Daniel Joachim Kleiven

31    141

Økende forfølgelse i India

I 2016 skal flere kirker ha blitt brent ned i India alene enn i hele Midt-Østen. I løpet av de siste fire årene har India skutt i været fra 31. til 15. plass på rangeringen av trosforfølgelse.

Publisert: 21. jan 2017 / 1598 visninger.

Den internasjonale organisasjonen Åpne Dører (Open Doors) gir hvert år ut World Watch List, en internasjonalt anerkjent rapport om trosforfølgelse. Her beskrives de 50 landene hvor det forekommer mest forfølgelse. I rapporten kommer det frem at 215 millioner kristne forfølges i disse landene, som toppes av Nord-Korea, Somalia, Afghanistan og Pakistan.

Sprikende tall.

Men lenger nede på listen foregår det uhyggelige bevegelser i India. Åpne Dører melder at det trolig er så mye som 64 millioner kristne i India i henhold til konservative anslag. Det er høyere enn hos andre tradisjonelle kilder, hvor Pew Research anslår 30 millioner, mens Centre for the Study of Global Christianity melder om lag 58 millioner.

Nasjonalisme kan ha styrken av å demme opp mot sterke sekteriske, religiøse identitetsmarkører. Når land som Irak og Syria svekkes som definerte nasjoner, skapes et tomrom som religiøse autoriteter kan misbruke. På en annen side kan religiøs identitet skape en viktig motvekt mot autoritære regimer, ved å styrke sivilsamfunn og anerkjenne en større autoritet enn staten. Dette ser vi f.eks. i tidligere kommuniststater. I India har derimot syntesen av disse to skapt en farlig legering.

Stormakt.

India følger Kina tett som en kommende økonomisk stormakt, med attraktive handels- og investeringsmuligheter. Landet har i lange tider levd greit med stor sosial og religiøs pluralisme, men en hindunasjonalistisk bølge, kalt hindutva, har i de siste tiårene utnyttet et politisk vakuum til å rykke frem under verdens radar. Den moderne bevegelsen startet i 1923, da en anti-kolonial revolusjonær ved navn Vinayak Savarkar skrev teksten Essentials of Hindutva. Her la han grunnlaget for hindutva, ved å betrakte religiøse skillelinjer som nasjonale, hvor tilhørere av muslimer og kristne tradisjoner ble beskrevet som utenlandske og uberettigede innflytelser. Slik oversatte han tanken om en hindusitisk enhet til noe mer konkret: Den indiske nasjonsstaten.

Etter en periode vekk fra makten, har hindunasjonalismens vekst eskalert siden Narendra Modi og BJP, Indias folkeparti, fikk en brakseier i valget i 2014. Folkepartiet er kjent for å ha sin egen hindutva-fløy, som tidvis kommer med ganske ekstreme uttalelser. Sterke krefter ønsker nå å rendyrke Indias hinduistiske identitet, og om de får stor oppslutning i partiet med en majoritet i parlamentet, kan det være få hinder igjen.

Fiendtlighet.

India er ikke et land med bare hinduister. Men hindunasjonalistene har gjort det tydelig klart at personer med annen tro får leve i landet fullt og helt på Krishnas nåde. Den sosiale fiendtligheten i India mot andre religioner er en av de høyeste i verden, ifølge en studie fra Pew Research i 2013. Det forekommer stadige rapporter om religiøst motivert vold, som da muslimske Mohammad Akhlaq Saifi i 2015 ble steinet til døde av en lokal folkemengde i Uttar Pradesh-provinsen. Mohammad og hans familie var mistenkt for å ha feiret Eid-høytiden med å spise kjøtt fra en ku, et dyr som er ansett som hellig innen hinduismen. Etter henrettelsen viste det seg imidlertid at kjøttet var av geit. Myndighetene har lite å stille opp med mot slike hendelser over Indias store geografiske distanser.

Kristendom på fremmarsj.

Samtidig peker de fleste tall på at andelen av hinduister i India synker gradvis, mens islam og kristendom er på forsiktig fremmarsj. India har et kjent kastesystem med en tydelig sosial rangering av grupper med mennesker. Nederst på rangstigen finner vi kasteløse (daliter) og de urørlige (tribaler). Det er blant disse at kristendommen finner størst vekst. Budskapet om likeverd og et opphevet rangeringssystem fremstår forståelig nok som mer attraktivt her, selv om det kulturelle kastesystemet har vanskelig for å slippe taket i inderes kollektive psyke.

Som følge av det som ble ansett som et økende problem, lanserte radikale hinduister i 2014 et «hjemkomst-program» ved navn Ghar Vapsi, som tar sikte på å rekonvertere alle muslimer og kristne tilbake til hinduisme. En fremstående politiker i BJP har uttalt at dette programmet trolig vil fortsette helt til all konvertering er forbudt. I deres øyne representerer muslimer og kristne noe som ikke hører hjemme i det tradisjonelle India, og står i fare for å støtte opp om anti-nasjonale aktiviteter.

Mer enn religion.

Hinduisme blir noe mer enn en ren religion, men en nasjonal identitet og kultur. Å være hinduist gjøres synonymt til det å være en tradisjonell inder. Den Britisk-indiske kunstneren Anish Kapoor skrev for et år sida i Guardian at India i praksis styres av et hinduistisk Taliban, hvor det er få muligheter til å bryte med statens offisielle linje. Disse rapportene vil nok derimot finne lite medhold blant indere selv, hvor en rekordstor majoritet er begeistret for Modi sin linje, og hans innsats for å styrke Indias økonomi og globale rolle.

Hvilke av disse vitnesbyrdene som samsvarer best med sannheten, vil nok gradvis bli tydeligere i årene fremover.

En ting er sikkert. Om vi nå skulle få en stormakt i verden som identifiserer seg eksklusivt som hinduistisk, vil det virke sterkt polariserende, både innad i landet og utad for verdenspolitikken.

Vesten har en viktig rolle fremover i å tale varmt for en åpen sekularitetsmodell som skaper rom for mennesker av ulike livssyn, samtidig som den er ærlig om at staten burde funderes på et sett med normative verdier.

Først publisert i Vårt Land 21.01.2017

5 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Njål Kristiansen

144 innlegg  19918 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Daniel Joachim Kleiven. Gå til den siterte teksten.

Mer enn religion.

Hinduisme blir noe mer enn en ren religion, men en nasjonal identitet og kultur. Å være hinduist gjøres synonymt til det å være en tradisjonell inder. Den Britisk-indiske kunstneren Anish Kapoor skrev for et år sida i Guardian at India i praksis styres av et hinduistisk Taliban, hvor det er få muligheter til å bryte med statens offisielle linje. Disse rapportene vil nok derimot finne lite medhold blant indere selv, hvor en rekordstor majoritet er begeistret for Modi sin linje, og hans innsats for å styrke Indias økonomi og globale rolle.

Hvilke av disse vitnesbyrdene som samsvarer best med sannheten, vil nok gradvis bli tydeligere i årene fremover.

En ting er sikkert. Om vi nå skulle få en stormakt i verden som identifiserer seg eksklusivt som hinduistisk, vil det virke sterkt polariserende, både innad i landet og utad for verdenspolitikken.

Her er det mye interessant stoff. Ikke minst sprengstoff. Gjennom de siste årene har det lykkes India og bygge opp en liten middelklasse. Den dominerer enda ikke men den er i vekst og kan komme til å bli den betydeligste klassen om noen år. Dette er for så vidt en nødvendighet for å skape et mer balansert India, men det finnes en bakside og den kan komme til å prege bildet. Anslaget er at middelklassen utgjør ca 250 mio av 1200 mio innbyggere. 

De lavere klassene hever seg også til middelklassenivå. Dette kan medføre sosiale endringer gjennom større frihet for individet, men også at større kulturforskjeller kommer frem. Hvis det tidligere var lagt lokk på urett fordi det skulle være slik iht tradisjonen, kan dette systemet rakne og få voldsomme uttrykk på veien til et sekulært samfunn med like rettigheter for alle. Vi kan se på vår egen kulturkamp med løsrivelsen fra mer dogmatisk kristendom, vi kan se på muslimenes kamp for løsrivelse fra dogmatisk islam og nå hinduene. Den kristne samfunnsendringen var aldri så voldsom noe sted som den vi ser i muslimske land eller som vi kan komme til å se i India og senere Kina. Over hele Asia koker det under fernissen i semidemokratier. Man ga India sin frihet i 1947. I dag sytti år etter er man kanskje i ferd med å nå puberteten. Burma..... det skal vise seg om Ang San Suu Kyi er den lederen Nobel-komiteen ga en pris i løpet av denne perioden. Thailand, Vietnam... Asia er fremtidens slagmark for demokratiet. 

I land hvor man ikke er øvet i å debattere for så å beslutte i fellesskap vil dette føre til blodsutgydelser. I slike faser settes verdier på prøve. Det er mye som skal gjøres på nytt i India før samfunnet finner en fremtidig modell. Tenk på kvinnene. De er like bakpå i dag som de var for sytti år siden i store deler av landsbygden. Sannsynligvis må vi regne med innbitte kamper både politisk og med våpen i hånd i lange tider. Ingen land kan leve med maktvakuum. Det vil alltid være slik at noen fyller det tomrommet med sin makt, men det betyr ikke at det er til det beste for folket. 

2 liker  
Svar
Kommentar #2

Magnus Husøy

19 innlegg  4126 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Så går det an å legge til at "hinduismen" ikke er en religion sett fra et hinduistisk perspektiv. India har ei stor samling med religioner og tolkninger av disse. Når vi omtaler de indiske religionene som "hinduisme" så bygger det på en vestlig måte å forstå ting på, siden vi er vant til "kristendommen" (og "islam"). Dermed har jo vestlig tankesett delvis bidratt til hindunasjonalismen, der religion og kultur smeltes sammen med etnisk bakgrunn og utgjør et "vi" som altså trues av muslimer og kristne. Historisk sett var det en viss grad av toleranse blant de "hinduistiske" herskerne overfor religiøse minoriteter, men det er åpenbart en del krefter som ikke ønsker å videreføre denne tankegangen. Uansett er det veldig bra at du tar opp dette, for man kan drukne i informasjon om forfølgelse av kristne i muslimske og kommunistiske land. 

1 liker  
Svar
Kommentar #3

Njål Kristiansen

144 innlegg  19918 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Den vestlige verden er - kan jeg si? - nesten sykelig opptatt av islam og arabernes tilstedeværelse i sin del av verden. På den bakgrunn glemmer vi at det finnes problemer som omfatter langt flere mennesker enn det som bor i Vesten og de som forsøker å migrere hit. Her har trådstarter gitt et lysglimt inn i indisk samfunnsliv, og for de som har fulgt litt med på India er dette et lite risp i en overflate som skjuler en grusom hverdag for mange. Men vi bryr oss ikke. 

Vi har også Kina med minst like store problemer. Når de kinesiske masser begynner å røre på seg og forstår at det er relativt trygt i forhold til maktapparatet, vil de ikke skåne noen. Slik er den kinesiske kultur om vi ser på historien. Det er mindre enn 50 år siden man flådde folk levende på torgene som straff mot dagens regimes forgjengere. Det er mindre enn 50 år siden en sønn kunne bli oppfordret til å flå sin fars kjønnsorganer for at straffen skulle virke preventiv på kommende slekter. Det er mindre enn 50 år siden folk byttet babyer så de skulle slippe å spise sine egne barn under sultkatastrofene. 

Mange steder er det ikke særlig bedre stillet. I Sør- og Nord-Amerika og Europa er vi temmelig begunstiget. Jo lenger man kommer bort fra den vestlige sivilisasjon jo grusommere er forholdene oftere. Vi kan ikke gjøre noe direkte med alt, men vi kan ha det i vår bevissthet at verden er mye større enn noen millioner muslimer som ønsker å komme til Vesten. I mange land er selv demokratiske valgte regjeringer et redselsregime, ja svært ofte er det slik i Afrika. Vi bør ikke avvise afrikanske flyktninger for vi vet ikke hva de flykter fra. De sosio-økonomiske forhold kan på papiret se bra ut, men sammenlignet med vår kultur kan det være et pillråttent samfunn. Legg bare merke til hva som skjedde i Gambia sist helg. Det er lett å tenke på vår egen velferd, men vi har mye å gå på før vår egen velferd trues opp mot de som ikke har noen velferd som kan trues, men som gjør det de må for å redde livet. Vår solidaritet burde være på disses side. 

1 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Roald Øye kommenterte på
Et jødisk hamskifte i USA.
8 minutter siden / 571 visninger
Per Søetorp kommenterte på
Sommer-refleksjoner: Identitetskrise, overgivelse og kristent liv
rundt 1 time siden / 814 visninger
Roald Øye kommenterte på
Demokratiets trusler – Trumps Amerika – bør vi være redde?
rundt 2 timer siden / 690 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Viktig islamsk feminisme
rundt 3 timer siden / 71 visninger
Frank Andresen kommenterte på
Bibelsk økumenisme vs skjøgekirkenes falske økumenisme
rundt 4 timer siden / 891 visninger
Roald Øye kommenterte på
Et jødisk hamskifte i USA.
rundt 5 timer siden / 571 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Ramadan
rundt 6 timer siden / 134 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Bibeltime for politikere
rundt 6 timer siden / 2086 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Norge på jumboplass.
rundt 7 timer siden / 267 visninger
Les flere