Stefan Fisher-Høyrem

7

Å se en annen vei

Det er verdt å merke seg hvordan Franklin Graham mottas blant sine evangelikale trosfeller i USA.

Publisert: 6. feb 2017

Den 17. juli 2015 publiserte Franklin Graham en facebook-post der han oppfordret til å stenge USAs grenser for muslimer. Han har omtalt Trump som en "Moses" for det amerikanske folket, og har lenge pleiet forholdet til den nye presidenten. Når Trump stengte grensene for muslimer ba mediene naturlig nok Graham om kommentar. Da sa Graham at dette ikke var en "bible issue". Et bredt spekter norske kristenledere er visstnok fornøyd med det svaret, og synes det er uproblematisk å invitere ham hit for å holde møtekampanje.

Kanskje det er verdt å merke seg hvordan Graham mottas blant sine evangelikale trosfeller i USA.

Flere amerikanske evangelikale ledere har påpekt at spørsmålet om hva som er såkalte "bible issues" ikke er så enkelt som Graham vil ha det til. Bibelen nevner ikke amerikansk utenrikspolitikk, skriver Mark Wingfield i Baptist News Global, men den sier mye om hvordan man skal behandle flyktninger og innvandrere. Ingen kommer utenom at akkurat dét er et "bibelsk spørsmål". Wingfield går så langt som å oppfordre til å boikotte Grahams organisasjon, noe som i det minste forteller oss hvor kontroversiell Graham er blant sine egne. Flere unge evangelikale, som Jake Raabe i The Baptist Standard, uttrykker skuffelse over Grahams bibelsyn. Raabe tilhører en generasjon som er opplært av sine eldre ledere til å se Bibelen som relevant for hele livet, ikke bare for et avgrenset åndelig område som er uavhengig av praktisk politikk. Raabe mener Grahams selektive tilnærming ikke viser sann etterfølgelse av Jesus. Det er harde ord, men det kommer altså fra konservativt evangelikalt hold.

Andre evangelikale ledere har reagert på Trumps innvandringspolitikk med helt andre ord enn Grahams. Amanda Tyler, leder for The Baptist Joint Committee for Religious Liberty, har uttalt at en trussel mot noens religiøse identitet er en trussel mot alles religionsfrihet, og at "som baptister står vi sammen med alle som forfølges på grunn av sin tro, uansett hvilken religion de tilhører". John McCullogh, leder for organisasjonen Church World Service som favner 37 evangelikale kirkesamfunn, kaller Trumps politikk diskriminerende og moralsk forkastelig. Leith Anderson, leder for National Association of Evangelicals, uttaler at "kristne har tatt imot flyktninger i 2000 år, og evangelikale kommer til å videreføre dette bibelsk oppdraget."

De fleste flyktninger som kommer til USA får hjelp med integreringen fra kristne organisasjoner. Mens Graham velger å se en annen vei når Trump gjennomfører politikk han har oppfordret til, protesterer disse organisasjonene nettopp på bibelsk grunnlag. Jesu ord i Matteusevangeliet – "jeg var fremmed og dere tok imot meg, jeg var naken og dere kledde meg" – har inspirert organisasjoner som Lutheran Immigration and Refugee Service i snart hundre år. Organisasjonens leder, Linda Hartke, kaller omsorg for innvandrere et kjerneelement i kristentroen. Selv den konservative organisasjonen Focus on the Family, som har uttrykt at de vil tåle Trumps innvandringspolitikk enn så lenge fordi de håper han vil stramme inn abortlovgivningen, sier denne aksepten ikke er noen selvfølge siden det å ta imot innvandrere også er en "stor kristen tradisjon".

En av lederne for Southern Baptist Convention, verdens største evangelikale kirkesamfunn, Russell D. Moore, har publisert et åpent brev til president Trump i Washington Post der han på vegne av organisasjonen uttrykker stor bekymring for konsekvensene Trumps politikk kan få, ikke bare for innvandrere i USA, men for alle de evangelikale misjonærene som oppholder seg i muslimske land og hjelper flyktninger der. Disse er avhengige av gode relasjoner med både enkeltpersoner og myndigeter, noe som blir vanskeligere med Trumps politikk. Han oppfordrer administrasjonen til å innføre nødvendige endringer så fort som mulig slik at man kan fortsette å ta inn flere flyktninger, spesielt fra Syria, og til å sette menneskelig verdighet foran religiøs tilhørighet.

Dette er konservative evangelikale organisasjoner. De forkynner Kristus korsfestet og oppstanden for menneskenes synder, de vil reversere abortlovgivningen, de vil fremme tradisjonelle forståelser av kjønn og ekteskap, de driver evangeliserende virksomhet over hele verden.

Og de tar avstand fra Franklin Grahams omfavnelse av Trump og hans politikk.

Nå finnes det mange meninger om hvordan det ville se ut dersom bibelske verdier fikk prege samfunnet i større eller mindre grad. Og man kan mene mye om berømte kristne forkynnere som Franklin Graham.

Men det er rart å være vitne til at norske kristenledere som vanligvis mener at kristne verdier og kulturarv bør gjenspeiles i praktisk politikk plutselig er villige til å akseptere Grahams påståtte skille mellom kristen forkynnelse og politiske utspill. Det er merkelig å se at så mange går sammen om å gi Norges største talerstol til en forkynner som møter så mye motbør blant sine evangelikale trosfeller.

Hvis man gjennomfører dette arrangementet med støtte fra en så stor koalisjon av kristenledere vil deres villighet til å se en annen vei signalisere mye mer enn de kanskje hadde ment.

8 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Erik Andreassen

10 innlegg  22 kommentarer

Før valget

Publisert over 3 år siden

Jeg skal ikke uttale meg på vegne av de som står bak dette arrangementet, men kan være greit å bidra med faktaopplysningen om at "invitasjonen" til Graham ble gitt lenge før valget, og lenge før en del av uttalelsene som blir referert til her og tidligere innlegg.

Forøvrig interessant analyse!

3 liker  
Kommentar #2

David Hansen

12 innlegg  20 kommentarer

Lang tradisjon for at invitasjon betyr noe

Publisert over 3 år siden

Det er lang tradisjon for at det betyr noe å bli gitt anledningen til å innta plattform og talerstol som forkynner. Mange av oss husker sågar at traktering av instrumenter, kollektbøsser og enda mer prosaiske oppgaver har krevd 'bestått' på korrekthetsskalaen. 

Alle med god vilje kan se at invitasjoner sendt ut før omdiskuterte hendelser eller uttalelser skaper utfordringer, men det gjelder vel her som ellers: Hvordan ting begynner er langt mindre vesentlig enn hvordan det fortsetter.

Nå vil mange i berettiget forventning se fram til hvordan dette fortsetter, som ukritisk hyllest eller som konfliktsky unnvikenhet, eller som klar tale om hvor våre hjemlige ledere står.

1 liker  
Kommentar #3

Erik Andreassen

10 innlegg  22 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Enig.

2 liker  
Kommentar #4

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 3 år siden
David Hansen. Gå til den siterte teksten.
Nå vil mange i berettiget forventning se fram til hvordan dette fortsetter, som ukritisk hyllest eller som konfliktsky unnvikenhet, eller som klar tale om hvor våre hjemlige ledere står.

Så Hansen forlanger på forhånd en politisk polarisering av dette kristne arrangementet? Er det ikke mulig å forholde seg til Grahams politiske stillingtagen uten å politisere selve arrangementet? 

Det burde i alle fall være arrangørenes målsetting, så får omverdenen gjøre som den vil. 

5 liker  
Kommentar #5

Levi Fragell

100 innlegg  1166 kommentarer

Jerry Falwell jr.

Publisert over 3 år siden

Det er fint at det også er evangelikale som reagerer mot utviklingen. Jerry Falwell jr. i likhet med Graham jr. knytter seg til regimet- Falwell  for presidentens skolepolitikk. https://twitter.com/i/tfb/v1/quick_promote/ios/828625429238005760

2 liker  
Kommentar #6

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg må si meg enig med David Hansen, og takk til Stefan Fisher-Høyrem, veldig interessant å lese.  

2 liker  
Kommentar #7

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Ukritisk hyllest eller konfliktsky unnvikenhet?

Publisert over 3 år siden
David Hansen. Gå til den siterte teksten.
som ukritisk hyllest eller som konfliktsky unnvikenhet

I forhold til hva? 

Franklin Graham er ikke invitert for å forkynne Trump sin politikk. Hadde det vært tema skulle jeg gjerne protestert. 

Franklin Graham er invitert som forkynner av evangeliet og som evangelikal leder. 

Trump er ikke Hitler, Stalin eller Mao. At noen sympatiserer med ham eller til og med gir uttrykk for støtte til ham er ikke grunnlag for å trekke tilbake en invitasjon. Å mene det er "å ta helt av". Et moralsk kompass ute av kurs.

Vi har bedrifter som driver handel i Putin sitt Russland, folk reiser på ferie til Erdogans Tyrkia og til og med en nordmann som trener Kim il Un sitt landslag i Nord-Korea. 

Nei dokken får "roa an av litt".

4 liker  
Kommentar #8

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Hmmm....

Publisert over 3 år siden

Jeg er enig med Mæhle - nå er både de ikke-troende og ?? troende skikkelig på pk-bærtur.  

I norske menigheter har vi selvsagt frihet til å mene og tenke - stemme - hva vi vil.  

Dette gjelder like mye i de menigheter som er styrt av tidsånden som de som lar seg villig lede av Den Hellige Ånd.  Her står vi og priser Herren med frimodighet uten å sjekke om sidemannen er annerledes enn en selv når det gjelder politisk oppfatning, islam eller migranter.  Vi deler samme tro og er ute på det samme Oppdraget.   

Når det nærmer seg valg, så har jeg hørt både Krf og Frp annonsert som partier å stemme på - men - vi vet jo alle at dette er opp til hver og en.  Noen har overrasket meg ved å stemme SV, men vennskap og brorskap stopper ikke ved det - en bare undres - er det mulig?    

Nå er Trump-epoken akkurat påbegynt og selvsagt er det mange troende som har stemt på han - jeg skulle tro - langt flere enn  på Hillary.  Selvsagt er det hardt for de som hadde pk-sporet inne å innse at de nå er satt på tilskuerbenken, men jeg tror at troende vil være som de alltid har vært - opptatt av samfunnet med Han, brorskap og Oppdrag.  

Selvsagt er det fristende for de som ønsker at troen skal modereres at det søkes å så inn splittelse og uro i Kristi kropp - helt unødig sådan.  Det er ingen som krever at vi alle skal synes den nåværende presidenten etter 2 uker og noen dager er helt i boks, men de fleste av oss skjønner jo hva en valgperiode er og at dette ikke er noe å surve for.  I alle demokrati er jo prisen at det alltid vil være noen som ikke får sine i styringsposisjon.  Slik er det bare - get over it!       

Selvsagt har de som har vært frekk nok til åpent å støtte presidentkandidaten - til å være imot åpne grenser og undres om islam er innenfor den gjeldende religionsfrihet eller ikke like velkomne om de skal innta talerstol eller komme som gjest.  Tidsånden og pk har ingenting å gjøre som hovedfokus i Kristi kropp - der er det brorskap og samhold innfor Herren som er det sentrale.

4 liker  
Kommentar #9

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Helt greit å invitere Franklin Graham

Publisert over 3 år siden

Det er mange gode grunner for en kristen til å ta avstand fra Trump sin politikk. Like fullt er det mange gode grunner for en kristen til å ta avstand fra Clinton sin politikk og.

Som kommentert tidligere. Du tar helt av. 

Om Franklin Graham er for eller mot Trump har INGENTING med invitasjonen å gjøre. Det er uinteressant og et uviktig sidespor. 

Er Trump så uspiselig at vi ikke kan invitere en som sympatiserer med ham? Det er mye vi kan si og mene om Trump men han er ikke verdens navle eller sentrum. For de fleste nordmenn generelt og kristne spesielt så er Trump viktig - men ikke gjør ham større og viktigere enn han er.

Franklin Graham er en evangelikal leder og forkynner - det er vel derfor han er invitert. Som en god og troverdig forkynner har han noe å gi evangelisk - vist eller galt forhold til Trumps politikk.

1 liker  
Kommentar #10

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Er det ikke mulig å forholde seg til Grahams politiske stillingtagen uten å politisere selve arrangementet? 

Hvis han selv kommer med et politisert budskap er det et signal om noe annet enn et rent religiøst. Da har han selv kjørt sin sak. 

5 liker  
Kommentar #11

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Hæ??

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Da har han selv kjørt sin sak. 

Valget er nå for lengst over - USA har fått en president - han er president for alle landets innbyggere - selvsagt er det lov å nevne hans navn fra en talerstol.

5 liker  
Kommentar #12

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
selvsagt er det lov å nevne hans navn fra en talerstol.

Klart. Når man skal fortelle om religion, Gud og Jesus er det helt naturlig å inkludere presidenten med litt ros i samme slengen. 

3 liker  
Kommentar #13

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hvis han selv kommer med et politisert budskap er det et signal om noe annet enn et rent religiøst. Da har han selv kjørt sin sak. 

Dersom så skjer, blir arrangementet selvsagt politisert, hvilket jeg vil stille meg kritisk til.

4 liker  
Kommentar #14

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Dersom så skjer, blir arrangementet selvsagt politisert, hvilket jeg vil stille meg kritisk til.

Hva gjør du da? Går hjem? Forlanger pengene tilbake? 

2 liker  
Kommentar #15

Levi Fragell

100 innlegg  1166 kommentarer

Viktig oppgjør av høy kvalitet

Publisert over 3 år siden

Stefan Fisher-Høyrem har gjort en viktig faglig og livssynspolitisk innsats med sine artikler om Franklin Grahams relasjon  til president Trump. Det er sjelden at kvalifiserte "fagfolk" prioriteter den etiske utfordring de pragmatiske allianser som finner sted i kirkelivet utgjør. Vi har sett varianter av den samme likegyldighet i Oase-stevnene, Oslo Symposiums arrangementer og i en rekke sommeraksjoner på Sørlandet siden 60-tallet.

Kommentar #16

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Før......

Publisert over 3 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Stefan Fisher-Høyrem har gjort en viktig faglig og livssynspolitisk innsats med sine artikler om Franklin Grahams relasjon  til president Trump.

du tar deg en ruseltur ut i sanda i Alicante - det er deg vel forunt, Levi - så må du i det minste være ærlig.  Dette har for deg lite med president Trump å gjøre - det har alt å gjøre med foredrearven etter han du kriget mot - Billy.   

Den mainstream kristne avisen Dagen skrev i sin forhåndsreklame om livseposet ditt følgende:  "Vi som elsket Jesus er skrevet av en sint mann.  Fragell er rasende på Gud, Jesus, DNK, pinsebevegelsen, Aril Edvardsen, Emanuel Minos, Billy Graham, tungetale og sosialdemokratiske politikere som stiller opp i Sarons Dal." 

Jeg tror at det er få - eller ingen - som ser Franklin Graham sin ankomst til Norge i november i samme kontekst som deg, Levi.  Vi - her på vd - har jo merket oss at det - her holdt jeg på å skrev hatet, men da blir jeg vel moderert - så jeg skriver den motstand du hadde mot Aril videreførte du til sønnen og vedlikeholdt det negative knyttet til det geografiske Sarons Dal.  

Ja, du var med i oppløpet mot Billy Graham i 1978 - i boka di skriver du:  

"Møtet ble en fiasko uten sidestykke i BG's karriere, men av irregulære og problematiske årsaker.  Ulende lyder skar gjennom luften, og demonstranter  løp rundt på gressmatten midt under prekenen.  Folk ristet av latter mens politet bykset og sprang etter villstyringene.  En gjeng klatret opp i lysmasten og foldet ut en antikristelig transparent idet møtet skulle avsluttes med fremkalling av søkende sjeler.  Det var i det hele tatt så galt, så skammelig ulovlig og i strid med ytringsfriheten.,  Men jeg innrømmer her for første gang:  Jeg lo med de andre.  Da journalisten fra Christianity Today spiste lunch med meg neste dag og fortalte at BG aldri ville kommet tilbake til Oslo, følte jeg en varm tilfredshet med utfallet av det inntrufne."  

Tja, du kan i hvertfall være ærlig, Levi - dette har ingenting med Trump å gjøre - kun med å forsøke å legge en brems på arven etter Billy.  Det er du selvsagt fri til - stå på - det trengs litt forhåndsreklame, men du framstår for meg som ..... ja, du vet hva ... jeg skriver ingenting ... men ... deg som person ville jeg som troende ha null interesse av å bli kjent med eller lytte til - dette er ikke konstruktiv kritikk - det er noe langt alvorligere og verre.

3 liker  
Kommentar #17

Levi Fragell

100 innlegg  1166 kommentarer

Ikke pga fysisk slekt - men samme ulla +++

Publisert over 3 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Tja, du kan i hvertfall være ærlig, Levi - dette har ingenting med Trump å gjøre - kun med å forsøke å legge en brems på arven etter Billy.  Det er du selvsagt fri til - stå på - det trengs litt forhåndsreklame, men du framstår for meg som ..... ja, du vet hva ... jeg skriver ingenting ... men ... deg som person ville jeg som troende ha null interesse av å bli kjent med eller lytte til - dette er ikke konstruktiv kritikk - det er noe langt alvorligere og verre.

Her synes jeg du trekker litt for drøye slutninger, Nygaard. Det  er riktignok parallellene som trigger meg, selvsagt ikke det biologiske fellesskapet. Billy Graham var presidentenes beste venn, Franklin Graham var med på å innsette Donald Trump. Det evangeliske budskap er det samme, kampen mot abort og homofili det samme. Aksjonene og metodene like lettvinte og tankeløse. Det er den samme ulla, uavhengig at slektsbånd. Men det er i dette tilfelle et meget sterkt ekstra element i mitt engasjement at Franklin støtter med referanse til Gud den simpleste og mest vulgære politiske gjørma vi har opplevd i verdens viktigste nasjon - og hovedsamarbeidspartner for vår egen regjering.

Kommentar #18

Sigmund Voll Ådnøy

138 innlegg  1622 kommentarer

Pussig

Publisert over 3 år siden

Nygaard, du sier fornavnet til mannen og virker helt dus med vedkommende. Deretter slår du fast at du ikke ville ha noen interesse av å bli kjent med ham. Hva skal du kalle dette? Å tale med to tunger?

1 liker  

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
6 dager siden / 2861 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
29 dager siden / 1890 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
3 dager siden / 1405 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
9 dager siden / 1017 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
4 dager siden / 743 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 625 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere