Spaltist Espen Ottosen

Informasjonsleder Norsk Luthersk Misjonssamband

Tunnelsyn

Noe er viktigere enn andre ting. Men å se seg blind på en ­enkelt sak, og la den dominere alt, er ofte problematisk.

Publisert: 18. jan 2017  /  3601 visninger.

For noen uker siden ble en israelsk sersjant funnet skyldig i forsettlig drap på en palestinsk terrorist. Fremlagte beviser, inkludert et videoopptak, tilsa at sersjanten skjøt og drepte en mann som var skadet og ikke utgjorde noen trussel.

Likevel har den dømte sersjanten fått mye støtte. Selv Israels forsvarsminister Avigdor Lieberman har uttalt at han er uenig i rettens enstemmige konklusjon. Etter min mening illustrerer det tunnel­synets store problem: Når noe overskygger alt annet – i dette tilfelle Israels rett til forsvar mot terror – er faren at grunnleggende prinsipper kastes på båten. I en demokratisk rettsstat skal ikke uskadeliggjorte terrorister drepes uten lov og dom. Punktum.

Tunnelsyn er en fare for mange av oss – i ulike sammenhenger. Det er svært ­sjelden at en enkelt sak er så viktig at vi bør glemme alle andre hensyn.

Kampen mot islam

Akkurat nå er den viktigste saken for ganske mange – også en del kristne – kampen mot islam. Sterk kritikk er på sin plass når muslimer angriper karikaturtegnere, støtter selvmordsbombing eller forfølger kristne konvertitter. Men islam er mye forskjellig, og det bør være mulig både å kritisere muslimers overtramp og å slå ring om muslimers religionsfrihet.

Det har forundret meg mange ganger de siste årene hvor langt medkristne kan gå i kampen mot islam (og også i motstanden mot muslimske flyktninger). Blant annet gir mange sterk støtte til Hege Storhaug i Human Rights Service. Det virker ikke som det betyr noe at hun er kritisk til all religion og lever i et lesbisk forhold. Det eneste som vektlegges, er hennes angrep på islam.

På noen områder har Hege Storhaug gode poenger. Da fortjener hun støtte. Men det kan se underlig ut hvis kristne signaliserer at det er mye viktigere at mennesker er islamkritikere enn at de bekjenner kristen tro.

Full støtte

I oktober fremførte jeg sterk kritikk av Jan Hanvold og TV Visjon Norge i forbindelse med dokumentaren «Pengepredikanten». Noen reagerte svært negativt på det jeg uttalte. Det er helt i orden, og noe kunne jeg med fordel uttrykt litt annerledes.

Noen av de som kritiserte mine ­uttalelser hadde følgende utgangspunkt: ­Siden Jan Hanvold er en kristen, bør alle kristne gi han full støtte. Det opplever jeg som ­tunnelsyn. Hvilken troverdighet vil kristne ledere ha hvis de alltid – og helt uavhengig av den enkelte sak – frikjenner og forsvarer medkristne?

Ingen mennesker er ufeilbarlig. Kritikkverdige forhold bør kritiseres. Kristne bør være hensynsfulle og balanserte i sin kritikk av medkristne, men å velge total taushet, er dypt problematisk.

Kamelsluking

De fleste av oss opplever innimellom å være i mindretall. Da blir det viktig å lage allianser for å vinne frem – eller i det minste bli hørt. Men hvor store kameler kan vi sluke?

En slik debatt oppstår for eksempel når temaet er hvordan KrF bør forholde seg til mulige alliansepartnere. Ikke få ­argumenterer for at regjeringens restriktive asyl- og innvandringspolitikk bør få partiet til å avvikle enhver støtte til Frp. Andre hevder at venstresiden er så negativ til den kristne kulturarven at et kristent parti må knytte seg til den borgerlige blokken.

Det er naturlig at mennesker vektlegger ulike saker noe ulikt – og dermed kommer til ulike konklusjoner i slike spørsmål. Mer problematisk er det å gjøre en enkelt sak til det som avgjør alt. Faren er åpenbart til stede for at smått blir stort og stort blir smått. Eller for å sitere Jesu kritikk av fariseerne: «Dere avsiler myggen, men sluker kamelen!»

Akkurat nå er det noen som gjør rovdyrpolitikk til det viktigste av alt. Høyre har opplevd et ras av utmeldinger i Hedmark fordi den ansvarlige statsråden har stoppet jakt på 32 ulver. Det virker unektelig noe nærsynt å gi en slik sak større betydning enn alle andre politiske saker.

10 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Pål Georg Nyhagen

207 innlegg  1811 kommentarer

Apropos det selektive og bortvendte blikk

Publisert over 3 år siden

Nei, ingen mennesker er ufeilbarlig. Kritikkverdige forhold bør kritiseres.. Og man bør aldri glemme at det er handlingene eventuelt ideene som er under tydelig kritikk; ikke mennesket per se som står bak dem. Mot, redelighet, ansvar og integritetsbevissthet er vel noen av troens hjertes frukter? Dog, hva gjelder tunnelsyn, bortrengning og benektning, eventuelt kynisk bagatellisering: 

I år skal det markeres at det er 500 år siden reformasjonen tok til. Norsk Luthersk Misjonssamband signaliserer allerede i navnet flere av sine røtter,  og at her skal det sannsynligvis markeres behørig? Slik det skal markeres i DnK og i flere andre kirkesamfunn. 

I Tyskland har man for øvrig lenge vært langt mer åpen og kritisk om Martin Luthers mørke umenneskelige holdninger hva gjelder jødene. Uten at Luthers nødvendige, positive og modige initativer blir forbigått. Apropos: Dvs tyskerne er langt mer åpne OGSÅ her... Det tyske folket har våget å gå inn i sitt liv, stirre rett inn i skrekkens kjellermørke og skammen; fordi de har forstått at eneste vei ut...  er gjennom alt dette. IKKE forbi... 

Ikke fordi det er behagelig, ikke fordi det er lett, ikke fordi det er spesielt bekreftende og godt for det aktuelle selvbildet... Men fordi det er nødvendig. Smertene man erfarer underveis blir nemlig utgangspunkt for noe bedre og ikke minst mer sant. Det handler om at aksept av realitetene er en forutsetning for endring og vekst. Dermed blir det selvbildet man eventuelt ikke ville tukle med i utgangspunktet både sterkere og mer helt etterpå. Det tyske folket er vel for øvrig det eneste som har plassert et skrekkens selvportrett og skammens minnesmerke mitt i hovedstadens hjerte.  

Det er selvsagt ikke et poeng å demonisere Martin Luther, like lite som det er å skrive en idylliserende hagiografi hvor kun det man sympatiserer med hentes frem. Men dessverre, så kan det se ut som om nevnte deler av Luthers teologiske havari er som en glohet potet i norske lutherske miljøer. Enten berører man ikke temaet, eller så skriver man kun lite og generelt om det. Eller,så benyttes eufemismer og kaller Luthers jødehat for "antijudaisme". En imponerende oppfinnsomhet mobiliseres for å unngå å se hele sannheten i hvitøyet og sågar snakke om dette i alloffentlighet. Som om de forfulgte jøder anser det som et interessant poeng om hva slags jødeforakt som aggressorene mener å identifisere seg med? 

Man går visst heller rundt med til dels bortvendt ansikt. 

Igjen.

 

Ref. : I 2017, så skal DnK feire en lidenskapelig jødehater.

6 liker  
Kommentar #2

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Alle - også du Ottosen - har subjektive tunnelsyn

Publisert over 3 år siden

hvis en da ikke er helt flat og ikke har noen pro- eller antimeninger.  

Hvis du daglig hadde frekventert verdidebatt, så ville du fort bli kjent med en kjernegruppe av brukere som lærer hverandre å kjenne slik at vi vet hva neste kommentar inneholder før den er skrevet.  Vi har alle noen overbevisninger som vi ønsker å fronte eller forsvare.  Det kan være en levende kristen tro - en praktiserende tro - en handlende tro - en tro en vil gi videre til andre.  Det kan være Norge med sine grenser, sin historie, sin kultur og framtid der noen av oss tenker at islam iblant oss er den største utfordringen - dermed ikke nødvendigvis muslimen, men ideologien i  islam.  Ulv - derimot er ikke på min agenda - ikke er jeg sauebonde og er generelt glad i dyr - og tenker at det skal være rom for også dyr noen ikke liker, men   ... her er jeg rimelig flat ... og følgelig ... uten fare for tunnelsyn.

3 liker  
Kommentar #3

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jada

Publisert over 3 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Noe er viktigere enn andre ting. Men å se seg blind på en ­enkelt sak, og la den dominere alt, er ofte problematisk.

Så lenge vi har gode tider, kan vi være diplomatiske.

Det kommer tider nå, hvor vi ikke kan være det. Vi har sett i historien før, desverre er det ingen som lærer fra den. Chamerlain var diplomatisk. Han var dum! Churchill, var overhodet ikke diplomatisk. Han var flink.

Han hadde også en utpreget sans for engelsk humor. Han hadde undersøkt den militære graden til Hitler, det var korporal.

Han begynte sin tale med å si: "I spoke with Corporal Hitler today....."

For de som ikke vet det, korperal er den laveste graden i militæret du kan ha!

 

2 liker  
Kommentar #4

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Hvem har fasiten?

Publisert over 3 år siden

Halvveis på spøk har jeg sagt at jeg er fullstendig meningsløs, jeg har ingen meninger - jeg forholder meg til sannheten - og bare den. Ut fra sannheten er selvkritikk en temmelig brutal øvelse i min mentale bakgård, samme brutale behandling skjer det at mine omgivelser gjennomgår.

Men - hva er sannheten, og hvem har denne fasiten tilgjengelig til enhver tid?

En pekepinn finner vi i Den hellige ånd og Jesu Kristi lys beskrevet i bibelen. Kristne kommer ikke forbi åpenbaringens ånd og Jesu Kristi lys. Sannheten er hos skaperen og i Hans nådegaver til oss - ingen andre steder!

Når Herren - Fredens konge, jordens skaper og vår frelser kommer tilbake vil all sannhet gis til enhver - men inntil da er sannheten en gave man tar i mot eller ikke - ifølge sin egen personlige mening. Det som hindrer en, oss, meg  - dere er det mangefasetterte egoet. Ethvert ego har sin mening, og i denne tilstand oppstår spliden blant mange mennesker også blant Guds eiendomsfolk. Derfor må vi bli født på ny og anta et annet navn.

Det enkle i sannheten er at den er uunngåelig, ugjendrivelig og alltid tilstede. Kan ikke endres forflyttes eller menes bort - den er der. Enhver sjel vil erfare det - før eller siden, og Guds barmhjertighet ligger i at Han har gjort den tilgjengelig for alle. Uansett religion, kultur, tradisjon - eller mening - er det bare sannheten som sitter igjen med fasiten. Kristne er befalt å gå ut å gjøre alle folkeslag til Herrens disipler. Vi er befalt å være verdens lys og salt. Det er selve fasiten og den hviler på våre skuldre, den samme byrden han ber oss bære som om Han sier - ta mitt åk på for min byrde er lett å bære. Ikke så enkelt å formidle dette på Herrens måte - til og med om dette enkle har vi våre personlige meninger. Splidens ånd får lov til å virke blant oss ifølge vår vilje. Denne stemme skal tie når tiden er inne - og det åpenbarte skal tre tydelig frem - for alle.

De som formidler den og vitner om Jesus Kristus kalles profeter. De har åpenbaringens ånd. Enhver som kan si med sikkerhet at Jesus er Kristus, Guds salvede og verdens frelser skal komme tilbake og dømme levende og døde, er gitt sannheten i oppdrag å formidle. Bare fra denne kilden utgår det som skal bestå, og også det som skal forgå - derfor drepte de profetene i hopetall - også disiplene og apostlene. Statistikken sier at det drepes en kristen hvert femte minutt - fordi vedkommende er kristen. Hvor presis denne statistikken er er ikke blitt meg åpenbart, men det vet jeg - Jesus Kristus er denne verdens frelser, også dens skaper og enhver religion, tradisjon eller kultur - eller "mening" for å si det sånn, som ikke anerkjenner dette faktum - er ikke av Gud!

Vår gudegitte handlefrihet til å mene hva vi vil, gjøre hva vi vil, har sin konsekvens og den er uungåelig. Det eller de som ikke harmoniserer med det fra Gud utsendte lys til alle mennesker - menneskenes lys, vil renses - enten man vil eller ei. Det kan bli ganske så brutal prosess i enhver sin bakgård.

Hvem av oss vil gi livet for denne sannheten - og hva har det med ulv å gjøre?

1 liker  
Kommentar #5

Knut Ivar Heggem

4 innlegg  360 kommentarer

Litt grums her Ottosen

Publisert over 3 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Det virker ikke som det betyr noe at hun er kritisk til all religion og lever i et lesbisk forhold. Det eneste som vektlegges, er hennes angrep på islam.

Vanligvis finner jeg Ottosen sine skriverier både saklige, og med godt underbygde argumenter. Jeg må derfor spørre Ottosen om dette var en glipp fra hans side? For hva har Storhaugs seksuelle legning å gjøre med den problematikken hun peker på når det gjelder islam? Skal kristne mennesker rådes til å ikke være enig med en samfunnsdebattant fordi vedkommende er lesbisk? 

Hvis man er uenig med Storhaug har man da alle muligheter til å imøtegå hennes argumenter på saklig måte. Det siterte fra Ottosen sitt innlegg er rett og slett grums, og helt uakseptabelt.

5 liker  
Kommentar #6

Espen Ottosen

151 innlegg  347 kommentarer

Ikke grums

Publisert over 3 år siden

Jeg er enig i at seksuell legning er uinteressant, og det er da heller ikke den jeg kommenterer, men Storhaugs samlivsform og hennes forhold til religion generelt. Så mener jeg også at det kan være helt greit at kristne forholder seg til samfunnsdebattanter ut fra argumentasjonen disse fremfører og ikke ut fra vedkommendes forhold til kristen tro og etikk. Men det kan se litt underlig ut at kristne som for eksempel er svært negative til homofilt samliv (også i samfunnsdebatten), og synes det er en viktig sak, plutselig hopper helt bukk over denne tematikken såfremt en person er en tydelig kritiker av islam.

2 liker  
Kommentar #7

Knut Ivar Heggem

4 innlegg  360 kommentarer

Uheldig sammenblanding

Publisert over 3 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Men det kan se litt underlig ut at kristne som for eksempel er svært negative til homofilt samliv (også i samfunnsdebatten), og synes det er en viktig sak, plutselig hopper helt bukk over denne tematikken såfremt en person er en tydelig kritiker av islam.

Nei, det er da ikke underlig i det hele tatt. For min egen del har jeg forsvart kristne organisasjoner sin rett til ikke å ansette homofilt praktiserende mennesker, for å nevne et eksempel. Debatten om islam, dens utbredelse og påvirkning er en helt annen sak. Her er det din argumentasjon som er underlig.

 Du skriver at seksuell legning er uinteressant, hvorfor gjør du det da til et poeng? Det eneste poenget jeg ser her, er å underminere Storhaugs meninger fordi hun er lesbisk. Og det er ikke god debattskikk.

6 liker  
Kommentar #8

Espen Ottosen

151 innlegg  347 kommentarer

Du leser meg feil

Publisert over 3 år siden

Du skriver at jeg skriver om "seksuell legning". Nei, det gjør jeg altså ikke! Jeg skiller tydelig og klart mellom seksuell legning og samlivsform. Det er bare det siste jeg har kommentert. Jeg har ikke gjort noe poeng av at hun er lesbisk. Jeg har påpekt at hun lever i et lesbisk forhold.

Ellers er jeg enig i at debattene om homofili og debattene om islam er to forskjellige ting. Men min kommentar handler om at det iblant er problematisk at debattanter har tunnelsyn og lar en eneste sak dominere alt. Et eksempel er kristne som altså gjør islam til en så viktig sak at det ikke betyr noe at en eventuell alliansepartner tenker helt annerledes om kristen tro og kristen livsførsel.

3 liker  
Kommentar #9

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Gode poenger

Publisert over 3 år siden

Det er ikke så ofte jeg trykker "liker" på Ottosens innlegg, men denne gangen har jeg gjort det.

3 liker  
Kommentar #10

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Vi må aldri legitimere Islam.

Publisert over 3 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Akkurat nå er den viktigste saken for ganske mange – også en del kristne – kampen mot islam. Sterk kritikk er på sin plass når muslimer angriper karikaturtegnere, støtter selvmordsbombing eller forfølger kristne konvertitter. Men islam er mye forskjellig, og det bør være mulig både å kritisere muslimers overtramp og å slå ring om muslimers religionsfrihet.

Når du skriver om Islam på denne måten, som om det skulle være religionsfrihet til å dømme vantroende med drep dem eller bekjemp dem, ja da begynner jeg å lure på hvor går grensen for religionsfrihet. Skal det være slik at folk skal ha frihet til å tenke det mest groteske om andre mennesker. Skal vi gi dem den friheten? Eller skal vi fordømme en slik religion? 

Min oppfatning er at alt som vitner om terror og drap skal vi fordømme. Vi skal ikke si at det står dem fritt til å tro på dette. Det som nazistene gjorde i WW2 ga oss plikt/rett til å fordømme alle som tok til orde for dette syn. Slik må det være i dag også. Det må være rett å fordømme dem som tror på å bekjempe de vantroende eller sågar drepe de vantroende. Dette står i Koranen. Allahs ord. Dette må vi alle ta avstand fra. 

Derfor blir det et tankekors for undertegnede at du nærmest legitimerer Islam med at det må være religionsfrihet og tro på slikt.

Skyldes det uvitenhet? Du kjenner vel historien til Muhammed som erobret hele Saudi-Arabia med krig og terror. 700 jøder ble drept fordi de ikke ville konvertere og følge Muhammed.  Muhammed var den første jihadist slik jeg ser det.

Tunnelsyn er farlig

6 liker  
Kommentar #11

Sigmund Svarstad

57 innlegg  123 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Du misbruker ordet tunnelsyn. Å ha innsnevret flat(fjern)syn er ikke å ha tunnelsyn. Å ha tunnelsyn er å ha profetisk eller bunnløst dybde- eller innsyn - både i rom og tid.

Kommentar #12

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Tunnel-syn med mange vinkler ...

Publisert over 3 år siden

Ser at du snakke om Islam – Islam er ikke representativt med en muslim, Islams sanne og grunnleggende doktrine kommer frem i det islamistiske Islam..

Alle annet vil være en fordreining av sannheten..

Når du snakker om Islam, så snakk om hva koranen forteller, ikke hva muslimer mener.. når du snakker om muslimer forell da hva muslimer mener..

Når du blander inn islam som ord, da må du forholde deg til hva koranen underviser av doktriner.

I det Kristne miljøet så har vi sekulære Kristne, vi har religiøse Kristne og så har vi rasjons Kristne …

De sekulære Kristne er født inn i en tradisjon.. de har ingen forhold til bibelen eller Jesus Kristus.

De religiøse Kristne har et forhold til bibelen og Jesus – men de har erstattet relasjons-forholdet til Jesus med ritualer, liturgier, altså religiøse seremonier.  De prøver gjennom seremonier å kommunisere med Jesus.

Relasjons Kristendom er de som har et intimt og nært forhold til DHÅ.. de lever og adskiller seg fra det religiøse. De har en dialog direkte med Herren.

I det islamske samfunnet har vi de samme konstellasjonene i disse hoved områdene ... men med en annen kilde (annen gud). I islam er de radikale islamittiske som følger koranen, de har et forhold til en negativ kraft og de viser fruktene av denne guden.

Sterk kritikk av islam er på sin plass, ikke bare på grunn av terroristene, men sterk kritikk av koranen for det den lærer. Det er kilden som er problemet.. gå til kilden

Derfor bør du ikke sidestille religionen islam med Kristendom.. eller late som om de er det.


7 liker  
Kommentar #13

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Klargjørende

Publisert over 3 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

De religiøse Kristne har et forhold til bibelen og Jesus – men de har erstattet relasjons-forholdet til Jesus med ritualer, liturgier, altså religiøse seremonier.  De prøver gjennom seremonier å kommunisere med Jesus.

Relasjons Kristendom er de som har et intimt og nært forhold til DHÅ.. de lever og adskiller seg fra det religiøse. De har en dialog direkte med Herren.

Korrekt i alle bauer og kanter, bortsett fra at det er en del flyt mellom de kristne skillelinjer som du trekker frem. Religiøse kan ha en relasjon til Dhå, og Relasjonelle kan ha et forhold til tradisjoner og som dåp og nadverd - det flyter litt.

Forøvrig en særdeles klargjørende og betimelig i kommentar.

3 liker  
Kommentar #14

Kjell Nødland

9 innlegg  116 kommentarer

Bra innlegg, Espen!

Publisert over 3 år siden

Tenker da spesielt på det med den israelske soldaten.

Kristensionister ser ut til å forsvare alt det Israel og israelere gjør.


Jeg har lest hele bibelen. Lurer litt på om disse har gjort det samme. Tenker da spesielt på GT. GT handler mye om jødenes troskap og utroskap mot Gud, Guds straffedom, jødenes anger og derette


1 liker  
Kommentar #15

Kjell Nødland

9 innlegg  116 kommentarer

Resten kommer her....

Publisert over 3 år siden

Deretter oppreisning / frelse for jødene. GT tegner et bilde av jødene som Guds utvalgte folk, men som alle andre folk, fulle av feil.Lurer litt på om dette perspektivet kan være greitt å ha med seg.


1 liker  
Kommentar #16

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

upresist......

Publisert over 3 år siden
Kjell Nødland. Gå til den siterte teksten.

Deretter oppreisning / frelse for jødene. GT tegner et bilde av jødene som Guds utvalgte folk, men som alle andre folk, fulle av feil.Lurer litt på om dette perspektivet kan være greitt å ha med seg.

Bildet er feil - og det har jødene lidd for. Men jødene alene er ikke Guds utvalgte folk. Hva med de 10 tapte stammer? De er også Israel og Guds utvalgte. Hva med at alle verdens slekter skulle velsignes gjennom Abraham? De er også Guds barn - det perspektivet kan vel være greit å ha med seg?

Kommentar #17

Kjell Nødland

9 innlegg  116 kommentarer

avsporing fra deg

Publisert over 3 år siden

Du sier det er en avsporing pga 10 tapte stammer. Det kaller jeg avsporing.

Annerkjenner du ikke min beskrivelse av GT og forholdet mellom Gud og jødene pga 10 tapte stammer?


1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere