Kommentator Håvard Nyhus

Kommentator i Vårt Land

Snakk sant til hverandre

I de falske nyhetenes tid er etterrettelighetens dyd viktigere enn noensinne.

Publisert: 22. feb 2017

«MÅ JEG BE OM at du er noe mer edruelig i fremstillingen din», sa Siv Jensen til meddebattant Jonas Gahr Støre under Politisk kvarter, morgenen 21. februar.

Vi lever under et nytt regime: Fakta kontres med «alternative fakta»; nyheter med at de er «falske»; Per Sandberg overtar som innvandrings- og integreringsminister. Og Siv Jensen tar Jonas Gahr Støre i skole for å være upresis i sin gjengivelse av virkeligheten. Er det rart man henger med hodet?

Jeg er ikke alene om mine anfektelser. «Kampen for fakta og kunnskap kan fort gå galt», skriver Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås i Aftenposten, og gjengir et løsrevet sitat av Frp-rådgiver Espen Teigen som angivelig «driter i» at han er med på å bryte ned den offentlige samtalen.

Videre uttrykker Åmås bestyrtelse over «holdningen» og «dømmekraften» til 24 år gamle Espen Teigen, siden han – altså Teigen – i et intervju med nettsiden Journalisten har omtalt sjefstrategen i Det hvite hus, Stephen Bannon, som en «fascinerende» type. Det skulle han visst ikke gjort, og nå er «kritisk tenkning viktigere enn noensinne», foreskriver Åmås.

Gir vekk ammunisjon

Åmås har naturligvis helt rett i det overordnede. Kampen mot løgnene har aldri vært viktigere, «strategisk kommunikasjon» er problematisk fordi den bryr seg mer om hva som fremmer interesser enn hva som er sant, og systematiske angrep på mediene – blant annet fra Det hvite hus – undergraver tilliten til en helt essensiell samfunnsinstitusjon.

Men spørsmålet er om ikke Åmås gir like mye ammunisjon til sine motstandere. For bare i passasjen over er det flere ting å arrestere ham på. 

For det første er det ikke den offentlige samtalens ve og vel Teigen uttrykker at han «driter i»; det vil enhver som leser uttalelsen i sin sammenheng se. Det han ikke kan godta er hvordan spørsmålet fra Journalisten lades med påstanden om at den offentlige samtalen beror på «innvendinger fra kritiske journalister». Det er en forutsetning Teigen ikke aksepterer, og følgelig driter han en lang marsj i den – hvilket også er hans soleklare privilegium.

Men i stedet for å lese Teigen med et minstemål av velvillighet, valgte altså direktøren i Fritt ord en retorisk manøver – kun egnet til å drite ut Teigen.

Underslår virkeligheten

Også fortsettelsen skurrer. For er det virkelig et tegn på sviktende dømmekraft å uttrykke fascinasjon for Stephen Bannon? Vel, da kan jeg rekke opp hånda først som sist: Jeg er også blant dem som fascineres av Bannon, eller Mørkets fyrste. Slik jeg også er fascinert av Joseph Goebbels og Donald Trump. Å uttrykke fascinasjon for noen er ikke det samme som å like noen – om noe forholder det seg gjerne stikk motsatt: Vi fascineres av det skumle, skitne og onde. Noe også Teigen er klar på: «La det ikke være noen tvil: Han (Bannon) er en farlig fyr.»

Kjernen i anklagen mot de «politisk korrekte» er at de overser og underslår opplagte forhold ved virkeligheten – fordi disse forholdene er ubehagelige, ufordelaktige eller på annet vis egnet til å distrahere fra et politisk mål. Å insistere på at Bannon – som tjente seg søkkrik på Seinfeld-royalties og produserte Shakespeare-filmatiseringen Titus (1999) – ikke er det spor fascinerende og at den som mener noe annet bør undersøke dømmekraften sin, er således en lissepasning til de som mener at de «politisk korrekte» lever løgnaktige, forløyne liv.

Besvergelser og trylleformularer

I virkeligheten betyr naturligvis «politisk korrekt» ingenting som helst, men er utelukkende en fornærmelse, kun egnet til å slynges på tvers av en uoverstigelig kløft av motsetninger.

Begrepet stiller slik i samme kategori som «kritisk tenkning», som Åmås påkaller som en saliggjørende kraft. Men heller ikke «kritisk tenkning» betyr noen ting som helst; det er bare et trylleformular for «jeg bruker hodet mitt, i motsetning til deg». Derfor vil du finne nøyaktig de samme påkallelsene hos verdens konspirasjonsteoretikere: Kritisk tenkning, folkens! Nå må dere våkne og se gjennom løgnene!

Den som vil strekke ut hånden og invitere til dugnad og oppslutning om et stort uenighetsfellesskap, må derfor begynne i en helt annen ende. Rituelle besvergelser om «kritisk tenkning» er ikke et argument, men en vurdering av meningsmotstanderen. Og det hjelper ikke det grann.

Sant og innstendig

Det som hjelper er å snakke så sant, oppriktig og innstendig om virkeligheten som overhode mulig. Også når det er snakk om å innrømme mørke fascinasjoner. Bare slik kan mediene ha noen som helst forhåpning om å drive postfakta-smitten tilbake; ved å gå foran med et godt eksempel. Fasthet i det sentrale, frihet i det perifere og etterrettelighet i alt.

Først publisert i Vårt Land, 22. februar, 2017.

10 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Årsaken?

Publisert over 3 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.

Sant og innstendig

Det som hjelper er å snakke så sant, oppriktig og innstendig om virkeligheten som overhode mulig. Også når det er snakk om å innrømme mørke fascinasjoner. Bare slik kan mediene ha noen som helst forhåpning om å drive postfakta-smitten tilbake; ved å gå foran med et godt eksempel. Fasthet i det sentrale, frihet i det perifere og etterrettelighet i alt.

Så hvem skal begynne?

Hvorfor lyver man? For å skjule sannhet og for å fremme sine interesser.

Hvis ens interesser fremmes ved løgn, har vi en hemmelighet som ikke må ut i offentlighetens lys. Om det er slik at offentligheten fikk vite hva hemmeligheten gikk ut på, ville det være vanskelige å fremme sine interesser. Dette fordi offentligheten, menig mann, ikke ville godta sannheten og dermed hindre hemmelighetens virke.

Dette skjer nå, og hemmeligheten som skjules er såpass brutal når den settes i verk at den straks vil møte vesentlig motstand. Derfor må det lyves inntil makten bak har etablert et overtak så det blir ingen vei tilbake. Det vil ikke kunne bygges opp tilstrekkelig motstand til å hindre gjennmføring av hemmeligheten.

Det politiske spillet, for det er politikere som har makt til å sette hemmeligheten ut i live, foregår nå på en slik måte at hemmeligheten holdes skjult. Når noen av disse røper noe av, eller viser til noe av hemmelighetens sider eller konsekvenser, blir det straks kjørt propaganda tiltak mot vedkommende på alle fronter.

Hemmelighetens gjennomføring er avhengig av følgende:

1. En sentral makt som ønsker hemmelighetens gjennomført.

2. Makt, posisjon, forberedelser, tidspunkt til å gjennomføre den gjennom allianser.

3. Finansiering av gjennomføringen.

4. Kontroll over kommunikasjonen som enten skal hindre hemmeligheten å komme ut, eventuelt desinformere om den, men også skape et gunstig klima å realisere hemmeligheten i.

5. Forvirre så mange som mulig for å herske gjennom splid, inntil makten kan etableres med minst mulig motstand - politikk.

6. Folkets makt, dvs. de valgte politikere, må frasi seg makten - altså, hemmeligheten er av en slik art at det vil gå ut over folket, derfor må folkets maktutøvelse stoppes, i det minste reduseres vesentlig slik at hemmeligheten ikke hindres.

7. Et politi som hindrer voldelig motstand må etableres.

Denne konklusjonen forklarer prosessen som må gjennomføres for et regime som årsaker løgnaktighet på høyt nivå.

2 liker  
Kommentar #2

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Fasinert

Publisert over 3 år siden

det overrasker ikke meg at slike politikere sitter i makten, men hvor lenge var Adam i paradis?

1 liker  
Kommentar #3

Ingunn Løkstad Salvesen

33 innlegg  168 kommentarer

Neglisjering av virkeligheten.

Publisert over 3 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
de overser og underslår opplagte forhold ved virkeligheten – fordi disse forholdene er ubehagelige, ufordelaktige eller på annet vis egnet til å distrahere fra et politisk mål.

Takk for en imponerende skildring av deler av virkeligheten som sjelden belyses på en redelig måte. 

Jeg er ofte frustrert over hvordan fakta blir oversett og underslått  – fordi disse fakta oppleves som farlige/truende/ubehagelige. Ny info møtes tildels med en truende taushet, - eller med fokus på et annet "ufarlig" tema, hvor det ikke forventes motargumenter, - dvs.: egnet til å distrahere fra en saklig debatt. 

 

2 liker  
Kommentar #4

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Tidene endrer seg

Publisert over 3 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
Rituelle besvergelser om «kritisk tenkning» er ikke et argument, men en vurdering av meningsmotstanderen. Og det hjelper ikke det grann.

Interessante og originale refleksjoner fra Håvard Nyhus. "Originale" i betydningen uventet eller betimelig fra en av pressens egne. Men når sant skal sies, og det skal det jo, så overrasker det ikke. Det er ikke første gang at Nyhus er "original". Det er bra!

Ja, det er pressen selv som i stor grad sitter med kodelåsen til en mer redelig formidling. Selv har jeg tillit til norsk presse. Det som formidles er nok i det store og det hele sant og riktig, men vinklingen bikker ikke sjelden over i kampanjejournalistikk. Slikt skaper skepsis – for å uttrykke det på den måten

Spesielt gjelder dette kommentatorene, de som står fritt til å mene om dagsaktuelle saker og forhold. De ender ofte som Åmås i en tendensiøs og ikke sjelden med en uredelig vinkling. Da tærer det sterkt på  tillitskapitalen.

Folk er opplyste og tenker selv. Ja, så sannelig. De er så opplyste at de til og med er fullt på høyde med yrkesmenerne – og rett som det er vel så det. Tidene endrer seg. Det strammer seg til for de som før hadde en mer opphøyet stilling enn det de har i dag. Slikt er naturligvis fortærende, men er en realitet som betyr mer skjerpings – i alle fall for de som evner å gå i seg selv.

PS. Antydningsvis kan det nevnes at herværende avis er intet unntak – dog med noen variabler. 

2 liker  
Kommentar #5

Bjørn Rasmussen

1 innlegg  24 kommentarer

Gjenspeile virkeligheten

Publisert over 3 år siden

Når ikke folk opplever at store deler av den virkeligheten de erfarer ikke blir gjenspeilt i media, så åpner media selv opp for alternative nyheter og fake news.

3 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere