Kristin Halvorsen

5    0

Ja til ny metode for testing av fostre

Kjønnstesting av friske foster for å ­velge kjønn på barn er i strid med ­norske verdier. NIPT-testen for kjønnstesting av foster i familier med risiko for alvorlig kjønnsbunden ­sykdom bør likevel tillates.

Publisert: 14. feb 2017 / 653 visninger.

Anbefalingen kommer­ fra et flertall i Bioteknologi­rådet, som kommer med en uttalelse om saken i dag.

Spørsmålet om den foster­diagnostiske metoden NIPT skal innføres som test for trisomier som Downs syndrom har vekket omfattende etisk og politisk debatt de siste månedene. Ved NIPT-testing undersøker man DNA fra fosteret, hentet ut fra morens blod. Testen gir mulighet for å få omfattende kunnskap om fosterets arvelige egenskaper og risikoer.

Ulike formål

NIPT-testen kan imidlertid brukes for flere ulike formål. Den er allerede godkjent i norsk helsevesen for såkalt rhesus-testing av fosteret dersom moren har blodtype rhesus negativ, for å unngå komplikasjoner for barnet under fødselen. Nå har Helsedirektoratet bedt Bioteknologirådet uttale seg om hvorvidt NIPT skal godkjennes som metode for kjønnsbestemmelse av foster ved risiko for arvelig kjønnsbundet sykdom. Et stort flertall i rådet anbefaler at en slik godkjenning skal gis.

Det er bred enighet i det norske samfunnet om at vi ikke skal tillate eller legge til rette for at foster skal kunne selekteres utelukkende på grunnlag av kjønn. Kjønnenes likeverd er en grunnleggende og selvsagt verdi i Norge.­ Likevel kan det finnes ­medisinske grunner til å la ­enkelte foreldre få undersøke kjønnet på barnet sitt, fordi de har høy arvelig risiko for å få barn med alvorlig kjønnsbunden sykdom.

Kjønnskromosomer

Kjønnsbundet arv er arvelige egenskaper som skyldes gener som sitter på kjønnskromosomene. De fleste kjønnsbundne sykdommer sitter på X-kromosomet og vil nesten utelukkende ramme gutter, siden de bare har ett X-kromosom. For at jenter skal ­utvikle sykdommen, må de arve sykdomsanlegget fra begge foreldrene, siden de har to X-kromosomer. Dette skjer kun i sjeldne tilfeller.

I Norge fødes rundt 30 barn årlig med X-bundne sykdommer. En av de mest kjente alvorlige kjønnsbundne sykdommene er Duchennes muskeldystrofi. Barn med denne sykdommen vil vanligvis trenge rullestol før de fyller 14 år, og når de blir 18 år har rundt 60 prosent svekket hjerte­muskulatur. Det finnes ingen helbredende behandling. Tidligere var forventet levetid ved denne sykdommen ikke mer enn 15–25 år, men nå lever en økende andel lengre enn 40 år.

Andre alvorlige arvelige X-bundne recessive sykdommer omfatter blant annet Hunters syndrom, Menkes syndrom og Lesch-Nyhans-syndrom.

«Til beste for»

Formålsparagrafen i bioteknologiloven slår fast at medisinsk bruk av bioteknologi skal utnyttes «til beste for mennesker i et samfunn der det er plass til alle». Det er viktig å holde fast ved idealet om toleranse og åpenhet for mennesker­ som er annerledes, og om at samfunnet skal ha plass til alle, uavhengig av om en blir født med særskilte behov for hjelp eller med alvorlige sykdommer.

Imidlertid gir samtidig dagens norske system for fosterdiagnostikk blivende foreldre med høy risiko for å få et alvorlig sykt barn, rett til å undersøke om fosteret har anlegg for sykdommen. Tidlig diagnostikk av slike sykdommer hos fosteret gir den gravide kvinnen mulighet til å søke om å avbryte svangerskapet hvis hun ønsker det, og kan også være viktig for å sikre hensiktsmessig oppfølging og behandling av disse barna.

Unødige undersøkelser

I dag får gravide med risiko for kjønnsbunden sykdom hos barnet, tilbud om såkalt invasiv ­diagnostisk testing for å undersøke fosteret for sykdom (enten morkakeprøve etter uke 11 eller fostervannsprøve etter uke 15), uten at man vet fosterets kjønn. Det vil si at rundt halvparten av undersøkelsene gjøres unødig på kvinner som er gravide med jenter. Siden invasive tester medfører en liten risiko for spontan­abort, er det ønskelig å ikke gjøre flere slike tester enn nødvendig.

Hvis vi tillater NIPT-testing for kjønn i denne risikogruppen, vil vi redusere antallet invasive ­tester og dermed også risikoen for spontanaborter. I tillegg kan belastningen ved å ikke vite om hun kommer til å få et alvorlig sykt barn, reduseres vesentlig for den gravide kvinnen, fordi testsvaret kan gis tidligere i graviditeten.

Bruk av NIPT åpner også for å kunne endre og effektivisere­ foster­diagnostikken ved at en blodprøve kan tas lokalt og ­sendes til et laboratorium for analyse. Flere land, blant annet Storbritannia, Frankrike og Nederland, har allerede tatt i bruk NIPT for å teste fosterets kjønn ved risiko for alvorlig kjønnsbundet sykdom.

Ønsker helhetlig vurdering

Ett medlem av Bioteknologirådet mener at NIPT er en så kraftfull og banebrytende teknologi at den bør vurderes i helhet som en del av revisjonen av bioteknologiloven. Han frykter blant annet at en stykkevis innføring av teknologien uten en slik helhetlig vurdering vil kunne brukes som brekkstang for innføring av NIPT til andre og mindre gode formål.

Et stort flertall i rådet anbefaler imidlertid at man tillater NIPT for kjønnstesting av foster blant kvinner i risikogruppen. For flertallet er det et tungtveiende ­argument at slik testing både vil redusere antallet fostervanns- eller morkakeprøver og dermed risikoen for spontanabort.

I tillegg vil en NIPT-test kunne gi svar tidligere, slik at man ­reduserer belastningen med å gå og vente på testresultatet. Det medfører heller ikke noe fysisk ubehag for den gravide kvinnen å ta en NIPT-test, i motsetning til de invasive testene.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND, 14.02.2017

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Eirik A. Steenhoff

19 innlegg  333 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Kristin Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Tidlig diagnostikk av slike sykdommer hos fosteret gir den gravide kvinnen mulighet til å søke om å avbryte svangerskapet hvis hun ønsker det,

Her er vi ved kjernen. Kunne ikke Halvorsen bare ha skrevet det siterte?

Det heter forresten 'vordende' og ikke 'blivende' foreldre. 

2 liker  
Svar
Kommentar #2

Geir Solli

3 innlegg  1105 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Kristin Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
I tillegg vil en NIPT-test kunne gi svar tidligere, slik at man ­reduserer belastningen med å gå og vente på testresultatet. Det medfører heller ikke noe fysisk ubehag for den gravide kvinnen å ta en NIPT-test, i motsetning til de invasive testene.

Det er dette som er kjernen. I tillegg er det sannsynlig at den innføringen av NIPT som det tas til orde for, vil redusere antallet aborter.

Svar
Kommentar #3

Eirik A. Steenhoff

19 innlegg  333 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Geir Solli. Gå til den siterte teksten.
Det er dette som er kjernen. I tillegg er det sannsynlig at den innføringen av NIPT som det tas til orde for, vil redusere antallet aborter.

Og øke sannsynligheten for eugenisk abort. Gratulerer, du har virkelig skjønt det.

3 liker  
Svar
Kommentar #4

Geir Solli

3 innlegg  1105 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Eirik A. Steenhoff. Gå til den siterte teksten.
Gratulerer, du har virkelig skjønt det.

Du greier å bryte to regler for god debatt i en setning. Du bruker ironi og du går på person. Jeg vil sette pris på om debatten holdes på et saklig nivå.

Tror du at antallet valgte, lovlige aborter vil overgå det antallet av spontanaborter som skjer grunnet den gammeldagse testmetoden som benyttes i dag? Synes du ikke at det er viktigere å unngå en spontanabort enn noe som er lovlig og selvvalgt?

1 liker  
Svar
Kommentar #5

Eirik A. Steenhoff

19 innlegg  333 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Geir Solli. Gå til den siterte teksten.
Du greier å bryte to regler for god debatt i en setning. Du bruker ironi og du går på person.

Ironi er ikke for alle.

Jeg, og mange med meg, er mer bekymret for unødige provoserte aborter rettet mot syke fostre enn noe annet. Siden jeg ikke aksepterer det premiss at  "lovlig og selvvalgt" abort ikke er noe å problematisere, er svaret til ditt siste spørsmål selvfølgelig "nei."

3 liker  
Svar
Kommentar #6

Geir Solli

3 innlegg  1105 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Eirik A. Steenhoff. Gå til den siterte teksten.
Siden jeg ikke aksepterer det premiss at  "lovlig og selvvalgt" abort ikke er noe å problematisere, er svaret til ditt siste spørsmål selvfølgelig "nei."

Det er ikke noe premiss at "lovlig og selvalgt abort ikke er noe å problematisere". Og uansett ville ikke ditt "nei" følge av av et slikt premiss.

Og jeg har vært en ironiker hele livet, det betyr ikke at at ironi ikke  strider mot noen grunnleggende regler som Arne Næss satte opp for en debatt. Du brøt to av dem.

1 liker  
Svar
Kommentar #7

Dan Lyngmyr

168 innlegg  988 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Kristin Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Det medfører heller ikke noe fysisk ubehag for den gravide kvinnen å ta en NIPT-test

Bioteknologirådets (Flertallet) sterkt beklagelige og urovekkende konklusjon, er dessverre, i praksis, enda en omdreining av den livsfiendtlige abortspiralen som medfører ytterligere svekkelse for det mest sårbare av alle liv.

Det ufødte.3 liker  
Svar
Kommentar #8

Geir Solli

3 innlegg  1105 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
medfører ytterligere svekkelse for det mest sårbare av alle liv

Tvert imot. Dette bidrar til færre spontanaborter (kanskje slik at totalt antall aborter synker) og tryggere svangerskap.

Det er to prinsipielle grunner til å innføre NIPT.
1) Foreldreretten. Foreldre har rett til å vite om deres barn er sykt eller friskt hvis den informasjonen er tilgjengelig. Vi bør ikke innføre regler slik at staten skal styre over foreldrene og fortelle dem at dette har dere ikke godt av å vite. Og i tillegg er denne informasjonen essensiell for trygghet i svangerskapet, hvilket har direkte innvirkning for muligheten for at det går bra.

2)  Vi skal ikke kreve at noen må ofre sine barn på samfunnets vegne. Det er det vi vil gjøre hvis NIPT ikke blir innført. Uansett så meget man er imot abort, er det galt å kreve at andre som ikke hadde tenkt å abortere, men som inderlig ønsker seg barn, skal utsettes for spontanabort.

1 liker  
Svar
Kommentar #9

Rune Holt

9 innlegg  10917 kommentarer

"Lovlige" aborter.

Publisert over 1 år siden
Geir Solli. Gå til den siterte teksten.
Tror du at antallet valgte, lovlige aborter vil overgå det antallet av spontanaborter som skjer grunnet den gammeldagse testmetoden som benyttes i dag? Synes du ikke at det er viktigere å unngå en spontanabort enn noe som er lovlig og selvvalgt?

Det later til å være like ok å velge et lovlig abortinngrep som å velge farge på en ny bil.
En spontanabort skjer som følge av sykdom eller andre påvirkninger av fosteret,og er en grusom opplevelse for alle normale mennesker.Jeg snakker av egen erfaring.

Jeg kan ikke begripe i min villeste fantasi at vettuge personer folk og land kan komme så langt at slikt kan være greit med begrunnelsen "lovlig og selvvalgt".

Svar
Kommentar #10

Geir Solli

3 innlegg  1105 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
En spontanabort skjer som følge av sykdom eller andre påvirkninger av fosteret,og er en grusom opplevelse for alle normale mennesker.Jeg snakker av egen erfaring.

Kanskje vi for en gangs skyld kan være enige i en sak her. Din gode beskrivelse av spontanaborter er nettopp hovedsaken her. Denne innstillingen fra rådet vet vi vil hindre noen spontanaborter i Norge hvert år.  Vi vet intet om den vil føre til flere aborter ellers. Så det er meget mulig at det totale antallet aborter vil synke. Og det er et ubetinget gode.

Svar
Kommentar #11

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  696 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Geir Solli. Gå til den siterte teksten.
Synes du ikke at det er viktigere å unngå en spontanabort enn noe som er lovlig og selvvalgt?

Så for å unngå at nokre dør ein naturleg død så skal vi ta livet av dei?

Svar
Kommentar #12

Sakarias Ingolfsson

0 innlegg  7 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Kristin Halvorsen skriver: «Det er bred enighet i det norske samfunnet om at vi ikke skal tillate eller legge til rette for at foster skal kunne selekteres utelukkende på grunnlag av kjønn. Kjønnenes likeverd er en grunnleggende og selvsagt verdi i Norge.­»

Dette er en problematisk påstand av flere grunner.

For det første virker det da som at kjønnets likeverd er en større verdi enn menneskets likeverd. En kan gjerne abortere bort syke barn, bare så lenge «sykdommen» ikke heter feil kjønn. 

For det andre tillater Norge at unge mødre aborterer bort barna sine etter egen bestemmelse. Det sies at de skal ha bestemmelse over egen kropp, og ethvert individ som befinner seg innenfor kroppens grenser. Er det ikke litt tilfeldig å sette slike moralske grenser på grunnene for selvbestemmelsen?

For det tredje er Norge i ferd med å oppheve alt som heter kjønndistinksjon. Man mener at kjønn helt enkelt er det man opplever seg som, og et lite barn ha vel ikke all verdens opplevelse av sitt eget kjønn. Dermed er abort på grunn av kjønn ikke stort annerledes enn abort på grunn av egen karriære, eller "dårlig tidspunkt".

For det fjerde, er det ikke litt diskrimminerende at bare damer får rett til abort? Hvorfor kan ikke også vi menn få den retten? Siden vi ikke kan ha et annet menneske inne i oss, kanskje vi kunne fått rett til selvbestemt abort av individer som befinner seg i vårt eget hus. Hadde det ikke vært fint om vi fikk lov å abotrtere innbruddstyver, hvis vi ta dem i fersk gjerning? Eller unger som viser seg å være drittsekker?

Siden ikke alle vil forstå det, erklærer jeg til slutt at dette innlegget har til nå vært ladet med en god dose sarkasme - spesielt i det siste avsnittet. Abort er og blir brudd på det femte bud: Du skal ikke slå ihjel. Historien vil nok dømme oss etter hvert for vår apati, men enda verre er det at Gud vil dømme oss. 

Så la oss bekjenne våre synder, vår deltakelse i det som knapt kan kalles med noe annet ord enn folkemord. La oss legge av denne ondskapen, og leve i sannheten. 1 Joh 1:8-9: «Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett»

1 liker  
Svar
Kommentar #13

Geir Solli

3 innlegg  1105 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Kjetil Kringlebotten. Gå til den siterte teksten.
Så for å unngå at nokre dør ein naturleg død så skal vi ta livet av dei?

Nå vet jeg ikke hva du skriver om i denne korte og tilsynelatende malplasserte kommentaren. Er det noen som har snakket om en naturlig død her? Det er ingen som dør gamle og mette av dage av de fostrene som er omtalt. Trolig ingen andre heller. En spontanabort forårsaket av dagens gammeldagse testregime, er ingen naturlig død. Det er en abort mer beklagelig enn en provosert abort, fordi for fosteret er resultatet det samme, men for foreldrene er lidelsene ofte meget større. Den totale lidelsen er altså større. De aller, aller fleste av de som blir utsatt for dagens gamle tester er det ingen grunn til å abortere da intet galt vil påvises hos dem. Så fostrene dør kun fordi en bruker den gamle testmåten, ikke den nye. Det bør vi unngå, vi bør redde så mange som vi kan.

1 liker  
Svar
Kommentar #14

Dan Lyngmyr

168 innlegg  988 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Geir Solli. Gå til den siterte teksten.
vert imot. Dette bidrar til færre spontanaborter (kanskje slik at totalt antall aborter synker) og tryggere svangerskap.

Det er to prinsipielle grunner til å innføre NIPT.
1) Foreldreretten. Foreldre har rett til å vite om deres barn er sykt eller friskt hvis den informasjonen er tilgjengelig. Vi bør ikke innføre regler slik at staten skal styre over foreldrene og fortelle dem at dette har dere ikke godt av å vite. Og i tillegg er denne informasjonen essensiell for trygghet i svangerskapet, hvilket har direkte innvirkning for muligheten for at det går bra.

2)  Vi skal ikke kreve at noen må ofre sine barn på samfunnets vegne. Det er det vi vil gjøre hvis NIPT ikke blir innført. Uansett så meget man er imot abort, er det galt å kreve at andre som ikke hadde tenkt å abortere, men som inderlig ønsker seg barn, skal utsettes for spontanabort.

Her tror jeg vi snakker forbi hverandre. Du har rett i at man påstår at metoden både er smertefri for kvinnen, og ikke medfører risiko for spontanabort. Selvsagt er det også slik at enhver metode som kan bidra at fosteret (barnet) kan overleve, forhindre spontanabort, og eventuelt også motta behandling under graviditeten -er av det gode.

Min sterke motstand , og da må jeg også peke på det faktum at det finnes et tydelig mindretall som ikke ville gå for denne muligheten ,er begrunnet i konsekvensene dette kan få for barnet - dersom man påviser sykdomstilstander.

Etter at Danmark utvidet tilbudet om fosterdiagnostikk fødes det stadig færre barn med kromosomavvik. Undersøkelser viser at 98-99 prosent av fostre med Downs syndrom aborteres.

Det er ingen rimelig grunn til å tro at man ikke risikerer lignende tilstander i Norge.

Feilmarginene ved NIPT-testen er så langt jeg kjenner til ennå ikke endelig fastslått,og testene er så langt jeg vet, i hovedsak benyttet mot høyrisikogrupper. Ved bruk mot større grupper av unge friske gravide, blir usikkerheten større og risikoen for falske positive svar faktisk høyere. 

Derfor er det også fagfolk som mener at man er nødt til å verifisere utslagene på testen ved fostervannsprøve, og at kvinnen derfor  uansett ikke slipper unna risikoen som er forbundet med denne undersøkelsen.

Så langt jeg kjenner til ved bruk av NIPT-test, så vil bare rundt 1 av 4 positive prøvesvar for Down syndrom være sanne, og selv om det kan være ulike oppfatninger om graden av denne treffsikkerheten, er det ingenting som tyder på stor treffsikkerhet. 

For trisomi 18 er treffsikkerheten langt dårligere, her er det trolig bare 1-2 av 10 positive prøvesvar som vil være korrekte. Når det gjelder å avdekke trisomi 13 er testene svært usikre, og vil mange mene - så godt som ubrukelige.

Fosterets rett til liv, er et perspektiv som etter mitt skjønn mangler grundig drøfting hos flertallet i Bioteknologirådet.

2 liker  
Svar
Kommentar #15

Dan Lyngmyr

168 innlegg  988 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Kristin Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Det er bred enighet i det norske samfunnet om at vi ikke skal tillate eller legge til rette for at foster skal kunne selekteres utelukkende på grunnlag av kjønn. Kjønnenes likeverd er en grunnleggende og selvsagt verdi i Norge.­ Likevel kan det finnes ­medisinske grunner til å la ­enkelte foreldre få undersøke kjønnet på barnet sitt, fordi de har høy arvelig risiko for å få barn med alvorlig kjønnsbunden sykdom.

Kristin Halvorsens nedslående vurdering, på vegne av flertallet i Bioteknologirådet, bør utfordres og avkles den nedskrivning av det ufødte livs verdi som konklusjonen i virkeligheten innebærer.

Den foster­diagnostiske metoden NIPT  er omfavnet av flertallet i Bioteknologirådet og dets leder Kristin Halvorsen. Testen gir mulighet for å få omfattende kunnskap om fosterets arvelige egenskaper og risikoer.

Bioteknologirådets sterkt beklagelige og urovekkende konklusjon er dessverre, i praksis, enda en omdreining av den livsfiendtlige abortspiralen som medfører en ytterligere svekkelse for det mest sårbare av alle liv.

Det ufødte.

Og, uten å underslå den smerte og kamp mange opplever i møte med livets mange begrensninger, spesielt når sykdom skaper omsorgsituasjoner som knapt er til å bære, løfter Kristin  Halvorsen og flertallet i Bioteknologirådet frem et urovekkende verdiperspektiv på det ufødte liv.

I stedet ville det vært ytterst oppløftende  om Bioteknologirådet hadde valgt å se på hvilke muligheter som ligger i et fellesskap, som til tross for at det ikke er forskånet for lidelse og nød, oppfordret til å stille flest mulig av samfunnets ressurser til rådighet for de svake og sårbare, menneskelig og materielt, i stedet for en konklusjon som med stor sannsynlighet vil medføre flere aborter. 

Da ville ropet lyde : det ufødte banet har livets rett.

Det gjør Kristin Halvorsen og Bioteknoligirådets flertall dessverre ikke.

Fordi rådet i praksis sier :  -det kan vel ikke være riktig å sette barn til verden som man med stor sikkerhet kan fastslå vil komme til å få et kort , smertefullt og helsemessig krevende liv , foruten den belastningen det vil påføre den nærmeste familie og samfunnets ellers ?

Den gang abortloven ble vedtatt, med knappest mulig flertall, var det sannsynligvis ingen som kunne forutse at nærmere 600 000 ufødte barn ( frem til i dag) ikke skulle få retten til et liv.

I erkjennelsen over dette, det voldsomme antall spirende liv som er avsluttet i årenes løp, har det vært gjennomført en rekke statlige handlingsplaner hvor formålet har vært å redusere aborttallene.

Så langt har disse vært mislykket, sannsynligvis fordi den tilsynelatende tverrpolitiske enigheten om dette ikke har vært reell, og fordi tyngste vekt på skåla fortsatt er - "kvinnens rett i en sårbar situasjon".

Og, som en følge av dagens abortlovgivning, er konsekvensen også den relativt nye og ulykksalige konklusjonen om at tvillingabort er lovlig, og hvor den politiske tausheten, utenom KRF og SP - har vært foruroligende

Det er derfor, uansett motiv, mulig å konkludere med at bioteknologirådet, gjennom flertallets konklusjon, viderefører en ytterligere svekkelse av det ufødte barnets verdi og rettigheter, og at dette sterkt beklagelig og med  stor sannsynlighet -  vil medføre flere aborter. 

Bioteknologirådets beklagelige og urovekkende konklusjon er dessverre, i praksis, enda en omdreining av den livsfiendtlige abortspiralen som medfører en ytterligere juridisk og verdimessig svekkelse for det mest sårbare av alle liv. Det ufødte.

Lederens nedslående vurdering, på vegne av flertallet i Bioteknologirådet, bør utfordres og avkles den nedskrivning av det ufødte livs verdi som konklusjonen i virkeligheten innebærer.

1 liker  
Svar
Kommentar #16

Geir Solli

3 innlegg  1105 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
Du har rett i at man påstår at metoden både er smertefri for kvinnen, og ikke medfører risiko for spontanabort. Selvsagt er det også slik at enhver metode som kan bidra at fosteret (barnet) kan overleve, forhindre spontanabort, og eventuelt også motta behandling under graviditeten -er av det gode.

Metoden er basert på kun en vanlig blodprøve av moren. Jeg har vært med på en test i Danmark og det var intet ubehag utover et vanlig sprøytestikk. Så vi er faktisk enige om at testen er et gode.

De tallene du kommer med for usikkerhet er nok ikke oppdaterte. Testen er langt sikrere tallmessig enn som så og uansett selv med de tallene du oppgir, langt mer nøyaktig enn de gammeldagse testene. Men du snur tallene på hodet, ved at det er feilmarginene ved positivt svar som nevnes. Det gledelige ved testen er jo at feilmarginen ved negative svar er minimal, hvilket vil føre til langt tryggere svangerskap for mange og dermed større overlevelse.

Det er beregnet at i Canada unngår man 70 spontanaborter årlig (det er da snakk om spontanaborter relativt sent i svangerskapet, gjerne etter uke 20) ved innføring av NIPT. Det blir svært få tilfeller igjen som vil ha bruk for en fostervannsprøve. NIPT vil derfor også redde liv ved innføring i Norge.

Når det gjelder diskusjonen om trisomi 21 og aborter, så finner jeg at det er et sidespor. Dette handler om å redde liv for de som ønsker å få barn. Det er saken, den er så enkel. Om det skulle ha noen effekter på samfunnets demografi, har samfunnet uansett ikke rett til å fjerne foreldres rett til å vite om barnets helse eller ofre friske barn for samfunnsnyttige forhold.

I tillegg er faktisk abort en rettighet her i landet, selv om kan synes det er galt. En må derfor huske på at argumentasjonen mot NIPT fordi en tror det kan føre til flere aborter (hvilket jeg totalt sett betviler) også må inneholde argumenter for at abort er et onde. I samfunnsperspektiv (ikke kristne perspektiv) er det da langt færre argumenter som er gyldige. 

Hvis situasjonen skulle oppstå igjen at NIPT er en mulighet, vil jeg se det som min kristenplikt å ta med min kone på nok en danmarkstur. NIPT er ikke er en liberalisering av abortloven eller "en omdreining i abortspiralen", men et medisinsk fremskritt til glede for hele menneskeheten ved tryggere svangerskap.

1 liker  
Svar
Kommentar #17

Dan Lyngmyr

168 innlegg  988 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Geir Solli. Gå til den siterte teksten.
Hvis situasjonen skulle oppstå igjen at NIPT er en mulighet, vil jeg se det som min kristenplikt å ta med min kone på nok en danmarkstur. NIPT er ikke er en liberalisering av abortloven eller "en omdreining i abortspiralen", men et medisinsk fremskritt til glede for hele menneskeheten ved tryggere svangerskap.

Absolutt - om formålet utelukkende er å avdekke helsemessige forhold som gjør at vordende foreldre, og samfunnet forøvrig, gjennom fastleger,helsestasjoner, institusjoner osv, kan forberede seg på en krevende helse og omsorgssituasjon - så er alt perfekt.

Men da er det dette, og utelukkende dette som må være formålet.

At situasjonen ikke vil medføre en økning i antall aborter, som en direkte følge av kunnskapen testen gir, slik du betviler, tror jeg dessverre ikke på.

Men jeg håper at du har rett i dine antagelser.

Og når Kristin Halvorsen skriver : Tidlig diagnostikk av slike sykdommer hos fosteret gir den gravide kvinnen mulighet til å søke om å avbryte svangerskapet hvis hun ønsker det,

Så ligger det i dette oppsummeringen av rådets manglende barneperspektiv - fosterets rett til liv, selv når vi må erkjenne at mye taler for både et kort og smertefullt liv.

Og da er det også naivt å tro at det ikke finnes mennesker som vil velge abort fordi de ikke ønsker barn som kan ha en helsesituasjon som er svært krevende for alle.

Erfaringene fra Danmark er det triste beviset.

Og da er vi i en situasjon med seleksjon - fordi barnet ikke er "friskt" nok. 

Fordi; hvorfor  det skulle være annerledes her enn i Danmark undres jeg på. Jeg håper selvsagt  at du har rett , og om vi følger utviklingen de neste årene  håper jeg vi kan konkludere med at fasiten er at dette ikke har medført økning i antall aborter.

I motsatt fall har Bioteknologirådets beslutning medført en liten (men selvsagt betydningsfull for dem det gjelder) nedgang i spontanaborter, som en følge av testmetoden, men trolig en  økning i antall provoserte aborter som en følge av kunnskapen testen gir.

Om det er konsekvensen, er metoden i praksis en bidragsyter til provoserte aborter. 

For alle de kvinnene som i årenes løp har besluttet å avbryte svangerskapet finnes det prinsippielt ingen årsak som ikke er legitim så lenge denne (årsaken) kan begrunnes med at beslutningen før 12 uke svangerskapsuke er i tråd med lovens bokstav.

Imidlertid ; den urovekkende virkeligheten er  at, og spesielt gjelder dette for unge kvinner,i følge organisasjonen Amathea , at mange velger abort som en direkte følge av f,eks studie eller karrierepress.

Og i tillegg ; hva da med en situasjon som avdekker store og krevende fremtidige omsorgbehov ? Er det grunn til å tro at dette ikke vil legge ytterligere press på de kvinnene det gjelder ? - Neppe.

Fortsatt legitimt ?

Derfor mener jeg at vi  dessverre vil se en økning aborter som en følge av dette, men intet skulle glede meg mer enn om jeg tar feil - og du har rett.

1 liker  
Svar
Kommentar #18

Geir Solli

3 innlegg  1105 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
Absolutt - om formålet utelukkende er å avdekke helsemessige forhold som gjør at vordende foreldre, og samfunnet forøvrig, gjennom fastleger,helsestasjoner, institusjoner osv, kan forberede seg på en krevende helse og omsorgssituasjon - så er alt perfekt.

Da har vi iallfall en grunnleggende enighet om noe: NIPT er et udelt gode for foreldre der abort ikke er en ønskelig utvei.

Men la oss ta for oss hvordan dette er med ditt premiss: Abort er meget galt, trolig å ta et liv og burde begrenses mest mulig. Jeg håper det er en korrekt gjengivelse av ditt utgangspunkt. Videre er det er mulig at innføring av NIPT (generelt, ikke det startinnlegget foreslår) vil føre til flere aborter (provoserte aborter minus spontanaborter). Hvis så skulle være tilfelle, vil det da være riktig å være imot innføring av NIPT? Jeg er ikke så sikker på det, men det avhenger av forholdet til individets frihet, foreldreretten og statens rett til å styre innbyggernes etiske valg og legge føringer for deres liv. For å være imot NIPT må en argumentere for at det er rett at staten skal nekte foreldre å vite om barnets helse, ta informerte lovlige valg og å prioritere noen barns helse (foster med Downs syndrom får leve) fremfor andres helse (ønskede friske foster spontanaborteres og mødre får økede medisinske komplikasjoner og foreldre stor sorg). Ønsker vi en stat som skal kunne styre oss slik?  Eller sier en at en slik autoritær stat er et mindre onde enn aborter, er det slik det tenkes?

For meg er saken klar. Hensynet til foreldrene som trenger et trygt svangerskap veier tyngst. Ingen barn bør ofres av staten når de kunne vært reddet. Derfor er NIPT et veldig godt medisinsk fremskritt.

Svar

Siste innlegg

Fra oversett til overbetont
av
Pål Repstad
rundt 1 time siden / 25 visninger
0 kommentarer
Takk, adjø og farvel
av
Per Arne Dahl
rundt 1 time siden / 103 visninger
1 kommentarer
Realpresens eller preteritum
av
Tormod Wasbø
rundt 1 time siden / 34 visninger
0 kommentarer
Ingen raske løsninger
av
Joav Melchior
rundt 4 timer siden / 307 visninger
1 kommentarer
Mirakelpredikantene
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 479 visninger
4 kommentarer
Vi har henne ikke
av
Håvard Nyhus
rundt 16 timer siden / 928 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Fra oversett til overbetont
av
Pål Repstad
rundt 1 time siden / 25 visninger
0 kommentarer
Takk, adjø og farvel
av
Per Arne Dahl
rundt 1 time siden / 103 visninger
1 kommentarer
Realpresens eller preteritum
av
Tormod Wasbø
rundt 1 time siden / 34 visninger
0 kommentarer
Ingen raske løsninger
av
Joav Melchior
rundt 4 timer siden / 307 visninger
1 kommentarer
Mirakelpredikantene
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 479 visninger
4 kommentarer
Vi har henne ikke
av
Håvard Nyhus
rundt 16 timer siden / 928 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Daniel Krussand kommenterte på
Takk, adjø og farvel
3 minutter siden / 103 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Ingen raske løsninger
7 minutter siden / 307 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Ernas Trump-problem
19 minutter siden / 1785 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Samarbeid, samkvem og samliv med syndere
26 minutter siden / 221 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 1 time siden / 6061 visninger
Kjetil Nilsen kommenterte på
Israel og boikott
rundt 1 time siden / 1398 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Israel og boikott
rundt 1 time siden / 1398 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 1 time siden / 6061 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Spekulative og kyniske pengepredikanter
rundt 2 timer siden / 3739 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 2 timer siden / 6061 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Israel og boikott
rundt 2 timer siden / 1398 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Vi har henne ikke
rundt 2 timer siden / 928 visninger
Les flere