Redaktør politikk og verden Berit Aalborg

Det vanskelige valget

Det finnes knapt abortmotstandere som sier konsekvent nei til abort. Dermed er det alltid noen som må ta ­avgjørelsen.

Publisert: 16. feb 2017

«Noen ganger stiller livet oss i situa­sjoner der vi må velge mellom to onder. I slike uløselige dilemmaer må man for­søke å velge det minste.» Sitatet er hentet fra en pressemelding sendt ut av biskop Bernt Eidsvig i Oslo ­katolske bispedømme. Året er 2009 og biskopen tok til mot­mæle da den katolske kirke 
i Brasil ekskommuniserte to ­leger og en fortvilet mor for å ha ­bidratt til abort på en ni år gammel jente. Hun var blitt voldtatt av sin egen stefar og ventet tvillinger.

Eidsvig skrev blant annet at kirken «først og fremst må se sitt ansvar for den voldtatte piken og hennes fortvilte mor, som trengte trøst og lindring». Hans etiske vurdering sto dermed i motsetning til den brasilianske erkebiskopen som la størst vekt på de ufødte tvillingenes rett til liv. Ifølge Eidsvig ble voldtektsmannen derimot ikke ekskommunisert fra den katolske kirken.

Dilemma 

Hvorfor er den ­katolske Oslo-biskopens uttalelser interessante åtte år senere? Grunnen er at Eidsvig på en god måte synliggjør de etiske dilemmaer som møter alle oss som er prinsipielt mot abort. Det finnes ingen enkle svar.

I Norge finnes det knapt en abortmotstander som er ­totalt mot å tillate abortinngrep i ­enkelte situasjoner. Blant de mest restriktive mener flere at man bør åpne for abort hvis mors fysiske står liv står i fare. Andre mener psykisk lidelse også kan være en slik grunn, mens atter andre peker på incest og voldtekt som gyldige abortgrunner.

Felles for alle disse relativt ­restriktive abortmodellene, er at en person eller innstans må ta valget når spørsmål om abort dukker opp. Uansett hvor streng abortlov et land har, vil det ­dukke opp tilfeller der menneskelig skjønn må benyttes og etiske vurderinger må tas. Dermed blir det store spørsmålet hvem som skal ta dette vanskelige valget.

Sårbare kvinner 

Denne problem­stillingen var på agendaen da Kirkens Nødhjelp gikk ut i Vårt Land forrige tirsdag og ­utfordret KrF til å kjempe for sårbare kvinners rett til abort i land som mottar norsk bistand, og der kvinner tyr til ulovlige aborter. Generalsekretær Anne-Marie Helland viste til at hver time dør seks kvinner etter illegale aborter.

Torsdag støttet jeg Helland i en kommentar i Vårt Land, og ­mandag kom Espen Ottosen 
og Ragnhild Aadland Høen med motinnlegg. De to ­avviser at det er mulig å benytte en konsekvens­etisk tenkning i spørsmål om liv og død. Videre 
mener de at de mest ekstreme tilfellene, hvis for eksempel småjenter er voldtatt, ikke kan brukes for å annullere fosterets menneskeverd.

Dessuten antyder de at en ­konsekvensetisk veiing av ­onder mot hverandre — i abort­debatten — ikke er like legitim som plikt­etikken. De anser det satt på spissen som en forvrengt sekularisme med påfølgende pragmatisk syn på menneskeverdet.

Respekt for liv

Dette siste er en kjent strategi fra flere konservative miljøer. Både innenfor kristendommen og islam: Det å klistre «tidsånd» og «sekularisme» på andres etiske vurderinger er trinn en for å avskrive andre deres holdninger. Vi ser det blant annet i USA der debatten om eksommunisering av flere katolske kvinner har pågått.

På den andre siden er det overraskende at hverken Høen og Ottosen besvarer et av de mest sentrale spørsmålene i en etisk krevende debatt: Hvem er bedre skikket enn den gravide kvinnen til å ta den endelige avgjørelsen?

I store deler av Afrika har man fortsatt strenge abortlover. ­Mange steder bestemmer stort sett menn: gjennom landsbyråd, klaner eller ved at ulike religiøse ledere både innenfor Islam og kristendommen har makt. Hva gjør at Ottosen og Høen mener disse mennene er bedre skikket til å ta valget enn kvinnen selv?

Mange døde

I 2008 døde 29.000 kvinner av abort­relaterte skader. Mange overlever også, men fikk store skader og funksjonshemninger. Hvis vi skal følge Ottosen og Høens retorikk bidrar deres argumentasjon til å annullere disse kvinnenes ­menneskeverd.

Vi vet dessuten fra omfattende statistikk, blant annet fra FN, at aborttall i praksis ikke går opp ved å legalisere abort. Vi så det blant annet etter innføring av den norske abortloven på slutten av 1970-tallet.

Den aller viktigste grunnen har jeg fra flere av dem som har jobbet med rådgivning for å gi et alternativt til abort. De ­mener kvinnen selv er fosterets aller beste advokat. Det er hun som bærer fosteret i seg.

Dyp respekt

Når debatten ­ruller videre bør Ottosen og 
Høen legge seg dette på minnet: Det er fullt mulig å ha den ­dypeste respekten for liv og ­menneskeverd og samtidig mene at kvinnen er den som må ha det siste ordet.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Det er klart det er et vanskelig valg

Publisert nesten 3 år siden

Å ta abort innebærer å ta bort et menneskeliv.  

License to kill...

8 liker  
Kommentar #2

Pål Georg Nyhagen

195 innlegg  1811 kommentarer

Berit Aalborgs ordsky sperrer for inn- og utsikt

Publisert nesten 3 år siden

Om det er kvinnen selv som er barnets beste advokat, er vel å anse som et retorisk grep som ikke har røtter i virkeligheten. Dessverre er det mengder av aborter som ikke har medisinske begrunnelser. Noen bruker sågar abort som prevensjon.

Og det blir sågar åpnet for såkalt "selektiv abort"; sorteringssamfunnet blirt mer og mer tydelig. Den svakeste har ingen ytringskompetanse eller i det hele tatt en stemme; derfor så anses barnet som en ting uten rettigheter. Jeg tillater meg å sitere fra Nina Karin Monsens FB-side: 

"Det er en bok som aldri vil bli skrevet: Barnas historie. Christian Weekly News meldte 10.02.2017 at i løpet av de siste hundre årene har 100 land tatt livet av en billion fostre. De kaller det et folkemord, verdens barn er menneskehetens folk. I en svensk vise er barn det gåtefulle folket."

11 liker  
Kommentar #3

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Hvis det er slik at disse aborterte barna har et menneskeverd vil de vel også automatisk  være sikret et evig liv i følge Jesu ord La de små barna komme til meg ...

2 liker  
Kommentar #4

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Så då er abort greit?

3 liker  
Kommentar #5

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Jeg tror du har mer rett

Publisert nesten 3 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
automatisk  være sikret et evig liv i følge Jesu ord

enn en luthersk frikirkeprest som engang ytret følgende:
"Jeg er redd alle disse barna kan gå fortapt" (Underforstått: Fordi de ikke er døpt)

Min reaksjon på hans utsagn:
Hvis han har rett , så betyr vel dette at Gud stadfester dødsdommen (eller "avgjørelsen" som det heter i innledningsinnlegget her) over det ufødte barnet med å dømme det til den andre døden?

2 liker  
Kommentar #6

Marianne Aga

3 innlegg  6 kommentarer

Biskop Eidsviks svik – og andres

Publisert nesten 3 år siden

Da biskop Eidsvig uttalte seg om tvillingsaken i Brasil i 2009, var det så man hoppet i stolen. Han, samt biskop Arborelius i Sverige og en håndfull andre dissidentbiskoper, uttalte seg mot Den katolske kirke i Brasil og mot Den katolske kirkes lære. I Brasil sto Kirken klar til å hjelpe den niårige jenta, blant annet ved å gi henne medisinsk oppfølging og keisersnitt i god tid før termin. Dermed kunne man redde alle tre menneskeliv.

Det er mange, blant annet undertegnede, som mener at abort er alltid galt. Et ufødt barn skal ha like stort rettsvern som et født barn. En klok mann sa i 1999:

I de senere tiår har tapet av en forståelse av Gud falt sammen med fremveksten av en nihilistisk kultur som utarmer betydningen av menneskelivet og, på det etiske området, relativiserer selv de grunnleggende verdiene av familien og respekten for liv. Dette skjer ofte ikke så synlig, men ved en subtil likegyldighetens metodologi som skal få alle former for oppførsel til å fremstå som noe normalt, slik at moralske problemer ikke lenger blir anerkjent. Det blir paradoksalt nok krevd at staten skal anerkjenne som «rettigheter» mange former for oppførsel som truer menneskelivet, spesielt de svakeste og mest forsvarsløse… Denne realitet kjennetegnes ved at det vokser frem en kultur som fornekter solidariteten og i mange henseender fremstår som en dødens kultur.»

I 1995 sa han også: «Menneskeheten fremviser i dag et alarmerende skue når vi tar i betraktning ikke bare hvor utbredt angrepene mot livet er og hvilket tallmessig omfang de har, men også hvilken støtte de får fra en bred enighet i samfunnet, ved utbredt legalisering og med helsepersonells hjelp.»

Abort er en del av dødens kultur. Når biskop Eidsvig, Berit Aalborg, Anne-Marie Helland, Kirkens Nødhjelp, KrF, staten, FN, Planned Parenthood (og de andre abortorganisasjonene) ikke vil ta opp kampen mot den, fortjener de ikke tillit eller støtte. Og mens jeg skriver dette, legger nrk.no ut denne meldingen: «Regjeringen øker støtten til familieplanlegging og trygge aborter med 85 millioner kroner. Midlene kommer etter press fra 60 organisasjoner som ba Norge kompensere for Donald Trumps bistandskutt til kvinnehelse.» Trygge aborter er en løgn, de ufødte barna dør alltid.

Retten til liv er den grunnleggende rettigheten. Tar man bort den, uthules alle andre rettigheter. Denne retten bør være garantert av lovverket. Skal man snakke om nødverge (som jeg mener biskop Eidsvig gjorde i 2009), bør den rette seg mot voldtektsmannen, soldaten, overgriperen, ikke det ufødte barnet.

Det vanskelige valget er ikke hvem som skal frata det ufødte barnet liv og rettsvern – moren, andre menn, eller staten, men hvem som skal våge å vri utviklingen i en retning av å støtte gravide jenter og kvinner så de kan beholde barnet og få en trygg fødsel.

3 liker  
Kommentar #7

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Fantastiske påstander fra Aalborg !

Publisert nesten 3 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.

Mange døde

I 2008 døde 29.000 kvinner av abort­relaterte skader. Mange overlever også, men fikk store skader og funksjonshemninger. Hvis vi skal følge Ottosen og Høens retorikk bidrar deres argumentasjon til å annullere disse kvinnenes ­menneskeverd.

Vi vet dessuten fra omfattende statistikk, blant annet fra FN, at aborttall i praksis ikke går opp ved å legalisere abort. Vi så det blant annet etter innføring av den norske abortloven på slutten av 1970-tallet.

Den aller viktigste grunnen har jeg fra flere av dem som har jobbet med rådgivning for å gi et alternativt til abort. De ­mener kvinnen selv er fosterets aller beste advokat. Det er hun som bærer fosteret i seg.

Dyp respekt

Når debatten ­ruller videre bør Ottosen og 
Høen legge seg dette på minnet: Det er fullt mulig å ha den ­dypeste respekten for liv og ­menneskeverd og samtidig mene at kvinnen er den som må ha det siste ordet.

Når Aalborg først drar fram de tallene hun gjør,kan hun få andre tall å tenke over.
Bare i Norge har det fra 70-tallet og frem til i dag blitt abortert bort over 500 000 ufødte barn !
"Vi vet fra omfattende statistikk" sier Aalborg,at "abort-tallene IKKE går opp ved å legalisere abort " Dette er som alle vet rent vrøvl og løgn.
I tilfelle har alle disse barnas advokat...som er moren til barna,sviktet fundamentalt i alle disse tilfellene !
En advokat dømmer ikke uskyldige til døden ved et pennestrøk på et legekontor i en sivilisert verden Aalborg !!!
"Den dypeste respekt for liv" er en påstand som kan kastes på havet.

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere