Lederartikkel Vårt Land

Alliert og giftspreder

Vi burde yte sterkere motstand mot menneskerettighetsbrudd og overgrep i Saudi-Arabia.

Publisert: 10. feb 2017

«Ren gift» er hva Norges tidligere ambassadør til Saudi-Arabia, Carl Schiøtz Wibye, kaller teologien som spres fra Saudi-Arabia til resten av verden. Samtidig er landet nær alliert med USA, og dermed også med oss.

HISTORIER OM kvinneundertrykkelsen, bruta­liteten og bruddene på menneskerettigheter i Saudi-Arabia skaper stadig hoderystende avsky i vår del av verden. Men regimet tjener også til inspirasjon for ytterlig­gående muslimer rundt i verden. Og det bidrar til det ensidig negative bildet mange i vår del av verden har av muslimer.

DEN ISLAMSKE teologien som Saudi-Arabia er eksponent for, er av relativt ny dato. Den såkalte wahhabismen oppsto på den arabiske halvøya på 1700-tallet. Etter at Saud-familien tok kontrollen for vel 80 år siden, har dette blitt den helt dominerende tolkningen fra islams hovedsete Mekka. Og ­takket være saudienes oljemilliarder spres den også ut over hele verden. De fleste wahabbister er fredelige folk, men læren er hovedinspirasjonen for de fleste ­islamistiske terrorister, med Osama bin Laden som den mest kjente.

DET KAN virke selvmotsigende at et slikt land er alliert med Vesten. Historisk sett handler det først og fremst om oljen. USA og andre vestlige land har vært avhengige av saudiernes olje. Det skapte grunnlag for økonomiske bånd. Både Bush-familien og Donald Trump har betydelig økonomisk engasjement med saudierne.

MEN DET finnes også andre grunner. Saudi-Arabia er den sterkeste motvekten mot Iran, og støttes derfor både av USA og Israel. Kongefamilien fører en aktiv kamp mot islamistisk terrorisme. Og internt er kongemakten en modererende kraft mot religiøse ekstremister, som også truer kongemakten. Det er grunn til å frykte at det som ville overta om kongefamilien falt, ikke ville vært noe lystelig syn.

LIKEVEL BURDE vi være i stand til å yte sterkere motstand mot menneskerettighetsbrudd og overgrep i Saudi-Arabia. At landet er med i FNs menneskerettighetsråd, er en skam. Vi skal ikke gå på akkord med religionsfriheten, men det betyr ikke at vi må akseptere at saudiske oljepenger brukes til å spre wahhabistisk propaganda i Norge.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND, 10.02.2017

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
MEN DET finnes også andre grunner. Saudi-Arabia er den sterkeste motvekten mot Iran, og støttes derfor både av USA og Israel. Kongefamilien fører en aktiv kamp mot islamistisk terrorisme. Og internt er kongemakten en modererende kraft mot religiøse ekstremister, som også truer kongemakten. Det er grunn til å frykte at det som ville overta om kongefamilien falt, ikke ville vært noe lystelig syn.

Jeg tror ikke spørsmålet er kongefamilien eller kaos. Antagelig er det mer spørsmål om hvilken gren av kongefamilien som kan komme til å overta. Familien består av flere familier ledet av utallige prinser. I en slik samling vil noen være bedre enn andre, og det kan godt tenkes at det finnes noen som ville løse oppgaven på en annen måte om de fikk muligheten. Bildet er derfor ikke entydig. 

Vi har dessverre ikke råd til å gi opp SA.  Iht renhetstankegangen burde vi naturligvis gjøre det, men utenrikspolitikk er hverken ren og pen eller demokratisk i sitt vesen. Man gjør kompromisser med mange for å få en bedre helhet. I et land som halshugger, henger eller pisker sine borgere er det ikke så god grobunn for gode demokratiske alternativer. De store tenkerne ser ikke ut til å få noen plass i samfunnet. Det blir lettere for steinkastende rabulister i skyggelagte smug å gå gjort opposisjonsarbeide. Vi finner oss vel i at det er slik inntil det plutselig åpner seg et gløtt inn til muligheter for en forbedring. Da bør vi være raske med å sette foten i døren for at det skal bli mer enn et lysglimt. 

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
21 dager siden / 5194 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
30 dager siden / 3194 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
23 dager siden / 2351 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
29 dager siden / 2213 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
19 dager siden / 1782 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
24 dager siden / 1761 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
21 dager siden / 1744 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
17 dager siden / 1677 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere