Spaltist Åste Dokka

Seniorrådgiver for Bispemøtet i Den norske kirke

Ottosens lesemåte

Han er bekymret over at den del av oss, blant andre meg, ikke forholder oss til Bibelen slik vi burde.

Publisert for 6 dager siden / 3307 visninger.

Espen Ottosen skriver i Vårt Land 15. februar 
om nye teologers bibel­bruk. Ottosen er bekymret over at en del av oss, blant andre meg, ikke for­holder oss til Bibelen slik vi burde, underforstått slik ­Ottosen selv gjør.

Ottosen har gjort en helt korrekt observasjon: Ikke alle teologer sier seg enig i alle skriftsteder. For når man leser en sammensatt bok, som Bibelen er, må man gjøre valg i fortolkningen og i hva man anser som normativt. Finnes det andre muligheter enn hva Ottosen anklager «moderne teologer» for?

La oss kaste et blikk på hans egen lesemåte: Ottosen 
har lest min artikkel fra ­tidsskriftet Kirke og Kultur 
fra 2013. Han velger seg ut noen sitater som han kritiserer. Men den som leser min ­artikkel, vil se at Ottosen gir et veldig skeivt bilde av hva jeg ønsket å formidle. Mitt poeng var at vi alle gjør valg når vi leser. Noen bibelske momenter er viktigere for oss enn andre, og får derfor teologisk prioritet.

Ottosen får det imidlertid 
til å se ut som at jeg ­mener Bibelen er irrelevant i ­etiske spørsmål. Ottosens lese­strategi er altså å ta sitater ut av sin sammenheng og fortolke dem uavhengig av ­helheten. Enkeltsetninger blir viktigere enn tekstens overordnede budskap uten at noe hermeneutisk prinsipp 
gjøres rede for. Dersom ­Ottosen leser Bibelen slik han leser artikler, er det grunn til bekymring.

Ottosen mener at «moderne 
teologer» har overdreven ­tillit til menneskers erfaringer. Men er det grunn til å ha ­større tillit til Paulus’ ­erfaringer og synspunkter enn til våre egne? Er det virkelig slik at dersom Paulus avviser kvinnelig prestetjeneste, så bør vi automatisk gjøre det samme? Finnes det andre stemmer, i Bibelen og ellers, som også fortjener vårt øre?

I spenningen mellom ulike bibelske momenter og mellom Bibel og menneskelig erfaring, har vi kun oss selv å stole på. Det krever ydmykhet og selvkritikk. Derfor er ikke bibeltolkning bare «iblant vanskelig» som Ottosen sier. Det er alltid vanskelig.


FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 17.02.2017

6 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Øyvind Norderval

12 innlegg  439 kommentarer

Teksttolkning

Publisert 6 dager siden

Åste Dokka gir her en glitrende kort innføring i hva teksttolkning - hermeneutikk - dreier seg om.

4 liker  
Svar
Kommentar #2

Kjetil Mæhle

36 innlegg  377 kommentarer

Sola scriptura

Publisert 6 dager siden
Åste Dokka. Gå til den siterte teksten.
Men er det grunn til å ha ­større tillit til Paulus’ ­erfaringer og synspunkter enn til våre egne?

Jeg er takknemlig for at Ottosen tok opp temaet for det var klargjørende. 

Slik jeg leser deg Dokka så bekjenner DnK seg ikke lenger til skriften alene. Det er vel å forstå som et brudd med reformasjonen?

Bibelen og prinsippet skrift tolker skrift er nå forandre til en tidsaktuell tolkning av skrift. Det er nytt og er tilsynelatende en følge av tidsånden.

Jeg beklager - men jeg kan ikke tro at det er en dreining som er Åndens verk. 

6 liker  
Svar
Kommentar #3

Mathias Onsrud

5 innlegg  4 kommentarer

Teologisk arroganse

Publisert 6 dager siden

I teksttolkningen må det vel være et godt prinsipp å ta enhver tanke til fange i lydighet mot Kristus (2 Kor 10,5). Der Kristus har uttalt seg tydelig, må Hans ord være avgjørende, uavhengig av hva vi måtte mene. Den Hellige Ånd ble gitt oss for å veilede. Det har den gjort i to tusen år. Da er det rart at sannheten skulle bli oppdaget først nå de siste decenniene og i en vestlig avkrok. Vi bør lytte til hva som har vært skriftforståelsen opp gjennom tidene, og hva som er gjengs oppfatning hos majoriteten av dagens kristne, dvs i kirkene i den 3. verden. Vi må vokte oss for teologisk arroganse.

4 liker  
Svar
Kommentar #4

Dag Løkke

11 innlegg  1455 kommentarer

Var Martin Luther 1500-tallsaktuell?

Publisert 6 dager siden

Med Sola Scriptura menes Ordet alene. Dette ordet (Jesu ord) finner vi i Bibelen. Og Bibelen som består av 66 bøker skrevet gjennom mer enn tusen år, må tolkes for at vi skal få vite hva Gud vil si oss. 

Når Kjetil Mæhle sier "tidsaktuell", så mener han antakelig at Martin Luther også var tidsaktuell (1500-tallsaktuell) da han foretok en vurdering av de bibelske skrifter (jfr fortalene). Han tolket selvsagt skriftene da han kritiserte blant annet Jakobs brev og Johannes' Åpenbaring. 

Jeg vil også takke Åste Dokka for hennes utmerkede innlegg! 

3 liker  
Svar
Kommentar #5

Øyvind Norderval

12 innlegg  439 kommentarer

Publisert 6 dager siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.

Slik jeg leser deg Dokka så bekjenner DnK seg ikke lenger til skriften alene. Det er vel å forstå som et brudd med reformasjonen?

Bibelen og prinsippet skrift tolker skrift er nå forandre til en tidsaktuell tolkning av skrift. Det er nytt og er tilsynelatende en følge av tidsånden.

Jeg beklager - men jeg kan ikke tro at det er en dreining som er Åndens verk. 

Åste Dokka har her forbilledlig fremholdt det reformatoiske bibelsyn: At man leser Skriften fra sentrum. Enhver tolkning av bibelen er tidsbetinget. Det virker som om noen vil påstå at det er en eneste normativ fortolkning som går tilbake til urkirken. Slik er det ikke. Paulus stod i opposisjon til Jerusalem, Jakobs brev står i strid med Paulus-brevene, der er fire evangelier med høyst forskjellig teologisk profil. Dette innså Luther og leste fra sentrum. I denne tradisjonen står Åste Dokka fjellstøtt.

3 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Are Karlsen kommenterte på
Den nye sionismen
4 minutter siden / 42 visninger
Bernt Christian Helén kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
9 minutter siden / 6373 visninger
Bernt Christian Helén kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
11 minutter siden / 6373 visninger
Bernt Christian Helén kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
14 minutter siden / 6373 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Hva med hjertelaget?
25 minutter siden / 592 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Til mann og kvinne skapte han dem?
rundt 1 time siden / 2358 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Etter 40 år med Oase
rundt 1 time siden / 1299 visninger
Svein Ausland kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
rundt 1 time siden / 6373 visninger
Rudi Wara kommenterte på
Til mann og kvinne skapte han dem?
rundt 1 time siden / 2358 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Hva med hjertelaget?
rundt 1 time siden / 592 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Er kirkelig likekjønnet vigsel et frelsesspørsmål?
rundt 1 time siden / 1160 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Hva med hjertelaget?
rundt 1 time siden / 592 visninger
Les flere