Spaltist Joanna Bjerga

Gift i all evighet

Vi tror altså helt konkret at familie­båndene som knyttes i dette livet er ment å vare for alltid.

Publisert: 6. feb 2017

Litt stille og forsiktige sitter de der på bakerste benk under gudstjenesten, med penn og papir, og kanskje et kamera.

De følger med på alt som foregår, og ­etterpå stiller de nøye planlagte spørsmål. De er elever i videregående skole, de har prosjekt i religion, og de har valgt Mormonkirken som emne.

Jeg må alltid smile litt når jeg ser dem. Jeg vet hva som kommer. Spørsmålene er stort sett ganske like fra år til år, og det samme er den ørlille skuffelsen jeg aner hos dem når det viser seg at vi verken er særlig eksotiske eller karismatiske. Det er lite halleluja-rop og hender i været, for å si det sånn.

Klassikeren

Nei, vi praktiserer ikke flerkoneri.

Det har vi ikke gjort på over 100 år. Jo da, det er noen små utbrytergrupper som fortsatt gjør det, men de er ikke tilknyttet oss. Nei, vi har ikke en annen Bibel. Vi tror på, og bruker den samme Bibelen som andre kristne. Jo da, vi har en bok til, som vi anerkjenner som hellig skrift, på linje med Bibelen, men den erstatter den ikke. Neida, vi tilber ikke Joseph Smith. Vi tror han var en profet, ja, men vi tilber bare Gud Faderen og Jesus Kristus. Nei, vi har ikke spesielt mye større familier enn vanlig. Jo da, kvinner kan både tale og undervise og ha lederansvar i organisasjonen.

Men klassikeren er denne: Kan du kort forklare forskjellene mellom deres tro og den norske kirke?

Tja. Jeg kan forklare ganske kort at vi tror at det ikke bare var nødvendig med én reformasjon av kirken for 500 år ­siden, men at det var behov for en fullstendig gjenopprettelse av ur-kirken. Jeg kan kjapt nevne at vi ikke praktiserer barne­dåp, fordi vi ikke tror at små barn er født syndige, og jeg kan fortelle at vi tror at familier og ekteskap kan bestå også etter dette livet, for eksempel. Det er nemlig en ganske stor forskjell.

Evig familieliv

«Ja, men», sier mange av dem da. «Det tror man da i den norske kirke også! Alle tror vel at vi skal se våre kjære igjen når vi dør, og få være sammen med dem i evigheten?»

Det er da jeg stusser litt over disse ellers svært oppegående og flotte ungdommene. De skal skrive oppgave om et annet trossamfunn enn det de selv er blitt døpt og konfirmert inn i, og skal sammenligne to forskjellige livssyn, men de vet sjelden nok om sitt eget til å kunne foreta en skikkelig sammenligning.

Jeg er da heller ikke kvalifisert til å sette meg ned med dem og forklare dem hva de egentlig tror på. Jeg kan faktisk bare fortelle dem hva jeg tror på.

Heldigvis er min versjon ganske så sjarmerende og romantisk. Vi gifter oss nemlig ikke «til døden skiller oss ad», men vi blir beseglet til hverandre «for tid og all evighet» i kirkens templer. Sånn skikkelig eventyrstil.

Vi tror altså helt konkret at familie­båndene som knyttes i dette livet er ment å vare for alltid.

Stayer

Hva betyr så det for ekteskap i kirken vår? Nå er vi for få i Norge til at noen har forsket på oss, men der det er medlems- og befolkningsgrunnlag for å kunne sammenligne, viser det seg at skilsmissetallene er lavere hos oss enn ellers i samfunnet. Vi gifter oss litt tidligere, og noen flere av oss gifter seg i stedet for leve som samboere. Dessuten er vi ganske opptatt av forebyggende tiltak.

Jeg har vært gift i snart 29 år. Jeg ­synes det er ganske lenge. Når jeg blir vekket av min bedre halvdels snorking, så tenker jeg av og til at den der evigheten kan dere bare ha, for min del. Men for det meste­ synes jeg at evighetsperspektivet, om enn noe abstrakt og vanskelig å forholde seg til, gir meg en større evne til å se litt stort på ting. Til å være mer tålmodig, mer raus og mer tilgivende. Og det gir meg stayer­evne …

Skoleelevene kommer og går, men ­ekteskapet – det består.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Svein Ausland

20 innlegg  137 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Siden du påberoper deg Bibelen og Jesus Kristus, så kan jeg sitere hva han sier om temaet i Markus evangelium kap 12, vers 25:

"For når de døde står opp, så verken gifter de seg eller blir giftet bort; nei, de er som engler i himmelen."

Et annet vers kan synes motstridende er derimot 1. Peters brev kap 3 vers 7:

"På samme måte dere menn: Vis omtanke i samlivet med kvinnen, som er den svakere part. Vis henne ære, for sammen skal dere arve nåden og livet. Gjør dette, så ikke deres bønner blir hindret."

Konklusjon: Livet i den nye verden - paradiset - blir mye bedre enn det jordiske. Paulus sier i Efeserbrevet 5,32 i sammenheng med ekteskap og dets underliggende budskap:

"Dette er et stort mysterium; jeg tenker på Kristus og menigheten."

Som det jordiske tempel bare var en skygge av det himmelske, så vil den himmelske kjærlighet være - himmelsk! Uendelig mye bedre enn det jordiske skyggeliv på alle sett og vis. Så gi hjertet til Jesus, han er nemlig sjalu på alle andre kilder enn ham selv som påberoper seg vei til salighet. (Joh.3,16)

Kommentar #2

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Joanna Bjerga. Gå til den siterte teksten.
Nei, vi har ikke en annen Bibel. Vi tror på, og bruker den samme Bibelen som andre kristne. Jo da, vi har en bok til, som vi anerkjenner som hellig skrift, på linje med Bibelen, men den erstatter den ikke.

Etter å ha hatt flere samtaler med mormonere på deres misjonssenter fikk jeg etterhvert rede på at mormonerne lar Mormons bok overstyre Bibelen i de tilfeller der de to bøkene er uenige. Er du ukjent med dette? Det gjelder altså SDH.

1 liker  
Kommentar #3

Joanna Bjerga

42 innlegg  74 kommentarer

Nettopp.

Publisert over 3 år siden

Det er jo litt av poenget. Vi gifter oss ikke som oppstandnes vesener. Vi er gift allerede. I Matteus 16: 19  sier Jesus til Peter "Og jeg vil gi dig nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen." 

Vi finner for øvrig flere eksempler i Bibelen der Paulus bruker ekteskapet som en metafor på forholdet mellom Kristus og kirken. Jeg tenker at det kan være klokt for de fleste ektepar å behandle hverandre som Kristus behandlet de hellige, og omvendt. Han ofret seg for dem, viste kjærlighet og omsorg, tålmodighet og nåde. Og de hellige, disiplene, de som fulgte ham, var også villige til å ofre, og elske og ære... 

At den himmelske kjærlighet vil være nettopp himmelsk, og bedre enn den vi opplever her, tror jeg nok vi er ganske enige i. Slik jeg ser det, er dette livet 'treningssenteret' der vi øver oss på den der himmelske kjærligheten. :-)

Kommentar #4

Joanna Bjerga

42 innlegg  74 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Hei Magnus. 

To av våre trosartikler lyder slik:

8  Vi tror at Bibelen er Guds ord så langt som den er riktig oversatt. Vi tror også at Mormons bok er Guds ord.

  9  Vi tror på alt som Gud har åpenbart, alt som han nå åpenbarer, og vi tror at han fortsatt vil åpenbare mange store og viktige ting angående Guds rike.

Resten av de 13 trosartiklene finner du her.

Siden Bibelen har gjennomgått mange oversettelser opp gjennom århundrene, så tror vi at en del ting er blitt forvansket og til og med tatt ut av den opprinnelige teksten.  Men Mormons Bok er sjelden 'uenig' med Bibelen - tvert imot, så bekrefter den det som står i Bibelen. Den er et ytterligere vitne om Jesu Kristi guddommelighet og misjon. 

På tittelsiden til Mormons Bok står dette: 

"...for å vise levningen av Israels hus de store ting Herren har gjort for deres fedre, og for at de kan kjenne Herrens pakter og vite at de ikke for alltid er forkastet — og også for å overbevise jøde og hedning om at Jesus er Kristus, den Evige Gud, som åpenbarer seg for alle nasjoner — og hvis det skulle finnes feil, er de av mennesker..." (Resten kan du lese her.)  

 

Kommentar #5

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Joanna Bjerga. Gå til den siterte teksten.
At den himmelske kjærlighet vil være nettopp himmelsk, og bedre enn den vi opplever her, tror jeg nok vi er ganske enige i. Slik jeg ser det, er dette livet 'treningssenteret' der vi øver oss på den der himmelske kjærligheten. :-)

Men om hustruen eller mannen dør og man gifter seg på nytt, altså man er gift flere ganger. Hvem skal man da være gift med i himmelen? Og før kunne en mann være gift med flere koner. Hvordan vil  det være for dem?

Kommentar #6

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Forfriskende med et innlegg som skiller seg ut fra den vanlige hopen av innvandring eller homofili tematikk.

Så vidt jeg har forstått er det bred enighet blant kristne om at dere mormonere ikke er kristne.  Hva tenker du om det?

Forøvrig tenker jeg at hvis man skal leve en evighet i ekteskap gjelder det VIRKELIG å finne den rette.  Finnes det muligheter for å søke skilsmisse i himmelen?

Kommentar #7

Pål Georg Nyhagen

207 innlegg  1811 kommentarer

Fra bakerste benk til Verdidebatt

Publisert over 3 år siden

Spørsmålene dere får hver vår fra bakerste benks elever har visst flyttet seg hit, Joanna. Hjertelig takk for at du forteller om ditt liv som medlem av din kirke, og skisserer enkelte ting fra din kirkes troslære i avisen Vårt Land.  Å komme under og bak slike data hva gjelder troslære tar tid; det har med prosess og erkjennelse å gjøre. Det vet vel enhver som forholder seg åpent og aktivt lyttende til livet og teologi. Så du får p.d.e.s. smøre deg med tålmodighet og på den annen forberede deg på motstand samt en og annen krass tabloidmarkering fra den som vet best her på Verdidebatt. 

Min erfaring med medlemmer fra din kirke er ensidig positiv: Vennlige, hjelpsomme og snille mennesker som alltid stiller opp. Fruktene er i hvert fall gode nok. Alt hva vi troende gjør skal ha sin sentrering og direktelink til kjærligheten til Gud og kjærligheten til vår neste.*

Nå er jeg en praktiserende og bekjennende katolikk og vil nok fortsette på denne veien. Uansett vil jeg ønske deg og dine alt godt videre. Du tilhører din kirke, jeg min og andre sin. Livet er en gave, et under og en forpliktelse: Vi skal elske Gud gjennom de mennesker Han har skapt. Så får vi i de forskjellige kirkesamfunn akseptere at vi er uenige om det ene og det andre, og  lys av våre erfaringer av Kristus gripe hender og samarbeide om det som er vesentlig. *Ref, det jeg skrev ovenfor. Alt godt til deg og dine fra meg, Joanna. 

 

Jeg siterer til avslutning denne bønnen av den avdøde svenske teologen Per Frostin. Dette er også min bønn:

 

Kyrkans uppgift är att befria oss

till en öppenhet inför framtiden

till en öppenhet inför medmänniskorna

till en öppenhet inför Gud.

.

Vi bekänner

att vi ofta stelnat

och slagit oss till ro...

När vi har sett något nytt,

har vi ofta trott,

att detta nya är den definitiva och slutgiltiga Sanningen.

Vi har glömt,

att det finns andra bitar av Guds verkelighet;

bitar som vi inte upptäckt.

Ännu.

.

Framför allt bekänner vi,

att vi ofta glömmer våra bröder och systrar i Guds familj,

att vi föraktar oliktänkande

och tror:

-den har jag inget att lära av.

.

Likväl...

.

-kan de som vi föraktar

ha sett bitar av Din verklighet,

-bitar som vi själv tyvärr inte har sett, Gud.

.

Herre, förbarma dig.

.

Amen.

6 liker  
Kommentar #8

Joanna Bjerga

42 innlegg  74 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Hei Frode. 

Det har jeg faktisk skrevet litt om her. 

Og som et apropos til det, så har Store Norske  omsider endret teksten om Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige - nå i januar. Det kan du evt. lese her

Som sagt; det bekymrer meg lite at andre norske kristne ikke ser på meg som kristen. Jeg er mer opptatt av om Frelseren ser på meg som en som prøver å følge Ham. :-)

Og ja, hvis man skal være sammen for alltid, kan det jo være greit å velge riktig i utgangspunktet. Jeg tror nok  ikke man kan 'søke om skilsmisse i himmelen', som du skriver. Sånt må vi nok finne ut av før den tid. Og det gjør vi vel, som regel. 1 liker  
Kommentar #9

Joanna Bjerga

42 innlegg  74 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Takk for fine ord, og en vakker bønn! 

Den fikk meg til å tenke på et sitat av en av våre tidligere profeter Gordon B. Hinckley, som har sagt: 

"Jesus Christ is the cornerstone of this work, and it is built upon a “foundation of … apostles and prophets” (Eph. 2:20).

This wondrous Restoration should make of us a people of tolerance, of neighborliness, of appreciation and kindness toward others. We cannot be boastful. We cannot be proud. We can be thankful, as we must be. We can be humble, as we should be.

We love those of other churches. We work with them in good causes. We respect them. But we must never forget our roots. Those roots lie deep in the soil of the opening of this, the final dispensation, the dispensation of the fulness of times.

...This must be our great and singular message to the world. We do not offer it with boasting. We testify in humility but with gravity and absolute sincerity. We invite all, the whole earth, to listen to this account and take measure of its truth. God bless us as those who believe in His divine manifestations and help us to extend knowledge of these great and marvelous occurrences to all who will listen. To these we say in a spirit of love, bring with you all that you have of good and truth which you have received from whatever source, and come and let us see if we may add to it."

Hele talen han holdt kan leses her.

Ha en fortsatt fin dag!

1 liker  
Kommentar #10

Joanna Bjerga

42 innlegg  74 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Godt spørsmål. Til det må jeg svare som sant er - vi kjenner ikke alle detaljene, men jeg tenker og tror (og det får stå for min egen regning) at på samme måte som vi velger å gifte oss her, og valget er opp til oss, slik vil det også være i evigheten. Og så stoler vi på at  Herren som kun er opptatt av vår evige glede vet best, og legger til rette for at alle får det som de ønsker. :-)

Kommentar #11

Kjell G. Kristensen

119 innlegg  13843 kommentarer

Skapelsesbildet for evigheten

Publisert over 3 år siden
Joanna Bjerga. Gå til den siterte teksten.
vi kjenner ikke alle detaljene, men jeg tenker og tror (og det får stå for min egen regning) at på samme måte som vi velger å gifte oss her, og valget er opp til oss, slik vil det også være i evigheten.

Det er her Matt.22.30 og 1.Mos.2.24 (de to skal være én kropp - i stedet for to kropper) kommer inn i lignelsen om å bli skapt i Guds bilde. (se Kol.3.1-10 det nye mennesket) Matt.19.4-6: Han svarte: «Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av  skapte dem som mann og kvinne og sa: ‘ Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.’ Så er de ikke lenger to; de er én kropp. Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.»

Her er det ikke som i Matt.22.25-28: Nå var det sju brødre hos oss. Den eldste giftet seg, men døde barnløs og etterlot sin kone til broren. På samme måte gikk det med den nest eldste og med den tredje, ja, med alle sju.  Sist av dem alle døde kvinnen. Når de så står opp igjen, hvem av de sju skal da ha henne som kone? Alle har jo vært gift med henne.»

Jesus svarer: «Dere farer vill fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. For etter oppstandelsen verken gifter de seg eller blir giftet bort; nei, de er som engler i himmelen.

Her gjelder nok utsagnet i 1.Mos.2.22-23: Og Gud Herren bygget av det ribben han hadde tatt av mennesket, en kvinne og ledet henne til mennesket. Da sa mennesket: Dette er endelig ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt; hun skal kalles manninne, for av mannen er hun tatt. 

Det heter også i Tomasevangelet 22:

 Jesus så noen barn som fikk bryst. Han sa til disiplene: Disse små som får bryst, likner dem som går inn i riket. De sa til ham: Hvis vi er små, vil vi da gå inn i riket? Jesus sa til dem: Når dere anser det som er to, for ett, og dere anser det innvendige som likt med det utvendige, og det utvendige likt med det innvendige, og det øvre likt med det nedre, og når dere anser det mannlige og det kvinnelige for å være ett, slik at det mannlige ikke skal være mannlig og det kvinnelige ikke kvinnelig... da skal dere gå inn i riket. 

Sammen med Tomasev.114 forstår man det nok:

Simon Peter sa til dem. La Maria gå fra oss, kvinner er ikke verdige til livet. Jesus sa: Se, jeg skal lede henne så jeg vil anse henne for mann, for hun skal også være en levende ånd slik som dere menn. For enhver kvinne som anser seg selv som mann, skal gå inn i himmelens rike.

Det er også her (etter oppstandelsen) DHÅ kommer inn i skapelsesbildet (sitatet ovenfor og 1.Kor.15.42-44 og v47-52).

Kommentar #12

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Joanna Bjerga. Gå til den siterte teksten.
Godt spørsmål. Til det må jeg svare som sant er - vi kjenner ikke alle detaljene, men jeg tenker og tror (og det får stå for min egen regning) at på samme måte som vi velger å gifte oss her, og valget er opp til oss, slik vil det også være i evigheten. Og så stoler vi på at  Herren som kun er opptatt av vår evige glede vet best, og legger til rette for at alle får det som de ønsker. :-)

Takk for svar. :-)


Kommentar #13

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Herlighet og glede

Publisert over 3 år siden

Har dere hørt om predikanten som sa: 

"I Himmelen skal ingen gifte seg. Der er det bare herlighet og glede!"

2 liker  

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
26 dager siden / 1506 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
6 dager siden / 1411 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
17 dager siden / 1101 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
13 dager siden / 1003 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 671 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
22 dager siden / 456 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere