Ingunn Løkstad Salvesen

31    129

Er kirkelig likekjønnet vigsel et frelsesspørsmål?

Kan helvetes-frykt ha vært drivkraft hos de som har meldt seg ut av Den norske kirke? Når tid oppstår eventuelt en slik frykt. Når tid blir den så stor at den er vanskelig å leve med?

Publisert for 7 dager siden / 1160 visninger.

For få dager siden så jeg en kommentar av Dan Lyngmyr her på verdidebatt:

"For den kirkelige medarbeider som er overbevist om at kirkelig likekjønnet vigsel er synd,.... og at dette kan medføre evig fortapelse for den som ikke vender seg om, så vil det være helt umulig å ikke formidle dette klart og tydelig."

Jeg spør meg: Kan helvetes-frykt ha vært drivkraft hos de som har meldt seg ut av Dnk?

Jeg undres på om noen med slik frykt kan svare meg på hvordan de tenker: 

Når tid oppstår eventuelt faren for "evig fortapelse"?

Starter den hvis to av sammen kjønn får felles postadresse?

Øker den hvis de to blir viet i en kirke?

Er det fare for at andre i menigheten går fortapt hvis de er på gudstjeneste eller går til nattverd sammen med et slikt par?

Kan en kirkelig ansatt prest gå fortapt hvis han ikke formaner (og fordømmer) deres gjerninger/livsstil?

Oppheves "fortapelsesfaren" hvis presten er sammen med et slikt par utenfor menigheten/kirken?

Er faren like stor for prest, andre kirkelig ansatte, frivillige og vanlige kirkegjengere?

Nå har jo prestene fått reservasjonsrett mot vigsel av likekjønnete par, så de slipper å handle mot sin egen samvittighet/overbevisning, - slik homoliberale prester måtte gjøre før 1.febr. 2017.

 

3 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #11

Dag Løkke

11 innlegg  1455 kommentarer

Frelsen er gratis

Publisert 6 dager siden

Du spør om når denne helvetesfrykten starter, Ingunn, hos dem som har den. Det er et viktig spørsmål, men jeg kan ikke svare, siden jeg aldri har kjent denne frykten. 

Jeg kan imidlertid tenke meg at den kommer før eller siden hos mange av dem som tviholder på at alt som står i Bibelen er sant, eller som tvinges til å tro det.

Martin Luther kjente også på denne frykten, men han levde jo i en tid da det ikke bare "fantes" én djevel, men flere. Så fikk han god hjelp av professor Johan von Staupitz til å få øye på en nådig Gud. Senere studerte han skriften enda mer, fikk sin doktorgrad, og overtok etter hvert Staupitz' professorat (1512). 

Martin Luther har formidlet nådens Gud for ettertiden. Vi blir frelst "sola fide" og "sola gratiae", ved troen alene og nåden alene. Nåde (gratia) betyr gratis. 

Da kan vi hvile i denne nåden og slippe helvetesfrykten. 

1 liker  
Svar
Kommentar #12

Kjell G. Kristensen

63 innlegg  11734 kommentarer

Det forgjengelige menneske (1.Kor.15.53-54, Fork.3.19)

Publisert 6 dager siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Kjell, du mener vel ikke at homofile er syke?

Nei, det har jeg ikke sagt noe om, det kan være en lignelse fra Jesu side på det som også Paulus er inne på, (loven og synden, Rom.7.7-25) men hvis vi skal diskutere personlighetstrekk om kjønnsidentitet, mener du da at man faller utenfor skapelsesbildet som jeg regner med er ditt syn?

Hva da med medfødte misdannelser? Arvelige (genetiske) faktorer, som omfatter arveanlegg som fører til feilutvikling. https://sml.snl.no/medf%C3%B8dte_misdannelser 

https://www.ung.no/oss/kjonnsid/147154.html 

Rom.7. For jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, gir jeg loven rett i at den er god. Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. 

For jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjøtt og blod, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg.

Jeg finner altså at denne loven gjelder: Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det onde.

Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov, men jeg merker en annen lov i lemmene. Den kjemper mot loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov, som er i lemmene.  

Jeg ulykkelige menneske! Hvem skal fri meg fra denne dødens kropp?  Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre! Slik er altså jeg: Jeg tjener Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjøtt og blod.

Svar
Kommentar #13

Dan Lyngmyr

165 innlegg  789 kommentarer

Publisert 6 dager siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Men Dan og Daniel får nå bare holde på .... 

Kjære Dag Løkke !

For meg er troens bærende kraft guds uendelige nåde og tilgivelse , slik det kommer til uttrykk i f,eks Paulus brev til Romerne kapittel 8 vers 1 ; Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.

Det ytterst fortrøstningsfulle er at det i utgangspunktet ikke er guds vilje at noen skal gå fortapt. 

På samme vis synliggjør Jesus sin holdning til tilgivelse for et syndefullt liv gjennom historien om kvinnen som de skriftlærde ville steine (til døde), ved å anmode dem som var uten synd å kaste den første sten, hvoretter alle forlot stedet - beskjemmet og trolig i selverkjennelse over sannheten i Jesu ord.

Så langt tror jeg vi følger hverandre i glede over kjærlighetens gode budskap.

Min tydelige motstand mot kirkelig samkjønnet vigsel er først og fremst begrunnet i bibelens faktiske og  eksplisitte  avvisning av slikt samliv. I tillegg til den teologiske og historiske tradisjon som brorparten av alle verdens kirkesamfunn anser som fundament for deres avvising av  det samme.

For den tilgitte synder er posisjonen intet moralsk fortrinn - bare en overbevisning om at fortapelsens realitet er det motsatte av guds gode vilje, og at dette fortsatt må forkynnes klart og tydelig - slik det har vært gjort i snart 2000 år.

Uten dette er budskapet om guds kjærlighet og Jesu sonoffer intet helt budskap etter mitt skjønn. Fordi avvisningen av bibelens angivelser for samliv og beskrivelser av forholdet mellom kvinne og mann, og de helt klare avvisninger av likekjønnet samliv , så reiser det etter mitt skjønn helt fundamentale spørsmål om vår bibelforståelse og derfor, naturlig nok, alvoret som følger våre konklusjoner.

Så, når teologiens fremste talsmenn (og kvinner) derfor hevder ny innsikt og fremhever det likekjønnede samliv som forenlig med kristen etikk, nyter alle sitt gudegitte privilegium som mennesker. Retten til fritt å kunne velge.

Men, for mange troende er nyorienteringen ikke like begripelig.

Jeg  har aldri ønsket å ta fra noen deres gode motiver for andre menneskers liv, inklusive et ønske om at samkjønnede også skal ha retten til et godt liv sammen.

I det "moderne" perspektivet, som følger av den  nye innsikten, og for dem som anser at Paulus sitt syn på samkjønnede , at Jesu ord om ekteskapet (Mann og kvinne) og  Det Gamle Testamentets avvising av likekjønnet seksuell praksis - ikke kan ha gyldighet for det moderne mennesket, så forstår jeg at likekjønnet samliv kan og bør anerkjennes, og ikke kan eller skal - ansees som synd.

Men, dette er et synspunkt jeg ikke deler, og kan derfor vanskelig la vær å gi uttrykk for dette, og det jeg mener i verste fall kan være konsekvensen av et slikt syn, nemlig evig fortapelse - for dem som ikke vender om.

Menneskelivets kamper,livsorientering , sorger og gleder , fristelser og vårt gudsforhold, er ikke ikke alltid like lett å belyse, og i alle fall ikke gjennom egne briller . At noen oppfatter brorparten den  verdensvide kirkes klare avvisning av likekjønnet samliv og vigsel som ukjærlig, og som en følge av dette, å ikke være i den "bibelske ånd" er uendelig trist. Trist fordi jeg ønsker alle mine medmennesker det aller beste uansett livsvalg og livsanskuelser.

 

1 liker  
Svar
Kommentar #14

Dag Løkke

11 innlegg  1455 kommentarer

Publisert 6 dager siden

Kjære Dan! Det er hyggelig å se at vi begge ønsker det aller beste for våre medmennesker. Jeg har ikke vært i tvil om dine gode hensikter. Og vi lever sikkert godt med at vi ser ulikt på en del spørsmål. 

Svar
Kommentar #15

Daniel Krussand

0 innlegg  77 kommentarer

Publisert 6 dager siden

Kjell.  Jeg anser at ingen er født homofil.  Det er et valg.  Bibelordene dine fra Rom 7 er livet ut fra syndelegemet.  En kristen har begravet syndelegemet i dåpen og vandrer i Ånden.  Det normale kristenlivet er å seire over fristelse når lysten lokker - lysten unnfanger ikke.  Les Jak 1.  Men jeg vet at Dnk ikke har oppdaget dette.  Luthersk lære er ikke opptatt av helliggjørelse. Har du hørt om Guds fulle rustning?  Ef 6. Debatten dreier seg ikke om kjærlighet, men frihet til å leve ut begjær i alle former.  

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Are Karlsen kommenterte på
Den nye sionismen
4 minutter siden / 42 visninger
Bernt Christian Helén kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
10 minutter siden / 6373 visninger
Bernt Christian Helén kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
11 minutter siden / 6373 visninger
Bernt Christian Helén kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
14 minutter siden / 6373 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Hva med hjertelaget?
25 minutter siden / 592 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Til mann og kvinne skapte han dem?
rundt 1 time siden / 2358 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Etter 40 år med Oase
rundt 1 time siden / 1299 visninger
Svein Ausland kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
rundt 1 time siden / 6373 visninger
Rudi Wara kommenterte på
Til mann og kvinne skapte han dem?
rundt 1 time siden / 2358 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Hva med hjertelaget?
rundt 1 time siden / 592 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Er kirkelig likekjønnet vigsel et frelsesspørsmål?
rundt 1 time siden / 1160 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Hva med hjertelaget?
rundt 1 time siden / 592 visninger
Les flere