Gro Wernø

2

"Bibeltroende kristne"

Publisert: 14. feb 2017.

”Bibeltroende kristne”

 

”Vi vil råde alle bibeltroende kristne til å melde seg ut av trossamfunnet DnK”, sier Arve M.Abelsen i leserinnlegget ”Alternativ for bedehusfolket” (Vårt Land 11/2). Han er forstander i Norges Bibelkirke, som i følge ham er ett av tre alternativ for de ”bibeltroende vennene ”i lokalmenigheter i Den norske kirke.

Innlegget uttrykker stor bekymring for utviklingen i Kirken – og en sterk medfølelse med de sanne kristne som fortsatt er medlemmer i denne kirken. For det er vel slik det faktisk må tolkes, at vi som ikke leser Bibelen slik Abelsen gjør, ikke kan ansees som ”bibeltroende”, altså sanne kristne?

For meg er begrepet 'kristen' nettopp knyttet til forestillingen om Bibelen som vitnesbyrdet om Gud - som skaper, frelser og frigjører. Jeg opplever det som ganske arrogant – og ekskluderende- når en bruker begrepene slik Abelsen her gjør.

En sak er at en del kristne velger å forlate kirken; noe helt annet er det at en samtidig (og indirekte) karakteriserer de kristne som kjenner seg hjemme her, som ikke bibeltroende.

 Vi er mange som har kjent oss relativt marginaliserte i Den norske kirke når det gjelder det rådende synet på enkelte teologiske spørsmål. Allikevel har vi valgt å bli værende, fordi vi opplever at det ikke er dette som er det sentrale i troen.

Da jeg studerte kristendom på Menighetsfakultetet midt på syttitallet, var kvinneprestspørsmålet noe av det som skapte mest konflikt. Da, som nå, uttrykte motstanderne av denne nye måten å lese Bibelen på, sin store uro og sorg. Og diskusjonen handlet også da om den rette måten å forstå bibeltekster.

Situasjonen for kristne homofile har vært at de har blitt frakjent retten til å tro at de er skapt i Guds bilde, at de fullt ut er elsket av Gud, slik de er. Dette har skapt mye sorg og smerte for homofile som har ønsket å være en del av kirken.

Vigsel av likekjønnede er en viktig symbolsak; den er et uttrykk for at store deler av kirken ønsker å ta et oppgjør med den måten mennesker faktisk har blitt utestengt på.

Jeg er takknemlig for at kirken nå åpner opp for at det skal være rom for oss alle, uavhengig av hvordan vi forstår Bibelens (ikke alltid så klare) tale i en del etiske spørsmål. Og jeg er glad for å være del av en kirke som forkynner troen på evangeliets Jesus, som viser oss Guds kjærlighet til alt det skapte.

 

 Gro Wernø

 

 

 

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Forgjengelighet og tro

Publisert rundt 2 år siden
Gro Wernø. Gå til den siterte teksten.
Situasjonen for kristne homofile har vært at de har blitt frakjent retten til å tro at de er skapt i Guds bilde, at de fullt ut er elsket av Gud, slik de er. Dette har skapt mye sorg og smerte for homofile som har ønsket å være en del av kirken.

Situasjonen for forgjengeligheten er at de ikke kommer inn i Guds rike uansett tro. (1.Kor.15.49-50, Fork.3.18-22) Alt har sin tid - og aller stiller likt?

3 liker  
Kommentar #2

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

36 innlegg  570 kommentarer

Skapt i Guds bilde versus menneskeskapte biologiendringer.

Publisert rundt 2 år siden

"Situasjonen for kristne homofile har vært at de har blitt frakjent retten til å tro at de er skapt i Guds bilde, at de fullt ut er elsket av Gud, slik de er. Dette har skapt mye sorg og smerte for homofile som har ønsket å være en del av kirken".
--------------------
Alle mennesker er fullt ut elsket av Gud som de er. Alt i Skaperverket er elsket.
Spørsmålet er hvordan et samfunn forholder seg til faktorer som påvirker vår biologi og funksjon.

Miljøgifter m.v. påvirker menneskers biokjemi på mange måter. Bl.a som "hormonhermere".  Guds grunnleggende normer for skaperverket må defineres sant, samtidig som man finner "hyrde"løsninger for "biologiske grenseoverskridelser" som ikke er "hjertets valgte synder".  Normer + Nåde.
Det er rett at det generelle "synd"stigmaet er adressert og nyansert, men årsaksfaktorene tilknyttet biokjemi kommer for dårlig frem.  

Presteskapet bør ikke vie i strid med grunnormene gitt av Skaperen.  Nåde kan ikke stå alene, men må være basert på Normer.
Staten bør ta seg av følgetilstander av sin industrielle revolusjon og samfunnsutvikling. Som oppfølgende samfunnsansvar.  Med begrensende grunnholdning, ikke en villet ekspansjon og økning av disse samlet sett uheldige utviklingsprosessene.  Ekte pakter er knyttet også til forplantning, ikke hjerterelasjoner alene.  
Loven gitt på Sinai i GTpinsen ble fullbyrdet - ikke endt, i Jerusalem ved den senere pinsedag i NT.  Ord og Ånd ble sammensmeltet til ett. Norm + Nåde.

Jeg har forståelse for behovet for livspartner, og tenker juridisk partnerskap ville dekke dette fullt ut. Tildels urett stigma er nå borte.  Guds nåde i kjærlighet er for alle.  Alle har deretter privilegiet og ansvaret til å spørre Ånden om livsveiledning. De rene av hjerte ser Gud. 

1 liker  
Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Gud legger det under tvil...

Publisert rundt 2 år siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
Alle mennesker er fullt ut elsket av Gud som de er. Alt i Skaperverket er elsket.
Spørsmålet er hvordan et samfunn forholder seg til faktorer som påvirker vår biologi og funksjon.

Gud er bare Gud for oppstandene mennesker (uforgjengelige), han liker ikke de av kjøtt og blod - de må være som ham - ren usynlig ånd. Kol.1.15, Mark.12.24-27, Rom.8.6-8: For det kjøttet vil, er død, men det Ånden vil, er liv og fred. Derfor er det som kjøttet vil, fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke under Guds lov og kan heller ikke gjøre det. De som kjøtt og blod har makten over, kan ikke være til glede for Gud.

Kommentar #4

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

36 innlegg  570 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Gro Wernø. Gå til den siterte teksten.
Jeg er takknemlig for at kirken nå åpner opp for at det skal være rom for oss alle, uavhengig av hvordan vi forstår Bibelens (ikke alltid så klare) tale i en del etiske spørsmål.

Denne setningen har blitt værende i mitt bakhode, og jeg har reflektert litt rundt om jeg skulle unnlatt å skrive min tidligere kommentar direkte til deg, fordi temaet har vært så sensitivt og kirkemøtet nylig har vært avholdt.  
Kanskje hadde det vært bedre å gi uttrykk for min mening i form av et eget innlegg istedet for direkte respons up front i sakens anledning.  Dersom det har blitt sårende eller krenkende, vil jeg beklage det.   

Jeg har selv jobbet med nærliggende tema knyttet til biokjemi i form av lavt stoffskifte generelt, og har sett og lært endel om sammenhenger som har formet mitt syn på også homofilidebatten. Jeg har også levd med smerten av noen år å være utenfor anerkjent "diagnose" og kjempet en lang kamp for mer forståelse og kunnskap om summen av samfunnsfaktorene. Deler av Helsevesenet har den senere tid som respons utvidet sine definsjoner til å inkludere begrepet hypothyreose"tilstand".  Fordi det er mange faktorer som spiller sammen mht årsak og referanserammer.  Det tok bort stigmaet, det var viktig og det ga aksept for behandling som har endret min livskvalitet.
Derfor tror jeg det er mer å hente på også håndtering angående forståelse av hormonell kjønnsidentitet. Jeg har jobbet i helsevesenet og er interessert i medisin/samfunnsmedisin som fag i tillegg.

Som sagt er det ikke mitt ønske å være insensitiv og såre aktuelle personer i LBHT gruppen.  Mer et ønske om å bidra til økt forståelse som kan imøtekomme best mulig livskvalitet samt Norm og Nådeaspekter på alle felter.

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere