Spaltist Nils August Andresen

Historiker

Å leve i synd

Kampen for homofiles rett til å vies av en prest, er vunnet. Kampen for samboende presters rett til ikke å bli viet er i ferd med å begynne.

Publisert: 1. feb 2017 / 2299 visninger.

Det er på et plan lettere å forstå en kirke som mener prester bør betone ekteskapet, enn en kirke som nekter homofile å ta del i det. Ser man bort fra noen setninger skrevet i en helt annen kontekst av en skribent som het Paulus, noen tiår etter Jesu død, er det vanskelig å forstå motstanden mot at to mennesker som lever sammen skal få anledning til å forplikte seg i et ekteskap.

Forbilder

Men hva med de som av ulike grunner ikke vil forplikte seg? Kirkens tradisjonelle svar på samboerskapet, har vært å se det som synd. Derfor ordineres i regelen ikke samboende prester. Kirken tenker at de skal være forbilder for menigheten. Biskop Halvor Nordhaug irettesatte i fjor høst en prest Bjørgvin bispedømme fordi hun ble samboer. 

De fleste kristne vil være enig i at vi alle lever med synd, men at samboerskap har en egen plass i helvete, illustreres gjennom uttrykket «å leve i synd». Denne måten å bruke syndebegrepet på, er på to ulike måter destruktiv for kirkens evne til å være en moralsk kraft.

For det første er den, ved sin manglende evne til å se tingenes kontekst, urimelig. En fjerdedel av par lever i dag i samboerskap. De fleste av dem er mennesker som vil hverandre vel, og føler en forpliktelse til det. Den legalistiske forståelsen av kristen etikk, der rene formalismer endrer et samliv fra synd til velsignelse, er intellektuelt fordummende, og svekker med all mulig rett kirken som moralsk autoritet.

Det gjør det også vanskelig for legalistene å si noe fornuftig om situasjonen samboende faktisk lever i. Når du ser seg om etter en moralsk rådgiver, går du normalt ikke til den som nettopp kastet den første sten i din retning.

Egenverdi

For det andre gjør denne forståelsen av synd det vanskelig å snakke om det positive med ekteskapet. For når et dominerende syn er at samboerskap er en spesielt alvorlig synd, vil de som ønsker endring kvie seg for å si noe som bidrar til å opprettholde et slikt stempel. Den som ikke kaster noen sten overhodet, ender for ofte opp med å ha lite å si om spørsmålet som diskuteres.

Jeg er blant dem som gjerne vil holde frem betydningen av ekteskapet. Det er ikke fordi mennesker i ekteskap alltid er lykkeligere enn andre, og ikke fordi det er synd å leve på en annen måte. Det er derimot fordi jeg mener at forpliktelse har en egenverdi i menneskelivet generelt, og i samlivet spesielt. Det er mulig å finne empiri på at ekteskapet, i gjennomsnitt, har positive konsekvenser; men poenget mitt her er også av mer dygdsetisk art.

Dygd – jeg liker det ordet. Det taler om noe som kan bringe frem det beste i mennesket. Det er ikke alltid det passer for alle, og det passer ikke alltid i alle situasjoner. Det finnes andre måter å bringe frem det gode på, og forsøker man å presse dygden på noen, vil det neppe bare bringe frem godt. Dygden egner seg ikke for påbud og forbud. Men den har noe å fortelle oss, likevel.

Omstendigheter

Forpliktelse er en dygd. Forpliktelse er noe å binde seg fast til, noe å forankre seg i. Forpliktet tosomhet må ikke skje gjennom ekteskapet. Det er mange andre arenaer for forpliktelse. Men ekteskapet er en slik ramme, og den kan godt formidles som det, vektlegges som en del av kirkens samtale om mennesker og deres forpliktelser mot hverandre.

Samtidig er det selvsagt slik at det ikke er riktig i alle tilfeller. Mange mennesker har med seg sine egne historier, fra barndommen, fra egne skilte foreldre, fra forholdet til familien, fra forholdet til kirken eller øvrigheten eller fra tidligere ekteskap eller relasjoner. Det er mange omstendigheter hvor en slik dygdsetikk virker mindre relevant, mindre tungtveiende.

Problemet med den kategoriske tilnærmingen som har preget kirken og den legalistiske syndsforståelsen, er at den mister omstendighetene av syne, og dermed ikke evner å snakke om bakgrunnen for idealene som løftes frem.

Vi lever alle i synd. Derfor kunne vi trengt en kirke som kan snakke om det. Men når begrepet kastes bort på helt andre typer problemstillinger, mister kirken evnen til å si noe både om dem, og om synd.

Og det er synd.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND, 01.02.2017
2 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Tove S. J Magnussen

503 innlegg  2032 kommentarer

Jesus sonet vår straff.

Publisert rundt 1 år siden

Å leve lukket kan være like syndig som å leve utenfor ekteskapet. Hvis ekteskapet lukker en inne slik at man ikke får dekket sine behov, stimulere sine evnet og bruke sin kropp da er ikke forholdet i Gud sin ånd, men en Platonisk ide, som rammen på et bilde.

Svar
Kommentar #2

Hege Anita Aarvold Flottorp

157 innlegg  126 kommentarer

På villspor

Publisert rundt 1 år siden

Å leve i synd i dag ... er ikke lenger definerbart med å henge det hele på knaggen merket " homofil" Har en ikke avskaffet det ?

Det er liksom så mange andre synder ute å går...som kan hende er større blitt ... iom homofili er avskaffet som ulovlig både av rettsvesenet og av den alminnelig kristne kirke.

Det er altså tillatt, i følge loven og kirken å være homofil.


I forhold til det som står skrevet i Bibelen...regner med det meste av det blir borte i neste nyoversettelse  ,er homofili ikke helt det rette valget. Men i våre dager vet vi der sjeldent står noen opp en morgen , strekker seg  og sier i det samme...          " Hvilken herlig dag , nå skal jeg jammen meg velge å bli homofil"

Så å kverulere rundt på hvor syndig homofili er , har blitt redsert til personlig syn , ikke noe kirken kan daske i alterringen å tordne mens en vifter med en bibel.

Der er ett sprik mellom det skrevne ord og hva man praktiserer.

Så ja det er synd.

Hvilke papirer man har på hvem og hva har mistet sin betydning.
Kristendommen blir tilpasset for å kunne brukes av alle.
Da bør en kan hende ikke kaste tiden bort lenger på hvilke papirer man måtte burde fremskaffe i forhold til hvem man bor sammen med, men heller fokusere på noe av den andre synda som begås.
Ta gjerne en kamp for at prester skal kunne leve som samboere og..men jeg innrømmer å sitte i godstolen å føle at å enda mer tilpasse kristendommen fratar kristendommen dens ...jeg finner ikke ordet....troverdighet ,eller noe ?
2 liker  
Svar
Kommentar #3

Torgeir H. Persett

1 innlegg  61 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

«Ser man bort fra noen setninger skrevet i en helt annen kontekst av en skribent som het Paulus, noen tiår etter Jesu død, er det vanskelig å forstå motstanden mot at to mennesker som lever sammen skal få anledning til å forplikte seg i et ekteskap.»

Artikkelforfatteren sier dette i etterkant av kategorisk å ha konstatert at «Kampen for homofiles rett til å vies av en prest, er vunnet. Kampen for samboende presters rett til ikke å bli viet er i ferd med å begynne.» Dersom han mener det er viktig å sloss for samboende prester som ikke vil forplikte seg juridisk i forhold til partner og avkom, må han gjerne det. Det hviler imidlertid noe trassig og feigt over omstendighetene.

Likekjønnete ekteskap er imidlertid noe annet. Om det er i forhold til dette at inseratet bagatelliserer Paulus, som tross alt har forstått kjønnsdriftens hensikt, vites ikke, men kjønnsdrift og reproduksjon er, relatert til vår eksistens, en vesentlig størrelse. Og videre er det et absolutt (=kategorisk) biologisk krav med mann og kvinne for å kunne realisere livets kontinuitet.

 Folk av samme kjønn må gjerne inngå forpliktende avtaler om hva de vil, men er disse basert på en kjønnsdrift utenfor standard (= mellom to av samme kjønn), blir settingen meningsløs. I forhold til grunnlagets hensikt. Og kritikken og avvisingen det tradisjonelle ekteskapssynet møtes med i dagens Norge, er ofte mer kategorisk fordømmende enn omvendt; i.e. hvordan dagens kirke har møtt avvikende. Man skiller da i det minste sak fra person. «Problemet med den kategoriske tilnærmingen … .., er at den mister omstendighetene av syne, og dermed ikke evner å snakke om bakgrunnen for idealene som løftes frem.»

Skriv din kommentar

1 liker  
Svar
Kommentar #4

Håkon Hovda

142 innlegg  2346 kommentarer

Feil medisin

Publisert rundt 1 år siden

Synd er et teologisk begrep og burde derfor også behandles deretter. Jeg opplever at det teologiske her oversees, eller delvis nedvurderes. Istedet fører trådstarter en argumentasjon på basis av filosofiske og etiske argumenter som lite treffer de problemstillingene som Bibelen selv presenterer som begrunnelse for hvorfor sex utenfor ekteskap ikke er et gode, mens innenfor er det nettopp det. 

3 liker  
Svar
Kommentar #5

Håkon Hovda

142 innlegg  2346 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.
Å leve lukket kan være like syndig som å leve utenfor ekteskapet. Hvis ekteskapet lukker en inne slik at man ikke får dekket sine behov, stimulere sine evnet og bruke sin kropp da er ikke forholdet i Gud sin ånd, men en Platonisk ide, som rammen på et bilde.

Dette har ingenting med det kristne ekteskapet å gjøre. Den type kjærlighet Bibelen snakker i relasjon til ekteskapet, er at vi er opptatt av den andres beste, av å gi av oss selv, av å være tilgivende og trofast. Det å koble den subjektive erfaring av ikke å få egne behov dekket, med at dette er å være "lukket inne" og at forholdet ikke er i "Guds ånd" (hva nå det måtte bety); rett og slett en grov forvrengning av hva Bibelen kaller et ekteskap. Bibelen bruker blant annet Jesu forsakelse av Sitt eget til fordel for Sin brud, kirken, som et eksempel for ektemannen i forholdet til sin kone. Og den sier også at kvinnen skal underordne (et ladet ord, dessverre) seg mannen sin slik Kristus underordner seg Faderen. Det er altså den høyeste standard av forsakelse og uegennyttig kjærlighet som skal prege ekteskapet, ikke det en kan få ut av det selv. 

1 liker  
Svar
Kommentar #6

Frode Meland

83 innlegg  4900 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Uttrykket "å leve i synd" tolker jeg som at man fortsetter å synde selv om man vet det er galt.  Men da må man faktisk vite at det er galt.  I dette tilfellet må man da være overbevist om at det å være samboere framfor ektefolk, er galt.  Det hjelper ikke meg at du mener min adferd er syndig, så lenge jeg ikke er enig i at det faktisk er en synd.  Du kan tyte så mye du bare vil om hvor syndig mitt liv er, men før eller siden - gjerne før - går jeg lei maset og slenger igjen døra.

Jesus advarte i sterke ordelag mot rikdom og pengebegjær.  Her ser det ut til at mange, også mange kristne, lever i konstant synd.  Det var det med bjelken og flisa, da....

5 liker  
Svar
Kommentar #7

Håkon Hovda

142 innlegg  2346 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Bare fordi vi ser en type synd rundt oss, så utelukker det ikke at vi tar tak i en annen. Angående seksuelle synder, så er Bibelen veldig klar og tydelig, så det er greit. Prester burde være de første som visste dette, siden de skal veilede "flokken" de er innsatt av Gud til å være hyrder for. 

1 liker  
Svar
Kommentar #8

Frode Meland

83 innlegg  4900 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Angående seksuelle synder, så er Bibelen veldig klar og tydelig, så det er greit.

Som jeg er inne på i min kommentar, problemet du har er å overbevise prester og andre kristne som er uenig med deg i at samboerskap er synd.  Du kan mene det så mye du bare vil, men så lenge de ikke er enig med deg, fortsetter de å leve i det som fra ditt synspunkt er - synd.

3 liker  
Svar
Kommentar #9

Håkon Hovda

142 innlegg  2346 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Det er mulig de vil være uenig i at det faktisk er synd, men alle disse prestene vet hvordan Bibelen omtaler dette, og hva kirken tror, lærer og krever av prestene sine. Allikevel velger noen altså å ta et bevisst, overveid valg der de gjør opprør mot det Bibelen og kirken lærer. 

Svar
Kommentar #10

Frode Meland

83 innlegg  4900 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Allikevel velger noen altså å ta et bevisst, overveid valg der de gjør opprør mot det Bibelen og kirken lærer. 

Du velger å beskrive det som "opprør".  Deg om det.  Poenget er at folk tolker ting ulikt, og legger ulik vekt på hva som var tradisjon for 2000 år siden og hva vi skal tenke i 2017.  Jeg gjør akkurat det samme.  Jeg blåser i hva en gubbe for 2000 år prøver å fortelle meg er rett og galt og finner det heller ut selv.  Hva du gjør må du gjerne svare på.

3 liker  
Svar
Kommentar #11

Torgeir H. Persett

1 innlegg  61 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.
Jeg blåser i hva en gubbe for 2000 år prøver å fortelle meg er rett og galt og finner det heller ut selv.

... og da har du funnet ut at kjønnsdriften dreier seg om?

1 liker  
Svar
Kommentar #12

Tore Olsen

17 innlegg  4173 kommentarer

Du kommer aldri lenger enn det å tjene din neste

Publisert rundt 1 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Og den sier også at kvinnen skal underordne (et ladet ord, dessverre) seg mannen sin slik Kristus underordner seg Faderen. Det er altså den høyeste standard av forsakelse og uegennyttig kjærlighet som skal prege ekteskapet, ikke det en kan få ut av det selv. 

Bare under den høyeste  standard av forsakelse og uegennyttig kjærlighet, som man ønsker å prege sitt ekteskap med, kan man få mest mulig ut av det selv. Kristus er eksemplet. Hvem har fått mer ut av livet enn Kristus gjennom sitt offer?

At kvinnen skal underordne seg mannen krever en rettferdig, kjærlig og uegennyttig mann, som vil ofre alt for sin hustru (- lik Kristus ofret seg for menigheten), som setter henne foran seg selv. Bare gjennom dette rettferdige eksempel er hun forpliktet. Ingen kvinne skal måtte behøve å underordne seg annet enn Kristi rene eksempel. På dette nivå underordner begge seg den aller høyeste form for intelligens, lys og sannhet. 

Som jeg sier til mine barn: Du kan komme langt i å utvikle deg selv, du kan vinne den hele verden, men du kommer aldri lengre, hverken i dette eller i det neste liv, enn det å tjene din neste.

I denne prøvelsens tid er testen på vår tro vår vilje til å tjene. Den nærmeste neste er vår livsledsager og våre barn. I denne testen slipper vi taket i egoisme-dyrkelse.

Elske er et verb, kan likesettes med å tjene. Jesu Kristi rene kjærlighet er motivet, og uten denne er man ingenting. Dette er sann kristendom. Kjærlighet styrt av kjønnsdrift er en motsetning til ren, ubesudlet kjærlighet, kjønnsdrift har derfor mer med egoisme å gjøre enn forsakelse. Dette er årsaken til at verden fjerner seg fra Gud og at gudstro forsumpes til egoisme, populisme og partisk politikk. Kirker basert på slik form for "kjærlighet" har ingen rot i himmelen.

2 liker  
Svar
Kommentar #13

Bjørn Erik Fjerdingen

110 innlegg  6539 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Du kan komme langt i å utvikle deg selv, du kan vinne den hele verden, men du kommer aldri lengre, hverken i dette eller i det neste liv, enn det å tjene din neste.

Flott kommentar Tore. Meget bra.  Jeg kunne ikke vært mer enig.

Å tjene sin neste på beste måte og slik Jesus ønsker det, er å forkynne evangeliet slik Jesus ber oss gjøre i misjonsbefalingen.

Slik at alle blir frelst ved tro og får evig liv i paradis på det stedet Han har gjort klart for alle de som tror på Han.

Det er ikke nok å elske sin neste.  En må gjøre det i troen på Jesu sonoffer og oppstandelse.

Synder en mye, glir en vekk fra egen samvittighet og mister også troen.

Hold fast på troen så vinner en seierskransen.

Tim 2, 5

 "5 Og en idrettsmann må følge reglene om han skal vinne seierskransen." 

og

Åp 3, 11:

 "11 Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen tar seierskransen fra deg! "

 

 

 

1 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Fordekt rasisme
10 minutter siden / 345 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Ser du ulven?
14 minutter siden / 7953 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Ser du ulven?
20 minutter siden / 7953 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Ser du ulven?
30 minutter siden / 7953 visninger
Tore Danielsen kommenterte på
9. April vil aldri skje igjen!
37 minutter siden / 482 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ser du ulven?
41 minutter siden / 7953 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ser du ulven?
43 minutter siden / 7953 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 1 time siden / 7953 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 1 time siden / 7953 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 1 time siden / 7953 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 1 time siden / 7953 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 1 time siden / 7953 visninger
Les flere