Halvor Moxnes

18    11

Fra fraksjon til bevegelse

Jeg ser framtiden for Åpen folkekirke ikke først og fremst som en kirke­politisk fraksjon, men som en bevegelse som har som mål å fornye kirken.

Publisert: 19. jan 2017 / 1042 visninger.
Det er fint at Vårt Land bekymrer seg over Åpen folkekirkes framtid og for hva som kan være merkesaker framover. Alf Gjøsund (16.01) er i tvil om diakoni kan være en merkesak, siden mange andre kirkemedlemmer også er opptatt av diakoni. Og når det gjelder teologi, mener han at «det blir en utfordring å gjøre diskusjonen (til teologiprofessorer) tilgjengelige for folk flest».
Jesu åpenhet
Jeg ser framtiden for Åpen folkekirke ikke først og fremst som en kirke­politisk fraksjon, men som en bevegelse som har som mål å fornye kirken. Den har Jesu åpenhet mot mennesker som sitt ideal for kirken. Derfor bør kirkens program være det samme som Jesu programtale i Nasaret ved begynnelsen av sitt virke: «Herrens ånd har salvet meg «til å forkynne et godt budskap for fattige, for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri, og rope ut et nådens år fra Herren» (Lukas 4,16-18).
Dette budskapet er som en oppskrift på diakoni, på omsorgen for mennesker i nød. Samtidig er det en tale som går rett inn i motsetningene i samfunnet, med de kreftene som skaper fattige og gjeldsfengsel, som skaper undertrykkelse. Ved å gjøre diakoni til merkesak, må Åpen folkekirke ikke bare ha omsorg for enkeltmennesker og grupper i nød; diakonien må også sette navn på og kritisere urett.
Kirken kan ikke tie stille om politikk som øker ulikhet, som truer menneskeverd og -rettigheter, både for innfødte, innvandrere og flyktninger. Dette er ikke snakk om å gjøre diakoni til «sin» merkesak i konkurranse med andre. Dette må være en invitasjon til å se diakoni som et helhetsperspektiv på menneske og samfunn.
Fellesskap
Samtidig er Jesu programtale om frihet og godt budskap også et program for hvordan kirken blir til: Den starter med Jesu handling med mennesker som har liv som er truet og marginalisert. Evangeliefortellingene om Jesu møter med mennesker forteller den samme historien om fellesskap med dem som har vært utenfor.
I de siste 50 år har denne ­talen ikke vært tatt på alvor i de to viktigste sakene om menneskeverd og likeverd i kirken. Den første var inkludering av kvinner på alle plan i kirken, med anerkjennelse og prestetjeneste. Den ­andre var inkludering, prestetjeneste og vigsel for homofile, lesbiske og transpersoner. For 20 år siden ble vi som hevdet dette­, anklaget fra kirkelige ledere om at vi ikke hadde noen teologisk begrunnelse for vårt syn. Nå har kirken snudd. Det var ikke et ­resultat av teologiske diskusjoner mellom professorer (selv om vi også hjalp til). Hovedgrunnen var et skifte blant mange mennesker i kirken, som opplevde at møtet mellom Jesu budskap og menneskers liv førte til en ny refleksjon og nye standpunkt.
Må videre
Det er dette som må være måten Åpen folkekirke skal arbeide med teologi på: Å gi folk lov til å komme med sine erfaringer i møte med Jesu budskap. Ofte blir det fremstilt som et ideal å ha «bevart sin barnetro». På andre områder i livet ville det bli sett på som en stanset personlighetsutvikling. Derfor må kirken komme videre fra trosopplæring for barn og ungdom til å gi voksne hjelp til å sette seg inn i hvordan Bibelen er blitt tolket, hvordan kristen tro har ­utviklet seg.
Å se at kristen tro ikke er statisk, men åpen for møter med menneskers erfaringer og problemer, vil gi trygghet for egen refleksjon og utvikling av troen.­ Teologer vil ha en rolle i et slikt arbeid, men den viktigste vil være menneskers kunnskap og erfaringer med livet i alt sitt mangfold. Det kunne bli begynnelsen på en ny «lekmanns/-kvinnes teologi»!
God avslutning
Jeg håper det ikke dukker opp lignende saker som vigsel av likekjønnede par. Det er nå blitt en god avslutning på en sak som har vært utrolig­ slitsom og traumatisk for de mange som har opplevet diskriminering. Men å ha vunnet denne saken, betyr ikke at vi kan legge ned Åpen folkekirke. I det norske samfunnet er det mange mennesker som opplever at livet er lukket og stengt. Åpen folkekirke må ta med seg det vi har lært om tro og åpenhet, respekt for mennesker og deres erfaringer inn i nye sammenhenger
1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Arne D. Danielsen

311 innlegg  5665 kommentarer

«Ikke»

Publisert nesten 2 år siden
Halvor Moxnes. Gå til den siterte teksten.
I de siste 50 år har denne ­talen ikke vært tatt på alvor i de to viktigste sakene om menneskeverd og likeverd i kirken. Den første var inkludering av kvinner på alle plan i kirken, med anerkjennelse og prestetjeneste. Den ­andre var inkludering, prestetjeneste og vigsel for homofile, lesbiske og transpersoner.

Går ut fra at det har sneket seg inn en skrivefeil i Moxnes sin tekst. Han viser til Jesu «programtale» i Nasaret og skriver at «I de siste 50 år har denne ­talen ikke vært tatt på alvor i de to viktigste sakene om menneskeverd og likeverd i kirken.» Her peker han på inkludering av kvinner på alle plan i kirken, med anerkjennelse og prestetjeneste og inkludering, prestetjeneste og vigsel for homofile, lesbiske og transpersoner.

Ordet «ikke» må være en feilskrivning. Antakelig mener Moxnes å si at i de siste 50 år er dette blitt tatt på alvor. Dette ettersom det nettopp er i løpet av de siste femti årene at det er blitt akspet for kvinnelige prester og vigsling av homofile. 

Utlagt må vi derfor kunne slå fast at kirken i to tusen år før dette ikke har tatt Jesu "programtale" på alvor.

---------

En kort kommentar til Moxnes sitt budskap i dette innlegget. Svært mange er overhode ikke bekymret for Åpen Folkekirke sin framtid, men derimot er det svært mange som er dypt bekymret for kirkens framtid. 

5 liker  
Svar
Kommentar #2

Daniel Krussand

10 innlegg  1957 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Maken til feiltokning av Luk 4:16-18.  Jesus taler her ikke om et opprør mot et samfunnssystem men at mennesker skal settes fri fra sin syndige natur.  Det Moxnes her skisserer er at ÅF skal grave kirken enda dypere ned i syndens slaveri.  Det er ikke å fornye kirken. 

1 liker  
Svar

Siste innlegg

Faktorenes orden
av
Fred Søndby
rundt 2 timer siden / 80 visninger
0 kommentarer
Flukten fra abortargumentet
av
Nils-Petter Enstad
rundt 11 timer siden / 524 visninger
6 kommentarer
Rettsvern for annerledesbarn
av
Olaug Bollestad
rundt 16 timer siden / 309 visninger
7 kommentarer
KrF ble styrt inn i høyrefellen
av
Arvid Merkesvik
rundt 16 timer siden / 609 visninger
5 kommentarer
Strømmen mot kjerringa
av
Vårt Land
rundt 16 timer siden / 234 visninger
0 kommentarer
Han er kristen
av
Haavard Sandve
rundt 16 timer siden / 314 visninger
0 kommentarer
Fengslende utvikling
av
Njål Kristiansen
rundt 17 timer siden / 66 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Daniel Krussand kommenterte på
Flukten fra abortargumentet
5 minutter siden / 524 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Du skal ikke stjele Det gamle testamentet
16 minutter siden / 1366 visninger
Eddie Whyte kommenterte på
Ambassadør Roth, femti år er nok!
33 minutter siden / 92 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Du skal ikke stjele Det gamle testamentet
34 minutter siden / 1366 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Spekulative og kyniske pengepredikanter
38 minutter siden / 5327 visninger
John S Skiftesvik kommenterte på
KrF ble styrt inn i høyrefellen
43 minutter siden / 609 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
KrF ble styrt inn i høyrefellen
rundt 1 time siden / 609 visninger
Dag Løkke kommenterte på
En trist nyhet om Smiths Venner
rundt 1 time siden / 1764 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Ambassadør Roth, femti år er nok!
rundt 1 time siden / 92 visninger
Dag Løkke kommenterte på
Spekulative og kyniske pengepredikanter
rundt 1 time siden / 5327 visninger
Dag Løkke kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 2 timer siden / 25105 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
En trist nyhet om Smiths Venner
rundt 2 timer siden / 1764 visninger
Les flere