Arne Danielsen

329

Pause fra VD

Festen bør være trivelig og givende. Når det ikke oppleves slik lenger, er det tid for å rusle ut døra og å gå hjem.

Publisert: 23. feb 2017  /  872 visninger.

Per Steinar Runde er en av de høfligste, grundigste og mest etterrettelige deltakerne på VD, og så er han språklig og formuleringsmessig meget leseverdig.

Redaksjonen har valgt å slette Rundes kommentar på tråden «Grums i medvind» som i seg selv er en sjeldent grumsete, uetterrettelig og nedlatende publisering, og som av mange antakelig oppfattes som useriøs. Runde gikk i rette med dette på en direkte og også personlig måte. Kan hende det var dette siste, men dog … Da begynner det å bli trangt oppunder himlinga på VD. Til og med assosiasjoner til et kryploft – kommer krypende. Og dessuten var slettingen åpenbart partisk ettersom trådtarter selv går sjeldent langt i sine beskyldninger og karakteristikker.

Etter den siste omleggingen av VD, har redaksjonen bevisst redusert takhøyden og dermed spenstigheten og dynamikken – noe av det som var forumets styrke og som gjorde at det var populært blant mange. Dette kombinert med dyktig modereringen gjorde at VD var attraktivt – ikke bare blant de mest frenetiske «menerne», men også blant profilerte samfunnsdebattanter og andre spennende bidragsytere. Mange mente at VD var en av Norges beste debattfora. Aktiviteten i antall innlegg og deltakelse fra interessante debattanter synes å være på det samme nivået også nå, men det er altså noe med spennvidden, takhøyden, dynamikken og spenstigheten.

Det er greit at redaksjonen ønsker en justering. Dette står det naturligvis redaksjonen fritt til å gjøre. Det er deres forum. De grepene som er tatt, går altså i stor grad ut på å redusere spenstigheten og dynamikken. Man ønsker åpenbart et forumet med mindre temperatur og færre til tider «ytterliggående» synspunkter og forfektelser. Men «ytterliggående» er en temmelig variabel størrelse i den offentlige debatten. Det avvhenger mye av leseren. Før omleggingen, når noe virkelig var i ytterkanten, ble dette oppveid av dyktige modereringen. Slik framstod VD først og fremst som et seriøst, interessant, relevant – og også folkelig debattforum.

Etter den siste omleggingen er det tydelig en sterkere prioritering av kirke, tro og kristenliv. Dette er naturlig og slik det skal være for en avis som Vårt Land. Dette respekteres naturligvis. Samfunnsdebatt og politikk er imidlertid i stor grad blitt redusert til avisens egne kommentatorer – og skribenter som deler deres syn.

Dette er vurdert i fht det som oftest og mest blir framhevet. For egen del var jeg derfor overrasket over at et innlegg, der jeg var kritisk til Vårt Lands ofte ensidige og til dels tendensiøse politiske standpunkter og dekning, ble framhevet. Det er imidlertid lett å oppfatte dette som et unntak. Det som ikke blir framhevet, forsvinner ut i Cyber etter kort tid og fra en relativt begrenset «Siste innlegg» liste. Bort med det – på et vis. At innleggene finnes et klikk unna, betyr ikke så mye. Det er ikke der folk søker innlegg og debatter.

Det må være 'rendyrking' som er den nye rettesnoren og strategien. Jo da, temaer som innvandring og andre «hete kranglegreier» tok tidligere enn del plass, slik det gjør i de fleste debattforaene Men også her gjorde VD en forskjell. Debattene var ikke dominerte av de mest ekstreme aktørene. Den dyktige modereringen fant balansepunktet slik at det var plass både til «spenstige» synspunkter, men også for motstemmene slik at disse også kom godt fram.

Imidlertid, like fullt var temaene også da i hovedsak typisk Vårt-Land temaer, slik som kirke, kristenliv, Israel o.a. – men også norsk poltikk og samfunnsliv generelt. Verdidebatt var ikke mindre preget av verdidebatt da enn nå, men på en og for mange mer interessant måte.

Det forventes at medier har stor takhøyde – så lenge det som skrives er sant og riktig, alternativt at det stilles kritiske spørsmål slik at sannheten kommer fram. Vårt Land har nå valgt å senke takhøyden på sitt populære debattforum. I disse tider framstår det som modig av redaksjon både å heve tekselen og å senke takhøyden for fri og åpen meningsutveksling. For alt det jeg vet, handler det kanskje til og med om risikosport.

Ved å begrense meningstilfanget, fjerner en ikke bare det man kanskje tidvis anså som ekkokamre, men det skapes et nytt og klammere et –redaksjonens eget ekkokammer. Forskjellen er at dette altså er et bevisst valg, en del av strategien.  Er sannelig ikke så sikker på om dette er en forbedring og en kvalitetsheving.

Selv kunne jeg antakelig vennet meg til dette nye og mer snevre, slik jeg etter hvert opplever det. På mange måter var det for så vidt greit for min del. Det var jo egentlig bare et spørsmål om å senke forventningsnivået, tilpasse seg og tusle videre.

Men jeg har kommet til at entusiasmen nå er borte. Det som gjorde utslaget til slutt, var modereringen av Per Steinar Runde som i flere år har vært blant de som har bidratt til nettopp å holde et høyere nivå i mange av debattene på VD. Runde er en seriøs, klok og respektfull stemme i de debattene han deltar i.

Har egentlig ikke sans for «takk for meg»-posteringer, men, som en konsekvens av det jeg har skrevet ovenfor, kan det være relevant å opplyse om at jeg bevilger meg en lengere pause – antakelig til glede for en del av de gjenværende - eller for den nye vinen som det vel også kan kalles.

21 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Kristendom ikke nevnt i omtalen av verdidebatt

Publisert rundt 3 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Etter den siste omleggingen er det tydelig en sterkere prioritering av kirke, tro og kristenliv.

Det kan vel ikke stemme? Omtalen av vd og hva det er ble endret for en tid tilbake og nå er ikke kristendom nevnt i det hele tatt. 

"Verdidebatt.no er Vårt Lands diskusjonsforum – landets viktigste nettforum for debatt om verdier, religion, livssyn og samfunn. Alle brukere må registrere seg med fullt navn. Vi oppfordrer til konstruktiv og respektfull dialog."

2 liker  
Kommentar #2

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Det går nok bra. Runde sluttet å skrive for et år siden og skriver enda mens han er fullt ut talefør i andre fora. Det rekker ikke til for alle å engasjere seg like mye på alle arenaer. Jeg regner med at vi ikke har sett det siste av Danielsen hverken på kort eller lang sikt. 

5 liker  
Kommentar #3

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Jeg forstår deg.

Publisert rundt 3 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Men jeg har kommet til at entusiasmen nå er borte. Det som gjorde utslaget til slutt, var modereringen av Per Steinar Runde som i flere år har vært blant de som har bidratt til nettopp å holde et høyere nivå i mange av debattene på VD. Runde er en seriøs, klok og respektfull stemme i de debattene han deltar i.

Først vil jeg si at jeg er enig i det du skriver om Runde.Men på den annen side tenker jeg at det ikke nytter å trekke seg vekk når VL tydelig har lagt seg på en linje der det de ikke liker blir sensurert bort.

Det trengs mer enn noen gang stemmer som tør der de fleste rømmer på grunn av press fra et korrekt media.

11 liker  
Kommentar #4

Kåre Kvangarsnes

20 innlegg  932 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Per Steinar Runde er en av de høfligste, grundigste og mest etterrettelige deltakerne på VD, og så er han språklig og formuleringsmessig meget leseverdig.

Redaksjonen har valgt å slette Rundes kommentar på tråden «Grums i medvind» som i seg selv er en sjeldent grumsete, uetterrettelig og nedlatende publisering, og som av mange antakelig oppfattes som useriøs. Runde gikk i rette med dette på en direkte og også personlig måte. Kan hende det var dette siste, men dog … Da begynner det å bli trangt oppunder himlinga på VD. Til og med assosiasjoner til et kryploft – kommer krypende. Og dessuten var slettingen åpenbart partisk ettersom trådtarter selv går sjeldent langt i sine beskyldninger og karakteristikker.

Fullstendig enig  med Danielsen. Det kan synes som Verdidebatt-redaksjonen etterhvert erstadig mer  befengt med den mye omtalt krenkelsekulturen som effektivt stopper kritikk og skepsis mot vår nye dominans-religion og dens tilretteleggere og følgere. Mon tro om tiden snart er moden for ansettelse av en imam som kan fungere som overdommer og sensureringsstøtte for hva som er anstendig på forumet?

12 liker  
Kommentar #5

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Pause

Publisert rundt 3 år siden

Leit å høre din beslutning, men håper den ikke er evigvarende. Du er en av "gamlekara" som jeg alltid lytter til. Du har alltid interessante og nyttige ting å komme med. 

Ditt forrige innlegg her var midt i blinken, og tankevekkende for meg. Jeg hadde tenkt å kommentere det, men tiden strakk ikke til for meg denne gangen.

Det du skriver om Runde er jeg også helt enig i, en av veteranene han også.

Det forbauser meg storlig at en skribent som Per Steinar Runde skal ha blitt sensurert.  Jeg kan ikke kommentere nærmere om dette da jeg ikke vet hva det dreier seg om. Men likevel, han er en av de siste jeg kunne tenke meg bli stoppet.

Det må bety at terskelen for dette er blitt vesentlig lavere i senere tid. 

Den var lav tidligere også, og som oftest rettferdig, og viktig - det vet vi som har fulgt med en stund.

Jeg savner mange av disse gode gamle debattanter på VD, kvinner og menn som jeg har lært mye av. Håper derfor at dette bare blir en kort og velfortjent pause for din del, og kommer igjen med friskt mot senere.  Da skal jeg, og helt sikkert Runde, og andre også ta i mot deg  rundelig, og med åpne armer  (:-) 

  

8 liker  
Kommentar #6

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Det er trist at så mange gode skribenter forsvinner

Publisert rundt 3 år siden

Jeg mener at hvis en deltar på et debattforum, må en tåle noen sleivspark av og til. Det viktigste er å få fram argumentene.

Når dette ser ut til å bli et såpeforum, er det mange som mister interessen, men det er redaksjonens valg.

Det er nesten litt komisk å tenke på. Det snakkes så mye om menneskerettigheter og demokrati, men VD er et rent diktatur:-)

14 liker  
Kommentar #7

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Når du setter frem påstand om at "VD er et rent diktatur", så begynner jeg å undres over hvordan noen i det hele tatt kan unnfange en så pass bisarr tanke? Du kan hjelpe meg til å forstå bedre hvis du kan beskrive litt presist hva du tror et diktatur er for noe? Kan du ikke være så snill å forsøke å gjøre det? Altså som en slags begrunnelse for denne merkelige påstanden din?

Med Trumpen i presidentstolen har USA pådratt seg en leder med mentalt nivå på femårsstadiet. Republikanske presidenter som er lette å manipulere, og bakmenn med tilsvarende mye makt, er ingen skjellsettende nyhet i Amerika. Nå sitter den høyreekstreme Steve Bannon og dikterer Trumpen hva han skal foreta seg.

Høyreekstremister og høyrepopulister i Europa, og også i Norge, synes for tiden å ha blitt inspirert av underskuddet på demokrati som er i ferd med å bre seg helt i toppen av USA sitt styringsverk. Seriøst, redaksjonelt arbeid bør nå holde et ekstra, våkent øye med intellektuelt søppel av den kategorien som blomstrer på fjerderangs fora, altså på slike steder som eksempelvis "rights.no" eller "document.no". Det ville bare være prisverdig dersom redaksjonen på verdidebatt hadde kapasitet til å korrigere antidemokratiske eller rasistiske utsagn etter hvert som de dukket opp,

5 liker  
Kommentar #8

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
jeg bevilger meg en lengere pause

Det var trist å høre, men det kan være greit med en debattpause iblant. Du bidrar med mye fornuftig og engasjerende her inne, Danielsen. Jeg synes forsåvidt at Runde også har mye solid å komme med, selv om jeg opplever at han kan være ganske krass iblant, og litt på kant med det jeg selv mener, (noe som dog ikke medfører at jeg ikke vil at hans bidrag skal prege debattene).

2 liker  
Kommentar #9

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Dette pratet fra Økland er å gjennomføre ren sensur.

Publisert rundt 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
. Seriøst, redaksjonelt arbeid bør nå holde et ekstra, våkent øye med intellektuelt søppel av den kategorien som blomstrer på fjerderangs fora, altså på slike steder som eksempelvis "rights.no" eller "document.no". Det ville bare være prisverdig dersom redaksjonen på verdidebatt hadde kapasitet til å korrigere antidemokratiske eller rasistiske utsagn etter hvert som de dukket opp,

Jeg har prøvd lenge å la være å bry meg og kommentere når Økland har skrevet ting langt over en grense her på VD.
Men dette går over alle støvleskaft !!

12 liker  
Kommentar #10

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Hvis skaftestøvler ikke er tilstrekkelig...

Publisert rundt 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
dette går over alle støvleskaft !!

...så anskaff deg gjerne vadestøvler.

2 liker  
Kommentar #11

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Merkelig påstand?

Publisert rundt 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Når du setter frem påstand om at "VD er et rent diktatur", så begynner jeg å undres over hvordan noen i det hele tatt kan unnfange en så pass bisarr tanke? Du kan hjelpe meg til å forstå bedre hvis du kan beskrive litt presist hva du tror et diktatur er for noe? Kan du ikke være så snill å forsøke å gjøre det? Altså som en slags begrunnelse for denne merkelige påstanden din?

På VD er det debattredaktøren som bestemmer. Hvordan kan du kalle det demokratisk?

Han dikterer hvordan han vil ha det, og slik må det også være. Så kan du være enig eller uenig i hva han gjør, men du har ingen medbestemmelsesrett.

8 liker  
Kommentar #12

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
På VD er det debattredaktøren som bestemmer. Hvordan kan du kalle det demokratisk?

Rettsstaten er en prinsipiell og viktig del av demokratiet. Loven i Norge pålegger den som har rollen som redaktør, et redaktøransvar. Den som har en redaktørrolle, har derfor en lovbestemt funksjon å fylle innenfor vårt demokratiske samfunnssystem.

Når redaktøren bestemmer, så gjelder ikke forholdet maktutøvelse fra redaktørens side. Det gjelder myndighetsutøvelse i medhold av lovbestemmelse, og det er noe helt annet enn maktmisbruk.

Jeg kjenner imidlertid ikke til konkrete rettsavgjørelser som kan sies å skape presedens for at en debattredaktør på verdidebatt omfattes av redaktøransvaret. Hvis sammenhengen gjaldt et debattforum i en papiravis, så ville saken ha vært klar, men det er kanskje noen uklarheter angjeldende gyldighetsområdet i forbindelse med nettbaserte fora. Det er min oppfatning at i så fall må analoge rettskildebetraktninger kunne sies å grunngi at debattredaktøren på verdidebatt er omfattet av lovens bestemmelser om redaktøransvar.


4 liker  
Kommentar #13

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Dagendebatt

Publisert rundt 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Jeg kjenner imidlertid ikke til konkrete rettsavgjørelser som kan sies å skape presedens for at en debattredaktør på verdidebatt omfattes av redaktøransvaret. Hvis sammenhengen gjaldt et debattforum i en papiravis, så ville saken ha vært klar, men det er kanskje noen uklarheter angjeldende gyldighetsområdet i forbindelse med nettbaserte fora. Det er min oppfatning at i så fall må analoge rettskildebetraktninger kunne sies å grunngi at debattredaktøren på verdidebatt er omfattet av lovens bestemmelser om redaktøransvar.

Jeg registrer bare at terskel for usaklige kommentarer er atskillig lavere på den kristne avisen Dagen sin debattsider.  Der er debattnivået enkelte ganger på er så lavmål at man rystes. Og enda verre, enkelte av de verste kommentarene er skrevet av folk som er aktive predikanter eller evangelister. Da gremmes jeg, og lurer på hvorfor de ikke har mer yrkesstolthet, og jeg spør meg om det kan komme av manglende utdannelse/dannelse. 

For meg blir det sånn at jeg kan vite hvilke predikanter jeg aldri kommer til lytte til en preken av! 

7 liker  
Kommentar #14

Kåre Kvangarsnes

20 innlegg  932 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Seriøst, redaksjonelt arbeid bør nå holde et ekstra, våkent øye med intellektuelt søppel av den kategorien som blomstrer på fjerderangs fora, altså på slike steder som eksempelvis "rights.no" eller "document.no". Det ville bare være prisverdig dersom redaksjonen på verdidebatt hadde kapasitet til å korrigere antidemokratiske eller rasistiske utsagn etter hvert som de dukket opp,

Økland gjør seg til talsmann for demokratiske holdninger, men har en sterk hang til å dra rasismekortet mot meningsmotstandere i de ømtålige politiske spørsmål og ellers karakaterisere divergerende meninger som søppel. Sterk hang til sensur kjennetegner meningsdiktaturet, mens en demokratisk holdning bl..a. går ut på å tillate ytringsfrihet innenfor lovlige grenser og alminnelig  folkeskikk.

Takk for at vi har HRS og Dokument.no som   fungerer  som et viktig korrektur og supplement til PK-pressen og meningstyranniet  og gir informative og ofte mer korrekte analyser av  av virkeligheten  enn moraliseringsjournalistikken vi bl.a er overforet med her på Verdidebatt.

10 liker  
Kommentar #15

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

"Dagen"

Publisert rundt 3 år siden

Jeg har aldri interessert meg nok for "Dagen" til at jeg har giddet å studere dette organets debattsider, men hvis redaksjonen der ikke makter å foreta en grenseoppgang mellom hva som er forkynnelse og hva som er debatt, så er det synd for avisen. Etterapingen deres etter Vårt Lands "Verdidebatt" blir i så fall redusert til en fjollete vits.

2 liker  
Kommentar #16

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

De ekle søppel-sidene på internett

Publisert rundt 3 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Takk for at vi har HRS og Dokument.no som   fungerer  som et viktig korrektur og supplement til PK-pressen og meningstyranniet  og gir informative og ofte mer korrekte analyser av  av virkeligheten  enn moraliseringsjournalistikken

En av farene med at slike som "rights,no" og "document.no" systematisk driver på med å piske opp islamofobi i Norge, ligger i de utspekulerte metodene disse nettstedene benytter seg av for å spre uhumskhetene sine: Symptomatisk forfektes, eller hentydes det jevnlig til, en sinnssvak fantasiforestilling om at det angivelig skal foregå en såkalt "sivilisasjonskrig" mellom "vesten" og den muslimske verden. 

Budskapet som predikes, innbefatter konspiratorisk påstand om at "fremmedkulturelle" flyktninger i "vesten" angivelig er femtekolonnister, hver og en av de stakkars menneskene, formelig besatt av en skummel plan om å forårsake fremtidig, "muslimsk maktovertakelse" i sitt nye hjemland.

Konspirasjonsfantasiene er ondsinnede. De er egnet til å forårsake alminnelig mistroiskhet og til å legge kjelker i veien for myndighetenes integreringsarbeid. 

Samtidig utgjør de en regulær håndsrekning til ekstreme, islamistiske grupperinger, som eksempelvis IS, for det idiotiet som forfektes på slike steder som "rights.no" og "document.no", er identisk med påstandsgrunnlaget til de mest ytterliggående islamistorganisasjonene (og også veldig likt "tenkningen" til bl.a. "fjordman" og Anders Behring Breivik).  

Vi har allerede opplevd hvilke katastrofer den slags tullprat i aller, verste fall kan føre med seg...

 

4 liker  
Kommentar #17

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Løgner fra Økland.

Publisert rundt 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Samtidig utgjør de en regulær håndsrekning til ekstreme, islamistiske grupperinger, som eksempelvis IS, for det idiotiet som forfektes på slike steder som "rights.no" og "document.no", er identisk med påstandsgrunnlaget til de mest ytterliggående islamistorganisasjonene (og også veldig likt "tenkningen" til bl.a. "fjordman" og Anders Behring Breivik).  

Human rights og Dokument no. er noen av de få som tør å informere om virkelighetens verden i dagens media.
Det er ikke noe nytt at sannheten svir i øynene på folk som ikke ønsker at fakta kommer på bordet.
Påstandene i dette sitatet fra Økland er så hinsides feil at det er særdeles skremmende lesning.

8 liker  
Kommentar #18

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke noe nytt at sannheten svir i øynene på folk som ikke ønsker at fakta kommer på bordet

Hvilke "fakta" snakker du om? Hvis det er så avgjørende viktig at disse "faktaene" du hentyder til, kommer frem i dagslys og åpent terreng, så bare presenter dem da vel. Forklar hva de dreier seg om og går ut på, vær så god...

3 liker  
Kommentar #19

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Ja

Publisert rundt 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Hvis det er så avgjørende viktig at disse "faktaene" du hentyder til, kommer frem i dagslys og åpent terreng, så bare presenter dem da vel

Vanskeligere er det jo ikke.

2 liker  
Kommentar #20

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

I horisonten

Publisert rundt 3 år siden

Poster denne kommentaren, ikke for å delta i debatten, men for å utfylle og understreke noen av poengene i innlegget.

Det er, som tidligere nevnt, ikke min hensikt å kritisere VD for å endre profilen. Det er deres fulle rett. Det respekteres.  

På den annen side bør det være greit å peke på hvordan dette oppleves blant en del av oss – og som altså gjør VD mindre interessant. Slik bør dette kunne leses som konstruktiv kritikk.

Samlet er det i kveld 23 framhevede innlegg – ett av innleggene tre gangner og et annet to ganger. Det er tre debattkategorier:

 

– Kirke, tro, religion og kristenliv

– Fordommer om innvandring i et innvandringsliberalt perspektiv

– KrF

 

Andre temaer har jeg ikke funnet. 

Det vi må kunne slå fast er at VD ikke lenger er et debattforum for samfunnsspørsmål og poltikk generelt – og for den sakens skyld verdensanskuelse – gjerne i et «verdidebatt»-perspektiv. Det har endret karakter fra en vidtfavnende og dermed også spennende og interessant forum, til å bli forum som dekker et snevert interessefelt og -publikum – slik som papiravisen (som for øvrig jeg selv abonnerer på i helgene).

Dette må forstås slik at man ønsker å gjøre også VD til et nisjeforum, slik avisen er en nisjeavis – med tilsvarende sterkt begrenset publikumstilfang. Som sagt, det er helt greit. Hvorfor skulle det ikke være det? Men da har man naturligvis også bevisst tatt høyde for at en del av oss nok vil falle i fra.

Det som det imidlertid kan og bør stilles spørsmål ved, er tittelen på en av temagruppene; «Fremmedfrykt». Dette er for alle gode formål en svært tendensiøs begrepsbruk.  Mens VD antakelig mener å peke på fordommer i samfunnet, viser dette mer enn noe VD sine egne fordommer – og naturligvis også det utpregede innvandringsliberale ståstedet.

Begrepet er blitt brukt av innvandringsliberale for å stemple de som argumenterer for en mer kontrollert og restriktiv innvandringspolitikk.  Jeg trodde faktisk at dette nå etter hvert var oppbrukt – nettopp fordi det er et ubrukelig argument for de som ønsker saklighet i debattene.

Nei, vi lider ikke av angst, vi har ingen diagnose (de fleste av oss), og vi sliter ikke med introverte fordommer og mangler hverken verdensanskuelse eller hjerterom. Begrepet er naturligvis ment, eventuelt ubevisst for å redusere debattmotstandere til forskremte og egoistiske mennesker, og kanskje også litt avstumpende – noen man egentlig ikke trenger å ta på alvor.

På den annen side tenker kanskje noen av oss andre av og til at enkelte av de innvandringsliberale framstår som urealistiske drømmere, eventuelt at de er noen godfjotter. Men derfra til å gjør dette til en tematittel i et seriøst debattforum ville vært et drøyt stykke. Slikt burde VD avstå ifra, er mitt silde råd. Det er ekskluderer, og det snevrer inn enda mer og da på en unødvendig måte. Menighetsbladformatet truer i horisonten.

Dette er ment som saklig og konstruktiv kritikk.

13 liker  
Kommentar #21

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det var du som tok opp temaet.

Publisert rundt 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Hvilke "fakta" snakker du om? Hvis det er så avgjørende viktig at disse "faktaene" du hentyder til, kommer frem i dagslys og åpent terreng, så bare presenter dem da vel. Forklar hva de dreier seg om og går ut på, vær så god...

Etter som du nevnte Human rights og Dokument no tok jeg det som en selvfølge at du hadde lest hva de skriver om.
Når du nå etterlyser det de i mange år har tatt opp tyder det på at du mangler kunnskap om disse du så sterkt kritiserer.

Om det skulle ha seg sånn at du benekter den virkeligheten de beskriver kan jeg ikke hjelpe deg ved å fortelle deg om den.
Da er rullegardinen i veien for utsynet.

8 liker  
Kommentar #22

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
du benekter den virkeligheten de beskriver

Det er så vakkert. :-)

4 liker  
Kommentar #23

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Men jeg har kommet til at entusiasmen nå er borte. Det som gjorde utslaget til slutt, var modereringen av Per Steinar Runde som i flere år har vært blant de som har bidratt til nettopp å holde et høyere nivå i mange av debattene på VD. Runde er en seriøs, klok og respektfull stemme i de debattene han deltar i.

Har egentlig ikke sans for «takk for meg»-posteringer, men, som en konsekvens av det jeg har skrevet ovenfor, kan det være relevant å opplyse om at jeg bevilger meg en lengere pause – antakelig til glede for en del av de gjenværende - eller for den nye vinen som det vel også kan kalles.

Jeg tror jeg motstår fristelsen til å kommentere dette da jeg synes at noe av det beste som har skjedd med "den nye modereringspraksisen", er bortfallet av de eviglange, personrettede trådene. Generelt vil jeg gi Verdidebatt skryt for å forsøke å skape et seriøst og noe annerledes alternativ til de mange Facebookgruppene som i dag finnes og som stadig preges av dette mediets tradisjoner og barnesykdommer.

5 liker  
Kommentar #24

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Riktig

Publisert rundt 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror jeg motstår fristelsen til å kommentere dette da jeg synes at noe av det beste som har skjedd med "den nye modereringspraksisen", er bortfallet av de eviglange, personrettede trådene.

og velformulert

 

4 liker  
Kommentar #25

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja.

Publisert rundt 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
noe av det beste som har skjedd med "den nye modereringspraksisen", er bortfallet av de eviglange, personrettede trådene.

Dere blir etter hvert helt alene her når de som har noe fornuftig å komme med forsvinner en etter en.
Da blir det vel koselig.

6 liker  
Kommentar #26

Alf Gjøsund

140 innlegg  128 kommentarer

Ingen meningssensur

Publisert rundt 3 år siden

Det er en underlig og urimelig påstand at vi skal drive en slags meningssensur på verdidebatt.no. Det er bare å se rundt seg på forumet, det mangler ikke på meninger om verken islam, innvandring eller Trump. 

Det som skjer når en debattant får innlegget sitt slettet på grunn av avsporing, usakligheter eller personangrep, er at man får en e-post med begrunnelse. Dersom årsaken ligger i deler av innlegget (for eksempel et par setninger), blir gjerne dette forklart, med en vennlig henstilling om å legge ut igjen innlegget uten disse setningene. 

Noen er åpenbart ikke vant til slik moderering, og reagerer så kraftig at de forlater forumet frivillig. Andre reagerer på andres vegne, uten at de nødvendigvis vet hva saken handler om. 

Men mitt inntrykk er at den nye praksisen med prikkbelastning og utestengning har hevet nivået på samtalen atskillige hakk. En del legger om stilen etter en eller to «prikker» og er blitt svært flinke til å holde seg innenfor regelverket. Antallet innlegg og aktive brukere viser en relativt jevn økning, så spådommen om at strengere moderering skremmer bort skribentene synes ikke å stemme.

Jeg vil gjerne kommentere årsaken til at vi noen ganger tar relativt uskyldige regelbrudd: Min erfaring er at det skjer noe med en tråd når den sporer av i usakligheter, og personangrep. Et lite regelbrudd drar fort med seg flere og verre brudd, og hele tråden blir sterkt skjemmet. Når noen slettes, sender de gjerne lange mailer der man henviser til debattanten foran, som også sporet ikke av, om ikke SÅ alvorlig.  Det viser seg gang på gang at det er ryddigst og klokest å ta tak i tråden der regelbruddene starter, selv om det kunne vært av en alvorligere art.

Modereringen av verdidebatt.no er ikke fullkommen, så fortsett gjerne å kritisére den i tråder som denne. Men det er viktig for meg å understreke at saklig meningsytring på verdidebatt.no ikke blir slettet så lenge det ganske rimelige regelverket overholdes.

8 liker  
Kommentar #27

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Med en slik takhøyde

Publisert rundt 3 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Da begynner det å bli trangt oppunder himlinga på VD. Til og med assosiasjoner til et kryploft – kommer krypende.

trenger man ikke akkurat å være profet for å gjette seg til at menyen stort sett må bestå av flyndre og flatbrød.
:-)

Den frie meningsutveksling trenger en viss romslighet, ellers er det ikke lenger noen fri meningutveksling...

8 liker  
Kommentar #28

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Debattpluralisme

Publisert rundt 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Det er en underlig og urimelig påstand at vi skal drive en slags meningssensur på verdidebatt.no.

Først til Gjøsund. Jeg respekterer hva du skriver. Når jeg poster denne kommentaren, er det fordi jeg gjerne vil bidra med mitt til en drøfting omkring VD. Dette er derfor ikke en «kranglekommentar» fra min side, men altså drøfting av synspunkter og en utdyping av mine egne.

Er enig i at VD ikke driver meningssensur. Det har jeg heller ikke hevdet. Men derimot er det et inntrykk at forumet driver meningsprioritering. Enda en gang, det er greit nok – både at det prioriteres og redigeres. Men dette i seg selv skaper åpenbart et engasjement, slik jeg gir uttrykk for på denne tråden.

En bevisst innsnevring av temaer er også en bevisst selektering av deltakere i den forstand at VD blir mindre interessant for en del av oss. Også det er greit, men de av oss, som føler at forumet er blitt smalere, synes dette er leit, nettopp fordi det tidligere tema-messig var langt bredere og slik mer interessant. 

Når Gjøsund skriver at «det mangler ikke på meninger om verken islam, innvandring eller Trump», så er det selvfølgelig riktig. Det skulle bare mangle, for å si det slik.

Så lenge enhver kan publisere nær sagt hva man har på hjertet, dukker alle slags temaer opp. Men det er ikke det dette handler om fra min side. Dersom det kan anslås at «Siste innlegg»-listen utgjør omlag 10 % av forsiden, betyr det at VD har regien på og selv prioriterer stoff og temaer på 90 %. Også dette er slik det skal være. Redaksjoner skal naturligvis ha kontroll på det de publiserer. Poenget er hvordan man prioriterer.

Her må jeg sitere Vårt Lands og en av norsk presses mest interessante skribenter – uten til forkleinelse for andre. I dagens aktuelle kronikk i VL/VD, skriver Erling Rimehaug: «Hvordan kan mediene være objektive når de beviselig tar stilling i samfunnsdebatten?»

Spørsmålet på denne tråden er altså hvordan VD prioriterer. Som vist i min kommentar (#20), handlet samtlige prioriterte innlegg (i går kveld) kun om helt typiske Vårt Land-temaer – og bare det. Igjen, ingen kritikk fra min side. Bare at over tid gjør en slik prioritering forumet mindre interessant for antakelig ganske mange.

Det som definitivt kan kritiseres, er når det også blir tendensiøst, slik som temarammen «Fremmedfrykt». Tittelen i seg selv legger et meget subjektivt premiss til grunn. I dag er dette byttet ut med «Falske nyheter». Dette er på den annen side et spennende og aktuelt tema. Her er det å bemerke at tre av de fem innleggene, som er linket til temaet er høyst relevante og interessante, mens to er uten relevans og fungerer antakelig enn så lenge som listefyll. Flere vil sikkert komme til etter hvert og da blir det bra.

Når det gjelder moderering, har jeg ikke noen spesiell formening. Er enig i at en stram og konsekvent moderering i fht avsporing og personangrep både er viktig og riktig. Min reaksjon på slettingen, som jeg nevner i innlegget, har en tredelt begrunnelse.

Som jeg nevnte, anser jeg Runde for å være en høflig og saklig debattant. Ja, innlendingen på den aktuelle kommentaren var noe «spisk» – og da spesielt til Runde å være. Men tross dette …

Det andre er at det aktuelle og framhevede innlegget i stor grad er tendensiøst og full av lettvinte og usaklige karakteristikker.  Når kommentaren måles opp mot dette, er det sannelig ikke godt å vite hvem som hadde fortjent sletting. Når moderator valgte å slette kommentaren, oppfattes dette som partisk – som en inngripen og som et innlegg i selve debatten. Som vi altså vet, heller ikke pressen er objektiv.

Den tredje og viktigste begrunnelsen er en økende undringen over VD sine prioriteringer og selektive valg av det som kan oppfattes som typiske VL-temaer og som jo nødvendigvis er temmelig snevert når det i denne sammenheng handler om et åpent debattforum. Jeg var i ferd med å gå litt lei. Og så kom altså dråpen …

Ja, jeg er sikker på at antallet debattanter på VD fortsatt er og vil være høyt. Derfor skrev jeg at: «Aktiviteten i antall innlegg og deltakelse fra interessante debattanter synes å være på det samme nivået også nå, men det er altså noe med spennvidden, takhøyden, dynamikken og spenstigheten.» Det er imidlertid uvisst om oppslutning i seg selv er et mål på spennvidde, åpenhet og debattpluralisme. Også temamessig snevre debattfora – eller såkalte ekkokamre, kan ha stor og engasjert oppslutning.

Nå skal jeg avslutte dette. Synes imidlertid at det er relevant å opplyse om at innlegget og mine kommentarer på denne tråden ikke er en tale «for min syke mor». Jeg er ikke blitt moderert i det nye og «strenger regimet" og knapt nok tidligere gjenneom åtte år, og en del av det jeg har publisert er blitt framhevet – både før og nå. Har slik sett ingen grunn til å klage. Tvert imot.

Har hatt mye glede av min deltakelse på VD. Kan hende vi sees igjen.

9 liker  
Kommentar #29

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Håper det Danielsen:-)

Publisert rundt 3 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Har hatt mye glede av min deltakelse på VD. Kan hende vi sees igjen.

Jeg er ikke så flink til å skrive som Danielsen, jeg er litt mer ut av posen, hvis du skjønner....

Det siste innlegget jeg hadde  om "Snillisme" ble slettet, fordi redaksjonen oppfattet det som rasistisk. Jeg er jo selv gift med en afrikansk kvinne, hvorfor skulle da mine synspunkter være rasistiske?

Jeg synes at VD har fått et veldig PK uttrykk.

Jeg synes det er litt artig med fargerike kommentarer. Disse er nå borte, og forumet er blitt lite interessant. Det er nærmest blitt som kirkedebatt.no, for de med høykirkelige interesser.

16 liker  
Kommentar #30

Sverre Kolberg

3 innlegg  414 kommentarer

Gjøsund virker lavere utdannet, faglig mentalt smalsporet, og ukvalifisert

Publisert nesten 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Ingen meningssensur Publisert 4 måneder siden

Det er en underlig og urimelig påstand at vi skal drive en slags meningssensur på verdidebatt.no. Det er bare å se rundt seg på forumet, det mangler ikke på meninger om verken islam, innvandring eller Trump. 

Det som skjer når en debattant får innlegget sitt slettet på grunn av avsporing, usakligheter eller personangrep, er at man får en e-post med begrunnelse. Dersom årsaken ligger i deler av innlegget (for eksempel et par setninger), blir gjerne dette forklart, med en vennlig henstilling om å legge ut igjen innlegget uten disse setningene. 

Noen er åpenbart ikke vant til slik moderering, og reagerer så kraftig at de forlater forumet frivillig. Andre reagerer på andres vegne, uten at de nødvendigvis vet hva saken handler om. 

Men mitt inntrykk er at den nye praksisen med prikkbelastning og utestengning har hevet nivået på samtalen atskillige hakk. En del legger om stilen etter en eller to «prikker» og er blitt svært flinke til å holde seg innenfor regelverket. Antallet innlegg og aktive brukere viser en relativt jevn økning, så spådommen om at strengere moderering skremmer bort skribentene synes ikke å stemme.

Jeg vil gjerne kommentere årsaken til at vi noen ganger tar relativt uskyldige regelbrudd: Min erfaring er at det skjer noe med en tråd når den sporer av i usakligheter, og personangrep. Et lite regelbrudd drar fort med seg flere og verre brudd, og hele tråden blir sterkt skjemmet. Når noen slettes, sender de gjerne lange mailer der man henviser til debattanten foran, som også sporet ikke av, om ikke SÅ alvorlig.  Det viser seg gang på gang at det er ryddigst og klokest å ta tak i tråden der regelbruddene starter, selv om det kunne vært av en alvorligere art.

Modereringen av verdidebatt.no er ikke fullkommen, så fortsett gjerne å kritisére den i tråder som denne. Men det er viktig for meg å understreke at saklig meningsytring på verdidebatt.no ikke blir slettet så lenge det ganske rimelige regelverket overholdes.

Nå har han mappeført to prikker på meg og dette går nå helt teknisk riutinemessig for ham.

Han "hever nivået" til sin egen fordel, etnisk faglig utrensker og senker det til den flate og lukkede idrettsbane hvor kun faglig industrialisert dilettantisme av hans egen kulturelle skole og erfaringsbakgrunn muligvis kan konkurere. 


Dette har jeg erfaring med og opplevet så mange ganger. Rasjonaliseringa kulturrevolusjonen, de faglige og etniske utrenskingene og med forflating og nyspråk, pliktig bokmål eller "samnorsk" for eksempel.Nu skal nå hete no. 


Og kadrene fra partiets eller sektens krigsskole , som mangler realskole og artium i språkfag  sitter og overvåker og skiller på slike ting, og nekter for det selvfølgelig,  men de har jo ikke kapasitet til annet. De kan ikke finlese alt som står men må gå etter visse flagginger tegn og signaler. A- endelsene for eksempel før i tiden / tida, og at man måtte skrive snø for sne og Vitenskap med T og med P ellers....  og dertil  hånTverkere. Hvor det og skiller. Det er qvislings språk. Aasen skrev handverk med stum d ikke forveksle med tannverk.


Man er pinlig observant og pirkete med sosiolektene når man mangler artium og forberedende i og med bakgrunn fra bøttekottfakultetet til konfirmasjon.

For noen år siden behøvde man bare å skrive glosa "antrax" og trykke Enter, og man var sikker på å bli registrert og gransket meget grundigere videre, nota bene av anti-  og ukvalifisert rompestomp bak jernteppet. 

Sånn fungerer folkedemokraturet og tyranniet, og det er samtidig nøkkelen til  å  kunne forgifte og clogge og drepe det.  Når det ikke er adresserbart på annen måte så gjør vi det sånn.

Derfor skriver jeg konsekvent heller aldri bokmål. Jeg bruker heller baade maalføre, baade riksmaal og landsmaal for extra å irritere ham.  Der trigger han nemlig politisk etnisk rasistisk vet jeg,  idet han jo mangler REAL- skole

Så kan jeg skrive "Genosse!", da blir han sikker i sin sak, for slike hemmeligheter skal man ikke røpe..  Og arrrrr-beierrrrr  rrrraaaaaogipraxisss, han tror det er fleip og fatter jo ikke at det er en sirlig strek- kode for gjenkjenning. 

Like effektivt i  forhold til de engere krædse er å skrive gresk. Tangens til vinkelen alfa, pi, og theta epsilon, evreka, logos,  og pnevma. Slik  er man sikker på å terge etnisk sosialt politisk religiøst perverse  nervebunter. 


Eller LATIN. , det går rett i filteret og belaster og clogger. 


Nei han krever strøkent bokmål med kun 400 tillatte gloser i ordlista, og man får ikke engang vite hvilket retteprogram, alternativt Brummunddøl. For det er sånn den maskinelle overvåkinga og etniske entreprisen er programmert.

  Derfor bruker jeg konsekvent aldri retteprogram, heller ikke strukturen og skjelettet av samme, men beveger meg / oss som vi har lært og er trenet over ham i gradene, militært politisk  etnisk  nasjonalt saklig og faglig offroad og i utakt.   

Ute på viddene og helt i granskauen og på tynn is og i løssnøen der han ikke er trenet. Han er nemlig  trenet på politisk religiøst fanatiske trikkeskinner og til bare å spille wolleyball, manna og balla.  Vaclav Havel har skrevet et teaterstykke om det, om hvordan å terge Kadrene ganske grønne og overbelaste dem og slite dem uvegerlig ned og forgifte dem.


(Han vil trigge og tre i harnisk, mens de opplyste vil trekke på smilebåndet)


Og fatter og tåler han ikke det  så skal han ut av stillingen og rollen. 

SATAN har det nemlig for seg at semantikken og hermenevtikken kan mekaniseres og automatiseres så han får seg selv og sine kadresoldater på plass i nøkkelstillingene og rollene som overvåkere og vaktmestere varslere og folkepoliti uten at de syns og skiller seg ut.


Det er karakteristisk for situasjonen under fremmed okkupasjon og militærstyre unntakstilstand at nuggen og måsakandidatene i språkfagene og realfagene, de som har måttet over på lukket studium i særskolen  entrer i offisielle nøkkelroller og stillinger som overvåkere dommere kontrollører og inspektører.  De er henvist til å måtte bruke enkelt mekanisk rettskrivings glose og gramatikkprogram for eksempel. Og krever det samme av alle besøkende, at de også er underdanige det samme. 


Men sånt  oser og dunster carbolsyre, DDR- messig Arbeiter und Bauernfakultät lang vei , og er tilsiktet  faglig vinklet og industrialisert synd imot den hellige ånd , og nytt system, kulturrevolusjonen .

 Vi kjenner det inderlig vel ifra før, er instruert om det og advart mot det,  og forakter og motarbeider sånt konsekvent.  


Dritingen i the UN declaration of human rights articles 19, 26 og 27 er communist manifesto med o. 

Kommentar #31

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Dette er det verste jeg noen gang har lest på VD.  Er ikke dette promille- skrivning så må det være noe annet alvorlig. 


9 liker  
Kommentar #32

Sverre Kolberg

3 innlegg  414 kommentarer

ja

Publisert nesten 3 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Dette er det verste jeg noen gang har lest på VD.  Er ikke dette promille- skrivning så må det være noe annet alvorlig. 

Det er noe annet og alvorlig. 

Jeg tar opp og peker på  og sikter Sen-suUUUUUUr- brunsten, som er nær i slekt med  sa-aaAAAAAAAAag- brunsten, og opplyser og peker på hva det er som kan være årsakene til begge.


Begge, både s..suUUUUUur- brunsten eller uUUUUUuur- brunsten og ...aaAAAAg-brunsten er  communist manifesto med o.  Syndig, feilaktig, og dypt beklagelig.Kommentar #33

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Dette er det verste jeg noen gang har lest på VD.  Er ikke dette promille- skrivning så må det være noe annet alvorlig. 

WORD!

2 liker  

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
4 dager siden / 2492 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
26 dager siden / 1874 visninger
Den norske kirke og pornografi
av
Marthe Kristine Østerud Primstad
rundt 1 måned siden / 1126 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
7 dager siden / 924 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
28 dager siden / 674 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
rundt 14 timer siden / 612 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere