Fred Winther Holt

17    62

- Det er uhyrlig å drepe mennesker og forfølge deres levninger i graven for å brenne dem

Rwandas ambassadør til Norge, Christine Nkulikiyinka, besøkte Oslo i forrige måned. Hun leverte sine akkreditiver til Kong Harald. I møte med rwandere manet hun til kamp mot personer som hun mener «forstyrrer Rwandas utvikling».

Publisert for 6 dager siden / 619 visninger.

Christine Nkulikiyinka har siden 2015 vært Rwandas ambassadør til de nordiske land. Hun har bosted i Stockholm. Den 17. januar 2017 ble hun tatt imot av Kong Harald. Det varmet trolig hennes hjerte å høre vår kjære konge hylle Rwanda for landets gjenreisning etter folkemordet i 1994.

Det spørs om kongen på sin side var oppmerksom på at Rwandas president og diktator, general Paul Kagame, høyst sannsynlig er en storforbryter som ved bruk av terror utløste folkemordet. I BBCs dokumentar Rwanda: The Untold Story omtaler den belgiske professor Filip Reyntjens Kagame som «the worst criminal in office today». Imidlertid, regjeringen Erna Solberg må vite hvilke verdier Kagame står for.

En gruppe rwandere som også møtte ambassadøren, fikk høre at det er noen som ut fra egne interesser forsøker å ødelegge det som den rwandiske regjering har fått til.
̶  Hjelp oss å bekjempe dem hvor enn de befinner seg. De må slutte med å forstyrre vår nåværende utvikling, sa ambassadør Nkulikiyinka.

Hva slags forstyrrelser er det ambassadøren sikter til? Det kan være så mangt, for Kagame tolererer ikke at noen vil fortelle sannheten om folkemordet og spesielt de forbrytelser som er blitt begått av Rwandisk Patriotisk Front (RPF), både i Rwanda og DR Kongo.
̶  Hvordan føles det å bo et sted hvor du blir straffet for å fortelle sannheten, spurte journalist og forfatter Anjan Sundaram på Oslo Freedom Forum 2016.

Jeg har personlig valgt å stille meg bak kravet om at samvittighetsfangen Victoire Ingabire Umuhoza må løslates fra fengsel i Rwandas hovedstad Kigali. Facebook-siden Slipp Victoire Ingabire fri, som jeg administrerer, har etter alt å dømme virket «forstyrrende», i første omgang på ambassadøren og hennes hjelpere, og dernest på Kagame-regimet.

Beviset kom etter at jeg den 12. mars 2016 var med på en seremoni i Bryssel til hyllest av Victoire Ingabire. Jeg ble sammen med to andre tildelt prisen «Victoire Ingabire Umuhoza for Democracy and Peace». Hendelsen fikk rwandiske myndigheter til å reagere. I den regimevennlige nettavisen Rushayashya ble prisvinnerne hengt ut som fiender av den rwandiske stat. I begrunnelsen ble det for mitt vedkommende vist til Facebook-siden Slipp Victoire Ingabire fri.

Avisen omtaler meg som en sterk forsvarer av menneskerettigheter, «spesielt for de som forlot Rwanda etter å ha begått forbrytelser i 1994».  Det siste er blank løgn. Sannheten er den at noen rwandiske overføringsflyktninger som kom til Tromsø for bosetting sist på 1990-tallet, ble utsatt for falske anklager om å ha medvirket til folkemordet i Rwanda i 1994. En flyktningkonsulent i Tromsø kommune hadde ført de opp på en liste over mistenkte folkemordere. Samtlige ble renvasket gjennom Kripos etterforskning. Flyktningespionasje er et alvorlig samfunnsproblem, også i Norge.

Rwandisk Patriotisk Front og den sittende president, Paul Kagame, går grundig til verks for å slette spor etter egne forbrytelser. Jeg nevner som eksempel en massakre som ble begått mot forsvarsløse barn, kvinner og menn i leiren for internt fordrevne personer i KIBEHO i det sørlige Rwanda 22. april 1995. Dette var nærmere ett år etter at Kagames RPF stanset folkemordet og tok makten i landet. Det var RPFs soldater som sto for ugjerningen i Kibeho. De hevdet selv at det var 338 personer som var blitt drept. Dette er blank løgn. En australsk sanitetsstyrke begynte å telle antall drepte, etter oppfordring fra FN. Da de hadde kommet til 4.500, ble de nektet av RPF å fortsette opptellingen.

Mot slutten av 2013 ga president Kagame de rwandiske sikkerhetsstyrker ordre om å gå i gang med kremering (brenning) av restene etter Hutu ofre fra massakren i Kibeho i 1995. Det var i realiteten flere enn 5000 fordrevne personer som der mistet sine liv. De ble begravet med militær hjelp fra Rwandisk patriotisk Arme (RPA), den militære gren av RPF. Formålet med kremasjonen var å viske ut sporene etter disse makabre massakrene.

Dr Joseph Nkusi skriver om Kibeho-massakren i en artikkel 15. januar 2015. Etter en grundig gjennomgang av saken hevder han til slutt
̶  President Paul Kagames forbrytelser overgår forstanden. Det er uhyrlig å drepe mennesker og forfølge deres levninger i graven for å brenne dem.
Jeg deler Nkusis synspunkt. 

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Peder M.I. Liland

1 innlegg  341 kommentarer

Uhyrlig

Publisert 6 dager siden

Fred W. Holt beskriver uhyrligheter. Det dreier seg om ugjerninger som skal forsvare regimet til General Paul Kagame ved å fjerne sporene etter massedrap fra 1995. Det skal være valg i 2017.  Valget er blitt avgjort allerede før valget har skjedd. Ytringsfriheten er undergravd, du settes i fengsel om du ytrer deg om faktiske forhold. Det er straffbart å si sannheten. 

På samme vis er det plagsomt for regimet at norsk og skandinavisk offentlighet blir oppmerksom på de faktiske forhold i Rwanda Det er likevel et tragisk faktum at Norge er et av de europeiske land som ikke tar høyde for dette problemet. Fred W. Holt nevner hvordan Kagames presse forvrenger de faktiske forhold som angår overføringsflyktninger fra Rwanda, som befinner seg i andre land på grunn av situasjonen i Rwanda. 

Det er på høy tid at UDI og andre instanser som behandler flyktningespørsmål, ikke lar seg forlede av det budskap som kommer fra Kagame gjennom hans ambassadør til bl.a. Norge.  Her angriper han de som bryr seg om å bli kjent med den situasjon av undertrykkelse, som Rwandas befolkning faktisk befinner seg i.  

Vi må som demokrati opprettholde kontakt med dette regimet, men det er på høy tid at våre politiske myndigheter ikke  svikter Rwandas befolkning ved å følge de råd denne ambassadøren ga uttrykk for den 17. januar 2017, og  der Norges offisielle holdning er kun ros til Paul Kagames regime. 

Sporene etter Kagames forbrytelser lar seg ikke fjerne ved å grave opp og brenne dem som har ligget i massegraver. Men det er et forsøk på å skjule regimets sanne ansikt.

2 liker  
Svar
Kommentar #2

Peder M.I. Liland

1 innlegg  341 kommentarer

Svenskbasert Rwanda-propaganda ?

Publisert 6 dager siden

Det er godt å vite at det skjer en offentlig tilnærming mellom Rwanda og Norge. Men i Fred W. Holts artikkel blir vi oppmerksom på, at ambassadøren befinner seg i Sverige.

Jeg setter pris på all offentlig og kontrollerbar kontakt mellom land og folk. Det har likevel også skjedd stor urett i kongeriket Norge, som Rwanda er ansvarlig for, men som ambassadøren ikke nevner.

Det har allerede ha pågått minst et par tiår med aktiv flyktningespionasje fra Rwanda i Norge, der overføringsflyktninger er blitt rammet hardt. Det nevnes ikke i presseoppslaget. Det som hevdes, er at samtlige er flyktet unna rettsforfølgelse etter å ha utført folkemord i 1994. Det er ren propaganda.

Spioner identifiserer flyktninger og legger dermed opp. til krav fra Paul Kagames regime om utlevering av personer, som er uskyldige med full rett som overføringsflyktninger. Jeg har kjennskap til noen få men viktige eksempler på denne formen for ulovlig sinfiltrasjon av Rwanda i norske interne forhold. Dette må være straffbart.

Kan det som Fred W. Holt her nevner om flyktningespionasje i Norge, også ha skjedd i Sverige ? 

1 liker  
Svar
Kommentar #3

Fred Winther Holt

17 innlegg  62 kommentarer

Ja, flyktningespionasje og drapsforsøk

Publisert 6 dager siden
Peder M.I. Liland. Gå til den siterte teksten.
Kan det som Fred W. Holt her nevner om flyktningespionasje i Norge, også ha skjedd i Sverige ?

Det har utvilsomt skjedd meget alvorlige ting også i Sverige. Den rwandiske journalist og politiske flyktning Jean Bosco Gasasira gikk i januar 2012 i dekning og stanset utgivelsen av sin nettavis Umuvugizi. Dette fordi han var truet på livet av Kagames spion Evode Mudaheranwa, som den gang tjenestegjorde som toppdiplomat ved den rwandiske ambassade i Stockholm. Mudaheranwa var også akkreditert til Norge.  I februar 2012 ble nevnte diplomat utvist. Han måtte på kort varsel forlate Sverige. Etter det kom Gasasira frem fra sitt skjulested. Det viste seg, heldigvis, at Kagames håndtlangere ikke hadde lykkes med sitt forsett. 

Svar
Kommentar #4

Peder M.I. Liland

1 innlegg  341 kommentarer

Ulovlig

Publisert 5 dager siden

Det er klart ulovlig å drive med flyktninge-spionasje og slike drapstrusler.  Ble dette anmeldt i den nevnte saken, og var dette årsaken til at vedkommende ble utvist ?

Siden han også tjenestegjorde i Norge, kan han  ha bidratt til å etablere et nettverk av spioner i begge land, som hadde en tilsvarende hensikt, nemlig å "uskadeliggjøre" eller sverte potensielle politiske motstandere til Paul Kagames regime ? 

 Metoden har i flere land vist seg å kombinere identifisering av personer, for deretter å konstruere falske anklager, som fører til retur av personer med reell flyktningestatus i andre land, til fengselsstraffer i Rwanda på grunnlag av falske vitnemål.

Det er bare noen få uker siden det verserte nyheter om en kvinne med  oppholdsrett i Norge, som ble arrestert i Rwanda på vei hjem, uten at vi har hørt noe mer om henne. Men er dette en episode som kan bidra til å avsløre bakenforliggende flyktningespionasje ?

Vi har grunn til å spørre:  Gjelder dette en ukjent aktivitet for politi og allmenhet, der  personer tar dobbelroller ?  Er det tenkelig at den som får lett tilgang til flyktningemiljøer ved å være ansatt i slike sammenhenger, kan samtidig utføre oppdrag for Paul Kagame ?   

Gasasira-saken var tydeligvis direkte knyttet til denne diplomaten.  Men han var her i landet på oppdrag, og ikke på egenhånd. Mitt spørsmål gjelder på ny  det mulige nettverk som slike diplomater kan ha bruk for, skal de nå de aktive mål for Paul Kagames regime, som de er betalt for. Målet er selvsagt å destruere all demokratisk eller politisk aktivitet blant flyktninger fra Rwanda. Derfor rammes enkeltpersoner.  

Den mest kjente saken gjelder vel Bandura, som ble sendt. fra Norge til Rwanda til en fengselsstraff på 30 år.  Norge sender ut som om slike anklager er reelle, og som om Rwanda har rettssikkerhet. Frankrike og Belga har en helt annen holdning, mens den norske holdningen er fortsatt identisk med den hilsningen HM Kong Harald ga uttrykk for overfor ambassadøren den 17. januar 2017. 

 Ønsket om demokrati og stabilitet for Rwanda er reellt nok, men norsk rettssikkerhet for flyktninger er utsatt, dersom den nevnte aktiviteten får pågå. Dette kan ramme mange mennesker, som har all rett til trygt opphold i Norge.

Nettverk som Espoir søker å trygge flyktningers situasjon, mens ambassadørens ord  retter en anklagende pekefinger mot en helt legitim bistand, når mennesker utsettes for illegitime anklager etter å ha vært utsatt for spionasje. Svar
Kommentar #5

Peder M.I. Liland

1 innlegg  341 kommentarer

Ulovlig

Publisert 5 dager siden

Poenget ble borte i innlegget med samme titel:

Ser vi spor av endring i Norge, når det gjelder oppmerksomhet på denne formen for ulovlighet, som klart undergraver flyktningers rettssikkerhet i Norge ?  

Ser Fred W. Holt noen tegn til endring ?

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Are Karlsen kommenterte på
Den nye sionismen
4 minutter siden / 42 visninger
Bernt Christian Helén kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
10 minutter siden / 6373 visninger
Bernt Christian Helén kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
11 minutter siden / 6373 visninger
Bernt Christian Helén kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
14 minutter siden / 6373 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Hva med hjertelaget?
25 minutter siden / 592 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Til mann og kvinne skapte han dem?
rundt 1 time siden / 2358 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Etter 40 år med Oase
rundt 1 time siden / 1299 visninger
Svein Ausland kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
rundt 1 time siden / 6373 visninger
Rudi Wara kommenterte på
Til mann og kvinne skapte han dem?
rundt 1 time siden / 2358 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Hva med hjertelaget?
rundt 1 time siden / 592 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Er kirkelig likekjønnet vigsel et frelsesspørsmål?
rundt 1 time siden / 1160 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Hva med hjertelaget?
rundt 1 time siden / 592 visninger
Les flere