Roald Øye

Pensjonist
208    1641

Børge Brende og hans votering i Paris.

Den 15. januar vil 70 land samles til en fredskonferanse i Paris og svært sannsynlig vil den forsøke å tvinge Israel til å oppgi sitt bibelske kjerneområde i Judea og Samaria. Norges utenriksminister Børge Brende vil sannsynligvis være til stede.

Publisert: 10. jan 2017 / 1928 visninger.

 

 

   

I følge rapporter vil konferansen gjøre det klart at en fremtidig palestinsk stat må ligge på et område som har som ramme «grensene» fra før 6-dagerskrigen, som brøt ut 4. juni 1967. Det betyr i klartekst at det internasjonale samfunn vil tvinge Israel til å oppgi Gamlebyen i Jerusalem og hellige steder i Hebron og i Shilo - og Josefs grav.  Israel skal tvinges til å godta såkalte «auschwitz- grenser».

 

Tidligere ambassadør og generaldirektør i det israelske utenriksdepartement, Dore Gold,  forklarte nylig hvorfor Paris-konferansen er så farlig for Israels fremtid: «Israel lærte en viktig lekse gjennom mange år med forhandlinger og diplomatisk virke,  nemlig at den eneste farbare vei til å løse våre problemer med våre naboer, er å sitte ansikt til ansikt med dem ved forhandlingsbordet. Det var måten vi kom fram til enighet med Egypt i 1979, og det var presist den samme måten vi oppnådde fred med Jordan. Det er det som funker. Direkte forhandlinger!

 

Det som nå planlegges i Paris er først og fremst et forsøk på å få oss vekk fra disse direkte samtaler ved forhandlingsbordet, og å bringe oss inn i en meget kompleks situasjon med multilaterale forhandlinger. Det var ikke slik vi oppnådde fred i fortiden, og det er ikke slik vil vil oppnå fred i fremtiden», sa Gold.

 

I bunn og grunn er fredskonferansen i Paris om noen få dager intet annet enn det internasjonale samfunns forsøk på å se bort fra Israels suverenitet ved å sette en strek over det jødiske folk rett til hele det bibelske landområdet. Israel deltar naturligvis ikke på konferansen, og vil ikke ta hensyn til dens eventuelle negative vedtak.

 

PLO, PA og Hamas sitt lederskap er svært interesserte pådrivere for å i stand en slik internasjonal involvering i forhandlinger med Israel for å få drahjelp til å få gjennomslag for sine ultimale mål, som verden ikke helt ser ut til å ha forstått rekkevidden av.

 

De israelske ledere har forstått det, og vil merke seg hvilke land som ikke er deres sanne venner. Børge Brendes stemme og votering på konferansen blir med god grunn imøtesett med både spenning og frykt.

Konferansens flertallsvotum vil i ekspressfart  bli oversent til FNs Sikkerhetsråd og bli gjenstand for debatt og votering, der USA på nytt trolig  vil avstå fra å legge ned veto, som en siste hilsen til statsminister Netanyahu -  før Donald Trump tar over 20. januar.    

    

8 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #51

Roald Øye

208 innlegg  1641 kommentarer

Denne verdens herskere. 

Publisert over 1 år siden


Dagens bibelord (17. januar 2017) konfrontert med utdrag av Børge Brendes innlegg på «fredsmøtet»i Paris 15. januar 2017. Børge Brende:

«Norway is actively engaged in supporting the parties to make further progress on strengthening the Palestinian institutions and sustaining the Palestinian economy. The donors too, need to realize that the PA will not be able to close the current financing gap by itself, partly due to a significant drop inbudget support.»

Paulus skriver om et mysterium i sin tale til menigheten i Korint, og tenker spesielt på mysteriet med «herlighetens herre» som de hadde korsfestet, men det fins utallige andre mysterier i Den hellige skrift, som verdens herskere ikke har skjønt.  

Mysterium: Hemmelighet, gåte; uforklarlig fenomen: Det er et mysterium at hun greide eksamen / treenighetens mysterium / opphavet til livet er et mysterium/ Israel, som, det lovede land, er et mysterium. 

Kor.2.6 : «Likevel forkynner vi en visdom for dem som er modne. Men det er ikke en visdom som tilhører denne verden og denne verdens herskere, de som går til grunne. 7 Nei, vi forkynner et mysterium, Guds skjulte visdom. Før tidenes begynnelse hadde Gud bestemt at den skulle føre oss fram til herligheten. 8 Denne visdommen har ingen av verdens herskere kjent. Hadde de kjent den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens Herre.»

Jeg vil tilføye: «De har heller ikke skjønt mysteriet med det utvalgte folk, som har fått Kanaans land til odel og eie, og som verdens herskere ikke bør tukle med. "Vår utenriksminister er i «godt» selskap når han, sammen med 72 andre, får seg til å underskrive fellesvedtaket etter konferansen i Paris. Storbritannias statsminister skjønte at en grense var overskredet, og tok konsekvensen av det. Hun ville antakelig ikke holde liv i en død hest. Det var Børge Brende villig til. 


5 liker  
Svar
Kommentar #52

Knut Rasmussen

78 innlegg  1360 kommentarer

Paulus spør: Har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke!

Publisert over 1 år siden

Men, Bye-Pedersen, da!  Hvordan tror du verden hadde sett ut om alle folkegrupper skulle kreve tilbake landområder de mente noen hadde stjålet fra dem for nesten 1400 år siden?

Dette er skriftstedet (Rom.10) som erstatningteologene overser: 

Frelse for hedningene – frelse for Israel

11Jeg spør så: Har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke! For også jeg er israelitt, av Abrahams ætt og Benjamins stamme.  2 Gud har ikke forkastet sitt folk, det folket han hadde vedkjent seg. Vet dere ikke hva Skriften sier i fortellingen om Elia, der han anklager Israel overfor Gud?  3 «Herre, dine profeter har de drept, og dine altere har de revet ned. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet.»  4 Men hva er det guddommelige svaret han får? « Jeg har holdt sju tusen mann igjen som ikke har bøyd kne for Baal.»  5 På samme måte er det også i vår tid blitt en rest igjen som Gud i sin nåde har utvalgt.  6 Og er det av nåde, er det ikke på grunn av gjerninger. Ellers var ikke nåden lenger nåde.  7 Hva så? Det Israel søker, har de ikke oppnådd, men de utvalgte har oppnådd det. De andre er blitt forherdet,  8 slik det står skrevet:

           Gud har gitt dem en sløvet ånd,

           øyne som ikke ser, og ører som ikke hører,

           helt til denne dag.

 9 Og David sier:

           La bordet deres bli en snare og en felle,

           en snublestokk og en straff for dem.

   10  La øynene deres bli formørket

           så de ikke kan se,

           og bøy deres rygg for alltid.

11 Så spør jeg: Snublet de for at de skulle falle? Slett ikke! Nei, deres fall gjorde at frelsen kom til de andre folkene, og så skulle jødene bli misunnelige på dem. 12 Når deres fall har ført til rikdom for verden og deres tap til rikdom for de andre folkene, hvor mye mer skal det ikke da bety at de kommer med i fullt tall?

    13 Jeg sier dette til dere som tilhører hedningfolkene. Så sant som jeg er hedningenes apostel, setter jeg min tjeneste høyt, 14 i håp om å kunne egge mitt eget folk til misunnelse og frelse noen av dem. 15 Er det blitt til forsoning for verden at de ble forkastet, hva må det ikke da føre til at de blir godtatt? Jo, liv av død! 16 Er det første brødet hellig, er hele deigen hellig. Er roten hellig, er greinene det også. 17 Noen av greinene er nå brukket av, og du som var en vill oljekvist, er blitt podet inn blant greinene og har fått sevje fra roten sammen med dem. 18 Men innbill deg ikke at du er bedre enn greinene! Gjør du det, så husk at det ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg. 19 Kanskje du vil si: «Greinene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn.» 20 Ja vel, men det var deres vantro som gjorde at de ble brukket av, og det er din tro som gjør at du blir stående. Vær ikke overmodig, men frykt Gud! 21 Sparte han ikke de naturlige greinene, skal han heller ikke spare deg.

    22 Så ser du at Gud er både god og streng – streng mot dem som er falt, men god mot deg dersom du holder fast på hans godhet. Ellers blir også du hugget av. 23 Men også de andre skal bli podet inn dersom de ikke holder fast på sin vantro. For Gud har makt til å pode dem inn igjen. 24 Du ble hugget av fra et vilt oliventre og mot naturen podet inn på et godt tre. Hvor mye mer skal ikke da de naturlige greinene kunne bli podet tilbake på sitt eget oliventre?

    25 Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. 26 På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet:

           Fra Sion skal redningsmannen komme,

           han skal ta bort gudløsheten fra Jako

   27  Dette er min pakt med dem

           når jeg tar bort syndene deres.

2 liker  
Svar
Kommentar #53

Carl Wilhelm Leo

5 innlegg  692 kommentarer

Info fra "Fredskonferansen" i Paris.

Publisert over 1 år siden

Det er vanskelig å finne noe detaljert oversikt fr konferansen på nettet som kan belyse hva som skjedde , hvem som mente hva eller om det var kun et utvalg av nasjoner som mente det UN syntes de skulle mene osv ?

Oversikt fra det franske utenriksdepartementet :

http://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/israel-palestinian-territories/peace-process/initiative-for-the-middle-east-peace-process/article/conference-for-peace-in-the-middle-east-15-01-17

Overfladisk referat LA Times, 

    http://www.latimes.com/world/la-fg-france-mideast-conference-20170115-story.html

Lisa Haven har i hvert fall gått i dybden og samlet deler av den  informasjon som betyr noe , konferansen startet den 14 , dårlig informasjon om hvor den holdt hus , kristne demonstranter , krav fra FN til deltakende nasjoner på konferansen og et intervju med en som var der. 

Noe av formålet er tydeligvis formelt ved FN byråkratiske formuleringer som tar seg godt ut å kunne presse Israel ut av Jerusalem og gi mest mulig av byen til palestinerne.

https://www.youtube.com/watch?v=loG2yBbkCD8

 2 liker  
Svar
Kommentar #54

Roald Øye

208 innlegg  1641 kommentarer

Hussein Obama har gitt opp!

Publisert over 1 år siden

 

Den planlagte fordømmelsen av Israel på «fredsmøtet» i Paris, der 70 nasjoner, et bibelsk tall, til slutt sto pent oppstilt med sine utenriksministre og ambassadører, ble usedvanlig svak. «Denne verdens herskere»  vedtok til slutt et felleskommunike som ble helt annerledes enn det Hollande og Kerry trolig hadde ventet. Disse hadde håpet på en langt sterkere og mer aggressiv Obama-inspirert FN-fordømmelse av Israel, og hvem vet, kanskje hadde de regnet med et vedtak om erkjennelse av en ny palestinsk stat, Palestina. Timingen ville ha vært  nær «perfekt» for de avtroppende lame-duck-presidentene, men slik gikk det ikke. Felleskommunikeet etter avslutningen av fredskonferansen manglet de «tenner» initiativtakerne hadde håpet på. Konferansen ebbet ut uten fanfare av noe slag. Og bra var det. 

Gud har ved denne anledning hørt bønnene for det jødiske folk, skrev Ron Cantor, en messiastroende jødisk pastor i Tiferet Yeshua Congregation i Tel Aviv i  Israel, i en avis etter konferansen: 

«And best of all, in his phone call to Netanyahu, Kerry said there would be no additional push in the U.N. before Trump takes the oath. Kerry promised Netanyahu that there would not be any follow-up action to the Paris Conference, and that Washington would oppose any further political action at the Security Council. Which only underscores that that was the original plan (or else he could have told him that before the conference). 

Make no mistake, this was no victory for Israel. It was a step in the wrong direction, but it wasn’t near as big a step as the “kings of the earth”(verdens herskere) had hoped for. We must continue to pray for the Jewish nation. The salvation that we so dearly enjoy came into the world through the Jewish people and their Messiah.” 

Fredag 20. januar innsettes Donald Trump som USAs 45. president og spenningen er stor over hele verden om han straks bestemmer at den amerikanske ambassaden skal flyttes til Jerusalem eller ei. Flyttingen kan skape «litt» rabalder, men israelere flest og den sittende israelske regjering er innstilt på å ta det som eventuelt måtte komme, slik de også gjorde i 1948. President Machmoud  Abbas har truet med å slippe helvete løs hvis ambassaden flyttes, og det høres skummelt ut. Hva denne verdens herskere vil finne på, er enda skumlere. Vår utenriksminister følger naturligvis opp alle internasjonale flertallsvedtak! Det er også veldig skummelt.

Midtøstens sentrum er Jerusalem, og det er om denne staden kampen vil stå til slutt.  20. januar 2017 kan bli et tidsskifte som merkes av alle. Irans ledere har truet med å bruke sine atomraketter mot Israel så fort de har fått utviklet dem. Jerusalem er «innertieren» i siktet deres. President Donald Trump trenger virkelig de kristnes forbønn i embetet sitt.   .

4 liker  
Svar
Kommentar #55

Roald Øye

208 innlegg  1641 kommentarer

Helvetets porter kan åpne seg.

Publisert over 1 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
President Machmoud  Abbas har truet med å slippe helvete løs hvis ambassaden flyttes

Robert Satloff i «The Times of Israel» skriver i en betenkning om en eventuell flytting av den amerikanske ambassaden til Jerusalem: Som kandidat under nominasjonsprosessen i fjor høst lovet Donald Trump på ære og samvittighet i en tale til den prestisjetunge jødiske organisasjonen AIPACs politiker-konferanse at han i sin overgangsperiode, i de første 100 dager i sitt embete, ville følge opp sitt høytidelige løfte om å flytte ambassaden. 

Det er kjent at både Bill Clinton og George W. Bush i sine valgkamper høytidelig lovet å flytte den, men det ble likevel ikke gjort. Så snart de var installert i sine embeter og tok over ansvaret for utenrikspolitikken, ble de advart av sine rådgivere mot å gjøre det. Helvetets porter ville/vil eventuelt åpne seg mot alle amerikanske borgere overalt på kloden, har både Arafat og Abbas sagt. 

I 1995 vedtok Kongressen en resolusjon om flytting av ambassaden, initiert av tidligere «speaker» i Representantenes hus og nåværende Trump-konfident, Newt Gingrich. Han skal ikke ha ikke skiftet mening i spørsmålet. Men hver eneste president har siden 1995 benyttet seg av et prerogativ, som tillater dem å utsette implementeringen av vedtaket. Denne legale muligheten opphører i mai 2017, om temmelig nøyaktig 100 dager!  Hvis president Trump ikke følger i sine forgjengeres spor, kan helvetets porter åpne seg mot flere enn amerikanere. Israelerne er ikke så opptatt av problemet, desto mer av selve flyttingen.

Himmelens port har tidligere åpnet seg over Jerusalem, og det har blitt profetert at det skal skje en gang til, kanskje i president Trumps presidenttid. Det er noe helt spesielt med Jerusalem.    

1 liker  
Svar
Kommentar #56

Tore Olsen

18 innlegg  4448 kommentarer

Deres kilde

Publisert over 1 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Helvetets porter ville/vil eventuelt åpne seg mot alle amerikanske borgere overalt på kloden, har både Arafat og Abbas sagt. 

Det er vel fra den porten de henter sin makt.

1 liker  
Svar
Kommentar #57

Roald Øye

208 innlegg  1641 kommentarer

Glem Børge for en stund!

Publisert over 1 år siden

Børge Brendes opptreden på fredsmøtet i Paris kan parkeres for en stund,  for nå kommer begivenhetene til å skyte fart i Midtøsten med en ny president i USA ved roret, som kanskje kommer til å holde noen av sine valgløfter, i hvert fall ett  av dem. 

 Det gjelder flyttingen av den amerikanske ambassaden til  Jerusalem. Utnevningen av ny FN-ambassadør tegner bra, selv om hennes tro på to-statsløsningen kan tyde på at hun ikke vil hisse på seg for mange palestina-vennlige FN-delegater  nå i begynnelsen. Hun inntar samme posisjon som Israels statsminister Netanyahu,  som innerst inne vet at Abbas og hans uforsonlige medarbeidere aldri vil godta en jødisk, demokratisk stat ved siden av en palestinsk terrorstat.

 Forhandlingene må få lov å løpe lina ut! (og kjøre seg fast) Til slutt vil verden forstå at Israel ikke er skurken.  Det kan gå noen år før palestina-araberne innser at de må få andre ledere, som har lært seg kompromissets kunst. Dette sa ambassadør Haley etter utnevningen:

  On the question of the potential relocation of the US Embassy in Israel from Tel Aviv to Jerusalem — a Trump campaign pledge — Haley said she “absolutely” supported such a move.

Haley expressed backing for a two-state solution to the Israeli-Palestinian conflict and noted, “We need to let the two [parties] resolve this themselves.”

3 liker  
Svar
Kommentar #58

Roald Øye

208 innlegg  1641 kommentarer

Gode nyheter fra Washington.

Publisert over 1 år siden


Svaret på spørsmålet om hvordan man skal løse det israelsk- palestinske stridsspørsmål har vært å dele «Palestina» i to stater. Dette svaret forutsetter imidlertid at begge parter erkjenner at de står i en interessekonflikt, som bare angår landområder, men det har aldri vært tilfelle. Konflikten har alltid hatt politiske, religiøse, historiske  ,geografiske og psykologiske dimensjoner. Det internasjonale samfunns uvillighet til å godta denne virkelighet, har ført til den vedvarende fantasi/utopi at en to-statsløsning er mulig. Det er den ikke.

En ærlig evaluering av historiske begivenheter viser tydelig at to-statsløsningen aldri har vært mulig av en eneste grunn: Palestinerne har aldri vært klare til å skille ut noen del av landområdet som de hevder utelukkende er deres. Denne hallstarrigheten er hovedsaklig basert på en oppfatning at jødene ikke har noen tilhørighet i den islamske verden -unntagen som annenklasses borgere med dhimmi-status (dhimmis) under muslimsk styre. Selv om en FN-resolusjon eller en uttalelse fra EU-kommisjonen eller en State Department formula skulle støtte denne politiske oppfatningen, forandrer ikke det på sakens realiteter, som burde være klare for alle -  i hvert fall i den frie verden: To-statsløsningen som ennå svirrer rundt i noens hoder, er død og har blitt kunstig holdt i live, blant annet av avtroppende president Barrak Obama. Nå er det tid for president Donald Trump til å innby til en storslagen begravelse. Det kan skje ved en flytting av den amerikanske ambassade til Jerusalem. Det lovet han på nytt å gjøre, bare noen få dager før inagurasjonen. Hvilke andre opsjoner som foreligger for Israel og president Trump, kan leses her:        

There Never Was a Two-State Solution; It’s Time to Move On:
Article taken from -https://www.algemeiner.com/2017/01/19/there-never-was-a-two-state-solution-its-time-to-move-on/
URL to article: https://www.algemeiner.com/2017/01/19/there-never-was-a-two-state-solution-its-time-to-move-on/


1 liker  
Svar
Kommentar #59

Roald Øye

208 innlegg  1641 kommentarer

Utenriksministeren vår må lære leksa si.

Publisert over 1 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Den 15. januar vil 70 land samles til en fredskonferanse i Paris og svært sannsynlig vil den forsøke å tvinge Israel til å oppgi sitt bibelske kjerneområde i Judea og Samaria. Norges utenriksminister Børge Brende vil sannsynligvis være til stede.

Børge Brende var til stede i Paris og "tutet med de andre ulvene". Nå tuter han igjen sammen med all verdens ulver i forbindelse med israelsk utbygging på Vestbreddens C-område, som er lovlig i henhold til Oslo-avtalenes bestemmelser fra 1995. Senter mot antisemittisme (SMA) skrive i den forbindelse i sitt siste nr:

 "Antisemittismen skapes  ikke på grasnivå i samfunnet.  Den er et resultat av samfunnselitenes opptatthet av å klandre den jødiske staten, og holdninger formidles til befolkningen gjennom deres statsfinansierte massemedier.  Stadig gjentatte og usanne påstander som at ”… alle bosettingene på Vestbredden er folkerettsstridige og utgjør alvorlige hindre for fred, …” er eksempler på hva som resulterer i antisemittiske holdninger blant folk.

Nå bør utenriksministeren snart lære leksa si.


3 liker  
Svar
Kommentar #60

Njål Kristiansen

144 innlegg  19752 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Nå bør utenriksministeren snart lære leksa si.

Du tror vel ikke seriøst at noen vil få bestått om du forsøker å lære oss leksen du vil vi skal kunne?

1 liker  
Svar
Kommentar #61

Roald Øye

208 innlegg  1641 kommentarer

Ad fontes!

Publisert over 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Du tror vel ikke seriøst at noen vil få bestått om du forsøker å lære oss leksen du vil vi skal kunne?

Gå til kildene og se om du og han har lært leksa deres! Men, det er sant, du, Njål Kristiansen, liker jo ikke å lese kilder!

4 liker  
Svar
Kommentar #62

Njål Kristiansen

144 innlegg  19752 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Gå til kildene og se om du og han har lært leksa deres! Men, det er sant, du, Njål Kristiansen, liker jo ikke å lese kilder!

Nå kunne jeg be deg nevne nye standpunkter som du har ervervet gjennom denne bloggingen din, men jeg vet svaret så jeg trenger ikke spørre. Hvis jeg setter ditt syn på spissen ser det ut til at du forventer at en norsk utenriksminister skal være jøde og representant for den israelske regjering inn i den norske, og at hans business skal være Israel først. Forsiktigvis kan det se ut som at dette er å håpe på litt i overkant. Jeg har forsøkt å bringe deg litt politisk virkelighet hjemme og ute, men har for lenge siden forstått at det er umulig. Jeg engasjerte meg i denne tråden med kommentarer med uenighet med deg av ren vanvare. Det er bare å takke for følget. 

1 liker  
Svar
Kommentar #63

Roald Øye

208 innlegg  1641 kommentarer

Selv takk!

Publisert over 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har forsøkt å bringe deg litt politisk virkelighet hjemme og ute, men har for lenge siden forstått at det er umulig. Jeg engasjerte meg i denne tråden med kommentarer med uenighet med deg av ren vanvare. Det er bare å takke for følget. 

Det har vært en "fornøyelse" å ha deg med på denne tråden, for du formidler den politiske virkelighet, etter det du skriver, uten å bry deg om relevante kilder. De bare forstyrrer!  Takk for følget!  Vi får pent greie oss uten deg.

6 liker  
Svar
Kommentar #64

Are Karlsen

9 innlegg  3954 kommentarer

Virkeligheten ifølge meg selv

Publisert over 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har forsøkt å bringe deg litt politisk virkelighet hjemme og ute

Det siterte virker å være ærlig sagt. Dessuten tror jeg det er hva vi alle forsøker å gjøre. Det vil si, vi forsøker å bidra med vår egen forståelse av virkeligheten. Fortsett med det. Dersom du ikke når fram, og det gjør du jo ikke hos alle, bidrar du i alle fall til et engasjement i de ulike tråder.

4 liker  
Svar
Kommentar #65

Njål Kristiansen

144 innlegg  19752 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Det siterte virker å være ærlig sagt. Dessuten tror jeg det er hva vi alle forsøker å gjøre. Det vil si, vi forsøker å bidra med vår egen forståelse av virkeligheten. Fortsett med det. Dersom du ikke når fram, og det gjør du jo ikke hos alle, bidrar du i alle fall til et engasjement i de ulike tråder.

Dessverre du, jeg er ikke interessert i å diskutere etter illusjoner om hva som kan tenkes å være politisk korrekt uten at det defineres hva som er og ikke er korrekt eller tråder basert på uvirkelig konspirasjonsteorier eller fanatisme. Du får finne noen andre å kose deg med for slike "debatter". 

Vi kan snakke om reelle problemstillinger i et felles rom hvor meninger kan utveksles, men direkte propagandaskriv og blogger er ikke noe man kan diskutere i plenum. Selve fellesskapet dette skulle være blir borte med  et slikt utgangspunkt.  

1 liker  
Svar
Kommentar #66

Are Karlsen

9 innlegg  3954 kommentarer

Søken etter sannhet

Publisert over 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Dessverre du, jeg er ikke interessert i å diskutere etter illusjoner om hva som kan tenkes å være politisk korrekt uten at det defineres hva som er og ikke er korrekt eller tråder basert på uvirkelig konspirasjonsteorier eller fanatisme. Du får finne noen andre å kose deg med for slike "debatter". 

Vi kan snakke om reelle problemstillinger i et felles rom hvor meninger kan utveksles, men direkte propagandaskriv og blogger er ikke noe man kan diskutere i plenum. Selve fellesskapet dette skulle være blir borte med  et slikt utgangspunkt.

Det er umulig å definere hva som er korrekt før debatten. Da ekskluderer du de du er uenig med og befinner deg i et ekkokammer. Da handler det om politikk og søken etter makt, ikke søken etter sannhet. Å definere hva som er korrekt er selve innholdet i debatten. Når vi er enig om det, kan vi på hvert vårt hold trekke konklusjoner og debatten er over, uansett konklusjon.

5 liker  
Svar
Kommentar #67

Tore Olsen

18 innlegg  4448 kommentarer

Overskrift unøvendig!

Publisert over 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Vi kan snakke om reelle problemstillinger i et felles rom hvor meninger kan utveksles, men direkte propagandaskriv og blogger er ikke noe man kan diskutere i plenum. Selve fellesskapet dette skulle være blir borte med  et slikt utgangspunkt.

Jeg kan ikke se annet enn at du bør gjøre som en venn av meg sa for 50 år siden: Jeg diskuterer bare med de som er enig med meg!

6 liker  
Svar
Kommentar #68

Njål Kristiansen

144 innlegg  19752 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Det er umulig å definere hva som er korrekt før debatten.

Det skulle man tro, men likevel er det flere som kommer med ferdigskrevne vedtak om hva som er politisk korrekt eller ikke, og disse diskuterer heller ikke videre om det finnes noen mulighet for at det kan finnes andre syn. De bare vet. De diskuterer bare ut fra det de alene ser som politisk (u)korrekt og er ikke egentlige debattanter men apologeter som vil ha disipler og ikke debatt. Dette er både Lügenpresse og alternative nyheter i en og samme drakt men uten substans i virkeligheten. Jeg klarer ikke å se at det er dette Fritt Ord støtter gjennom VD. Ord fra disse er så absolutt ikke frie. 

1 liker  
Svar
Kommentar #69

Are Karlsen

9 innlegg  3954 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det skulle man tro, men likevel er det flere som kommer med ferdigskrevne vedtak om hva som er politisk korrekt eller ikke, og disse diskuterer heller ikke videre om det finnes noen mulighet for at det kan finnes andre syn. De bare vet. De diskuterer bare ut fra det de alene ser som politisk (u)korrekt og er ikke egentlige debattanter men apologeter som vil ha disipler og ikke debatt. Dette er både Lügenpresse og alternative nyheter i en og samme drakt men uten substans i virkeligheten. Jeg klarer ikke å se at det er dette Fritt Ord støtter gjennom VD. Ord fra disse er så absolutt ikke frie. 

Jeg forstår hva du skriver her og ser at du engasjerer deg bredt. Det har ikke jeg verken mulighet til eller interesse av. 

Man får kanskje velge sine "slag" med omhu. 

3 liker  
Svar
Kommentar #70

Oddbjørn Johannessen

163 innlegg  13094 kommentarer

Ekkokammer

Publisert over 1 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Det er umulig å definere hva som er korrekt før debatten. Da ekskluderer du de du er uenig med og befinner deg i et ekkokammer.

Denne tråden er vel et eksempel på et slikt ekkokammer?  Jeg oppfatter Njåls stemme som et forsøk på å utfordre dette ekkokammeret.

1 liker  
Svar
Kommentar #71

Are Karlsen

9 innlegg  3954 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Denne tråden er vel et eksempel på et slikt ekkokammer?  Jeg oppfatter Njåls stemme som et forsøk på å utfordre dette ekkokammeret.

Sålenge det inviteres til debatt uten at noen meninger ekskluderes, kan man vel ikke kalle det ekkokammer?

1 liker  
Svar
Kommentar #72

Njål Kristiansen

144 innlegg  19752 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Sålenge det inviteres til debatt uten at noen meninger ekskluderes, kan man vel ikke kalle det ekkokammer?

Det er her vi skiller lag. Det inviteres egentlig ikke til reell debatt men man utber seg passende synspunkter på hva man anser som en opplagt problemstilling det ikke kan fravikes, ergo oppstår ekkokammeret og mine påstander om at noen debattanter skriver som om de er på sin egen blogg og i tillegg later til å spre dokumenter forfattet i fremmede lands regjeringskontorer. For meg er det en gåte at ikke flere reagerer på dette, men det kan være fordi oppfatningen av VD/VL som en misjonsmark for israelapologetikk står så sterkt. 

1 liker  
Svar
Kommentar #73

Are Karlsen

9 innlegg  3954 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det inviteres egentlig ikke til reell debatt men man utber seg passende synspunkter på hva man anser som en opplagt problemstilling det ikke kan fravikes, ergo oppstår ekkokammeret og mine påstander om at noen debattanter skriver som om de er på sin egen blogg og i tillegg later til å spre dokumenter forfattet i fremmede lands regjeringskontorer.

Og debatten stopper vel opp når den holdningen du beskriver er gjensidig?

Hva er din definisjon på en debatt og kan du gi noen gode eksempler på ditt ideal?

Min definisjon av debatt er at det er en utveksling av argumenter og motargumenter uten nødvendigvis en konklusjon, for å teste egne standpunkter eller om mulig påvirke en opinion eller tilhørerskare. Egne standpunkter endres kun glasiært, det vil si med en isbres hastighet.

Dermed blir det i praksis slik at de debatter du lærer mest av, er de du ikke selv deltar i, det vil si investerer "egenkapital" i.

Svar
Kommentar #74

Roald Øye

208 innlegg  1641 kommentarer

Ferdigskrevne vedtak.

Publisert over 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
likevel er det flere som kommer med ferdigskrevne vedtak om hva som er politisk korrekt eller ikke, og disse diskuterer heller ikke videre om det finnes noen mulighet for at det kan finnes andre syn.

Jeg har etter Njål Kristiansens forståelse "syndet" fordi jeg ved noen anledninger har kommet med "ferdigskrevne vedtak om hva om er korrekt eller ikke". Kanskje du tenker på  San Remo- vedtaket  i 1920 eller Oslo-avtalene i 1990-årene?  Hvem som helst kan naturligvis diskutere om det finnes noen mulighet for at det finnes andre syn på disse vedtakene. Det ville jeg ha satt pris på. Beklager hvis jeg har skremt deg fra å komme med motforestillinger.

Du skal ha" ros" for din evne til å spinne tanker ut fra eget bryst uten å ta hensyn til ferdigskrevne vedtak og offisielle dokumenter. Du avskyr slike,  etter det du har innrømmet. Det forbauser meg.

1 liker  
Svar
Kommentar #75

Njål Kristiansen

144 innlegg  19752 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Hva er din definisjon på en debatt og kan du gi noen gode eksempler på ditt ideal?

En samtale hvor man snakker om en problemstilling og ser verdien av andres synspunkter, inkludert muligheten for å nærme seg hverandre. 

1 liker  
Svar
Kommentar #76

Njål Kristiansen

144 innlegg  19752 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Beklager hvis jeg har skremt deg

Jeg er ikke skremt av deg. 

1 liker  
Svar
Kommentar #77

Roald Øye

208 innlegg  1641 kommentarer

Er en krig uunngåelig?

Publisert over 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ikke skremt av deg. 

Det er bra, Njål Kristiansen.

Da vil jeg gjøre de som ennå følger denne tråden, oppmerksom på et dokument, som er informativt i den post Obama perioden vi nå har gått inn i. For min del har Martin Shermans politiske analyse endret mitt syn på de senarier som foreligger i Midtøsten konflikten. Etter hans vurdering står bare en utgang tilbake.


Martin Sherman is the founder and executive director of the Israel nstitute for Strategic Studies.


Svar

Siste innlegg

Fra oversett til overbetont
av
Pål Repstad
rundt 1 time siden / 27 visninger
0 kommentarer
Takk, adjø og farvel
av
Per Arne Dahl
rundt 1 time siden / 108 visninger
1 kommentarer
Realpresens eller preteritum
av
Tormod Wasbø
rundt 1 time siden / 35 visninger
0 kommentarer
Ingen raske løsninger
av
Joav Melchior
rundt 4 timer siden / 312 visninger
1 kommentarer
Mirakelpredikantene
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 492 visninger
4 kommentarer
Vi har henne ikke
av
Håvard Nyhus
rundt 16 timer siden / 937 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Fra oversett til overbetont
av
Pål Repstad
rundt 1 time siden / 27 visninger
0 kommentarer
Takk, adjø og farvel
av
Per Arne Dahl
rundt 1 time siden / 108 visninger
1 kommentarer
Realpresens eller preteritum
av
Tormod Wasbø
rundt 1 time siden / 35 visninger
0 kommentarer
Ingen raske løsninger
av
Joav Melchior
rundt 4 timer siden / 312 visninger
1 kommentarer
Mirakelpredikantene
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 492 visninger
4 kommentarer
Vi har henne ikke
av
Håvard Nyhus
rundt 16 timer siden / 937 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Daniel Krussand kommenterte på
Takk, adjø og farvel
12 minutter siden / 108 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Ingen raske løsninger
16 minutter siden / 312 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Ernas Trump-problem
28 minutter siden / 1786 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Samarbeid, samkvem og samliv med syndere
35 minutter siden / 224 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 1 time siden / 6063 visninger
Kjetil Nilsen kommenterte på
Israel og boikott
rundt 1 time siden / 1400 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Israel og boikott
rundt 2 timer siden / 1400 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 2 timer siden / 6063 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Spekulative og kyniske pengepredikanter
rundt 2 timer siden / 3740 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 2 timer siden / 6063 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Israel og boikott
rundt 2 timer siden / 1400 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Vi har henne ikke
rundt 2 timer siden / 937 visninger
Les flere