Spaltist og kommentator i Vårt Land Erling Rimehaug

Tidligere redaktør i Vårt Land.

Finnes det fakta?

Mange mener Donald Trump er troverdig når han kaller tradisjonelle nyheter for «fake news». Vi journalister må ta noe av skylden.

Publisert: 25. feb 2017  /  968 visninger.


Denne trosbekjennelsen på vegne av journalistikken ble framsagt forrige uke av Bret Stephens i Wall Street Journal:
«Vi ærer den grunnleggende idéen i journalistikk: Overbevisningen om at fakta er fakta, og at de kan finnes gjennom fordomsfri og flittig undersøkelse, at sannhet er oppnåelig ved å legge fakta på fakta som når man konstruerer en katedral, og at sannheten ikke bare er den enkeltes oppfatning. Og vi ærer ansvaret for å skille sant fra falskt, noe som ikke minst er viktig når mektige mennesker insisterer på at usannhet er sant, og at det i utgangspunktet ikke finnes noe slikt som sannhet.»
I bekymringen over at den amerikanske presidenten har utnevnt pressen til folkefiende nummer én, er det mange journalister som liker og deler denne trosbekjennelsen. Den ble gitt i anledning en hyllest til kollegaen Daniel Pearl, som ble drept av islamister i Pakistan i 2002.
Men en slik bekjennelse til objektivitet har ikke vært noen ukontroversiell påstand de senere årene. Snarere har mange hevdet at objektivitet verken er mulig eller ønskelig.

«Fakta er hellige, meninger er frie». Denne såkalte liberale presseideologien sto særlig sterkt i USA på 50-tallet - og ble gjerne satt opp mot pressen i Sovjet, der kommunistpartiet bestemte hva som var fakta og avvikende meninger ikke kunne ytres.
Men var det nå så stor forskjell? De vestlige mediene støttet jo stort sett opp om makthavernes syn, noe som ble satt på spissen med Vietnamkrigen. Noen følte da at mediene på 50-tallet hadde lurt oss ved å underslå fakta som ikke passet i kampen mot kommunismen. Når så mediene begynte å beskrive krigens overgrep mot sivile og systematisk undertrykkelse i antikommunismens navn, mente mange andre at mediene var venstrevridde. Uansett ble man i tvil om mediene var så objektive som de hadde skapt inntrykk av.
På samme tid, altså 60-tallet, fremmet marxister som Herbert Marcuse en radikal kritikk også av mediene. Under dekning av påstått objektivitet var de med på å skape den falske bevissthet som makthaverne i vestlige samfunn ønsket. Disse tankene preget mange som var involvert i studentopprøret på 60-tallet, og dermed også en stor del av journaliststanden i slutten av forrige århundre. Journalistene skulle ikke late som de var objektive. De skulle tjene folket (om de var marxister) eller ta parti for de svake og undertrykte (om de var mer liberalt innstilt).

Så kom Watergate - der gravende journalister felte president Richard Nixon - og ble ledestjerner for en hel generasjon journalister. Det krevde skikkelig arbeid med kilder og kildekritikk. Journalistikken ble profesjonalisert. Men hele forutsetningen bak gravejournalistikk og kildekritikk er jo at det finnes en sannhet som lar seg avdekke.
Hvordan kan man hevde at det er en sannhet å avdekke dersom det ikke finnes noen objektiv sannhet? Hvordan kan mediene være objektive, når de beviselig tar stilling i samfunnsdebatten? Det er et sprik i journalistideologien som gjør at vi kan oppfattes som dobbeltmoralske.
Etter min mening henger dette sammen med at objektivitet er forvekslet med nøytralitet. Ingen journalist er nøytral, og heller ikke noen medier. Men det er likevel fullt mulig å strebe etter objektivitet.

En definisjon på objektivitet jeg lærte på historiefaget var at manglende objektivitet kunne påvises dersom en artikkel inneholder faktafeil, og disse faktafeilene tjener til å underbygge forfatternes anliggende.
Mange journalister forstår uavhengighet og objektivitet som at man ikke skal avsløre eget ståsted når det for eksempel gjelder livssyn eller politikk. Men det er altså det motsatte av å bidra til objektivitet, om vi skal holde oss til definisjonen ovenfor. Å være åpen om egne forutsetninger er et bidrag til å sikre objektivitet.
Noen forveksler objektivitet med balanse: At alle synspunkter skal få komme fram og gis like stor vekt. Men alle påstander er ikke like sanne, og kan ikke gis samme vekt. Objektivitet innebærer å sjekke fakta og prøve påstander for å forsøke å avgjøre hvilke som er sanne.

Donald Trump hevder at mediene bare fremmer sin egen venstreorienterte agenda ved å late som deres egne meninger er fakta. Det er det han kaller «fake news».
Når dette går hjem hos mange mennesker, kan det skyldes at vi har akseptert at det ikke finnes objektiv sannhet, og at alt bare er meninger og makt. At det finnes en objektiv sannhet betyr imidlertid ikke at noen av oss eier denne sannheten. Poenget er at vi tror det er mulig å søke den.
Så har vi jo også bidratt til å svekke vår troverdighet ved ikke å leve opp til idealene. Det er litt for lett å presentere som fakta det som stemmer med vår egen oppfatning, og la være å lete etter de fakta som ikke gjør det. Når folk opplever at vi er uærlige eller slomsete i vår omgang med fakta, mister vi troverdigheten.
Det betyr ikke at det er idealene det er noe galt med. Tvert om: Det er nå vi virkelig trenger de klassiske idealene om at medienes oppgave er å bidra til fakta og sannhet.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Drøy påstand

Publisert over 3 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Fakta findes definitivt, men medier søger ikke fakta. De søger materiale, der kan bruges i meningsdannelsen og stort set alle journalister har de samme venstrekstreme meninger.

Jeg er enig i at media er meningsdannende, men at de fleste journalister har samme venstreekstreme meninger er ikke noe faktum, kun en påstand fra Sørens hode. 

En del medier mener jeg er flinke med fakta, og så er jo ikke jeg som leser helt uten evne og kunnskap. 

Jeg vet om jeg leser Aftenposten eller klassekampen, og jeg syntes det er fint å kunne lese fra flere medier, det gir meg mulighet til å danne min egen mening. 

1 liker  
Kommentar #52

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Hjertelag eller fornuft - eller begge deler?

Publisert over 3 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Jeg syntes det vitner om hardhet og umenneskelighet, og du må gjerne kalle det synsing. 

Jeg kaller det hjertelag

Akkurat, jeg kaller det flertallegalisering - eller synsing, årsaket av en debatt om hvorvidt det finnes fakta - i all synsingen.

Det kan være at loven er der av en grunn og at den overholdes med en hensikt. Jeg vil bemerke at det kryr av fattige ikke-innvandrere i USA. Det kan være at den gærne trumpetisten av en eller annen årsak har i mente at: "den som ikke tar vare på sine nærmeste er verre enn en vantro" - fritt sitert fra bibelen? Kanskje han mener at Mexicos ansvar for sine fattige innbyggere ikke er USAs ansvar, men deres og vice versa. Nå var akkurat det momentet en vesentlig årsak til at Clinton tapte valget og Trump vant det - altså, USAs lovlige flertall vil ha mur for å beskytte seg selv.

Og så kan jo vi synse så fritt vi vil. De som synes at hjertelaget skal styre mener kanskje de har et moralsk overtak. Jeg er redd for at å styre bare etter dette hjertelaget kan slå kraftig tilbake.

2 liker  
Kommentar #53

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Gud forby!

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Motsetningen for dem er jo høyredreiet populisme, at folk har selvstendige meninger basert på egen tenkning. Måtte Gud forby denne selvstendighet - kan det virke som.

Ja, kanskje dette magiske fenomen at alle journalister er venstrevridde PKere, skyldes Guds inngripen.


2 liker  
Kommentar #54

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Nei

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Og så kan jo vi synse så fritt vi vil. De som synes at hjertelaget skal styre mener kanskje de har et moralsk overtak. Jeg er redd for at å styre bare etter dette hjertelaget kan slå kraftig tilbake.

Det handler ikke om ha et moralsk overtak. Men vi kan faktisk lage oss lover etter etiske standarder som bygger på menneskerettighetene. Det er selve grunnpilaren, og fri og bevare meg fra de folka som lager lover for å kun å beskytte sin egen rikdom. 

Og, la meg legge til, hvor har du det fra, at fornuft og hjertelag er motsetninger?

1 liker  
Kommentar #55

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Fornuft eller hjertelag eller begge deler

Publisert over 3 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Det handler ikke om ha et moralsk overtak. Men vi kan faktisk lage oss lover etter etiske standarder som bygger på menneskerettighetene. Det er selve grunnpilaren, og fri og bevare meg fra de folka som lager lover for å kun å beskytte sin egen rikdom. 

Og, la meg legge til, hvor har du det fra, at fornuft og hjertelag er motsetninger?

Beskytte sin rikdom? Så du ikke at jeg nevnte USA har sine fattige som var en stor del av velgermassen til Trump. De ønsker beskyttelse - og det ga utslag på valgresultatet.

Fornuft og hjertelag representerer to sider av den menneskelige intelligens, fornuften som den rasjonelle delen og hjertelaget som den irrasjonelle. Dette er motsetninger som på intelligent vis virker oppbyggende, men som på uintelligent vis virker nedrivende. Føyser vi fornuften til side, får vi en synsing om at fattige i USA er mindre verd enn fattige i Mexico - dette er konsekvensen av det du sier. Standard påstand fra PK eliten er denne: "Sett ikke to svake grupper opp mot hverandre!" - ergo debatt over prompte.

Når jeg hører slikt savner jeg fornuft i hjertelaget.

Vi har en debatt gående her på VD om empati, der belyses paradokset fornuft eller hjertelag - eller begge deler.

3 liker  
Kommentar #56

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Utrolig god

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Ja, kanskje dette magiske fenomen at alle journalister er venstrevridde PKere, skyldes Guds inngripen.

Den var utrolig god, Gjermund .-)

Jeg svarer med at man skal ikke tro på julenissen - så det så!

2 liker  
Kommentar #57

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Feil

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Føyser vi fornuften til side, får vi en synsing om at fattige i USA er mindre verd enn fattige i Mexico - dette er konsekvensen av det du sier.

Det er ikke en konsekvens av jeg sier. Hva jeg sier har ingen konsekvens for fattige, hverken i USA eller i Mexico. Jeg har gang på gang understreket mitt verdisyn, og det skiller ikke mellom nasjonalitet,  religion eller hudfarge og elles hva som måtte definere oss. 

Jeg mener at du også kommer med klare faktafeil.

Tar jeg ikke feil så er det godt dokumentert flertallet av de med lavere inntekt ikke stemte Trump, noe som også er logisk. Like godt dokumentert er det vel at  valgdeltakelsen var absolutt lavest blant dem med de minste inntektene.  

De fattige klarte ikke å se at de hadde noe å tjene på å stemme, - på styrtrike politikere?

Kommentar #58

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Alternativ til Symbolpolitikk.

Publisert over 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Vil Fremskrittspartiet si opp klimaavtalen fra Paris

Det må jo være en grunnleggende forutsetning for å få stemmer fra de som nå begynner å bli lei disse innpåslitne og kostnadskrevende  ufysene i klimalobbyen, som også later til å ha kuppet aviser og TV med sine mer eller mindre troverdige kunster som dommedagsprofeter og eventyrfortellere.

Det vi trenger er å ta tilbake fellesskapets vannkraft , som vi eier på papiret ,og få energi til NORSKE  verdiskapende arbeidsplasser fremfor å selge energien som råvare til andre land. 

På grunn av "menneskeskapt global oppvarming" grunnet CO2 ! Få skikk på fysikkundervisningen bør tydeligvis være et sentralt punkt.

Og la befolkningen i Norge sitte igjen med "grønne sertifikater" , "Opprinnelsesgaranti" , "smartmålere" og lange grønne neser etterhvert som smartingene finner opp nye avgifter.

 

4 liker  
Kommentar #59

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Jeg er enig i at media er meningsdannende, men at de fleste journalister har samme venstreekstreme meninger er ikke noe faktum, kun en påstand fra Sørens hode. 

Jo, jeg læser mange medier, men efterhånden kun overfladisk, da de er så forudsigelige og giver så lidt orientering.

Jeg så undersøgelsen over norske journalister, som en linkede til. Det ser lidt mindre slemt ud end i Danmark, hvor RV og Ehl. ville kunne danne flertalsregering alene, hvis kun journalister stemte. To hyperinternationalistiske og idealistiske partier, der så ganske ignorerer alle udenfor eliten, men hvis hjerter banker varmt for enhver på den anden side af kloden.

De synes det er lidt dårligt af underklassen at den ikke vil dele levevilkår med ulandene, mens eliten selv beholder deres plads i det socioøkonomiske hierarki, hvor de pudser glorie over de goder, de tager fra underklassen og giver til ulandenes middelklasse, mens de fylder underklassen op med indvandrere, som de giver særrettigheder over de indfødte.

Det er denne asociale og usolidariske nye venstrefløjs positioner, myter, fordomme og had MSM kolporterer.

7 liker  
Kommentar #60

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Standard påstand fra PK eliten er denne: "Sett ikke to svake grupper opp mot hverandre!" - ergo debatt over prompte.

Ja, dette er smart. PK-brigaden sætter netop grupper af mennesker op imod hinanden - og siger så at dette ikke må diskuteres - det kunne være 'racistisk'.

Det er som snydt ud af Stalin og hans del og hersk med racisme/antiracisme propaganda og strafforfølgelse i kølvandet.

8 liker  
Kommentar #61

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Tar jeg ikke feil så er det godt dokumentert flertallet av de med lavere inntekt ikke stemte Trump, noe som også er logisk. Like godt dokumentert er det vel at  valgdeltakelsen var absolutt lavest blant dem med de minste inntektene.  

Jeg har et ord, Rune, rustbeltet - uten dette ikke noe Trump presidium.

1 liker  
Kommentar #62

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Vil vi ha demokrati?

Publisert over 3 år siden

Winston Churchill sa no sånt som "Demokrati er den verste styreformen vi har, bortsett fra alle de andre styreformene vi har prøvd"

Han hadde meget rett!

Det er de som har makt i samfunnet, som vil bestemme. Hittil har det vært pressen/media. Da internett kom, mistet de mye av sin makt. Det er det vi ser nå.

Hva vil dette føre til?

Jo, det blir mer demokrati, men det er det mange som ikke vil finne seg i. De vil ha meningsdiktatur.

Pressen/Media kjemper mot demokratiet. Ser du den?

 

6 liker  
Kommentar #63

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Det er mange som ser, men ser ikke, det er mange som hører, men hører ikke.

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Winston Churchill sa no sånt som "Demokrati er den verste styreformen vi har, bortsett fra alle de andre styreformene vi har prøvd"

Han hadde meget rett!

Det er de som har makt i samfunnet, som vil bestemme. Hittil har det vært pressen/media. Da internett kom, mistet de mye av sin makt. Det er det vi ser nå.

Ja du har skjønt mer en de fleste på VD. Den fjerde statsmakten har begynt å miste sin makt. Fordi dette handler om hvordan, hva som skal plantes i hodene på menneskene -hvordan de skal tenke og handle. 

Det er mange her inne som er så forblindet fra å se, de ser, men ser ikke, de hører, men hører ikke.

4 liker  
Kommentar #64

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Ja man kan jo tro det

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Det er de som har makt i samfunnet, som vil bestemme. Hittil har det vært pressen/media. Da internett kom, mistet de mye av sin makt. Det er det vi ser nå.

Det hevdes jo stadig at internett og sosiale medier endrer maktstrukturene i verden. Man tillegger noen store amerikanske bedrifter æren for alt fra den arabiske våren til at norske matkjøpmenn har stoppet salg av palmeolje.

Jeg har vel mer tro på sangteksten til Mark Knopfler som sa noe slikt som, de rike blir rikere og de fattige for blir fattige. Det oppskrytte internettet og de sosiale mediene har knapt nok rokket ved en slik sannhet. 

Den arabiske våren hoppet som kjent helt over sommer og høst og gikk rett tilbake til en arabisk vinter. Hele prosjektet endte vel med tilsvarende å pisse i buksa for å holde seg varm.

At nå flere tror på at ting er i endring betyr ikke at det er i endring eller at ting endrer seg til det bedre. Vel å merke kan man lese mye dumt i mediene men det overgår vel neppe hvor mye dumt man kan lese på internett som ikke er skrevet a av journalister.

Muligens man kan enes om at vi mennesker i fri flyt ikke er noen lekkert syn ei heller veldig oppbyggende for en god verden for de fleste som bor på denne kloden. Tusenvis av år med mennesker på denne kloden burde fortelle oss at det ofte bare er kulissene som endres, ikke menneskeheten. 

2 liker  
Kommentar #65

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Vel, jeg er enig at pressen har makt, til dels stor makt, på samme tid trenger vi også pressen som kan stille kritiske spørmål til de vi har valgt til å styre landet. Det kan gi oss noe å vurdere dem på, for eller imot. 

Og, dette med demokrati er selvsagt ikke alltid enkelt, det blir jo gjerne sånn at flertallet bestemmer.  Noen ganger må enkeltindividet kjempe en kamp mot det de folkevalgte har bestemt, og noen ganger får da dette enkeltindividet hjelp av pressen. 

Noen ganger er det allright....

2 liker  
Kommentar #66

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Folkets makt er gitt av Gud

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Pressen/Media kjemper mot demokratiet. Ser du den?

Ja, den ser jeg - jeg har sett den i mange år, men for meg er Media kun for en kollaboratør å regne. Media er ikke selvstendig, den er betalt. Den som betaler Media er pengemakten, kong mammon - eller anti-krist systemet om du vil.

Gud har gitt folket makten til å velge sine ledere. Nå ønsker ledere å velge seg et lydig folk og bruker tvang. Den makten som da utøves er ikke gudegitt. Dette systemet er eldgammelt fra før jorden ble skapt.

Og ikke bare kjempe mot denne makten, men bekjempe den, vinne over den, er ethvert rettferdig menneskes sin plikt. Hvorfor? Fordi den alternative og ugudelige makten er urettferdig og urettferdighet bekjempes med rettferdighet, i likhet med at løgn bekjempes med sannhet. Derfor er Rimehaugs innrømmelse på vegne av sin stand eksemplarisk og et rettferdig eksempel! Den enkle sannheten er kanskje udramatisk og beskjeden, men den er ugjendrivelig det rette våpen mot all urettferdighet. Dette er pressens egentlige oppgave - forsvare sannheten og fremme den!

Dette kampbildet pekte Paulus på: Efeserne 6

"11 Iklæ eder Guds fulle rustning, så I kan stå eder mot djevelens listige angrep; 

12 for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet. 

13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt. 

14 Så stå da omgjordet om eders lend med sannhet, og iklædd rettferdighetens brynje, 

15 Og ombundet på føttene med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir, 

16 og grip foruten alt dette troens skjold, hvormed I skal kunne slukke alle den ondes brennende piler, 

17 og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord, 

18 idet I til enhver tid beder i Ånden med all bønn og påkallelse, og er årvåkne deri med all vedholdenhet og bønn for alle de hellige,

19 og også for mig (Paulus - eller oss for hverandre), at det må gis mig (oss) ord når jeg oplater min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet, 

Som er Kjærlighet, Fred, Enhet og Rettferdighet i Guds tjeneste.

Kommentar #67

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Møtbør vil du finne

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Gud har gitt folket makten

Her er det nok mange av oss som ikke tror på guder eller holder oss med religioner  som vil protestere. Som kjent mener vi at det ikke finnes noen Gud eller guder og selv oss som ikke er skråsikre på at guder er noe menneskeoppdiktet vil helle til at det er overveiende sannsynlig at det like fullt er slik. 

Med tanke på at det meste av det vi mener er kvernet sammen i våre egne hoder samme hvor plantet man påstår at det er har man like fullt et valg, man kan etterprøve den informasjon man blir tildelt.

Det kan man med mye av journalismen også. Det er vel strengt talt langt mer alvorlig når styresmaktene hemmeligstempler eller undrar offentligheten informasjon om hvordan de jobber og hva de bestemmer og hvem som bestemmer det. Ofte blir dette gjort underveis i dekke av at man trenger arbeidsro under prosessen før man kommer frem til et resultat. Ofte er dette da omskrevet til at man utelukker alle inntil man har bestemt seg og dermed kan kjøre det til beslutning uten brysomme stemmer underveis. 

Her har vel pressen gang på gang vist seg å være en nyttig kanal eller sikkerhetsventil. Men selvfølgelig om man mener at kvitring og fjesfjas gjør samme jobben så må man gjerne mene det.

2 liker  

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
16 dager siden / 1456 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 1284 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
26 dager siden / 1281 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
6 dager siden / 822 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
2 dager siden / 820 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
25 dager siden / 560 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere