Dag Brekke

Pensjonist
0    5

Biskopen tar feil

Biskopen hevder at menighetsrådet i Kautokeino ikke kansi nei til den nye vigselsordningen. Hvor har han det fra?

Publisert for 10 dager siden / 533 visninger.

Menighetsrådet i Kautokeino sier nei til den nye vigselsordningen (VL 9/2). Biskopen hevder rådet ikke har hjemmel til å gjøre et slikt vedtak. Hvor tar han det fra?

Menighetsrådet og menighetsmøtet tar opp og gjør vedtak i en liste med angitte saker og ellers i de sakene de selv vil (Kirkeloven paragrafene 9 og 10). Ingen kan instruere menighetsrådet eller menighetsmøtet, heller ikke biskopen eller Kirke­møtet. Hva er hjemmelen for at Kirkemøtet har vedtatt de nye liturgier gjeldende for alle menigheter i landet fra en bestemt dato?

Nemnd

Kirkeloven gir hjemmel for at Kirkemøtet kan gi nærmere retningslinje for Kirkemøtets, Bispemøtets og bispedømmerådets virksomhet (KL paragrafene 23, 25 og 26). Har de gjort det?

Kirkemøtet skal ha en nemnd som skal avklare ­visse saker, men «Nemnda kan ikke omgjøre vedtak truffet av soknets organer» (KL paragraf 27). ­Menighetsrådet er selvstendig og suverent.

Biskop Øygard i Nord-­Hålogaland tar altså feil. Om menighetsrådet har gjort sitt vedtak, så må det respekteres. Historikken for KL paragraf 10 og menighetsmøtet er også klar på at menighetsmøtet gjør vedtak om valg av liturgi med mer («kirkelige bøker»).

Soknets eiendom

Kirken er soknets eiendom og de kan si nei til bruk som ikke er i samsvar med menighetsrådets bestemmelser, noe som praktiseres over hele landet, særlig når det gjelder sang og musikk og enkelte kulturarrangementer.

Kautokeino er ellers ikke det stedet en bør velge for en konflikt mellom Den norske kirke og lokalmiljøet. Biskopen bør snarest vende om og bidra til at en rotete kirkeorganisasjon får klare bestemmelser om myndighet og ansvar.

Denne saken illustrerer den mangel på organisasjonsforståelse som foreligger også på toppen av kirkehierarkiet, og behovet for å få en gjennom­gående representasjon i de valgte organer. Dette må ­avspeiles i en stillingsstruktur som følger organisasjonen og der myndighetsutøvelsen følger organiseringen.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 13.02.2017

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #6

Dag Brekke

0 innlegg  5 kommentarer

Respekter menighetsmøtet

Publisert 7 dager siden

Skriv din kommentar

Det synes som vi er enige om at her er egentlig menighetsråd/ menighetsmøte overkjørt uten en ryddig høringsrunde. Menighetsrådet i Kautokeino finner nok et av dette sammen med "øvrigheta". Men jeg gjentar. Kautokeino er ikke stedet for en slik type myndighetskonflikt.

I "mitt" menighetsråd praktiserer vi slik bispemøtet har lagt opp til. Men problemområdet - hvordan skal lokalmenigheten involveres i fremtidig kirkelig styre og stell - blir jo ikke enklere for det. Fragmentert saksbehandling og problemløsning er ikke veien å gå.1 liker  
Svar
Kommentar #7

Thomas Peter Randulff

9 innlegg  15 kommentarer

Publisert 7 dager siden

Lars Jørgen Vik tar feil i sin første kommentar.

Les hva som står! 

"Menighetsmøtet avgjør saker om innføring av gudstjenestlige bøker i kirken". Det skal de uansett!

I tillegg skal de avgjøre saker som Kirkemøtet overlater til menighetsmøtet å avgjøre. Punktet om kirkelige bøker/ liturgier er ikke svekket!

Dette ble også presisert i forbindelse med endringen av formuleringen av paragrafen.

Uansett om biskoper, proster og sokneprester måtte legge press på menighetene om å bøye seg i lydighet: De lutherske bekjennelser anser menighetene som kirkens grunnelementer, og det er menighetene som avgjør - om så i ulydighet mot biskop og kirkemøte - hva som skal være deres lære.

Biskoper og kirkemøte er ikke menighetens herrer, men deres tjenere!

Med stor frimodighet skal derfor menighetene innkalle til menighetsmøte og behandle saken om innføring av ny ekteskapsliturgi.

Det har de både rett - og plikt - til

2 liker  
Svar
Kommentar #8

Lars Jørgen Vik

5 innlegg  50 kommentarer

Publisert 6 dager siden

Dette er sitatfusk. Du tar med bare første del av setningen og setter inn et punktum. Dersom en leser hele setningen blir meningen en helt annen.

Svar
Kommentar #9

Lars Jørgen Vik

5 innlegg  50 kommentarer

Hva kan menighetsmøtet bestemme?

Publisert 6 dager siden

Innledningen til § 11 i Kirkeloven, "Menighetsmøtets oppgaver" lød slik før, til siste årsskiftet:

"Menighetsmøtet avgjør saker om innføring av ny, godkjent salmebok og liturgi og andre saker som etter bestemmelse av Kongen eller departementet overlates til menighetsmøtets avgjørelse." (Min uthevelse.)

Den nye formuleringen, med gyldighet fra 1. januar i år er slik:

"Menighetsmøtet avgjør saker om innføring av gudstjenstlige bøker i kirken og andre saker som etter bestemmelse av Kirkemøtet overlates til menighetsmøtets avgjørelse."

Legg merke til at "liturgi" nå er fjernet fra teksten. Jeg har hele tiden forstått det slik at dette ordet ble fjernet for å sette bom for slike vedtak som ble fattet i Kautokeino, at det ikke skulle være lovlig for de enkelte menighetsmøtene å fatte vedtak om ikke å bruke "Vigsel 2017", altså vigselsliturgien for likekjønnede. Tar jeg feil?

Uansett om jeg har forstått lovteksten eller ikke mener jeg i likhet med Thomas Peter Randulff at menighetene med fordel kan si klart fra om hva de mener om den vielsesritualet for likekjønnede.

Svar
Kommentar #10

Thomas Peter Randulff

9 innlegg  15 kommentarer

Publisert 6 dager siden

Jeg må fortsatt korrigere Lars Jørgen Vik. Jeg satte med hensikt punktum etter første del av paragrafen. Det er nemlig to typer "saker" menighetsmøtet skal ta seg av.

1. Liturgiske bøker

2. Andre saker som Kirkemøtet overlater til dem.

Det er altså "andre saker" som Kirkemøtet kan overlate til menighetsmøtet. Liturgiske bøker skal uansett forelegges menighetsmøtet.    

Når det gjelder den nye formuleringen av paragrafen, ble det presisert at den ikke skulle innebære noen innholdsmessig endring i forhold til den gamle. Derfor er min forståelse rett.

Videre: Når det gjelder "gudstjenestlige bøker" så omfatter det i første rekke de liturgiske bøker, altså også vigselsliturgier.

Med andre ord: Menighetene har faktisk plikt til å innkalle til menighetsmøte for å behandle innføring av (nye) liturgier.

1 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Are Karlsen kommenterte på
Den nye sionismen
4 minutter siden / 42 visninger
Bernt Christian Helén kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
10 minutter siden / 6373 visninger
Bernt Christian Helén kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
12 minutter siden / 6373 visninger
Bernt Christian Helén kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
14 minutter siden / 6373 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Hva med hjertelaget?
25 minutter siden / 592 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Til mann og kvinne skapte han dem?
rundt 1 time siden / 2358 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Etter 40 år med Oase
rundt 1 time siden / 1299 visninger
Svein Ausland kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
rundt 1 time siden / 6373 visninger
Rudi Wara kommenterte på
Til mann og kvinne skapte han dem?
rundt 1 time siden / 2358 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Hva med hjertelaget?
rundt 1 time siden / 592 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Er kirkelig likekjønnet vigsel et frelsesspørsmål?
rundt 1 time siden / 1160 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Hva med hjertelaget?
rundt 1 time siden / 592 visninger
Les flere