Fred Winther Holt

22    75

- Det er uhyrlig å drepe mennesker og forfølge deres levninger i graven for å brenne dem

Rwandas ambassadør til Norge, Christine Nkulikiyinka, besøkte Oslo i forrige måned. Hun leverte sine akkreditiver til Kong Harald. I møte med rwandere manet hun til kamp mot personer som hun mener «forstyrrer Rwandas utvikling».

Publisert: 17. feb 2017 / 863 visninger.

Christine Nkulikiyinka har siden 2015 vært Rwandas ambassadør til de nordiske land. Hun har bosted i Stockholm. Den 17. januar 2017 ble hun tatt imot av Kong Harald. Det varmet trolig hennes hjerte å høre vår kjære konge hylle Rwanda for landets gjenreisning etter folkemordet i 1994.

Det spørs om kongen på sin side var oppmerksom på at Rwandas president og diktator, general Paul Kagame, høyst sannsynlig er en storforbryter som ved bruk av terror utløste folkemordet. I BBCs dokumentar Rwanda: The Untold Story omtaler den belgiske professor Filip Reyntjens Kagame som «the worst criminal in office today». Imidlertid, regjeringen Erna Solberg må vite hvilke verdier Kagame står for.

En gruppe rwandere som også møtte ambassadøren, fikk høre at det er noen som ut fra egne interesser forsøker å ødelegge det som den rwandiske regjering har fått til.
̶  Hjelp oss å bekjempe dem hvor enn de befinner seg. De må slutte med å forstyrre vår nåværende utvikling, sa ambassadør Nkulikiyinka.

Hva slags forstyrrelser er det ambassadøren sikter til? Det kan være så mangt, for Kagame tolererer ikke at noen vil fortelle sannheten om folkemordet og spesielt de forbrytelser som er blitt begått av Rwandisk Patriotisk Front (RPF), både i Rwanda og DR Kongo.
̶  Hvordan føles det å bo et sted hvor du blir straffet for å fortelle sannheten, spurte journalist og forfatter Anjan Sundaram på Oslo Freedom Forum 2016.

Jeg har personlig valgt å stille meg bak kravet om at samvittighetsfangen Victoire Ingabire Umuhoza må løslates fra fengsel i Rwandas hovedstad Kigali. Facebook-siden Slipp Victoire Ingabire fri, som jeg administrerer, har etter alt å dømme virket «forstyrrende», i første omgang på ambassadøren og hennes hjelpere, og dernest på Kagame-regimet.

Beviset kom etter at jeg den 12. mars 2016 var med på en seremoni i Bryssel til hyllest av Victoire Ingabire. Jeg ble sammen med to andre tildelt prisen «Victoire Ingabire Umuhoza for Democracy and Peace». Hendelsen fikk rwandiske myndigheter til å reagere. I den regimevennlige nettavisen Rushayashya ble prisvinnerne hengt ut som fiender av den rwandiske stat. I begrunnelsen ble det for mitt vedkommende vist til Facebook-siden Slipp Victoire Ingabire fri.

Avisen omtaler meg som en sterk forsvarer av menneskerettigheter, «spesielt for de som forlot Rwanda etter å ha begått forbrytelser i 1994».  Det siste er blank løgn. Sannheten er den at noen rwandiske overføringsflyktninger som kom til Tromsø for bosetting sist på 1990-tallet, ble utsatt for falske anklager om å ha medvirket til folkemordet i Rwanda i 1994. En flyktningkonsulent i Tromsø kommune hadde ført de opp på en liste over mistenkte folkemordere. Samtlige ble renvasket gjennom Kripos etterforskning. Flyktningespionasje er et alvorlig samfunnsproblem, også i Norge.

Rwandisk Patriotisk Front og den sittende president, Paul Kagame, går grundig til verks for å slette spor etter egne forbrytelser. Jeg nevner som eksempel en massakre som ble begått mot forsvarsløse barn, kvinner og menn i leiren for internt fordrevne personer i KIBEHO i det sørlige Rwanda 22. april 1995. Dette var nærmere ett år etter at Kagames RPF stanset folkemordet og tok makten i landet. Det var RPFs soldater som sto for ugjerningen i Kibeho. De hevdet selv at det var 338 personer som var blitt drept. Dette er blank løgn. En australsk sanitetsstyrke begynte å telle antall drepte, etter oppfordring fra FN. Da de hadde kommet til 4.500, ble de nektet av RPF å fortsette opptellingen.

Mot slutten av 2013 ga president Kagame de rwandiske sikkerhetsstyrker ordre om å gå i gang med kremering (brenning) av restene etter Hutu ofre fra massakren i Kibeho i 1995. Det var i realiteten flere enn 5000 fordrevne personer som der mistet sine liv. De ble begravet med militær hjelp fra Rwandisk patriotisk Arme (RPA), den militære gren av RPF. Formålet med kremasjonen var å viske ut sporene etter disse makabre massakrene.

Dr Joseph Nkusi skriver om Kibeho-massakren i en artikkel 15. januar 2015. Etter en grundig gjennomgang av saken hevder han til slutt
̶  President Paul Kagames forbrytelser overgår forstanden. Det er uhyrlig å drepe mennesker og forfølge deres levninger i graven for å brenne dem.
Jeg deler Nkusis synspunkt. 

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Peder M.I. Liland

2 innlegg  380 kommentarer

Uhyrlig

Publisert over 1 år siden

Fred W. Holt beskriver uhyrligheter. Det dreier seg om ugjerninger som skal forsvare regimet til General Paul Kagame ved å fjerne sporene etter massedrap fra 1995. Det skal være valg i 2017.  Valget er blitt avgjort allerede før valget har skjedd. Ytringsfriheten er undergravd, du settes i fengsel om du ytrer deg om faktiske forhold. Det er straffbart å si sannheten. 

På samme vis er det plagsomt for regimet at norsk og skandinavisk offentlighet blir oppmerksom på de faktiske forhold i Rwanda Det er likevel et tragisk faktum at Norge er et av de europeiske land som ikke tar høyde for dette problemet. Fred W. Holt nevner hvordan Kagames presse forvrenger de faktiske forhold som angår overføringsflyktninger fra Rwanda, som befinner seg i andre land på grunn av situasjonen i Rwanda. 

Det er på høy tid at UDI og andre instanser som behandler flyktningespørsmål, ikke lar seg forlede av det budskap som kommer fra Kagame gjennom hans ambassadør til bl.a. Norge.  Her angriper han de som bryr seg om å bli kjent med den situasjon av undertrykkelse, som Rwandas befolkning faktisk befinner seg i.  

Vi må som demokrati opprettholde kontakt med dette regimet, men det er på høy tid at våre politiske myndigheter ikke  svikter Rwandas befolkning ved å følge de råd denne ambassadøren ga uttrykk for den 17. januar 2017, og  der Norges offisielle holdning er kun ros til Paul Kagames regime. 

Sporene etter Kagames forbrytelser lar seg ikke fjerne ved å grave opp og brenne dem som har ligget i massegraver. Men det er et forsøk på å skjule regimets sanne ansikt.

2 liker  
Svar
Kommentar #2

Peder M.I. Liland

2 innlegg  380 kommentarer

Svenskbasert Rwanda-propaganda ?

Publisert over 1 år siden

Det er godt å vite at det skjer en offentlig tilnærming mellom Rwanda og Norge. Men i Fred W. Holts artikkel blir vi oppmerksom på, at ambassadøren befinner seg i Sverige.

Jeg setter pris på all offentlig og kontrollerbar kontakt mellom land og folk. Det har likevel også skjedd stor urett i kongeriket Norge, som Rwanda er ansvarlig for, men som ambassadøren ikke nevner.

Det har allerede ha pågått minst et par tiår med aktiv flyktningespionasje fra Rwanda i Norge, der overføringsflyktninger er blitt rammet hardt. Det nevnes ikke i presseoppslaget. Det som hevdes, er at samtlige er flyktet unna rettsforfølgelse etter å ha utført folkemord i 1994. Det er ren propaganda.

Spioner identifiserer flyktninger og legger dermed opp. til krav fra Paul Kagames regime om utlevering av personer, som er uskyldige med full rett som overføringsflyktninger. Jeg har kjennskap til noen få men viktige eksempler på denne formen for ulovlig sinfiltrasjon av Rwanda i norske interne forhold. Dette må være straffbart.

Kan det som Fred W. Holt her nevner om flyktningespionasje i Norge, også ha skjedd i Sverige ? 

1 liker  
Svar
Kommentar #3

Fred Winther Holt

22 innlegg  75 kommentarer

Ja, flyktningespionasje og drapsforsøk

Publisert over 1 år siden
Peder M.I. Liland. Gå til den siterte teksten.
Kan det som Fred W. Holt her nevner om flyktningespionasje i Norge, også ha skjedd i Sverige ?

Det har utvilsomt skjedd meget alvorlige ting også i Sverige. Den rwandiske journalist og politiske flyktning Jean Bosco Gasasira gikk i januar 2012 i dekning og stanset utgivelsen av sin nettavis Umuvugizi. Dette fordi han var truet på livet av Kagames spion Evode Mudaheranwa, som den gang tjenestegjorde som toppdiplomat ved den rwandiske ambassade i Stockholm. Mudaheranwa var også akkreditert til Norge.  I februar 2012 ble nevnte diplomat utvist. Han måtte på kort varsel forlate Sverige. Etter det kom Gasasira frem fra sitt skjulested. Det viste seg, heldigvis, at Kagames håndtlangere ikke hadde lykkes med sitt forsett. 

Svar
Kommentar #4

Peder M.I. Liland

2 innlegg  380 kommentarer

Ulovlig

Publisert over 1 år siden

Det er klart ulovlig å drive med flyktninge-spionasje og slike drapstrusler.  Ble dette anmeldt i den nevnte saken, og var dette årsaken til at vedkommende ble utvist ?

Siden han også tjenestegjorde i Norge, kan han  ha bidratt til å etablere et nettverk av spioner i begge land, som hadde en tilsvarende hensikt, nemlig å "uskadeliggjøre" eller sverte potensielle politiske motstandere til Paul Kagames regime ? 

 Metoden har i flere land vist seg å kombinere identifisering av personer, for deretter å konstruere falske anklager, som fører til retur av personer med reell flyktningestatus i andre land, til fengselsstraffer i Rwanda på grunnlag av falske vitnemål.

Det er bare noen få uker siden det verserte nyheter om en kvinne med  oppholdsrett i Norge, som ble arrestert i Rwanda på vei hjem, uten at vi har hørt noe mer om henne. Men er dette en episode som kan bidra til å avsløre bakenforliggende flyktningespionasje ?

Vi har grunn til å spørre:  Gjelder dette en ukjent aktivitet for politi og allmenhet, der  personer tar dobbelroller ?  Er det tenkelig at den som får lett tilgang til flyktningemiljøer ved å være ansatt i slike sammenhenger, kan samtidig utføre oppdrag for Paul Kagame ?   

Gasasira-saken var tydeligvis direkte knyttet til denne diplomaten.  Men han var her i landet på oppdrag, og ikke på egenhånd. Mitt spørsmål gjelder på ny  det mulige nettverk som slike diplomater kan ha bruk for, skal de nå de aktive mål for Paul Kagames regime, som de er betalt for. Målet er selvsagt å destruere all demokratisk eller politisk aktivitet blant flyktninger fra Rwanda. Derfor rammes enkeltpersoner.  

Den mest kjente saken gjelder vel Bandura, som ble sendt. fra Norge til Rwanda til en fengselsstraff på 30 år.  Norge sender ut som om slike anklager er reelle, og som om Rwanda har rettssikkerhet. Frankrike og Belga har en helt annen holdning, mens den norske holdningen er fortsatt identisk med den hilsningen HM Kong Harald ga uttrykk for overfor ambassadøren den 17. januar 2017. 

 Ønsket om demokrati og stabilitet for Rwanda er reellt nok, men norsk rettssikkerhet for flyktninger er utsatt, dersom den nevnte aktiviteten får pågå. Dette kan ramme mange mennesker, som har all rett til trygt opphold i Norge.

Nettverk som Espoir søker å trygge flyktningers situasjon, mens ambassadørens ord  retter en anklagende pekefinger mot en helt legitim bistand, når mennesker utsettes for illegitime anklager etter å ha vært utsatt for spionasje. Svar
Kommentar #5

Peder M.I. Liland

2 innlegg  380 kommentarer

Ulovlig

Publisert over 1 år siden

Poenget ble borte i innlegget med samme titel:

Ser vi spor av endring i Norge, når det gjelder oppmerksomhet på denne formen for ulovlighet, som klart undergraver flyktningers rettssikkerhet i Norge ?  

Ser Fred W. Holt noen tegn til endring ?

Svar
Kommentar #6

Fred Winther Holt

22 innlegg  75 kommentarer

En utvist og en dømt

Publisert over 1 år siden
Peder M.I. Liland. Gå til den siterte teksten.
Det er klart ulovlig å drive med flyktninge-spionasje og slike drapstrusler.  Ble dette anmeldt i den nevnte saken, og var dette årsaken til at vedkommende ble utvist ?

Diplomater har immunitet. Derfor blir de utvist når de begår straffbare handlinger. Evode Mudaheranwa fikk 48 timer på seg til å forlate Sverige. 

En annen rwander ved navn Aimable Rubaganga deltok også i jakten på Jean Bosco Gasasira. Han mottok ordrer direkte fra general Jack Nziza, sjefen for Kagames dødsskvadroner. Den 23. oktober 2013 ble han dømt til 8 måneders fengsel for å ha spionert på rwandere bosatt i Sverige. 

Det hører med til historien at Rubaganga hadde kommet til Sverige under annet navn og som burundisk flyktning. På den måten hadde han selv oppnådd flyktningestatus i Sverige. 

1 liker  
Svar
Kommentar #7

Peder M.I. Liland

2 innlegg  380 kommentarer

Flyktningespionasje må stoppes

Publisert over 1 år siden

Selvsagt må  spioneriet, stoppes .

 Det, må stoppes både fordi det rammer uskyldige og undergraver lov og rett. Det skaper stor usikkerhet i miljøer, som skal være trygge og gi grunnlag for rask og effektiv integrering.

Straffen for slike lovbrudd høres minimalt ut i Sverige, men det kan kanskje skyldes tap av opphold i Sverige, dersom det var utfallet. Han må ha spilt på lag med regimet i Rwanda, selv om han hadde oppnådd papirer fra Burundi på et annet navn enn sitt eget.  Det får oss sikkert til å respektere de problemer utlendingsmyndighetene har å slite med.

Men vi er ikke kommet nærmere inn på myndighetenes syn på Rwanda og beredskap mot det nettverk av spionvirksomhet, som oppdages, og som klart truer livet or rettssikkerheten til reelle flyktninger med oppholdsrett i Norge.

Svar
Kommentar #8

Fred Winther Holt

22 innlegg  75 kommentarer

Politiet har lover å etterleve

Publisert over 1 år siden
Peder M.I. Liland. Gå til den siterte teksten.
Men vi er ikke kommet nærmere inn på myndighetenes syn på Rwanda og beredskap mot det nettverk av spionvirksomhet, som oppdages, og som klart truer livet or rettssikkerheten til reelle flyktninger med oppholdsrett i Norge.

Flyktningespionasje er et samfunnsproblem. PST har nevnt det i sine trusselvurderinger. Det er derfor til å ta på høyeste alvor. 

Når det gjelder spionasje til fordel for det rwandiske regimet, så mangler det ikke på varsling av mistanker. Hele ti år et gått siden noen flyktninger i Tromsø varslet Det nasjonale Statsadvokatembete. Flyktningenes grunngitte mistanker mot en rwander som tidligere jobbet som flyktningekonsulent i Tromsø kommune, ble av Det Nasjonale Statsadvokatembetet oversendt til Kripos for oppfølging. Tidligere hovedetterforsker Sigurd Moe ved Kripos bekreftet under sin vitneforklaring for åpen rett, i ankesaken som gjaldt Sadi Bugingo, at politiet var kjent med mistankene mot tidligere leder av Urukundo Rwandisk Orgnisasjon, Felix Muhigana. Imidlertid, jeg forsto vitnet dithen at mistankene ikke var blitt fulgt opp av etterforskningsskritt. 

1 liker  
Svar
Kommentar #9

Peder M.I. Liland

2 innlegg  380 kommentarer

Kort vei til det uhyrlige

Publisert over 1 år siden

Ok. Her har vi fått nevnt noen konkrete navn og situasjoner og til og med organisasjoner, som angår dette problemet. Dette kan umulig ha blitt helt oversett av norske myndigheter, selv om vi lever i et åpent samfunn, svært ulikt det kontroll- samfunn som formes av Paul Kagames regime i,Rwanda.

Hva Felix Muhigana har gjort seg skyldig i, ser det ikke ut til at norsk politi har kjennskap til.  Det må vel anmeldelser til, skal det settes igang reell etterforskning. Hvor komplisert dette er, vet jeg  selvsagt ikke. Men kan det tenkes at de som er i Kagames tjeneste og plassert i Norge og Sverige, også kan oppnå  tjeneste hos norsk og svensk politi som en slags kjentmenn blant flyktninger fra Rwanda ?

Det er kort vei fra norske forhold til den situasjon som åpnet denne tråden, om hvordan Paul Kagames styrker settes inn i forsøket på å skjule hans spor fra våren 1995 ved å brenne innholdet i en massegrav, flere år etter at tusener av barn og kvinner og eldre ble omringet og  massakrert av Kagames styrker. Vitnene er både FN og de australske sanitetssoldater som fikk oppdraget fra FN med å registrere antallet døde. De ble stoppet av Kagame da de hadde kommet til 4500 personer, De hadde bare rukket over en del av denne massakrerte leiren av interne flyktninger fra Rwanda.

 Så langt jeg har forstått Kagames regime, er det vesentlig for ham å få lagt et glemsomhetens slør over hele denne historien.  Men vi kjenner bare til noe av dette uhyrlige dramaet, som for alltid vil henge ved Kagames ødeleggelser. Vi må unngå å bidra til det glansbilde som våre politiske myndigheter har gitt uttykk for, som den 17. januar 2017.

Svar
Kommentar #10

Fred Winther Holt

22 innlegg  75 kommentarer

Kibeho-massakren er godt dokumentert

Publisert over 1 år siden
Peder M.I. Liland. Gå til den siterte teksten.
 Så langt jeg har forstått Kagames regime, er det vesentlig for ham å få lagt et glemsomhetens slør over hele denne historien

Ja, Kagame ønsker at Kibeho-massakren skal gå i glemmeboken. Imidlertid, den er grundig dokumentert gjennom vitnefortellinger og rapporter. En australsk sanitetssoldat har skrevet bok om hendelsen; Combat Medic (2008).

Paul Jordan, også en australsk sanitetssoldat, har skrevet en øyenvitneskildring. Han sier til slutt: «While there was little that we could have done to stop the killings, I believe that, if Australians had not been there as witnesses to the massacre, the RPA would have killed every single person in the camp.»

Altså, om Kagames styrker ikke hadde blitt forstyrret av utenlandske øyenvitner, så hadde de trolig drept alle de interne flyktningene i leiren. Det er vel kjent at det befant seg 100.000 internt fordrevne i leiren da angrepet kom.

1 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Ragnhild Kimo kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
18 minutter siden / 10863 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 1 time siden / 10863 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 2 timer siden / 10863 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 2 timer siden / 10863 visninger
Frank Andresen kommenterte på
Bibelsk økumenisme vs skjøgekirkenes falske økumenisme
rundt 3 timer siden / 788 visninger
Frank Andresen kommenterte på
Bibelsk økumenisme vs skjøgekirkenes falske økumenisme
rundt 3 timer siden / 788 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 3 timer siden / 10863 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Sommer-refleksjoner: Identitetskrise, overgivelse og kristent liv
rundt 3 timer siden / 379 visninger
Eirik Elin Stillingen kommenterte på
Pride og usømmelighet
rundt 4 timer siden / 198 visninger
Ronnie Johanson kommenterte på
Bibeltime for politikere
rundt 4 timer siden / 1752 visninger
Roald Øye kommenterte på
Et jødisk hamskifte i USA.
rundt 4 timer siden / 517 visninger
Les flere