Øivind Benestad

17    5

Derfor melder jeg meg ut

Rett etter avstemningen om likekjønnet vigsel på Kirkemøtet meldte jeg meg ut av Den norske kirke. Jeg gjør det med følgende begrunnelse:

Publisert for 22 dager siden / 2794 visninger.

NY LÆRE. Kirkemøtets flertall har i dag vedtatt en likekjønnet liturgi og lære for vigsel. Ekteskapet er blitt omdefinert i sin grunnstruktur. Den norske kirke har med dette endret sin skapelsesteologi om ekteskap, familie og barn. Det er nå blitt offisiell kirkelære at kjønn er irrelevant i det kristne ekteskapet.

I kirkens teologi om familien er ikke lenger mor og far Guds ordning for barns unnfangelse, fødsel og oppvekst. Også «medmor» og «medfar» vil bli en del av kirkens lære. Som en naturlig følge av dette vil Den norske kirke på sikt måtte godta at planlagt farløshet og morløshet er etisk høyverdig og i tråd med Jesu liv og budskap.

FEILGREP. Mange gleder seg over dette dramatiske vannskillet i Den norske kirkes teologi og praksis. Andre, meg selv inkludert, sørger dypt over den veien Kirkemøtets flertall har valgt. Jeg tror historien vil vise at innføringen av en kjønnsnøytral teologi var et gedigent feilgrep.

I motsetning til biskopene og Kirkemøtets flertall mener jeg at ingenting de siste årene har rokket ved sannheten i bispeutredningen «Kirkens enhet og troens fundamenter» fra 1997. Der konkluderte man slik: «Å sidestille heterofilt ekteskap med homofilt samliv er i strid med grunnleggende etiske prinsipper i Bibelen og må anses som kirkesplittende vranglære.»

UTMELDING. Jeg har i 15 år informert og argumentert, organisert og kjempet for ekteskapet og for mor-far-barn-relasjonens betydning i kirke og samfunn. Fordi Den norske kirke i dag har vedtatt å bryte med Bibelens og Jesu entydige ord om at ekteskapet er for mann og kvinne, opplever jeg at tiden er inne for å ta konsekvensene av min overbevisning. Kollisjonen mellom den nye læren og alt jeg i årevis har argumentert for og advart mot, gjør det uholdbart for meg å fortsette som før. Jeg melder meg derfor i dag ut av Den norske kirke.

GÅ ELLER BLI? Selv om jeg nå forlater Den norske kirke, respekterer jeg fullt ut alle mine meningsfeller som tar andre valg enn meg når det gjelder medlemskap. Hver enkelt må finne sin vei, blant annet ut fra egen overbevisning og samvittighet, kall og kirkelig tjeneste, lokale forhold og samarbeidsklima. Det finnes gode grunner for å bli værende i Den norske kirke, og det finnes gode grunner for å forlate den. Jeg vil oppmuntre alle til å respektere de valgene andre kristne gjør i forhold til å melde seg ut eller å bli. Vi bør unngå å utsette hverandre for anklager eller press. - Personlig ønsker jeg for øvrig å bli værende i det lutherske kirkelandskapet.

STØTTE. Av ulike årsaker er jeg dypt urolig for Den norske kirkes framtid. Men jeg ønsker kirken alt godt. I snart 500 år har den utført sin viktige gjerning i det norske folk. Jeg kommer til å oppmuntre og støtte mine meningsfeller i Den norske kirke til å arbeide offensivt og frimodig i troskap mot Guds ord. «La Kristi ord få rikelig rom hos dere!» Kol 3,16.

SANNHETEN. Engasjementet mitt for ekteskapet, familien og barnet tar ikke slutt fordi jeg nå melder meg ut av Den norske kirke. Jeg vil fortsette å arbeide på ulike arenaer med basis i følgende overbevisning: Sannheten går ikke ut på dato, og sannheten er aldri en tapt sak.

«Summen av ditt ord er sannhet.» Salme 119,160.

Øivind Benestad
Kirkemøtet, Trondheim,
30. januar 2017

23 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #16

Lars Marius Ytterstad

0 innlegg  6 kommentarer

Sannhet

Publisert 21 dager siden

Sannhet kan betegne det som er trofast, sant og pålitelig, det som står fast, det som er fastslått som en kjensgjerning. Sannhet står som en motsetning til løgn, falskhet og urettferdighet og betegner det som er i samsvar med kjensgjerningene, eller det som er rett og riktig.

I Bibelen står det at Guds ord er sannhet, og det er gjentatt mange ganger. Det står også om dem som ikke er enige i dette, og Pontius Pilatus spør om dette slik du skriver. Jesus kaller Satan for løgnens far i Johannes 8:44. Dette er da som en direkte fiende til Gud som er sannheten.
Har du andre svar på dine egne spørsmål? 

2 liker  
Svar
Kommentar #17

Geir Wigdel

12 innlegg  1682 kommentarer

Jeg tror både samfunnet

Publisert 21 dager siden

og kirken ville vært best tjent med å la ekteskapet være knyttet til et forpliktende samliv med mulighet for naturlig formering. Det er en avsporing å utvide ekteskapet til alle former for seksuelle relasjoner. Men det er langt på veg de konservative (og pietistiske) kristnes egen skyld at argumentasjonen basert på hensynet til barn, ikke vinner fram. For alle som har fulgt med i holdningene i disse kretser, vet at det ikke dreier seg om hensynet til barn, men om sex. En møter det i synet på førekteskapelig sex, og, ikke minst, i holdningen til eldre mennesker. Jeg har hørt mange historier om to eldre som har funnet hverandre, men som blir fordømt fordi de "er sammen" uten først å gifte seg. Dette viser ut over enhver tvil at det er sexliv en bryr seg om, ikke om barn har både mor og far. Derfor er Benestads argumentasjon nødt til å falle til jorden, fordi den framstår som en rasjonalisering av den underliggende fordømmelse av all sex utenom rammene for det heterofile ekteskap. Og slike holdninger er definitivt satt i skammekroken i vår tid, og de bør forbli der. Men det forhindrer ikke at ekteskap som ikke gir grunnlag for barn, er en meningsløshet. Dette gjelder helt uavhengiv av at seksuelt samkvem mellom personer av samme kjønn må anerkjennes som likeverdig med heterofilt samliv.

2 liker  
Svar
Kommentar #18

Frode Meland

82 innlegg  4823 kommentarer

Publisert 21 dager siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Du bør nok likevel åpne en ny tråd, siden du ønsker å bruke Paulus´ utsagn om kvinner for å verifisere Bibelens troverdighet på generelt grunnlag. 

Nei.  De konservative argumenterer sitt syn med ekteskapet med at "Guds ord er sannhet".  Problemet er at det ikke er så enkelt.  For "Guds ord" sier motstridende ting.  Du må gjerne svare på f.eks hva Jesu bestefar het, men da må du velge mellom to forskjellige versjoner.  Dermed har jeg bevist at det er for enkelt å bare henvise til "Guds ord" for å vise hva som er "sant".

1 liker  
Svar
Kommentar #19

Lars Marius Ytterstad

0 innlegg  6 kommentarer

Jesu bestefar

Publisert 21 dager siden

Hei Frode.

Begge to er Jesus bestefar. Jakob er Josef far, og Heli er faren til Maria. Akkurat som de fleste mennesker har to par besteforeldre, farfar og morfar.

Matteus fokuserte på arverekken etter Kong David, mens legen Lukas fokuserte på den biologiske slekten. Mange ganger oversatt til mange forskjellige språk, så kanskje ordlyden ikke er hundre prosent korrekt i alle sammen?

Du er selvfølgelig ikke den eneste som finner tilsynelatende motstridende opplysninger. Men tenk over at dette er opplysninger som har overlevd flere tusen år, og det av en grunn. 

1 liker  
Svar
Kommentar #20

Kjell Bleivik

0 innlegg  4 kommentarer

Publisert 19 dager siden

Er ikke det litt i seneste laget?  Jeg vurdere å melde meg inn igjen.

1 liker  
Svar

Lesetips

Grums i medvind
av
Laura Djupvik
rundt 8 timer siden / 550 visninger
0 kommentarer
Uenige for himmelens skyld
av
Leif Knutsen
rundt 12 timer siden / 336 visninger
0 kommentarer
KrF og ekteskapet
av
Jon Kvalbein
2 dager siden / 381 visninger
1 kommentarer
Barn og ­nattverd
av
Oddbjørn Evenshaug
4 dager siden / 278 visninger
1 kommentarer
Reell frykt
av
Agnar Gjøen
7 dager siden / 815 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Rune Tveit kommenterte på
Riots in Paris 2017
2 minutter siden / 1071 visninger
Rune Tveit kommenterte på
Riots in Paris 2017
5 minutter siden / 1071 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Til mann og kvinne skapte han dem?
6 minutter siden / 1809 visninger
Svein Ausland kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
10 minutter siden / 6016 visninger
Bernt Christian Helén kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
10 minutter siden / 6016 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Riots in Paris 2017
13 minutter siden / 1071 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Riots in Paris 2017
19 minutter siden / 1071 visninger
Svein Ausland kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
25 minutter siden / 6016 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Riots in Paris 2017
25 minutter siden / 1071 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Riots in Paris 2017
31 minutter siden / 1071 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Riots in Paris 2017
34 minutter siden / 1071 visninger
Torgeir H. Persett kommenterte på
Til mann og kvinne skapte han dem?
34 minutter siden / 1809 visninger
Les flere