Per Arne Dahl

25

Bibelbruk i Washington

For meg var det ubehagelig og beklemmende hvordan bibel og bønn ble misbrukt som innpakningspapir rundt Donald Trumps tale.

Publisert: 1. feb 2017

I løpet av den lange valgkampen i USA ble svært mange av oss skremt av ­Donald Trumps holdninger. Valgnatten, med Trumps overraskende seier, fattet mange litt mot. Årsaken var den ­påtroppende presidentens forsonende­ tale.

Så kom fredag 20. januar. En av de triste jubeldagene som gjorde mange av oss redde­ og sinte fordi Trump, istedenfor å åpne sine hender til verden, knyttet ­nevene på vegne av USA.

Vi hørte en ekstrem nasjonalistisk tale med fokus på et USA som for enhver pris skal være først og størst, rikest og mektigst. Ikke ett ord om verdens urettferdighet, nød og lidelse. Ikke ett ord om solidaritet og respekt for ulike raser, ­religioner og kjønn.


Beklemmende


For meg var noe av det aller mest ubehagelige og beklemmende hvordan Bibel og bønn ble misbrukt som innpakningspapir rundt det Trump fremførte som sin gave, talen til folket, men som mange opplevde som et svik mot ­Bibelens kjerneverdier.

Aldri har jeg opplevd bibellesning og bønn som en så pinlig innramming av en statsleders upassende drømmer og bilder, sett i lys av verdens utfordringer og urett. Når en av verdens mektigste ledere knytter neven istedenfor å rekke ut hender – når en nyvalgt president kommer med trusler fremfor trøst – er det bare trist og skremmende.


Farlig

Trumps egenmektige ord ropte så høyt at jeg knapt hørte den – Guds tale og de bønner som ble lest. Dette ble ­aldeles feil, og viser hvor farlig det er når Bibelen brukes til å legitimere eget budskap og egne holdninger.

Bibelen, som Guds og livets stemme, er en gave til menneskeheten. Men alt som er godt kan bli den bestes fiende. Guds ord kan også tas til inntekt for selvlagde drømmer og meninger, slik opplevde jeg det, denne dagen under Trumps tale.

Når den nye presidenten tør å påstå at USA er ustoppelig fordi de vil være beskyttet av Gud, blir dette like galt som hans avsluttende løfter: « Vi står ved fødselen av et nytt millenium, klare til å låse opp verdensrommets mysterier og frigjøre jorden fra sykdommens lidelse».

Når han dessuten avslutter talen med å takke og velsigne folket blir kortslutningen komplett.


Håp

Den eneste respons vi som kirke kan gi, foruten å ta avstand fra Trumps forsøk på å bruke bibelord til å legitimere egne drømmer, er å si «Kyrie eleison» – Herre, miskunne deg over oss!

Vårt håp er at faktisk ansvar og gode medarbeidere rundt den nye presidenten vil ha endringskraft.


FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 01.02.2017

11 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Takk, biskop Per Arne

Publisert over 3 år siden

Jeg følte også et stigende ubehag ved Trumps tale 20. januar. Først lurte jeg på om mine språkkunnskaper var så dårlige at jeg ikke skjønte budskapet, men forstod ganske snart at det ikke var tilfelle. I tiden etterpå har ubehaget vokst, ja, frykt for tiden som kommer, også sett i forhold til høyre-radikalismen i Europa.


3 liker  
Kommentar #2

Pål Georg Nyhagen

205 innlegg  1811 kommentarer

In God we trust

Publisert over 3 år siden

...og Gott mit uns. Prøysens kongehus sitt slagord fra 1701 og de tyske keisernes valgsspråk. Som kjent, så benyttet det tyske militæret samme valgspråk. Også kommunevåpnet til Halden har for øvrig innskripsjonen «Gud med oss» rundt rammen.

Gud har for øvrig alltid hatt supportergjenger som Han sannsynligvis helst ville vært foruten. Gjennom de 2 000 årene som har gått siden Kristus vandret på jorden, så ser vi at Gud har blitt benyttet for å legitimere selv de verste ting. Og Gud har ikke "grepet" entydig inn, for å uttrykke det forsiktig. Gud etter tyranners og bøllers ferd til historiske katastrofer, ikke minst holocaust, er et utfiordrende tema. 

Guds løsning har dog aldri vært å gripe aktivt og ensidig inn: Feie all tvil til side, og endelig sette skapet på plass. Ser vi hva Jesus gjentatte ganger påpeker, så er svaret at årsaken til det er at vi er en del av løsningen selv

 

 

11 liker  
Kommentar #3

Pål Georg Nyhagen

205 innlegg  1811 kommentarer

PS: Hompetitten på tastaturet

Publisert over 3 år siden

Prøysens kongehus står ennå støtt og vil fortsatt trygt bli stående selv inn himmelen; Trump fikk tydelig nok ikke den godeste Alf med seg i barnehave- og skolenisten, dessverre. Da ville han nok ha erkjent at graset er grønt for æille. Det er altså Prøyssen med tok S-bokstaver jeg ville skrive i forrige innlegg. "Prøyssens kongehus". Eller selvsagt  <Preussens kongehus", helt korrekt. Men det forstod dere vel også. En god og berikende dag ønskes dere alle. 

6 liker  
Kommentar #4

Dan Lyngmyr

206 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Per Arne Dahl. Gå til den siterte teksten.
ldri har jeg opplevd bibellesning og bønn som en så pinlig innramming av en statsleders upassende drømmer og bilder, sett i lys av verdens utfordringer og urett. Når en av verdens mektigste ledere knytter neven istedenfor å rekke ut hender – når en nyvalgt president kommer med trusler fremfor trøst – er det bare trist og skremmende.

Jeg var, i motsetning til biskopen, begeistret for den kirkelige deltagelsen  ved presidentinnsettelsen, og ser på denne deltagelsen som et uttrykk for en god tradisjon, men også i dyp respekt for kristne amerikanske velgere fra begge de store partiene.

Hva som er statslederens angivelig upassende drømmer og bilder, og konsekvensen av disse - gjenstår å se.

Trolig finnes det ikke noe spesielt biskoppelig klarsyn i dette spørsmålet heller.

Trumps utnevnelse av Neil Gorsuch til ny høyesterettsdommer i USA begeistrer mange kristne, noe som ikke minst skyldes hans holdning til og forsvar av trosfrihet.

Ikke minst vil hans utnevnelse (dersom han får det nødvendige flertall), også kunne ha betydning for abortkampen i USA, hvor han nyter allmenn tillit i begge de store amerikanske partiene.

Trumps presidentordre som gjeninnførte den gode regelen om at amerikanske bistandspenger ikke kan brukes til utenlandske organisasjoner som tilbyr aborter, har også støtte blant svært mange amerikanere.

Til norske politikeres og avisredaksjoners store irritasjon, og som nærmest overgår hverandre i avskyerklæringer i sakens anledning.

Og, hans tydelige støtte til staten Israel, og det jødiske folk, som også møter stor oppslutning blant svært mange amerikanere.

 At mange norske politikere og aviser ikke bifaller noe av dette, er ingen overraskelse.

Men , alle hans øvrige utspill, både gode og dårlige,skal brynes  på virkeligheten, ikke minst i møte med mektige næringslivsinteresser - og fremfor alt, et robust politisk system.

Jeg svermet hverken for Trump eller Clinton under årets valgkamp, men registrerte en tilnærmet sammenhengende demonisering av Trump i alle store norske medier, og, om det ikke nødvendigvis forekom noen saligkåring av Clinton, så var det sannelig ikke mye om å gjøre.

Jeg undres derfor på hvordan den jevne amerikanske velger, de som ikke har sett det som norske avisredaksjoner og biskoper så tydelig har sett, dvs  de nær 63 millionene som faktisk har stemt  på Trump, ser på alle de hatefulle karakteristikkene som rammer landets president.

Signaleffekten, det som er biskopens anliggende,skal selvsagt ikke undervurderes, eller overvurderes for den saks skyld, men det faktisk vanskelig å si noe om effekten av dette, før Trumps politikk faktisk gjennomføres.

Men, jeg  imøteser gjerne norske biskoper som roper høyt, vedvarende og tydelig om hjemlige anliggender, som f.eks regjeringens tydelige ja til tvillingabort. Så langt har det i praksis vært svært lite om dette fra geistlig hold hold, men det er mulig at motstanden mot oljeboring Lofoten (som kan være legitim nok) krever mye tid.

 

8 liker  
Kommentar #5

Daniel Krussand

30 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg vil anbefale boka "God's chaos candidate" av Dr. Lance Wallnau.  Her kan Per Arne Dahl få innblikk i amerikansk kristenliv.  Min kone og jeg så Donald Trumps tale på direkten og frydet oss over både bønnene og bibellesningen og de tre meget troverdige kristne lederene som ledet i bønnen, en av dem Franklin Graham.  Dersom du biskop Dahl ikke ser at dette var ekte fra Donald Trumps side, da er det faktisk din tro eller innsikt det er noe i veien med.  

Dahl, du skriver:  "Aldri har jeg opplevd bibellesning og bønn som en så pinlig innramming av en statsleders upassende drømmer og bilder, sett i lys av verdens utfordringer og urett."  Disse ordene og avsnittet foran viser at du ikke forstår hvilken situasjon USA er kommet i.  USA er på kanten av stupet både økonomisk og andre områder.  Trump er redningsmannen for USA og faktisk også for svært mange andre land.  

4 liker  
Kommentar #6

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Kaospilot og actionman

Publisert over 3 år siden

uten kompetanse og skråsikkerheten tyter ut av ørene. USA er så langt nede at en "volkevogn" og en redningsmann av hans kaliber er alt som skal til for at føreren oppleves som en helt. I fantasiene går det bra. I virkeligheten er det livsfarlig. De som virkelig lyttet til ham i valgkampen forsto straks at her var det mye fakter og lite innhold. Han må reddes i alle situasjoner frem til retten. 

4 liker  
Kommentar #7

Daniel Krussand

30 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Tenk det - Donald Trump har ikke kompetanse, Magnussen.  Kan han lede sin store forretningsvirksomhet, er han selvsagt i stand til å være USA's president.  Korrupte politkere har ødelagt landet og kjørt seg inn i en globaliserings-blind-gate.  Mannen er dessuten ikke kvinnehater eller umoralsk.  Puslete Europa og Norge er redd denne mannen?  Patetsk!  Vi på denne siden av Atlanteren går jo også i oppløsning.  Nå kan vi lære av Trump og hans suksess.  Time will show.

3 liker  
Kommentar #8

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Sarkasmens far-utgått på dato

Publisert over 3 år siden

Ha vil ikke ha vold og terror i landet, men går ikke av veien for vold og terror selv. Politikerforakt er velkjent i de kretser. Å holde andre nede mens de selv skummer fløten. Det vet vi alt om. Den pinlige, harselerende bønnestunden for A Sw er en god pekepinn på hva DT står for. Det er vel heller det at vi ikke lar oss forføre.


3 liker  
Kommentar #9

rita voss

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Tenk at biskoper i dette land, med korset dinglende på magen, som har svelget 15 000 aborter pr år siden 1978, som ikke snakker høyt og hellig om menneskeverdet for det ufødte liv, men er øredøvende stille, svelget vielse av likekjønnede par, svelget tvillingreduksjon, svelger snart surrogati, svelger at barn skal kunne ha tre mødre osv osv, finner det på sin plass, nærmest i Guds navn å harsellere med president Donald Trump. Man føler seg  direkte uvel av denne skinnhellighet! Fei for egen råtne dør! Hvor ble det av kritikken da Obama sendte sine bomber i hodene på uskyldige folk, i f.eks Libya? Hørte man noe fra indignerte biskoper? Nei! Da pratet man gravalvorlig om den fordervelige oljeutvinningen...Kirkens kvinner og menn har drevet kirken opp i et venstrevridd hjørne hvor den ser ut til å trives utmerket med tomme benkerader og  mennesker på vandring til et bedre sted... Skriv din kommentar

5 liker  
Kommentar #10

Kjell Ervik

0 innlegg  25 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Vi bør være forsiktig med å avskrive - og dømme - Trump. "Innpakningspapiret" med bønn o.l. i forbindelse med innsettelsen var meget bra. Den norske kirke bør heller feie for egen dør. VELDIG mye å ta tak i...

Trump er ikke innehaver av samme feighet og dumskap som vi ser her på berget - og en del andre steder.  Trump virker nok arrogant, ydmykhet hadde vært mer på sin plass. Men han synes så "fed up" av alt hykleriet, løgn, korrupsjon, "bak ryggen" aktiviteter, fosterdrap, Islamsk terrorisme og mye annet i en ond verden, at det kanskje er derfor han virker slik. 

Bedre det enn å feige unna og bidra til ytterligere destruksjon av samfunnet. Gi mannen en sjanse. Noen ser flisen i sin brors øyne, men ikke bjelken i sitt eget.

1 liker  
Kommentar #11

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Trump er redningsmannen for USA og faktisk også for svært mange andre land.  

Redningsmann?  Javel det gjenstår å se. Kanskje er han den nye Messias?  

1 liker  
Kommentar #12

Peder M.I. Liland

9 innlegg  385 kommentarer

Redningsmann ?

Publisert over 3 år siden

USA er et demokrati. En kan likevel sammen med Per Arne Dahl, undres hva som skjer med dette opplegget, der religion og stat ser ut til å samstemmes om en nyvalgt president.

Det viktigster er at det dreier seg ikke om religion, men om politiske forsøk på å bruke religionen til å forsterke det politiske. Dette kan gå i retning av det president Trump nå forsøker seg på, å framtre som redningsmann med et sterkere mandat enn det velgerne ga ham. Det er ikke vanskelig å finne eksempler på denne ukritiske holdningen, der denne presidenten spesielt fanger entusiasme fra dem, som lar abort-problematikken være noe av det viktigste. Det er viktignok både i seg selv og som forklaringpå hvorfor bevisste kristne velgere har fulgt ham, selv om de fleste avskyr svært mye av det han ellers står for.

Kritikken akkurat nå dreier seg i liten grad om det Dahl reagerer på, nemlig den religiøse innpakningen denne presidentinnsetningen ble ikledd. Kontrasten er enorm, når vi begynner å se hva denne personen får seg til å komme med. Vi snakker ikke her om den vulgære Trump før valget. Vi snakker om USA sin nye president, som gjør alt for å framstå som redningsmann, mens de tiltak han setter i gang, er i sin kjerne anti-demokratisk og i konflikt med det som har gjort dette landet til et håp for mange. Vi snakker her også om borgerettskampen, som etterhvert åpnet for retten til å stemme for alle. Det er rettigheter som den nye justisministeren forsøkte å hindre for noen få tiår siden. Valget av kabinett er det vanskelig å gjøre noe med, men det gir oss et speilbilde av hva vi kan vente oss fra president Trump. Per Arne Dahl har all grunn til å være engstelig for langt mer, enn den rituelle utformingen av presidentinnsettingen. Den passet helt med den personen som ble valgt og innsatt som ansvarlig for å beskytte og ikke undergra det amerikanske demokrati.

2 liker  

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
9 dager siden / 2960 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1859 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
6 dager siden / 1570 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
6 dager siden / 1081 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 1061 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
17 dager siden / 637 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere