Anders Tyvand

57

Høyre svikter i verdispørsmål

Torbjørn Røe Isaksen mener Arbeiderpartiet ikke forstår KrF, og hevder at Høyre ikke har vært mer konservative på 20 år. Mitt inntrykk, er at verdikonservative Høyre-politikere går på stadig nye nederlag i eget parti.

Publisert: 10. feb 2017

Jeg forstår godt at Røe Isaksen vil advare KrF mot å åpne for samarbeid med Arbeiderpartiet. Han ønsker et fortsatt ikke-sosialistisk samarbeid, og det er nok av forslag i Aps programutkast som går i motsatt retning av det KrF ønsker.

Røe Isaksen er også en av de Høyre-politikerne som viser stor forståelse og respekt for KrFs verdiforankring. Men i hans eget parti, taper de verdikonservative terreng.

Det skjedde på partiets landsmøte i 2013.  Da gjaldt det selektiv abort. Mange partitopper mente at Høyre fremdeles skulle gå inn for å fjerne paragrafen i abortloven som gjør det mulig å velge abort senere i svangerskapet dersom det ufødte barnet for eksempel har Downs syndrom. De verdikonservative tapte, og nå er det ikke lenger Høyre-politikk å sikre samme livsvern i loven for alle ufødte barn.

Det skjedde i spørsmålet om tvilling-abort. Selv om mange tillitsvalgte i partiet er kritiske til denne praksisen, stemte Høyres stortingsgruppe for at dette skal være tillatt i Norge. Det vil bidra til ytterligere sortering av ufødt liv.

Og snart kan det skje igjen. Høyres programkomite er delt på midten i spørsmålet om eggdonasjon, og det blåser opp til debatt på landsmøtet i mars. Noen legger likestillingsperspektivet til grunn, og argumenterer med at det ikke er noen prinsipiell forskjell på sæddonasjon og eggdonasjon. Andre velger barnets perspektiv, og mener at barn må kunne være sikre på at den som har født barnet, faktisk er den biologiske og genetiske moren. Samtidig pekes det på helsemessig risiko for den som donerer egg til en annen kvinne, og mange frykter at eggdonasjon vil åpne for surrogati. Jeg heier på de verdikonservative, men frykter at det vil bli vanskelig for dem å nå igjennom i dagens Høyre.

Vi ser også holdningsendringer i Høyre innen familiepolitikken. Røe Isaksen forsvarer selv barnetrygden, men sterke krefter i programkomiteen vil skrote den til fordel for gratis barnehage og SFO. Man må spørre seg om hvor det blir av valgfriheten for barnefamiliene, når velferdsordningene skal innrettes med et mål om å styre alle barn inn i barnehagen.

Jeg tror oppsummeringen må bli at KrF har verdimessige konfliktlinjer mot både Arbeiderpartiet og Høyre. Derfor er det behov for at KrF har en hånd på rattet i politikken, enten det er Erna eller Jonas som blir statsminister. Og derfor bør verdikonservative Høyre-velgere spørre seg selv hvor mange kameler de er villige til å svelge, før de vurderer å bytte fra blå til gul stemmeseddel ved neste valg.  

 

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Anders Tyvand. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror oppsummeringen må bli at KrF har verdimessige konfliktlinjer mot både Arbeiderpartiet og Høyre. Derfor er det behov for at KrF har en hånd på rattet i politikken, enten det er Erna eller Jonas som blir statsminister. Og derfor bør verdikonservative Høyre-velgere spørre seg selv hvor mange kameler de er villige til å svelge, før de vurderer å bytte fra blå til gul stemmeseddel ved neste valg.  

Politikk består av mange saker. Man gir litt her og får litt der. Det er ingen rett linje i politikken slik det heller ikke er i religionen eller kulturen. Livet og verden er ikke perfekte størrelser. 

Vi finner oss i handlingsrommet som skapes av at vi alle kan mene hva vi vil og finne ryggdekning i det på det store bakteppet som danner helheten. Særlig om valget er å gi en stemme til et usikkert gult kort som kan gi oss en AP-regjering. Da slutter vi rekkene og holder oss der vi er fordi vi vil Høyrepolitikk og ikke noe annet. Det blir vaffal ikke bedre Høyreverdier med et parti som gir sin støtte til AP. 

Ønsker man et stort sterkt konservativt parti i Norge som får føre mer av sin egen politikk, et moderne konservativt samlingsparti, har man bare Høyre som alternativ, særlig om man sammenligner med prospektive samarbeidspartnere. 

Kommentar #2

Svein Ausland

21 innlegg  137 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Ønsker man et stort sterkt konservativt parti i Norge som får føre mer av sin egen politikk, et moderne konservativt samlingsparti, har man bare Høyre som alternativ, særlig om man sammenligner med prospektive samarbeidspartnere. 

 Lik  Sitér

Et annet dårlig etisk signal fra Høyres programkomite er at de vil avskaffe kontante penger innen 2030. 

Få unge nordmenn er klar over kontantenes viktighet som infrastruktur når for eksempel det oppstår bankkriser, slik vi så for et par år siden i Hellas. Uten minibanker - hva skulle man da gjort?

Det er virkelig "Storebror ser deg" dersom vi blir kontantløse. Da har de facto overgitt vår frihet og for oss som har lest Bibelens ord i Åp. 13 må vi virkelig advare mot en fullstendig overvåkningsstat med alle fullmakter.

2 liker  
Kommentar #3

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Svein Ausland. Gå til den siterte teksten.

Et annet dårlig etisk signal fra Høyres programkomite er at de vil avskaffe kontante penger innen 2030. 

Få unge nordmenn er klar over kontantenes viktighet som infrastruktur når for eksempel det oppstår bankkriser, slik vi så for et par år siden i Hellas. Uten minibanker - hva skulle man da gjort?

Jeg kan ikke helt gå god for resonnementet ditt. Selv er jeg også motstander av det kontantløse samfunn, og håper at forslaget ikke blir vedtatt. Jeg ser nettopp det samme som du sier om hvordan man skal ordne seg i en krisesituasjon. Et samfunn med bare én løsning er ikke like bra som et samfunn med reserven klar. I en krise vil det ta tid å reetablere en kontantstrøm samtidig som man har andre ting å ta seg av. Allerede i dag ligger nødpengesett klart i Norges Bank og dette kan valueres fra i morgen, men uansett, en slik prosess er aldri så enkel som det kan virke. 

Et hvert parti kan diskutere de saker de ønsker. Resultatet er likevel det som teller. 

Men så er det en annen sak. I land med stor grad av svart økonomi og korrupsjon har man hatt stor suksess med innføring av bankbaserte løsninger. Det gjorde at omsetningen ble langt oftere behørig registrert sammenlignet med at kontantbasert omsetning bare kunne forsvinne som om den aldri hadde eksistert. Riktignok har jeg likevel opplevet dette i siviliserte land også etter automatiseringen, men elektronisk betaling er en noe større garanti for at pengene faktisk havner i kassen og blir behandlet videre i systemene. 

Vi burde ha lært av historien og ting som ikke skal kunne skje, at de skjer likevel og at vi gjør klokest i å sikre oss på mer enn én måte. Ikke minst de siste måneders oppdagelser rundt nødnettet og Statoils manglende kontroll over egen produksjon burde vekke oss. 

Dette vil ikke avhenge av Høyre alene før vi har flertall, men det er fortsatt noe å gå på enda så det er ingen grunn til å la være å stemme Høyre ved årets valg. 

Kommentar #4

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Anders Tyvand. Gå til den siterte teksten.
verdikonservative Høyre-politikere går på stadig nye nederlag i eget parti

Kåre Willoch var skolert og hadde innsikt. I hans tid var Høyre ganske langt på vei et verdikonservativt parti. 

Kåre Willoch hadde et vinnende vesen, klare tanker og en sylskarp replikk. Han hadde nemlig tilstrekkelig intellektuell ballast. Derfor var han også inderlig klar over at verdier er normative størrelser, noe man erkjenner og anerkjenner ut fra et grunnleggende, etisk ståsted.

Man kan ikke tallfeste verdier, ikke måle dem, ikke veie dem. Tenkningens historie, og troens historie, bekrefter begge at det fins sett av allmenngyldige verdier, og kloke hoder har til alle tider formant menneskene til å utvise en fremferd som ivaretar verdisettets imperativer, ikke minst i politikken. 

En verdikonservativ politiker lar seg lede av rettskaffenhet og rettferdighet, samt verner og fremelsker det som er verdifullt for samfunnet og i samfunnet. 

For en troende kristen er det slik at Gud skapte verden og livet med sitt verdifulle mangfold, og han ga dessuten menneskene evne til å skille mellom hva som var verdifullt og hva som var nedbrytende.

Men Høyre forlot den verdikonservative vei, la forvalteransvaret på hylla innen politikken - og antakelig også innen den politiske tenkningen... I Solbergregimets moderniserte utgave av hva man nå for tiden innbiller seg er verdikonservatisme, er Gud blitt avlegs.

Man anerkjenner ikke lenger verdimangfoldet i skaperverket. I stedet tror man fullt og fast på den moderne og fanatiske abstraksjonen: Det såkalte "Fremskrittet".

Ordet verdi har fått helt nytt innhold. "Markedet" og Mammon har trådt inn i Guds plass, og prisen for en vare eller en tjeneste er ikke lenger dens (egen)verdi, men hva man kan lokke en kjøper til å betale. 

"Verdi" er blitt ensbetydende med "pengeverdi". Hele vårt kristne og kulturhistoriske sett av verdier ansees ikke lenger for å være normative og etiske størrelser, men i stedet noe konkret og materielt som måles ved hjelp av penger. 

Det såkalte "Fremskrittet" innebærer at menneskene ikke lenger anerkjenner Guds rolle. I stedet leker de selv Gud: Hør bare etter hva de selv påstår, nesten katatonisk: De "skaper verdier"

Ikke noe verdikonservativt kan overleve i intimt selskap med "Fremskrittet". Man tar ikke lenger vare på, eller fremelsker, tradisjonelle verdier. Men "skaper dem"

Om forholdet bare gjelder gammeldags gudsbespottelse, eller om disse som har samlet seg om troen på det såkalte "Fremskrittet", virkelig innbiller seg at de selv har noen slags skaperkraft, skal være usagt.

Uansett: Partiene har alliert seg i tospann for å dyrke det såkalte "Fremskrittet", og så "skapes det verdier" over en lav sko... 

Venstre og Krf har latt seg lokke med på ferden. Etter hvert som Solbergregimet har bedrevet såkalt "verdiskapning", reageres det i Venstre mot angrepene på den finstemte balansen i Guds skapte natur, og i Krf reageres det mot angrepene på rettferdigheten og medmenneskeligheten blant Guds barn.

Men begge "støttekontaktpartiene" tror visstnok på "Fremskrittet" og "verdiskapningen" allikevel. Det er ikke til å forstå for folk. Hvor dypt kan man egentlig synke i jakten på makt?Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere