Anders Ekström

42    204

Läran om församlingens uppryckelse

Allt sedan Jesus och apostlarnas undervisning och intill nu, så har Jesu fiender smugit in många falska läror i den kristna församlingen, läror som har förvridit och förmörkat Herrens raka vägar. En sådan lära är den etablerade läran om församlingens uppryckande till himmelen vid Jesu återkomst.

Publisert: 10. jan 2017 / 158 visninger.

 

Denna lära började att smygas in i församlingen under åren 1830 till 1840, där J.N. Darby i Storbritannien och därefter C.I. Scoffield i Amerika, var de drivande krafterna. Före år 1830 förekom inte denna lära inom den kristna församlingen.

 Läran är inte grundad på Bibelns ord, utan på en syn eller vision som Margaret MacDonald hade haft.

I och med att denna lära har funnits så länge och att den har förkunnats inom de flesta fundamentalistiska trossamfund, så har de flesta troende tagit för givet att detta är en Biblisk lära, utan att själva göra, som judarna i Berea, Apg.17:11, rannsaka skrifterna för att se om det förhåller sej så som det sades dem. För dej som med ett förutsättningslöst och öppet andligt sinne vill pröva denna lära genom Ordet och Andens vägledning, så kommer du att finna att läran om uppryckelsen är en av de många ”fabler” som Paulus varnade för att de skulle komma; ”….. en tid, då de skola vända sina öron från sanningen och i stället vända sig till fabler.” 2Tim.4:3-4.

 Villfarelsen stödjer sej på Bibelord såsom, Matt.24:40-41, 1Tess.4:13-18, Upp.4:1, m.fl.  Att grunda en lära om församlingens uppryckelse på dessa Bibelord är att göra våld på texten, dessa Bibelord talar inte om något sådant. Matt.24:40-41 har i grundtexten inget ord om att den ene skall bli upptagen. Det står att en skall bli tagen (borttagen) och en skall bli lämnad. Det är ogräset som skall bli borttaget och det är vetet som skall lämnas. Så författaren till boken ”Left behind” har gjort sej till miljonär x ?, på en villfarelse av gigantiska mått.

Ordet i 1Tess.4:13-18 handlar inte om någon uppryckelse till himlen. Misstaget vi gör är att vi tolkar Bibelns med vårt förstånd, medan det är den Helige Ande som skall levandegöra Ordet för oss. Har den inte gjort det, så gå förbi, till dess Anden låter dej förstå vad som Gud har fördolt under bokstaven. Ordet i 1Tess.4:13-18 var även svårt att förstå för tessalonikerna, därför förtydligar Paulus det för dem i sitt andra brev, där förklarar han vad som skall ske, ”när Herren Jesus uppenbarar sej från himmelen med sin makts änglar”. 2Tess.1:6-10.

Först skall han låta straffet drabba dem som icke vill veta av Gud och dem som icke vill tro vår Herre Jesu evangelium. Dessa skall då straffas med evigt (”aionian”, tidsåldrigt) fördärv och tagas bort undan Herrens ansikte och hans överväldigande härlighet.

Dessa ord som Paulus har skrivit har samma innebörd som Jesu ord om tidens ände. I liknelsen om ogräset i åkern i Matt.13:24-30 säjer Jesus samma sak, dock med fördolda ord, som han sedan förklarar för lärjungarna i verserna 36-43. Det som skall ske först är att ondskans barn (ogräset) tas bort och straffas i den brinnande ugnen, där det skall vara gråt och tandagnisslan. Den brinnande ugnens eld är den samma eld som Paulus beskriver som ”lågande eld”. (andlig eld; ”Ty vår Gud är en förtärande eld.” Hebr.12:29)

Därefter beskriver Paulus vad som skall ske, sedan dem som har varit hätska emot Herren och hans Smorde har fått sin dom.

Då skall Jesus; ”…. förhärligas i sina heliga och visa sig underbar i alla dem som hava kommit till tro, ….”

Dessa Paulus ord motsvaras av Jesu ord; ”Då skola de rättfärdiga lysa såsom solen i sin Faders rike. Den som har öron, han höre.”

Ordet i Upp.4:1, handlar inte om någon uppryckelse, varken för Johannes eller för församlingen. Ordet handlar om att Johannes i andehänryckning blev visad; ”…. vad som skall ske härefter.”

Vi kan inte alltid förstå Bibelns förutsägelser med vår förstånd, de måste utgrundas på ett andligt sätt, därför blir vi så lätt missledda när vi tolkar Bibelns ord efter vårt förstånd eller tar för givet att den kristna traditionens läror måste vara sanna eftersom vi har så lätt för att tro att mängden, majoriteten, måste ha rätt och kan inte ha fel.

Uppryckelseläran är inte en enig lära, utan är splittrad i tre delar, det är i sig självt ett tecken på att den är inte av Gud utan av människor. De tre delarna är att uppryckelsen skall ske antingen; före, eller i mitten av, eller i slutet av en kommande 7-årig vedermöda, (den i tidens slut kommande Daniels 70:e årsveckan, som i sig själv är en mycket allvarlig villfarelse)

För att förstå liknelsen om ogräset i åkern, så är det lättare om vi först förstår Guds handlande i det Gamla förbundets tid. Jesus sade att ogräset är ondskans barn, hur var Guds handlande med ondskans barn i det Gamla förbundet? Det var ondskans barn som togs bort genom floden, men det var den rättfärdige Noa som genom arken blev kvar på jorden. Det var de onda invånarna i Sodom och Gomorra som togs bort när Herren fördärvade dessa städer, men det var den rättfärdige Lot som blev kvar på jorden. Det var den rättfärdige Jeremia som blev kvar i landet när det otrogna folket fördes bort i fångenskap till Babel. Det var otrons folk som togs bort eller förgjordes när den romerska hären år 70 ödelade Jerusalem, men det var dem på Jesus troende som lyssnade till hans röst och varning, som räddade sina liv och blev kvar på jorden när detta skedde.

Så skall det även vara vid denna tidens slut. Det är ogräset, ondskans barn som skall tas bort ur världen (åkern), inte församlingen, och sedan skall vetet, rikets barn, samlas in i Herrens lada på jorden.

Detta är förebildat av Josefs tjänst i Egypten, 1Mos.41:46-49.

Ytterligare Bibelord som förklarar att det är de onda som skall tagas bort och att det är de rättfärdiga som skall vara kvar kan du läsa i; Ps.37:9, Ords.2:21-22, Ords.10:30, Matt.5:5, Joh.17:15 och framför allt i dessa Jesu ord där han tydligt säjer vilka det är som skall föras bort:

”Människosonen skall då sända ut sina änglar, och de skola samla tillhopa och föra bort ur hans rike alla dem som äro andra till fall och dem som göra, vad orätt är, och skola kasta dem i den brinnande ugnen; där skall vara gråt och tandagnisslan.

Då skola de rättfärdiga lysa såsom solen i sin Faders rike. Den som har öron, han höre.” Matt.13:41-43.

 

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tore Olsen kommenterte på
Tegn og undre i den arabiske verden
13 minutter siden / 452 visninger
Dag Løkke kommenterte på
Tegn og undre i den arabiske verden
rundt 1 time siden / 452 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 1 time siden / 2188 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 1 time siden / 344 visninger
Terje Furuseth kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 2 timer siden / 2188 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Hva har jeg lært av NRK-streiken?
rundt 2 timer siden / 166 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Grundtvigs ambivalente arv
rundt 2 timer siden / 624 visninger
Arja Larsen kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 2 timer siden / 344 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Grundtvigs ambivalente arv
rundt 2 timer siden / 624 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Tegn og undre i den arabiske verden
rundt 2 timer siden / 452 visninger
Arja Larsen kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 2 timer siden / 344 visninger
Les flere