Redaktør politikk og verden Berit Aalborg

Det vanskelige valget

Det finnes knapt abortmotstandere som sier konsekvent nei til abort. Dermed er det alltid noen som må ta ­avgjørelsen.

Publisert for 7 dager siden / 1748 visninger.

«Noen ganger stiller livet oss i situa­sjoner der vi må velge mellom to onder. I slike uløselige dilemmaer må man for­søke å velge det minste.» Sitatet er hentet fra en pressemelding sendt ut av biskop Bernt Eidsvig i Oslo ­katolske bispedømme. Året er 2009 og biskopen tok til mot­mæle da den katolske kirke 
i Brasil ekskommuniserte to ­leger og en fortvilet mor for å ha ­bidratt til abort på en ni år gammel jente. Hun var blitt voldtatt av sin egen stefar og ventet tvillinger.

Eidsvig skrev blant annet at kirken «først og fremst må se sitt ansvar for den voldtatte piken og hennes fortvilte mor, som trengte trøst og lindring». Hans etiske vurdering sto dermed i motsetning til den brasilianske erkebiskopen som la størst vekt på de ufødte tvillingenes rett til liv. Ifølge Eidsvig ble voldtektsmannen derimot ikke ekskommunisert fra den katolske kirken.

Dilemma 

Hvorfor er den ­katolske Oslo-biskopens uttalelser interessante åtte år senere? Grunnen er at Eidsvig på en god måte synliggjør de etiske dilemmaer som møter alle oss som er prinsipielt mot abort. Det finnes ingen enkle svar.

I Norge finnes det knapt en abortmotstander som er ­totalt mot å tillate abortinngrep i ­enkelte situasjoner. Blant de mest restriktive mener flere at man bør åpne for abort hvis mors fysiske står liv står i fare. Andre mener psykisk lidelse også kan være en slik grunn, mens atter andre peker på incest og voldtekt som gyldige abortgrunner.

Felles for alle disse relativt ­restriktive abortmodellene, er at en person eller innstans må ta valget når spørsmål om abort dukker opp. Uansett hvor streng abortlov et land har, vil det ­dukke opp tilfeller der menneskelig skjønn må benyttes og etiske vurderinger må tas. Dermed blir det store spørsmålet hvem som skal ta dette vanskelige valget.

Sårbare kvinner 

Denne problem­stillingen var på agendaen da Kirkens Nødhjelp gikk ut i Vårt Land forrige tirsdag og ­utfordret KrF til å kjempe for sårbare kvinners rett til abort i land som mottar norsk bistand, og der kvinner tyr til ulovlige aborter. Generalsekretær Anne-Marie Helland viste til at hver time dør seks kvinner etter illegale aborter.

Torsdag støttet jeg Helland i en kommentar i Vårt Land, og ­mandag kom Espen Ottosen 
og Ragnhild Aadland Høen med motinnlegg. De to ­avviser at det er mulig å benytte en konsekvens­etisk tenkning i spørsmål om liv og død. Videre 
mener de at de mest ekstreme tilfellene, hvis for eksempel småjenter er voldtatt, ikke kan brukes for å annullere fosterets menneskeverd.

Dessuten antyder de at en ­konsekvensetisk veiing av ­onder mot hverandre — i abort­debatten — ikke er like legitim som plikt­etikken. De anser det satt på spissen som en forvrengt sekularisme med påfølgende pragmatisk syn på menneskeverdet.

Respekt for liv

Dette siste er en kjent strategi fra flere konservative miljøer. Både innenfor kristendommen og islam: Det å klistre «tidsånd» og «sekularisme» på andres etiske vurderinger er trinn en for å avskrive andre deres holdninger. Vi ser det blant annet i USA der debatten om eksommunisering av flere katolske kvinner har pågått.

På den andre siden er det overraskende at hverken Høen og Ottosen besvarer et av de mest sentrale spørsmålene i en etisk krevende debatt: Hvem er bedre skikket enn den gravide kvinnen til å ta den endelige avgjørelsen?

I store deler av Afrika har man fortsatt strenge abortlover. ­Mange steder bestemmer stort sett menn: gjennom landsbyråd, klaner eller ved at ulike religiøse ledere både innenfor Islam og kristendommen har makt. Hva gjør at Ottosen og Høen mener disse mennene er bedre skikket til å ta valget enn kvinnen selv?

Mange døde

I 2008 døde 29.000 kvinner av abort­relaterte skader. Mange overlever også, men fikk store skader og funksjonshemninger. Hvis vi skal følge Ottosen og Høens retorikk bidrar deres argumentasjon til å annullere disse kvinnenes ­menneskeverd.

Vi vet dessuten fra omfattende statistikk, blant annet fra FN, at aborttall i praksis ikke går opp ved å legalisere abort. Vi så det blant annet etter innføring av den norske abortloven på slutten av 1970-tallet.

Den aller viktigste grunnen har jeg fra flere av dem som har jobbet med rådgivning for å gi et alternativt til abort. De ­mener kvinnen selv er fosterets aller beste advokat. Det er hun som bærer fosteret i seg.

Dyp respekt

Når debatten ­ruller videre bør Ottosen og 
Høen legge seg dette på minnet: Det er fullt mulig å ha den ­dypeste respekten for liv og ­menneskeverd og samtidig mene at kvinnen er den som må ha det siste ordet.

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #6

Marianne Aga

3 innlegg  4 kommentarer

Biskop Eidsviks svik – og andres

Publisert 5 dager siden

Da biskop Eidsvig uttalte seg om tvillingsaken i Brasil i 2009, var det så man hoppet i stolen. Han, samt biskop Arborelius i Sverige og en håndfull andre dissidentbiskoper, uttalte seg mot Den katolske kirke i Brasil og mot Den katolske kirkes lære. I Brasil sto Kirken klar til å hjelpe den niårige jenta, blant annet ved å gi henne medisinsk oppfølging og keisersnitt i god tid før termin. Dermed kunne man redde alle tre menneskeliv.

Det er mange, blant annet undertegnede, som mener at abort er alltid galt. Et ufødt barn skal ha like stort rettsvern som et født barn. En klok mann sa i 1999:

I de senere tiår har tapet av en forståelse av Gud falt sammen med fremveksten av en nihilistisk kultur som utarmer betydningen av menneskelivet og, på det etiske området, relativiserer selv de grunnleggende verdiene av familien og respekten for liv. Dette skjer ofte ikke så synlig, men ved en subtil likegyldighetens metodologi som skal få alle former for oppførsel til å fremstå som noe normalt, slik at moralske problemer ikke lenger blir anerkjent. Det blir paradoksalt nok krevd at staten skal anerkjenne som «rettigheter» mange former for oppførsel som truer menneskelivet, spesielt de svakeste og mest forsvarsløse… Denne realitet kjennetegnes ved at det vokser frem en kultur som fornekter solidariteten og i mange henseender fremstår som en dødens kultur.»

I 1995 sa han også: «Menneskeheten fremviser i dag et alarmerende skue når vi tar i betraktning ikke bare hvor utbredt angrepene mot livet er og hvilket tallmessig omfang de har, men også hvilken støtte de får fra en bred enighet i samfunnet, ved utbredt legalisering og med helsepersonells hjelp.»

Abort er en del av dødens kultur. Når biskop Eidsvig, Berit Aalborg, Anne-Marie Helland, Kirkens Nødhjelp, KrF, staten, FN, Planned Parenthood (og de andre abortorganisasjonene) ikke vil ta opp kampen mot den, fortjener de ikke tillit eller støtte. Og mens jeg skriver dette, legger nrk.no ut denne meldingen: «Regjeringen øker støtten til familieplanlegging og trygge aborter med 85 millioner kroner. Midlene kommer etter press fra 60 organisasjoner som ba Norge kompensere for Donald Trumps bistandskutt til kvinnehelse.» Trygge aborter er en løgn, de ufødte barna dør alltid.

Retten til liv er den grunnleggende rettigheten. Tar man bort den, uthules alle andre rettigheter. Denne retten bør være garantert av lovverket. Skal man snakke om nødverge (som jeg mener biskop Eidsvig gjorde i 2009), bør den rette seg mot voldtektsmannen, soldaten, overgriperen, ikke det ufødte barnet.

Det vanskelige valget er ikke hvem som skal frata det ufødte barnet liv og rettsvern – moren, andre menn, eller staten, men hvem som skal våge å vri utviklingen i en retning av å støtte gravide jenter og kvinner så de kan beholde barnet og få en trygg fødsel.

3 liker  
Svar
Kommentar #7

Rune Holt

11 innlegg  10139 kommentarer

Fantastiske påstander fra Aalborg !

Publisert 4 dager siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.

Mange døde

I 2008 døde 29.000 kvinner av abort­relaterte skader. Mange overlever også, men fikk store skader og funksjonshemninger. Hvis vi skal følge Ottosen og Høens retorikk bidrar deres argumentasjon til å annullere disse kvinnenes ­menneskeverd.

Vi vet dessuten fra omfattende statistikk, blant annet fra FN, at aborttall i praksis ikke går opp ved å legalisere abort. Vi så det blant annet etter innføring av den norske abortloven på slutten av 1970-tallet.

Den aller viktigste grunnen har jeg fra flere av dem som har jobbet med rådgivning for å gi et alternativt til abort. De ­mener kvinnen selv er fosterets aller beste advokat. Det er hun som bærer fosteret i seg.

Dyp respekt

Når debatten ­ruller videre bør Ottosen og 
Høen legge seg dette på minnet: Det er fullt mulig å ha den ­dypeste respekten for liv og ­menneskeverd og samtidig mene at kvinnen er den som må ha det siste ordet.

Når Aalborg først drar fram de tallene hun gjør,kan hun få andre tall å tenke over.
Bare i Norge har det fra 70-tallet og frem til i dag blitt abortert bort over 500 000 ufødte barn !
"Vi vet fra omfattende statistikk" sier Aalborg,at "abort-tallene IKKE går opp ved å legalisere abort " Dette er som alle vet rent vrøvl og løgn.
I tilfelle har alle disse barnas advokat...som er moren til barna,sviktet fundamentalt i alle disse tilfellene !
En advokat dømmer ikke uskyldige til døden ved et pennestrøk på et legekontor i en sivilisert verden Aalborg !!!
"Den dypeste respekt for liv" er en påstand som kan kastes på havet.

2 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Are Karlsen kommenterte på
Den nye sionismen
4 minutter siden / 42 visninger
Bernt Christian Helén kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
9 minutter siden / 6373 visninger
Bernt Christian Helén kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
11 minutter siden / 6373 visninger
Bernt Christian Helén kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
14 minutter siden / 6373 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Hva med hjertelaget?
24 minutter siden / 592 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Til mann og kvinne skapte han dem?
rundt 1 time siden / 2358 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Etter 40 år med Oase
rundt 1 time siden / 1299 visninger
Svein Ausland kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
rundt 1 time siden / 6373 visninger
Rudi Wara kommenterte på
Til mann og kvinne skapte han dem?
rundt 1 time siden / 2358 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Hva med hjertelaget?
rundt 1 time siden / 592 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Er kirkelig likekjønnet vigsel et frelsesspørsmål?
rundt 1 time siden / 1160 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Hva med hjertelaget?
rundt 1 time siden / 592 visninger
Les flere