Stefan Fisher-Høyrem

7

Faraos hoff

Norske kristenledere bør tenke seg bedre om før de inviterer Franklin Graham til Norge.

Publisert: 2. feb 2017  /  521 visninger.

Franklin Graham er sønn av sin far. Evangelisk forkynner, anerkjent i konservative kristne miljøer, og med venner blant USAs maktelite. Klippekort til keiserens bankett.

Da Donald Trump ble president responderte Graham med ordene "De kristne gikk til stemmeurnene – og Gud viste seg!" Han har i flere senere intervjuer bekreftet at han mener Gud selv står bak utfallet av valget. Nå er ikke akkurat dét så kontroversielt i seg selv. Det er nå en gang slik med monoteisme, at det til syvende og sist er Gud som sitter med makten og ansvaret, på godt og vondt. I vår tid er dette kjent blant folk flest som et abstrakt filosofisk problem ("det ondes problem").

Men i Bibelen er det først og fremst et politisk spørsmål. Gjennom hele Det gamle testamentet er Guds motstander ikke noe åndelig vesen, men en politisk leder: farao. Av og til nevnes et monster eller to (Leviathan), og djevelen er innom så vidt det er (i Jobs bok), men da som en litt vanskelig medarbeider i Guds innerste sirkel. Men det er farao som gjennomgående presenteres som Guds motstander og fiende.

Bakgrunnen er fortellingen om farao og Moses. Farao er enehersker i Egypt, der Israelsfolket er slaver. Gud kaller Moses til å konfrontere farao og kreve folkets frihet. Moses er først motvillig, og Gud lar ham ta med seg sin eldre bror Aron for å ta seg av selve snakkingen. Farao nekter å føye seg. Først etter at Gud sender ti landeplager (som inkluderer sønnedødsfall i hver egytiske familie) lar han motvillig hebreerne forlate landet og dra ut i ørkenen med Moses i front. Ute av stand til å holde fast ved denne personlig nedverdigende beslutningen sender farao likevel hæren etter flyktningene, og Gud utsletter forfølgerne i Rødehavet. Moses mottar deretter Guds egne ord og forskrifter. På grunn av folkets stadige motvilje mot Guds utvalgte leder og uttrykte ønske om å returnere til Egypt må de vandre i ørkenen i førti år (til en generasjon stabeiser er døde) før de får gå i gang med å erobre landet Gud lovet Abrahams barn. Moses går trofast og ydmyk blant dem hele veien, og Gud bekrefter jevnlig at det er Moses som representerer Ham.

Gjennom hele den påfølgende hebraiske kanonen er farao modell for alt og alle som motarbeider Gud. Men salmedikterne og profetene gjør en interessant vri. Igjen og igjen beskrives det hvordan farao ikke ganske enkelt var Guds motstander, men at det var Gud som trakk i trådene også når farao ikke var klar over det selv. Da farao nektet å omvende seg var det egentlig Gud som gjorde hjertet hans hardt slik at Gud ved hjelp av landeplagene kunne statuere et eksempel på sin allmakt. Budskapet er at selv politiske ledere som aktivt motarbeider Guds plan selv er implisert i planen. Det er Gud som har all makt, også over sine motstanderes egenvilje, og deres politiske motstand fører bare til at Guds allmakt og ære blir understreket enda mer i neste runde.

Det er ikke et perspektiv helt uten problemer, selvfølgelig. Men hvis det var dette Graham mente ville man kunne si at han forsøkte å se det store bildet, at det virkelig ikke spilte noen rolle hvem som er farao, for Gud har kontroll uansett. Man ville kunne si med Paulus at all øvrighet er innstiftet av Gud, og at man skal adlyde så langt man kan for å leve i fred med sin neste. Man ville kunne stille seg med Martin Luther King, som brukte fortellingen om farao og Moses til å kjempe for svarte amerikaneres rettigheter: "Når slavene står sammen, da skjer det noe ved faraos hoff, og han kan ikke holde dem som slaver lenger".

Hadde det enda vært dette Graham mente, så kunne man jo strukket seg litt for å forstå ham. Han takker høflig ja til å be for farao, fordi man vet at farao – tross sine tendenser til selvforherligelse og manglende evne til å omvende seg – er et redskap i en allmektig Guds hånd.

Men Graham mener ikke dette. Han kommer ikke med en generell henvisning til at all autoritet tilhører Gud i siste instans, og at man derfor kan sette sin lit til Gud uavhengig av hvem som har makten. No, sir! Foran hundrevis av evangelikale ledere har han i stedet sammenlignet Trump ikke med farao, men med Moses og David, som Bibelen beskriver som nøkkelpersoner og forbilder spesielt utvalgt av Gud for å utføre Hans suverene vilje i historien. Moses var kanskje litt uerfaren som leder, joda. Men når folket sto imot ham var det Moses som hadde Guds øre. David hadde sine feil, joda. Men når David gjorde noe som vendte folket mot ham (danset naken foran paktens ark, for eksempel), så var det folket som tok feil og David som hadde guddommelig ryggdekning.

En gang til: Franklin Graham sammenligner ikke Trump med farao, den styrtrike og selvforherligende eneherskeren som ikke evner å omvende seg, som fører skam og lidelse over folket sitt, og som (ifølge ettertidens salmeskrivere) Gud "bruker" for å understreke sin egen allmakt. Nei, Graham sammenligner Trump med Moses, den ydmyke og selvoppofrende lederen som er utvalgt av Gud, og som fører et motvillig folk inn i Guds gode plan.

Tenk litt på det. Her er ikke Trumps presidentskap noe man må leve med i tillit til at Gud har styringen, slik som med andre presidenter av ulik politisk farge. For Graham er det er en annerledes presidentperiode vi er inne i nå. President Trump representerer Guds spesielle inngripen, i vår egen tid. Det er ikke sånn at Gud kan gjøre noe godt ut av Trumps presidentskap. For Graham er Trumps presidentskap det gode Gud gjør.

Dette er politisk-teologisk sprengstoff. For Trump har ikke akkurat vektlagt overgivelse til Gud verken i ord eller gjerning. I sin tale ved innsettelsen sa den nye presidenten at "grunnfjellet i vår politikk vil være en total hengivelse til nasjonen, og gjennom vår hengivelse til nasjonen vil vi gjenvinne vår lojalitet til hverandre". Han erklærte like godt sin egen innsettelsesdag som en nasjonal høytidsdag for "Hengivelse til Nasjonen". Den tidlige kristne kirken ble martyrer da de nektet å gjøre slike symbolske offer til den romerske keiseren.

Men for Graham er Trump, tross noen personlige svakheter, Guds salvede tjener når det gjelder å sikre de spesifikke politiske interessene til de stort sett hvite evangelikale. Trump er Guds egen inngripen i verdenspolitikken. Å bekrefte Trumps posisjon gjennom offentlig forkynnelse, bibelord og håndspåleggelse er for Graham mer enn symbolhandlinger: det er å stille seg på Guds side av historien. Dette er politisk-teologiske ord og handlinger som betyr noe. Det er å proklamere at Gud tar Trumps side hva enn Trump gjør, uansett om folket protesterer og vil ha ting slik de var før presidentinnsettelsen. Det er å si at selv om Trump eksplisitt setter opp nasjonen, ikke Gud, som det man skal hengi seg helt til, og som vil frelse oss fra uro og strid, så er han ikke Guds motstander. Han er Guds utvalgte.

Graham synes å forstå at dette er drøye ting å si. For når det passer ham sier han noe helt annet. For eksempel: Tidligere har Graham offentlig foreslått å stenge grensene for muslimer, og sammenlignet dagens situasjon med hvordan USA stengte grensene for japanere og tyskere under andre verdenskrig (uten å nevne at USA faktisk ikke er i noen "krig" med Islam).

Trump har nå gitt (en grunnlovsstridig) ordre om å stenge grensene for personer fra syv utvalgte "muslimske" land, inkludert personer med gyldige visa bosatt i USA. Det får store konsekvenser både for istykkerrevne amerikanske familier og en verdensøkonomi avhengig av relativt fri flyt av varer, tjenester, og hjerne- og arbeidskraft. Deretter erklærte Trump at kristne flyktninger skal slippes inn på bekostning av ikke-kristne flyktninger, selv om de har opplevd det samme. Resultatet er nesten nøyaktig det Franklin Graham anbefalte for et par år siden, da han oppfordret sine mange etterfølgere til å legge press på sine representanter i kongressen for å få "stengt slusene".

Hva sier så Graham når han blir konfrontert med de menneskelige konsekvensene av Trumps framferd? Jo, da er plutselig den politiske siden av saken helt borte. Mannen som i juni 2016 oppfordret konservative kristne til å hive seg inn i politikken "før det blir for sent" skifter plutselig taktikk, og mener ingenting. "Bibelen sier ikke noe om det", sier han. Da er det bare det enkle, politisk nøytrale evangeliet som gjelder. Da er han bare en ydmyk landsens forkynner som ikke blander seg i politikk og som kun ønsker å se sjeler frelst for Jesus. Da er det plutselig uten betydning at han bruker sin posisjon for å fremheve hvilke fordeler Trump kan være villig til å gi bestemte (hvite) evangelikale kristne på andres bekostning. Han gir Guds velsignelse og håndslag til en rasistisk, selvforherligende og nasjonstilbedende president som bader i urettferdig rikdom, men dette er liksom hevet over all symbolikk og alle politiske ståsteder.

Det er denne "upolitiske" og "Jesus-sentrerte" versjonen av Grahams virksomhet som fremheves når et overraskende bredt spekter av norske kristenledere nå inviterer Franklin Graham til Norge i november for å tale i Oslo Spektrum. Og det skulle ikke forundre meg om man får høre noe lignende hvis man spør disse lederne hvorfor de inviterer en forkynner som er så overbevist om at Trump er utvalgt av Gud "for en tid som denne". Man vil svare at det er viktig å adlyde øvrigheten, for den er innsatt av Gud. At man bør be for ledere uansett hvem de er eller hva de gjør. At man skal søke byens (Babylon) ve og vel og be for den, så skal det gå godt både for den og oss. At Gud kan bruke hvem som helst, til og med en som Trump.

Men dette holder ikke. For alle disse skriftstedene omtaler politiske lederskap som sammenlignes med farao. Forutsetningen for versene er at øvrighetene det er snakk om her er Guds motstandere. Bibelen beskriver en Gud som "bruker" til og med sine argeste fiender – fra farao og andre folks konger til antikrist og Satan sjøl – uten at disse er klar over at de er redskaper. Da kan selvsagt Gud "bruke" Trump, hvis det er dét det er snakk om. Men det er ikke det Graham snakker om. Graham tror ikke at Trump er farao. Han tror at Trump er Moses. At Trump er den ydmyke og tålmodige mannen som tross folkets motvilje og opprør trofast fører dem i henhold til Guds vilje. Han tror ikke Gud kan "bruke" det Trump selv gjør. Han tror Gud selv står bak det Trump gjør.

Tror disse norske kristenlederne det? Tror de, som Graham, at Trump representerer Guds inngripen i vår tid? Og om de ikke tror det, hvorfor inviterer de ham da? Hvorfor velger de å se bort fra all kritikken Graham møter også blant alminnelige amerikanske evangelikale? Tror de at de kan gi en mann som Franklin Graham månedsvis med markedsføring, Norges største innendørs arena og et titalls TV-kameraer uten at det signaliserer støtte til hans politiske teologi?

 

9 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Bra skrevet. For hvis Gud er med oss, hvem kan da være mot oss? Overfører man dette til dagens politikk forstår man den dype splittelsen som mange i USA velger i dag. Om man legger seg på et lavere konfliktnivå får man bedre vilkår for politisk samvirke. Likevel må lederen forstå sin rolle som demokrat i en vid forstand. 

Men, de kristne i Norge vil nok stille opp for Sønnen. For den sterke mannen, for den gudsendte. Demokratiet står åpenbart ikke så sterkt blandt enkelte kristne. Kunne de velge ville de nok valgt teokratiet fremfor demokratiet. Lenger har ikke den demokratiske utvikling spredd seg i 2017, og det er rart å tenke på at siviliserte kristne gleder seg over det. Det er deres demokratiske rett å mene slik, men teolratiet ivaretar ikke bredden og dybden i samfunnet på en tilfredsstillende måte. 

5 liker  
Kommentar #2

Stefan Fisher-Høyrem

7 innlegg  19 kommentarer

Hovedkomiteen

Publisert over 2 år siden

Elin Fagerbakke, Anne Christiansen, Asbjørn Simonnes, Håkon Fagervik, Øyvind Åsland, Erik Furnes, Sigmund Kristoffersen, Leif S. Jacobsen, Svein Granerud, Andreas Nordli, Hans Fredrik Grøvan, Svein Harberg, Ketil Solvik–Olsen, Per Sævik, Arnfinn Løyning, Hermund Haaland, Ole Kristian Iglebæk, Gunnar Jeppestøl, Svein E. Andersen, Alv Magnus, Jan-Erik Børrestad og Sten Sørensen utgjør hovedkomiteen bak møtene. 

http://idag.no/kristenliv/nyheter/stjernelag-bak-franklin-graham-moter/19.25471

2 liker  
Kommentar #3

Sigmund Voll Ådnøy

134 innlegg  1622 kommentarer

Takk

Publisert over 2 år siden

Takk for dette gode innlegget, som peker på blant annet dette at Graham "plutselig sier noe annet". Det er faktisk ganske likt et par norske "kristenlederes" språklige framferd. Om det kan kalles dobbeltkommunikasjon eller selvmotsigelse, vet jeg ikke, men jeg vet at jeg syns et par medier burde ha konfrontert predikantstjerner med det oftere. 

 

Fram med mikrofonen, kristenpresse; konfronter Sten Sørensen og andre moderatkarismatikere med det trådstarter her har påpekt! Ikke la dette forbli bare et vanlig debattinnlegg, men ta det med som et innspill i hvordan dere dekker kristenliv + karismatikk de neste månedene.

2 liker  
Kommentar #4

Sigmund Voll Ådnøy

134 innlegg  1622 kommentarer

Fy skam

Publisert over 2 år siden

Skamme seg, skulle de.

1 liker  
Kommentar #5

Kjetil Mæhle

68 innlegg  769 kommentarer

Etter en god begynnelse

Publisert over 2 år siden
Stefan Fisher-Høyrem. Gå til den siterte teksten.
Da kan selvsagt Gud "bruke" Trump, hvis det er dét det er snakk om. Men det er ikke det Graham snakker om. Graham tror ikke at Trump er farao. Han tror at Trump er Moses. At Trump er den ydmyke og tålmodige mannen som tross folkets motvilje og opprør trofast fører dem i henhold til Guds vilje. Han tror ikke Gud kan "bruke" det Trump selv gjør. Han tror Gud selv står bak det Trump gjør.

tar du helt av og hele innlegget fremstår som rasende og hatsk. Og så ender du opp med en konklusjon om at "Han tror at Trump er Moses". 

Graham er en god mann. En god kristen og et forbilde for mange. Jeg viste ikke at han kom til Norge, men takk skal du ha. Dette vil jeg prøve å få med meg.

Ellers vil jeg minne alle, som har stor omsorg for alt folket, med tanke på rett-troenhet: Vi har nettopp fått en liberal folkekirke som velsigner synd... men det er vist ikke så farlig. 

10 liker  
Kommentar #6

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Ser at du sliter Stefan

Publisert over 2 år siden
Stefan Fisher-Høyrem. Gå til den siterte teksten.
Han tror Gud selv står bak det Trump gjør.

Ja, vil lever i en tid med endringer.  Her i Norge er pk og tidsånden fortsatt i førersetet.  Liksomkirken - dansende rundt gullkalven - for å ta deg med tilbake til Moses - har liksom fikset og revidert Gud.    

USA har fått en ny president like han eller ikke.  Tydeligvis har du forutinntatt gjort han uspiselig.  Du liker han ikke - og ikke nok med det - du tåler svært dårlig at andre derover og herover ser ut til å tåle det svært så godt.   

Mainstream media sliter og - men - jeg tror brorparten vil finne en måte å lande på som mer går i retning dialog en konflikt for enhver pris.  Etter hvert vil resultatene komme og de tror jeg går i favør Make America great again og de blir det enda roligere bortsett fra den harde kjerne som vil gjøre maksimalt for å skade presidenten og administrasjonen..  Selvfølgelig er dette et bønnetema over there og over here.  Bevare konge og regjering er vi vant til - vi er jo glade i nasjonen vår.  

Graham og andre har nok tanker om Trump og hans vei til den posisjon han bekler nå og i de kommende mest sannsynlig 8 år som en Guds inngripen.  I sitt embede har jo Trump - som alle andre - en fri vilje.  Han bor nå uten sine nærmeste i det hvite hus - han er 70 år - han kunne som andre pensjonister ha valgt en helt annen og langt mindre helsefarlig tilværelse - med sine inntekter og verdier kunne han ha levd svært så godt og tilbakelent resten av sitt liv.  Nå gjør han ikke det - han vil hjelpe nasjonen tilbake opp av den grøfta vanstyret til særlige forgjengeren Obama har ført landet - først og fremst økonomisk.  Han har nå på noen få dager gjort bortimot mer en Obama gjorde for nasjonen på 8 år.  Han jobber i et tempo som gjør at mainstream media heller ikke henger med - de rekker ikke å nebbe ned eller mot det som kommer daglig ut fra administrasjonen.   

Du ville vel helst hatt Hillary i det hvite hus - get over it - nå er det Trump epoken like det eller ikke.  Jeg tror at dette skal gå svært så bra - det tror Franklin og - og ,med forbønn går det enda bedre.  

Selvfølgelig har Franklin rett til å velge side - skulle bare mangle.  Nå er han jo ikke en hvilken som helst predikant - han er en av sønnene til Billy - hva han fikk utrettet får vi et inntrykk av på denne snutten der han i en velsignet alder på 95 ber om at nasjonen vender tilbake til korset 

https://www.youtube.com/watch?v=bba2Dqaw6SI   

Du er forsker og historiker, skjønner jeg.  Jeg tror av i nå har påbegynt en epoke med reformasjon.  NATO, EU og FN i sine nåværende former - jo, kan hende at de er i behov av reformasjon og endring.  De allianser og avtaler som gjelder - lobby hverdagen oi Washington DC og en ikke pk og styrt av tidsånden president i det hvite hus - vi lever i spennende tider og mer vil komme - det er snart valg i Tyskland, Frankrike, Nederland og .. Norge - the tide is turning ... og Franklin vil uansett bidra med sitt like det eller ikke ...

9 liker  
Kommentar #7

Sigmund Voll Ådnøy

134 innlegg  1622 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Jeg kan ikke se at du holder deg til nevneverdig mye av det innleggsforfatter tar opp.

5 liker  
Kommentar #8

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

"I am praying for you"

Publisert over 2 år siden
Stefan Fisher-Høyrem. Gå til den siterte teksten.
At man skal søke byens (Babylon) ve og vel og be for den, så skal det gå godt både for den og oss. At Gud kan bruke hvem som helst, til og med en som Trump.

I dag har det vært gjennomført den årlige samling  for noe som er vanlig over there - prayer breakfast.  Det gjennomføres i ulike fora uavhengig av politisk holdning - demokrater, republikanere og uavhengige som har det felles at de deler den samme tro på den levende og oppstandne Jesus Kristus.  

Legger inn en snutt på et par timer som viser hele sekvensen, men er du kun ute etter Trump så kommer han til orde på slutten.  Han gir til kjenne at det er 5 ord som rører ved hans indre hver gang han er ute blant folk og de gir til kjenne "I am praying for you,"  Han sier at han vokste opp i et kristent hjem og at den tro han ble ledet til rører ved han hver eneste dag.  Vår frihet som mennesker av nasjonen er en gave fra Gud.  

https://www.youtube.com/watch?v=zWnj5iFfuRY  

Så ... lyttet du godt etter?  Hadde du radaren på "Jesus" og "Den Hellige Ånd"?  Jeg hadde det og hørte ikke annet enn Gud, men så kan vi undres ... kan en president for en nasjon og en frokost som innbefatter ulike religioner - som snakker om religionsfrihet og frihet til å snakke åpent om tro uten å frykte for konsekvensene snevre det inn til kun å innbefatte den evangeliske tro?  Jeg tenker at det hadde blitt for personlig og ikke klokt ut fra rolle, situasjon og sted.  Men ... det var ikke vanskelig å tro Trump på at han personlig hadde et forhold daglig til sin kristne tro og at han satte pris på en nasjon med frihet til å leve ut hver enkelts personlige tro - unntatt den som kan skape terror og har sin rot i ideologien i islam.

6 liker  
Kommentar #9

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
men så kan vi undres ... kan en president for en nasjon og en frokost som innbefatter ulike religioner - som snakker om religionsfrihet og frihet til å snakke åpent om tro uten å frykte for konsekvensene snevre det inn til kun å innbefatte den evangeliske tro?

Antagelig var det hva han gjorde for han forlot frokosten etter 25 minutter av den avsatte timen. 

1 liker  
Kommentar #10

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Dette er direkte feil

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Antagelig var det hva han gjorde for han forlot frokosten etter 25 minutter av den avsatte timen. 

Han ankom et drøyt kvarter inn i frokosten og var der til snutten slutten - det skulle bli en og en halv time, Kristiansen.  Hva som skjedde etter den sluttet - for den sluttet med Trump vet jeg ikke.  

Hvis dere ser på snutten, så er det noe sang innledningsvis til det som deles på talefronten.  Her er lyden borte og jeg aner at det er fordi teksten er direkte evangelisk.  Rundt 38 min.

7 liker  
Kommentar #11

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Han ankom et drøyt kvarter inn i frokosten og var der til snutten slutten - det skulle bli en og en halv time, Kristiansen.  Hva som skjedde etter den sluttet - for den sluttet med Trump vet jeg ikke.  

Hvis dere ser på snutten, så er det noe sang innledningsvis til det som deles på talefronten.  Her er lyden borte og jeg aner at det er fordi teksten er direkte evangelisk.  Rundt 38 min.

Her må det ha gått like fort i svingene for deg som for presidenten, snutten knutten Nygaard. :-)

Jeg regnet med at du ville finne selv den minste flik å forsvare ham ut fra, men likevel, han var altså ikke der den tilmålte tid. Leser du din egen kommentar en gang til kanskje du ser hvor på jordet du er. Kommentaren din henger ikke sammen. 

PS. Jeg ser ikke snutter. Du kan donere dem til De Nygaardske Samlinger. Jeg er ikke interessert. 

4 liker  
Kommentar #12

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Du ser ikke nyheter generelt heller du vel, Kristiansen

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
PS. Jeg ser ikke snutter. Du kan donere dem til De Nygaardske Samlinger. Jeg er ikke interessert. 

Sitter du i heimen og koker sammen verdensbildet ditt på dine antagelser alene?  Ja ja, det er gjerne slik - men i den grad du ser nyheter på nkr eller tv2 - eller BBC eller CCN så er de alle kokt sammen på grunnlag av utvalgte snutter.    

Jeg har ikke kjennskap til dine kognitive ever, men den er fullt forståelig .... for den som vil.


8 liker  
Kommentar #13

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ikke kjennskap til dine kognitive ever, men den er fullt forståelig .... for den som vil.

Ikke tenk så mye på det du. Kos deg med snuttene dine i stedet. 

5 liker  
Kommentar #14

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

På linje med Trump...

Publisert over 2 år siden

Du hadde spart mye plass om du bare skrev at du ikke ønsker å slippe Franklin Graham inn i Norge fordi dere har ulikt politisk syn. Eller at du ikke ønsker at han skal få slippe til på en talerstol i Norge fordi du ønsker å sensurere ham. Uansett minner du fælt om Trump...

8 liker  
Kommentar #15

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Han gir til kjenne at det er 5 ord som rører ved hans indre hver gang han er ute blant folk og de gir til kjenne "I am praying for you,"

Fordi han vet de som sier det, er nesegruse beundrere,, og dermed styrkes han ego?

4 liker  
Kommentar #16

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.
Du hadde spart mye plass om du bare skrev at du ikke ønsker å slippe Franklin Graham inn i Norge fordi dere har ulikt politisk syn. Eller at du ikke ønsker at han skal få slippe til på en talerstol i Norge fordi du ønsker å sensurere ham. Uansett minner du fælt om Trump...

Hvis du sikter til meg her er du også en av de som tar feil av meg. Graham må gjerne komme til Norge for min del. Han må gjerne tale i Norge også, men det er lite sannsynlig at om jeg tok en tur innom ville finne noe å glede seg over. Tross alt er det slik her i Norge - og jeg presiserer at det er her - at folk stort sett kan komme og reise som de vil uten å bli stoppet mens de er i luften. Jeg har tiltro til at de fleste kristne som kommer til å høre ham vet å sortere snørr og barter. 

Mulig jeg minner deg om Trump. Mine hender er ikke like store, og sveisen noe kortere, men ok da. For alt jeg vet kan det tenkes at han er like glad i styrketrening og sykling som meg. 

5 liker  
Kommentar #17

Roald Øye

256 innlegg  2311 kommentarer

Trådstarter med bind for øynene.

Publisert over 2 år siden
Stefan Fisher-Høyrem. Gå til den siterte teksten.
Franklin Graham er sønn av sin far. Evangelisk forkynner, anerkjent i konservative kristne miljøer, og med venner blant USAs maktelite. Klippekort til keiserens bankett.
Som en motvekt til Stefan Fisher-Høyrems negative vurdering av Donalds Trumps politiske kvaliteter som amerikansk president vedlegger jeg nedenunder en lenke til en artikkel i Jerusalem Post den 3. februar 2016 av co-redaktør Caroline Glick. Hun ser naturligvis på presidentens første dager i embetet fra en nasjonal synsvinkel, men den er langt fra uvesentlig.  Den er tvert imot svært relevant for oss alle, også for trådstarteren.   carolinglick| The Trump way of winning the war - Caroline Glick
6 liker  
Kommentar #18

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Takk til Stefan Fisher-Høyrem

Publisert over 2 år siden

Takk for ditt innlegg, Stefan Fisher-Høyrem! 

Det er godt at noen henger bjella på katten. Det er forferdelig å se at noen som kaller seg kristne, kan støtte president Donald Trump. For meg er det komplett uforståelig. Valget av Trump er en katastrofe for USA og for verden. Vi får inderlig håpe at dette ikke varer for lenge. 

7 liker  
Kommentar #19

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Tweets

Publisert over 2 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Som en motvekt til Stefan Fisher-Høyrems negative vurdering av Donalds Trumps politiske kvaliteter som amerikansk president vedlegger jeg nedenunder en lenke til en artikkel i Jerusalem Post den 3. februar 2016 av co-redaktør Caroline Glick. Hun ser naturligvis på presidentens første dager i embetet fra en nasjonal synsvinkel, men den er langt fra uvesentlig.  Den er tvert imot svært relevant for oss alle, også for trådstarteren.   carolinglick| The Trump way of winning the war - Caroline Glick

Venstresiden har alltid vært villig til å lukke øynene for tyranniet, det vil i vår tid si islamismen. Trump gir håp til undertrykte masser i hele verden. Til og med Putin vil nå frykte Trumps tweets

9 liker  
Kommentar #20

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Snutter

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
PS. Jeg ser ikke snutter. Du kan donere dem til De Nygaardske Samlinger. Jeg er ikke interessert. 

Du vil nok venne deg til snutter, du også, etterhvert som lineært TV erstattes av strømming via Internett. Dessuten, som Nygaard har observert, lineært TV, dvs. dagens tradisjonelle kanaler, består jo ikke av annet enn snutter, satt sammen av noen som tror de vet hva vi ønsker å se. Eller det de mener vi bør se.

8 liker  
Kommentar #21

Roald Øye

256 innlegg  2311 kommentarer

Naivitet.

Publisert over 2 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Takk for ditt innlegg, Stefan Fisher-Høyrem! 

 

Historien om Johan Huss falt meg i hu da jeg leste din kommentar som så uforbeholdent støtter trådstarterens svartmaling av president Donald Trumps politikk.

Den tsjekkiske reformatoren ble døm ttil døden av pavekirken i 1415 ved å bli brent på bålet bundet til en påle. Det siste han fikk sagt før flammene omsluttet ham var til en gammel bondekone som ville gi sitt lille bidrag til henrettelsen ved å kaste på bålet en liten kvist. Johan Huss fikk stønnet frem 3 ord til den gudfryktige, gamle kvinnen som i kortformfor alle tider beskrever hva naivitet er: «O sancta simplicitas!” O hellige enfoldighet! 

Det er fjernt for meg å ville sammenlikne den grovkornete president Donald Trump  med den kristne  reformatoren Johan Huss. Det ville være som å sammenlikne ild og vann.Men jeg tror det er noen likheter mellom de som bidrar med brensel til bålet, som skal knekke den amerikanske presidenten - og den gamle bondekona. De er like naive! Bondekona satt inne med for lite kunnskap om hva Johan Huss stod for. Reformasjonen slo ut i fullblomst 100 år etter med Martin Luthers teser i 1517. 

Før flere enn Dag Løkke og Stefan Fisher -Høyrem  kasteren kvister på bålet som brenner rundt Trumps påle,vil jeg be dem innstendig å lese Caroline Glicks artikkel (se lenken i #17) som en liten begynnelse på en saklig oppgradering av hva Trumps politikk går ut på, slik den nå manifesterer seg etter hans første 2 uker i Det hvite hus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8 liker  
Kommentar #22

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

Naivitet 2

Publisert over 2 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.

 

Historien om Johan Huss falt meg i hu da jeg leste din kommentar som så uforbeholdent støtter trådstarterens svartmaling av president Donald Trumps politikk.

Å hvitmale president Donald Trump må være toppen av naivitet.  En mann som stadig viser at det kun finnes én beundringsverdig person her i verden: Donald Trump.  Et nett-troll som bruker hver ledig stund bak Twitter-tastaturet for å skjelle ut alle som kritiserer ham.  En person hvis ytringer oser av forakt for alle han kaller "tapere".  

En president som kaller en føderal dommer "a so-called judge" fordi denne insisterer på at loven må følges, kan aldri bli noe mer enn "a so-called president".

4 liker  
Kommentar #23

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Den nye "føreren"

Publisert over 2 år siden

Jeg lever utmerket godt med Roald Øyes naivitetsbeskyldning. 

Alle som kan se, lese og høre, har vel de siste månedene oppdaget hva Donald Trump "står for".

Vi trenger neppe noen ytterligere veiledning fra Øye eller andre som ser Trump som den vestlige verdens nye fører og frelser. 

5 liker  
Kommentar #24

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Visdom.

Publisert over 2 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.

Historien om Johan Huss falt meg i hu da jeg leste din kommentar som så uforbeholdent støtter trådstarterens svartmaling av president Donald Trumps politikk.

Den tsjekkiske reformatoren ble døm ttil døden av pavekirken i 1415 ved å bli brent på bålet bundet til en påle. Det siste han fikk sagt før flammene omsluttet ham var til en gammel bondekone som ville gi sitt lille bidrag til henrettelsen ved å kaste på bålet en liten kvist. Johan Huss fikk stønnet frem 3 ord til den gudfryktige, gamle kvinnen som i kortformfor alle tider beskrever hva naivitet er: «O sancta simplicitas!” O hellige enfoldighet! 

Det er fjernt for meg å ville sammenlikne den grovkornete president Donald Trump  med den kristne  reformatoren Johan Huss. Det ville være som å sammenlikne ild og vann.Men jeg tror det er noen likheter mellom de som bidrar med brensel til bålet, som skal knekke den amerikanske presidenten - og den gamle bondekona. De er like naive! Bondekona satt inne med for lite kunnskap om hva Johan Huss stod for. Reformasjonen slo ut i fullblomst 100 år etter med Martin Luthers teser i 1517. 

Før flere enn Dag Løkke og Stefan Fisher -Høyrem  kasteren kvister på bålet som brenner rundt Trumps påle,vil jeg be dem innstendig å lese Caroline Glicks artikkel (se lenken i #17) som en liten begynnelse på en saklig oppgradering av hva Trumps politikk går ut på, slik den nå manifesterer seg etter hans første 2 uker i Det hvite hus. 

Det er lett å flyte med strømmen i dagens nesten unisone avstandstagen og fordømmelse av presidenten i USA.
Han er i de flestes øyne en uberegnelig mann uten styring på hverken temperament eller fornuftige framtidstanker.
En samlet presse hyler i kor med alt fra EU-politikere,islamske ledere,feminister,venstreradikale,demokrater av alle sorter,kristne forståsegpåere og ledere,globalister osv osv...

Kort sagt nesten alle.
Så har vi noen som evner å se litt lengre enn nesetippen og makter å reflektere over en annen strømning i tiden.
Roald Øye er en av dem.
Tenk om det har seg sånn at Trump,Brexit og andre ukorrekte bremseklosser er et svar på manges bønner om en ny kurs i verden ? Hvem kan dømme om Guds veier når utviklingen må ta en ny kurs ? Hvorfor kan ikke Gud bruke en uredd og frimodig mann når han kunne bruke et esel ?

Vi ser f.eks hvordan "fredsforkjempere" som f.eks Bondevik foraktfullt omtaler de som gjør et forsøk på å demme opp for islamsk fremmarsj i verden.Hvordan han ser med redsel på Trumps syn på Israels rett til å forsvare seg mot terror.
At Norge og andre land har ENKELTE politikere som kjemper for mindre innvandring fra muslimske land.
Hvorfor går verden av skaftet fordi Trump sier nesten det samme som sine forgjengere i saken om innvandrerstopp,mens de holdt kjeft da de sa det?
Dette var bare noen tanker.

7 liker  
Kommentar #25

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Mer visdom

Publisert over 2 år siden

Det er godt at såpass mange oppegående politikere tar avstand fra Donald Trump. Det gir oss tross alt et håp om at dette kan gå bra til slutt, og at Trumps regime ikke vil kunne vare så alt for lenge. 

Det er for øvrig interessant å se at det ofte er de samme høyreorienterte politiske krefter som både støtter staten Israel i tykt og tynt, og som er imot innvandring - og som nå støtter Donald Trump. Og de tar Gud til inntekt for sitt syn. 

Men her er det ikke Bibelen som ligger til grunn. Det er tvert imot den høyreekstreme politikken som farger synet på Bibelen og bruker Gud til inntekt for seg. Det var det samme som skjedde i Tyskland på 1930-tallet og i vårt eget land under høyrekreftenes kamp mot parlamentarismen og mot den alminnelige stemmerett på 1880-tallet. 

6 liker  
Kommentar #26

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Eller det de mener vi bør se.

Hvem er de?

1 liker  
Kommentar #27

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Til og med Putin vil nå frykte Trumps tweets

Putin frykter ikke Trump. Det er rimelig grunn til å anta at Putin har ørevoks i munnvikene over hva han har stelt i stand. Først påvirkningen av valget, så fikk han Trump valgt, og nå er vi i fasen hvor han skal vise disrespekt for ham. Han har allerede startet opptrappingen i Øst-Ukraina som han vet at Trump ikke vil reise seg mot. Dvs, hans administrasjon kanskje, men ikke Trump selv. I mellomtiden vil Putin forvolde uopprettelig skade på Europa i sine grenseområder. Alt dette har han regnet ut og planlagt på egen hånd. 

Europa har to seriøse trusler rettet mot seg for tiden; Putin og Trump. For så vidt kan jeg legge til Brexit. Dette handler om fragmenteringen og oppløsningen av Europa som makt. En slik politikk vil legge Europa åpen for ny totalitarisme særlig fra øst, om vi ikke klarer å stå sterkere sammen da. Profitørene heter Trump og Putin. 

Klarer Trump å fragmentere NATO også, vil det kreve enormt store oppofringer fra hvert enkelt land for å bøte på skaden. Jeg tror egentlig at om det skulle skje, vil mange ta til fornuften, dvs vende seg bort fra sine gamle standpunkter og samles om både EU og NATO som de eneste to realistiske motpoler til USA og Russland, men de kommer kanskje for sent til vett og forstand. Jeg vil derfor oppfordre til samhold, ro og verdighet allerede nå mens det ennå er tid. 

Gud bevare Kongen og Fedrelandet! Gud bevare oss alle!

3 liker  
Kommentar #28

Roald Øye

256 innlegg  2311 kommentarer

Valget av Trump er en katastrofe for USA og for verden?

Publisert over 2 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Det er forferdelig å se at noen som kaller seg kristne, kan støtte president Donald Trump. For meg er det komplett uforståelig. Valget av Trump er en katastrofe for USA og for verden


Dag Løkke har litt rett i det han skriver i sin kommentar #18, blant annet: 

«Det er for øvrig interessant å se at det ofte er de samme som både støtter staten Israel i tykt og tynt, og som er imot innvandring - og som nå støtter Donald Trump. Og de tar Gud til inntekt for sitt syn på Israel.»

Som representant for«høyreorienterte politiske krefter» tillater jeg meg å påstå at vi ikke støtter Israel i tykt og tynt. Vi er heller ikke mot all innvandring, og vi støtter absolutt  ikke Donald Trump i alt han har sagt han vil gjøre. På noen områder tar vi riktignok Gud til inntekt for vårt syn. Det gjelder synet på Israel, og det var derfor jeg anbefalte alle som følger denne tråden å lese Caroline Glicks artikkel i Jerusalem Post for noen dager siden. (Se min kommentar #17).  Den avslutter slik:

Trump’s emerging strategy on Iran and ISIS, together with his refusal to operate in accordance with the standard US playbook on the Palestinians, indicates that the US has abandoned this practice. Under Trump, Israel is free to defeat its enemies. Their most powerful deterrent against Israel – the US– is gone!

Israel has long argued that there is no difference between al-Qaida and Hamas or between ISIS and Hezbollah. It has also argued that Iran threatens not only Israel but the world as a whole. Hoping to co-opt the forces of jihad rathert han defeat them, successive US administrations have chosen to deny this obvious truth. Unlike his predecessors, Trump is serious about winning. To do so, he is even willing to take the radical step of accepting Israel as an ally. The PLO is right to be hysterical.

De som ikke ønsker å bli forstyrret av fakta, bør ikke lese den nevnte artikkel av Caroline Glick . Hun ser på Donald Trumps politikk i hans første to uker som president både fra et nasjonalt og globalt ståsted, og det burde være interessant for mange. 

Ellers er jeg enig med Oddbjørn Johannessen i  at «å hvitmale president Donald Trump må være toppen av naivitet». 

At "valget av Trump er en katastrofe for USA og for verden", som Dag Løkke skriver, tror jeg derimot ikke noe på,  etter å ha lest Caroline Glicks politiske analyse .
 2 liker  
Kommentar #29

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Vi trenger neppe noen ytterligere veiledning fra Øye eller andre som ser Trump som den vestlige verdens nye fører og frelser. 

Nå er ikke Trump mer "fører" enn at han må anke en av sine presidentordre gjennom det amerikanske rettssystemet.

Dine forsøk på å skape absurde, historiske paralleller faller dermed på sin egen urimelighet.

6 liker  
Kommentar #30

Roald Øye

256 innlegg  2311 kommentarer

Velsign! Forbann ikke Israel!

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Gud bevare Kongen og Fedrelandet! Gud bevare oss alle!

Så langt er jeg enig med deg, om enn ikke i dine profetiske utlegninger. Og jeg ville ha tilføyet i din forbønn: Velsign det jødiske folk og Israel!  

4 liker  
Kommentar #31

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Før flere enn Dag Løkke og Stefan Fisher -Høyrem  kasteren kvister på bålet som brenner rundt Trumps påle,vil jeg be dem innstendig å lese Caroline Glicks artikkel (se lenken i #17) som en liten begynnelse på en saklig oppgradering av hva Trumps politikk går ut på, slik den nå manifesterer seg etter hans første 2 uker i Det hvite hus. 

Jeg leste linken din. Det er sjelden jeg åpner linker på kommertarer her, mest fordi jeg opplever at de kun skal underbygge egne kommentarer eller fordi de er en ekstrem variant av kommentator synspunkt.  Men denne linken syntes jeg var informativ, ikke fordi den gav meg større tillit til Trump, men på grunn av den nyanserer det noe ensidige formidlingen vi får i norske medier. 

Men at den klargjør Trump sin politikk? Tja, det som er problemet med Trump, slik jeg ser det, er at jeg ikke opplever at gan har noen politikk. Han går jo i klinsj med alle, enten de er dommere, demokrater eller republikanere som ikke slikker ryggen hans. Og så er det dette at noen nærmest tillegger han guddommelig kraft og vilje, og at de som gjør det, kaller seg evangelikale ledere. For meg som har vært evangelikal hele livet, blir det problematisk,  spesielt nå, når det viser seg at Trump lyver etter hva som passer best i situasjonen han er i. Det er jo liksom ikke det vi ble opplært til på søndagskolen.  Men verden er jo i endring?

4 liker  
Kommentar #32

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Jeg leste linken din. Det er sjelden jeg åpner linker på kommertarer her, mest fordi jeg opplever at de kun skal underbygge egne kommentarer eller fordi de er en ekstrem variant av kommentator synspunkt.  Men denne linken syntes jeg var informativ, ikke fordi den gav meg større tillit til Trump, men på grunn av den nyanserer det noe ensidige formidlingen vi får i norske medier. 

Men at den klargjør Trump sin politikk? Tja, det som er problemet med Trump, slik jeg ser det, er at jeg ikke opplever at gan har noen politikk. Han går jo i klinsj med alle, enten de er dommere, demokrater eller republikanere som ikke slikker ryggen hans. Og så er det dette at noen nærmest tillegger han guddommelig kraft og vilje, og at de som gjør det, kaller seg evangelikale ledere. For meg som har vært evangelikal hele livet, blir det problematisk,  spesielt nå, når det viser seg at Trump lyver etter hva som passer best i situasjonen han er i. Det er jo liksom ikke det vi ble opplært til på søndagskolen.  Men verden er jo i endring?

Enig, veldig interessant link.

"Trump har ingen politikk". Dersom Trump skal regnes for å være en politiker, har han nødvendigvis en politikk. Jeg regner han for å være politiker.

"Slikker ryggen hans". Vi er ikke vant til autoritær (les: tøff) lederstil i vår myke del av verden. Dermed overdriver vi betydningen av formen. Men Trumps autoritære stil hindrer ikke at han omgir seg med folk som ikke deler hans synspunkter i ett og alt. Til og med hans egne barn gir uttrykk for divergerende meninger.

"Guddommelig kraft og vilje". Mange kristne har følt seg undertrykket av etablissementets liberalisme, særlig i USA, men også i vår del av verden. At man nå har fått en amerikansk president som ikke bare gir uttrykk for sterkt konservative meninger, men også viser vilje til å gjennomføre, så oppleves dette som en enorm lettelse. 

De fleste av oss kristne i Norge er ganske så sekulære i vår tenkning. Mens mange karismatikere på den annen side lever ut et åndelig paradigme. Men vi som har som ideal å ønske mennesker fra andre kulturer velkommen, må da kunne bruke samme ideal i møte med nordmenn som er litt anderledes?

"Trump lyver". For en politiker som lar veien bli til mens han går, blir det fort omtrentligheter. Fra de banale forsnakkelser, til at han innhenter ny informasjon, til at han skifter mening, og til at han faktisk kanskje lyver.

4 liker  
Kommentar #33

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Problemstillinger, slik jeg ser det, er forsåvidt ikke Trump politikk, hans karakter eller mangel på sådan, eller det at han sorterer mennesker som   verdige og uverdige, alt etter som det passer ham. Det har politikere gjort siden tidens morgen. Brukt og misbrukt makt for å forfordele slik at de selv har sikret seg enten penger eller makt eller begge deler. 

Problemstillingen er og blir, slik jeg ser det, at evangelikale ser på han som noe annet og noe bedre enn de som har vært før. Noe han også skryter av om seg selv. Det som undrer meg, er, slik jeg ser det, at jeg ikke finner noe hos denne mannen som gjør at jeg tenker at dette likner Jesus. Her ser jeg ikke det sinnet som han hadde. Jeg prøver, men jeg kan ikke med min beste vilje se noe av det.  Og evangeliet er det samme i USA og i Europa. Og da undrer jeg på hva er det disse predikantene ( jeg kunne nevnt navn) har sett, som jeg ikkke er i stand til så?

Jeg undrer meg, har jeg tatt feil, er troen forgjeves. Jeg klynger meg til at de må ta feil, predikantene. For jeg tror ikke på Trump, ikke predikantene heller, men Jesus, han velger jeg å tro på, fortsatt. 

Ellers hadde jo alt håp vært ute?

3 liker  
Kommentar #34

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Problemstillingen er og blir, slik jeg ser det, at evangelikale ser på han som noe annet og noe bedre enn de som har vært før. Noe han også skryter av om seg selv. Det som undrer meg, er, slik jeg ser det, at jeg ikke finner noe hos denne mannen som gjør at jeg tenker at dette likner Jesus. Her ser jeg ikke det sinnet som han hadde. Jeg prøver, men jeg kan ikke med min beste vilje se noe av det.  Og evangeliet er det samme i USA og i Europa. Og da undrer jeg på hva er det disse predikantene ( jeg kunne nevnt dem navn) har sett, som jeg ikkke er i stand til så?

Godt sagt. Her oppsummerer du hva jeg også tenker, og vi er ikke alene her om å se det slik.

Den som guddommeliggjør mennesker dømmer seg selv til å bli skuffet. 

2 liker  
Kommentar #35

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Mens mange karismatikere på den annen side lever ut et åndelig paradigme.

Jeg tror ikke på dette. Det jeg ser er at dere forguder enkelte mennesker, og når dette mennesket er en politiker blander dere politikk og religion på en vanhellig måte. Her bør dere skille snørr og barter. Skomaker bli ved din lest. Hold deg til Jesus og bruk ikke samme mål på mennesker som på ham. Det er her det går feil for dere legger for mye i det ene og forstår ikke det andre. Evangelikale egner seg ikke som politiske analytikere. Først roter de seg bort i eksentrisk tro, og så skal de i tillegg rote seg bort i eksentrisk politikk. Dette er et av tilfellene hvor to og to blir fem. Alle som vil vet at det er feil. 

3 liker  
Kommentar #36

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Politikere lyver, sa Stanghelle

Publisert over 2 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
"Trump lyver". For en politiker som lar veien bli til mens han går, blir det fort omtrentligheter. Fra de banale forsnakkelser, til at han innhenter ny informasjon, til at han skifter mening, og til at han faktisk kanskje lyver.

Alle politikere lyver, i følge Stanghelle.

Trump bedriver ikke politikk, han er i gang med en redningsoperasjon - make Amerika great again - og han ble valgt på det.

At han ikke passer inn i våre bilder på den sleske politiker, og  etter valget gjennomfører sitt valgflesk fra dag en, er et sjokk for verden. Det er opplest og vedtatt at folk generelt er så dumme at de lar seg forføre av valgflesk hvert 4 år - og går på smellen hver gang!

Mye av det kjatret vi holder på med her er det vanlige kjatret som kommer så fort en ikke er slesk nok - etter min mening merkelig kriterier for god politikk.

6 liker  
Kommentar #37

Ragnhild Sørbotten Moen

1 innlegg  7 kommentarer

Heia Stefan Fisher-Høyrem og Dag Løkke!

Publisert over 2 år siden

Takk for kloke ord! Og bare en liten ting til til dem som måtte mene at Trump går de vestlige kristnes ærend ved å sanksjonere mot muslimer for å unngå terror. Forskning omkring dette viser at det er i samfunn hvor muslimer blir diskriminert at terrorfaren er størst. På den måten øker uroen og polariseringen, og de politiske konfliktene og voldsspiralen vokser både med radikalisering og høyreekstremisme. Det er mye som tyder på at veien til å redusere islamistisk terrorfare går ved å beskytte, integrere og ta vare på hverandre, noe som ikke inngår i Trumps planer så vidt vi kan se. 

2 liker  
Kommentar #38

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Takk for din gode kommentar

Publisert over 2 år siden

Takk for god kommentar og konstruktiv informasjon fra deg, Ragnhild!

3 liker  
Kommentar #39

Roald Øye

256 innlegg  2311 kommentarer

Trump lyver ikke alltid.

Publisert over 2 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
"Trump lyver". For en politiker som lar veien bli til mens han går, blir det fort omtrentligheter. Fra de banale forsnakkelser, til at han innhenter ny informasjon, til at han skifter mening, og til at han faktisk kanskje lyver.

En treffende beskrivelse av Donald Trump, bortsett fra at jeg tror han har noen ultimale mål for sin politikk. De kommer vi til å se klart etter hvert. Noen vil være tilfreds med dem, andre vil protestere kraftig. Polarisering av det amerikanske  samfunnet kan bli resultatet. Det beste med Donald Trump er at han satte en stopper for en ny demokratisk president, som ville ha vært en ulykke for Israel. 

4 liker  
Kommentar #40

Carl Wilhelm Leo

12 innlegg  932 kommentarer

Reelle flyktninger.

Publisert over 2 år siden
Stefan Fisher-Høyrem. Gå til den siterte teksten.
Deretter erklærte Trump at kristne flyktninger skal slippes inn på bekostning av ikke-kristne flyktninger, selv om de har opplevd det samme.

Nå er det slik at man ikke engang kunne ha kristne flyktninger i samme flyktningleire som muslimer , de  risikerte å bli drept. Det som snakkes litt mer om palestinernes vansker i media enn hva kristne i Syria og Midt-Østen  gjennomgår av forfølgelse.Men det følger nøye mønsteret i media.

Det ser ut til at den politiske parolen er å fylle på vesten muslimske flyktningr,  og gi blaffen i de som er i virkelig livsfare.

Noen har torturert tall i statistikken  og blandet tallene så skandalen ikke fremtrer så tydelig.

Obama-administrasjonen mottok 12.587 flyninger fr Syria i 2016 , 12.363 var sunnymuslimer  , (98.2 %) , mens 103 personer er identifisert som muslimer , pluss 20 shiamuslimer.

68 personer av 12.587 personer fra Syria er kristne , 0.5 % ( 16 katolikker , 8 Ortodokse ,  5 Protestant ,4 Jehovas vitner ,en grek-ortodoks og 34 identifisert som kristne.

http://www.cnsnews.com/news/article/patrick-goodenough/syrian-refugee-tally-fy-2016-12486-muslims-68-christians-24-yazidis

Rundere tall men forklaring på tallmagien, linker til referanser :

http://dailycaller.com/2017/01/28/lets-be-real-obama-barred-syrian-christian-refugees-just-look-at-the-numbers/

Det var kanskje på tide Donald Trump begynte å tenke på de forfulgte kristne , vår egen stamme - og kanskje ha visjon om at Saudi Arabia med flere kunne bidra med hjelp til sine egne ?

Hvordan disse tallene ser ut i Norge er det vel ingen som roper ut på torget ?

Ellers går demoniseringen av Donald Trump for full maskin , slik at ingen lenger skal være i tvil om at mannen er en ond demon - et innlegg i herværende avis hadde store kvaler over at Donald Trump berørte en bibel ved innsettelsen.

 Pluss at vi kan glede oss over mange andre hatske utfall. Kan tjene som avskrekkende eksempler i skolens mobbekampanje. 

Da er vi nede på et hetsnivå som til og med har gjort "Klassekampen" betenkt , demoniseringen og hetspropagandaen er på barneniva som her : Monster Mash

https://www.youtube.com/watch?v=l2PoSljk8cE

 

 

   

5 liker  
Kommentar #41

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
. Det beste med Donald Trump er at han satte en stopper for en ny demokratisk president, som ville ha vært en ulykke for Israel. 

Vel, det gjenstår å se om han holder ord. Kom vel en melding igår om at hans mening om bosettingene ikke endrer realiteten noe særlig. Nå falt det jo en dom i Israel om at deler av bosettingene er ulovlig. 

Dette er ikke enkelt, for å si det forsiktig. 

Fortsatt er menneskesynet til denne presidenten dom skremmer meg mest. Det er jo rett og slett inhumant og ukristelig! 

2 liker  
Kommentar #42

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Menneskesynet ?

Publisert over 2 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Fortsatt er menneskesynet til denne presidenten dom skremmer meg mest. Det er jo rett og slett inhumant og ukristelig! 

Det kunne vært interessant å få vite ditt syn på hva menneskesynet til Trump går ut på.....

3 liker  
Kommentar #43

Roald Øye

256 innlegg  2311 kommentarer

Hva ser en forsker ved UiO?

Publisert over 2 år siden
Ragnhild Sørbotten Moen. Gå til den siterte teksten.
Forskning omkring dette viser at det er i samfunn hvor muslimer blir diskriminert at terrorfaren er størst. På den måten øker uroen og polariseringen, og de politiske konfliktene og voldsspiralen vokser både med radikalisering og høyreekstremisme. Det er mye som tyder på at veien til å redusere islamistisk terrorfare går ved å beskytte, integrere og ta vare på hverandre, noe som ikke inngår i Trumps planer så vidt vi kan se. 

Trusselvurderingen som i dag ble lagt frem av vår forsvarsminister  bekrefter ikke Ragnhild Sørbotten Moens  forskningsresultater. På universitet ser de høyreekstreminisme som den største fare for Norge og Europa, spesielt etter Donald Trumps maktovertakelse i Washington. Hun skriver at forskningen viser "at  veien til å redusere islamistisk terrorfare går ved å beskytte, integrere og ta vare på hverandre, noe som ikke inngår i Trumps planer så vidt vi kan se." Mon tro hva de ser på UiO?

3 liker  
Kommentar #44

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Det har jeg vel gjort rede for i en rekke kommentarer. Kan vel oppsummere i at det går på hva han sier og gjør. Hvem som er verdige og Hvem som er uverdige. Hvem har rettigheter og hvem har det ikke. 

Dette er, når vi kommer til basic, om menneskesyn. Det handler om verdier Holt. Verdiene våre er gjerne det som påvirker oss og får oss til å velge våre handlinger.  

Du er en dårlig observatør dersom du ikke har fått med deg at Trump vurdere et menneskets verdi i forhold til hvor mye man har lykkes i livet,hvor man er født,  hvilken religion man har, hvor "vakker" man er, osv.  

Og han er altså president for de forente amerikanske stater. I California er de så frustrert over denne presidenten at de vurdere å erklære seg som en selvstendig stat. 

1 liker  
Kommentar #45

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Historieløst.

Publisert over 2 år siden
Ragnhild Sørbotten Moen. Gå til den siterte teksten.
Takk for kloke ord! Og bare en liten ting til til dem som måtte mene at Trump går de vestlige kristnes ærend ved å sanksjonere mot muslimer for å unngå terror. Forskning omkring dette viser at det er i samfunn hvor muslimer blir diskriminert at terrorfaren er størst. På den måten øker uroen og polariseringen, og de politiske konfliktene og voldsspiralen vokser både med radikalisering og høyreekstremisme. Det er mye som tyder på at veien til å redusere islamistisk terrorfare går ved å beskytte, integrere og ta vare på hverandre, noe som ikke inngår i Trumps planer så vidt vi kan se. 

OK....så at muslimer i muslimske land dreper hverandre i hopetall kommer av at det i disse landene foregår en diskriminering av muslimer ??
RSM mener altså at det å verne våre egne land mot å importere disse sterke motsetningene vil øke terroren mot de landene som hindrer dem å flytte sine problemer HIT ? Eller til USA ?

Oppskriften er da altså å åpne våre grenser og hjerter for at muslimer skal kunne importere sine motsetninger til det landet de ønsker å flytte til ?

Vet RSM og dere andre her hvorfor terrorfaren øker i vestlige samfunn ? Vet dere hva islam er ?
Vil virkelig alle muslimer integreres ?

7 liker  
Kommentar #46

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Synsing.

Publisert over 2 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Du er en dårlig observatør dersom du ikke har fått med deg at Trump vurdere et menneskets verdi i forhold til hvor mye man har lykkes i livet,hvor man er født,  hvilken religion man har, hvor "vakker" man er, osv.  

Trump uttaler seg fritt og noen ganger impulsivt,men du er nok sterkt farget av fordommer når du skriver som du gjør i siste setning.
Det blir rett og slett for dumt.

5 liker  
Kommentar #47

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Javel, Holt. Takk for det. 

Jeg evner desverre ikke å forstå deg, men det er sikkert gjensidig. 

Kommentar #48

Ragnhild Sørbotten Moen

1 innlegg  7 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Høyreekstremisme og islamistisk radikalisering har en gjensidig påvirkning på hverandre, så resultatene fra UiO er helt i tråd med det jeg skrev i kommentaren om voldsspiral. Forebygging handler blant annet om inkludering og forhindring av utenforskap på begge sider. 

2 liker  
Kommentar #49

Svein Ausland

18 innlegg  137 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Grundig teologisk artikkel, og jeg vil tilføre nytestamentlige Rom. 13,1-2: 

Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. For det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som finnes, er innsatt av Gud.  2 Den som setter seg opp mot dem, står derfor imot det Gud har bestemt, og de som gjør det, skal få sin dom. 

Ergo ble også Obama innsatt av Gud. Det betyr ikke at Gud likte Obamas fremming av homofili, som Romerbrevet 1,26-27 advarer mot. 

Når det gjelder Trumps innsettelsestale så sa han tydelig at han var avhengig av Gud. Dette til forskjell fra Nebukadnesar som ga ære til seg selv. Og det samme gjorde kong Herodes og ble drept av en Herrens engel, Apg. 12,21-23.

Nå er det andre som har kalt Trump en moderne Kyros, og vi ser at den gamle Kyros ga rom for Esra og presteskapet til å dra hjem til løfteslandet for å gjenoppbygge tempelet. Dette kan se ut for å være parallelt med Trumps uttalelser og program. Han vil for eksempel oppheve forbudet fra 1960-tallet som forbyr pastorer å berøre politikk fra talerstolen.

Når det gjelder Graham jr. så la jeg merke til at han endret syn på Trump da den 11 år gamle grisepraten ble avslørt. Fra da av har han holdt seg til evangeliet og mer nøytral politisk.

1 liker  
Kommentar #50

Roald Øye

256 innlegg  2311 kommentarer

Nok en overdrivelse.

Publisert over 2 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
. I California er de så frustrert over denne presidenten at de vurdere å erklære seg som en selvstendig stat. 

Du tar for kraftig i på dette punkt. Polariseringen har nok blitt forsterket i USA etter Trumps valgseier, men det er noe overdrevet "at de vurderer å erklære  seg som selvstendig stat." Er alt det andre du skriver på verdidebatt, like overdrevet?  Jeg kjenner litt til Calefornia på grunn av familie og venner som orienterer meg om situasjonen i delstaten. 

3 liker  

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
26 dager siden / 3620 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
20 dager siden / 2554 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
20 dager siden / 1873 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
5 dager siden / 1869 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
17 dager siden / 1716 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
5 dager siden / 1644 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
14 dager siden / 1414 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere