Halvor Moxnes

24

Fra fraksjon til bevegelse

Jeg ser framtiden for Åpen folkekirke ikke først og fremst som en kirke­politisk fraksjon, men som en bevegelse som har som mål å fornye kirken.

Publisert: 19. jan 2017  /  549 visninger.
Det er fint at Vårt Land bekymrer seg over Åpen folkekirkes framtid og for hva som kan være merkesaker framover. Alf Gjøsund (16.01) er i tvil om diakoni kan være en merkesak, siden mange andre kirkemedlemmer også er opptatt av diakoni. Og når det gjelder teologi, mener han at «det blir en utfordring å gjøre diskusjonen (til teologiprofessorer) tilgjengelige for folk flest».
Jesu åpenhet
Jeg ser framtiden for Åpen folkekirke ikke først og fremst som en kirke­politisk fraksjon, men som en bevegelse som har som mål å fornye kirken. Den har Jesu åpenhet mot mennesker som sitt ideal for kirken. Derfor bør kirkens program være det samme som Jesu programtale i Nasaret ved begynnelsen av sitt virke: «Herrens ånd har salvet meg «til å forkynne et godt budskap for fattige, for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri, og rope ut et nådens år fra Herren» (Lukas 4,16-18).
Dette budskapet er som en oppskrift på diakoni, på omsorgen for mennesker i nød. Samtidig er det en tale som går rett inn i motsetningene i samfunnet, med de kreftene som skaper fattige og gjeldsfengsel, som skaper undertrykkelse. Ved å gjøre diakoni til merkesak, må Åpen folkekirke ikke bare ha omsorg for enkeltmennesker og grupper i nød; diakonien må også sette navn på og kritisere urett.
Kirken kan ikke tie stille om politikk som øker ulikhet, som truer menneskeverd og -rettigheter, både for innfødte, innvandrere og flyktninger. Dette er ikke snakk om å gjøre diakoni til «sin» merkesak i konkurranse med andre. Dette må være en invitasjon til å se diakoni som et helhetsperspektiv på menneske og samfunn.
Fellesskap
Samtidig er Jesu programtale om frihet og godt budskap også et program for hvordan kirken blir til: Den starter med Jesu handling med mennesker som har liv som er truet og marginalisert. Evangeliefortellingene om Jesu møter med mennesker forteller den samme historien om fellesskap med dem som har vært utenfor.
I de siste 50 år har denne ­talen ikke vært tatt på alvor i de to viktigste sakene om menneskeverd og likeverd i kirken. Den første var inkludering av kvinner på alle plan i kirken, med anerkjennelse og prestetjeneste. Den ­andre var inkludering, prestetjeneste og vigsel for homofile, lesbiske og transpersoner. For 20 år siden ble vi som hevdet dette­, anklaget fra kirkelige ledere om at vi ikke hadde noen teologisk begrunnelse for vårt syn. Nå har kirken snudd. Det var ikke et ­resultat av teologiske diskusjoner mellom professorer (selv om vi også hjalp til). Hovedgrunnen var et skifte blant mange mennesker i kirken, som opplevde at møtet mellom Jesu budskap og menneskers liv førte til en ny refleksjon og nye standpunkt.
Må videre
Det er dette som må være måten Åpen folkekirke skal arbeide med teologi på: Å gi folk lov til å komme med sine erfaringer i møte med Jesu budskap. Ofte blir det fremstilt som et ideal å ha «bevart sin barnetro». På andre områder i livet ville det bli sett på som en stanset personlighetsutvikling. Derfor må kirken komme videre fra trosopplæring for barn og ungdom til å gi voksne hjelp til å sette seg inn i hvordan Bibelen er blitt tolket, hvordan kristen tro har ­utviklet seg.
Å se at kristen tro ikke er statisk, men åpen for møter med menneskers erfaringer og problemer, vil gi trygghet for egen refleksjon og utvikling av troen.­ Teologer vil ha en rolle i et slikt arbeid, men den viktigste vil være menneskers kunnskap og erfaringer med livet i alt sitt mangfold. Det kunne bli begynnelsen på en ny «lekmanns/-kvinnes teologi»!
God avslutning
Jeg håper det ikke dukker opp lignende saker som vigsel av likekjønnede par. Det er nå blitt en god avslutning på en sak som har vært utrolig­ slitsom og traumatisk for de mange som har opplevet diskriminering. Men å ha vunnet denne saken, betyr ikke at vi kan legge ned Åpen folkekirke. I det norske samfunnet er det mange mennesker som opplever at livet er lukket og stengt. Åpen folkekirke må ta med seg det vi har lært om tro og åpenhet, respekt for mennesker og deres erfaringer inn i nye sammenhenger
1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

«Ikke»

Publisert over 3 år siden
Halvor Moxnes. Gå til den siterte teksten.
I de siste 50 år har denne ­talen ikke vært tatt på alvor i de to viktigste sakene om menneskeverd og likeverd i kirken. Den første var inkludering av kvinner på alle plan i kirken, med anerkjennelse og prestetjeneste. Den ­andre var inkludering, prestetjeneste og vigsel for homofile, lesbiske og transpersoner.

Går ut fra at det har sneket seg inn en skrivefeil i Moxnes sin tekst. Han viser til Jesu «programtale» i Nasaret og skriver at «I de siste 50 år har denne ­talen ikke vært tatt på alvor i de to viktigste sakene om menneskeverd og likeverd i kirken.» Her peker han på inkludering av kvinner på alle plan i kirken, med anerkjennelse og prestetjeneste og inkludering, prestetjeneste og vigsel for homofile, lesbiske og transpersoner.

Ordet «ikke» må være en feilskrivning. Antakelig mener Moxnes å si at i de siste 50 år er dette blitt tatt på alvor. Dette ettersom det nettopp er i løpet av de siste femti årene at det er blitt akspet for kvinnelige prester og vigsling av homofile. 

Utlagt må vi derfor kunne slå fast at kirken i to tusen år før dette ikke har tatt Jesu "programtale" på alvor.

---------

En kort kommentar til Moxnes sitt budskap i dette innlegget. Svært mange er overhode ikke bekymret for Åpen Folkekirke sin framtid, men derimot er det svært mange som er dypt bekymret for kirkens framtid. 

5 liker  
Kommentar #2

Daniel Krussand

31 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Maken til feiltokning av Luk 4:16-18.  Jesus taler her ikke om et opprør mot et samfunnssystem men at mennesker skal settes fri fra sin syndige natur.  Det Moxnes her skisserer er at ÅF skal grave kirken enda dypere ned i syndens slaveri.  Det er ikke å fornye kirken. 

1 liker  

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
16 dager siden / 3021 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
13 dager siden / 1747 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
14 dager siden / 1578 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
19 dager siden / 1117 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1088 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
3 dager siden / 787 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
24 dager siden / 690 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere