Arne D. Danielsen

318

Odelsgutten på Evenstad

Det mest forunderlige og skremmende ved Donald Trump, er ikke mannen selv, men den brokete forsamlingen av følgere – også her i Norge, eller kanskje spesielt her.

Publisert: 29. jan 2017.

Det er folk på de politiske fløyene – de som ofte også er putinister, innvandringsmotstandere og kristne – helst de med høy hallelujafaktor eller som er apologetiske israelvenner.

Trumpistene framstår som en karismatisk menighet der halleluja-ropene runger. De har funnet sin messias og de venter på undrene og frelsen. Motforestillinger er naturligvis ikke annet enn vranglære.

Hvordan kristne får seg til å bejuble en mann som har bygd mye av imperiet sitt på gambling og råtten casinovirksomhet, som i hele sitt liv ikke har gjort annet enn kynisk å tråkke på andre for egen vinning, hvor egoet, rikdommen, kvinnene har vært hans viktigste anliggende, og som har et kvinnesyn på linje med Hagen, ja, ikke Carl I., men Porno-Hagen sitt, er et lite under i seg selv. Forstå det den som kan.

Selv er jeg sterkt kritisk til den rådende innvandringspolitikken, men det kunne ikke falle meg henfalle til trumpisme. Tvert imot. Han er ikke løsningen på noe som helst.

Donald Trump er som en smågutt, som har skaffete seg fritt leide til en godtebutikk, eller som odelsgutten på Evenstad. Han går berserk, og han er krevende. «Je vil ha klining!», sier han med hevet stemme, morskt oppsyn og oppblåst selvbilde – mens arbeidsomme og sliten tjenestefolk krymper seg. Slik er det med bortskjemte og ødelagte unger. Det er ikke mye nytte de kan gjøre, annet enn å sørge for seg og sitt og å tyne andre. Trump er altså ikke løsningen på noe, annet enn for seg selv. Feil mann på et soleklart feil sted – og til alle tider.

Han er totalt uegnet, og som politiker er han fullstendig novise, en sikkerhetsrisiko av dimensjoner – både økonomisk og for verdensfreden. Vi krysser fingrene og setter vår lit til institusjonene – de som har stoppet mange av Obamas initiativer. Da kan de stoppe den bortskjemte odelsgutten også. Det spesielle er at det er eget parti som denne gangen må sette foten ned. Men det kommer de antakelig til å gjøre. Det kan bli verden, slik vi kjenner den, sin redning.

Pressen har ofte stor makt, og blir av putinistene beskyldt for å skape et negativt bilde av mannen. Trump trenger ikke pressen. Han har jo sin egen Twitter-konto. Slik greier han å skape et riktig bilde av seg selv – og det er skremmende. Vi ser hva vi ser, og hører hva vi hører. Pressens rolle er, slik sett, underordnet.

Hans elendige historie som forretningsmann, hans enorme ego, hvordan han har tatt snarveier og tråkket på alle, som har kommet i hans vei, hvordan han framstår, hva han selv sier og hans infantile oppførsel, skaper hverken tillit eller troverdighet.

Tvert imot, det er så ekstremt og så avslørende at det framstår som et mareritt. En annen statssjef, som han kan sammenlignes med i moderne tid, er Boris Jeltsin. De to og nærheten til atomkofferten er til å grøsse av.

Men enda mer er han en fare for økonomien. Han gjør nå det alle politikere alltid har vært fristete av. Det er lett å pøse inn midler og å sette inn virkemidler, som skaper kortsiktig vekst, men som slår voldsomt tilbake og ender i en forferdelig katastrofe.

Trump er altså ikke et mysterium. Han er avslørt – av seg selv. Mysteriet er de som bejubeler ham. Fenomenet framstår som et gufs fra trettitallet – uten sammenligning forøvrig.

 

11 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #201

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

En sak har flere sider.

Publisert rundt 2 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Lurås kan leses slik at Trump egentlig ikke løsningen, men et symptom på en tilstand og en motreaksjon på noe som har utviklet seg og som må komme til en ende. Og så minner han om at alle har et ansvar for at pendelen ikke når det motsatte ytterpunktet. «Vi skal inn i framtiden, ikke tilbake til 1930-tallet»

Det er nettopp Trump og Brexit som er en reaksjon på påtvunget globalisme, noe de såkalte "trumpistene" har vært inne på - hele - tiden.

Ut fra dagens holdning fra politisk "korrekt" side ville både kong Håkon den 7. og kong Olav den 5., mentalt ha vært på linje med Hitlers nasjonalsosialisme; sammen med alle som kjempet for landet og folket. Så vanvittig utvidet har slikt tankegods og retorikk blitt i praksis, har du tenkt over det?

Tror nok frykten for å vende tilbake til 1930 årenes tilstand, - ikke - har sin årsak hos dem som respekterer og er takknemlig for eget land og folk med hver sine landegrenser. Slike har jo isteden vist en usedvanlig tålmodighet og fredsvilje, der de heller valgte valgurnene framfor hylende og skrikende opprør ute i gatene og i mainstream medier. 

Hvilken politisk side er det som står for massiv propaganda, med gratis klippekort til mainstream mediene? Alle ser jo det, enten de vil det eller ikke. Det er ikke "trumpistene" som formidler massiv propaganda via mainstream medier, der mainstream medier aggressivt ihuga motarbeider alt som for dem ikke er politisk ideologisk "rett".  Slik sett er det betydelig lettere å gjenkjenne hvordan Hitler brukte mediene, på den tiden. All opposisjon ble forhindret i å slippe til i "nyhetsbildet", der "nyhetene" nøyaktig ble tilpasset Hitlers ideologi i all sin massive propaganda. Samtidig som all opposisjon ble brutalt fjernet.

Dessverre så ble det ikke tatt grundig nok oppgjør med alle dem som støttet i handling nazismen, etter krigen; x-antall ble fortsatt inkludert i samfunnet uten påtale. Skapnazismen døde ikke, heller ikke massiv ideologisk politisk propaganda og indoktrinering. Noe disse tider viser i sitt økende gru, for makan til skittkasting på den politiske opposisjonen. Minner i sin gru nettopp på hvordan mainstream medier fungerte, først i Tyskland og deretter i de land som nazistene okkuperte.

Hva galt er det Trump gjør når han faktisk effektiviserer sine valgløfter? Er det galt å holde sine valgløfter? Har ikke befolkningen i USA som stemte på Trump, rett til å glede seg over at det har kommet folk i maktposisjon som faktisk gjør det de har lovet?  Hva kommer det av at alle som er befridd for politisk ideologisk agenda, verdsetter demokratiske valg utført etter sin intensjon? Hvor ser du massive mainstreamkampanjer og massiv politisk oppvigleri som pågår i disse tider blant disse, slike som ikke respekterer demokratiske valg? 

 Uten en religiøs grasrotbevegelse som dyrket folk og fedreland, ville aldri nazismen blitt hva den ble.

http://www.vl.no/reportasjer/reportasje/da-fedrelandet-ble-gud-1.725248

Denne linken viser hvor langt det kan gå når mennesker og deres uansett begrensede muligheter i egen kraft, dyrkes på religiøst vis. Slik at selve mennesket framstår som en tilbedt og dyrket avgud, som gis makt til å sette malen for menneskers gjøren og laden i størst mulig omfang. Et forhold som er meget aktuelt i disse tider der noe lignende bryter hurtig fram på den "politisk korrekte" globale agendaen, i langt større omfang. Brexit og Trump ble en foreløpig hindring for dette, derfor møter Trump en massiv mainstream medie motstand og et ideologisk politisk støyende opprør og oppvigleri i flere av de vestlige lands gater og først og fremst i USA.

Nå er globalismen og det multikulturelle sammen med sodomistiske tilstander det store politisk ideologiske pre, sterkt støttet av dnk og flere fra religiøst hold, noe som har medført flerkulturelle og queer "ekteskaplige"  "gudstjenester" i religionens "frihetens" navn, fra vestlig hold.

Derfor er jeg sterkt på vakt mot enhver form for hyllest av mennesker, slik som de fleste har registrert når det gjaldt og fortsatt gjelder Obama. Ovasjonene lød fra vestlige mainstream medier og deres støttespillende politikere og tilhengere fra politisk ideologisk side formidabelt, det totalt motsatte gjelder jo for Trump.

Alle kristne som holder seg til Skriftene, vet at det er synd å dyrke mennesker (uansett hvem) slik at de blir til avguder. Avgudsdyrking i enhver form er derfor noe troende kristne er på vakt mot og tar sterk avstand i fra, slike kristne finnes heller ikke innen noen former for politiske ideologier: heller ikke applauderer på dem. Slike kristne er takknemlig for at Gud har opprettet de forskjellige land med deres folk og språk, der Guds gode vilje aller helst skulle blitt fulgt av styresmaktene og folket.

FINAL WARNING: Obama and Pope Francis Will Bring Biblical END TIMES. https://www.youtube.com/watch?v=qr5lQq0VSM0

 I denne videoen etter ca. 8:34 min. i et kort klipp sa tidligere president Roosvelt dette: "For example, I have in my possession a secret map made in Germany by Hitler`s Government- by the planners of the new world order."

Etter ca.14:07 min. sier O. i programmet til Lou Dobbs Tonight Fox news business dette: "I`m a pretty good president, if I ran for a third term, I think I could win."

Det skjedde ikke, heller ikke har det tidligere skjedd etter et presidentvalg en slik massiv også fra øvrig vestlig hold fra mainstream medier og deres politiske støttespillere; en slik massiv motstand mot en demokratisk valgt president som Trump fra 1. dag.

Etter ca. 17:25 min. sa O. dette: "We are no longer a christian nation." Bible verses banned, lawsuit filed after school prohibits fliers. Bibelske vers ble ikke lenger tillatt, amerikanske skoler risikerer søksmål om skolene ikke forbyr løpesedler.

Etter ca. 20:9 min. sees et klipp fra Fox News Developing: Parents outraged after Shool teaches kids songs about pres. Som dette: "Barack Hussein Obama, he said that all must lend a hand, to make this country strong again. Mmm, mmm, mm! Barack Hussein Obama, he said we must be clear today. Equal work means equal pay. Mmm…..."

Etter ca. 43:37 min. (mye grusomt har blitt vist i mellomtiden) sees et kort klipp der en gutt ber til O. Det skrives også "gospel" sanger som hyller O., mens artister idoliserer ham. En av dem proklamerer: "Our lord and savior, Barack Obama.", etter ca. 44:40 min.

Etter ca. 50:46 min. referer abc news til det paven har sagt: "If someone is gay and seeks the Lord with good will, who am I to judge?" Kort spilletid etter: Pope Francis assures atheists: "You don`t have to belive in God to og to heaven." (The Manning report).

Etter ca.1:02:02 min.: The Pope`s new order: Francis calls for the `goods og the Earth`to be shared by everyone - not exploited by the rich at the expence og the poor. Forførende tale som gjelder å samle all økonomi i et system som skal gjelde for alle globalt. Samtidig som han vil: "Pope Francis calls for a new system og global government to tackle climate change."

Etter 1:06:18 min.: Vatican & Pope Francis openly worships Lucifer as god. Flammas eius Lúcifer matutinus invéniat: "His Flame dawning His own creation…"

Alt sammen tilhørende new world order. Et egentlig meget kort resymé av denne videoens innhold som varer i 1:30:30 min. . Mye i videoen er allerede dokumentert og kan sjekkes om det ønskes.

Dette er vel den videoen som jeg har sett, som viser flere årsaker til at kristne i USA stemte på Trump og republikanere,  ikke H.C. og demokratene. En sak har normalt sett flere sider. Amerikanere og kristne amerikanere vet selv best hvor skoen trykker og gnager. Hvor lenge Trump blir sittende vet Gud.

Uansett lever vi i apokalyptiske tider, der profetiene i Skriftene (hele Bibelen) oppfylles i hurtigere intervaller. 

 SØK HERREN MENS HAN ER Å FINNE
 6 Søk Herren mens han er å finne,
 kall på ham den stund han er nær!

 7  Den ugudelige skal forlate sin vei
 og ugjerningsmannen oppgi sine tanker
 og vende om til Herren,
 så vil han vise barmhjertighet,
 til vår Gud, for han er rik på tilgivelse.

8  For mine tanker er ikke deres tanker,
 og deres veier er ikke mine veier,
 lyder ordet fra Herren.

 9  Som himmelen er høyere enn jorden,
 er mine veier høyere enn deres veier
 og mine tanker høyere enn deres tanker.

                                                           Jes 55,6-9

3 liker  
Kommentar #202

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Betalte anarkister og fascister prøver å få max. uro - nå Berkely University

Publisert rundt 2 år siden

Vi så samme gruppe i aksjon under innsettelsen av president Trump i Washington  - nå er disse betalte anarkistene på farten igjen - igjenkjennelig i helsvart og mindre - yngre enn vanlig studenter - kan det se ut.  Disse får dekke utgifter og lønnes for å dra igang uro.  

https://www.youtube.com/watch?v=hwzffeICkP8

4 liker  
Kommentar #203

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

For mye Møllers tran?

Publisert rundt 2 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Trumpistene framstår som en karismatisk menighet der halleluja-ropene runger. De har funnet sin messias og de venter på undrene og frelsen. Motforestillinger er naturligvis ikke annet enn vranglære.

Det kunne virkelig være kjekt om Danielsen hadde spesifisert alle sine negative innsigelser til den nye presidenten Donald Trump. Helst punktvis slik at vi kan diskutere noe mer håndfast enn bare prat. Vet ikke om Danielsen har fått med seg at Trump er valgt av nær 50 % av alle amerikanerne. Han vant dog valget grunnet valgmanns ordningen.  

En kritikk av Trump ser undertegnede som kritikk til nesten halve USA. Trump er derfor ikke alene i sitt syn. Han har ryggdekning for sine beslutninger vil jeg tro. Derfor blir det noe merkelig at en skal være så harnisk mot alle dem som støtter ham. 

Til og med alle dem her hjemme som føler at nok er nok av terror. Det er også nok for alle amerikanerne som ikke har arbeid og som ser at billig arbeidskraft utkonkurrer dem jevnf. meksikanerne. Er det noe galt i å forsvare amerikanske interesser? Er det noe galt i å forsvare norske interesser?

Vær vennlig og list opp det du mener er så hakkende gale så får vi ta en debatt på det. 

5 liker  
Kommentar #204

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Av emner som begynner å peke seg ut som trekk i utviklingen er at det vil bli hardere tider for Trump-tilhengerne. Hans administrasjon begynner å justere politikken. Slik som bosetningspolitikken i Israel. Det kan tenkes at det bare blir en billig champagne til kvelds i dag siden USAs historiske tostatsløsning og bosetningspolitikk fortsatt ser ut til å være i hevd. 

Før man uttrykker sin ubegrensede kjærlighet til Trump kan det være lurt å tenke gjennom om man støtter forslag som vil bli reversert i neste uke. Debatten blir naturligvis morsommere om tilhengerne opprettholder tilbedelsen, men særlig koselig kan det vel ikke være når avguder svikter. 

1 liker  
Kommentar #205

Arne D. Danielsen

318 innlegg  5691 kommentarer

Oppsummert

Publisert rundt 2 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Det kunne virkelig være kjekt om Danielsen hadde spesifisert alle sine negative innsigelser til den nye presidenten Donald Trump. Helst punktvis slik at vi kan diskutere noe mer håndfast enn bare prat. Vet ikke om Danielsen har fått med seg at Trump er valgt av nær 50 % av alle amerikanerne. Han vant dog valget grunnet valgmanns ordningen.  

En opplisting burde være unødvendig. Synspunktene for og imot Trump – også mine motforestillinger mot den udugelige, er behørig debattert i de foregående 200 kommentarene på denne tråden.

For egen del føler at jeg at jeg ikke trenger å begrunne ytterligere mitt syn på den infantile mannen med sveisen, den religiøse ekstremhykleren og den moralsk fordervede, han med den store kjeften og det enorme egoet, som har en elendig historie bak seg som forretningsmann og null kunnskap og erfaring om poltikk – og som nå vagger rundt i godtebutikken og, ja, nettopp, leker butikk. Han fryder seg. Vi grøsser. Fri og bevare oss!

Når det gjelder demokrati og flertallets valg, er dette naturligvis en viktig verdi. Den er faktisk avgjørende. Men det er likevel ikke alltid at flertallet i folket velger rett.   Dette finnes det en rekke eksemplar på, noen mer alvorlige og graverende enn andre, men da er det en angrefrist. Vedkommende kan byttes ut ved neste valg. I enkelte tilfeller nekter fusentasten å respektere neste valg – som avlyses, og idioten blir sittende. Ved et av tilfellene, der flertallet valgte sin leder, het mannen Adolf. Han var blant de som trivdes så godt i jobben at han ikke lot seg bytte ut ved neste valg – som ble avlyst.

 

4 liker  
Kommentar #206

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Bye-Pedersen på repetisjonsøvelse.

Publisert rundt 2 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Vær vennlig og list opp det du mener er så hakkende gale så får vi ta en debatt på det. 

Vi er kommet til kommentar 208. Du tror vel ikke at noe av det du etterspør allerede er nevnt og at du kan finne det der? Du må nesten lete opp uenigheten selv for hverken Danielsen eller vi andre kan forventes å klare å gjette oss til hva i allverden det er du kan tenkes å være uenige. Det skulle tatt seg ut, lizzm!

2 liker  
Kommentar #207

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.
En opplisting burde være unødvendig

Uten en opplisting på hva du synes er galt med "amerikansk" politikk blir det mye urettmessig sjikane. Det er min mening.

6 liker  
Kommentar #208

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Da får du vel heller starte med å legge frem det du synes er riktig med amerikansk politikk i dag, og gjerne noe som ikke er besvart hittil. Det blir en mer ryddig debatt for da diskuterer man fakta og ikke hva vi andre synes. 

2 liker  
Kommentar #209

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Et kaos under Obama.

Publisert rundt 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Da får du vel heller starte med å legge frem det du synes er riktig med amerikansk politikk i dag,

Undertegnede er ikke redd for å si at mange av Trump sine uttalelser er helt riktige. "– USA er i krig med radikal islam. Å stanse radikal islam bør være topp prioritet for USA, sa Trump. "

Å ikke være enig i dette blir for meg foruroligende. All den terroren som har vært i det siste blir et rop om å stanse radikal islam. Enig?

Å be om at amerikansk bilindustri flytter tilbake fra lavkostnadslandet Mexico til USA mener jeg også er rett. USA trenger arbeidsplasser til sine egne. Enig?

Å se for seg at grensen mot Mexico må forsterkes med en mur blir også for meg riktig. Dersom det er ukontrollert arbeidsinnvandring ja så bør den stoppes. Enig?

Å fjerne helsereformen Affordable Care Act, på folkemunne kjent som Obamacare har jeg for så vidt ingen synspunkter på. Han har sagt at han vil fjerne den og erstatte den med en ny ordning. Enig?

Å redusere USA sitt initiativ i NATO føler jeg også er rett. USA har drevet en alt for krigersk holdning til Syria, Libya, Afghanistan, Irak osv. De har ingen ting der å gjøre. Deres rolle som verdenspoliti har resultert i kaos. Enig?

Vel, her er et lite knippe av det jeg mener han har helt rett i

5 liker  
Kommentar #210

Carl Wilhelm Leo

9 innlegg  932 kommentarer

Politisk Åpenbaring.

Publisert rundt 2 år siden

Arne D. Danielsen , kommentar 205. skriver

quote

" mitt syn på den infantile mannen med sveisen, den religiøse ekstremhykleren og den moralsk fordervede, han med den store kjeften og det enorme egoet, som har en elendig historie bak seg som forretningsmann og null kunnskap og erfaring om politikk – og som nå vagger rundt i godtebutikken og, ja, nettopp, leker butikk"

Close quote

Om man tolker herr Danielsens signaler riktig, så liker han ikke Donald Trump , Til og med frisyren er politisk feil. Og moralsk fordervet , ekstremhykler ?

 Fordi alt skal være feil ? Eller er det en politisk objektiv vurdering ? 

Hva er den kalibrerte moralske standarden i politiske posisjoner?

Vi kan se på IMFs  utblåste politikere i ledelse . Så slipper vi å rippe opp i norske genistreker.

 Litt god juridikum fra retten i Lille , hvor forrige sjefen i IMF ansees å ha slik en anstrengende jobb med å redde hele verden at han måtte delta i orgier pluss andre  aktiviteter.: Å redde verden skal være gøy !

http://nypost.com/2015/02/10/dsk-i-didnt-know-hookers-came-to-luxury-orgies/

 Den sittende sjef i IMF. En ekte politisk pamp kan være korrupt , milliarder forsvant , bli dømt  for massiv korrupsjon, men er tydeligvis immun mot straff.

 http://www.independent.co.uk/news/world/europe/christine-lagarde-convicted-imf-head-found-guilty-of-negligence-in-fraud-trial-a7484586.html

Justice serves only those who serve themselves. Kanskje moralen ikke teller så mye , bare hårsveisen er riktig ?

 

5 liker  
Kommentar #211

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Å bli indoktrinert av norske medier, skulle en ikke tro var mulig i et demokratisk land som Norge. Men det er det.

5 liker  
Kommentar #212

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Undertegnede er ikke redd for å si at mange av Trump sine uttalelser er helt riktige. "– USA er i krig med radikal islam. Å stanse radikal islam bør være topp prioritet for USA, sa Trump. "

Greit å vite at du er enig i enkelte sider av USAs politikk. Vi er alle bekymret for terror. Når det gjelder USA kan man si at hvis man er redd for at folk skal bli skutt bør man ta seg av NRA. Det dør mange ganger fler som en konsekvens av de amerikanske våpenlovene enn av terror. 1,5 mio etterforskere må nødvendigvis produsere noe informasjon om terror. Ergo er terror et lite problem i USA. Retten til å bære våpen derimot  er årsaken til større risiko for alminnelige folk, eller som i trafikken eller ved bruk av rusmidler hvor skadene er mye større enn ved terror . Dette til tross tenker ingen - hverken i USA eller andre steder - på å forby alkohol, tobakk, biler eller kjøkkenkniver. I virkeligheten er de nevnte mye farligere for menneskene enn terror. Om jeg ikke husker feil er den statistiske faren for bli truffet av et fallende himmellegene større enn faren for et terrorangrep utført av en enslig hvit kristen mann, Vi er alle motstandere av radikaliserte mennesker. Du og jeg, Bye-Pedersen, er uenige om hva som utgjør risiko i samfunnet. 

2 liker  
Kommentar #213

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det dør mange ganger fler som en konsekvens av de amerikanske våpenlovene enn av terror

Det dør sikkert også mange flere av røyk eller av bilkjøring enn terror. En kan tenke slik også, men da må vi gjøre noe med det, og det blir gjort også. At folk dør av røyk eller av bilkjøring eller av forurensing er noe jeg vil si vi må leve med. 

Vi kan ikke leve med terror. Vi kan rette opp i terror ved å si at muslimer fra de og de land ikke skal få komme her siden de utgjør en høyrisikogruppe for terror. 

Det vil kun være muslimer selv som kan rette opp i dette.

4 liker  
Kommentar #214

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Det dør sikkert også mange flere av røyk eller av bilkjøring enn terror. En kan tenke slik også, men da må vi gjøre noe med det, og det blir gjort også. At folk dør av røyk eller av bilkjøring eller av forurensing er noe jeg vil si vi må leve med. 

Vi kan ikke leve med terror. Vi kan rette opp i terror ved å si at muslimer fra de og de land ikke skal få komme her siden de utgjør en høyrisikogruppe for terror. 

Det vil kun være muslimer selv som kan rette opp i dette.

Her viser du et foruroligende lavt kunnskapsnivå, Bye. Innreiseforbudet omfatter ikke Saudiarabere, og hvis det er én utenlandsk gruppe som har gitt USA terror er det saudiene. Ergo gjør ikke Trump noe for terror i den forstand. I din jakt på grunner til å snakke om muslimsk terror overser du at amerikansk terror er vanligvis begått av enslige hvite kristne menn. Eller saudiarabere. Og at tobakk og alkohol og menn med rifle medfører langt større risiko for amerikanerne enn muslimene. Du har latt deg lure av fake news og bringer den videre, igjen som en nyttig budbringer for IS, Putin og Trump. Du er et billig offer for taktikken deres. 

2 liker  
Kommentar #215

Arne D. Danielsen

318 innlegg  5691 kommentarer

USA

Publisert rundt 2 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Uten en opplisting på hva du synes er galt med "amerikansk" politikk blir det mye urettmessig sjikane. Det er min mening.

Generelt har jeg i i årevis holdt disse forholdne imot USAs indre liv:

1) Dødsstraff

2) Den vanvittige våpenlovgivningen

3) Den like vanvittige helsepolitikken der gigantiske forsikringsselskaper tjener seg søkkrike på at folk må streve med å betale dyre helse forsikringen hele livet. Når jobben forsvinner, huset blir solgt på tvangsauksjon – slik som det skjedde i stor stil under den forrige amerikanske presidenten, mister mange venen også til å betale helseforsikring. Da er det mange som ikke har råd til basale helsetjenester. Å dø av en skarve blindtarmbetennelse er noe herk, for å si det slik. Obama prøvde å gjøre noe med dette for de mest utsatte, men der har Trump åpenbart Bye-Pedersens støtte i at slike "liberale uvekster" må stanses.

4) Arbeidstakerens rettigheter er svært mangelfulle. Arbeidsgiver har stor makt i fht til det vi er vant til. Vi har kanskje for mange rettigheter og en for sterk detaljstyring, mens USA på sin side mangler det meste.

5) Høyesteretts poliske makt og følgelig de politiske utnevnelsene av høyesterettsdommer

6) Politiledere og andre uhildede og viktgie etatsledere blir tilsatt ved lokale folkeavstemminger. Dette skaper bindinger, tillit fra noen og mistillit fra andre, grunnlag for "øyentjenester" og korrupsjon. Det gjelder å gjøre seg gild overfor de innfytelsesrike og egne velgere for å sikre gjenvalg. Dette er heldigvis et uhørt system her til lands.

7) Når det gjelder amerikansk utenrikspolitikk, har amerikanerne ofte en åpenbar mangel på kulturforståelse for land utenfor Nord-Amerika. Dette er en hemsko og det har skapt flere unødige konflikter og lidelser. De er litt "høye på seg selv" og vurderer ikke godt nok lokale forhold utenfor sigen tenkning og kulturelle forståelse.

Har arbeidete for et amerikansk selskap, og har vært i USA en rekke ganger. Og dessuten, som mange er her til lands, har jeg slektninger der borte. Dette har gitt meg en viss innsikt i det amerikanske samfunnet på dette nivået – og nok til at jeg i alle fall for egen del kan gjøre meg opp en mening om hva jeg selv mener.

Sider ved den amerikanske bedriftskulturen er positiv, men generelt framstår det amerikanske samfunnet som kaldt og overflatisk og også inngrodd i gamle idealer.  Ut over dette oppfatter jeg USA som et fascinerende land, men det er ikke mitt primære reisemål. 

Videre verdsetter jeg USA sin rolle som et stort og mektig demokrati og som forsvarer disse verdiene også utenfor landets grenser. NATO er naturligvis viktig – og USA sin rolle der er avgjørende.

Samlet har jeg et altså litt ambivalent forhold til landet. På den ene siden verdsetter jeg det, på den annen siden er jeg kritisk til noe av systemet og kulturen og ikke minst deler av den politiske tenkningen.

PS: Trump er naturligvis ikke løsningen på noe av dette. Snarere tvert imot.

3 liker  
Kommentar #216

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Proporsjoner

Publisert rundt 2 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

USA er i krig med radikal islam. Å stanse radikal islam bør være topp prioritet for USA, sa Trump. "

Å ikke være enig i dette blir for meg foruroligende. All den terroren som har vært i det siste blir et rop om å stanse radikal islam. Enig?

Jeg har null respekt for religionen islam, men jeg vil likevel minne om noen fakta som setter det hele inn i de rette proporsjoner.

Det USA virkelig burde erklære krig mot, er den hjemmeavlede volden.  Dette er selvsagt ikke gjort i en håndvending, for USA er et at land bygget av vold, med vold og for vold (The second amendment).

"Firearms were used to kill 13,286 people in the U.S. in 2015, excluding suicide. Approximately 1.4 million people have been killed using firearms in the U.S. between 1968 and 2011." https://en.wikipedia.org/wiki/Gun_violence_in_the_United_States

Dessuten burde USA, og her er Trump inne på rett spor, redusere sine myrderier i andre deler av verden. Dette vil, pardon the pun, fjerne mye av ammunisjonen til amerikahaterne over hele verden. 

Hva hadde USA i Vietnam å gjøre? Hva oppnådde de, bortsett fra å forårsake død og fordervelse i et omfang som er hinsides (heldigvis) menneskelig fatteevne.

 Hva oppnådde de (vi) i Vietnam, i Afghanistan, i Irak, i Libya osv.? (Bortsett fra å bidra til enorme flyktningestrømmer, mener jeg.)

3 liker  
Kommentar #217

Kjell Arne Norum

58 innlegg  670 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

En veldig god oppsummering, Arne D.!

3 liker  
Kommentar #218

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
 Hva oppnådde de (vi) i Vietnam, i Afghanistan, i Irak, i Libya osv.? (Bortsett fra å bidra til enorme flyktningestrømmer, mener jeg.)

I 2012 bestemte amerikanerne seg for at sunnimuslimske jihadister kunne "brukes" i deres forsøk på å regimeskifte Assad. Store mengder hypermoderne, amerikanske våpen ble fløyet inn fra Saudi-Arabia, Quatar og Kroatia.

Deretter viste det seg at IS plutselig hadde overlegen bevæpning, kunne jage den irakiske hæren på flukt og legge under seg vidstrakte landområder, både i Irak og Syria. Amerikanerne oppnådde "skjellsettende endringer i situasjonen", og flyktningestrømmen ble formidabel.

Selvsagt ligger det ikke noen særskilt, amerikansk interesse bak å regimeskite Assad. Men det er et inderlig ønske hos krigsforbryter-Netanyahu. Ca. hundre millioner mennesker sorterer under "de evangeliske" israelsfanatikerne i USA. Det utgjør stemmemakt nok til at USA stort sett gjør som krigsforbryter-Netanyahu vil.

Obama drone-drepte uhyggelig mange uskyldige mennesker og ble medansvarlig for IS. Han var en ok president, men beviste at det nytter ikke engang å kaste fredsprisn på dem...

Nå skal Trumpen gå løs på Iran. Netanyahu vil at han skal det, så da så...

1 liker  
Kommentar #219

Oddbjørn Johannessen

178 innlegg  13478 kommentarer

Trump-sporet

Publisert rundt 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Dessuten burde USA, og her er Trump inne på rett spor, redusere sine myrderier i andre deler av verden.

Her bør man nok være varsom med å gjøre opp regnskapet for tidlig.  Et av Trumps løfter er å bidra til å utrydde ekstreme islamister fra jordens overflate - og man lager som kjent ikke omelett uten å knuse en del egg.  Nylig ga han klarsignal til en offensiv i Jemen, som visstnok tok en del sivile liv.  Ifølge enkelte amerikanske militærkilder skal etterretningsarbeidet i forkant ha vært for dårlig.

Den forestillingen som en del trumpister holder seg med, om at Donald Trump er en slags "fredsdue", er utrolig naiv

Kommentar #220

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Å bli indoktrinert av norske medier, skulle en ikke tro var mulig i et demokratisk land som Norge. Men det er det.

Det er jo ikke noe problem i våre dager. Vi har tilgang til TV kanaler fra hele verden, samt Internett. ,

Dessuten har vi muligheten til å lage vår egen Internett blogg med total egensensur og redaktør ansvar.  

ALDRI har tilgangen til informasjon vært enklere, her er det bare å velge og vrake. 

2 liker  
Kommentar #221

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Trump er naturligvis ikke løsningen på noe av dette. Snarere tvert imot.

Han sorterer mennesker i vinnere og tapere. Tapere har ikke noe menneskeverd. De er "bad People".  Selv er han en vinner. Trust me, I fix it, er hans mantra. Og bønnemøtets deltakere  bøyer seg ydmykt. Det som undrer meg, er at noen evangelister, også i Norge, bøyer seg for denne mannen, og sier at han likner på Jesus. 

Forstå det den som kan, muligens er vi kommet til verdens ende?,

3 liker  
Kommentar #222

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Enig i det

Publisert rundt 2 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
ALDRI har tilgangen til informasjon vært enklere, her er det bare å velge og vrake.

Vi er nå ... hele ,,, 2 uker unnagjort av Trump-epoken 

https://www.youtube.com/?hl=no&gl=NO 

og som du sier, Tveit - det er bare  å velge og vrake ....

4 liker  
Kommentar #223

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Og dermed er ok å dele menneskene i to kategorier, vinnere og tapere, rike og fattige, gode og dårlige, osv. Og som han sier, de som er i kategori 2, skal ikke komme inn i riket! 

Problemet er jo at D Trump ikke har guddommelig karakter, det er ikke noe nåde perspektiv hos han. 

Men du støtter altså hans menneskesyn og måten han verdsetter mennesker på? 

Hvor har du lært dette, i sosialfag utdanningen eller i menigheten? 

Er det Graham som har lært deg om menneskets verdi? 

3 liker  
Kommentar #224

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Deler ikke din inndeling, Tveit

Publisert rundt 2 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Han sorterer mennesker i vinnere og tapere. Tapere har ikke noe menneskeverd

Ser at du bedriver sortering, Tveit.  Så langt jeg hører Trump, så gjør han ikke det ..i fall du skal overbevise meg om annet, så har du vel en snutt eller to som understreker ditt poeng ... og da direkte fra hans munn ... her er det bare å velge og vrake .. som vi er enige om ... og da tenker jeg at det er naturlig å velge noe etter hans presidentinnsettelse alone... thank you ,,,  hvem som skal ha adgang til riket er en annen sak ... der har vi migranter både USA og Norge....  

Når det gjelder presidenter som har bedrevet "banned immigration" , så er status følgende: 

Reagan; spcific groups of people - 5 ganger 

Bush sr;               "                                  1 gang

Clinton :             "                                   12 ganger 

Bush jr.:             "                                    6 ganger 

Obama :            "                                   19 ganger 

Kilde; Congressional research center 

6 liker  
Kommentar #225

Arne D. Danielsen

318 innlegg  5691 kommentarer

Congrecial Research Center?

Publisert rundt 2 år siden

Hvor har Nygaard hentet sin "Congrecial" statstikk ifra? Fra Breitbart? Ja, ikke at den nødvendigvis er feil gjengitt, men i en tid hvor Den amerikanske presidentens nærmeste rådgivere holder seg med "Alternative News" - forøvrig uten å blunke, kan vi aldri være sikre på om den mest forblindede delen av trumpmenigheten her  i Norge blindt gjengir News med et alternativt innhold.

2 liker  
Kommentar #226

Carl Wilhelm Leo

9 innlegg  932 kommentarer

De utpekte miserable.

Publisert rundt 2 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Og dermed er ok å dele menneskene i to kategorier, vinnere og tapere, rike og fattige, gode og dårlige, osv

For de med de med dårlig hukommelse så var det  Hillary Clinton som sorterte ut de som støttet Trump som "deplorables", (en serie negative betydninger -bl.a. miserable) :

 https://www.youtube.com/watch?v=ckAk_zQ11Vc

"Kall meg Sinsentrikken" (someone said) og  det samme hendte her "We , The Deplorables" ble positivt ladet med glad sang over å leve i en fri nasjon uten globalistenes tvangstrøye: 

Danielsen , Tveit og Kristiansen kan jo synge med - i smug.

 https://www.youtube.com/watch?v=lDUwXFvTJfA

Er vel samme sak her når politiske forskere fra tomme tenketanker karakteriserer Frp-velgere som dårlig utdannet , lange armer , lav panne, tettsittende øyne og glad i bananer. Man burde etter denne nøyaktige beskrivelsen kunne se hvem som stemmer Frp.

Dersom de stemmer et politisk korrekt parti senere vil de bli kvitt disse fremtredende trekk. I følge ekspertene.

6 liker  
Kommentar #227

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Her, Danielsen

Publisert rundt 2 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Hvor har Nygaard hentet sin "Congrecial" statstikk ifra?
2 liker  
Kommentar #228

Oddbjørn Johannessen

178 innlegg  13478 kommentarer

Vel...

Publisert rundt 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Ser at du bedriver sortering, Tveit.  Så langt jeg hører Trump, så gjør han ikke det ..i fall du skal overbevise meg om annet, så har du vel en snutt eller to som understreker ditt poeng ... og da direkte fra hans munn ... her er det bare å velge og vrake .. som vi er enige om ... og da tenker jeg at det er naturlig å velge noe etter hans presidentinnsettelse alone... thank you ,,,  hvem som skal ha adgang til riket er en annen sak ... der har vi migranter både USA og Norge....  

Når det gjelder presidenter som har bedrevet "banned immigration" , så er status følgende: 

Reagan; spcific groups of people - 5 ganger 

Bush sr;               "                                  1 gang

Clinton :             "                                   12 ganger 

Bush jr.:             "                                    6 ganger 

Obama :            "                                   19 ganger 

Kilde; Congressional research center 

Du trekker her noen statistiske data ut av en større kontekst.  Hva vil du med det?  Slike tall er jo, isolert sett, ikke opplysende i det hele tatt.  Trumps presidentordre, der han svartelister alle statsborgere fra 7 land, er et helt annet grep enn det disse tallene viser.

1 liker  
Kommentar #229

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Du verden

Publisert rundt 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Ser at du bedriver sortering, Tveit.  Så langt jeg hører Trump, så gjør han ikke det ..i fall du skal overbevise meg om annet, så har du vel en snutt eller to som understreker ditt poeng ... og da direkte fra hans munn ... her er det bare å velge og vrake .. som vi er enige om ... og da tenker jeg at det er naturlig å velge noe etter hans

Denne trenger vel ingen kommentar, men like vel, bor du på en annen planer?  

1 liker  
Kommentar #230

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
For de med de med dårlig hukommelse så var det  Hillary Clinton som sorterte ut de som støttet Trump som "deplorables", (en serie negative betydninger -bl.a. miserable) :

Jada, jeg vet hun gjorde en tabbe der, men denne tråden handler vel ikke om henne? ,

Jeg er ikke borger av USA, og har ikke stemmerett der. Men dog, vi drøfter altså presidenten og ikke Stutum.  

1 liker  
Kommentar #231

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Videre verdsetter jeg USA sin rolle som et stort og mektig demokrati og som forsvarer disse verdiene også utenfor landets grenser. NATO er naturligvis viktig – og USA sin rolle der er avgjørende.

Samlet har jeg et altså litt ambivalent forhold til landet. På den ene siden verdsetter jeg det, på den annen siden er jeg kritisk til noe av systemet og kulturen og ikke minst deler av den politiske tenkningen.

PS: Trump er naturligvis ikke løsningen på noe av dette. Snarere tvert imot.

Du har nok mange felles synspunkter med undertegnede.  Undertegnede er også svært lunken til mye av amerikansk politikk slik det har vært og er. 

Trump berører heldigvis noe helt annet med sin politikk. 

Nasjonalfølelsen vekkes til live.

Motstanden mot islamsk ekstremisme er satt i fokus.

Troen på arbeid er tiltagende.

Dette står Trump for slik jeg skrev lenger oppe. Det er derfor jeg spurte om du kan presisere det du ikke liker ved Trumps politikk? Det har du ikke gjort ennå utenom å nevne Obamacare. 

Tror nemlig ikke du er så uenig med det jeg skriver her likevel, om Trumps sin politikk?


4 liker  
Kommentar #232

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Hva oppnådde de (vi) i Vietnam, i Afghanistan, i Irak, i Libya osv.? (Bortsett fra å bidra til enorme flyktningestrømmer, mener jeg.)

Bare kaos fra ende til annen. Enig!

3 liker  
Kommentar #233

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Vi har tilgang til TV kanaler

Men mest Tv2 og NRK, og de er klin make?

5 liker  
Kommentar #234

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Kanalpakker

Publisert rundt 2 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Men mest Tv2 og NRK, og de er klin make?

Jeg vet ikke noe om dine kanalpakker, men jeg kan se CNN, BBC, SKY, N24, ARD, og en rekke andre. Dessuten har jeg Internett og kan lese kommentarer og nyheter fra de fleste land i verden på engelsk. Jeg leser også tysk på sånn passe nivå. 

2 liker  
Kommentar #235

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Her slapp katten ut av sekken....

Publisert rundt 2 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Den amerikanske presidentens nærmeste rådgivere holder seg med "Alternative News" - forøvrig uten å blunke, kan vi aldri være sikre på om den mest forblindede delen av trumpmenigheten her  i Norge blindt gjengir News med et alternativt innhold.

.....når det gjelder din oppfattelse av Trump og hans person, mens de som også avventer og vil se hva Trump faktisk gjør i løpet av en rimelig tids periode samt vil gi ham en sjanse; sterkt undervurderes. Det er hverken lurt eller klokt.

For dokumentasjonen må da i dette tilfellet tydeligvis være av den "rette kategori" som mainstream mediene  og deres støttespillere anerkjenner. 

Som -ikke - anerkjennes av dem som tenker og vurderer selv, samt alle som ikke kun er opptatt av å tilfredsstille mainstream medienes  politisk ideologisk  sterkt politisk aktivistiske  pregede "informasjon" og "dokumentasjon". 

Det å underbygge sitt syn på Trump samtidig via karakteristikker som angriper et menneskes ytre, er noe som fort oppfattes som useriøst. Det oppfattes også useriøst å hente fram gamle negative forhold for å tilfredstille en personlig aversjon, som fornekter andre positive sider som andre ser. Det bare understreker at den person som utsettes for en slik behandling, ikke vurderes ut fra objektivitet; men ut fra en personlig meget sterk motvilje. Samtidig som det oppfattes ganske useriøst å bedømme en president, før han bedre har fått vise hva han egentlig står for.  Å ha personlig motvilje mot mannen, holder ikke ut fra et rettferdighets prinsipp.

Er ikke alene om å ha erfart at noen en av forskjellige årsaker ikke likte, viste seg å være helt annerledes enn de første inntrykkene gav inntrykk av. Derfor har jeg blitt betydelig forsiktigere med å begynne å bedømme noen, før de har fått vise i praktisk handling; hva de står for. Det som skrives her på vd, oppfattes også som en slags form for praktisk handling. Har derfor fått en vane til å se hva som skrives etter en viss mengde innlegg og kommentarer i de forskjellige profilene, de gir et noenlunde brukbart bilde av hva de forskjellige brukerne står for.

6 liker  
Kommentar #236

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Om å leve i offentligheten

Publisert rundt 2 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Samtidig som det oppfattes ganske useriøst å bedømme en president, før han bedre har fått vise hva han egentlig står for.  Å ha personlig motvilje mot mannen, holder ikke ut fra et rettferdighets prinsipp.

Trump har i årevis vist hva han står for, kanskje ikke så mye politisk, men desto mer som menneske. 

Jeg har ikke noe å utsette på mennesket Donald Trump, men han gjør USA til latter for resten av verden.

Det siste nå er at han i et "bønnemøte" med fremtredende religiøse ledere finner det nødvendig å fremheve sin egen TV-suksess ved å rakke ned på Schwartzenegger


2 liker  
Kommentar #237

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Amerikansk kultur, er tross alt.......

Publisert rundt 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Trump har i årevis vist hva han står for, kanskje ikke så mye politisk, men desto mer som menneske. 

Jeg har ikke noe å utsette på mennesket Donald Trump, men han gjør USA til latter for resten av verden.

Det siste nå er at han i et "bønnemøte" med fremtredende religiøse ledere finner det nødvendig å fremheve sin egen TV-suksess ved å rakke ned på Schwartzenegger

Vel..., nå har jo Melania sagt at Trump ikke er slik mainstream medier liker å presentere ham som, han har en mykere side også. Det jeg samtidig også ser etter, er hans forhold til tidligere ektefeller og forholdet samlet til felles barn. Må si at disse nære forholdene, til tross for forskjellige mødre; der barna meget tydelig ser ut til å ha et spesielt nært og godt forhold til sin far. Forteller også sitt om denne mannen.

Amerikansk kultur, er tross alt litt annerledes enn vår egen, der sjargongmessig ola nordmann benevnes som ola dunk og sidrompa. Oppfattes amerikanerne normalt som eventyrlystne, initiativrike, arbeidsomme, rause og inkluderende også for ikke å ta seg selv altfor høytidelig; for å nevne noe. 

Nå er det jo en gang slik at Trump ble valgt i Amerika av amerikanere, hva raker det egentlig oss? Amerikanere selv vet for skoen trykker og gnager, lurer (egentlig ikke) på hvordan reaksjonene hadde vært om USA blandet seg opp i våre valg og resultatet av dem. Tror nok amerikanere hadde fått passet sitt påskrevet da, vel og merke om innblandingen ikke var "politisk korrekt".

Det at USA har en stor og viktig innflytelse globalt, rokker ikke ved det faktum at amerikanere selv har førsteretten til å velge sin president. Skulle tatt seg ut i et demokratisk land at statsledere ble valgt p.g.a. hva omverdenen mener og synes med ulike motiver.

Så den korte videosnutten, denne videoen er mye bedre som viser - hele - talen i sin sammenheng. Denne videoen gir et helt annet inntrykk: 

FULL: President Donald Trump National Prayer Breakfast Speech 

https://youtu.be/w7hZmvfB1aA

 

4 liker  
Kommentar #238

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Svalen bygger rede

Publisert rundt 2 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Amerikansk kultur, er tross alt litt annerledes enn vår egen, der sjargongmessig ola nordmann benevnes som ola dunk og sidrompa. Oppfattes amerikanerne normalt som eventyrlystne, initiativrike, arbeidsomme, rause og inkluderende også for ikke å ta seg selv altfor høytidelig; for å nevne noe. 

Ja, dette har du rett i. Litt sånn John Doe faktisk. Hørt om ham? Avstammer visst fra Europa, fra den store familien Medel-Svensson med avgreninger til Tyskland hvor de kaller seg Braun og Müller. (En annen gren fra Tyskland slo seg stort opp som Battenberg og ble til Mountbatten i England. (De bodde en stund i Belgia under navnet Waterloo))

Eller sagt på en annen måte; evangelisk kristne i USA ser ikke ut til å være stort anderledes enn norske, bortsett fra de tre nullene før kommaet. Man kan ikke lage politikk etter dem, til det er de for ukunnige om hva som er god  og dårlig politikk. 

En morsom sak skjer i Europa i disse tider. Det var EUtoppmøte på Malta i går. Det er fascinerende å se hvordan Europa samler seg. De er i ferd med å overvinne krisen etter 2008 og kommer snart til å gå enda sterkere inn for en fornyet reformprosess for fremtiden. Det blir mer EU i Europa fremover. En samling mot Trump vare et gjennomgående trekk i kommentarene fra lederne etterpå. De tar avstand fra nasjonalismen, og jeg tror at Trump kan ha gitt europeisk nasjonalisme noe å arbeide med. Det som for kort tid siden så ut til å kunne være en lett jobb for noen av dem, kan vise seg å bli mer innviklet. Noe godt kommer det da tross alt ut av den amerikanske krisen. 

3 liker  
Kommentar #239

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Irrelevant?

Publisert rundt 2 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Det jeg samtidig også ser etter, er hans forhold til tidligere ektefeller og forholdet samlet til felles barn. Må si at disse nære forholdene, til tross for forskjellige mødre; der barna meget tydelig ser ut til å ha et spesielt nært og godt forhold til sin far. Forteller også sitt om denne mannen.

At Trump, i likhet med mange polygamister, har et godt forhold til sine hustruer og deres respektive barn, er irrelevant. Trump kan, som jeg var inne på i min tidligere kommentar, godt være en kjekk kar.

Jeg ville bare poengtere at hans manglende evne til å gi slipp på sin navlebeskuende megalomani når han egentlig skulle representere sin nasjon, gjør USA til latter for hele verden.


4 liker  
Kommentar #240

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Det at USA har en stor og viktig innflytelse globalt, rokker ikke ved det faktum at amerikanere selv har førsteretten til å velge sin president. Skulle tatt seg ut i et demokratisk land at statsledere ble valgt p.g.a. hva omverdenen mener og synes med ulike motiver

Dette er stråmannsargumentasjon. Ingen har forfektet at amerikanerne ikke har rett til å velge sin egen president. Over hodet ingen. 

Vil du innføre forbud eller tabu mot å diskutere Trumpen?

4 liker  
Kommentar #241

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Selvsagt tar EU avstand fra Trump

Publisert rundt 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
En samling mot Trump vare et gjennomgående trekk i kommentarene fra lederne etterpå. De tar avstand fra nasjonalismen, og jeg tror at Trump kan ha gitt europeisk nasjonalisme noe å arbeide med.

Det er jo sentrumene for motstridene krefter - EU-ledere har åpnet opp for en meningsløs migrasjon som middel til å fase ut nasjonalstaten, slik at EU-byråkratene kan fortsette å legge føringer for forandringer av Europa som vil gjøre at historiebøkene vil undres hvorfor folket lot disse få sitte med sitt vanstyre så lenge før proppen gikk.  

Allerede i år kan EU være historie.  Det er valg i Nederland - og det er vel mest sannsynlig her det vil bli et historisk valg - i Frankrike der Le Pen kan ende opp som president - I Tyskland der Merkel kan ende i skammekroken hun rettlig hører hjemme - i Italia der nok er nok.  

Trolig er det for sent å redde Europa - dette vil gå mot kaos og borgerkrig.  Vi vil skotte mot USA og mimre om hvorfor vi ikke hadde ledere som gjorde noe - gjorde som president Trump - satte nasjonen og dens behov foran annet.  EU bare beskytter sine egne byråkratiske føringer - de beskytter ikke Europa og folkets dom over disse vil bli meget hard. EU-kommisjonen er en skandale og det ulmer et folkets hat mot disse som har ligget i fronten for å destabilisere Europa og true nasjonalstatene.


5 liker  
Kommentar #242

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Allerede i år kan EU være historie.  Det er valg i

Vel vi får vente og se hva som skjer. Spennende blir det nok. Det er sider ved EU jeg også syntes er problematiske, spesielt makten til byråkratene og de skyhøye lønningene finansiert med skattepenger. 

Men det er et annet perspektiv også, og da tenker jeg globalt. Kan det være rettferdig at borgere i en verdensdel skal ha en høyere levestandard enn borgere i en annen? Hvorfor skal et barn født i Asia eller Afrika nærmest være dømt til fattigdom, mens barn født i USA eller Europa nærmest er garantert velstand? 

Det er litt sånn at jeg tenker at det går på bekostning av menneskerettigheter og menneskeverdet, og at en grense på kart umulig kan være det som skal stoppe et menneske fra å kunne søke lykke for seg selv og sine nærmeste?

2 liker  
Kommentar #243

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Vil du innføre forbud eller tabu mot å diskutere Trumpen?

Ja, la oss få et forbud mot å diskutere Trump, slik at ikke norsk samfunnsliv tar skade. De som ikke klarer å la vær får man heller tvangsinnlegge, - det har vi sikkert ordninger for. Dessuten kan vel moderator få lagt inn en algoritme som gjør det umulig å registrere kommentarer som inneholder ordet Trump.

4 liker  
Kommentar #244

Carl Wilhelm Leo

9 innlegg  932 kommentarer

Siste sjanse ?

Publisert rundt 2 år siden

Knut Nygaard, kommentar # 241.

Det De skriver er en  sannsynlig  utvikling , 

Agenda 21 ser ut til å blitt erstattet med målsetting Agenda 2030 .

Om vi ser på de enorme ressursene som er satt inn i håp om å blokkere Brexit og Donald Trump , så forstår de fleste at her dreier et seg om mer enn en alminnelig folkeavstemning eller et alminnelig presidentvalg  - dette dreier seg om et langt større systemvalg hvor "noen" sitter som i et kasino med merkede kort og spiller mot godtroende mennesker. Enorme verdier og makt står på spill ,

Og taper de et valg ved grunnlovfestede og legale regler så settes i verk en hetskampanje og undergravning uten sidestykke til noe vi har sett i moderne tid. En kampanje som må koste milliardbeløp - hvem finansierer dette ? 

Vi har valg her i Norge i høst , og  ser ikke noen av de sittende partier gjøre noe annet enn å opptre som etterplaprende naut ovenfor EU og FN. Dette valget kan bli det siste reelle valg befolkningen vil kunne delta i . 

Her er et par linker som forklarer mer enn jeg kan ta tid og plass til å utrede

Agenda 2030 som presentert i Wikipedia. Som beskriver hvor vidunderlig alt blir.

https://en.wikipedia.org/wiki/Post-2015_Development_Agenda

Andre synspunkter :

http://www.naturalnews.com/051058_2030_Agenda_United_Nations_global_enslavement.html

http://endoftheamericandream.com/archives/the-2030-agenda-this-month-the-un-launches-a-blueprint-for-a-new-world-order-with-the-help-of-the-pope

Nå har folk fra andre kirkesamfunn utenom den katolske kirken vært raske til å utpeke paven som en negativ faktor (Antikrist o.l.). Noe som har rimet dårlig ut fra virkelighetens maktfordeling i. vår tid.  

Men - her er det mye vi ikke vet.  Knut Nygaard, gå til minutt 50 og utover og se hva man får ut av det ?

https://www.youtube.com/watch?v=gCxciA4wKno

 

Jeg tar ikke stilling til dette , men det er verdt å notere seg og se om det rimer med eksperimentet - i full  skal - og i så fall muligens irreversible realiteter.

 

5 liker  
Kommentar #245

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Er likt likendes?

Publisert rundt 2 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Men det er et annet perspektiv også, og da tenker jeg globalt. Kan det være rettferdig at borgere i en verdensdel skal ha en høyere levestandard enn borgere i en annen? Hvorfor skal et barn født i Asia eller Afrika nærmest være dømt til fattigdom, mens barn født i USA eller Europa nærmest er garantert velstand? 

Det er litt sånn at jeg tenker at det går på bekostning av menneskerettigheter og menneskeverdet, og at en grense på kart umulig kan være det som skal stoppe et menneske fra å kunne søke lykke for seg selv og sine nærmeste?

Hvorfor tenker du slik? Skal alle være like, tenke likt, føle likt, leve likt, mene likt, bli født likt, dø likt? I så tilfelle, hvor går grensen mellom likt og ulikt?

3 liker  
Kommentar #246

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor tenker du slik? Skal alle være like, tenke likt, føle likt, leve likt, mene likt, bli født likt, dø likt? I så tilfelle, hvor går grensen mellom likt og ulikt?

Hvorfor skriver du slik?, det er jo ikke hva jeg skrev. Det jeg skriver er at det ikke er rett at noen får større muligheter til velstand bare fordi de er født i rett land. 

Mener du at fattigdom er rettferdig når man er født til det? Har ikke alle mennesker rettigheter til mat, hus og utdanning, eller er det rett at fattige foreldre må sende sine barn ut for å tigge fremfor å sende dem til skolen? 

Retten til et verdig liv gjelder alle mennesker enten man ser det i et humanistisk eller religiøst perspektiv. Etter min mening er det en gud gitt betingelse og et krav til anstendighet og ansvar til den rike del av verden. 

5 liker  
Kommentar #247

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Hvem?

Publisert rundt 2 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Og taper de et valg ved grunnlovfestede og legale regler så settes i verk en hetskampanje og undergravning uten sidestykke til noe vi har sett i moderne tid. En kampanje som må koste milliardbeløp - hvem finansierer dette ? 

Hvem ønsker full kontroll over verden?

1 liker  
Kommentar #248

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Trolig er det for sent å redde Europa - dette vil gå mot kaos og borgerkrig.

Selv om tronen etter Hårstad står vakant inntil han skriver noe annet enn konspirasjonsteorier gjelder de samme regler for deg; hele kommentaren er tull og tøys. Gårsdagens toppmøte ga nettopp de motsatte signaler. Her viser du igjen din fantastiske evne til å fornekte virkeligheten. Det er ikke alternative fakta eller nyheter. Det er rett og slett fornektelse av det som foregår på andre siden av Svinesund. Ferdig snakka.

3 liker  
Kommentar #249

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Vel vi får vente og se hva som skjer. Spennende blir det nok. Det er sider ved EU jeg også syntes er problematiske, spesielt makten til byråkratene og de skyhøye lønningene finansiert med skattepenger. 

Til det siterte; se hvor enkelt det er for britene å få gjennomført Brexit. Det er lite sannsynlig at EU går under i år. Først må de nå få kvitte seg med Storbritannia, så får hvert enkelt land finne ut av sin posisjon. EU vil fortsatt være her også om ti år, men i hvilken form kan være vanskelig å si. Som jeg nevnte tidligere er det nå med fornyet tiltro til samarbeidsprosjektet landene går løs på fremtiden etter møtet på Malta. 

Du peker på et vesentlig punkt angående velstandsfordelingen i de ulike verdensdelene. Konsekvensene ser vi særlig i Afrika med den tiårlange vandringen fra fattige strøk nordover til Europa eller Amerika. Det er grunner til at USA, Canada og Frankrike har de største gruppene afrikanere utenfor Afrika forsamlet i sine land med sterke innslag av syrere, egyptere og andre afrikanere.

1 liker  
Kommentar #250

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

å søke lykken

Publisert rundt 2 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Men det er et annet perspektiv også, og da tenker jeg globalt. Kan det være rettferdig at borgere i en verdensdel skal ha en høyere levestandard enn borgere i en annen? Hvorfor skal et barn født i Asia eller Afrika nærmest være dømt til fattigdom, mens barn født i USA eller Europa nærmest er garantert velstand? 

Det er litt sånn at jeg tenker at det går på bekostning av menneskerettigheter og menneskeverdet, og at en grense på kart umulig kan være det som skal stoppe et menneske fra å kunne søke lykke for seg selv og sine nærmeste?

Det er et sted i verden som heter "Asia og Afrika". Dette stedet kjennetegnes ved at "å søke lykken" er synonymt med å flytte til et annet sted som heter "USA og Europa".

Noen vil kanskje tenke at det er en egoistisk strategi "å søke lykken" i dette "USA og Europa", men tanken er at man kan overføre noe av de skapte verdiene til dem som blir igjen i dette landet som ikke skaper verdier.

Men likevel slår tanken meg. Hadde det ikke vært bedre å bli hjemme og heller bidra til verdiskapingen i den kulturen man er født inn i i dette landet som heter "Asia og Afrika"? Eller kanskje er det slik at man i dette landet "Afrika og Asia" har andre verdier enn de rent materielle?

Dessuten bør vi se litt på utnyttelsen av areal og ressurser. Er det lurt at innbyggerne i det enorme landet "Asia og Afrika" skal klumpe seg sammen i det lille landet "USA og Europa"?

Og har vi noe mål? Hvor skal det ende? 

2 liker  

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere