Spaltist Åste Dokka

Seniorrådgiver for Bispemøtet i Den norske kirke

Ottosens lesemåte

Han er bekymret over at den del av oss, blant andre meg, ikke forholder oss til Bibelen slik vi burde.

Publisert for 6 dager siden / 3307 visninger.

Espen Ottosen skriver i Vårt Land 15. februar 
om nye teologers bibel­bruk. Ottosen er bekymret over at en del av oss, blant andre meg, ikke for­holder oss til Bibelen slik vi burde, underforstått slik ­Ottosen selv gjør.

Ottosen har gjort en helt korrekt observasjon: Ikke alle teologer sier seg enig i alle skriftsteder. For når man leser en sammensatt bok, som Bibelen er, må man gjøre valg i fortolkningen og i hva man anser som normativt. Finnes det andre muligheter enn hva Ottosen anklager «moderne teologer» for?

La oss kaste et blikk på hans egen lesemåte: Ottosen 
har lest min artikkel fra ­tidsskriftet Kirke og Kultur 
fra 2013. Han velger seg ut noen sitater som han kritiserer. Men den som leser min ­artikkel, vil se at Ottosen gir et veldig skeivt bilde av hva jeg ønsket å formidle. Mitt poeng var at vi alle gjør valg når vi leser. Noen bibelske momenter er viktigere for oss enn andre, og får derfor teologisk prioritet.

Ottosen får det imidlertid 
til å se ut som at jeg ­mener Bibelen er irrelevant i ­etiske spørsmål. Ottosens lese­strategi er altså å ta sitater ut av sin sammenheng og fortolke dem uavhengig av ­helheten. Enkeltsetninger blir viktigere enn tekstens overordnede budskap uten at noe hermeneutisk prinsipp 
gjøres rede for. Dersom ­Ottosen leser Bibelen slik han leser artikler, er det grunn til bekymring.

Ottosen mener at «moderne 
teologer» har overdreven ­tillit til menneskers erfaringer. Men er det grunn til å ha ­større tillit til Paulus’ ­erfaringer og synspunkter enn til våre egne? Er det virkelig slik at dersom Paulus avviser kvinnelig prestetjeneste, så bør vi automatisk gjøre det samme? Finnes det andre stemmer, i Bibelen og ellers, som også fortjener vårt øre?

I spenningen mellom ulike bibelske momenter og mellom Bibel og menneskelig erfaring, har vi kun oss selv å stole på. Det krever ydmykhet og selvkritikk. Derfor er ikke bibeltolkning bare «iblant vanskelig» som Ottosen sier. Det er alltid vanskelig.


FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 17.02.2017

6 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #6

Kjetil Mæhle

36 innlegg  377 kommentarer

Fra sentrum

Publisert 6 dager siden

Enhver litt erfaren bibelleser og forkynner vil nok mene å lese fra sentrum. Men det er få som vil gjøre som Åsta Dokka skriver – sette en strek over det som ikke passer inn i tiden. 

Nå er ikke dette noe nytt fra kirkelig hold. Åsta Dokka har bare sagt det rett ut. Det har jeg ikke hørt tidligere. At en kristen, som anser seg som bibeltro, gjør bedømmelser av skriften og setter sin dømmekraft over bibelens ord er noe nytt for meg.

Å ha bibelen som rettesnor for liv og lære er dermed satt til side av den menneskelige tanke på det ønskede området. Så hevdes det at det tilsidesatte ikke er det sentrale i skriften. Hadde det enda vært sant men det er det jo ikke. Det er ikke en perifer liten uvesentlighet langt fra sentrum av bibelens hovedbudskap kirken nå har satt seg fore å velsigne. Det er selve begrepet synd. 

Paulus – forørvig apostel - kobler denne synden direkte til det å arve Guds rike. De som gjør slik og slik skal ikke arve Guds rike. Er ikke arveretten til Guds rike og evig liv i sentrum av evangeliene og bibelens ord? Når Paulus peker på en synd som helt klart ekskluderer fra frelsen – da kan vi ikke si at det kun var aktuelt for 2000 år siden – men nå i 2017 har Gud forandret mening. 

Derfor er det ikke en liten ting langt fra sentrum av evangeliet kirken nå forandrer. Det hører med til kjernen. Det har med frelse, synd og Guds rike å gjøre. 

Så jeg mener vi kan spørre oss: Hvordan har Guds Ord og Guds rike blitt oss til del? Er det ved åpenbaring eller er det ved forskning?

4 liker  
Svar
Kommentar #7

Oddbjørn Johannessen

140 innlegg  11719 kommentarer

Et lite innsmett fra sidelinjen

Publisert 6 dager siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
Når Paulus peker på en synd som helt klart ekskluderer fra frelsen – da kan vi ikke si at det kun var aktuelt for 2000 år siden – men nå i 2017 har Gud forandret mening. 

Mener du at det ikke finnes spenninger i Bibelen mellom ulike personligheter og ulike syn?  Se f.eks. Nordervals kommentar 5.

Svar
Kommentar #8

Are Karlsen

9 innlegg  3523 kommentarer

Nedgradering

Publisert 6 dager siden
Øyvind Norderval. Gå til den siterte teksten.
Åste Dokka har her forbilledlig fremholdt det reformatoiske bibelsyn: At man leser Skriften fra sentrum.

Jeg er enig i at man skal lese Skriften fra sentrum. 

Men det er ikke det Dokka gjør når hun skriver: Men er det grunn til å ha ­større tillit til Paulus’ ­erfaringer og synspunkter enn til våre egne?

Det vil jeg kalle nedgradering av SkriftenHun gir seg selv en autoritet som er større enn Paulus, og dermed Skriften.

Så tydelig har vi hittil ikke fått anskueliggjort en Kirke i strid med seg selv. Det er grunn til å tenke at Kirken er i alvorlig fare.

6 liker  
Svar
Kommentar #9

Benth Castberg

0 innlegg  95 kommentarer

Publisert 5 dager siden

Dokka kommenterer Ottosens debattinnlegg fra 15 februar ved å fortelle at hun synes at en relativistisk tilnærming mtp bibelsteder er en helt grei måte å forholde seg teologisk til bibeltekstene på. Det som er viktig er ikke hva som står skrevet, men hvordan man subjektivt velger å forholde seg til dette her og nå.

Hun skriver "Ottosen har gjort en helt korrekt observasjon: Ikke alle teologer sier seg enig i alle skriftsteder. For når man leser en sammensatt bok, som Bibelen er, må man gjøre valg i fortolkningen og i hva man anser som normativt". Noe som til slutt alltid ender opp i det som på godt nynorsk kalles for "cherrypicking": 

Man velger kun de kirsebærene man foretrekker her og nå, og forkaster resten. 

Eller omskriver og omdefinerer disse siste til de stemmer med eget syn. Ofte selv om den opprinnelige ordlyden pekte i stikk motsatt retning. 

Og i et fritt land må man selvsagt få lov til å gjøre som man vil på dette punktet, leg som lerd. I den frihet Skaperen har gitt hver og en av oss, ligger selvsagt også friheten til å forholde seg til Bibelen på den måten man selv måtte ønske: som en historisk boksamling av større eller mindre interresse, som en eventyrbok, som det reneste tøv, eller som Guds Ord.

Problemet oppstår først når vi ikke blir helt enig med oss selv: skal vi anse disse skriftene som normgivende - som Guds eget Ord, eller skal vi anse dem for noe vi kan skalte og valte med som vi vil? Noe som ikke omfattes av en objektivt gyldig forpliktelse, slik at din mening og tilnærming uansett vil være like god som min.

Eller skal vi velge en mellomløsning der vi ser på noe - fortrinnsvis det som vi her og nå kan si oss enige i - som normgivende, og det andre, det vi ikke føler for eller er uenige i, som noe tull vi bare kan overse. Og endog kanskje helst forkaste?

Et, i beste fall umoderne barn av sin tid, men nå noe bakstreversk og irrelevant.. 

Begge de to første standpunktene kan greit forsvares. De er konsistente, og har klare linjer. Begge kan riktignok ikke representere den objektive sannhet, men begge kan mer eller mindre enkelt forsvares fra et selvvalgt prinsippielt ståsted. 

Problemet med Dokkas foretrukne tilnærming - problemet med relativisme og cherrypicking, er at vi alltid ender opp med at det er de bibelstedene som tilfeldigvis samsvarer med vårt subjektive ståsted, som vi holder fast på. Mens vi er mindre glad i de andre, i de vanskelige, i de som ikke stryker oss med hårene. 

De som samsvarer alt for dårlig dårlig med det jeg mener her og nå.

Jeg ender altså opp som Ordets dommer, der Jesus åpenbart mente at det heller var Ordet som skulle dømme meg. Jeg plasserer meg selv høyt, og Skriften lavt: Om den sier en ting, og jeg mener noe annet, så har mine meninger alltid forrang.

Og dette er et så, på alle måter, vanskelig forsvarbart standpunkt, at det rett og slett ikke står for en nærmere kontroll. Det var kanskje derfor Dokka ikke gjorde noe forsøk på å forsvare sitt foretrukne ståsted, men heller valgte å vie resten av sitt innlegg til å angripe Ottosen?

2 liker  
Svar
Kommentar #10

Benth Castberg

0 innlegg  95 kommentarer

Angrep er visst det beste forsvar?

Publisert 5 dager siden

Dokka kommenterer Ottosens debattinnlegg fra 15 februar ved å fortelle at hun synes at en relativistisk tilnærming mtp bibelsteder er en helt grei måte å forholde seg teologisk til bibeltekstene på. Det som er viktig er ikke hva som står skrevet, men hvordan man subjektivt velger å forholde seg til dette her og nå.

Hun skriver "Ottosen har gjort en helt korrekt observasjon: Ikke alle teologer sier seg enig i alle skriftsteder. For når man leser en sammensatt bok, som Bibelen er, må man gjøre valg i fortolkningen og i hva man anser som normativt". Noe som til slutt alltid ender opp i det som på godt nynorsk kalles for "cherrypicking": 

Man velger kun de kirsebærene man foretrekker her og nå, og forkaster resten. 

Eller omskriver og omdefinerer disse siste til de stemmer med eget syn. Ofte selv om den opprinnelige ordlyden pekte i stikk motsatt retning. 

Og i et fritt land må man selvsagt få lov til å gjøre som man vil på dette punktet, leg som lerd. I den frihet Skaperen har gitt hver og en av oss, ligger selvsagt også friheten til å forholde seg til Bibelen på den måten man selv måtte ønske: som en historisk boksamling av større eller mindre interresse, som en eventyrbok, som det reneste tøv, eller som Guds Ord.

Problemet oppstår først når vi ikke blir helt enig med oss selv: skal vi anse disse skriftene som normgivende - som Guds eget Ord, eller skal vi anse dem for noe vi kan skalte og valte med som vi vil? Noe som ikke omfattes av en objektivt gyldig forpliktelse, slik at din mening og tilnærming uansett vil være like god som min.

Eller skal vi velge en mellomløsning der vi ser på noe - fortrinnsvis det som vi her og nå kan si oss enige i - som normgivende, og det andre, det vi ikke føler for eller er uenige i, som noe tull vi bare kan overse. Og endog kanskje helst forkaste?

Et, i beste fall umoderne barn av sin tid, men nå noe bakstreversk og irrelevant.. 

Begge de to første standpunktene kan greit forsvares. De er konsistente, og har klare linjer. Begge kan riktignok ikke representere den objektive sannhet, men begge kan mer eller mindre enkelt forsvares fra et selvvalgt prinsippielt ståsted. 

Problemet med Dokkas foretrukne tilnærming - problemet med relativisme og cherrypicking, er at vi alltid ender opp med at det er de bibelstedene som tilfeldigvis samsvarer med vårt subjektive ståsted, som vi holder fast på. Mens vi er mindre glad i de andre, i de vanskelige, i de som ikke stryker oss med hårene. 

De som samsvarer alt for dårlig dårlig med det jeg mener her og nå.

Jeg ender altså opp som Ordets dommer, der Jesus åpenbart mente at det heller var Ordet som skulle dømme meg. Jeg plasserer meg selv høyt, og Skriften lavt: Om den sier en ting, og jeg mener noe annet, så har mine meninger alltid forrang.

Og dette er et så, på alle måter, vanskelig forsvarbart standpunkt, at det rett og slett ikke står for en nærmere kontroll. Det var kanskje derfor Dokka ikke gjorde noe forsøk på å forsvare sitt foretrukne ståsted, men heller valgte å vie resten av sitt innlegg til å angripe Ottosen?

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Are Karlsen kommenterte på
Den nye sionismen
4 minutter siden / 42 visninger
Bernt Christian Helén kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
9 minutter siden / 6373 visninger
Bernt Christian Helén kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
11 minutter siden / 6373 visninger
Bernt Christian Helén kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
14 minutter siden / 6373 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Hva med hjertelaget?
25 minutter siden / 592 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Til mann og kvinne skapte han dem?
rundt 1 time siden / 2358 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Etter 40 år med Oase
rundt 1 time siden / 1299 visninger
Svein Ausland kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
rundt 1 time siden / 6373 visninger
Rudi Wara kommenterte på
Til mann og kvinne skapte han dem?
rundt 1 time siden / 2358 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Hva med hjertelaget?
rundt 1 time siden / 592 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Er kirkelig likekjønnet vigsel et frelsesspørsmål?
rundt 1 time siden / 1160 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Hva med hjertelaget?
rundt 1 time siden / 592 visninger
Les flere