Lise Tørnby

Leder NMS Global
5

Dialog er viktig - også i misjon

Vi trenger god dialog for å møte vår tids mangfold av ulike kulturer og livssyn.

Publisert: 26. jan 2017

Misjonens vesen er å vise mennesker veien til den kristne tro. Dialog handler om å forstå vår samtalepartner, uten å prøve å endre den andres standpunkt. Er det mulig for en misjonsorganisasjon, som NMS (Det Norske Misjonsselskap) å gjøre begge deler? Hvor går grensen mellom dialog og evangelisering?

Procmura er en organisasjon som har et mål om god sameksistens mellom kristne og muslimer i Afrika. Kommende helg møter de europeiske partnerne lederne i organisasjonen på en konferanse i Stavanger. NMS er eneste norske misjonsorganisasjon som deltar i konferansen. Man kan spørre seg om dialog er en legitim oppgave for en misjonsorganisasjon.


To sider

I NMS mener vi det er fullt mulig og ønskelig at misjon både har dialogiske og evangeliserende sider. Slik vi forstår Jesus var han både dialogisk og evangeliserende i sitt virke. I møte med folkemengder var Jesus tydelig på hvem han var og forkynte:

«Jeg er veien sannheten og livet».

I samtaler med enkeltmennesker og disiplene hadde han imidlertid en tilnærming som ligger nærmere den dialogiske. «Hvem sier dere at jeg er», spør Jesus de tolv (Matt 16,15), så fortsetter samtalen.

I noen sammenhenger kunne han møte mennesker på en evangeliserende måte, som da han slo følge med to disipler på vei til Emmaus og åpnet deres forståelse av skriftene, og avsluttet med måltidsfellesskap sammen med dem (Luk 24,25ff).


Guds misjon, vår misjon

Proklamasjon er å forkynne, eller hevde en mening offentlig. Proklamasjon som metode for misjon har gitt mange gode resultater igjennom historien. Men dersom proklamasjonen blir den eneste metoden som brukes i misjon, blir det oss mennesker som er handlende subjekter. Da blir Gud redusert til en som hjelper og utruster oss i vårt arbeid. Dermed er det ikke lenger snakk om Guds misjon, men vår misjon. Proklamasjon vil passe best i forsamlinger der en forkynner i en monologisk form.

Evangelisering er et langt videre begrep enn proklamasjon og vanskeligere å avgrense. Evangelisering springer ut i fra ønsket om å gi det beste som vi har fått, videre til andre mennesker. Den gassisk lutherske kirken på Madagaskar er av de hurtigst voksende kirkene på det afrikanske kontinent. I forkant av kirkens generalsynode høsten 2016 spurte vi avtroppende kirkepresident, Endor Modeste, om hvorfor den gassiske kirke lykkes så godt med evangelisering og vi i Norge ikke gjør det. Han svarte da at de er lei av ord og at de bærer hverandres byrder. Vi vil derfor si at evangelisering hører best hjemme som levd liv, med en diakonal tilnærming til sine medmennesker, og der en samtidig deler av sin erfaring med den treenige Gud.


Gi videre

Misjon springer ut i fra ønske om å gi det beste vi har fått videre til andre mennesker. Det handler om å krysse grenser for å dele det gode Jesus Kristus har å gi. For NMS representerer misjon det grenseoverskridende drivet som ligger i selve budskapet og i selve kirkens vesen. Evangeliet skal formidles til nye steder, i nye tider, til nye mennesker, til nye generasjoner og inn i nye kulturelle sammenhenger. NMS sitt nyformulerte mål for misjon er: «å dele troen på Jesus, utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet». Dette er aktive uttrykk, som viser at troen på Jesus skal sette spor der vi går – vi ønsker en varig endring.

Dialog er noe annet enn monolog og debatt. Det finnes imidlertid ingen enhetlig, felles oppfatning av hva dialog er. Dette til tross for at stadig flere innser at vi trenger god dialog for å møte vår tids mangfold av ulike kulturer og livssyn. Mens deltagerne i en debatt søker å vinne over hverandre, ofte ved hjelp av retoriske knep, preges gjerne dialogen av respekt, åpenhet og samarbeid. Noen dialogteorietikere fokuserer på dialogens form og struktur, mens andre i større grad er opptatt av dialogens hensikt.


Tros- og livssynsdialog

En dialog som nettopp føres ut fra en spesiell hensikt er den etablerte tros- og livssynsdialogen både i Norge og internasjonalt. Trosdialogen skiller seg fra andre former for livssynsmøter ved at den ikke søker å overbevise den andre eller å få vedkommende til å skifte trosstandpunkt. Evangeliserende virksomhet hører med andre ord ikke hjemme i disse fora. Rundt dialogens bord er følgende en forutsetning: Vilje til å lytte, ønske om å forstå og åpenhet for selv å forandres.

På Global Leadership Summit i høst hadde Per Christian Lunde, (Euro Business School og styremedlem i Willow Creek Norge, blant annet) et innlegg som ble kalt «Innflytelsesrike liv». I dette innlegg snakket Lunde blant annet om at den treenige Gud er allestedsnærværende. Det er ikke kirken og misjonen som først bringer Gud til de ikke-kristne kulturene. Gud er der allerede. Dermed er det kirkens oppgave å tyde hans nærvær over alt hvor vi kommer.


Respekt

Hva er så grensen mellom evangelisering og dialog? Noen vil hevde at det handler om respekt. Vi vil hevde at i misjonsarbeid er respekt et grunnleggende element for alle tilnærmingsmåtene til mennesker av en annen tro. Vi har presentert noen trekk ved dialog og evangelisering. Kanskje er det ikke så viktig å trekke grensen mellom dem. Det er mulig å ha en dialogisk tilnærming ved evangelisering, og på den andre siden kan man ha et indre ønske om at sin samtalepartner ved dialogens bord skal komme til tro på Jesus som Guds sønn og verdens frelser.

Misjonsorganisasjoner og kirker har et grunnleggende ønske om å lede mennesker til tro. Det er ingen grunn til at dette ikke kan skje i full respekt i alle møter mellom mennesker. Vi kan både være lyttende til våre samtalepartnere og tydelige på vårt ståsted. Vår oppgave er å utforske hva Gud allerede gjør i de mennesker og samfunn vi møter. Dernest må vi tilpasse samtalen etter sammenhengen vi trår inn i.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND, 26.01.2017

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
19 dager siden / 1218 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
25 dager siden / 1210 visninger
Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
7 dager siden / 1115 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
11 dager siden / 851 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 602 visninger
Humanismens hellige skrifter
av
Didrik Søderlind
nesten 2 år siden / 572 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere