Stefan Fisher-Høyrem

7

Faraos hoff

Norske kristenledere bør tenke seg bedre om før de inviterer Franklin Graham til Norge.

Publisert: 2. feb 2017  /  528 visninger.

Franklin Graham er sønn av sin far. Evangelisk forkynner, anerkjent i konservative kristne miljøer, og med venner blant USAs maktelite. Klippekort til keiserens bankett.

Da Donald Trump ble president responderte Graham med ordene "De kristne gikk til stemmeurnene – og Gud viste seg!" Han har i flere senere intervjuer bekreftet at han mener Gud selv står bak utfallet av valget. Nå er ikke akkurat dét så kontroversielt i seg selv. Det er nå en gang slik med monoteisme, at det til syvende og sist er Gud som sitter med makten og ansvaret, på godt og vondt. I vår tid er dette kjent blant folk flest som et abstrakt filosofisk problem ("det ondes problem").

Men i Bibelen er det først og fremst et politisk spørsmål. Gjennom hele Det gamle testamentet er Guds motstander ikke noe åndelig vesen, men en politisk leder: farao. Av og til nevnes et monster eller to (Leviathan), og djevelen er innom så vidt det er (i Jobs bok), men da som en litt vanskelig medarbeider i Guds innerste sirkel. Men det er farao som gjennomgående presenteres som Guds motstander og fiende.

Bakgrunnen er fortellingen om farao og Moses. Farao er enehersker i Egypt, der Israelsfolket er slaver. Gud kaller Moses til å konfrontere farao og kreve folkets frihet. Moses er først motvillig, og Gud lar ham ta med seg sin eldre bror Aron for å ta seg av selve snakkingen. Farao nekter å føye seg. Først etter at Gud sender ti landeplager (som inkluderer sønnedødsfall i hver egytiske familie) lar han motvillig hebreerne forlate landet og dra ut i ørkenen med Moses i front. Ute av stand til å holde fast ved denne personlig nedverdigende beslutningen sender farao likevel hæren etter flyktningene, og Gud utsletter forfølgerne i Rødehavet. Moses mottar deretter Guds egne ord og forskrifter. På grunn av folkets stadige motvilje mot Guds utvalgte leder og uttrykte ønske om å returnere til Egypt må de vandre i ørkenen i førti år (til en generasjon stabeiser er døde) før de får gå i gang med å erobre landet Gud lovet Abrahams barn. Moses går trofast og ydmyk blant dem hele veien, og Gud bekrefter jevnlig at det er Moses som representerer Ham.

Gjennom hele den påfølgende hebraiske kanonen er farao modell for alt og alle som motarbeider Gud. Men salmedikterne og profetene gjør en interessant vri. Igjen og igjen beskrives det hvordan farao ikke ganske enkelt var Guds motstander, men at det var Gud som trakk i trådene også når farao ikke var klar over det selv. Da farao nektet å omvende seg var det egentlig Gud som gjorde hjertet hans hardt slik at Gud ved hjelp av landeplagene kunne statuere et eksempel på sin allmakt. Budskapet er at selv politiske ledere som aktivt motarbeider Guds plan selv er implisert i planen. Det er Gud som har all makt, også over sine motstanderes egenvilje, og deres politiske motstand fører bare til at Guds allmakt og ære blir understreket enda mer i neste runde.

Det er ikke et perspektiv helt uten problemer, selvfølgelig. Men hvis det var dette Graham mente ville man kunne si at han forsøkte å se det store bildet, at det virkelig ikke spilte noen rolle hvem som er farao, for Gud har kontroll uansett. Man ville kunne si med Paulus at all øvrighet er innstiftet av Gud, og at man skal adlyde så langt man kan for å leve i fred med sin neste. Man ville kunne stille seg med Martin Luther King, som brukte fortellingen om farao og Moses til å kjempe for svarte amerikaneres rettigheter: "Når slavene står sammen, da skjer det noe ved faraos hoff, og han kan ikke holde dem som slaver lenger".

Hadde det enda vært dette Graham mente, så kunne man jo strukket seg litt for å forstå ham. Han takker høflig ja til å be for farao, fordi man vet at farao – tross sine tendenser til selvforherligelse og manglende evne til å omvende seg – er et redskap i en allmektig Guds hånd.

Men Graham mener ikke dette. Han kommer ikke med en generell henvisning til at all autoritet tilhører Gud i siste instans, og at man derfor kan sette sin lit til Gud uavhengig av hvem som har makten. No, sir! Foran hundrevis av evangelikale ledere har han i stedet sammenlignet Trump ikke med farao, men med Moses og David, som Bibelen beskriver som nøkkelpersoner og forbilder spesielt utvalgt av Gud for å utføre Hans suverene vilje i historien. Moses var kanskje litt uerfaren som leder, joda. Men når folket sto imot ham var det Moses som hadde Guds øre. David hadde sine feil, joda. Men når David gjorde noe som vendte folket mot ham (danset naken foran paktens ark, for eksempel), så var det folket som tok feil og David som hadde guddommelig ryggdekning.

En gang til: Franklin Graham sammenligner ikke Trump med farao, den styrtrike og selvforherligende eneherskeren som ikke evner å omvende seg, som fører skam og lidelse over folket sitt, og som (ifølge ettertidens salmeskrivere) Gud "bruker" for å understreke sin egen allmakt. Nei, Graham sammenligner Trump med Moses, den ydmyke og selvoppofrende lederen som er utvalgt av Gud, og som fører et motvillig folk inn i Guds gode plan.

Tenk litt på det. Her er ikke Trumps presidentskap noe man må leve med i tillit til at Gud har styringen, slik som med andre presidenter av ulik politisk farge. For Graham er det er en annerledes presidentperiode vi er inne i nå. President Trump representerer Guds spesielle inngripen, i vår egen tid. Det er ikke sånn at Gud kan gjøre noe godt ut av Trumps presidentskap. For Graham er Trumps presidentskap det gode Gud gjør.

Dette er politisk-teologisk sprengstoff. For Trump har ikke akkurat vektlagt overgivelse til Gud verken i ord eller gjerning. I sin tale ved innsettelsen sa den nye presidenten at "grunnfjellet i vår politikk vil være en total hengivelse til nasjonen, og gjennom vår hengivelse til nasjonen vil vi gjenvinne vår lojalitet til hverandre". Han erklærte like godt sin egen innsettelsesdag som en nasjonal høytidsdag for "Hengivelse til Nasjonen". Den tidlige kristne kirken ble martyrer da de nektet å gjøre slike symbolske offer til den romerske keiseren.

Men for Graham er Trump, tross noen personlige svakheter, Guds salvede tjener når det gjelder å sikre de spesifikke politiske interessene til de stort sett hvite evangelikale. Trump er Guds egen inngripen i verdenspolitikken. Å bekrefte Trumps posisjon gjennom offentlig forkynnelse, bibelord og håndspåleggelse er for Graham mer enn symbolhandlinger: det er å stille seg på Guds side av historien. Dette er politisk-teologiske ord og handlinger som betyr noe. Det er å proklamere at Gud tar Trumps side hva enn Trump gjør, uansett om folket protesterer og vil ha ting slik de var før presidentinnsettelsen. Det er å si at selv om Trump eksplisitt setter opp nasjonen, ikke Gud, som det man skal hengi seg helt til, og som vil frelse oss fra uro og strid, så er han ikke Guds motstander. Han er Guds utvalgte.

Graham synes å forstå at dette er drøye ting å si. For når det passer ham sier han noe helt annet. For eksempel: Tidligere har Graham offentlig foreslått å stenge grensene for muslimer, og sammenlignet dagens situasjon med hvordan USA stengte grensene for japanere og tyskere under andre verdenskrig (uten å nevne at USA faktisk ikke er i noen "krig" med Islam).

Trump har nå gitt (en grunnlovsstridig) ordre om å stenge grensene for personer fra syv utvalgte "muslimske" land, inkludert personer med gyldige visa bosatt i USA. Det får store konsekvenser både for istykkerrevne amerikanske familier og en verdensøkonomi avhengig av relativt fri flyt av varer, tjenester, og hjerne- og arbeidskraft. Deretter erklærte Trump at kristne flyktninger skal slippes inn på bekostning av ikke-kristne flyktninger, selv om de har opplevd det samme. Resultatet er nesten nøyaktig det Franklin Graham anbefalte for et par år siden, da han oppfordret sine mange etterfølgere til å legge press på sine representanter i kongressen for å få "stengt slusene".

Hva sier så Graham når han blir konfrontert med de menneskelige konsekvensene av Trumps framferd? Jo, da er plutselig den politiske siden av saken helt borte. Mannen som i juni 2016 oppfordret konservative kristne til å hive seg inn i politikken "før det blir for sent" skifter plutselig taktikk, og mener ingenting. "Bibelen sier ikke noe om det", sier han. Da er det bare det enkle, politisk nøytrale evangeliet som gjelder. Da er han bare en ydmyk landsens forkynner som ikke blander seg i politikk og som kun ønsker å se sjeler frelst for Jesus. Da er det plutselig uten betydning at han bruker sin posisjon for å fremheve hvilke fordeler Trump kan være villig til å gi bestemte (hvite) evangelikale kristne på andres bekostning. Han gir Guds velsignelse og håndslag til en rasistisk, selvforherligende og nasjonstilbedende president som bader i urettferdig rikdom, men dette er liksom hevet over all symbolikk og alle politiske ståsteder.

Det er denne "upolitiske" og "Jesus-sentrerte" versjonen av Grahams virksomhet som fremheves når et overraskende bredt spekter av norske kristenledere nå inviterer Franklin Graham til Norge i november for å tale i Oslo Spektrum. Og det skulle ikke forundre meg om man får høre noe lignende hvis man spør disse lederne hvorfor de inviterer en forkynner som er så overbevist om at Trump er utvalgt av Gud "for en tid som denne". Man vil svare at det er viktig å adlyde øvrigheten, for den er innsatt av Gud. At man bør be for ledere uansett hvem de er eller hva de gjør. At man skal søke byens (Babylon) ve og vel og be for den, så skal det gå godt både for den og oss. At Gud kan bruke hvem som helst, til og med en som Trump.

Men dette holder ikke. For alle disse skriftstedene omtaler politiske lederskap som sammenlignes med farao. Forutsetningen for versene er at øvrighetene det er snakk om her er Guds motstandere. Bibelen beskriver en Gud som "bruker" til og med sine argeste fiender – fra farao og andre folks konger til antikrist og Satan sjøl – uten at disse er klar over at de er redskaper. Da kan selvsagt Gud "bruke" Trump, hvis det er dét det er snakk om. Men det er ikke det Graham snakker om. Graham tror ikke at Trump er farao. Han tror at Trump er Moses. At Trump er den ydmyke og tålmodige mannen som tross folkets motvilje og opprør trofast fører dem i henhold til Guds vilje. Han tror ikke Gud kan "bruke" det Trump selv gjør. Han tror Gud selv står bak det Trump gjør.

Tror disse norske kristenlederne det? Tror de, som Graham, at Trump representerer Guds inngripen i vår tid? Og om de ikke tror det, hvorfor inviterer de ham da? Hvorfor velger de å se bort fra all kritikken Graham møter også blant alminnelige amerikanske evangelikale? Tror de at de kan gi en mann som Franklin Graham månedsvis med markedsføring, Norges største innendørs arena og et titalls TV-kameraer uten at det signaliserer støtte til hans politiske teologi?

 

9 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

E24.no

Publisert over 3 år siden

Det har jeg fra nevnte nettsted 12.11.16. Sannlugvis satt på spissen.  Men kan Trump si hva han vil må jo andre også kunne gjøre det.  

I hvilken grad jeg overdriver får andre avgjøre. Jeg prøver så godt jeg kan,  men responderer på sparket etter hukommelsen når jeg skriver.  Av og til må jeg innrømme at jeg kan ta feil,  da har jeg skrevet det også. 


2 liker  
Kommentar #52

Roald Øye

336 innlegg  2311 kommentarer

Var det bare meg 'a!

Publisert over 3 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Men kan Trump si hva han vil må jo andre også kunne gjøre det.  

Som tidligere lærer har jeg hørt det mange ganger før: Var det bare meg 'a!

2 liker  
Kommentar #53

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
OK....så at muslimer i muslimske land dreper hverandre i hopetall kommer av at det i disse landene foregår en diskriminering av muslimer ??

Shia......... sunni........ yezidier..... ringer det en bjelle?

2 liker  
Kommentar #54

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Vet RSM og dere andre her hvorfor terrorfaren øker i vestlige samfunn ?

Terror er langt nede på listen over europeiske dødsårsaker. Jeg vet knapt om det er viet en rubrikk. Trafikk, røyk, alkohol, kreft, hjerte-kar-lidelser, selvmord, sykehusinfeksjoner er alle eksempler på viktigere europeiske og amerikanske dødsårsaker enn terror, men terror er den mest oppskrytte, ja ut av alle proporsjoner. Og av all terror er høyreekstrem terror den mest effektive historisk sett. 

PS

Alle muslimer i Vesten ønsker integrering inntil 80%. Det er mer enn mange nordmenn klarer. :-)


1 liker  
Kommentar #55

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
du er nok sterkt farget av fordommer når du skriver som du gjør i siste setning.

Jamen bra det finnes fordomsfrie skrivere her også. 

2 liker  
Kommentar #56

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Ragnhild Sørbotten . Gå til den siterte teksten.
Forebygging handler blant annet om inkludering og forhindring av utenforskap på begge sider. 

Jeg er pessimistisk når det gjelder å forhindre utenforskap og inkludering. Når jeg leser disse Trumptrådene fra de siste dagene og noen skriver om at dette er noe DE vil vi skal lese eller at Trump praktisk talt er sendt fra Gud eller at ordinære institusjoner i samfunnet og deres representanter omtales som femtekolonnister lurer jeg på om ekstremkristne virkelig lar seg inkludere i en ordinær samfunnskontekst. 

3 liker  
Kommentar #57

Roald Øye

336 innlegg  2311 kommentarer

Prosentregning.

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Alle muslimer i Vesten ønsker integrering inntil 80%. Det er mer enn mange nordmenn klarer. :-)

Har du regnet ut hvor mange disse 20% utgjør som ikke ønsker integrering - i forhold til de etnisk norske, som heller ikke ønsker integrering? Jeg harr ikke funnet det ut av det, men trolig er forskjellen stor, likedan den terroren de er villig til å bruke i forhold til de norske avvikerne. Men litt terror må vi vel finne oss i  fra våre nye landsmenn, som kommer fra en helt annen kultur .

1 liker  
Kommentar #58

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Men litt terror må vi vel finne oss i  fra våre nye landsmenn, som kommer fra en helt annen kultur .

Nei, vi finner oss ikke i terror, men i den vestlige verden er faren overdrevet. Om noe skjer har vi den sivile straffeloven å forholde oss til. Noen steder, har en venn fortalt meg, avgjør de saken på stedet med standrett selv når ofrene ligger nede. Men det er visst bare i Guds eget land rettsapparatet funker så fort. 

Den enkeltes integreringsgrad kan bare avgjøres etter individuell prøving. Dette vil ikke bli enkelt.:-)

2 liker  
Kommentar #59

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Men det sa ikke jeg,  jeg skrev hvor jeg hadde det fra,  men det hadde ingen interesse for den gamle lærer.? 

1 liker  
Kommentar #60

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ikke på dette. Det jeg ser er at dere forguder enkelte mennesker, og når dette mennesket er en politiker blander dere politikk og religion på en vanhellig måte. Her bør dere skille snørr og barter. Skomaker bli ved din lest. Hold deg til Jesus og bruk ikke samme mål på mennesker som på ham. Det er her det går feil for dere legger for mye i det ene og forstår ikke det andre. Evangelikale egner seg ikke som politiske analytikere. Først roter de seg bort i eksentrisk tro, og så skal de i tillegg rote seg bort i eksentrisk politikk. Dette er et av tilfellene hvor to og to blir fem. Alle som vil vet at det er feil. 

"Forguder enkelte mennesker": Kjenner meg ikke igjen. Jeg tror verken på helgener eller paver, verken i religiøs eller politisk sammenheng.

"hold deg til Jesus og bruk ikke samme mål på mennesker som på ham": Beklager å måtte si det, men dette er uforståelig babbel. Jesus er Gud, fullkommen. 

"Evangelikale egner seg ikke som politiske analytikere". Enig.  Enkelte evangelikale egner seg ikke som politiske analytikere. Åpenbart i likhet med enkelte katolske. Og der hjalp jeg deg ut av ditt endimensjonale virkelighetsbilde. 

4 liker  
Kommentar #61

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Og der hjalp jeg deg ut av ditt endimensjonale virkelighetsbilde. 

Ja, den satt De!:-)

Kommentar #62

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Følg med Kristiansen !

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Shia......... sunni........ yezidier..... ringer det en bjelle?

I komm. nr 37 skriver Ragnhild Sørbotten Moen :"Forskning viser at det er i samfunn der muslimer blir diskriminert at terrorfaren er størst". Altså en pekefinger til land i vesten.
Dette var bakgrunnen til mitt spørsmål om hvorfor de angriper hverandre i et land der så og si alle er muslimer,og dermed ikke opplever diskriminering fra vantro sekulære.
Sunni angriper vantro shiamuslimer uten slike grunner som vestlig diskriminering.
Ringer bjella ?5 liker  
Kommentar #63

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Kling no klokka!

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Dette var bakgrunnen til mitt spørsmål om hvorfor de angriper hverandre i et land der så og si alle er muslimer,og dermed ikke opplever diskriminering fra vantro sekulære.

Ingen er så stygge mot muslimer som andre muslimer. Der hvor forskjellene er minst er kampen om detaljene aller mest intens. Det er årsaken til at muslimer ønsker å bo i sekulære vestlige samfunn hvor de finner større fred for undertrykkelse. 

Den indre religionskrigen om Midtøsten tør være noe av det styggeste vi har sett og er en indikasjon på at undertrykkelsen må få sin slutt enten ved at man deler landet seg imellom eller lærer seg å leve med hverandre i fred. Det vi nå ser er det foreløbige toppunktet av en århundrelang islamsk krise. Om den noen gang finner sin løsning er for tidlig å vite noe om. Det har vært relativt rolige perioder i lange tider, men nå er den islamske imperialismen særdeles tilstede igjen og volder store belastninger på de troende. Noen av oss vet også at det vokser frem en sterkere gruppe sekulære muslimer. Disse bor først og fremst i Vesten men også i gamle hjemland. 

Kommentar #64

Carl Wilhelm Leo

16 innlegg  931 kommentarer

Integrering i praksis og i teori.

Publisert over 3 år siden
Ragnhild Sørbotten . Gå til den siterte teksten.
Høyreekstremisme og islamistisk radikalisering har en gjensidig påvirkning på hverandre, så resultatene fra UiO er helt i tråd med det jeg skrev i kommentaren om voldsspiral. Forebygging handler blant annet om inkludering og forhindring av utenforskap på begge sider. 

Om vi forholder oss til kjente fakta , så ble det britiske India delt opp mellom hinduer og andre  i dagens India, og muslimer i Pakistan og Øst-Pakistan (Bangladesh) , fordi gruppene lot seg så  ikke integrere uten tumulter. 

Dette var selvfølgelig før UiO`s ekspertise drev forskning om islamsk integrering og hvor enkelt det egentlig er.

Videre viser flere undersøkelser fra UK at alle grupper mer eller mindre lot seg integrere i det britiske samfunnet - unntatt muslimer fra nettopp Pakistan.

Om dette er feil eller riktig kan man jo finne ut av med forskere fra UiO, som samtidig kan belære engelskmenn hvordan dette gjøres . Det er jo bare å reise over teste teorien. "Vi vet best !"

 http://www.ibtimes.co.uk/british-bangladeshis-pakistanis-failing-integrate-wider-society-says-report-1502081

 https://www.theguardian.com/world/2016/dec/04/social-integration-louise-casey-uk-report-condemns-failings

Tredje og fjerde generasjon innvandrere muslimer ser ikke UK som sitt hjemland !

http://passionislam.com/articles.php?articles_id=324

 http://www.frontpagemag.com/fpm/262478/failure-muslim-integration-uk-joseph-klein

Hvorfor gjelder ikke dette også indere ? De har tilpasset seg : ganske godt faktisk.

 http://www.frontpagemag.com/fpm/262478/failure-muslim-integration-uk-joseph-klein

Kva tyar det ?  Kan det ha med religion å gjøre ? Det må jo ha en forkaring.

"Høyreekstremisme" og "Høyrepopulisme" blir kanskje en litt for enkel forklaring når man skal tåkelegge konsekvensene av ukontrollert  masseinnvandring ved å forsøke å kneble de som mener dette er feil politikk ?

Dessuten er det forskjell på forskning og på politiske fraser som utgis  å være forskning.

Vi har en folkeavstemning om medlemskap i EU , men ikke om en ukontrollert muslimsk masseinnvandring som vil gi mange ganger større endringer i landet vårt enn et EU-medlemskap noensinne ville fått.

Og det blir ikke noen folkeavstemning fordi det vil synliggjøre at det er ubehagelig forskjell på politikken og folkeviljen. Propagandakampanjen har feilet .

"Politics is the art of preventing people from taking part in affairs which properly concerns them." (someone said)

Mer eller mindre fordekt utpeking av høyreekstremisme og rasisme mot de som mener dette er feil politikk blir bare tåpelig og er ikke noe argument. 

Det er ikke noe som helst negativt i at flertallet i Norge ønsker å opprettholde vår egen nasjonalstat. 

4 liker  
Kommentar #65

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Å ?

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er pessimistisk når det gjelder å forhindre utenforskap og inkludering. Når jeg leser disse Trumptrådene fra de siste dagene og noen skriver om at dette er noe DE vil vi skal lese eller at Trump praktisk talt er sendt fra Gud eller at ordinære institusjoner i samfunnet og deres representanter omtales som femtekolonnister lurer jeg på om ekstremkristne virkelig lar seg inkludere i en ordinær samfunnskontekst. 

Du er pessimist ang. kristne innbyggere i vestlige land som ikke lar seg forme til nikkedukker som ikke setter krav til graden av integrering ?
Det er altså om jeg forstår deg rett....VI som skal "integreres" og omformes til å godta nye skikker og interne sharialover i innvandrermiljøer ?
Ellers vil disse føle seg stigmatisert og utvikle et utenforskap ?

Jeg vet at du ikke tror på nyheter fra vårt naboland der du anser integreringen som en suksess,men det er faktisk lov å ta inn over seg en smule virkelighet også Kristiansen.
Det ser ikke ut til at du prøver.

3 liker  
Kommentar #66

Roald Øye

336 innlegg  2311 kommentarer

En forklaring!

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det ser ikke ut til at du prøver

I temaer som har en åndelig dimensjon, blir avstanden stor mellom deltakerne i samtalen .  God kommentar, Rune Holt.

2 liker  
Kommentar #67

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Betyr det at åndeligheten bare finnes på den ene siden i debattene, Øye? 

1 liker  
Kommentar #68

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det er altså om jeg forstår deg rett.

Du har ikke forstått meg rett. Du burde ha alle chanser til å vite hva jeg mener, men det går ikke hjem. Du har ingen foranledning for å tillegge meg meninger slik du her gjør. En skulle tro VD er et diktseminar. 

2 liker  
Kommentar #69

Roald Øye

336 innlegg  2311 kommentarer

Har minoriteten noen ganger rett?

Publisert over 3 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Betyr det at åndeligheten bare finnes på den ene siden i debattene, Øye? 

Godt spørsmål! Mitt svar: Nei, ikke alltid.

 Jeg skriver ut fra min erfaring i livet. I temaer som nødvendigvis har en åndelig dimensjon, sier jeg til meg selv når jeg får hard medfart: Ikke ta det tungt! Debattantenes helt forskjellige paradigmer  forklarer de sterke ord. Ta deg likevel i vare så du ikke selv bruker for sterke språklige virkemidler! 

En tanke fremsatt med overbevisning har en utrolig gjennomslagskraft, selv om den endog blir møtt med hån og forakt. Men  vi  bør alle holde en dør åpen for at vi kan ha tatt  feil i den angjeldende sak. Ibsens berømte ord rinner meg i hu, som en trøst.

2 liker  
Kommentar #70

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Hvor blåser ånden?

Publisert over 3 år siden

Takk for godt og hyggelig svar.

Det er ikke alltid flertallet som har rett, der er vi sikkert enige. 

Men det er heller ikke så lett å se hvor ånden blåser. 

Kanskje begge sider i en debatt kan ha åndens inspirasjon? (I det minste noen ganger?) Det er derfor kanskje ikke så lurt å bruke Den hellige ånd som argument for sitt syn. I en debatt kan det jo tenkes at begge sider tar feil ... 

3 liker  
Kommentar #71

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.

Men det er heller ikke så lett å se hvor ånden blåser. 

Kanskje begge sider i en debatt kan ha åndens inspirasjon? (I det minste noen ganger?) Det er derfor kanskje ikke så lurt å bruke Den hellige ånd som argument for sitt syn. I en debatt kan det jo tenkes at begge sider tar feil ... 

Det kan ikke bli noen sunn debatt når tråden brukes som en personlig blogg man fyller med hovmod overfor partene i temaet som diskuteres, eller øvrige deltagere. Hovmodet gir en ovenfraognedholdning som viser at man ikke er interessert i konfliktens ulike sider, bare å fremme sin egen sak. Slik går man glipp av bredden og dybden i samtalen. En tråd på VD bør ikke fremstå som en blogg som ser ut som en direkte formidling av hva myndighetene i et fremmed land vil vi skal mene. VD kan hverken være en blogg eller misjonsmark. Det er et sted for diskusjon av aktuelle samfunnsemner på et friere grunnlag. Litt som under chatham-house-rules forøvrig. 

1 liker  
Kommentar #72

Roald Øye

336 innlegg  2311 kommentarer

En riktig invitasjon?

Publisert over 3 år siden

Jeg har sett på lista over de som står bak invitasjonen til  Franklin Graham, og jeg har tillit til at deres vurderinger i forkant av innbydelsen, er godt  begrunnet. I svaret på spørsmålet om hvor ille det er å gi president Trump sympati eller politisk støtte på det nåværende tidspunkt i hans karriere, tror jeg historiens svar/dom vil overraske, sett fra et kristent ståsted. 

De politiske beslutninger som Trump så langt har begynt å sette ut i livet, var løfter han ga i valgkampen, og mange amerikanere forstår bedre enn oss europeere at disse løftene "eventually"  vil tale til presidentens fordel å  sette ut i livet. 

Presidentens ulike begrunnelser er ennå ukjent for et flertall hos folk utenfor USA, spesielt vedrørende muren mot Mexico og favorisering av kristne innvandrere fra Midtøsten, for ikke å snakke om hans favorisering av Israel i  stedet for PLO. Etter hvert som kunnskap om disse saksforholdene synker inn, i hvert fall hos kristne, kan det hende noen vil slutte å delta i den massive fordømmelsen av presidenten. At han har personlige sider og idealer som vi tar avstand fra, er en annen sak. 

Noen av hans politiske utnevnelser taler riktignok til hans fordel. Mitt ønske og min  bønn er at han lytter til sine gode medarbeideres råd og vurderinger, for ikke å foreta dramatiske feilvurderinger.          

3 liker  
Kommentar #73

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tja.

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Du har ikke forstått meg rett. Du burde ha alle chanser til å vite hva jeg mener, men det går ikke hjem. Du har ingen foranledning for å tillegge meg meninger slik du her gjør. En skulle tro VD er et diktseminar. 

Du har f.eks gjentatte ganger skrevet at situasjonen i Sverige er helt under kontroll og at deres politikk er en suksess.
Jeg kan ikke se at jeg har diktet opp noe som helst.

4 liker  
Kommentar #74

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Du har f.eks gjentatte ganger skrevet at situasjonen i Sverige er helt under kontroll og at deres politikk er en suksess.

Du støtter vaffal dikterne. Regjeringen har situasjonen under kontroll. Det finnes vanskelige situasjoner, men ansvaret er klart fordelt og Politiet gjør det de skal gjøre. Det som en av dikterne ivrig underslo til tross for påpekninger er at mye av volden i Sverige begås av hvite innvandringsmotstandere. Innvandrerne i seg selv er praktisk talt ikke noe særlig til problem, men du og dikterne fremstiller det slik. Dere har også diktet opp no-go-soner både i Sverige og andre land. Sverige - har som Tyskland - ikke lekt julenisse. De er innvandringsliberale fordi det er en tanke bak om at Sverige - som Tyskland - skal vokse seg større og sterkere og sikre sin velferd gjennom flere aktive hender. Dere later konsekvent som at Sverige - som Tyskland - er 1) julenissen og 2) rammet av en helt tilfeldig katastrofe ute av styring. Begge deler er feil. Innvandrerne er ønsket av svenske politikere bortsett fra SD. De ser ikke det samme potensiale som andre gjør i innvandrerne. Dem om det. De utgjør en politisk størrelse som det må tas hensyn til og som Sverige diskuterer videre. Hensikten er å gjøre skattebetalere av alle og det arbeidet er underveis, slik det har vært i årtier allerede. Det er ingen grunn til å jukse med fakta for å få det til å stemme med dine fordommer. Det er din del av diktingen kommer inn i bildet. 

Kommentar #75

Roald Øye

336 innlegg  2311 kommentarer

Avsporing på tråden.

Publisert over 3 år siden
Stefan Fisher-Høyrem. Gå til den siterte teksten.
Norske kristenledere bør tenke seg bedre om før de inviterer Franklin Graham til Norge.

Dette var trådstarterens utfordrende formulering, og jeg håpet det skulle bli debattert her på råden.

Donald Trump er etter min mening ingen farao, og Franklin Graham ingen blind etterfølger av ham.  Jeg ser frem til å oppleve ham på talerstolen her i Norge om ikke så lenge. Innen den tid vet vi ennå mer om presidentens politikk, særlig når det gjelder Midtøsten. Der kan vi vente å se dramatiske spor etter hans politiske kursendring.  Stefan Fisher-Høyrem  tror jeg har skrevet en dårlig gjennomtenkt trådstarter, som kan vise seg å være en skikkelig skivebom. 

3 liker  
Kommentar #76

Roald Øye

336 innlegg  2311 kommentarer

Kristenlederne tror som Graham.

Publisert over 3 år siden
Stefan Fisher-Høyrem. Gå til den siterte teksten.
Tror disse norske kristenlederne det? Tror de, som Graham, at Trump representerer Guds inngripen i vår tid? Og om de ikke tror det, hvorfor inviterer de ham da? Hvorfor velger de å se bort fra all kritikken

 En engelsk pastor John R. Barber avslutter sin blogg med disse ord om den nye situasjonen verden er i.

I will  therefore continue to look to God and pray that President Trump will succeed in office and that God will indeed bless America. (Just read: “Pastor John Piper Prays to God to Give President Trump ‘Spirit of Brokenness and Humility‘” – I add my Amen!)

Det gjør jeg også.

4 liker  
Kommentar #77

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

38 innlegg  570 kommentarer

Publisert over 3 år siden

"Foran hundrevis av evangelikale ledere har han i stedet sammenlignet Trump ikke med farao, men med Moses og David, som Bibelen beskriver som nøkkelpersoner og forbilder spesielt utvalgt av Gud for å utføre Hans suverene vilje i historien".

Interessant artikkel på mange måter, men noen kommentarer:

De jeg har lyttet til sammenlikner Trump med en Cyrus, en "utenforstående leder" med makt og innlytelse, men som likevel ser verdien av judeokristen tro og lære. Ikke en perfekt leder ei heller et perfekt folk.  Republikanerne har dog i stor grad bidratt med bygging av det USA vi har kjent og som folk ønsker å komme til.

I den grad Graham sammenlikner Trump med Moses og Kong David, vil jeg tippe at han vektlegger andre faktorer enn de du nevnte.  
F.eks at Moses vokste opp i Faraos indre sirkel med all verdens gull og glitter. Han var dog ikke helt på innsiden av "the establishment",  men med nok kunnskap om statsforvaltning og økonomi til å kunne få sin faraobror i tale i en konfrontasjon mellom verdier og politisk syn på styring.  
Farao utnyttet sine undersåtter gjennom ufrihet og slaveri under sitt syn på god statsforvaltning. Israels Gud ville frihet under andre lover enn faraos verdensbilde ga tilgang på.

Kong David tabbet seg vesentlig ut med sin kvinnehistorie m/ Batseba og  håndteringen av denne.  Til og med forårsaket han indirekte - men med hensikt, sin "rival" Uriahs død slik at han kunne overta objektet han ønsket seg.  Sentralt poeng i histoiren er at da David ble konfrontert, var han villig til å ydmyke seg og be Gud om tilgivelse.  Skaden var allerede uopprettelig, men Gud kalte ham likevel en mann etter sitt hjerte - fordi han tålte å innrømme feil og endret kurs. Han måtte likevel leve med noen konsekvenser.

Trump kan komme til å fungere både som en David og en Saul.  Sistnevnte startet godt og med gode intensjoner, men endte dårlig.  Jeg tror nok både Franklin Graham, 50% av befolkningen som er republikanere samt  kristenledere generelt og i Norge, har både gangsyn og ikke tror Trump er ufeilbarlig eller representant for Guds vilje på tvers av Guds ord.  Trump er representant for halve Amerika, han har et solid kollegieum sammen med seg og han har styrke til det få andre ville kunne klare i dagens politiske klima.  Han står ikke alene og er ikke som en eneveldig farao.

Det kan virke som at globalistene i forbausende stor grad forlater demokratiets spilleregler når andre vinner frem med sitt syn.  Trumpadministrasjonen blir egentlig motarbeidet på grunnlag av politisk program, men ved en persontrakassering av sin leder som mangler sidestykke i moderne historie.  Det foregår en krig i mediene om hans omdømme, riktignok med ord og bilder, men likefullt en reell krig. Tildels helsvart.  (For ordens skyld: Jeg mener ikke det om din artikkel, den er godt og greit skrevet.)
Tankene kan dog generelt sett ledes hen til en slags sammenlikning med arbeidsformene til Brorskapet i Egypt. De ble konfrontert med at de stod for demokrati én gang, - inntil de selv fikk makt.  

Tåler ikke globalistene at deres hjertesaker evalueres, revurderes og endres?  Skal Obamas "Change" være uopprettelige?  Pr.definisjon?  Liknende det Islam tenker: En gang beseiret idéologisk land(sak), for alltid og evig tilhørende Muhammeds versjon av islam( dvs underkastelse til gjeldende idéologi).  
Jeg så senest i går bilde av magasinforside der Trump var påtegnet bokstavelig talt en klovnemaske...  Han kone er i artikler m.v. omtalt som "the first victim" for sin mann. Med råd:  "Blink hvis du vil ha hjelp."..  Det er i deler av media en idéologisk strid som føres med krigstyper angjeldende persontrakassering og nedrig forfølgelse.  Mer enn noensinne. Foruroligende utvikling.  Man må ikke forundres over kristne som støtter en mann som best fronter deres hjertesaker på tross av at han selv er feilbarlig og menneskelig.

Annet moment:  
Du henviser til forherdelse av farao som om at Gud nærmest er ansvarlig for hans motstand mot Seg og Moses.  Jeg forstår det ikke slik.
Da Gud forherdet Farao, var det på bakgrunn av at han allerede lenge hadde vist at han var utilgjengelig i dypet av sitt hjerte for endring av vilje til rettferdig behandling av sine undersåtter.  Ved det ble til slutt hele det daværende verdensimperium konfrontert og til syvende og sist endret.
Landeplagene representerte 10 "guder"/"sannheter", og ble frisluppet i den grad at det ble ulevelig for folk. Gud overga folk til konsekvenserfaringer. Til de forstod.

Til syvende og sist døde hver families førstefødte sønn.  Arvingene til fedrenes eiendom og samfunnsmodell.  Arveretten til "rettighetsprivilegier" fundert i urimelig stor grad på bekostning av deres hardt arbeidende undersåtter, ble slik konfrontert og brutt.  Politisk og økonomisk styring av andre menneskers mulighet til egne livsvalg.  Det handlet og handler om samfunnsmodeller og tro på hva som er best for individ og fellesskap.  Politikk.
Bottom line: Tvang og urett utført ble i Egypt tilslutt ødeleggende for dem selv. Da først ble Israelsfolket satt i frihet til å forlate lenkene og leve utfra egne valg.  

Historisk sett valgte de å reise hjem til sine fedres land. Et land fundert på 10 Basislover/ de 10 bud skrevet med Guds Finger på Sinaifjellet.  Oppgradert gjennom Jesu død og oppstandelse.  Pakten på Lovens grunn ble beseglet med Ånden v/ hjertets frie tilslutning.
I Norge handler det om balanse mellom gode normer samt nåde og hjelp v/ behov i et solidarisk samfunn.  Grader av et liberalt eller detaljregulert samfunn.
Fra Guds side var det nok med 10 Basislover.  Utledede forskrifter ble og blir utformet etter behov i et pulserende samfunn.  

Mange er glade på republikanernes vegne i USA og ser håp om en ny vår for politikk bedre i tråd med sin vurdering av judeokristne grunnverdier igjen.  Både den normative grunnvoll samt med konsekvensetikk i lys av nåden.  Jeg håper på en balansert og respektfull dialog mellom engasjerte parter.

6 liker  
Kommentar #78

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Analyse med fatning

Publisert over 3 år siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
Trumpadministrasjonen blir egentlig motarbeidet på grunnlag av politisk program, men ved en persontrakassering av sin leder som mangler sidestykke i moderne historie.  Det foregår en krig i mediene om hans omdømme, riktignok med ord og bilder, men likefullt en reell krig. Tildels helsvart.

Fint med en analyse som makter å se de mulige politiske konsekvensene, for ikke å si gevinstene, og ikke lar seg bringe ut av fatning av at lederens (Trumps) karaktertrekk ikke er av skandinavisk modell.

6 liker  
Kommentar #79

Roald Øye

336 innlegg  2311 kommentarer

Trump- et tankekors.

Publisert over 3 år siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg håper på en balansert og respektfull dialog mellom engasjerte parter.


Takk for respektfullt svar!

For å spare tid og krefter legger jeg inn en artikkel, som jeg 09. 02. 2017  fikk inn i en norsk distriktsavis. Jeg har forsøkt å se på president Trump i en historisk kontekst. Der syns jeg han greier seg bra så langt.

Storbritannia var inntil 1930-årene en stormakt som både «ruled the waves» og styrte et verdensrike der solen aldri gikk ned. I 1920-årene skjedde det noe. Stormakten inntok en uvennlig holdning overfor all verdens jøder og tok fra dem 80% av området, som var tiltenkt et jødisk hjemland i henhold til San Remo-avtalen i 1922. Det gjør man ikke ustraffet! Egenrådig avhendet regjeringen området til en emir som i 1946 fikk det forvandlet til kongriket Jordan. 

Da Hitler i 1939 begynte å legge planene for «den endelige løsningen»,  ble det britiskstyrte Palestina avstengt for jødiske emigranter fra Europa. Britene overlot jødene til å dø i tyske fangeleirer. Solen gikk etter det raskt  ned over Det britiske samveldet, og den endelige detroniseringen fant sted etter fiaskoen i Suez i 1956. USA og Sovjet overtok deretter tronen.

President Harry Truman var det første statsoverhodet som anerkjente staten Israel i 1948. Han startet politikken som ga USA renommé for å være Israels beste venn. Forholdet til Israel forverret seg dramatisk i Obamas presidenttid og kulminerte i hans  «lame duck»-periode da USA passivt aksepterte Sikkerhetsrådets famøse resolusjon 2334. Hvis Hillary Clinton hadde vunnet valget, kunne avstemmingen ha innvarslet en ny tid når det gjaldt USAs mangeårige gode forhold til den jødiske staten.  Innsettelsen av Trump som president snudde opp ned på alt som var forventet med henne ved roret. 

Trump må nå kjempe en hard kamp med den amerikanske administrasjonen for å få lagt om den utenrikspolitiske kurs. Konservative republikanere, som jeg kjenner,  tror kursendringen kan bli bra både for USA , verden og Israel hvis «the new commander-in-chief» med Guds hjelp greier “kuvendingen”. 

I Norge er det få som forstår at oppegående amerikanere, endog kristenhøvdingen Billy og sønnen Franklin Graham kan være tilfreds med at Hillary Clinton ble vraket. Kristne i USA forstår det bedre. De er glade for at hun ikke fikk fortsette det moralske forfallet med innsettelse i Høyesterett av en anti-konstitusjonell liberaler og med liten sympati for sionismen. Hillary kunne på sikt dramatisk ha forandret USA.

President Donald Trump har iøyefallende personlige svakheter. Likevel kan han som alle andre brukes i det (den) godes tjeneste. Det er en sannhet, som Europa har opplevd en gang tidligere i sin historie: Napoleon foretok,  i startfasen av sin militære og  politiske karriere,  på et felttog til Egypt i 1799 en avstikker til Jerusalem for å utrope sin støtte til opprettelse av et jødisk hjemland i Palestina, hvis jødene hjalp ham med å slå britene i krigene som var i emning. Napoleons-krigene tapte han, som kjent,  men innen den tid hadde han utrettet mye positivt på rettsområdet, bl.a. overfor Europas jøder, som i alle franskokkuperte områder i 1806 fikk de samme borgerretter som andre. Det var et stort fremskritt i humanitet og ble stående ved lag etter keiserens fall i 1815.  Jødisk emansipasjon fant sted i mange land i Europa etter 1831. Napoleon er som nevnt den første europeiske politiker som setter frem tanken om å opprette en stat for alle  jøder i verden.  Ingen dårlig attest!

Trumps personlige svakheter er "på høyde med" andre store statsmenns svakheter. Han er riktig nok en ganske sivilisert politiker i forhold til mange tidligere makthavere. Han har riktignok mulighet til å påføre menneskeheten en større katastrofe  enn noen tidligere despot på grunn av atomknappen som han har adgang til. Ser man bort fra det forholdet, fortoner Trump seg som "en lysets engel" i forhold til den franske folkehelten, Napoleon. Hans merittliste er så dårlig at Trumps eventuelle fremtidige personlige  utskeielser bare er som guttestreker å regne. I en mannjevning mellom disse to holder jeg en knapp på jødevennen Trump, enda så ille han er på noen områder.  Måtte han lytte til sine politiske rådgivere, og dermed slippe å trykke på atomknappen!

5 liker  
Kommentar #80

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

38 innlegg  570 kommentarer

Trump versus Hillary

Publisert over 3 år siden

Takk for god artikkel.

"I Norge er det få som forstår at oppegående amerikanere, endog kristenhøvdingen Billy og sønnen Franklin Graham kan være tilfreds med at Hillary Clinton ble vraket. Kristne i USA forstår det bedre. De er glade for at hun ikke fikk fortsette det moralske forfallet med innsettelse i Høyesterett av en anti-konstitusjonell liberaler og med liten sympati for sionismen. Hillary kunne på sikt dramatisk ha forandret USA".

Dessverre bidrar NRK for lite i å løfte frem Republikanernes sak eller leder.  Da blir folkeopinionen tilsvarende.  Uten Facebook, debattsider og YouTube m.v. hadde vi hatt liten mulighet for å tenke utenfor Mainstream-"kostholdet".
Jeg har et nøkternt, men velfundert håp om at de skal klare å snu skuta både for innenriks og utenrikspolitikken.  De er iallfall det beste alternativet etter mitt skjønn, så får tiden vise hva som skjer på den øvrige verdensarenaen.  Det er turbulente tider å overta regjeringsmakt på og mange både faste og løse kanoner.
4 liker  
Kommentar #81

Roald Øye

336 innlegg  2311 kommentarer

God kommentar!

Publisert over 3 år siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
Mange er glade på republikanernes vegne i USA og ser håp om en ny vår for politikk bedre i tråd med sin vurdering av judeokristne grunnverdier igjen.  Både den normative grunnvoll samt med konsekvensetikk i lys av nåden.  Jeg håper på en balansert og respektfull dialog mellom engasjerte parter.

Takk, Anne Elisabeth Skogøy  Fjellstad,  for et fint svar på trådstarters svartmaling av de kristne lederne (de som er tilbake), som står bak innbydelsen til Franklin Graham!  Jeg tror han kan skape et balansert bilde av  den nye presidenten, når mediene kaster seg over ham de gangene han ikke står på talerstolen  og forkynner Guds ord. 

2 liker  

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
6 dager siden / 2861 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
29 dager siden / 1890 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
3 dager siden / 1405 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
9 dager siden / 1017 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
4 dager siden / 743 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 625 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere