ved ikke å leve opp til idealene. Det er litt for lett å presentere som fakta det som stemmer med vår egen oppfatning, og la være å lete etter de fakta som ikke gjør det. Når folk opplever at vi er uærlige eller slomsete i vår omgang med fakta, mister vi troverdigheten.

En journalist sitt politiske ståsted farger både synsvinkel og resultatet av journalistarbeidet - det skinner igjennom uansett. Journal"ismen" er meningsdannende med et formål og vi lesere ser det så tydelig at det nytter ikke å vri seg unna ved å påstå seg selv å være nøytrale. Den meningsdannende journalistikk er gjennomgående venstredreiet og definerer på en måte hva Politisk Korrekthet egentlig er.

Seg i mellom er journaliststanden en egen klasse som representerer sin egen form for populisme innad. Det er ikke lett å tre ut av rekken for å være politisk ukorrekt.

Så til fakta i form av sannhet, ja sannhet og objektivitet finnes, men hverken sannhet eller objektivitet er kvantitative verdier - jeg mener, flertallet har ikke retten til å ha rett. Sannhet og objektivitet er kvaliteter uavhengig hvem som kommer med den/dem. Så før man skriver burde man finne ut hva som er sant og objektivt, men hvem i all verden skal være sensor? Hvor er den sannheten man må forholde seg til for å være korrekt? Å nærme seg det idealet kan bare skje om man i det minste amputerer PK og sitter igjen med K.

M.a.o - en journalist skulle ikke ha lov til å danne seg meninger basert på politisk farge. Fakta kan bare belyses om man er fullstendig meningsløs og dermed brutalt saklig. Jeg oppfatter journaliststanden som idealistiske personer som ønsker å bidra til et bedre samfunn, ergo inhabile og konfliktskapende.

3 liker  
Kommentar #26

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Svein Skjei. Gå til den siterte teksten.
Ikke bare al-Nusra men også den s.k. Frie Syriske Hæren betegnes som terrorister

Begrepet "terrorist" har stort sett mistet sitt opprinnelige innhold og bør leses som noe a la "våre stridende motstandere som vi ikke liker".

Al Nusra er en syrisk opprørs- og geriljaorganisasjon som er tilknyttet al Qaida.

Den såkalte "frie syriske hæren" består av leiesoldater som er finansiert, bevæpnet og opplært av Saudi-Arabia, Quatar, Kuwait og USA for å styrte Syrias lovlig valgte regjering. (Erna Solberg sitt regime har visstnok også bidratt med å la norske spesialstyrker stå for noe trening, under offisielt påskudd om at de angivelig "skal bekjempe IS").

1 liker  
Kommentar #27

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Anderledeslandet

Publisert over 2 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Donald Trump hevder at mediene bare fremmer sin egen venstreorienterte agenda ved å late som deres egne meninger er fakta. Det er det han kaller «fake news».
Når dette går hjem hos mange mennesker, kan det skyldes at vi har akseptert at det ikke finnes objektiv sannhet, og at alt bare er meninger og makt. At det finnes en objektiv sannhet betyr imidlertid ikke at noen av oss eier denne sannheten. Poenget er at vi tror det er mulig å søke den.
Så har vi jo også bidratt til å svekke vår troverdighet ved ikke å leve opp til idealene. Det er litt for lett å presentere som fakta det som stemmer med vår egen oppfatning, og la være å lete etter de fakta som ikke gjør det. Når folk opplever at vi er uærlige eller slomsete i vår omgang med fakta, mister vi troverdigheten.

Endelig en edruelig kommentar på tema Trump og fake news. 

Og en erkjennelse av at Trump har noen poenger som ikke er fake.

Og at Trumps poenger er forankret dypt i den amerikanske folkesjelen. Og sannsynligvis også i den norske.

Trump er mer uspiselig i Norge enn i USA, fordi Trumps framtoning passer ikke inn i den skandinaviske modellen, - den egalitære. Sjefer av Trumps type finnes det ikke mange av i Norge. Mens amerikanerne forventer at sjefer skal opptre på den måten. Ta ansvar. Ta avgjørelser. Kommandere. Få ting gjort. I Skandinavia, og særlig i Norge, forventes det at slikt foregår på alle plan, helt ned på gulvet.

Derfor behøver ikke norske arbeidstagere at sjefen er til stede for at jobben skal bli gjort. Derfor er norske arbeidstagere verdens mest produktive og forsvarer på den måten sin høye lønn.

Så når vi gjør våre analyser av tingenes tilstand, må vi prøve å skrelle av de kulturelle forskjellene. Det som først og fremst betyr noe i forhold til politisk suksess, er i hvilken grad Trump svarer på forventninger og behov i det amerikanske samfunnet. 

Selvfølgelig skal vi kritisere Trump, om det er det vi føler behov for. Men med hans solide posisjon på høyresiden i USA, vil kritikk fra oss europeiske "kommunister" bare styrke hans posisjon.

Og så får våre ansvarlige samfunnsaktører ta lærdom av både Brexit og Trump, om mulig. Sannsynligvis er det ikke mulig, - politiske og ideologiske omvendelser ser man ikke så ofte.

På den annen side, - Norge er anderledes-landet. Vi står for eksempel utenfor EU. Vi har allerede i flere tiår huset Framskrittspartiet som til dels har satt sitt preg på norsk politikk. Det skal kanskje ikke så store justeringer til for at vi skal unngå de store politiske jordskjelvene?

5 liker  
Kommentar #28

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Vi har allerede i flere tiår huset Framskrittspartiet som til dels har satt sitt preg på norsk politikk. Det skal kanskje ikke så store justeringer til for at vi skal unngå de store politiske jordskjelvene?

Hvilke forbindelser/likheter ser du mellom "trumpismen" (som enkelte i USA har begynt å kalle Trumpen sin form for politikk) og det norske Fremskrittsparetiet?

Og hva sikter du til når du skriver "de store politiske jordskjelvene"?

1 liker  
Kommentar #29

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Hvilke forbindelser/likheter ser du mellom "trumpismen" (som enkelte i USA har begynt å kalle Trumpen sin form for politikk) og det norske Fremskrittsparetiet?

Og hva sikter du til når du skriver "de store politiske jordskjelvene"?

Mine forslag:

- "Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter og offentlige avgifter". Slik Framskrittspartiet opprinnelig  presenterte seg. 

- ARK. Arbeiderpartiets Rikskringkasting. Slik Framskrittspartiet i mange år omtalte NRK. Altså en mediakritikk som ligner på Trumps.

- Innvandrerskepsis.

- Sterk satsing på infrastruktur. Etc.

Det sier vel det meste?

Brexit og valget av Trump er store politiske jordskjelv. I dag er FrP i regjeringsposisjon. Vi er allerede i ferd med å gjennomføre mange av Trumps politiske programposter.

5 liker  
Kommentar #30

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Vil Fremskrittspartiet si opp klimaavtalen fra Paris, reise mur langs svenskegrensen, og gjennomføre atomvåpenopprustning også?

Ja, det skulle ikke forundre meg, men i så fall kan det vel kanskje oppstå kinkige forhandlingssituasjoner med Venstre og Krf?

 

Kommentar #31

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Vil Fremskrittspartiet si opp klimaavtalen fra Paris, reise mur langs svenskegrensen, og gjennomføre atomvåpenopprustning også?

Ja, det skulle ikke forundre meg, men i så fall kan det vel kanskje oppstå kinkige forhandlingssituasjoner med Venstre og Krf?

FrP uttrykker til tider sterk klimaskepsis. Jeg antar de går så langt som velgergrunnlaget tillater.

Hadde Norge hatt samme situasjon på grensen mot Sverige som USA har mot Mexico, så kan du regne med at tiltakene hadde vært drastiske.

Atomvåpen: Norge ligger under den amerikanske atomvåpenparaplyen mot at vi fórer USA med all den etterretning de ønsker. Såvidt jeg vet er ikke dette særlig omstridt i Norge.

3 liker  
Kommentar #32

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Den såkalte "frie syriske hæren" består av leiesoldater som er finansiert, bevæpnet og opplært av Saudi-Arabia, Quatar, Kuwait og USA for å styrte Syrias lovlig valgte regjering. (Erna Solberg sitt regime har visstnok også bidratt med å la norske spesialstyrker stå for noe trening, under offisielt påskudd om at de angivelig "skal bekjempe IS").

Det er vel liten tvil om at Assad er en massemorder (eller er det?), men det er litt rart å se det bildet som nå synes å dukke fram. Det er vel ikke helt likt det som Falkenberg Mikkelsen og andre av disse korrespondentene våre har tegnet for oss?

2 liker  
Kommentar #33

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Svein Skjei. Gå til den siterte teksten.
Det er vel liten tvil om at Assad er en massemorder (eller er det?), men det er litt rart å se det bildet som nå synes å dukke fram. Det er vel ikke helt likt det som Falkenberg Mikkelsen og andre av disse korrespondentene våre har tegnet for oss?

Visstnok er det VG og TV2 som har stått bak å sende de aller første, norske journalistene inn i Øst-Aleppo, hvor de har snakket med folk, nå etter at leiesoldatene til oljediktaturene (Saudi-Arabia, Quatar, Kuweit) og USA er jaget ut. 

Blant leiesoldatene (vestlig vulgærpropaganda har omtalt dem som "opprørerne" eller "opposisjonen") som har herjet i Syria, er det mest al-Quaida-tilknyttede, salafistiske jihaddister fra al-Nusra-fronten som har hersket i Øst-Aleppo. Folk i byen priser seg lykkelige over å ha blitt kvitt dem.

Det er ingen hemmelighet at norsk presse svært ofte opptrer som videreformidler og talerør for amerikansk propaganda. Tradisjonen ble skapt og rendyrket gjennom hele 40 år under Den kalde krigen, og den sitter nok fremdeles godt fast i krokene i mediehusene (særlig Aftenposten utmerker seg i så måte). Demoniseringen av Assad i pressen vår har sin bakgrunn i dette forholdet. 

Det går en rød tråd gjennom utviklingen når det gjelder fenomenet:

Osama bin Laden var "vestens" frontkjemper og gromgutt den gangen man pushet våpen på Mujahedin som kunne skyte ned sovjetiske krigshelikoptere i Afghanistan. Da bin Ladens organisasjon senere begynte å angripe amerikanske mål i Nordafrika og Midtøsten, måtte propagandapressen omgående besørge karakterskifte av ham, fra "helt" til "djevel".

USA har vært i kontinuerlig konflikt med Iran siden Khomeinis revolusjon i landet. Saddam Hussein i Irak var en av "vestens gromgutter" så lenge han drev storkrigen sin mot Iran. Britene hadde under slutten av koloniperioden sørget for å dele av Iraks mest oljerike provins, og opprettet et eget sheikdømme der, kalt "Kuwait", for å sikre fremtidig oljetilførsel til "vesten". Da Saddam viste seg å være så egenrådig og freidig at han igjen innlemmet "Kuwait-provinsen" i riket, så måtte Bush sr. angripe Irak, og den vestlige propagandapressen måtte tilsvarende djevle-forklare Saddam.

Tilsvarende metode har vært anvendt på Assad, og det har hatt gjennomslagskraft i opinionen. Forholdet gjenspeiles når du, som de fleste andre (men riktignok under tvil),  utpeker Assad til "massemorder".

I en gammel manns ører lyder gjenklangen fra hine hårde dage da Vietcong og Ho Chi Min var "kommunistiske massemordere", og USA kjempet heroisk på vegne av "heltene"...(altså Quisling-styret i Saigon).

Det artige er at representanter for den frie og uavhengige pressen i USA gjennom hele perioden fra Vietnam til Trump tidvis har utmerket seg gjennom selvstendig nyhetsformidling fra egne og andre, uavhengige kilder på en måte som, bedømt fra CIA sin side, er adskillig mer kritisk og radikal enn eksempelvis de mer lydige organene på steder som "in Norway".

Egentlig ikke så rart at Bannon vil ha Trumpen sin til  å gå til krig mot de regimeulydige delene av den amerikanske pressen...

 

Kommentar #34

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Hadde Norge hatt samme situasjon på grensen mot Sverige som USA har mot Mexico, så kan du regne med at tiltakene hadde vært drastiske.

Men nå jobbes det hardt fra flere land i mellom Amerika for stoppe narkotikakartellene, og det er vel sånn at en mur neppe stopper disse folkene. Muligens bør USA tyngre inn i Mexico.  Dette hadde  vel gitt vel så god effekt?

Problemer med murer, enten de nå er fysiske eller tollmurer er at de begrenser naturlig samhandling som kan bidra til gode relasjoner mellom naboer.  I stedet får vi fordommer som bygger opp f eks hatefulle forestillinger om "de andre" 

Jeg beklager, men jeg kan ikke se at murer mellom mennesker løser noen problemer.

 

 

1 liker  
Kommentar #35

Carl Wilhelm Leo

14 innlegg  932 kommentarer

Å aktivisere lenker.

Publisert over 2 år siden

Bare for at dette skal være nevnt og forhåpentligvis være til hjelp for noen; Den pc jeg bruker her og nå - klarer ikke å aktivisere en lenke direkte i felt for kommentar , men gjør det i felt for innlegg.

Etter fattig evne fant jeg løsningen på mitt problem etter et par minutter , man skriver kommentaren ferdig - MED lenke. Legger den inn som kommentar. Så går man til "rediger" -  som om man ønsker å korrigere tekst. Legg kursor bak lenkens siste tegn/bokstav og "legg inn" (tegnet for linjeskift .- vogn tilbake). Da vil man se om magien virker.

Årsaken avhenger hvordan en pc "snakker" med nettstedet - altså hvilket operativsystem , nettleser og hvilke tilleggs-gimmicks man har av "apper" og programmer.

Forsøker å aktivisere Deres link etter denne oppskriften :

http://journalisten.no/2016/05/journalistene-blir-rodere

 

   

   

   

1 liker  
Kommentar #36

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Problemer med murer, enten de nå er fysiske eller tollmurer er at de begrenser naturlig samhandling som kan bidra til gode relasjoner mellom naboer.  I stedet får vi fordommer som bygger opp f eks hatefulle forestillinger om "de andre" 

Jeg beklager, men jeg kan ikke se at murer mellom mennesker løser noen problemer.

Hensikten med Mexico-muren er å hindre illegal innvandring. Det er derfor både Norge og Sverige nå har innført en skjerpet innvandringskontroll. Man vil ikke ha noe av illegal innvandring hos oss heller. Dersom det hadde vært vanlig at mennesker vandret over grensen et eller annet sted i store antall, så hadde vi også gjort ytterligere tiltak.

Den eneste legitime kritikken mot Mexico-muren, etter min mening, er hvorvidt den vil virke etter hensikten eller ikke, det vil si om det er snakk om sløsing med penger. Men den debatten vil jeg overlate til amerikanerne å ta.

Men å kritisere USA for å ville hindre illegal innvandring er hykleri, siden vi også gjør hva vi kan for å hindre det samme.

Når det gjelder tollmurer, var det blant annet det at vi ønsket tollmurer som gjorde at vi valgte å stå utenfor EU. Tollmurene gjør det mulig for oss å ha bosetting over hele vårt tynt befolkede land, ved hjelp av landbruket, som ellers ikke ville vært konkurransedyktig. Jeg kunne tatt resonementet med grenser videre med tanke på hva som har skjedd i Hellas.

Det komiske med denne kritikken, er at vi "blander" oss inn i den interne amerikanske debatten og tar stilling, uten at vi klarer å se hva vi selv holder på med her på berget.

4 liker  
Kommentar #37

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Det komiske med denne kritikken, er at vi "blander" oss inn i den interne amerikanske debatten og tar stilling, uten at vi klarer å se hva vi selv holder på med her på berget.

Jeg forstår alt det du sier. Jeg skrev ut fra en idealistisk tenkning. Jeg vet at verden ikke sånn, men tenk om vi kunne være så rause mot hverandre, at vi inser at denne kloden tilhører oss alle. F eks er de fleste illegale mexikanere i USA, hardtarbeidende mennesker som ikke gjøre noe galt. 

1 liker  
Kommentar #38

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Uff, dette evinnelige hykleriet omkring "innvandring"...

Publisert over 2 år siden

Ekte motstandere av innvandring (altså slike som ikke hykler ut fra vikarierende motiver) har mange, gode argumenter. Vi trenger ikke flere folk. Landets økologiske produksjonsevne rekker slett ikke til alle som er her allerede nå. Overbefolkningen gjør oss avhengige av matvareimport og dermed sårbare.

Selvsagt kan ikke Norge fungere som arbeidsmarked for hele eller halve Europa. Hensynet til å få satt en stopper for den helt ukontrollerte og ukontrollerbare arbeidsinnvandringen fra EØS-området er bare en, av ganske mange, viktige grunner til å frigjøre landet fra det uverdige EØS-åket som er lagt på oss. 

Hensynet til å gjenopprette Stortingets grunnlovsfestede, men ødelagte, lovgivningskompetanse er en annen, meget viktig grunn. Landet kan heller ikke fungere som en suveren stat hvis vi ikke har kontroll over våre egne grenser, og både Schengen og EØS må fjernes fra våre avtaleverker for at vi i Norge igjen, fritt og uten ytre tvang, skal kunne styre oss selv. 

De blåblå synes å bry seg mindre om landet og mer om å skyfle milliarder skattekroner ned i de dype privatlommene til bedriftseierne. Selvsagt da inklusive til de mange «gavmilde» blant dem som bærer Høyre økonomisk. Sammenhengen er ikke offisielt å betrakte som korrupsjon, men det er jo heller ikke akkurat noen edel målsetting på vegne av landets tarv.

Bedriftseierne trenger arbeidsinnvandrerne. Uten arbeidsinnvandrerne ville vi ikke hatt arbeidsledigheten, og bedriftseierne ville ikke hatt samme nakketaket på sine ansatte. De ville ikke kunnet undergrave arbeidstakernes rettigheter, slik de nå driver på med, i symbiose med de blåblå politikerne. Og politiet hadde ikke hatt så omfattende utfordringer innen områdene arbeidslivs- og forretningskriminalitet som etaten nå har, på grunn av østeuropeisk mafia og en sverm av småkriminelle østeuropeere som «flyter fritt» inn og ut av landet.

Men det blåblå regimet vårt gir mer eller mindre blaffen i landet og sørger selektivt for sine egne, syke mødre: Både Høyre og Frp vil ha mest mulig arbeidsinnvandring av hensyn til bedriftseierne, og Frp-folkene fryder seg i tillegg over anledningen til å forfølge og hetse muslimer. Ekte innvandringsmotstand, på prinsipielt grunnlag, forekommer ikke fra regjeringspartienes folk. 

Situasjonen i USA er ikke ulik. Bedrifter og enkeltpersoner over hele landet er temmelig avhengige av millioner arbeidsinnvandrere fra Mexico. Alternativet ville innebære å gjøre slutt på mye av arbeidsledigheten i USA, men det vil selvsagt ikke bedriftseierne ha noe av. De ville jo i så fall risikere å måtte betale sine ansatte anstendige lønninger, for det ville oppstå konkurranse om arbeidskraften. Og verken demokrater eller republikanere kan akseptere konkurranse på ideologisk grunnlag, hvis det gjelder en form for konkurranse som i praksis motvirker at de rike blir enda rikere.

Hvis Bannon virkelig klarer å få Trumpen sin til å stenge av grensa mot Mexico så tett at det forårsaker nasjonal kontroll over arbeidsinnvandringen, så kommer nok etter hvert ting til å forandre seg i USA. 

1 liker  
Kommentar #39

Rudi Wara

90 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Situasjonen i USA er ikke ulik. Bedrifter og enkeltpersoner over hele landet er temmelig avhengige av millioner arbeidsinnvandrere fra Mexico.

Her tror jeg du tar feil. Fri fylt av arbeidskraft har bare tjent de store internasjonale bedriftene. Du skaper det markeder du selv vil skape i et land. Norge trenger arbeidskraft som har kompetanse, ikke de som ikke har kompetanse. 80% av flyktningen har ikke kompetanse som etterspørres. De jobber i primærnæringer, butikker, etc. 

Poenget er at det er drivkrefter som ønsker globalisering - en slag skjønnhet bilde på at verdens ulike kulturer og tradisjoner kan leve side om side. Og hvor bedriftseiere kan plukke den billigste arbeidskraften - hvor grådigheten og egoismen råder.

USA er ikke avhengig av disse millionene av billig arbeidskraft,  det er bare skapt et marked for billig arbeidskraft - slik at de kan utnytte disse arbeidere. 

En venn av meg jobbet på en butikk som solgte sko. Han fikk riktignok provisjon, men hans timebetaling var 10 dollar i 2013. Han måtte ha to jobber for å klare å livnære sin familie.3 liker  
Kommentar #40

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
En venn av meg jobbet på en butikk som solgte sko. Han fikk riktignok provisjon, men hans timebetaling var 10 dollar i 2013. Han måtte ha to jobber for å klare å livnære sin familie.

Den problemstillingen opplever mange europere også. I Norge har vi vært velsignet og sluppet å måtte gå ned i lønn for å beholde jobben. 

Om vi kan fortsette med det gjenstår å se. 

2 liker  
Kommentar #41

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
USA er ikke avhengig av disse millionene av billig arbeidskraft,  det er bare skapt et marked for billig arbeidskraft - slik at de kan utnytte disse arbeidere. 

Og Trump har jo en av dem med lang historikk i å utnytte dette markedet. 

2 liker  
Kommentar #42

Rudi Wara

90 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Og Trump har jo en av dem med lang historikk i å utnytte dette markedet.

Ja med loven i hand. Men hvis du legger merke til det - så er han i ferd med å stoppe dette. 

1 liker  
Kommentar #43

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Ja du kan få sagt det, du.

2 liker  
Kommentar #44

Carl Wilhelm Leo

14 innlegg  932 kommentarer

Fake News ?

Publisert over 2 år siden
Svein Skjei. Gå til den siterte teksten.
Det er vel liten tvil om at Assad er en massemorder (eller er det?), men det er litt rart å se det bildet som nå synes å dukke fram. Det er vel ikke helt likt det som Falkenberg Mikkelsen og andre av disse korrespondentene våre har tegnet for oss?

Det ser unektelig ut til at befolkningen i vesten er så uheldig å ha blitt utsatt for litt fake news angående konflikten i Syria.

Her blir en norsk  journalist  orientert om noe norsk presse ikke har formidlet:

https://twitter.com/walid970721/status/807536729246703616

Her samme canadiske journalist orienterer FN om samme sak - og media :

https://www.youtube.com/watch?v=TjHniRRgOao

Bl.a. Boston Globe  skrev om dette for ett år siden:

https://www.bostonglobe.com/opinion/2016/02/18/the-media-are-misleading-public-syria/8YB75otYirPzUCnlwaVtcK/story.html

Dersom dette er en organisert   propagandakampanje så er det ganske alvorlig , for media får det så være , men å villede hele befolkninger.

Samtidig som det drives høylydt sabelrasling ovenfor Russland , så er dette et farlig spill , hvor man i ytterste konskvens kan fremskaffe et folkekrav om krig. Fordi man regner med at folk stoler på media og misbruker den tilliten - før stuntet går ut på dato.

Man kan jo lure på om dette er bare toppen av isfjellet ? Dersom vi ser på norske medias  rolle her hjemme - med øredøvende taushet i media mens befolkningen påprakkes det ene meningsløse påfunnet etter det andre.   

   

   

    

1 liker  
Kommentar #45

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Flertallets moralske legalisering av lovløshet

Publisert over 2 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Jeg forstår alt det du sier. Jeg skrev ut fra en idealistisk tenkning. Jeg vet at verden ikke sånn, men tenk om vi kunne være så rause mot hverandre, at vi inser at denne kloden tilhører oss alle. F eks er de fleste illegale mexikanere i USA, hardtarbeidende mennesker som ikke gjøre noe galt.

Flertallslegaliseringens moralske rettighet? 

Jeg nevnte i min kommentar #25 at flertallet ikke har rett til å ha rett. Med det mener jeg å si at om flertallet av illegal innvandring til USA er ikke kriminelle hardtarbeidende, blir ikke innvandringen legal av den grunn. En slik synsing er i denne sammenheng rett og slett et bifall til lovløshet. Om "presse"korpset presser frem en holdning mot muren til Trump og danner en opinion på moralsk synsing, eller en svært liberal holdning til problemet, får vi det som er "fake news", dvs. nyheter som er opiniondannende uten reelle fakta - det er følelser i sving. Det er der den politiske korrektheten kommer inn i form av "intern journalistisk populisme."

Dette tar Rimehaug et oppgjør med på en svært edruelig måte i sitt innlegg. Ser vi dette i sammenheng med innlegget "Snakk sant til hverandre" - opplever vi muligens en endring av debatten på VD, pekende i retning å bli mer faktabasert enn preget av emosjonell indignasjon og politisk holdning. Ikke at følelser er feil, eller politisk holdning er feil i og for seg, det er rettigheter gitt oss alle, men det gir oss ikke av den grunn faktabasert informasjon fra pressen eller oss i mellom. 

1 liker  
Kommentar #46

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Mange mener Donald Trump er troverdig når han kaller tradisjonelle nyheter for «fake news». Vi journalister må ta noe av skylden.

Medier og journalister siger selv at de vinkler og ikke vil lade være. Dermed er spørgsmålet besvaret af dem selv og det positivt - idet dette at vinkle er det samme som at lyve eller botanisere.

Dette skete i 70'erne med de nye statslige journalistuddannelser, der er indrettet til at indgive folk meninger i stedet for at orientere og give folk grundlag for selv at danne sig meninger.

Jeg hørte en ung kvindelig journaliststuderende fortælle, hvorfor hun gerne vil være journalist: 'Jo, altså, det er det her med at være med til at give nogle mennesker nogle meninger'.

Fakta findes definitivt, men medier søger ikke fakta. De søger materiale, der kan bruges i meningsdannelsen og stort set alle journalister har de samme venstrekstreme meninger.

De vil selv benægte at de på nogen måde er ekstreme og ofte endda at de ikke politiserer, men blot 'taler ind i almindelig menneskelig konsensus', som jeg har set det formuleret af en dansk journalist på det seneste. Det samme lyder altid fra DR og vi ser det nu igen efter valget af Trump. De fatter ikke eller foregiver ikke at fatte noget som helst af den virkelighed, de fleste lever i og taler bare videre og videre i deres egen lille bobbel.

At den er lille, sløres muligvis af at de er del af eliten og dermed har en følelse af at være i centrum. De er også tæt på magten, men de kan ikke bruges som rapportere - dertil har de for mange svin på skogen selv.

6 liker  
Kommentar #47

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Dette med konsekvenser

Publisert over 2 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Den problemstillingen opplever mange europere også. I Norge har vi vært velsignet og sluppet å måtte gå ned i lønn for å beholde jobben. 

Om vi kan fortsette med det gjenstår å se. 

Trumps presidium er en direkte årsak til at dette skal kunne skje. 

Om han derimot godtar universelle handelsavtaler, hvor multinasjonale selskaper styrer handel og vandel på tvers av grensene, slik en demokratisk administrasjon har arbeidet for, ville vi om ikke så lenge oppleve at fagforeninger og NHO kunne legge ned, og vi sitte igjen med umyndiggjort norsk vasall-regjering under OWO samfunnet.

2 liker  
Kommentar #48

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Intern journalistisk populisme

Publisert over 2 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
De fatter ikke eller foregiver ikke at fatte noget som helst af den virkelighed, de fleste lever i og taler bare videre og videre i deres egen lille bobbel.

Jeg kaller det "intern journalistisk populisme", en slengbemerkning til at denne venstredreide meningdannende klikk av journalister, som tror seg selv å holde virkeligheten på pulsen og dermed bygge et "bedre" samfunn.

Motsetningen for dem er jo høyredreiet populisme, at folk har selvstendige meninger basert på egen tenkning. Måtte Gud forby denne selvstendighet - kan det virke som.

3 liker  
Kommentar #49

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Neida

Publisert over 2 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Med det mener jeg å si at om flertallet av illegal innvandring til USA er ikke kriminelle hardtarbeidende, blir ikke innvandringen legal av den grunn.

Det har jeg heller ikke påstått. Selvsagt er det illegalt å ta seg inn i et annet land uten det formelle godkjent. 

Du trenger ikke lese meg på en slik måte, jeg har jo forklart at det i teksten.  

For tiden er jeg i Spania, noe jeg har full rett til. I fjor var jeg i USA, søkte visum og fikk det etter at jeg hadde svart rett på spørsmålene, reiste hjem innen lovlig frist.  

Jeg vet også at dersom du kan dokumentere rikdom nok, får du lov til å bli utover de 3 mnd som gjelder oss vanlig dødelige, og dersom du dokumenterer at du skal investere nok  penger i landet, ja da får du ubegrenset opphold. 

Det er altså forskjell på den fattige grensemexikaner og den rike europeer, og det mener jeg er uverdig, men det betyr ikke at jeg mener det er greit å bryte loven. Likevel er det sånn at flere byer i Amerika nærmest har gitt disse gode mexikanere amnesti, rett og slett fordi de vil være anstendige, men Trump, rik og mektig som han er, vil altså jage dem tilbake ved hjelp av hæren, og bygge en mur for å stenge dem ute. 

Jeg syntes det vitner om hardhet og umenneskelighet, og du må gjerne kalle det synsing. 

Jeg kaller det hjertelag 

1 liker  
Kommentar #50

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Jeg vet at verden ikke sånn, men tenk om vi kunne være så rause mot hverandre, at vi inser at denne kloden tilhører oss alle.

'Fælledens sørgelige endeligt' er et udtryk for, hvad der sker, når alt er fælles og ingen dermed har omsorg for det.

2 liker  

Mest leste siste måned

KRIK - NYE spilleregler
av
Trond Andreassen
13 dager siden / 1330 visninger
Jeg lever ikke lenger selv
av
Merete Thomassen
15 dager siden / 1289 visninger
170 år med misforståelser
av
Joanna Bjerga
rundt 1 måned siden / 891 visninger
Ingen Disco på Roser
av
Øyvind Hadland
27 dager siden / 857 visninger
Stjernedialektar
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
15 dager siden / 818 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere