Kristian Espeland

4

Den tredje kjønn en umulighet ikke bare for KrF

Gud presenterer seg som Han. Han har menneskelige egenskaper og innehar både maskulinitet (A) og feminitet (B) i sin åpenbaring. Mennesket er skapt som mann og kvinne. Mannen i sin maskulinitet innehar feminitet og kvinnen i sin feminitet innehar maskulinitet. Allikevel har Gud skapt mennesket i sitt bilde som mann og kvinne. Og ved ble skaperverket fullkomment. I kaoset, skal vi si mulighetens kaos, ordner Gud

Publisert: 13. feb 2017

Den tredje kjønn en umulighet ikke bare for KrF, A inneholder B og B inneholder A.
Gud er utenom oss, transendent og hellig. Det vi kan vite om Gud er åpenbart i Bibelen og bare der. Bibelen selv sier hvilke begrensninger vi får åpenbart om Gud i naturen og samvittigheten. Gud skapte mennesket i sitt bilde. Gud ville ha samfunn med mennesket. Gud presenterer seg som Han. Han har menneskelige egenskaper og innehar både maskulinitet (A) og feminitet (B) i sin åpenbaring. Mennesket er skapt som mann og kvinne. Mannen i sin maskulinitet innehar feminitet og kvinnen i sin feminitet innehar maskulinitet. Allikevel har Gud skapt mennesket i sitt bilde som mann og kvinne. Og ved ble skaperverket fullkomment. I kaoset, skal vi si mulighetens kaos, ordner Gud. «Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. 3 Da sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys. 4 Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket.» Synden ødelegger Guds forordning. Synden har den egenskapen at den krenker den Hellige Gud og syndens resultat er adskillelse fra Gud. Gud har utsett seg en brud. Guds menighet er betalt med Guds eget blod. I Gud sin frelseshistorie har Gud ordnet det slik at bruden skal rykkes bort i skyen. Slik skal brud og brudgom være ett for evig. Hele Bibelen viser denne ordningen med hun og han midt i kaoskreftene.
Det får vonde følger for menneskene når Guds domsord over krenkelse av Skaperen, er at vi blir overgitt til vår egen sviktende dømmekraft. Sviktene dømmekraft er at vi forlater Guds Ord. VI må søke selv. Dersom Gud ikke finnes, da er vi vår egen lovgiver. Hjelp, sier en kjent tenker under slike omstendigheter. «22 Da er det gått med dem som det så treffende heter i ordtaket: «Hunden vender tilbake til sitt eget spy» og: «Ikke før er grisen vasket, så velter den seg i søla».»
Dersom vi kutter ut den første trosartikkel, den andre og tredje også, må vi orientere oss utenom Guds Ord at mennesket er skapt i Guds bilde som mann og kvinne. Da må vi orientere med de redskaper som Gud har gitt oss mennesker. Da må vi diskutere det tredje kjønn ut fra filosofi, estetikk, etikk eller moral. Andre innfallsvinkler kan være biologi, materielle behov, seksuell adferd, vi kan ha andre hjelpemidler i sosiologisk adferd, samfunnsinnretninger og juridiske forordninger. Eller er det bare en kommunikasjonsform og vi bruker det tredje kjønn for å forenkle en kommunikasjon som for eksempel menneske, han/hun eller hen, en språkvitenskapelig tilnærming. Når ord er blitt kjønnsterminologi og kjønnsdiskriminering så er det ikke lov å skrive han og mene både han og henne som det franske l’homme. I ei bok jeg leste om skatt, brukte forfatteren konsekvent hun og mente han og hun. Det var en ganske forvirrende opplevelse rent språklig, syntes jeg. Det tredje kjønn har blitt en babelsk forvirring i språket vårt og dermed blitt en umulighet ikke bare for KrF, men for språket vårt.
A inneholder B og B inneholder A, det er en umulighet og si at C ikke er A og ikke er B når C både er A og B. Hva kan så filosofien beskjeftige seg med for å kunne lage et tredje kjønn så lenge vi har både det maskuline og feminine i en og samme person. Det burde bli en filosofisk umulighet og ikke bare for KrF dersom da ikke filosofien bare blir en lek med ord eller formler.
Jeg leste en bok der forfatteren ble homofil toneangivende av estetiske grunner. Det vil bli en ganske stor umulighet å bli verken A eller B eller bli både A og B av estetiske grunner så lenge det kun er og både og er A og B en har som bestanddeler i de estetiske vurderingene.
Mye av opphavet til forvirringen om å skape et tredje kjønn, er seksuelt drevet. Slik er det også Guds domsord over forvirringen i slutten av kapittel en i Paulus sitt brev til romerne bygger det opp. Mennesket forlot den naturlige bruken av kjønn og derfor ble mennesket overgitt til sviktende dømmekraft. Å innføre et tredje kjønn med seksuelt adferd som argument vil også være en umulighet.
En juridisk innfallsvinkel er å la personer som ikke er A eller B og både er A og B, hvilket er en umulighet, bli en C. Rent juridisk kan det være en mulighet og betegne en umulighet som en mulighet. Det juridiske problemet i en slik umulighet vil være både A og B. En juridisk vurdering der både A og B vil med rette føle seg krenket. Både A og B i C og ikke A og B i C, ville også bli krenket av jussen. Jussen vil med en C i sitt vokabular bli både situasjonsbestemt og vilkårlig. Stikk i strid med jussens prinsipper. La meg ta et praktisk eksempel jussen skulle kunne beskjeftige seg med. Både A og B har rett til bluferdighet både over for sitt eget A eller B eller overfor andre A eller B. Dersom en tenkt C som enten er A og B eller ikke er A og B skal ha samme rett til bluferdighet, vil jussen ikke kunne løse det utenom sitt eget forgodtbefinnende der og da.
Jussen ser vi allerede har problemer når resultatet av A og B blir et nytt A og B og disse har relasjoner, også juridiske, til A og B. Et C eller to C kan ikke få et C. Det vil enten være et A eller B eller ikke A eller B i C som vil få et A eller B eller et ikke A eller B. Jussen vil ikke kunne løse det utover situasjon og eller vilkårlighet.
Hvordan ha et ståsted midt i vår forvirring. KrF bygger på Bibelen der mennesket er skapt i Guds bilde til mann og kvinne og de to skal være ett. Et tredje kjønn vil da bli en umulighet. «18 Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å smøre på øynene dine, så du kan se.» Kristenfolket blir oppfordret til anger og bot.
Seljord/ Oslo, 13. februar 2017

 

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Marianne Solli

18 innlegg  1547 kommentarer

ABC

Publisert over 3 år siden

Dette er nok den vanskeligste ABC-en jeg noen sinne har lest.

Kommentar #2

Kristian Espeland

4 innlegg  5 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Ja kanskje det sier noe om kaoset - eller? Og hva med a og b og c i tredje generasjon😏

2 liker  
Kommentar #3

Marianne Solli

18 innlegg  1547 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Ja, hvis det blir noen 3. generasjon da ...

1 liker  
Kommentar #4

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Teorien tar ikke smålig hensyn til følelser

Publisert over 3 år siden

Trender og bølger er vanskelig å stoppe. Mange mennesker sliter med å være i bås. Noen har personlighetsforstyrrelser og ser på andre mennesker som tjenerskap (sjåvinister), mens andre lever tradisjonelle, moderne  liv. Vi vet sjelden bakgrunnen. Det er bra å ha en bok som viser vei når vi selv er i villrede. Samtidig er det krevende og utfordrende at vi trår feil.   

Kommentar #5

Kjell G. Kristensen

119 innlegg  13843 kommentarer

Hva med en x?

Publisert over 3 år siden
Kristian Espeland. Gå til den siterte teksten.
A inneholder B og B inneholder A, det er en umulighet og si at C ikke er A og ikke er B når C både er A og B. Hva kan så filosofien beskjeftige seg med for å kunne lage et tredje kjønn så lenge vi har både det maskuline og feminine i en og samme person.

Dersom Gud har skapt mennesket, betyr det da at Gud har de samme mangler som Adam?  (1.Kor.15.22, Rom.5.14...Adam er her et motstykke til ham som skulle komme) Eller hva med Jak.3.7? ): Alt i naturen, både ville dyr og fugler, krypdyr og fisk, kan temmes og er blitt temmet av mennesket, som selv er en del av naturen.

Alle vet at naturen har avvik?

http://forskning.no/celler-dna/2008/02/hva-er-et-kromosom 

1 liker  
Kommentar #6

Marianne Solli

18 innlegg  1547 kommentarer

En x hos kvinner

Publisert over 3 år siden

En kvinne født med bare en x (vanligvis xx) blir oftest ufruktbar. Hun får nærmest et dukkeaktig utseende, er småvokst og klarer seg ellers fint i livet. Jeg kjenner en nydelig dame med Turners syndrom, som dette kalles. Hun fikk konstatert dette for noen år siden, og hennes syndrom er litt spesielt i forhold til den vanlige Turners, fordi hun har en antydning til den andre X-en, som mangler hos de fleste med dette syndromet. Derfor har hun vært i stand til å sette barn til verden.

I sitt bilde skapte han dem ... (av sitt eget mangfold?)

1 liker  
Kommentar #7

Kjell G. Kristensen

119 innlegg  13843 kommentarer

Vel...

Publisert over 3 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
I sitt bilde skapte han dem ... (av sitt eget mangfold?)

Det står egentlig ingen steder  i Bibelen når tid skapelsen fant sted, men i Tomasev.18 setter Jesus sine disipler noe fast i det de spør ham:

 Si oss hvordan vår ende skal bli! Jesus sa da: Har dere funnet begynnelsen, siden dere søker etter enden? For der hvor begynnelsen er, der skal også enden bli. Salig er den som vil stå ved begynnelsen, han skal kjenne enden og skal ikke smake døden.

Og Heb.1.1-2 er på en måte bekreftende til det:

Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden.

Men foreløpig virker det snarere som et løfte?

Hånlig sier de: «Hva med løftet om hans gjenkomst? Fedrene våre er døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av.» De som sier slikt, glemmer at det fra eldgammel tid var himler og en jord som steg fram av vann og består ved vann, i kraft av Guds ord. Og ved det gikk verden den gang under da den ble oversvømt av vann. Men de himler og den jord som nå er, er i kraft av det samme ordet spart til ilden. De holdes oppe helt til dommens dag, da ugudelige mennesker skal gå fortapt. (2.Pet.3.4-7) osv.

Men så, i 2.Pet.3.13: Men etter hans løfte venter vi på  en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. 

Jeg tror ikke på en Gud som skaper en urettferdig jord som er av naturen, men på det som kommer ut av det usynlige og som kalles under. (Jes.9.6, Kol.3.1-10, det gamle og det nye mennesket, når alt blir født på ny - Matt.19.28) Og blir en ny skapning, 2.Kor.5.17)

For det står jo at de som er født av Gud ikke kan synde?

Vers   Tekstutdrag               Joh 1,13  

De er ikke født  av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av ma...

1 Kor 11,12  

For som kvinnen ble til av mannen, blir mannen født av kvinnen, men alt e...

Gal 4,4  

Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under l...

Hebr 5,5  

På samme måte har heller ikke Kristus gitt seg selv den ære å være øverst...

1 Joh 3,9  

Den som er født av Gud, gjør ikke synd. For det Gud har sådd, blir i ham....

1 Joh 4,7  

Mine kjære,  la oss elske hverandre! For kjærligheten er fra Gud, og hver...

1 Joh 5,1

 

Enhver som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og den som elsker Gu..

1 Joh 5,4  

For alt som er født av Gud, seirer over verden. Og det som har seiret ove...

1 Joh 5,18  

Vi vet at hver den som er født av Gud, ikke synder. For han som er født a...

 

Kommentar #8

Marianne Solli

18 innlegg  1547 kommentarer

Skapelse/tilblivelse

Publisert over 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Det står egentlig ingen steder  i Bibelen når tid skapelsen fant sted, men i Tomasev.18 setter Jesus sine disipler noe fast i det de spør ham:

Jeg har engang lest Thomasevangeliet, men fikk ikke noe særlig ut av det, men etter mitt ringe skjønn er ikke skapelsen over ennå; den pågår for fullt, slik den har pågått i en uendelig rekke år, så det ville nok ha vært ganske omtrentlig å fastslå et årstall helt riktig, enten man ser det fra bibelsk side eller fra vitenskapens side.

Jeg synes det er så fascinerende med kontinentaldriften ... det å tenke på at kontinenter flytter noen centimerter på seg i løpet av noen år og har vært på helt andre steder for noen millioner år siden. Bare en sånn ting som at Island holder på og deler seg og at hver del går hver sin vei, er ganske fantastisk. Jeg har vært ved denne dype kløften og "deltatt" i forvandlingen. 

På samme måte kan jeg følge med i den utviklingen som også skjer med oss mennesker, der vi etter hvert har skjønt at ting ikke er så helt enkle som det kan synes som. Fra tidenes morgen og frem til nuet har det nok foregått masse genblandinger, som ikke alltid går helt "riktig" for seg, så også med disse kjønnskromosomene, som har vist seg å gjøre endel krumspring her og der. Ett eksempel nevnte jeg, men kan også fremskaffe flere, der x-ene og y-ene har funnet andre måter å legge seg til rette på.

Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

119 innlegg  13843 kommentarer

Ja, det må bli kontinentaldrift.... ;-)

Publisert over 3 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes det er så fascinerende med kontinentaldriften ... det å tenke på at kontinenter flytter noen centimerter på seg i løpet av noen år og har vært på helt andre steder for noen millioner år siden. Bare en sånn ting som at Island holder på og deler seg og at hver del går hver sin vei, er ganske fantastisk. Jeg har vært ved denne dype kløften og "deltatt" i forvandlingen. 

Enig med deg i dette, men det er vanskelig å forestille seg Gud som skaper av verdener når han stadig må fomle og prøve seg frem (se pottemakeren og leiren i Jer.18.1-6), for Gud oppstod jo av menneskelig slekt, opprunnet av juda stamme, så står det nå i Heb.7.14: Det er velkjent at vår Herre stammer fra Juda, og Moses har aldri sagt noe om prester fra den stammen. (Løven av Juda er Jesus, Åp.5.5)

Bibelen er basert på lignelser (1.Mos.5.1, 1.Kor.15.45) og jorden er nok Kanaans land som det er rift om, og det siste er ennå ikke sagt om hva som vil skje der? Jesu oppgave var å frelse sitt folk og gjenopprette riket for Israel (Matt.1.21, Apg 1.6-7.

Alt angående skapelsen står ikke bare i begynnelsen av Bibelen, men er spredt utover - i Apokryfene hos 4. Esra (Esra som og blir kalt Sjealtiel, 3.1) 5k. kommer det i stand en interessant diskusjon mellom Esra og engelen Uriel:

«Min Herre og Gud! Blant alle jordens skoger og blant alle dens trær har du utvalgt deg ett vintre. Blant alle verdens riker har du valgt deg ett sted, blant alle markens blomster en eneste lilje. Blant alle urdypets vann har du fylt det ene elveløpet, og blant alle de byer som er blitt bygd, har du viet Sion til deg selv. Blant alle de fugler som du skapte, har du utsett en due som din egen; og blant alle de dyr som du har formet, har du utsett deg ett lam. 

Blant alle de folkeslag som fyller jorden, har du gjort ett til ditt eget, og dette folket som du elsket, gav du den lov som alle viser ære. Men hvorfor, Herre, har du nå overgitt den ene til de mange? Hvorfor har du vanæret dette folket mer enn andre? Hvorfor har du spredt din ene utvalgte blant folkene?

De som avviste dine løfter, har tråkket ned dem som holdt seg til dine pakter. Dersom du virkelig hater ditt folk slik, skulle du ha straffet det med din egen hånd!» Da jeg var ferdig med å tale, ble den engelen som hadde vært hos meg en tidligere natt, sendt til meg. «Hør på meg,» sa han, «så skal jeg undervise deg. Lytt til meg, så skal jeg fortelle deg mer.»

Da sa jeg til engelen: «Tal, Herre.» Han begynte: «Du lider stor sorg for Israels skyld; har du større kjærlighet til ditt folk enn han som skapte det?» «Nei, Herre,» svarte jeg, «men sorgen tvang meg til å tale. Mitt indre piner og plager meg hver gang jeg prøver å forstå Den Høyestes vei og utforske en del av hans dommer.» «Det makter du ikke,» sa han. «Hvorfor ikke, Herre?» spurte jeg. «Hvorfor ble jeg da født? Hvorfor ble ikke min mors liv min egen grav? Da ville jeg ha sluppet å se Jakobs prøvelser og Israels utmattelse.»

Uriel svarte: «Jeg skal svare på ditt spørsmål om Israels prøvelser når du har fortalt meg tallet på dem som ennå ikke er født, når du har samlet regndråper som er spredt omkring, når du har fått visne blomster til å blomstre,  når du har åpnet de kamre der vinden er stengt inne, og latt den blåse fritt, eller når du har vist meg bildet av en stemme.»

Da svarte jeg: «Min Herre og Gud! Hvem kan svare på alt dette uten han som ikke har sin bolig blant menneskene?

«Se, Herre,» svarte jeg, «du har omsorg for dem som lever ved tidens ende. Men hva med dem som levde før oss, hva med oss selv eller dem som kommer etter oss?»

Engelen sa: «Min dom vil jeg sammenligne med en sirkel: De siste skal ikke komme for sent og de første ikke for tidlig.» Jeg sa da: «Kunne du ikke ha skapt alle de menneskene som var, de som lever nå og de som kommer, under ett, slik at du kunne holde dom tidligere?» Han svarte: «Skapningen kan ikke bevege seg hurtigere enn Skaperen. Dessuten kan ikke verden romme alle skapte mennesker på samme tid.»

«Hvorfor,» spurte jeg, «fortalte du da din tjener at du vil gi all skapningen nytt liv på samme tid? Dersom de en gang alle skal leve samtidig, og verden kan romme dem da, kan den også gjøre det nå.»

Han sa: «Spør heller en kvinne som har født ti ganger, hvorfor hun ikke fødte alle på samme tid.» Til det svarte jeg: «Det er umulig. De må fødes hver til sin tid.» Da sa han: «På samme vis har jeg gjort jorden til et morsliv som med tiden skal føde dem som er unnfanget der.

Et barn kan ikke føde, og det kan heller ikke en gammel kvinne. Slik har jeg også ordnet den verden jeg har skapt.»

Jeg fortsatte da å spørre: Er denne vår mor som du har talt om, ennå ung, eller nærmer hun seg alderdommen?»

Til det sa engelen: «Spør en kvinne som føder, så vil du få svar. Spør henne hvorfor de barn hun nå føder, er mindre av vekst enn dem hun fødte tidligere. Hun vil kunne fortelle deg at de barn som fødes mens moren er sterk og ung, er forskjellige fra dem hun føder som gammel og svak.

Også du burde derfor tenke på at dere selv er mindre enn de som var før dere. De som kommer til etter dere, vil igjen bli mindre enn dere. For skapningen er begynt å bli gammel og miste sin ungdoms kraft.»

«Herre,» svarte jeg, «dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så vis din tjener hvem det er som skal gjeste ditt skaperverk.» 

- Her er det snakk om et eget skaperverk, fortalt i et annet kapittel (7) etter at det er blitt fortalt om tiden før og under det messianske riket (Slik skal det gå til når jeg holder dom, og du er den eneste jeg har fortalt det til.»)

Men når det gjelder dem jeg har gått i forbønn for – er det én av dem som lever, som aldri har syndet, én eneste som aldri har brutt din pakt? Jeg skjønner nå at det er få som vil få dele gleden i den kommende verden, men mange som skal pines. Et ondt hjerte har vokst fram i oss, det har ført oss bort fra Guds veier og ledet oss ut i fordervelsen. Det har vist oss veien til døden og undergangen og fjernet oss langt fra livet selv. Slik er det gått med nesten alle som er skapt, og ikke bare de få.»

Engelen svarte: «Hør på meg, så skal jeg rettlede deg og hjelpe deg til å forstå det som kommer.  Det var av denne grunn at Den Høyeste ikke skapte én, men to verdener.

Denne verden har menneskene lite kunnskap om, eller det som har foregått tidligere i denne verden for millioner av år siden.

Kommentar #10

Marianne Solli

18 innlegg  1547 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg leste gjennom dette, og der står masse interessant også i de apokryfe skrifter. Jeg vil nok ikke si at jeg får helt tak i budskapene bak slik visdomsord.

Kommentar #11

Kjell G. Kristensen

119 innlegg  13843 kommentarer

Det skal kanskje være noe diffust?

Publisert over 3 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Jeg leste gjennom dette, og der står masse interessant også i de apokryfe skrifter. Jeg vil nok ikke si at jeg får helt tak i budskapene bak slik visdomsord.

Man kan kanskje forstå at det finnes to verdener ved at det finnes en fysisk og en åndelig verden. Det åndelige er jo usynlig... og det er mye som skjer i åndelig forstand på TVN og Åndenes makt om du har sett noe på dette?

Kommentar #12

Marianne Solli

18 innlegg  1547 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Nei, jeg ser ikke på disse programmene, men har så vidt sveipt innom.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere