Sverre Avnskog

227

Når lovverket svikter, har vi alltids Sylvi Listhaug å rette skytset mot!

Det har kommet mediene for øre at en somalier har fått inndratt sitt norske statsborgerskap fordi UDI mener han oppga gale opplysninger i sin asylsøknad for 17 år siden. "Alle" tar det selvsagt for gitt at dette er enda et umenneskelig resultat av Sylvi Listhaugs kyniske politikk! Mediene kringkaster sine løse antagelser til seerne, og stormen av protester mot Listhaugs umenneskelighet når nye høyder. Nazistempelet sitter løst i kommentarfeltene.

Publisert: 16. jan 2017

SVs Heikki Holmås kommer selvsagt øyeblikkelig på banen og mener det er uverdig med slik praksis i et rettssamfunn. Aps Thorbjørn Jagland er så rasende over det grusomme landet Norge, at han går milevis på ski i rent sinne. Diverse advokater er skråsikre på at det strider mot menneskerettighetene, og Trine Skei Grande vil øyeblikkelig frata forvaltningen retten til avgjøre hvem som skal miste sitt statsborgerskap.

Men vent nå litt! Hvem er det egentlig som har laget det lovverket UDI bygger på? Og er det nå virkelig Sylvi Listhaug som har instruert UDI til å være så harde i den aktuelle saken?

De få journalistene som tar seg bryet med å undersøke sakens realiteter, finner fort ut at lovverket stammer fra et vedtak som ble gjort av et samlet Storting da venstremannen Odd Einar Dørum var justisminister i 2005. Vedtaket ble altså støttet av alle partiene, og hverken Thorbjørn Jagland eller Heikki Holmås protesterte den gangen, selv om de begge satt på Stortinget. Men når de nå ser resultatet av deres eget vedtak, strider det "plutselig" mot rettsikkerheten, bryter menneskerettighetene og gjør Norge til en uanstendig og uverdig rettsstat.

Saken ble både belyst og debattert den gangen, og ingen politikere ønsket noen foreldelsesfrist, fordi det var opplagt for alle at den som lyver for å få norsk statsborgerskap, selvsagt må miste det når løgnen oppdages.

Politikere har visst svært kort langtidsminne, og "glemmer" hva de selv gikk inn for en gang i nær fortid. Mye enklere da å velte sitt sinne over på Sylvi Listhaug som intet har hatt å gjøre med dette lovverket, som enkelte politikere nå raser over, selv om de selv eller deres partifeller faktisk har laget lovene!

Men nå blåser det en raseriets vind over landet, og da står selvsagt en del politikere i kø for å kaste seg på bølgen av antipati mot Sylvi Listhaug, for selv å fremstå i et lysende humanismens lys, stikk i strid med det de selv vedtok for mindre enn ti år siden. Hva kaller man slikt? Populisme av verste sort! Når politikere ikke en geng klarer å forsvare sine egne vedtak, men snur kappen etter vinden når realitetene går opp for dem, ser vi de verste utslagene av den rendyrkede populismen.

Men selv om lovene er laget slik at en somalier som har vært 17 år i Norge kan kastes ut fordi han har løyet, så er vel likevel denne saken et resuktat av at Sylvi Listhaug har startet et råkjør ved å kreve at UDI skal gå gjennom gamle saker? Så hun har vel uansett skylda? Nei, se det er heller ikke riktig! Denne saken ble oversendt UDI fra politiet i 2014, da Sylvi Listhaug ennå ikke var blitt minister for flyktninger og integering. Hun har altså overhode intet med denne saken å gjøre. UDI er en selvstendig forvaltninginstans som ikke lager sitt eget lovverk, men som styres helt og holdent av de lovene Stortinget vedtar. Hele ansvaret ligger altså på Stortinget. Og det ansvaret er det nå noen som fossror vekk fra.

Både de mediene som har fremstilt denne saken på et meget tendensiøst, for ikke å si direkte feilaktig grunnlag, og de politikerne som retter sitt harde skyts mot regjeringen og Syvi Listhaug, bør snarest ta til vettet og innse fakta i sakene. Men fakta ser ikke ut til å bety så mye for enkelte, så lenge de kan score billige poenger på sin påståtte innvandringsvennlighet og humanisme.

Det er skremmende lavt nivå over en del norske medier og politikere for tiden. Hadde de enda hatt så mye guts at de kunne stå frem og si: -Sorry, Listhaug, vi tok feil. Det var det kollektive Stortinget som laget dette lovverket som vi nå raser mot. Vi har alle et ansvar for å lage et humant lovverk, og når vi selv har ansvaret, bør vi ikke sette syndebukk-stempelet på andre og selv toe våre hender.

Sverre Avnskog

17 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Pål Georg Nyhagen

207 innlegg  1811 kommentarer

Moralismens effektive vending; følelsenes makt trumfer fornuften og ettertanken

Publisert over 3 år siden

Tidens store løsenord og trumfkort heter ”Størst av alt er kjærligheten”. Og der selveste kjærligheten og den gode moral er referanser og målestokken, der banes det vei for effektive hersketekniske virkemidler: Mediale metoder som med profetisk rettferdighets velde er impregnert av den ypperste form for moralisme og politisk korrekthet benyttes effektivt. Har man de beste krefter og det gode på sin side så åpnes det glatt for virkemidler som rammer motstanderen på det groveste, og det kan man også gjøre med den beste samvittighet. Man opptrer nemlig i det bestes og sannes navn. 

God organisering og lettbent flammende polemikk sørger for oppvarmingen. Et smittende engasjement på vegne av menneskeverdet og menneskeheten, som har hevet fanen med kjærlighetens og menneskeverdets farver, sprer seg som ild i tørt gress. Her er det få som stopper opp – eller dog ser noen idé med å bremse eller stoppe opp i det hele tatt:  Man seiler jo i farvann med bekvem god medvind hvor irriterende krav om ettertanke og hensyn blir sett på som gryende symptomer på rasisme og menneskeforakt. Man har nemlig selv tatt monopol på hva de gode etiske kvaliteter innebærer og hvor/når det kan benyttes. Her gis man alltid plass i de ratingstyrte mediene som værer bruker-fascinerende polariseringer og helst pågående jakt på visse politikere, alt som gjør seg godt i mediene tas imot i takknemlighet. 

De fleste politikere og mediefolk har for lengst innsett at følelser og moralske affekter er som en type flytende udifferensiert reservoar som så kan tilpasses og prege en ønsket språklig og sosial effekt og strukturering. På drevet prokuratormaner holder man skrive- og stemmeføring i god moralsk forurettet tone; hvor uenigheter og motstand blir grovt rammet og tolket som rasisme og uvitenhet. Slik oppnpås dominans og kontroll imediene. Noen har visst et konjunktur- og situasjonsbestemt forhold til både demoktratiets iboende vesen og den moral og kjærlighet man mener å uttrykke seg på vegne av: Demokratiets friheter og fordeler gjelder visst kun når man har fordel av det selv.?

Ikke før en eller annen politiker, gjerne på høyresiden, opptrer på måter som står i kontrast til de gode og rette meninger, så mobiliseres en titanisk vrede og omfattende engasjement. Her trekkes velvillige journalister inn som værer salg, likerklikk og engasjement på sine avis-sider gjennom grelle medietilpassede polariseringer og sågar muligheter for politikerslakt. Selv om det som er under kritikk sågarvskulle vise seg å være demokratiske stortingsvedtak. Slike bagatellmessige forhold skal da ikke få forstyrre stemnings-tsunamiene som visse politiske krefter og journalister ser seg godt tjent med? Trangen til politisk makt og kontroll, samt journalistenes febrilske kamp for øket rating i mediene, har inngått en effektiv symbiose. Man kan faktisk lure på om flere er med på å underminere demokratiet. Voltaires kjente ord "Jeg er dypt uenig i det du sier, men vil til min død forsvare din rett til å si det”, har visst også bare gyldighet om det er noe som man selv sympatiserer med som blir tilsidesatt?

Har man så i tillegg definerte ofre å vise til, så oppheves de fleste rasjonelle krav til saklighet i det godes navn. Også om ofrene selv ikke passer helt inn i den medietilpassede og politiske form de plasseres i. 

Det kan faktisk virke som om flere ønsker at landet skal styres etter et "demokratisk" system som bygger på en daglig mediestyrt folkestemnings-votering. Resultatene her skal gis øverste autoritet. Her har derfor påvirkning en vesentlig roille, og mediene spiller gladelig rollen som rottefangere.

 

19 liker  
Kommentar #2

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

vd på sitt beste

Publisert over 3 år siden

Takk til Nyhagen og Avnskog-bedre blir det ikke tror jeg.

11 liker  
Kommentar #3

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Fantastisk innlegg fra Avnskog !

Publisert over 3 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Men nå blåser det en raseriets vind over landet, og da står selvsagt en del politikere i kø for å kaste seg på bølgen av antipati mot Sylvi Listhaug, for selv å fremstå i et lysende humanismens lys, stikk i strid med det de selv vedtok for mindre enn ti år siden. Hva kaller man slikt? Populisme av verste sort! Når politikere ikke en geng klarer å forsvare sine egne vedtak, men snur kappen etter vinden når realitetene går opp for dem, ser vi de verste utslagene av den rendyrkede populismen.

Det kunne rett og slett ikke vært skrevet bedre enn dette:

Politikere fra de fleste av de partiene som var med på å lage disse vedtakene for over ti år siden har de siste dagene gått ut og plassert Listhaug i gapestokken og begynt å kaste sten på henne.

Det er mer enn uhørt.
At Vårt Land heller ikke makter å se realitetene i denne saken er skremmende å se !
Men dessverre ikke uventet.

12 liker  
Kommentar #4

Hans Hassel

8 innlegg  37 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg applauderer for innlegget til Sverre Avnskog. Berettiget og nødvendig. Inner tier.

11 liker  
Kommentar #5

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Publisert over 3 år siden

De organiserte beskyldningene og ukvemsordene mot Sylvia Listhaug ligger på tidenes lavmål og det bør  nevnes.

Takk til Sverre Avnskog for et glimrende bidrag om denne hetskampanjen og at politikerne regner med at vi har korttidsminne.

Siste bidrag kommer fra en representant fra partiet Venstre som  har klart l å ødelegge 1000 - ettusen - arbeidsplasser i Østfold . Litt av en innsats !

Da blir det jo fortærende å se en politiker som gjør jobben sin og bli mer og mer populær for hver gang gråtekonene vræler om selvbetjening over Norges grenser..

Dagens skjellsord  innskrenker seg til "hverdagsrasisme" - vet ikke hva Venstre krever av ordforråd , mulig det holder med å kunne si rasisme  og liknende fraser - og få fleisen i media som en innsiktfull politisk korrekt guru.

Her er om dagens epos i kampanjen mot Sylvia Listhaug - les og lær :

 http://www.abcnyheter.no/nyheter/2017/01/16/195270844/sylvi-listhaug-mange-velger-tolke-det-jeg-sier-i-verste-mening

Honnør til Sylvia Llisthaug - Stå på !

10 liker  
Kommentar #6

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

TV2 og mainstream media digger å få mulighet til å ta Listhaug

Publisert over 3 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Honnør til Sylvia Llisthaug - Stå på !

George Gooding var et navn jeg først møtte gjennom meninghetsutveksling på Dagsnytt 18.  Norsk-amerikaner født utenfor Seattle - med et blikk for real news tar en kritisk gjennomgang av hva TV2 og andre media bruker UDI's konklusjon til for om mulig å sverte Listhaug og undervise folket til å fortsette å dra nisselua nedover øra - les denne - før du sender neste strofe om Listhaug og henne office!  Post den og del den der "hakkespettene" prøver så godt de kan å ta Listhaug. 

http://gooding.blogg.no/1484433758_tv_2s_lgnangrep_mot_l.html

2 liker  
Kommentar #7

Roald Øye

344 innlegg  2311 kommentarer

"Svenske tilstander" må det ikke snakkes om.

Publisert nesten 3 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Det er skremmende lavt nivå over en del norske medier og politikere for tiden. Hadde de enda hatt så mye guts at de kunne stå frem og si: -Sorry, Listhaug, vi tok feil. Det var det kollektive Stortinget som laget dette lovverket som vi nå raser mot. Vi har alle et ansvar for å lage et humant lovverk, og når vi selv har ansvaret, bør vi ikke sette syndebukk-stempelet på andre og selv toe våre hender.

Dette skrev Sverre Avnskog her på verdidebatt i januar 2017, og oppfordringen til norske medier og politikere om å stå frem og si: "-Sorry, Listhaug, vi tok feil." har blitt enda mer nødvendig etter hennes besøk i Stockholm, som utløste så mye usaklig kritikk av henne fordi  hun dristet seg til å sitere hva svensk politi har sagt om "de svenske tilstandene".  Budskapet til trådstarter og de 6 kommentarene er blitt veldig aktuelt nå i avslutningen av valgkampen da Sylvi Listhaug på nytt har blitt utsatt for hets fra de man minst skulle ha ventet å høre det fra. Tråden har bare litt over 900 visninger, og det er ufortjent lite etter kvalitet og aktualitet på innlegget.   

3 liker  
Kommentar #8

Roald Øye

344 innlegg  2311 kommentarer

Fake news og spinn doktorer.

Publisert nesten 3 år siden

Donald Trump, Benjamin Netanyahu og vår egen Sylvi Listhaug har alle tre, uten sammenlikning for øvrig, blitt hengt ut av sine landsmenn på den politiske venstresiden,  av  grunner som har noen felles kjennetegn: Grunnene viser seg i ettertid  ofte å være enten  "fake news", som er det nye "norske"  motebegrepet for fabrikkerte nyheter eller-  "spinn doktorer", som alle de tre topp-politikerne er frekke nok til å  benytte seg av i samfunnsdebatten. 

Begge begrepene er nyttige å ha i bakhånd når noe skal kommenteres om deres "forkastelige" politiske grep, som "alle"  syns er helt forkastelige,  og "ingen"  liker.

1 liker  
Kommentar #9

Johan Rosberg

21 innlegg  442 kommentarer

Stakkars, stakkars...

Publisert nesten 3 år siden

Fikk umiddelbart en DeLillos låt i knollen nå. 

I vårt kristentinspirerte vokabular er det vel lite som klinger dårligere enn hykleri og hyklere. Jesus veltet selv salgsbodene på tempelplassen.

Det store spørsmålet gjenstår å bli besvart: Hvem er det som faktisk er stakkars stakkar her? Listhaug? Han eller hun fra Syria, Eritrea eller Sudan?

Listhaug kan sikkert liste seg tilbake til PR-bransjen med trippel lønn av hva jeg har som ærlig skatteytende elektriker jobbende blandt ikke-norsktalende østeuropeere med sådær kvalifikasjonskrav. En innvandrer er ikke alltid en innvandrer synes det som...

Stakkar, stakkar...

Kommentar #10

Johan Rosberg

21 innlegg  442 kommentarer

Overveldet til å like...

Publisert nesten 3 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Moralismens effektive vending; følelsenes makt trumfer fornuften og ettertanken Publisert 8 måneder siden

Tidens store løsenord og trumfkort heter ”Størst av alt er kjærligheten”. Og der selveste kjærligheten og den gode moral er referanser og målestokken, der banes det vei for effektive hersketekniske virkemidler: Mediale metoder som med profetisk rettferdighets velde er impregnert av den ypperste form for moralisme og politisk korrekthet benyttes effektivt. Har man de beste krefter og det gode på sin side så åpnes det glatt for virkemidler som rammer motstanderen på det groveste, og det kan man også gjøre med den beste samvittighet. Man opptrer nemlig i det bestes og sannes navn. 

God organisering og lettbent flammende polemikk sørger for oppvarmingen. Et smittende engasjement på vegne av menneskeverdet og menneskeheten, som har hevet fanen med kjærlighetens og menneskeverdets farver, sprer seg som ild i tørt gress. Her er det få som stopper opp – eller dog ser noen idé med å bremse eller stoppe opp i det hele tatt:  Man seiler jo i farvann med bekvem god medvind hvor irriterende krav om ettertanke og hensyn blir sett på som gryende symptomer på rasisme og menneskeforakt. Man har nemlig selv tatt monopol på hva de gode etiske kvaliteter innebærer og hvor/når det kan benyttes. Her gis man alltid plass i de ratingstyrte mediene som værer bruker-fascinerende polariseringer og helst pågående jakt på visse politikere, alt som gjør seg godt i mediene tas imot i takknemlighet. 

De fleste politikere og mediefolk har for lengst innsett at følelser og moralske affekter er som en type flytende udifferensiert reservoar som så kan tilpasses og prege en ønsket språklig og sosial effekt og strukturering. På drevet prokuratormaner holder man skrive- og stemmeføring i god moralsk forurettet tone; hvor uenigheter og motstand blir grovt rammet og tolket som rasisme og uvitenhet. Slik oppnpås dominans og kontroll imediene. Noen har visst et konjunktur- og situasjonsbestemt forhold til både demoktratiets iboende vesen og den moral og kjærlighet man mener å uttrykke seg på vegne av: Demokratiets friheter og fordeler gjelder visst kun når man har fordel av det selv.?

Ikke før en eller annen politiker, gjerne på høyresiden, opptrer på måter som står i kontrast til de gode og rette meninger, så mobiliseres en titanisk vrede og omfattende engasjement. Her trekkes velvillige journalister inn som værer salg, likerklikk og engasjement på sine avis-sider gjennom grelle medietilpassede polariseringer og sågar muligheter for politikerslakt. Selv om det som er under kritikk sågarvskulle vise seg å være demokratiske stortingsvedtak. Slike bagatellmessige forhold skal da ikke få forstyrre stemnings-tsunamiene som visse politiske krefter og journalister ser seg godt tjent med? Trangen til politisk makt og kontroll, samt journalistenes febrilske kamp for øket rating i mediene, har inngått en effektiv symbiose. Man kan faktisk lure på om flere er med på å underminere demokratiet. Voltaires kjente ord "Jeg er dypt uenig i det du sier, men vil til min død forsvare din rett til å si det”, har visst også bare gyldighet om det er noe som man selv sympatiserer med som blir tilsidesatt?

Har man så i tillegg definerte ofre å vise til, så oppheves de fleste rasjonelle krav til saklighet i det godes navn. Også om ofrene selv ikke passer helt inn i den medietilpassede og politiske form de plasseres i. 

Det kan faktisk virke som om flere ønsker at landet skal styres etter et "demokratisk" system som bygger på en daglig mediestyrt folkestemnings-votering. Resultatene her skal gis øverste autoritet. Her har derfor påvirkning en vesentlig roille, og mediene spiller gladelig rollen som rottefangere.

noe som er så fløffig og intrikat at det krever flere gjennomlesninger for etter fattig evne forsøke å forstå. 18 likes på et av det mest vriene innleggene jeg noengang har lest på VD! Ikke rart politikerne ikke er verdt sinn lønn hvis velgerne illuderer seg å være smartere enn de faktisk er. Jeg forstod ingenting, og returnerer til kald pils.

Kommentar #11

Roald Øye

344 innlegg  2311 kommentarer

Når følelsenes makt trumfer fornuften og ettertanken.

Publisert nesten 3 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.

De organiserte beskyldningene og ukvemsordene mot Sylvia Listhaug ligger på tidenes lavmål og det bør  nevnes.

Takk til Sverre Avnskog for et glimrende bidrag om denne hetskampanjen og at politikerne regner med at vi har korttidsminne.

 Akkurat som Winston Churchill før andre  verdenskrig ble hengt ut, inntil et visst tidspunkt, i liberale medier som en krigshisser, har Israels statsminister hver dag opplevd det samme  etter at han inntok sitt embete for 20 år siden. "He has never enjoyed a day in office when Israel’s unelected elites weren’t at war with him", uttaler en israelsk redaktør i Jerusalem, og i samme artikkel inkluderer hun Donald Trump, som en leder som har opplevd mye usaklig kritikk siden han ble valgt til president for knapt 8 måneder siden. 

Kritikken som Erna Solberg og Sylvi Listhaug får her hjemme i venstrevridde medier fordi de ikke tuter i kor sammen med det store flertallet i innvandringspolitikken, er bare blåbær, som de må leve med inntil valgresultatet foreligger 12. september. Sylvi Listhaug er en kristen politiker som fortjener honnør, og ikke kritikk, for sine gjennomtenkte politiske standpunkter.


1 liker  

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
26 dager siden / 1502 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
5 dager siden / 1381 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
16 dager siden / 1096 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
12 dager siden / 1000 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 785 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 469 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere