Arne Danielsen

329

Odelsgutten på Evenstad

Det mest forunderlige og skremmende ved Donald Trump, er ikke mannen selv, men den brokete forsamlingen av følgere – også her i Norge, eller kanskje spesielt her.

Publisert: 29. jan 2017  /  771 visninger.

Det er folk på de politiske fløyene – de som ofte også er putinister, innvandringsmotstandere og kristne – helst de med høy hallelujafaktor eller som er apologetiske israelvenner.

Trumpistene framstår som en karismatisk menighet der halleluja-ropene runger. De har funnet sin messias og de venter på undrene og frelsen. Motforestillinger er naturligvis ikke annet enn vranglære.

Hvordan kristne får seg til å bejuble en mann som har bygd mye av imperiet sitt på gambling og råtten casinovirksomhet, som i hele sitt liv ikke har gjort annet enn kynisk å tråkke på andre for egen vinning, hvor egoet, rikdommen, kvinnene har vært hans viktigste anliggende, og som har et kvinnesyn på linje med Hagen, ja, ikke Carl I., men Porno-Hagen sitt, er et lite under i seg selv. Forstå det den som kan.

Selv er jeg sterkt kritisk til den rådende innvandringspolitikken, men det kunne ikke falle meg henfalle til trumpisme. Tvert imot. Han er ikke løsningen på noe som helst.

Donald Trump er som en smågutt, som har skaffete seg fritt leide til en godtebutikk, eller som odelsgutten på Evenstad. Han går berserk, og han er krevende. «Je vil ha klining!», sier han med hevet stemme, morskt oppsyn og oppblåst selvbilde – mens arbeidsomme og sliten tjenestefolk krymper seg. Slik er det med bortskjemte og ødelagte unger. Det er ikke mye nytte de kan gjøre, annet enn å sørge for seg og sitt og å tyne andre. Trump er altså ikke løsningen på noe, annet enn for seg selv. Feil mann på et soleklart feil sted – og til alle tider.

Han er totalt uegnet, og som politiker er han fullstendig novise, en sikkerhetsrisiko av dimensjoner – både økonomisk og for verdensfreden. Vi krysser fingrene og setter vår lit til institusjonene – de som har stoppet mange av Obamas initiativer. Da kan de stoppe den bortskjemte odelsgutten også. Det spesielle er at det er eget parti som denne gangen må sette foten ned. Men det kommer de antakelig til å gjøre. Det kan bli verden, slik vi kjenner den, sin redning.

Pressen har ofte stor makt, og blir av putinistene beskyldt for å skape et negativt bilde av mannen. Trump trenger ikke pressen. Han har jo sin egen Twitter-konto. Slik greier han å skape et riktig bilde av seg selv – og det er skremmende. Vi ser hva vi ser, og hører hva vi hører. Pressens rolle er, slik sett, underordnet.

Hans elendige historie som forretningsmann, hans enorme ego, hvordan han har tatt snarveier og tråkket på alle, som har kommet i hans vei, hvordan han framstår, hva han selv sier og hans infantile oppførsel, skaper hverken tillit eller troverdighet.

Tvert imot, det er så ekstremt og så avslørende at det framstår som et mareritt. En annen statssjef, som han kan sammenlignes med i moderne tid, er Boris Jeltsin. De to og nærheten til atomkofferten er til å grøsse av.

Men enda mer er han en fare for økonomien. Han gjør nå det alle politikere alltid har vært fristete av. Det er lett å pøse inn midler og å sette inn virkemidler, som skaper kortsiktig vekst, men som slår voldsomt tilbake og ender i en forferdelig katastrofe.

Trump er altså ikke et mysterium. Han er avslørt – av seg selv. Mysteriet er de som bejubeler ham. Fenomenet framstår som et gufs fra trettitallet – uten sammenligning forøvrig.

 

11 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #301

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Først kan jeg bare vise tilbake til det Omar skrev. Så kan jeg svare deg helt utførlig ved å be deg lese dette igjen:

Jeg liker ikke denne tonen som tilsier at jeg skal oppføre meg pent og gjøre lekser. Hvis du har noe å si får du heller bare komme med det. Jeg har forstått både deg, Omar og han tredje. Det er ikke spess krevende. 

2 liker  
Kommentar #302

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Nei, det er ingen suksesshistorie

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
De som bor i Vesten er i hovedsak mildere stemt og praktiserer ikke ekstrem islam. Derfor går også integreringen etter forholdene bra. 

Her kan det se ut til at Njål er alt for optimistisks.

Nei, integreringen går slett ikke bra. For noen gjør den det, men det er ikke det vanlige. Over femti prosent av f.eks. syrere i Norge er fortsatt uten jobb etter ti år. Og, av immigrantene, spesielt fra den muslimske verden er det en tydelig høyere andel trygdede enn ellers i befolkningen. De har kommet seg i jobb, og etter en stund blir en relativt stor andel av dem trygdet. Noen er selvfølgelige reelle, men det er også avdekket at leger, som regel også fremmekulturelle tar seg betalt for å skrive ut de rette diagnosene som kan gi det de anser som en «lukrativ» trygdetilværelse.

Videre, når det gjelder holdninger og innstilling til det «gamle» og det «nye», er det mye variasjon – slik vi også finner det i deres opprinnelsesland. Det er lite sannsynlig at endrer holdning under reisen. De som er konservative muslimer, fortsetter med det, og de som i utgangspunktet er liberale, forblir liberale også i det landet de kommer til.

Derfor finnes alle avskygninger også i vår del av verden, slik som islamister som gjør alt de kan for å rekruttere muslimske ungdommer i innvandrertette områder, enten det er i Brixton, Rosengård eller i Groruddalen. I noen moskeer praktiseres Sharia og det er press på andre muslimer om å gjøre det samme.

Videre har vi sett dokumenterer, spesielt en svensk dokumentar, der imamer ble intervjuet for åpen mikrofon av SVT om kvinners rettigheter i islam, og hvor de svarte det de antok var forventet av dem – altså politisk korrekt om likeverd, likestilling og alt det der. Noen forutsetningsvis unge muslimske kvinner tok på seg jobben med oppsøke de samme imamene med skjult kamera og mikrofon. Der fikk de klar tale om at mannen har rett til å slå dem dersom de er ulydige, enten det gjelder tildekking, sexvegring eller andre utilgivelige forhold, og også at det er rettferdig at mannen arver mer enn kvinner osv.

Det går dessverre trått med integrering av spesielt muslimer. Riktignok blir Norge av FN framholdt som et av landene med størst suksess – relativt sett. Det er bra. Når det er sagt, er det viktig å understreke at en god del med muslimsk bakgrunn naturligvis lykkes godt og svært godt.  Men det er altså slett ikke slik at de som kommer hit i alminnelighet har lagt vekk sin tradisjon og kultur og det vi vil kalle utvekstene i disse.

Et lite apropos. Evne og vilje til tilpasning og integrering ser ut til å være sterkt kulturelt betinget. Muslimene er i så måte de som åpenbart har vanskeligst for å tilpasse seg. Andre kulturer har langt bedre resultater å vise til. Et eksempel på dette er båtflyktningene som kom fra Vietnam på åttitallet. De har en høyere yrkesdeltakelse enn gjennomsnittet i befolkingen, og de gjør lite av seg i betydningen kulturell konflikt. De respekterer det norske samfunnets g verdier kultur og praktiserer sin egen privat og i det stille.

Men hva dette har med Trump å gjøre, er jeg usikker på.

3 liker  
Kommentar #303

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden

På den annen side kan det tenkes at syrere er som folk flest. Blir de for traumatiserte kan de ikke arbeide være seg i Syria eller Norge. Her blir de uføretrygdet, der går de til grunne. Vi får se stort på det. :-)

2 liker  
Kommentar #304

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Kan være..

Publisert over 3 år siden

.. at muslimer er mer traumatiserte enn alle andre lidende fra alle andre steder i vår temmelig brutale verden, der det også er lidelser, men som altså ofte typsik greit lar seg integerere og som har en gjennomgående høy arbeidsdeltakalse. Som et lite apropos kan nevnes at det visstnok var temmelig traurig i Viatenam i sin tid også, og i f.eks. i Chile under Pinochet osv. Men det er mulig det ikke kommer opp mot det å være fra et muslimsk land. 

Og skulle det være slik, at vi ikke kan forvente det samme av muslimer som av alle de andre lidende i verden, må vi ta dette med i beregningen - altså at vi ikke kan forvente at de vil bidra som andre, og at de slik implisitt vil utgjøre en langt større kostnad enn andre. Da må tilflyttingen fra spesielt muslimske land begrenses og tilpasses våre framtidige (her snakker vi en og to generasjoner) øknomiske og sosiale bærekraft og tåleevne.  

2 liker  
Kommentar #305

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Tar en avstand fra steining er en vantroende

Publisert over 3 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Tabut mot att kritisera profeten Muhammed är för starkt."

Helt riktig Robin. 

Dersom en tar avstand fra slikt i Islam er en blitt vantroende og skal "behandles" som vantroende. Vi vet hva det betyr.

3 liker  
Kommentar #306

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Du mener at dersom en tar avstand fra steining, så er en vantroende og blir steinet? :)

Ut over dette må det kunne sies at det er imponerende at tråden holdt seg til temaet til omkring kommentar # 290 eller noe slikt – før avsporingen kom. Dette er temmelig spesielt, kanskje til og med historisk på VD. Som regel kommer avsporingene etter ikke alt for mange kommentarer. 

1 liker  
Kommentar #307

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Du mener at dersom en tar avstand fra steining, så er en vantroende og blir steinet? :)

 Du mangler nesen. Den må vi ha med oss. :-) 

Beklager hvis jeg skulle ødelegge tråden din med dette.

1 liker  
Kommentar #308

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Det skal nok komme adskillig flere muslimske flyktninger

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
På den annen side kan det tenkes at syrere er som folk flest. Blir de for traumatiserte kan de ikke arbeide være seg i Syria eller Norge. Her blir de uføretrygdet, der går de til grunne. Vi får se stort på det. :-)

En forstandig kommentar, Njål.

Nå er det neppe bare Syrias befolkning som skal "trumatiseres". Syria er kun ett av hele sju land som Trumpen har blinket ut...

Han beregner kanskje at han skal klare å "utslette radikal islam fra jordens overflate" uten at "mulige, radikale troende" slipper ut av de sju landene... Kanskje en ekstrem variant av "å hjelpe dem der de er", som Frp-apologetene snakket så unisont om? 


1 liker  
Kommentar #309

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Tar en avstand fra steining er en vantroende

Når var sist gang noen ble steinet i hjel i Norge, Georg Bye-Pedersen? 

Kommentar #310

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Når var sist gang noen ble steinet i hjel i Norge

Det er mye dårlig rassikring i Norge. Noen kan ha blitt ufrivillig steinet i jordras og slikt. Nå vet vi hvem som står bak. Mannen faller vel også når bare Allah vil.

2 liker  
Kommentar #311

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Amerikanernes raseri - Terrible!

Publisert over 3 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Men burde ikke raseriet rette seg mot amerikanerne som har stemt Trump inn i presidentstolen? Trump er jo som han sier bare en budbringer som har fanget opp en overmoden stemning og et raseri i befolkningen.

I dagens tweet setter Trump nok en gang ord på det som opptar og forarger amerikanerne.

"My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!"

 

3 liker  

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
4 dager siden / 2492 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
26 dager siden / 1874 visninger
Den norske kirke og pornografi
av
Marthe Kristine Østerud Primstad
rundt 1 måned siden / 1126 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
7 dager siden / 924 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
28 dager siden / 674 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
rundt 14 timer siden / 612 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere